Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLV 1500 A1 Betriebsanleitung

Elektro-vertikutierer/ rasenlüfter
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC SCARIFIER / AERATOR PLV 1500 A1
ELEKTROMOS TALAJLAZÍTÓ/
GYEPSZELLŐZTETŐ 
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRO-VERTIKUTIERER/
RASENLÜFTER
Originalbetriebsanleitung
IAN 310320
ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR/
PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLV 1500 A1

 • Seite 1 ELECTRIC SCARIFIER / AERATOR PLV 1500 A1 ELEKTROMOS TALAJLAZÍTÓ/ ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR/ GYEPSZELLŐZTETŐ  PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu ELEKTRO-VERTIKUTIERER/ RASENLÜFTER Originalbetriebsanleitung IAN 310320...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 10 9...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bevezető Tartalom Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Alkalmazás........4 termék mellett döntött. Általános leírás ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 ellenőrizték és alávetették egy végső elle- Áttekintés ........
 • Seite 5: Általános Leírás

  Áttekintés Műszaki adatok 1 elektronikus kapcsolózár Elektromos talajlazító/ 2 indítókar gyepszellőztető ..PLV 1500 A1 3 fogantyú felső szára 4 gyorsrögzítő, csavar és alátétek a A motor teljesítményfelvétele ..1500 W szárrögzítéshez Hálózati feszültség ... 230 V~, 50 Hz 5 2 középső...
 • Seite 6: Biztonsági Utasitasók

  Szimbólumok a gépen Mélységállító ......5-szörös ..(3/6/9/12 mm + szállítási beállítás) Figyelem! Kötet (gyűjtőkosár)......50 l Súly (tartozékokkal együtt) ..kb. 13 kg A kezelési utasítást el kell olvasni. Hangnyomásszint ) ......82 dB(A), K = 3 dB A repkedő dolgok sérülés- Hangteljesítményszint (L garantált .......
 • Seite 7: Az Útmutatóban Található Szimbólumok

  Bekapcsolás/kikapc- rülheti el a baleseteket és a sérüléseket: solás Szállítási pozíció + Előkészítés: • Az eszköz nem alkalmas gyere- munka-pozíció kek általi használatra. • A gépet nem használhatják gyermekek és csökkent izikai, érzékszervi vagy mentális ké- pességű vagy tapasztalattal és Az útmutatóban található...
 • Seite 8 gozzon sérült vagy hiányzó vé- zon, hogy ne vágja el ujjait vagy dőberendezésekkel (pl. indítókar, lábujjait. Lábait és ujjait munka kireteszelő gomb, ütközésvédő). közben mindig tartsa távol a Soha ne helyezze hatályon kívül hengertől és a kidobó nyílástól. a védőszerkezeteket (pl. az indí- Fennáll a sérülések veszélye! tókar odakötözésével).
 • Seite 9 felügyelet nélkül magára a mun- • Az indítókart jelen útmutató uta- sításainak megfelelően, óvato- kahelyen. Gyermekek nem játsz- san indítsa be vagy működtesse. hatnak a készülékkel. • Beindítás közben ne billentse a • Kapcsolja ki a készüléket és húz- készüléket, kivéve, ha meg kell za ki a hálózati csatlakozó...
 • Seite 10 elkerülése érdekében a sérült rongálódásokra vagy elöregedés- szerszámok és csapszegek csak re utaló jelekre tekintettel. A meg- garnitúrában cserélhetők ki. rongálódott hálózati vezetékek növelik az áramütés veszélyét. • Csak a gyártó által szállított és • Lehetőség szerint a készüléket ajánlott pótalkatrészeket és tar- csak hibaáram-védőszerkezettel tozékokat használja.
 • Seite 11: Maradvány-Kockázatok

  c) a kéz és kar rezgésből adódó alkalmazzon, melyek legfeljebb 75 m hosszúak és szabadban egészségkárosodás, amen- történő használatra rendeltettek. nyiben a készüléket hosszabb ideig vagy nem megfelelően A hosszabbító kábel zsinórkereszt- metszete legyen legalább 2,5 mm használja vagy a készülék nincs Használat előtt a kábeldobokat megfelelően karbantartva.
 • Seite 12: A Gyűjtőkosár Felszerelése/Ürítése

  Kezelés (6). Az alátét sima oldala a gyors- rögzítő felé, a barázdás oldala a készülék felé mutat. Vegye igyelembe a zajvédelmet és a helyi előírásokat. 3. Akassza be a hálózati kábelhez való kábeltartót (14) a fogantyú felső szárába (3). A munka-pozíciók beállítása 4.
 • Seite 13: Be- És Kikapcsolás

  Be- és kikapcsolás Munkavégzés a készülékkel Bekapcsolás előtt ügyeljen Az ápolt gyep megtartása érdekében javasol- arra, hogy a készülék ne juk a gyep 4 - 6 hetente történő szellőztetését. érintkezzen tárgyakkal. Lá- A vertikális gyepvágás intenzívebb beavat- bait és kezeit munka közben kozás, mint a szellőztetés, ezért elvégzését tartsa távol a hengertől és évente csak egy alkalommal javasoljuk.
 • Seite 14: Szállítás

  • Kezdje a munkát a dugaszoló aljzat kö- Minden karbantartási és tisztítási munka előtt kapcsolja ki a készüléket, zelében és folytassa a munkát a dugaszo- ló aljzattól eltávolodva. húzza ki a hálózati csatlakozó dugót • Mindig maga mögött vezesse a hosszab- és várja meg a henger leállását.
 • Seite 15: Tárolás

  Csavarozza fel a fali tartót (21) a 4. Fordított sorrendben szerelje be az új hengert ( 16/17). mellékelt csavarokkal (22) szükség esetén tiplik segítségével (nem része Tárolás a csomagnak) a falra. Akassza fel a készüléket az alsó száránál (6). • A készülék tárolása száraz és gyerme- Rendszeresen ellenőrizze a fali tartó...
 • Seite 16: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Idegentest a hengeren ( 16/17) Az idegentestet eltávolítjuk A rugós fog vagy a hengerkés A hengert kicseréljük megsérült Abnormális zörejek, A hengert szabályszerűen felszereljük A henger ( 16/17) nincs sza- zörgés vagy bályszerűen felszerelve (lásd A henger cseréje fejezetet) rezgések Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki Csúszik a fogas szíj...
 • Seite 17: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Elektromos talajlazító/gyepszellőztető IAN 310320 A termék típusa: PLV 1500 A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 18 dezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható...
 • Seite 19: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 19 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nového Účel použití ........ 19 přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní Obecný popis ......20 výrobek. Objem dodávky ......20 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována bě- Přehled ......... 20 hem výroby a byla provedena také závěrečná kontrola.
 • Seite 20: Obecný Popis

  Přehled Technická data Elektricky 1 elektronická blokace zapnutí vertikutator/provzdušnovac 2 spouštěcí páka travniku ......PLV 1500 A1 3 horní držadlo 4 rychloupínač, šroub a podložky Příkon motoru ......1500 W pro upevnění držadla Síťové napětí ......230V~, 50 Hz 5 2 střední držadla Třída ochrany ........
 • Seite 21: Bezpečnostní Pokyny

  Symboly v návodu Hladina akustického tlaku ) ......82 dB(A), K = 3 dB Výstražní znaky s údaji Úroveň akustického výkonu pro vyvarování se ško- zaručená ........ 98 dB(A) dám na osobách a na měřená (L ) .. 95,5 dB(A), K = 1,92 dB věcích.
 • Seite 22: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Přístroj nevystavujte Příprava: působení vlhkosti. Nepracuj- • Zařízení není vhodné pro použí- vání dětmi. te v dešti. • Děti a osoby s omezenými Pozor! Doběh válců. fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a Údaj výkonu hladiny hluku v dB(A). znalostmi nebo osoby, které...
 • Seite 23 osvětlení. Takto zabráníte neho- záním startovací páky). Tím je zajištěno, že zůstane zachována dám. bezpečnost přístroje. • Nepracujte s tímto nástrojem • Ujistěte se před spuštěním pří- když jste unaveni anebo nesou- stroje, že v otvoru pro nůž není středěni anebo po požití alko- zasunutý...
 • Seite 24 začnete odstraňovat zabloko- • Neprovozujte tento nástroj bez úplně připevněného sběrného vání anebo ucpání, - když se tento nástroj nepouží- koše anebo bez ochrany proti nárazům. Nebezpečí poranění! vá, Zdržujte se vždy vzdáleně od - při všech údržbových a čistí- vyhazovacího otvoru.
 • Seite 25 okamžité ztrátě nároku na ga- • Prodlužovací kabely musíte udržovat mimo dosah řezných rancii. nástrojů. • Postarejte se o to, aby byly Bude-li kabel během používání všechny matice, svorníky a šrou- by pevně přitažené a aby byl poškozen, okamžitě přístroj od- tento nástroj v bezpečném pra- pojte ze sítě.
 • Seite 26: Montážní Návod

  Montážní návod • Nepoužívejte kabel na to, abyste vytahovali síťovou zástrčku ze zá- suvky. Ochraňujte kabel před hor- Před všemi pracemi na tomto nástroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. kem, olejem a ostrými hranami. • Vypněte tento nástroj a vytáhně- te síťovou zástrčku ze zásuvky, Při montáži dbejte na to, aby se když...
 • Seite 27: Obsluha

  -3 mm až -12 mm : 1. Přetáhněte záchytný pytel přes tyčové ústrojí. Polohy pro nastavování 2. Přehrňte plastové spony záchytné- Při přibývajícím opotřebení nožů anebo ho pytle přes tyčové ústrojí záchyt- pružných ozubů lze pracovní polohu snížit. Opotřebení poznáte podle zhoršujícího se ného pytle a přicvakněte je.
 • Seite 28: Práce S Tímto Nástrojem

  5. Pro zapnutí stiskněte elektronic- Čím kratší je stříhaný trávník, tím kou blokaci zapnutí (1) na ruko- lépe se dá opracovat. Tímto se tento jeti a potom vytáhněte startovací nástroj méně zatěžuje a životnost páčku (2) směrem k rukojeti. válce se prodlužuje. Elektronickou blokaci zapnutí...
 • Seite 29: Přenášení

  Přenášení Neručíme za škody vyvolané našimi nástro- ji, pokud byly tyto způsobené neodbornou • Pro transport tohoto nástroje použijte opravou anebo použitím ne originálních polohu pro transportování +10 mm (viz dílů resp. použitím ne podle určení. „Nastavení pracovních poloh“). Výměna válce •...
 • Seite 30: Likvidace/Ochrana Životního Prostředí

  Likvidace/ochrana S držákem na stěnu: životního prostředí Sklopený přístroj můžete zavěsit pomocí ručního držáku. Přiveďte tento nástroj, jeho příslušenství a obal, k recyklaci s ohledem na živoní pro- Přišroubujte držák na zeď (21) při- středí. loženými šrouby (22), popřípadě pomocí hmoždinek (nejsou součástí Elektrické...
 • Seite 31: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záruku nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. iltry nebo nástav- od data zakoupení.
 • Seite 32: Opravna

  Service-Center přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Servis Česko visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Tel.: 800143873 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, E-Mail: grizzly@lidl.cz která vám bude sdělena. Zajistěte, aby IAN 310320 zásilka nebyla odeslána nevyplaceně...
 • Seite 33: Vyhledávání Chyb

  Vyhledávání chyb Problém Možná příčina Odstranění chyby Cizí těleso na válci ( Odstranit cizí těleso 16/17) Poškozené pružné ozuby Vyměnit válec anebo nůž válce Abnormální zvuky, Nesprávně namontovaný Korektně zabudovat válec (viz kapi- rachocení anebo tolu Výměna válce) vibrace válec ( 16/17) Zařízení...
 • Seite 34: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........34 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......34 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Allgemeine Beschreibung ...35 Gerät wurde während der Produktion auf Lieferumfang........35 Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 35: Allgemeine Beschreibung

  Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwach- Funktionsbeschreibung sene bestimmt. Kinder sowie Personen, die Der Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter besitzt mit dieser Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen. zwei leicht austauschbare Arbeitswalzen: Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder eine Lüfterwalze aus Hart-Kunststoff mit vertikal feuchter Umgebung ist verboten.
 • Seite 36: Technische Daten

  Technische Daten Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Elektro-Vertikutierer/ Es besteht die Notwendigkeit, Si- Rasenlüfter ....PLV 1500 A1 cherheitsmaßnahmen zum Schutz Aufnahmeleistung des Motors ..1500 W des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Aussetzung Netzspannung ....230 V~, 50 Hz während der tatsächlichen Benut-...
 • Seite 37: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile. Um- Transport- und Arbeitspositionen stehende Personen von dem Gerät fernhalten. Gefahr durch Stromschlag bei Beschädigung des Netz- kabels! Netzkabel von den Allgemeine Schneidwerkzeugen und Sicherheitshinweise dem Gerät fernhalten! Dieses Gerät kann bei unsach- gemäßem Gebrauch ernsthaf- Tragen Sie Augen- und Ge- hörschutz.
 • Seite 38 • Setzen Sie das Gerät niemals Gegenstand oder Ast in der ein, während Personen, beson- Messeröffnung eingeschoben ist, dass das Gerät stabil steht ders Kinder, und Haustiere in der Nähe sind. und der Arbeitsbereich aufge- • Überprüfen Sie das Gelände, räumt und nicht blockiert ist.
 • Seite 39 • Kippen Sie das Gerät beim terung, in feuchter Umgebung oder nassem Rasen. Arbeiten Anlassen nicht, es sei denn, es Sie nur bei Tageslicht oder guter muss als Anlaufhilfe angehoben Beleuchtung. Es besteht Unfall- werden. In diesem Fall kippen Sie das Gerät nur so weit, wie gefahr.
 • Seite 40 durch. Benutzen Sie das Gerät heben oder kippen wollen und wenn andere Flächen als Gras nicht, wenn Sicherheitseinrichtun- überquert werden. gen (z. B. Prallschutz), Teile der • Hinterlassen Sie das Gerät nie Schneideinrichtung oder Bolzen fehlen, abgenutzt oder beschä- unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz. Kinder dürfen nicht mit dem Ge- digt sind.
 • Seite 41 Elektrische Sicherheit: eine beschädigte Leitung nicht berühren, bevor sie vom Netz Vorsicht! So vermeiden Sie getrennt ist. Eine beschädigte Unfälle und Verletzungen Leitung kann zum Kontakt mit durch elektrischen Schlag: aktiven Teilen führen. • Achten Sie darauf, dass die • Nehmen Sie vor jeder Inbetrieb- Netzspannung mit den Angaben nahme eine Sichtprüfung der des Typenschildes übereinstimmt.
 • Seite 42: Montageanleitung

  b) Gehörschäden, falls kein geeigne- 2. Schrauben Sie die beiden Mit- ter Gehörschutz getragen wird. telholme (5) mit den Schrauben, c) Gesundheitsschäden, die aus Schnellspannern und Beilege- scheiben (4) an den unteren Holm Hand-Arm-Schwingungen resul- tieren, falls das Gerät über einen (6) an.
 • Seite 43: Bedienung

  5. Lassen Sie die Prallschutzklappe Die Wahl einer Nachstell-Position (13) los, sie hält den Fangsack ohne entsprechenden Verschleiß (12) in Position. kann zur Überlastung des Motors und Beschädigung der Walze führen. Fangsack abnehmen/entleeren: Ein- und Ausschalten 6. Heben Sie die Prallschutzklappe (13) an und nehmen Sie den Achten Sie vor dem Einschal- Fangsack (12) heraus.
 • Seite 44: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Achtung! Walze läuft nach führt zur Beschädigung des Gerätes. dem Ausschalten nach. Kip- • Wählen Sie eine geeignete Arbeits- pen oder tragen Sie das Ge- bzw. Nachstell-Position (bei Ver- rät nicht bei laufendem Motor schleißerscheinungen der Walze), so und berühren Sie die laufen- dass das Gerät nicht überlastet wird.
 • Seite 45: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung Wir haften nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden, sofern diese durch Lassen Sie Arbeiten, die nicht unsachgemäße Reparatur oder den Einsatz in dieser Betriebsanleitung von Nicht-Originalteilen bzw. durch nicht beschrieben sind, von einer bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht von uns ermächtigten Kun- werden.
 • Seite 46: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ mit Wandhalterung: Umweltschutz Sie können das zusammengeklappte Gerät mit Hilfe der Handhalterung aufhängen. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Schrauben Sie die Wandhalterung (21) mit den beiliegenden Schrauben Elektrogeräte gehören nicht in den (22) ggf. mit Hilfe von Dübeln (nicht Hausmüll.
 • Seite 47: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Fremdkörper auf der Walze Fremdkörper entfernen 16/17) Federzinken der Lüfterwalze 16) oder Walzenmesser Walze austauschen Abnormale Geräu- der Vertikutierwalze ( sche, beschädigt Klappern oder Walze korrekt einbauen (siehe Walze ( 16/17) nicht rich- Vibrationen „Auswechseln der Walze“) tig montiert Gerät abschalten und Netzstecker Rutschender Zahnriemen...
 • Seite 48: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 49: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 310320 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 50: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Elektromos talajlazító/gyepszellőztető olló PLV 1500 A1 Sorozatszám 201810000001 - 201810064295 kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes meg- fogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 51: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Elektricky vertikutator/provzdušnovac travniku konstrukční řady PLV 1500 A1 Pořadové číslo 201810000001 - 201810064295 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 52: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Gerät Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter Baureihe PLV 1500 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810064295 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 53: Robbantott Ábra

  Explosionszeichnung · Rozvinuté náčrtky Robbantott ábra 20181031_rev02_sh...
 • Seite 56 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása Stav informací · Stand der Informationen: 10/2018 · Ident.-No.: 76007359102018-HU/CZ IAN 310320...