Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Forte Power Clean Bedienungsanleitung Seite 7

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
4. TURBON PUHDISTUS (VAIN DIESEL-MOOTTORIT)
4.1 VALMISTELUT (SAMAT KUIN
KOHDASSA POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN/
RUISKUTUSJÄRJESTELÄN PUHDISTUS)
Varmista, että moottori on normaalissa käyttölämpötilassa.
Kun moottori on sammutettuna, avaa konepelti ja tarkista polttoaineen syö-
ttö- ja paluulinjat.
Etsi sopivat paikat, joiden kohdalta voit kytkeä Power Clean -laitteen ruisku-
tusjärjestelmään, mieluiten polttoainesuodattimen jälkeen ja ennen korkea-
painepumppua.
Avaa polttiainejärjestelmän liitokset kohdista, joihin Power Clean kytketään.
Kytke Power Clean -laitteen paineensyöttöletku (punainen) mukana toimite-
ttavien sovittimien avulla.
Kytke Power Clean -laitteen paluuletku (sininen) vastaavilla sovittimilla.
Yhdistä avoimet liitännät (matalapainepiiri) niin, että ne muodostavat paluu-
kierron polttoainesäiliöön.
Polttoainejärjestelmissä, joissa ei ole paluukiertoa, kytke syöttöletku ja kytke
polttoainepumppu pois käytöstä. (Jos mahdollista, irrota sulake)
Liitä Power Clean ajoneuvon akkuun mukana toimitetuilla virtakaapeleilla.
Lisää Power Clean Diesel Turbo Cleaner -puhdistusainetta säiliöön, jossa on
merkintä Fuel System / Turbo (Polttoainejärjestelmä/Turbo).
4.2 KÄYTTÖ
Valitse Power Cleanin päävalikosta Turbo (sininen painike).
Valitse ohjelma: Fast (Nopea - 30 minuuttia), Heavy (Tehokas - 60
minuuttia) tai Custom (Mukautettu - 2–90 minuuttia) kääntämällä
mustaa painiketta ja suorittamalla valinta painamalla painiketta.
Valitse käyttöpaine ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan ja suorita
valinta painamalla mustaa painiketta.
Käynnistä toiminto painamalla START-painiketta. Tarkista liitännät ja
paluuletkut vuotojen varalta.
Turbon puhdistuskäsittelyn aikana on erittäin kannattavaa
nostaa moottorin kierroslukua 2500 r/min saakka useita kertoja 5
minuutin välein. Näin varmistetaan turbon siipien avautuminen ja
sulkeutuminen.
Odota, kunnes koneesta kuuluu piippausääni ja näytössä näkyy
ilmoitus Operation completed (Toiminto suoritettu).
Paina STOP-painiketta ja sammuta moottori.
Kytke polttoaineletkut irti Power Clean -laitteesta ja kiinnitä putket
ja liitännät takaisin paikoilleen samalla tavalla kuin ne olivat ennen
käsittelyä.
Aseta punainen letku sopivaan astiaan. Tyhjennä laitteesta
polttoainejäämät pitämällä START-painiketta painettuna kolmen
sekunnin ajan.
Käsittely on nyt päättynyt.
Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen, on tärkeää, että syöttö- ja paluuletkut ase-
tetaan polttoainesuodattimen jälkeen. Näin estetään Forté turbo -nesteen laimene-
minen ja taataan paras mahdollinen puhdistustulos.
Polttoaineen paineet (ohjeellinen)
BENSIINI
K-jetronic
4 - 5 bar
KE-jetronic
5,5 - 6 bar
D-jetronic
2 - 3 bar
Monipistejärjestelmät
3 bar
Yksipistejärjestelmät
1 - 2 bar
Kaasuntinjärjestelmä
0 - 0,5 bar
Suora suihkutus
3 bar
DIESEL
Esisyöttöpumppu
1 - 2 bar
Jakajapumppu
1 bar
Jakajapumppu sähköi-
2 - 3 bar
sellä ohjauksella
Yhteispaineruisku
2 - 3 bar
Pumppusuutin
2 - 3 bar
5. ILMANOTON PUHDISTUS
5.1 VALMISTELUT
Suojaa ajoneuvon kori niin, ettei Air Intake Cleaner -puhdistusnestettä
pääse roiskumaan ajoneuvon maalipinnalle. Jos tuotetta läikkyy
maalipinnalle, huuhtele välittömästi vedellä.
Varmista, että moottori on normaalissa käyttölämpötilassa.
Paikanna imusarjan imuaukko. Tärkeää: Älä koskaan kytke ennen turboa
tai välijäähdytintä.
Poista mahdollinen väliputki, jotta pääset käsiksi imusarjaan.
Jos höyrystinkartio ottaa kiinni kuristus-/kaasuläppään tai kokoojaan, aseta
jatkoputki höyrystinkartion ja imusarjan väliin (maksimipituus 50 cm).
Riippuen etäisyydestä moottoriin säädä ilmanvirtausta kartion reikien
avulla suuremmaksi tai pienemmäksi.
On tärkeää säätää höyrystinkartion ilmanvirtaus (1 tai 3 reikää) moottorin
tasaisen käynnin varmistamiseksi ja moottorin nakutuksen estämiseksi.
Varmista, että kartio on liitetty hyvin imusarjaan, jotta ylimääräistä ilmaa ei
pääsee sisään käsittelyn aikana.
Liitä Power Clean -laite ajoneuvon akkuun mukanata toimitetuilla
virtakaapeleilla.
Lisää 1 litra Power Clean Petrol (bensiini)- tai Diesel Intake Cleaner (diesel)
-puhdistusainetta moottorin tyypistä (diesel vai bensiini) riippuen "Air
Intake ("Ilmanotto") -säiliöön.
5.2 KÄYTTÖ
Valitse päävalikosta ilmanoton käsittely (vihreä painike).
Valitse kunkin sumutuksen kesto (1 tai 2 sekuntia) kääntämällä mustaa pai-
niketta.
• 1 sekunti = käsittelyn kesto 75–90 minuuttia
• 2 sekuntia = käsittelyn kesto 60 minuuttia
Valitse sumutusten väli (15–30 sekuntia).
Paina START-painiketta ja aseta höyrystinkartio laitteen säiliöön, jossa on
merkintä Air Intake (Ilmanotto).
Käynnistä alustusprosessi painamalla START-painiketta.
Kun alustus on suoritettu, Power Clean ilmoittaa, että höyrystinkartio pitää
liittää ajoneuvon imusarjaan tai jatkoputkeen.
Valmis käsittelyä varten. Irrota MAF-ilmamassamittari estääksesi EGR:n
(pakokaasun takaisinkierrätyksen) toiminnan.
Nosta moottorin kierrosnopeutta 1 500 r/min asti mutta älä ylitä kierros-
lukua 1 500 r/min.
Käynnistä käsittely (START). Älä jätä moottoria ilman valvontaa käsittelyn
aikana.
Pakokaasun muodostuminen on normaalia käsittelyn aikana.
Käsittelyn aikana voi ilmetä myös jonkin verran moottorin nakutusta. Moot-
torin nakutusta voi estää seuraavasti:
Verhoog het aantal luchtgaatjes in vernevelingskop om te vol-
doen aan de nodige motorvereisten.
• Suurenna höytystinkartion ilmareikiä moottorin vaatimusten mukaisiksi
• Pidennä sumutusten välistä aikaa 15–30 sekuntiin
• Jos nakutus on voimakasta, käsittely täytyy keskeyttää ja auton on anne-
ttava käydä tyhjäkäynnillä 5–10 minuutin ajan. Käynnistä tämän jälkeen
käsittely uudelleen.
• Voit keskeyttää käsittelyn painamalla Start-painiketta ja jatkaa käsittelyä
painamalla uudelleen Start-painiketta.
Laitteesta kuuluu piippausääni, kun käsittely on päättynyt.
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 5 minuutin ajan käsittelyn jälkeen niin,
että höyrystinkartio on yhä paikoillaan.
Sammuta moottori.
Irrota höyrystinkartio ilmanotosta.
Aseta putket takaisin omille paikoilleen ja kytke MAF-ilmamassamittari.
Käytä moottoria kierrosnopeudella 2 500 r/min kahden minuutin ajan.
Tee normaali maantietestaus (aja rauhallisesti ensimmäisen 15 km:n aikana).
Tyhjennä laitteesta polttoainejäämät pitämällä START-painiketta painettuna
kolmen sekunnin ajan.
Käsittely on nyt päättynyt.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis