Parkside PKS 1500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MITRE SAW PKS 1500 A2
GB
MITRE SAW PKS 1500 A2
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA PKS 1500 A2
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE PKS 1500 A2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 304475
HU
FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ PKS 1500 A2
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
SK
SKRACOVACIA A POKOSOVÁ PÍLA PKS 1500 A2
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
HU
SI
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 A2

 • Seite 1 MITRE SAW PKS 1500 A2 MITRE SAW PKS 1500 A2 FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ PKS 1500 A2 Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA PKS 1500 A2 SKRACOVACIA A POKOSOVÁ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és mindig tartsa be azokat! Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte! Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 4 Fig. 1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.3 Fig. 1.1 Fig. 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3...
 • Seite 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 7...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Proper use Important information Additional safety instructions Residual risks Commissioning Assembly Area of application Settings Working instructions Electrical connection Accessories Maintenance Disposal Troubleshooting Warranty certificate...
 • Seite 7: Introduction

  1. Introduction Legend of Fig. 1 Start button MANUFACTURER: Handle scheppach Locking lever Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Saw blade D-89335 Ichenhausen Moving saw blade guard Base NOTE: Table insert According to the applicable product liability laws, the manu- Rotary table facturer of the device does not assume liability for damages 10 Workpiece clamp...
 • Seite 8: Proper Use

  *S6, continuous operation periodic duty. • Reaching into the running saw blade (cutting injury). Identical duty cycles with a period at load followed by a • Kick-back of workpieces and workpiece parts. period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is •...
 • Seite 9: Additional Safety Instructions

  9 Use protective equipment 20 Check the electric tool for potential damage – Wear protective goggles. – Protective devices and other parts must be carefully – Wear a mask when carrying out dust-creating work. inspected to ensure that they are fault-free and func- 10 Connect the dust extraction device tion as intended prior to continued use of the electric –...
 • Seite 10 hood/guide plates/guides. Who may not use the device: – Do not use saw blades made of high-speed alloy (1) Persons who are not familiar with the operating instruc- steel (HSS steel). tions, children under the age of 16 and persons who are under the influence of alcohol, drugs, medical pills, are tired 2 Maintenance and repair or ill.
 • Seite 11: Residual Risks

  5. Residual risks • Never point the laser beam towards reflecting surfaces and persons or animals. Even a laser beam with a low output can cause damage to the eyes. The machine has been built according to the state • Caution - methods other than those specified here can of the art and the recognised technical safety requirements.
 • Seite 12: Assembly

  8. Area of application POSITIONING/WORK STATION Position the machine on a work bench or on a flat base so that the machine is supported as stably as possible. Intended application possibilities The equipment must be set up where it can stand secure, i.e. The machine cuts: it should be bolted to a workbench, a universal base frame •...
 • Seite 13 • The moveable stop rail (27a) must be locked in a posi- Mitre cut 0°- 45° and turntable 0°- 45° tion far enough from the inner position that the distance The crosscut saw can be used to make mitre cuts to the left between the stop rail (27a) and the saw blade (5) is no of 0°- 45°...
 • Seite 14: Electrical Connection

  Switch ON / switch OFF the laser (Fig. 6) Connections and repairs of electrical equipment may only To switch on: Move the ON/OFF (33) switch of the la- be carried out by an electrician. ser (34) to the “1” position. A laser line is projected onto Please provide the following information in the event of any the material you wish to process, providing an exact guide enquiries:...
 • Seite 15: Disposal

  14. Disposal The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste.
 • Seite 16: Warranty Certificate

  16. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 17 Tartalomjegyzék: Oldal: Bevezetés Rendeltetésszerűi használat Fontos utasítások További biztonsági utasítások Maradék kockázatok Üzembe helyezés Összeszerelés Alkalmazási terület Beállítások Munkavégzési útmutatások Elektromos csatlakoztatás Tartozék Javítás Mentesítés Hibaelhárítás Jótállási tájékoztató...
 • Seite 18: Bevezetés

  1. Bevezetés A készülék leírása (1. ábra) Indítógomb GYÁRTÓ: Fogantyú scheppach Zárókar Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Fűrészlap D-89335 Ichenhausen Mozgatható fűrészlapvédő Lábazat TISZTELT VÁSÁRLÓ, Asztalbetét Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét Forgóasztal használja.
 • Seite 19: Rendeltetésszerűi Használat

  * S6 üzemmód, megszakítás nélküli, időszakos üzemmód. • A fűreszlap megerintese a nem lefedett fűreszkorben. Az üzemeltetés indítási időből, folyamatos terhelés alatt • A forgo fűreszlapba valo nyulas (vagasi serules) állás időszakából és üresjárati időből áll. A működési idő • A munkadarabok es munkadarabreszek visszacsapoda- 10 perc, a relatív bekapcsolási idő...
 • Seite 20: További Biztonsági Utasítások

  – Ne használja az elektromos kéziszerszámot tűzifa 17 Ügyeljen arra, hogy a gép ne indulhasson el akaratla- fűrészelésére. 8 Viseljen megfelelő munkaruhát – Mielőtt a csatlakozót bedugja az aljzatba, győződ- – Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Ezeket elkaphat- jön meg arról, hogy a gép kapcsolója kikapcsolt ják a mozgó...
 • Seite 21 – Viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést. Ehhez – Addig semmilyen vágási maradékot vagy munkada- az alábbiak tartoznak: rabrészt ne távolítson el a vágási területről, amíg a – Hallásvédő a nagyothallás kialakulási kockázatá- gép még nem biztosított fűrészlappal működik és a nak csökkentése érdekében, fűrészegység még nincs nyugalmi helyzetben.
 • Seite 22: Maradék Kockázatok

  13 Figyelmeztetés! Soha ne használja a fűrészt a megha- 12 Az elemeket gyermekek által nem elérhető helyen tározottól eltérő anyagok vágásához. tárolja. 14 Csak abban az esetben használja a fűrészt, ha a biz- 13 Ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül cseréljék tonsági berendezések működőképesek, jó...
 • Seite 23: Összeszerelés

  CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA következő oldalon az „ELHELYEZÉS / MUNKAHELY“ cím Vegye ki a gépet a szállításhoz használt védődobozból an- alatt). nak megrongálása nélkül. Később, a fejezőfűrész hosszabb szállítása vagy hosszabb idejű tárolása során még hasznos Porzsák beszerelése (2. ábra) lehet. • Nyomja össze a (12) forgácsgyűjtő zsák szárnyas fém- gyűrűit, és vigye a zsákot a motortér kimeneti nyílásá- ÁTHELYEZÉS hoz.
 • Seite 24: Munkavégzési Útmutatások

  Asztallap elfordítása (2. ábra) • A fűrészelési folyamat befejezése után vigye vissza a A fejezőfűrész a forgóasztallal balra és jobbra is elfordít- felső nyugalmi állásba a gépfejet, és engedje el az (1) ható. A beosztás alapján abszolút pontosan beállíthatja a be-/kikapcsolót.
 • Seite 25: Elektromos Csatlakoztatás

  Fűrészlap cseréje (5. ábra) • Törési helyek a csatlakozóvezetékek szakszerűtlen rögzí- • Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. tése vagy vezetése miatt. • Helyezze a fűrész gépegységet „Fejező üzemmódba“. • Vágási helyek a csatlakozóvezetéken való áthajtás miatt. • A (6) mozgó fűrészlapvédőt a reteszkioldó kar (3 – 1. •...
 • Seite 26: Mentesítés

  NORMÁL KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK Ne dobja a használt berendezéseket a A normál karbantartási munkálatokat nem szakképzett háztartási hulladékba! személy is végezheti; ezeket az előző bekezdésekben, illetve Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy a ebben a fejezetben ismertetjük. terméket az elektromos és elektronikus berendezések •...
 • Seite 27: Hibaelhárítás

  15. Hibaelhárítás Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás A motor nem működik. A motor, a kábel vagy a csatlakozó hibás, a Vizsgáltassa meg a gépet egy szakemberrel. A motort biztosítékok kiégtek. soha ne javítsa önkényesen. Veszély! Ellenőrizze a biztosítékokat, esetleg cserélje ki. A motor lassan indul el, és nem A feszültség túl alacsony, a tekercsek sérültek, Ellenőriztesse a feszültséget az elektromos művekkel.
 • Seite 28: Jótállási Tájékoztató

  16. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Fejező- és gérvágó fűrész 304475 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: PKS1500A2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach Kiss Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Häsör Utja 3 H - 5931 Nagtszenas...
 • Seite 29 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi időpontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Seite 30 Kazalo: Stran: Uvod Predpisana namenska uporaba Pomembni napotki Dodatni varnostni napotki Ostala tveganja Zagon Montaža Področje uporabe Nastavitve Delovna navodila Električni priključek Pribor Vzdrževanje Odstranjevanje Pomoč pri motnjah Garancijski list...
 • Seite 31: Uvod

  1. Uvod Legenda slike 1 Tipka za zagon PROIZVAJALEC: Ročaj scheppach Zaporna ročica Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Žagin list D-89335 Ichenhausen Premična zaščita žaginega lista Podstavek SPOŠTOVANI KUPEC, Mizni vstavek želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Vrtljiva miza strojem.
 • Seite 32: Predpisana Namenska Uporaba

  * Način delovanja S6, prekinjeno periodično delovanje. • Poškodba sluha pri neuporabi glušnikov. Delovanje sestoji iz zagonskega časa, časa s konstantno • Zdravju škodljive emisije prahu pri uporabi v zaprtih obremenitvijo in časa v prostem teku. Čas cikla znaša 10 prostorih.
 • Seite 33: Dodatni Varnostni Napotki

  – Pri delih, kjer se praši, uporabljajte dihalno masko. 20 Preverjajte poškodbe na Vaši napravi 10 Priključujte opremo za odsesavanje prahu – Pred nadaljnjo uporabo orodja je potrebno zaščitne – Če obstajajo naprave za priključitev opreme za priprave ali lažje poškodovane dele skrbno pregle- odsesavanje prahu, se prepričajte, da bodo le-te dati glede brezhibnega in smotrnega namenskega priključene in uporabljane.
 • Seite 34 pločevin / vodil. VARNOSTNI NAPOTKI ZA RAVNANJE Z – Ne uporabljajte žaginih listov iz visoko legiranega ŽAGINIMI LISTI hitroreznega jekla (jeklo HSS). 1 Vložna orodja uporabljajte le, če obvladate delo z 2 Oskrbovanje in vzdrževanje njimi. 2 Upoštevajte največje število vrtljajev. Največjega števi- –...
 • Seite 35: Ostala Tveganja

  • Nikoli ne odpirajte laserskega modula. • Poleg tega so lahko kljub vsem zadevnim preventivnim • Če čelilne žage ne uporabljate dalj časa, odstranite ba- ukrepom prisotna ostala tveganja, ki niso očitna. terije. • Preostala tveganja lahko zmanjšate, če upoštevate „po- •...
 • Seite 36: Montaža

  vzdrževalna dela ter vse potrebne nastavitve, s tem da upo- • Čelilno žago brez zaščite. števate varnostne pogoje in imate dovolj prostora za gibanje. • Materiale, ki so večji od navedenih podatkov za rezanje: 90°/90° 120 x 60 mm PREVIDNO: Postavite stroj na mestu, ki je primerna z vidika 90°/45°...
 • Seite 37 • Pritisnite obdelovanec enakomerno na omejevalne letvi- • Pred rezanjem preverite, da med omejevalno tračnico ce (27), pri tem pazite, da imate roko izven rezalnega (27a) in listom žage (5) ne more priti do trkov. območja žaginega lista. • Ponovno privijte pritrdilni vijak (27b). •...
 • Seite 38: Električni Priključek

  11. Električni priključek Hitrost zraka naprave za odsesavanje mora biti najmanj 30 metrov na sekundo. Nameščeni elektromotor je priključen, tako da 13. Vzdrževanje je pripravljen za uporabo. Priključek ustreza zadevnim standardom VDE in DIN. Omrežni pri- ključek in uporabljen podaljšek na strani kupca Če za izredna vzdrževalna dela ali popravila morata ustrezati predpisom.
 • Seite 39: Pomoč Pri Motnjah

  Odpadne opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Ta simbol označuje, da je tega izdelek v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (2012/19/EU) in v skladu z nacionalno zakonodajo ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta izdelek je treba dostaviti na ustrezno zbirno mesto. Lahko ga, na primer, vrnete ob nakupu podobnega izdelka ali pa ga dostavite v zbirni center, ki je pristojen za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme.
 • Seite 40: Garancijski List

  16. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa: Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa: +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH jamčimo, da bo izdelek v garan- cijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 41 Obsah: Strana: Úvod Správny spôsob použitia Dôležité upozornenia Dodatočné bezpečnostné upozornenia Zostatkové riziká Uvedenie do prevádzky Montáž Oblasť nasadenia Nastavenia Pracovné pokyny Elektrická prípojka Príslušenstvo Údržba Likvidácia Odstraňovanie porúch Záručný list...
 • Seite 42: Úvod

  1. Úvod Legenda k obr. 1 Tlačidlo Štart VÝROBCA: Držadlo scheppach Blokovacia páka Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Pílový kotúč D-89335 Ichenhausen Pohyblivá ochrana pílového kotúča Podstavec VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, Vložka stola Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším Otočný...
 • Seite 43: Správny Spôsob Použitia

  * Typ prevádzky S6, neprerušená periodická prevádzka. • Spatny uder obrobkov a časti obrobkov. Prevádzka sa skladá z času nábehu, času s konštantným • Zlomenie piloveho kotúča. zaťažením a času chodu naprázdno. Trvanie cyklu pred- • Vymrštenia poškodenych tvrdokovovych časti piloveho stavuje 10 minút, relatívna doba spínania prestavuje 25 % kotuča.
 • Seite 44: Dodatočné Bezpečnostné Upozornenia

  rezanie konárov. 16 Nezabudnite v prístroji zastrčené nástrojové kľúče – Elektrický prístroj nepoužívajte na rezanie palivového – Pred zapnutím vždy skontrolujte, že sa na prístroji dreva. nenachádzajú žiadne kľúče a nastavovacie nástroje. 8 Pri práci používajte vhodný pracovný odev 17 Zabráňte neúmyselnému nábehu. –...
 • Seite 45 – Ochranu sluchu na zabránenie možnému vzniku – Dávajte pozor na to, aby bol stroj, ak je to možné, nedoslýchavosti. vždy upevnený na pracovnom pulte alebo stole. – Ochranu dýchania na zabránenie riziku vdýchnu- – Dlhé obrobky zaistite proti spadnutiu na konci tia nebezpečného prachu.
 • Seite 46: Zostatkové Riziká

  Pozor: Laserové žiarenie neprehadzujte! Môže to viesť ku skratu batérie, a tým Nepozerať sa priamo do lúča k poškodeniam, popáleninám alebo k požiaru. Trieda laseru 2 16 Batérie vyberte z prístroja, ak sa tento dlhšiu dobu nepoužíva, okrem toho, ak slúži pre núdzové prípady! 17 Batérií, ktoré...
 • Seite 47: Montáž

  PREPRAVA • Dávajte pozor na to, aby bola podložka pod obrobok Ak sa stroj musí prepravovať, chyťte ho za rukoväť (34 – obr. (15) takisto vedená cez obe spony (19) na spodnej 4) a umiestnite do originálneho obalu. Dávajte pritom pozor strane.
 • Seite 48: Pracovné Pokyny

  10. Pracovné pokyny nosť medzi dorazovou koľajničkou (27a) a pílovým kotú- čom (5) minimálne 8 mm. Potom čo ste všetko vykonali podľa predchádzajúcich popi- • Pred rezom skontrolujte, či nie je medzi dorazovou koľaj- sov, môžete začať s obrábaním. ničkou (27a) a pílovým kotúčom (5) možná kolízia. POZOR: Ruky vždy udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti •...
 • Seite 49: Elektrická Prípojka

  • Nasaďte vonkajšiu prírubu pílového kotúča a skrutku po- Motor na striedavý prúd riadne utiahnite. • Sieťové napätie musí predstavovať 230 V ~ . • Ochranný kryt pílového kotúča znovu umiestnite do • Predlžovacie vedenia do dĺžky 25 m musia vykazovať správnej polohy.
 • Seite 50: Likvidácia

  14. Likvidácia Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú...
 • Seite 51: Záručný List

  16. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 52 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken Inbetriebnahme Montage Einsatzbereich Einstellungen Arbeitshinweise Elektrischer Anschluss Zubehör Wartung Entsorgung Störungsabhilfe Garantieurkunde DE/AT/CH...
 • Seite 53: Einleitung

  1. Einleitung Legende von Fig. 1 Starttaste HERSTELLER: Handgriff scheppach Entriegelungshebel Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Sägeblatt D-89335 Ichenhausen Sägeblattschutz beweglich Sockel VEREHRTER KUNDE, Tischeinlage Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Drehtisch Ihrem neuen Gerät. 10 Werkstückspanner 11 Gelenk Gehäuse / Sockel Hinweis: Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem...
 • Seite 54: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Die Spieldauer beträgt 10 min, die relative Einschaltdauer • Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Säge- beträgt 25% der Spieldauer. bereich. • Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung). Das Werkstück muss mindestens eine Höhe von • Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen. 3 mm und eine Breite von 10 mm haben.
 • Seite 55 – Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche 15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie – Entfernen Sie nie lose Splitter, Späne oder einge- zum Beispiel keine Handkreissäge zum Schneiden klemmte Holzteile bei laufendem Sägeblatt.
 • Seite 56: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  4. Zusätzliche Sicherheitshinweise – Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk- zeuges nur die Transportvorrichtungen. Verwenden 1 Sicherheitsvorkehrungen Sie niemals die Schutzvorrichtungen für Handha- – Warnung! Beschädigte oder deformierte Sägeblätter bung oder Transport. nicht verwenden. – Achten Sie darauf, dass während des Transportes –...
 • Seite 57 7 Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe zum Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen Durch- messer und mindestens 1/3 des Schnittdurchmessers Jederzeit darauf achten, dass die Batterien mit der haben. richtigen Polarität (+ und –) eingesetzt werden, wie 8 Stellen Sie sicher, dass fixierte Reduzierringe parallel sie auf der Batterie angegeben ist.
 • Seite 58: Restrisiken

  5. Restrisiken POSITIONIERUNG/ARBEITSPLATZ Positionieren Sie die Maschine auf eine Arbeitsbank oder Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und auf einen flachen Sockel, damit das Gerät so stabil wie den an erkannten sicherheitstechnischen Regeln möglich steht. Achten Sie darauf, dass die Maschine, wenn gebaut.
 • Seite 59: Einsatzbereich

  • Achten Sie darauf, dass die Werkstückauflage (15) Neigen des Säge-Aggregats (Fig. 3) ebenso durch die beiden Laschen (19) an der Unterseite Das Sägeaggregat kann bis zu einem Winkel von 45° geführt wird. geneigt werden. • Anschließend ziehen Sie die Kreuzschlitzschraube (14) Lösen Sie die Feststellschraube (23) auf der Rückseite der wieder fest.
 • Seite 60: Elektrischer Anschluss

  Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine • Mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf nach links, automatisch nach oben. Handgriff (2) nach Schnittende auf das gewünschte Winkelmaß neigen. nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter • Feststellschraube (23) wieder festziehen. leichtem Gegendruck nach oben bewegen.
 • Seite 61: Zubehör

  13. Wartung Wichtige Hinweise Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt sich Falls Fachpersonal für außergewöhnliche der Motor wieder einschalten. Instandhaltungs ar bei ten oder Reparaturen bei- gezogen werden muss, wenden Sie sich immer Schadhafte Elektro-Anschlussleitung an eine empfohlene Servicestelle oder direkt an uns.
 • Seite 62: Störungsabhilfe

  Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling stellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
 • Seite 63: Garantieurkunde

  16. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 64 декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и darder för följande artikeln норми за артикул Marke / Brand: Parkside MITRE SAW - PKS 1500 A2 Art.-Bezeichnung / Article name: Art.-Nr. / Art. no.: 3901221974-3901221980; 39012219915-39012219916 Ident.-Nr. / Ident. no.: 01001 - 325834...
 • Seite 68 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 06 / 2018 · Ident.-No.: 304475_3901221977 IAN 304475...

Inhaltsverzeichnis