Parkside PKS 1500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MITRE SAW PKS 1500 A2
GB
CY
MITRE SAW PKS 1500 A2
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
RS
PREKLOPNA I UGAONA TESTERA
PKS 1500 A2
Napomene za rukovanje i sigurnosne napomene
Originalno uputstvo za upotrebu
BG
ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН С ГЕРУНГ PKS 1500 A2
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE PKS 1500 A2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 304475
HR
ELEKTRIČNA PILA PKS 1500 A2
Uputa i Sigurnosne upute
Prijevod originalnog priručnika za uporabu
RO
FERĂSTRĂU PENTRU RETEZARE ŞI PENTRU ÎMBINĂRI
DE COLŢ PKS 1500 A2
Indicaţii de operare şi de securitate
Traducere din manual de exploatare original
GR
CY
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A2
Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 A2

 • Seite 1 Napomene za rukovanje i sigurnosne napomene Indicaţii de operare şi de securitate Originalno uputstvo za upotrebu Traducere din manual de exploatare original ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН С ГЕРУНГ PKS 1500 A2 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A2 Инструкции за обслужване и безопасност Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre nego što počnete sa čitanjem preklopite stranicu sa slikama, i upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă...
 • Seite 3 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Prije stavljanja u pogon pročitajte i poštujte priručnik za rukovanje i sigurnosne napomene! Pre puštanja u rad pročitati i poštovati uputstvo za upotrebu i sigurnosne napomene! Înainte de punerea în funcţiune citiţi şi ţineţi cont de manualul de utilizare şi de indicaţiile de securitate! Преди...
 • Seite 4 Fig. 1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.3 Fig. 1.1 Fig. 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3...
 • Seite 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 7...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Proper use Important information Additional safety instructions Residual risks Commissioning Assembly Area of application Settings Working instructions Electrical connection Accessories Maintenance Disposal Troubleshooting Warranty certificate GB/CY...
 • Seite 7: Introduction

  1. Introduction Legend of Fig. 1 Start button MANUFACTURER: Handle scheppach Locking lever Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Motor Günzburger Straße 69 Saw blade D-89335 Ichenhausen Moving saw blade guard Base NOTE: Table insert According to the applicable product liability laws, the manu- Rotary table facturer of the device does not assume liability for damages 10 Workpiece clamp...
 • Seite 8: Proper Use

  *S6, continuous operation periodic duty. • Reaching into the running saw blade (cutting injury). Identical duty cycles with a period at load followed by a • Kick-back of workpieces and workpiece parts. period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is •...
 • Seite 9: Additional Safety Instructions

  9 Use protective equipment 20 Check the electric tool for potential damage – Wear protective goggles. – Protective devices and other parts must be carefully – Wear a mask when carrying out dust-creating work. inspected to ensure that they are fault-free and func- 10 Connect the dust extraction device tion as intended prior to continued use of the electric –...
 • Seite 10 hood/guide plates/guides. Who may not use the device: – Do not use saw blades made of high-speed alloy (1) Persons who are not familiar with the operating instruc- steel (HSS steel). tions, children under the age of 16 and persons who are under the influence of alcohol, drugs, medical pills, are tired 2 Maintenance and repair or ill.
 • Seite 11: Residual Risks

  5. Residual risks • Never point the laser beam towards reflecting surfaces and persons or animals. Even a laser beam with a low output can cause damage to the eyes. The machine has been built according to the state • Caution - methods other than those specified here can of the art and the recognised technical safety requirements.
 • Seite 12: Assembly

  8. Area of application POSITIONING/WORK STATION Position the machine on a work bench or on a flat base so that the machine is supported as stably as possible. Intended application possibilities The equipment must be set up where it can stand secure, i.e. The machine cuts: it should be bolted to a workbench, a universal base frame •...
 • Seite 13 • The moveable stop rail (27a) must be locked in a posi- Mitre cut 0°- 45° and turntable 0°- 45° tion far enough from the inner position that the distance The crosscut saw can be used to make mitre cuts to the left between the stop rail (27a) and the saw blade (5) is no of 0°- 45°...
 • Seite 14: Electrical Connection

  Switch ON / switch OFF the laser (Fig. 6) Connections and repairs of electrical equipment may only To switch on: Move the ON/OFF (33) switch of the la- be carried out by an electrician. ser (34) to the “1” position. A laser line is projected onto Please provide the following information in the event of any the material you wish to process, providing an exact guide enquiries:...
 • Seite 15: Disposal

  14. Disposal The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste.
 • Seite 16: Warranty Certificate

  16. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 17 Sadržaj: Stranica: Uvod Namjenska uporaba Važne napomene Dodatne sigurnosne napomene Potencijalne opasnosti Stavljanje u pogon Montaža Područje uporabe Namještanja Napomene za rad Priključivanje na električnu mrežu Pribor Održavanje Zbrinjavanje i recikliranje Otklanjanje neispravnosti Jamstveni certifikat...
 • Seite 18: Uvod

  1. Uvod Legenda uz sliku 1 Tipka za pokretanje PROIZVOĐAČ: Ručka scheppach Zaporni gumb Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Motor Günzburger Straße 69 List pile D-89335 Ichenhausen Pomični štitnik lista pile Postolje POŠTOVANI KUPCI, Stolni umetak Želimo vam mnogo zadovoljstva i uspjeha pri radu s novim Okretni stol uređajem.
 • Seite 19: Namjenska Uporaba

  Izradak mora imati minimalnu visinu od 3 mm i Imajte na umu da naši uređaji namjenski nisu konstruirani širinu od 10 mm. Pobrinite se za to da je izradak za gospodarsku, obrtničku ili industrijsku uporabu. Ne pre- uvijek zaštićen napinjačem. uzimamo odgovornost ako se uređaj rabi u gospodarskim, obrtničkim ili industrijskim pogonima te za srodne postupke.
 • Seite 20: Dodatne Sigurnosne Napomene

  – Rad u zatvorenim prostorijama dopušten je samo s – Ovlaštena specijalizirana radionica mora namjenski odgovarajućim usisivačem. popraviti ili zamijeniti oštećene zaštitne naprave i 11 Kabel ne rabite za svrhe za koje nije namijenjent dijelove, osim ako nije drukčije navedeno u priručni- –...
 • Seite 21 – Neispravnosti na električnom alatu, zaštitnim uređa- Za reduciranje otvora kod listova kružnih pila ne jima ili na nastavku alata prijavite osobi odgovornoj rabite labave redukcijske prstene ili čahure. za sigurnost odmah nakon što ih uočite. Osigurajte da učvršćeni redukcijski prsteni za osigu- ravanje nasadnog alata imaju isti promjer i najmanje 3 Siguran rad 1/3 promjera rezanja.
 • Seite 22: Potencijalne Opasnosti

  Ne miješajte stare i nove baterije te baterije raznih • Uporabite alat koji se preporučuje u ovom priručniku. Ta- tipova ili raznih proizvođača! Istodobno zamijenite ko ćete postići optimalan učinak kutne pile. sve baterije istog kompleta. • Držite ruke dalje od radnog područja kad stroj radi. Istrošene baterije odmah izvadite iz uređaja i •...
 • Seite 23: Montaža

  7. Montaža 9. Namještanja PRESJEČNO REZANJE UPOZORENJE! Radi svoje sigurnosti električni utikač utaknite u utičnicu tek nakon završetka POZOR: Prije obavljanja nekih od sljedećih namještanja svih montažnih postupaka i nakon što ste pro- provjerite je li motor stroja isključen. čitali i pozorno proučili sigurnosne napomene i priručnike za uporabu.
 • Seite 24: Priključivanje Na Električnu Mrežu

  • Nakon pritiska tipke za pokretanje (1) motor će se po- • Ponovno pritegnite vijak za blokiranje (21) kako biste krenuti. fiksirali okretni stol. • Polako postavite list pile na izradak i odrežite ga s umje- • Otpustite vijak za blokiranje (23). renim pritiskom.
 • Seite 25: Pribor

  UOBIČAJENI POSTUPCI ODRŽAVANJA Oštećeni električni kabel Ne električnim kabelima često nastaju oštećenja izolacije. Uobičajene postupke održavanja može obavljati i nekvali- Uzroci toga mogu biti sljedeći: ficirano osoblje, a oni su opisni u prethodnim odlomcima i u • Pritisnuta mjesta, ako se kabeli provode kroz prozore ili ovom poglavlju.
 • Seite 26: Otklanjanje Neispravnosti

  Baterijama i akumulatorima nije mjesto u kućnom otpadu! Kao potrošač zakonom ste obvezni sve baterije i akumulatore, bez obzira na to sadržavaju li oni štetne tvari* ili ne, predati na sabiralište u vašoj zajednici/gradskoj četvrti ili u trgovinu kako bi se podvrgle ekološkom zbrinjavanju. *označene sa: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo Izvadite baterije iz lasera prije nego što zbrinete uređaj i baterije.
 • Seite 27: Jamstveni Certifikat

  16. Jamstveni certifikat Poštovani kupci, Naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako unatoč tome ovaj uređaj ne funkcionira ispravno, vrlo nam je žao zbog toga i moli- mo vas da se obratite na adresu navedenu na ovoj jamstvenoj kartici. Rado ćemo vam pomoći i telefonski na dolje navedeni telefonski broj servisne službe.
 • Seite 28 Kazalo: Strana: Uvod Namenska upotreba Važne napomene Dodatne sigurnosne napomene Preostale opasnosti Stavljanje u pogon Montaža Područje primene Podešavanja Radna uputstva Električni priključak Pribor Održavanje Odlaganje Pomoć za otklanjanje smetnji Garancija I Garantni List...
 • Seite 29: Uvod

  1. Uvod Legenda za sl. 1 Taster za pokretanje PROIZVOĐAČ: Rukohvat scheppach Poluga za deblokadu Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Motor Günzburger Straße 69 List testere D-89335 Ichenhausen Zaštita lista testere pokretna Postolje POŠTOVANI KUPČE, Umetak za sto Želimo Vam puno zadovoljstva i uspeha u radu sa VašIm Obrtni sto novIm uređajem.
 • Seite 30: Namenska Upotreba

  minuta, relativno trajanje uključivanja iznosi 25% trajanja • Izbacivanje istrošenih komadića tvrdog metala lista tes- ciklusa. tere. • Oštećenje sluha zbog nenošenja potrebne zaštite za Radni predmet mora da ima minimalnu visinu sluh. od 3 mm i širinu od 10 mm. Vodite računa da •...
 • Seite 31: Dodatne Sigurnosne Napomene

  – Kod rada na otvorenom preporučuje se obuća koja 19 Budite pažljivi se ne kliza. – Vodite računa šta radite. Koristite zdrav razum tokom – Ako imate dugačku kosu nosite mrežu za kosu. rada. Ne koristite električni alat ako niste koncentri- 9 Koristite zaštitnu opremu sani na rad.
 • Seite 32 obrađuje, važnosti lokalne separacije (detekcija ili (2) Osobe sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim izvor) i pravilnog podešavanja poklopaca/odboj- sposobnostima nika/vođica. – Nemojte da koristite listove testere od visokolegira- SIGURNOSNE NAPOMENE U VEZI POSTUPANJA SA LISTOVIMA TESTERE nog brzoreznog radnog čelika (HSS-čelik). 2 Održavanje i servisiranje 1 Koristite samo priključne alate sa kojima znate da –...
 • Seite 33: Preostale Opasnosti

  • Nemojte nikada da usmeravate laserski zrak na reflektu- 18 Pre postavljanja baterija očistiti kontakte baterija i juće površine i ljude ili životinje. Čak i laserski zrak male kontakte u uređaju. snage može da izazove oštećenja očiju. 5. Preostale opasnosti •...
 • Seite 34: Montaža

  Fiksirajte robu sajlama ili sigurnosnim trakama da ne bi došlo • Zatim ponovo pritegnite zavrtanj sa krstastom glavom do pomeranja prilikom transporta ili padanja delova. (14). • Ovaj postupak ponovite i za drugu stranu. POZICIONIRANJE/RADNO MESTO Montaža potpornog stremena (sl. 1.1 - 1.2) Pozicionirajte mašinu na radnu klupu ili na ravno postolje da bi uređaj stajao što stabilnije.
 • Seite 35 PAŽNJA: Uvek držite ruke podalje od područja rezanja i • Pre rezanja proverite da ne postoji mogućnost kolizije nikad ne zahvatajte u ovo područje tokom postupka obrade. između šine graničnika (27a) i lista testere (5). • Ponovo pritegnite zavrtanj za fiksiranje (27b). FIKSIRANJE RADNOG PREDMETA •...
 • Seite 36: Električni Priključak

  Zamena baterija za laser (sl. 6) • Produžni kablovi dužine do 25 m moraju biti poprečnog • Uklonite poklopac sa odeljka za baterije lasera (30). preseka od 1,5 kvadratnih milimetara. Izvadite 2 baterije. Kod monofaznih motora, za mašine sa velikom startnom •...
 • Seite 37: Odlaganje

  IZBACIVANJE MAŠINE IZ UPOTREBE Baterije i akumulatori se ne smeju odlagati u Nakon izbacivanja mašine iz upotrebe, ona se može odložiti kućni otpad! sa uobičajenim industrijskim otpadom. Kao korisnik ste u zakonskoj obavezi da sve baterije i akumulatore, bez obzira da li sadrže štetne materije* 14.
 • Seite 38: Pomoć Za Otklanjanje Smetnji

  15. Pomoć za otklanjanje smetnji Smetnja Mogući uzrok Uputstva za sprečavanje Motor ne radi. Motor, kabl ili utikač u kvaru, pregoreli Dozvolite da mašinu proveri stručno lice. osigurači. Nikada samostalno ne popravljajte motor! Opasnost! Proverite osigurače i po potrebi ih zamenite. Motor usporeno radi i ne Suviše nizak napon, oštećeni namotaji, Dozvolite da napon proveri elektroprivredna kompanija.
 • Seite 39: Garancija I Garantni List

  7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Naziv proizvoda: PREKLOPNA I UGAONA TESTERA Model: PKS 1500 A2 IAN / Serijski broj: 304475 / 01001 - 325834 Proizvođač: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69...
 • Seite 40 Cuprins: Pagină: Introducere Utilizarea conformă cu destinaţia Indicaţii importante Indicaţii de siguranţă speciale Riscuri reziduale Punerea în funcţiune Montajul Domeniu de utilizare Reglaje Indicaţii de lucru Branşamentul electric Accesorii Întreţinerea curentă Înlăturare Remedierea avariilor Certificatul de garanţie...
 • Seite 41: Introducere

  1. Introducere Legendă la fig. 1 Tasta Start PRODUCĂTOR: Mâner scheppach Pârghie de blocare Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Motorul Günzburger Straße 69 Pânză de ferăstrău D-89335 Ichenhausen Apărătoare mobilă pânză de ferăstrău Soclu STIMATE CLIENT, Adaos de masă Vă dorim să aveţi multe satisfacţii şi mult succes în lucrul cu Masă...
 • Seite 42: Utilizarea Conformă Cu Destinaţia

  Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehni- Modificările la maşină exclud complet orice răspundere a producătorului pentru prejudiciile rezultate din situaţiile re- * Regimul de funcţionare S6, regim funcţional periodic spective. În pofida utilizării conforme cu destinaţia nu pot fi neîntrerupt. Regimul funcţional se compune dintr-un timp de excluşi complet anumiţi factori de riscuri neclasificate.
 • Seite 43: Indicaţii De Siguranţă Speciale

  – Nu folosiţi sculele în scopuri și pentru lucrări pentru – În cazul nefolosirii mașinii, înaintea lucrărilor de care nu au fost destinate; nu folosiţi, de exemplu, un întreţinere și la înlocuirea sculelor, de exemplu a ferăstrău circular manual pentru tăierea copacilor pânzei de ferăstrău, a burghiului și a sculelor de tot sau crengilor.
 • Seite 44 – Aveţi grijă să selectaţi o pânză de ferăstrău adecva- – Podeaua din jurul maşinii trebuie să fie plană, curată tă pentru materialul care urmează să fie tăiat. şi fără particule libere ca de ex. aşchii şi resturi de – Dacă este nevoie, purtaţi echipament personal de tăiere.
 • Seite 45: Riscuri Reziduale

  11 Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că unealta de lucru uti- / sau aparatul prin intermediul dispozitivelor de colec- lizată de dumneavoastră corespunde cerinţelor tehnice tare oferite. Despre posibilităţile de evacuare vă puteţi ale acestei scule electrice şi este fixată în conformitate informa la administraţia comunală...
 • Seite 46: Punerea În Funcţiune

  7. Montajul • Înainte de executarea lucrărilor de reglare sau de între- ţinere curentă, eliberaţi butonul Start şi trageţi fişa de reţea. AVERTIZARE! Pentru securitatea dumneavoastră, introduceţi fişa de reţea în priză numai când toţi 6. Punerea în funcţiune paşii de montaj s-au încheiat, iar indicaţiile de securitate şi instrucţiunile de exploatare au fost Înainte de punerea în funcţiune, respectaţi indi- citite şi înţelese.
 • Seite 47: Reglaje

  • Materialele mai groase decât este indicat în datele de • Prin apăsarea uşoară în jos a capului maşinii şi extra- tăiere: gerea concomitentă a bolţului de siguranţă (26) din suportul de montaj, ferăstrăul este deblocat din poziţia 90°/90° 120 x 60 mm inferioară.
 • Seite 48: Branşamentul Electric

  Tăietură pentru îmbinare de colţ 0°- 45° şi masa Pornirea/oprirea laserului (fig. 6) rotativă 0°- 45° Conectarea: Fixaţi comutatorul de pornire/oprire (33) a Cu ferăstrăul de retezat se pot executa tăieturi pentru îmbi- laserului poziţia „I“. Pe piesa de prelucrat se va proiecta o nare de colţ...
 • Seite 49: Accesorii

  14. Înlăturare Conectarea maşinii şi reparaţiile echipamentului electric trebuie să fie efectuate exclusiv de electricieni calificaţi. În cazul solicitărilor, vă rugăm să specificaţi datele de mai Echipamentul este furnizat în ambalaj pentru a preveni de- jos. teriorarea sa în timpul transportului. Materiile prime din •...
 • Seite 50: Remedierea Avariilor

  15. Remedierea avariilor Defecţiune Cauza posibilă Remediere Motorul nu funcţionează. Motorul, cablul sau fişa defecte, siguranţe arse. Dispuneţi verificarea maşinii de către un specialist. Nu re- paraţi niciodată motorul pe cont propriu. Pericol! Controlaţi siguranţele, eventual schimbaţi-le. Motorul porneşte încet Tensiunea prea scăzută, bobinaje deteriorate, Dispuneţi controlul tensiunii de către centrala electrică.
 • Seite 51: Certificatul De Garanţie

  16. Certificatul de garanţie Stimată clientă, stimate client, toate produsele noastre sunt supuse la verificări stricte de calitate, pentru a avea siguranţa că ajung la dvs. în stare perfectă. În cazul puţin probabil în care la dispozitiv apare un defect, contactaţi departamentul nostru de service la adresa indicată pe această fişă de garanţie. Bineînţeles, dacă...
 • Seite 52 Съдържание: Страница: Увод Употреба по предназначение Важни указания Допълнителни указания за безопасност Остатъчни рискове Пуск в експлоатация Монтаж Област на приложение Настройки Указания за работа Електрическо свързване Принадлежности Поддръжка Изхвърляне на уреда Отстраняване на неизправности Документ за гаранция...
 • Seite 53: Увод

  1. Увод Легенда към фиг. 1 Пусков бутон ПРОИЗВОДИТЕЛ: Дръжка scheppach Блокиращ лост Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Двигател Günzburger Straße 69 Режещ диск D-89335 Ichenhausen Предпазител на режещия диск, подвижен Основа УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Вложка на плота Желаем Ви много приятни моменти и успехи при рабо- Въртящ...
 • Seite 54: Употреба По Предназначение

  Запазва се правото на технически промени! информирани относно възможните опасности. Освен това трябва да се спазват най-точно * Режим на работа S6, непрекъсната и действащите предписания за трудова безопасност. периодична експлоатация. Експлоатацията се Други общи правила в областите трудова медицина състои от време на пускане, време с постоянно и техника...
 • Seite 55 – Операторът трябва да е поне 18 годишно, 14 Поддържайте грижливо Вашите инструменти обучаващи се – поне 16 годишни, но само под – Поддържайте режещите инструменти остри наблюдение. и чисти, за да могат да работят по-добре и по- 5 Съхранявайте неизползвани електрически сигурно.
 • Seite 56: Допълнителни Указания За Безопасност

  – Не използвайте електрически инструменти, 2 Поддръжка и ремонт чийто превключвател не може да се включва или – Преди всякакви работи по настройка изключва. и поддръжка издърпвайте мрежовия щепсел. 21 ВНИМАНИЕ! – Създаването на шум се влияе от различни – При наклонени скосени разрези се налага фактори, като...
 • Seite 57 пасивни медицински импланти. За да се намали състояние са и се намират в предвиденото опасността от сериозни или смъртоносни наранявания, положение. препоръчваме на лица с медицински импланти 15 Внимавайте детайлът винаги да е затегнат към да се консултират със своя лекар и с производителя плота...
 • Seite 58: Остатъчни Рискове

  Не заварявайте или запоявайте директно върху • Използвайте инструмента, препоръчан в този наръчник. батерии! Така постигате оптимална производителност на Вашия Не разглобявайте батерии! циркулярен трион. 10 Не деформирайте батерии! • Дръжте ръцете си далеч от работната зона, когато 11 Не хвърляйте батерии в огън! машината...
 • Seite 59: Монтаж

  ВНИМАНИЕ: Поставете машината в зона, която е под- Непозволени възможности за употреба ходяща по отношение на условията на околната среда и Машината не е подходяща за: на осветлението. Никога не забравяйте, че при работа- • Желязо, стомана и чугун, както и всякакви други та...
 • Seite 60 • Подвижната опорна релса (27a) трябва да бъде фи- Разрез с наклон 0°- 45° и въртящ се плот 0°- 45° ксирана така пред най-вътрешната позиция, че раз- С циркулярния трион могат да се извършват разрези стоянието между опорната релса (27a) и режещия с наклон...
 • Seite 61: Електрическо Свързване

  • Затворете капака на батериите. Двигател на променлив ток • Мрежовото напрежение трябва да е 230 V ~ . Включване/изключване на лазера (фиг. 6) • Удължаващите проводници с дължина до 25 m трябва Включване: Преместете превключвателя за включва- да са с напречно сечение от 1,5 квадратни милиметра. не/изключване...
 • Seite 62: Изхвърляне На Уреда

  Препоръчваме използването на прахосмукачка или на Батериите и акумулаторите не трябва да се четка. изхвърлят в битовите отпадъци! Като потребител Вие сте задължени по закон да ВНИМАНИЕ: Не използвайте сгъстен въздух! предавате всички батерии или акумулатори, От време на време проверявайте режещия диск. Ако независимо...
 • Seite 63: Отстраняване На Неизправности

  15. Отстраняване на неизправности Неизправност Възможна причина Отстраняване Двигателят не функцио- Дефектен двигател, кабел или щеп- Дайте машината на проверка от специалист. Никога не ре- нира. сел, изгорели предпазители. монтирайте сами двигателя. Опасност! Проверете предпази- телите, при нужда ги сменете. Двигателят се развърта Прекалено...
 • Seite 64: Документ За Гаранция

  16. Документ за гаранция Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, опре- делени...
 • Seite 65 Сервизно обслужване България Тел.: +800 4003 4003 Е-мейл: service.BG@scheppach.com IAN 304475 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център. счеппач производство на дървообработващи машини ГмбХ Ул. Гюнзбъргър 69 89335 Иченхаусен Германия...
 • Seite 66 Περιεχόμενα: Σελίδα: εισαγωγή Ενδεδειγμένη χρήση Σημαντικές υποδείξεις Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας Υπολειπόμενοι κίνδυνοι Θέση σε λειτουργία Συναρμολόγηση Πεδίο χρήσης Ρυθμίσεις Υποδείξεις εργασίας Σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα Αξεσουάρ Συντήρηση Απόσυρση Αντιμετώπιση προβλημάτων Εγγυηση GR/CY...
 • Seite 67: Εισαγωγή

  1. εισαγωγή Λεζάντα της εικ. 1 Κουμπί εκκίνησης ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ: Χειρολαβή scheppach Μοχλός ασφάλισης Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Μοτέρ Günzburger Straße 69 Λάμα πριονιού D-89335 Ichenhausen Προστατευτικό λάμας πριονιού, κινητό Βάση ΑΞΙΌΤΙΜΕ ΠΕΛΑΤΉ, Ένθετο τραπεζιού Σας ευχόμαστε πολλή ευχαρίστηση και καλή επιτυχία κατά Στρεφόμενο...
 • Seite 68: Ενδεδειγμένη Χρήση

  * Τρόπος λειτουργίας S6, αδιάλειπτη περιοδική λειτουρ- Τροποποιήσεις στη μηχανή αποκλείουν την ευθύνη του γία. Η λειτουργία αποτελείται από ένα χρονικό διάστημα κατασκευαστή από τις ζημιές που προκύπτουν από τη εκκίνησης, ένα χρονικό διάστημα με σταθερό φορτίο χρήση αυτή. Παρ΄όλη την ενδεδειγμένη χρήση δεν μπορούν και...
 • Seite 69 6 Μην υπερφορτώνετε τα εργαλεία σας – Να ελέγχετε τακτικά το βύσμα και το καλώδιο και – Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο αναφερό- σε περίπτωση ελαττωμάτων να αντικαθίστανται από μενο πεδίο ισχύος. αναγνωρισμένο και ειδικευμένο τεχνίτη. 7 Να χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο –...
 • Seite 70: Πρόσθετες Υποδείξεις Ασφαλείας

  23 Αναθέτετε τις επισκευές του ηλεκτρικού σας εργαλείου – Να αναφέρετε αμέσως στο άτομο που είναι υπεύθυ- σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο νο για την ασφάλεια, τυχόν βλάβες στο ηλεκτρικό – Αυτό το εργαλείο ανταποκρίνεται στις σχετικές εργαλείο, τις προστατευτικές διατάξεις ή στο προ- διατάξεις...
 • Seite 71 βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή Προσοχή: Ακτινοβολία λέιζερ φαρμάκων, είναι κουρασμένα ή άρρωστα. Μη κοιτάζετε στην ακτίνα (2) Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανο- Κατηγορία λέιζερ 2 ητικές ικανότητες ΥΠΌΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΌ ΧΕΙΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΛΑΜΩΝ ΠΡΙΌΝΙΌΥ Να...
 • Seite 72: Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι

  13 Μην επιτρέπετε σε παιδιά την αντικατάσταση μπατα- • Τα χέρια δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στη ζώνη επεξερ- ριών χωρίς επιτήρηση! γασίας, όταν είναι σε λειτουργία το μηχάνημα. 14 Μη φυλάσσετε τις μπαταρίες κοντά σε φωτιά, τζάκι ή • Πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε εργασίες, αφήστε άλλες...
 • Seite 73: Συναρμολόγηση

  8. Πεδίο χρήσης ΠΡΌΣΌΧΉ: Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε μια ζώνη στην οποία είναι κατάλληλες οι συνθήκες περιβάλλοντος και ο φωτισμός. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι γενικές συνθήκες περι- Προβλεπόμενες δυνατότητες χρήσης βάλλοντος κατά την εργασία παίζουν εξαιρετικά σημαντικό Το μηχάνημα κόβει: ρόλο...
 • Seite 74 Λειτουργία κατακόρυφης κοπής (σχ. 1, 1.3, 4) • Φέρτε την κεφαλή της μηχανής στην υψηλότερη θέση. Προσοχή! Ο ρυθμιζόμενος οδηγός (27a) πρέπει να • Ακινητοποιήστε την περιστρεφόμενη βάση (9) σε θέση ακινητοποιείται για κοπές υπό γωνία 90° στην εσωτερική 0°. θέση.
 • Seite 75: Σύνδεση Στο Ηλεκτρικό Ρεύμα

  • Τοποθετήστε τη νέα λάμα πριονιού στην εσωτερική φλά- Καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης με τέτοιες ζημιές δεν επιτρέ- ντζα της λάμας πριονιού. Όταν το κάνετε αυτό προσέξτε πεται να χρησιμοποιηθούν και αποτελούν κίνδυνο για τη την κατεύθυνση περιστροφής της λάμας πριονιού. ζωή, λόγω...
 • Seite 76: Απόσυρση

  ΚΑΝΌΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ Όι παλιές συσκευές δεν επιτρέπεται να καταλή- Οι κανονικές εργασίες σέρβις μπορούν να πραγματοποιού- γουν στα οικιακά απορρίμματα! νται και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό και περιγράφονται Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι σύμφωνα με την όλες στις προηγούμενες παραγράφους και στο παρόν Οδηγία...
 • Seite 77: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  15. Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Ενδεχόμενη αιτία Αντιμετώπιση Δεν λειτουργεί το μοτέρ. Βλάβη σε μοτέρ, καλώδιο ή φις, καμένες Αναθέστε τον έλεγχο του μηχανήματος σε εξειδικευμένο τεχνικό. ασφάλειες. Σε καμία περίπτωση μην επισκευάσετε μόνοι σας το μοτέρ. Κίνδυ- νος! Ελέγξτε τις ασφάλειες, αντικαταστήστε αν χρειάζεται. Το...
 • Seite 78: Εγγυηση

  16. Εγγυηση Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄ ό λα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως...
 • Seite 79 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken Inbetriebnahme Montage Einsatzbereich Einstellungen Arbeitshinweise Elektrischer Anschluss Zubehör Wartung Entsorgung Störungsabhilfe Garantieurkunde DE/AT/CH...
 • Seite 80: Einleitung

  1. Einleitung Legende von Fig. 1 Starttaste HERSTELLER: Handgriff scheppach Entriegelungshebel Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Motor Günzburger Straße 69 Sägeblatt D-89335 Ichenhausen Sägeblattschutz beweglich Sockel VEREHRTER KUNDE, Tischeinlage Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Drehtisch Ihrem neuen Gerät. 10 Werkstückspanner 11 Gelenk Gehäuse / Sockel Hinweis: Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem...
 • Seite 81: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Die Spieldauer beträgt 10 min, die relative Einschaltdauer • Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Säge- beträgt 25% der Spieldauer. bereich. • Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung). Das Werkstück muss mindestens eine Höhe von • Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen. 3 mm und eine Breite von 10 mm haben.
 • Seite 82 – Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche 15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie – Entfernen Sie nie lose Splitter, Späne oder einge- zum Beispiel keine Handkreissäge zum Schneiden klemmte Holzteile bei laufendem Sägeblatt.
 • Seite 83: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  4. Zusätzliche Sicherheitshinweise – Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk- zeuges nur die Transportvorrichtungen. Verwenden 1 Sicherheitsvorkehrungen Sie niemals die Schutzvorrichtungen für Handha- – Warnung! Beschädigte oder deformierte Sägeblätter bung oder Transport. nicht verwenden. – Achten Sie darauf, dass während des Transportes –...
 • Seite 84 7 Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe zum Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen Durch- messer und mindestens 1/3 des Schnittdurchmessers Jederzeit darauf achten, dass die Batterien mit der haben. richtigen Polarität (+ und –) eingesetzt werden, wie 8 Stellen Sie sicher, dass fixierte Reduzierringe parallel sie auf der Batterie angegeben ist.
 • Seite 85: Restrisiken

  5. Restrisiken POSITIONIERUNG/ARBEITSPLATZ Positionieren Sie die Maschine auf eine Arbeitsbank oder Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und auf einen flachen Sockel, damit das Gerät so stabil wie den an erkannten sicherheitstechnischen Regeln möglich steht. Achten Sie darauf, dass die Maschine, wenn gebaut.
 • Seite 86: Einsatzbereich

  • Achten Sie darauf, dass die Werkstückauflage (15) Neigen des Säge-Aggregats (Fig. 3) ebenso durch die beiden Laschen (19) an der Unterseite Das Sägeaggregat kann bis zu einem Winkel von 45° geführt wird. geneigt werden. • Anschließend ziehen Sie die Kreuzschlitzschraube (14) Lösen Sie die Feststellschraube (23) auf der Rückseite der wieder fest.
 • Seite 87: Elektrischer Anschluss

  Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine • Mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf nach links, automatisch nach oben. Handgriff (2) nach Schnittende auf das gewünschte Winkelmaß neigen. nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter • Feststellschraube (23) wieder festziehen. leichtem Gegendruck nach oben bewegen.
 • Seite 88: Zubehör

  13. Wartung Wichtige Hinweise Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt sich Falls Fachpersonal für außergewöhnliche der Motor wieder einschalten. Instandhaltungs ar bei ten oder Reparaturen bei- gezogen werden muss, wenden Sie sich immer Schadhafte Elektro-Anschlussleitung an eine empfohlene Servicestelle oder direkt an uns.
 • Seite 89: Störungsabhilfe

  Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling stellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
 • Seite 90: Garantieurkunde

  16. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 92 норми за артикул Parkside Marke / Brand / Brend: Art.-Bezeichnung / Article name / Oznaka proizvoda: MITRE SAW - PKS 1500 A2 3901221974-3901221980; 39012219915-39012219916 Art.-Nr. / Art. no. / Broj proizvoda: 01001 - 325834 Ident.-Nr. / Ident. no. / ID br.:...
 • Seite 96 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Zadnje informacije · Izdanje informacija · Stadiul informaţiilor · Дата на информация · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen Update: 07 / 2018 · Ident.-No.: 304475_3901221980 IAN 304475...

Inhaltsverzeichnis