Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAKSP 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kappsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS CROSS CUT MITRE SAW PAKSP 20-Li A1
AKU SKRACOVACIA
A POKOSOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 308526_1910
AKKU-KAPPSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAKSP 20-Li A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAKSP 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS CROSS CUT MITRE SAW PAKSP 20-Li A1 AKU SKRACOVACIA AKKU-KAPPSÄGE Originalbetriebsanleitung A POKOSOVÁ PÍLA Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 308526_1910...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonická objednávka....................10 PAKSP 20-Li A1 SK ...
 • Seite 6: Úvod

  Obrázok A AKU SKRACOVACIA A POKOSOVÁ Pílový list PÍLA PAKSP 20-Li A1 Upínacia svorka Nastavovacia skrutka pre upínaciu svorku Úvod Otvory pre podložky obrobku Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja. Touto kúpou ste Otvory sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou Upevňovacia skrutka...
 • Seite 7: Technické Údaje

  Technické údaje VÝSTRAHA! ► Emisie vibrácií a hluku sa môžu líšiť od uvedených hodnôt počas Aku skracovacia a pokosová píla PAKSP 20-Li A1 Dimenzačné napätie 20 V (jednosmerný prúd) skutočného používania elektrického náradia, v závislosti od spôsobu, akým sa elektrické náradie používa, obzvlášť od druhu obrobku.
 • Seite 8: Bezpečnosť Osôb

  Pred použitím elektrického ná- radia nechajte opraviť poškodené časti. Mnohé úrazy sú spôsobené nedostatočnou údržbou elektrického náradia. PAKSP 20-Li A1 │ ■ 4   SK...
 • Seite 9: Bezpečnostné Pokyny Pre Pokosové A Kapovacie Píly

  ■ Nesmie sa používať náradie s viditeľnými trhlinami. Aj počas rezu sa môže obrobok posunúť a vtiahnuť vás a pomocníka ■ Náradie sa musí pravidelne čistiť. do rotujúceho listu. PAKSP 20-Li A1 SK  │  5 ■...
 • Seite 10: Piktogramy

  ■ Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané ■ Skúšobnú prevádzku zverte odborníkovi. spoločnosťou PARKSIDE. Môže to viesť k zásahu elektrickým prúdom Piktogramy a požiaru. Noste ochranné rukavice! Pred uvedením do prevádzky Noste ochranu dýchania! Nabíjanie boxu s akumulátorom...
 • Seite 11: Kontrola Stavu Nabitia Akumulátora

  Dávajte pozor, aby ste v oblasti otáčania píly nedržali ruky ani iné časti tela. ► Dlhé a ťažké obrobky sa musia na voľnom konci podložiť alebo podo- prieť, aby bola zaručená stabilita. PAKSP 20-Li A1 SK  │  7 ■...
 • Seite 12: Pripojenie Vrecka Na Zachytávanie Prachu

  želanej polohy. Aretačnú skrutku  znova pevne zaskrutkujte. Nastavený uhol sklonu môžete tiež odčítať Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, cez stupnicu sklonu  a ukazovateľ sklonu získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy. PAKSP 20-Li A1 │ ■ 8   SK...
 • Seite 13: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  BURGSTRASSE 21 ■ komerčnom používaní výrobku 44867 BOCHUM ■ poškodení alebo zmene výrobku zákazníkom NEMECKO ■ nerešpektovaní predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a údržby, www.kompernass.com chybách obsluhy ■ škodách v dôsledku elementárnych udalostí PAKSP 20-Li A1 SK  │  9 ■...
 • Seite 14: Originálne Vyhlásenie O Zhode

  EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Označenie prístroja Aku skracovacia a pokosová píla PAKSP 20-Li A1 Rok výroby: 01–2020 Sériové číslo: IAN 308526_1910 Bochum, 04.03.2020 Semi Uguzlu ‒ Manažér kvality ‒ Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 15 Telefonische Bestellung ....................21 PAKSP 20-Li A1 DE │...
 • Seite 16: Einleitung

  Abbildung A AKKU-KAPPSÄGE PAKSP 20-Li A1 Sägeblatt Spannklemme Einleitung Einstellschraube für die Spannklemme Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich Bohrungen für Werkstückauflagen damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Bohrungen Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 17: Technische Daten

  Technische Daten WARNUNG! ► Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der Akku-Kappsäge PAKSP 20-Li A1 Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabe werten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektro- Bemessungs-Leerlaufdrehzahl 4300 min werkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück...
 • Seite 18: Sicherheit Von Personen

  B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser den abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr. Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug wegle- gen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs. PAKSP 20-Li A1 │  DE │ AT │ CH ■ 14 ...
 • Seite 19: Service

  Ohne die Maschine einzuschalten und ohne Werkstück auf dem Tisch ist eine vollständige Schnittbewegung des Sägeblatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den Anschlag kommt. PAKSP 20-Li A1 DE │ AT │ CH  │  15...
 • Seite 20: Piktogramme

  Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu ver- ■ Die Instandhaltung von Werkzeugen ist nicht zulässig. Gefahr durch Unwucht! meiden. Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. PAKSP 20-Li A1 │  DE │ AT │ CH ■ 16 ...
 • Seite 21: Originalzubehör/-Zusatzgeräte

  Auflage. patibel ist. Transport WARNUNG! HINWEIS ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann zu elektrischem Schlag und Feuer führen. ► Transportieren Sie das Gerät nur bei eingesetzter Transportsicherung indem Sie es am Tragegriff  tragen.
 • Seite 22: Werkstückauflagen Montieren

  Sie vorsichtig die Säge auf das Werkstück ab. Sägen Sie mit mäßigem Druck. ♦ Nach erfolgtem Schnitt lassen Sie den Ein-/Ausschalter  los. Lassen Sie die Säge erst auslaufen, bevor Sie sie wieder in die Ausgangs- stellung zurückbewegen. PAKSP 20-Li A1 │  DE │ AT │ CH ■ 18 ...
 • Seite 23: Gehrungsschnitte Durchführen

  Halten Sie den Bereich um die Schutzhaube stets sauber. Entfernen Sie Staub und Späne mit einem Pinsel oder durch Druckluft. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Schalter) können Sie über unsere Service-Hotline bestellen. PAKSP 20-Li A1 DE │ AT │ CH  │  19 ■...
 • Seite 24: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. Bedienungsfehler KOMPERNASS HANDELS GMBH ■ Schäden durch Elementarereignisse BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com PAKSP 20-Li A1 │  DE │ AT │ CH ■ 20 ...
 • Seite 25: Original-Konformitätserklärung

  Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 308526) des Gerätes EN 61000-3-2:2014 bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Kappsäge PAKSP 20-Li A1 Herstellungsjahr: 01–2020 Seriennummer: IAN 308526_1910 Bochum, 04.03.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 26 PAKSP 20-Li A1 │  DE │ AT │ CH ■ 22 ...
 • Seite 27 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2020 Ident.-No.: PAKSP20-LiA1-022020-2 IAN 308526_1910...