Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLV 1500 B1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-vertikutierer/rasenlüfter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Electric Scarifi er / Aerator PLV 1500 B1
Elektromos talajlazító/
gyepszellőztető
Az originál használati utasítás fordítása
Elektrický vertikutátor /
provzdušňovač trávníku
Překlad originálního provozního návodu
Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter
Originalbetriebsanleitung
IAN 345328_2004
Električni rahljalnik /
prezračevalnik trate
Prevod originalnega navodila za uporabo
Elektrický vertikulátor /
prevzdušňovač trávnika
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLV 1500 B1

 • Seite 1 Electric Scarifi er / Aerator PLV 1500 B1 Elektromos talajlazító/ Električni rahljalnik / gyepszellőztető prezračevalnik trate Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Elektrický vertikutátor / Elektrický vertikulátor / provzdušňovač trávníku prevzdušňovač trávnika Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bevezető Tartalom Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Alkalmazás........4 termék mellett döntött. Általános leírás ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 Működés ......... 5 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- Áttekintés ........
 • Seite 5: Általános Leírás

  Működés A készülék felnőttek általi használatra tervez- tetett. Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy olyan személyek használják a gépet, akik A vertikális gyepvágó és a gyepszellőztető nem ismerik ezt a használati útmutatót. Helyi két könnyen cserélhető munkahengerrel előírások korlátozhatják a géphasználó rendelkezik: egy kemény műanyagból életkorát.
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  üzemi ciklus valamennyi részét fi- gyelembe kell venni, például azokat Elektromos talajlazító/ az időszakokat is, amelyekben az gyepszellőztető ...PLV 1500 B1 elektromos szerszámot kikapcsolták, és azokat, amelyekben ugyan azt A motor teljesítményfelvétele ..1500 W Hálózati feszültség ... 230 V~, 50 Hz bekapcsolták, de terhelés nélkül fut).
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók

  A hálózati kábel sérülése Általános biztonsági esetén fennáll az áramütés tudnivalók veszélye! A kábelt távol kell tartani a vágószerszámoktól Szakszerűtlen használat ese- és a készüléktől! tén a készülék súlyos sérülése- ket okozhat. A készülékkel tör- Viseljen szem- és fülvédőt. ténő munkavégzés előtt gon- dosan olvassa el a ke zelési Vigyázat - éles szerszám! A utasítást és jól ismerkedjen...
 • Seite 8 kek általi használatra. Soha ne helyezze hatályon kívül • A gépet nem használhatják a védőszerkezeteket (pl. az indí- gyermekek és csökkent fizikai, tókar odakötözésével). érzékszervi vagy mentális ké- Ezzel biztosítani tudja, hogy a pességű vagy tapasztalattal és készülék biztonsága továbbra is tudással nem rendelkező...
 • Seite 9 Alkalmazás: • A készüléket csak lépéstempóban • Vigyázat - éles szerszám! Vigyáz- és a nyelet két kézzel tartva ve- zon, hogy ne vágja el ujjait vagy zesse. Legyen különösen óvatos, lábujjait. Lábait és ujjait munka ha a készüléket megfordítja vagy közben mindig tartsa távol a maga felé...
 • Seite 10 A munka megszakítása: előtt ellenőrizze a gépet, hogy • A készülék kikapcsolása után a nincs-e rajta sérülés és végezze henger még néhány másodper- el a szükséges javításokat. cig forog. A kezeket és a lába- Ha a gép elkezd szokatlanul kat távol kell tartani. erősen rezegni, akkor azonnal •...
 • Seite 11 ban cserélhetők ki. rögzített részei közé. • Csak a gyártó által szállított és • Hagyja lehűlni a motort, mielőtt ajánlott pótalkatrészeket és tar- hosszabb időre leállítja a gépet. tozékokat használja. Az idegen • A fogazatok karbantartása so- elemek alkalmazása a garan- rán ügyeljen arra, hogy a foga- ciaigény azonnali megszűnését zatok kikapcsolt hajtás esetén is...
 • Seite 12: Maradvány-Kockázatok

  rossz időjárási körülmények kö- Használat előtt a kábeldobokat zött, különösen villámlás veszélye mindig teljesen tekerje le. Ellenőriz- esetén. ze, hogy a kábel nem sérült-e. • A hosszabbító vezetékeket tartsa tá- • A hosszabbító kábel rögzítésé- vol a vágószerszámoktól. Ha hasz- hez használja az e célt szolgáló...
 • Seite 13: Szerelési Útmutató

  Figyelem! Ez az elektromos 5. Rögzítse a készülékkábelt (15) a készü- szerszám üzem közben elek- lékkábel-rögzítőkkel (11) a szárhoz. tromágneses mezőt hoz létre. Ezek a mezők adott esetben A gyűjtőkosár felszere- hátrányosan befolyásolhatják lése/ürítése az aktív és passzív orvos- technikai implantátumokat. A Figyelem: Ne működtesse a súlyos vagy akár halálos sé- készüléket teljesen felerősített...
 • Seite 14: Be- És Kikapcsolás

  +10 mm : Szállítási pozíció 1. Állítsa a készüléket egy sima és egyenle- A szerszám maximális biztonsági távolsága tes gyepfelületre. ebben a helyzetben áll fenn a padlóhoz. 2. Csatlakoztassa a hosszabbítókábelt a készülék-csatlakozóaljzathoz (18). -3 mm : Munka-pozíció 3. A húzásmegszüntetéshez formáljon a Az új állapotú...
 • Seite 15: Szállítás

  A lejtőkön mindig a lejtőhöz szélességben mindig fedniük kell egymást. képest keresztirányban dol- Az egy helyen történő túl hosszú elidőzés gozzon. Hátrafelé haladásnál sérülést okozhat a gyepes földben. és a készülék húzása közben • A hosszabbító kábel miatti akadályoz- legyen különösen óvatos. tatás elkerülése érdekében a készüléket Fennáll a megbotlás veszélye! mindig úgy kell fordítani, hogy a száron...
 • Seite 16: Általános Tisztítási És Karbantartási Munkák

  Általános tisztítási és karban- Tárolás tartási munkák • A készülék tárolása száraz és gyerme- Ne spriccelje le a készüléket víz- kek által el nem érhe tő helyen történjen. zel és ne tisztítsa folyó víz alatt. • Hagyja kihűlni a motort, mielőtt a készü- Fennáll az áramütés veszélye léket zárt terekben leállítja.
 • Seite 17: Pótalkatrészek/Tartozékok

  Pótalkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha esetleg problémája akad a rendelési folyamattal kapcsolatosan, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. További kérdések esetén forduljon a szervizközponthoz (lásd a(z) 19. oldalon). Poz. Poz. Megnevezés Cikk-sz. Használati Robbantott utasítás ábra 32,99,34,43 (2x) gyorsrögzítő...
 • Seite 18: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás 16/17) Az idegentestet eltávolítjuk Idegentest a hengeren ( A rugós fog vagy a hengerkés A hengert kicseréljük megsérült Abnormális zörejek, A hengert szabályszerűen felszereljük A henger ( 16/17) nincs sza- zörgés vagy bályszerűen felszerelve (lásd A henger cseréje fejezetet) rezgések Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki Csúszik a fogas szíj...
 • Seite 19 HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Elektromos talajlazító/gyepszellőztető IAN 345328_2004 A termék típusa: PLV 1500 B1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 20 dezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható...
 • Seite 21: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........21 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Namenska uporaba ....21 Odločili ste se za visokokakovosten izdelek. Splošen ........22 Kakovost naprave je bila preverjena med Obseg dobave ......22 postopkom proizvodnje in pri končnem Opis delovanja ......22 preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil- Pregled .........
 • Seite 22: Splošen

  Upravljavec ali uporabnik je odgovoren ter vertikulacijskim valjem z navpično na- za nezgode ali poškodbe drugih ljudi ali meščenimi rezili. njihove lastnine. Orodje je opremljeno z visokokakovostnim Proizvajalec ne jamči za škodo, nastalo za- plastičnim ohišjem z zbiralno vrečo in roča- radi nenamenske ali napačne uporabe.
 • Seite 23: Tehnični Podatki

  (pri tem je treba Elektricni rahljalnik/ upoštevati tudi čas, ko je orodje prezracevalnik trate ..PLV 1500 B1 izklopljeno, in čas, ko je vklopljeno, Nazivna moč motorja ....1500 W vendar deluje brez obremenitve).
 • Seite 24: Splošna Varnostna Opozorila

  Splošna varnostna Nevarnost električnega udara v primeru poško- opozorila dovanega priključnega Orodje lahko pri nestroko- kabla! Priključnega kabla ne približujte rezilom in vni uporabi povzroči hude orodju! telesne poškodbe. Preden se lotite dela, skrbno preberite Uporabljajte zaščitna navodila za uporabo in se očala in zaščito za sluh.
 • Seite 25 mi fizičnimi, senzoričnimi ali Le tako bo tudi vnaprej zago- duševnimi sposobnostmi, ose- tovljena varna raba orodja. bam, ki za uporabo nimajo • Pred zagonom orodja se dovolj znanja in izkušenj, ter prepričajte, da v odprtini za osebam, ki niso seznanjene z rezilo ni kakšnih predmetov navodili za uporabo.
 • Seite 26 jte valju in izstopni odprtini. pazite, da bodo vaše noge Nevarnost poškodb! dovolj oddaljene od rogljev. • Orodja ne uporabljajte v dež- • Med zagonom orodja ne na- ju, slabih vremenskih pogojih, gibajte, razen če ga je treba vlažnem okolju ali na mokri dvigniti v ta namen.
 • Seite 27 jeno z omrežja in se vzmetni • Orodje hranite na suhem mestu roglji povsem ne zaustavijo. izven dosega otrok. Nevarnost poškodb zaradi Pozor! Z naslednjimi ukrepi ostrih delov. • Ostanke rastlin odstranjujte le, boste preprečili poškodbe ko orodje povsem miruje. Iz- orodje in morebitne telesne stopna odprtina mora biti ved- poškodbe:...
 • Seite 28 zno usposobljeni. Vsa dela, ki • Kadar orodje zaustavite zaradi niso navedena v teh navodilih vzdrževanja, pregleda, shran- za uporabo, sme opraviti iz- jevanja ali menjave pribora, ključno pooblaščeni servisni orodje izklopite in izključite center. iz električnega omrežja ter se •...
 • Seite 29: Druga Tveganja

  • Če se poškoduje priključni ka- Druga tveganja bel tega orodja, naj ga zaradi varnostnih razlogov zamenja Tudi če to električno orodje uporabljate v skladu s predpisi, se proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobl- pri njegovi uporabi pojavlja nekaj jen strokovnjak.
 • Seite 30: Montaža Ročaja

  Montaža ročaja (13), ki drži zbiralno vrečo (12) v po- ložaju. 1. Vtaknite spodnji nosilec (6) v ohišje Snemanje/praznjenje zbiralne vreče: orodja (8) ter ga privijte z dvema hitri- 6. Dvignite loputo za zaščito pred udarci ma vpenjaloma in podložkama (7). Gladka stran podložke mora biti obrn- (13) in odstranite zbiralno vrečo (12).
 • Seite 31: Vklop In Izklop

  Vklop in izklop prezračevanje in ga je zato treba opraviti le enkrat letno. Najbolje ga je opraviti Preden vklopite orodje, spomladi po prvi košnji. preverite, da se ne dotika nobenih predmetov. Prstov in Na pobočjih vedno delajte stopal ne približujte valju in prečno na strmino.
 • Seite 32: Transport

  Splošna čistilna in vzdrževalna mestu, lahko poškodujete rušo. • Da vas podaljševalni kabel ne bo ovi- dela ral, orodje vedno obrnite tako, da bo Orodja ne škropite z vodo in vlečna razbremenitev priključnega kab- ga ne čistite pod tekočo vodo. la na nosilcu vedno obrnjena na stran, V nasprotnem primeru obstaja ki jo želite obdelati.
 • Seite 33: Shranjevanje

  Shranjevanje Privijte stenski nosilec (21) s priloženi- mi vijaki (22) in po potrebi z zidnimi • Orodje hranite na suhem mestu in izven vložki (niso vključeni v obseg doba- dosega otrok. ve) na steno. • Preden orodje spravite v zaprt prostor, Obesite orodje na spodnji nosilec počakajte, da se motor ohladi.
 • Seite 34: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odpravljanje napak Odstranite tujke Tujki na valju ( 16/17) Vzmetni roglji prezračevalnega valja ( 16) ali vzmetni roglji Zamenjajte valj. vertikulacijskega valja ( Nenavaden hrup, so poškodovani. ropot ali tresljaji Pravilno vgradite valj (glejte „Men- Valj ( 16/17) ni pravilno java valja“).
 • Seite 35: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 37: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 37 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nového Účel použití ........ 37 přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní Obecný popis ......38 výrobek. Objem dodávky ......38 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována bě- Přehled ......... 38 hem výroby a byla provedena také závěrečná Popis funkce ........
 • Seite 38: Obecný Popis

  Přehled Technická data Elektricky 1 elektronická blokace zapnutí vertikutator/provzdušnovac 2 spouštěcí páka travniku ......PLV 1500 B1 3 horní držadlo 4 rychloupínač, šroub a podložky Příkon motoru ......1500 W pro upevnění držadla Síťové napětí ......230V~, 50 Hz 5 2 střední držadla Třída ochrany ....
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  Objem sběrného koše ......50 l Symboly v návodu Hmotnost (vč. příslušenství) ..cca 11,5 kg Výstražní znaky s údaji Hladina akustického tlaku pro vyvarování se ) ......82 dB(A), K = 3 dB škodám na osobách Úroveň akustického výkonu a na věcích. zaručená...
 • Seite 40: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Noste ochranu sluchu a Dojde-li během provozu očí. k nehodě nebo poruše, je nutné přístroj okamžitě vy- Přístroj nevystavujte půso- pnout a vytáhnout síťovou bení vlhkosti. Nepracujte v zástrčku. Zranění řádně dešti. ošetřete nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Při odstra- Pozor! Doběh válců. ňování...
 • Seite 41 te kameny, hole, dráty a jiná Hrozí nebezpečí úrazu. cizí tělesa, které mohou být • Jestliže se u vašeho přístroje zachycené a odmrštěné. při zapnutí objeví nezvyklé Nepoužívejte tento nástroj na vibrace nebo zvuky, vytáhněte zarovnání nerovností povrchu zástrčku ze zásuvky a zkont- země.
 • Seite 42 soustředěni anebo po požití z té strany, která je odvrácena alkoholu anebo tabletek. od obsluhující osoby. Udělejte si vždy včas pracovní • Neprovozujte tento nástroj bez přestávku. Postavte se k práci úplně připevněného sběrného s rozvahou. Moment nepo- koše anebo bez ochrany proti zornosti při používání...
 • Seite 43 žujte otvor na vyhazování trávy místě a mimo dosahu dětí. vždy v čistém a průchozím stavu. Pozor! Takto se vyvarujete škodám na nástroji a pří- • Vypněte tento nástroj, když ho chcete transportovat, padně z tohoto vyplývajícím nadzvednout anebo naklopit škodám na osobách: a když...
 • Seite 44 byste byli pro toto odborně vy- hradně originální náhradní díly školeni. Všechny práce, které v a příslušenství. tomto návodu nejsou uvedené, • Pokud stroj zastavíte kvůli údrž- smí být vykonávané pouze bě, kontrole, skladování nebo námi zplnomocněnými servisní- výměně příslušenství, vypněte mi místy pro zákazníky.
 • Seite 45: Zbytková Rizika

  nebo opotřebovaná. • Vypněte tento nástroj a vy- • Jestliže je poškozené přípojné táhněte síťovou zástrčku ze vedení, vytáhněte nejdříve ze zásuvky, když je připojovací zásuvky prodlužovací kabel. vedení poškozené. Když se Poté můžete odstranit přípojné připojovací vedení poškodí, vedení přístroje. musí...
 • Seite 46: Montážní Návod

  Montážní návod 1. Přetáhněte záchytný pytel přes tyčové ústrojí. Před všemi pracemi na tomto nástroji 2. Přehrňte plastové spony záchytného vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. pytle přes tyčové ústrojí záchytného pytle a přicvakněte je. Při montáži dbejte na to, aby se Upevnění...
 • Seite 47: Za- A Vypnutí

  -3 mm až -12 mm : vytáhněte startovací páčku (2) směrem Polohy pro nastavování k rukojeti. Elektronickou blokaci za- Při přibývajícím opotřebení nožů anebo pnutí (1) pusťte. pružných ozubů lze pracovní polohu snížit. 6. Pro vypnutí pusťte startovací páku (2). Opotřebení...
 • Seite 48: Přenášení

  Přenášení • Tento nástroj můžete provozovat se sběrným košem anebo bez něj. Při provzdušňování se doporučuje pracovat • Pro transport tohoto nástroje použijte se záchytným pytlem. Při vertikulování polohu pro transportování +10 mm (viz se doporučuje pracovat bez záchytné- „Nastavení pracovních poloh“). ho pytle.
 • Seite 49: Výměna Válce

  S držákem na stěnu: • Úplně vyprázdněte sběrný koš. • Udržujte tento nástroj vždy v čistém stavu. Nepoužívejte žádné čistící Sklopený přístroj můžete zavěsit pomocí prostředky anebo rozpouštědla. ručního držáku. Neručíme za škody vyvolané našimi nástro- Přišroubujte držák na zeď (21) při- ji, pokud byly tyto způsobené...
 • Seite 50 Zjistíte-li během tří let od data koupě u toho- výrobkem, které nejsou v návodu k obsluze doporučeny, nebo je před nimi varováno. to výrobku materiálovou nebo výrobní vadu, bude výrobek námi, podle našeho výběru, Výrobek je určen jen pro soukromé účely bezplatně...
 • Seite 51: Náhradní Díly/Příslušenství

  Opravna Service-Center Servis Česko Opravy, které nespadají do záruky, mů- žete nechat udělat v našem servisu oproti Tel.: 800143873 zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný E-Mail: grizzly@lidl.cz odhad nákladů. IAN 345328_2004 Můžeme zpracovávat jen ty přístroje, které byly dostatečně zabalené a odeslány vy- Dovozce placeně.
 • Seite 52: Vyhledávání Chyb

  Vyhledávání chyb Problém Možná příčina Odstranění chyby Cizí těleso na válci Odstranit cizí těleso 16/17) Poškozené pružné ozuby Vyměnit válec anebo nůž válce Abnormální zvuky, rachocení anebo Nesprávně namontovaný Korektně zabudovat válec vibrace (viz kapitolu Výměna válce) válec ( 16/17) Zařízení...
 • Seite 53: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........53 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Použitie ........53 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......54 kvalitný produkt. Objem dodávky ......54 Tento prístroj bol počas výroby testovaný na Prehľad ......... 54 kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Tým Popis funkcie .........
 • Seite 54: Všeobecný Popis

  4 Rýchloupínač, skrutka a príložky Elektrický vertikutátor/ na upevnenie držadla prevzdušnovac 5 2 stredné tyče držadla trávnika......PLV 1500 B1 6 Spodné držadlo 7 Rýchloupínač a príložky na Príkon motora ......1500 W upevnenie držadla Sieťové napätie ....230 V~, 50 Hz 8 Kryt zariadenia Trieda ochrany ..
 • Seite 55: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Druh ochrany........IPX4 Pracovné otáčky nástroja (n ) ..3600 min Tento odsek pojednáva o základ- Šírka valca ........36 cm ných bezpečnostných predpisoch Prestavenie hĺbky ....5-násobné pri práci s týmto nástrojom........(-3/-6/-9/-12 mm ....+ prepravná poloha 10 mm) Objem zberného koša ......
 • Seite 56: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Noste ochranu očí a začnete pracovať, starostlivo sluchu. prečítajte návod na obsluhu a dobre sa oboznámte so Pozor - ostrý nástroj. Ne- všetkými obslužnými prv- približujte ruky a nohy. kami. Dobre uložte tento Otáčanie valca po vypnutí návod, aby Vám boli prísluš- motoru ešte pokračuje.
 • Seite 57 alebo osobám, ktoré nie sú zariadenia z funkcie (napr. oboznámené s pokynmi, nie priviazaním štartovacej páky). je dovolené používanie stroja. Tým sa zabezpečí udržanie Miestne ustanovenia môžu bezpečnosti prístroja. stanoviť najnižší vek obsluhujú- • Pred spustením vášho prístroja cej osoby. sa uistite, že v nožovom otvore •...
 • Seite 58 Použitie: mi na rukoväti. Buďte obzvlášť • Pozor - ostrý nástroj. Neporežte opatrní, keď tento nástroj si prsty na rukách alebo na obraciate alebo ho k sebe nohách. Pri práci nikdy neprib- priťahujete. Nebezpečenstvo ližujte nohy a prsty k valcu a k potknutia sa! vyhadzovaciemu otvoru.
 • Seite 59 tiaľ čo beží pohon stroja. lesom. Skontrolujte, či stroj nie je poškodený a v prípa- Prerušenie práce: de potreby vykonajte po- • Po vypnutí tohto nástroja sa trebné opravy, skôr než stroj valec ešte po dobu niekoľ kých znova spustíte a začnete s sekúnd otáča.
 • Seite 60 škodenia. Kvôli zabráneniu ne- jednej zubovej nadstavby viesť vyváženosti sa smú poškodené k otočeniam ostatných zu- nástroje a svorníky vymieňať bových nadstavieb. iba po súpravách. • Pri nastavení stroja dávajte • Používajte iba náhradné diely pozor na to, aby sa vaše prsty a diely príslušenstva, ktoré...
 • Seite 61: Zostatkové Riziká

  poškodenia alebo starnutia. vé ploty, kovové stĺpy). Ak je • Pripojte tento nástroj podľa vaše telo uzemnené, hrozí zvý- možnosti na sieťovú zásuvku s šené riziko zásahu elektrickým ochranným zariadením proti prúdom. chybovému prúdu RCD • Používajte len pripustené predl- (Residual Current Device) s žovacie káble typu H05RN-F, vybavovacím prúdom najviac...
 • Seite 62: Montážny Návod

  c) Poškodenia zdravia, ktoré príložkami (4) na spodnú tyč držadla sú spôsobené vibráciami na (6). Hladká strana príložky ukazuje k rameno-ruku, ak sa zariadenie rýchloupínaču, ryhovaná strana k za- používa dlhší čas alebo sa riadeniu. riadne nepoužíva a nevykoná- 3. Zaveste odľahčenie od ťahu sieťového va sa na ňom riadna údržba.
 • Seite 63: Obsluha

  Obsluha viesť k preťaženiu motora a k poškodeniu valca. Dbajte na ochranu proti hluku a na Za- a vypnutie miestne predpisy. Používanie tohto nástroja môže byť v určitých dňoch Dbajte pred zapnutím na to, (napr. v nedeliach a vo sviatkoch), aby sa tento nástroj nedotý- behom určitých denných časov kal žiadnych predmetov.
 • Seite 64: Práca S Týmto Nástrojom

  • Veďte tento nástroj krokovým tempom Práca s týmto nástrojom podľa možnosti po priamych dráhach. Pre udržovanie pestovaného trávnika, Vám Pre prevzdušňovanie alebo vertikutáciu odporúčame prevzdušňovať ho každých bez medzier, by sa mali tieto dráhy vždy iba niekoľ ko centimetrov prekrývať. Príliš 4 - 6 týždňov.
 • Seite 65: Všeobecné Čistiace A Údržbové Práce

  a počkajte na zastavenie valca. 3. Valec ( 16/17) šikmo nadvihnite Výstraha! Nebezpečenstvo porane- a vytiahnite hriadeľ zo šesťhranného nia v dôsledku pohyblivých nebez- uloženia (20). pečných dielov! 4. Vsaďte nový valec ( 16/17) postupom v opačnom slede. Všeobecné čistiace a údrž- bové...
 • Seite 66: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Odstránenie a ochrana životného prostredia Priveďte tento nástroj, jeho príslušenstvo a obal, k recyklácii s ohľadom na životné prostredie. Elektrické nástroje nepatria do domáceho odpadu. Odovzdajte tento nástroj na mieste pre recykláciu odpadov. Použité plastové a kovové diely možno podľa druhu čiste oddeliť...
 • Seite 67: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- žovať za opotrebované diely (napr. filter dátumu zakúpenia.
 • Seite 68: Servisná Oprava

  Service-Center la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk Nezasielajte prístroj ako nadmerný IAN 345328_2004 tovar na náklady príjemcu, expresne alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 69: Vyhľadávanie Chýb

  Vyhľadávanie chýb Problém Možná príčina Odstránenie chyby Cudzie teleso na valci Odstrániť cudzie teleso Poškodené pružné ozuby Vymeniť valec alebo nôž valca Abnormálne zvuky, Nesprávne namontovaný Korektne zabudovať valec (viď rachotenie alebo valec kapitolu Výmena valca) vibrácie Zariadenie vypnite a vytiahnite Prešmykujúci sa ozubený...
 • Seite 70: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........70 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......70 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Allgemeine Beschreibung ...71 Gerät wurde während der Produktion auf Lieferumfang........71 Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 71: Allgemeine Beschreibung

  Personen, die mit diesen Anweisungen Funktionsbeschreibung nicht vertraut sind, oder Kindern die Ver- wendung der Maschine. Örtlich geltende Der Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter besitzt Vorschriften können das Alter des Benutzers zwei leicht austauschbare Arbeitswalzen: beschränken. eine Lüfterwalze aus Hart-Kunststoff mit vertikal Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder rotierenden Federzinken und eine Vertikutier- feuchter Umgebung ist verboten.
 • Seite 72: Technische Daten

  Technische Daten scheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug Elektro-Vertikutierer/ verwendet wird. Rasenlüfter ....PLV 1500 B1 Es besteht die Notwendigkeit, Si- Aufnahmeleistung des Motors ..1500 W cherheitsmaßnahmen zum Schutz Netzspannung ....230 V~, 50 Hz des Bedieners festzulegen, die auf Schutzklasse ..
 • Seite 73: Bildzeichen Auf Dem Gerät

  Bildzeichen auf dem Gerät Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Achtung! Betriebsanleitung lesen. Einschalten/ Ausschalten Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile. Umstehende Personen von Transport- und dem Gerät fernhalten. Arbeitspositionen Gefahr durch Stromschlag bei Beschädigung des Netzkabels! Netzkabel von den Schneidwerkzeugen und dem Gerät fernhalten! Allgemeine Sicherheitshinweise Tragen Sie Augen- und...
 • Seite 74 Arbeiten mit dem Gerät: Verwenden Sie das Gerät nicht zum Ein ebnen von Boden-- Vorsicht! Das Gerät kann unebenheiten. ernsthafte Verletzungen her- • Tragen Sie stets geeignete Ar- vorrufen. So vermeiden Sie beitskleidung wie Sicherheits- Unfälle und Verletzungen: schuhe mit rutschfester Sohle, eine robuste, lange Hose, Vorbereitung: Ohrenschutz und eine Schutz-...
 • Seite 75 res Verlängerungskabels sowie immer von der Walze und der die Anschlussleitung Ihres Ge- Auswurföffnung fern. Es be- rätes. Verwenden Sie die erfor- steht Verletzungsgefahr! derlichen Schutzeinrichtungen. • Benutzen Sie das Gerät nicht Es besteht Verletzungsgefahr. bei Regen, bei schlechter Wit- •...
 • Seite 76 Händen am Griff. Seien Sie über andere Flächen als Gras besonders vorsichtig, wenn Sie und wenn die Maschine von das Gerät umkehren oder zu und zu der zu bearbeitenden sich heranziehen. Stolperge- Fläche bewegt wird. fahr! • Anschluss- und Verlängerungs- •...
 • Seite 77 - bevor Sie die Auswurföffnung Sie es über Treppen transportie- reinigen oder Blockierungen ren. oder Verstopfungen beseiti- • Vor dem Einschalten der Ma- gen, schine ist immer zu prüfen, ob - wenn das Gerät nicht ver- alle Schrauben, Muttern, Bol- wendet wird, zen und anderen Befestigungen - bevor Sie die Maschine...
 • Seite 78 • Behandeln Sie Ihr Gerät mit Sie ausschließlich Original- Sorgfalt. Halten Sie die Werk- Ersatzteile und -Zubehör. zeuge sauber, um besser und • Wenn die Maschine zur In- sicherer arbeiten zu können. standhaltung, Inspektion oder Befolgen Sie die Wartungsvor- Aufbewahrung oder zum Aus- schriften.
 • Seite 79 • Halten Sie die Verlängerungs- • Verwenden Sie nur zugelassene leitungen von den Schneid- Verlängerungskabel der Bauart werkzeugen fern. H05RN-F, die höchstens 75 m Wird die Verlängerungslei- lang und für den Gebrauch tung während des Gebrauchs im Freien bestimmt sind. Der beschädigt, trennen Sie sie Litzenquerschnitt des Verlänge- sofort vom Netz.
 • Seite 80: Montageanleitung

  Warnung! Dieses Elektro- 4. Schrauben Sie den oberen Griffholm werkzeug erzeugt während (3) mit den Schnellspannern, Schrauben des Betriebs ein elektroma- und Beilegescheiben (4) an den beiden gnetisches Feld. Dieses Feld Mittelholmen (5) fest. kann unter bestimmten Um- 5. Befestigen Sie das Gerätekabel (15) ständen aktive oder passive mit den Gerätekabelklemmen (11) am medizinische Implantate...
 • Seite 81: Bedienung

  Bedienung Ein- und Ausschalten Achten Sie vor dem Einschal- Beachten Sie den Lärmschutz und ten darauf, dass das Gerät örtliche Vorschriften. keine Gegenstände berührt. Arbeitspositionen einstellen Halten Sie Füße und Hände von der Walze und der Aus- wurföffnung fern. Es besteht Das Gerät besitzt 5 Haupteinstellpositionen: Verletzungsgefahr! +10 mm: Transportposition...
 • Seite 82: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Arbeiten mit dem Gerät • Beginnen Sie mit dem Arbeiten in der Nähe der Steckdose und bewegen Sie Um einen gepflegten Rasen zu erhalten, emp- sich von der Steckdose weg. fehlen wir Ihnen, alle 4 - 6 Wochen zu lüften. •...
 • Seite 83: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung Wir haften nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden, sofern diese Lassen Sie Arbeiten, die nicht durch unsachgemäße Reparatur oder den in dieser Betriebsanleitung Einsatz von Nicht-Originalteilen bzw. durch beschrieben sind, von einer nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ver- von uns ermächtigten Kun- ursacht werden.
 • Seite 84: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ mit Wandhalterung: Umweltschutz Sie können das zusammengeklappte Gerät mit Hilfe der Handhalterung aufhängen. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Schrauben Sie die Wandhalterung (21) mit den beiliegenden Schrauben Elektrogeräte gehören nicht in den (22) ggf. mit Hilfe von Dübeln (nicht Hausmüll.
 • Seite 85: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Fehlerbehebung Problem Fremdkörper auf der Walze Fremdkörper entfernen 16/17) Federzinken der Lüfterwalze 16) oder Walzenmesser Walze austauschen Abnormale Ge- der Vertikutierwalze ( räusche, beschädigt Klappern oder Walze korrekt einbauen (siehe Walze ( 16/17) nicht rich- Vibrationen „Auswechseln der Walze“) tig montiert Gerät abschalten und Netzstecker Rutschender Zahnriemen...
 • Seite 86: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 87: Reparatur-Service

  Serviceabteilung telefonisch oder per Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 345328_2004 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 88: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Elektromos talajlazító/gyepszellőztető olló PLV 1500 B1 Sorozatszám 000001 - 089504 kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes meg- fogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 89: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Elektricni rahljalnik/prezracevalnik trate serije PLV 1500 B1 Serijska številka 000001 - 089504 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila:...
 • Seite 90: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Elektricky vertikutator/provzdušnovac travniku konstrukční řady PLV 1500 B1 Pořadové číslo 000001 - 089504 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 91: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Elektrický vertikutátor/prevzdušnovac trávnika konštrukčnej rady PLV 1500 B1 Poradové číslo 000001 - 089504 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národ- né...
 • Seite 92: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Gerät Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter Baureihe PLV 1500 B1 Seriennummer 000001 - 089504 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 93: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra · Eksplozijska risba Rozvinuté náčrtky • Nákresy explózií Explosionszeichnung 20200810_rev02_ks...
 • Seite 96 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08/2020 Ident.-No.: 76007392082020-4 IAN 345328_2004...