Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Forte Power Clean Bedienungsanleitung Seite 18

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
5. CZYSZCZENIE WLOTU POWIETRZA
5.1 PRZYGOTOWANIE
Chronić nadwozie pojazdu, aby płyn czyściwa Air Intake Cleaner nie
zetknął się z lakierem pojazdu. W przypadku zetknięcia się środka z
lakierem należy natychmiast przepłukać wodą.
Sprawdzić, czy silnik znajduje się w normalnej temperaturze roboczej.
Zidentyfikować wlot powietrza kolektora. Ważne: Nigdy nie podłączać
przed Turbo lub chłodnicą.
Wyjąć odpowiednią rurę w celu udostępnienia wlotu powietrza kolektora.
Jeżeli dysza stożkowa rozpylacza styka się z zaworem klapowym/
dławiącym lub kolektorem, umieścić rurę przedłużającą między stożkową
dyszą rozpylacza a wlotem powietrza kolektora (nie przekraczającą 50cm
długości).
Dopasować przepływ powietrza zależnie od odległości od silnika,
wykorzystując do tego otwory dyszy stożkowej, aby zwiększyć lub
zmniejszyć szybkość przepływającego powietrza.
Należy koniecznie dopasować przepływ powietrza (1 lub 3 otwory) na
dyszy stożkowej rozpylacza w celu zapewnienia sprawnej pracy silnika i
uniknięcia jego stukania.
Sprawdzić czy dysza stożkowa jest właściwie podłączona do kolektora w
celu uniknięcia doprowadzenia dodatkowego powietrza podczas obróbki.
Podłączyć Power Clean do akumulatora pojazdu za pomocą
dostarczonych kabli zasilania.
Do zbiornika „wlotu powietrza" dodać 1 litr czyściwa „Power Clean Petrol"
lub „Diesel Intake Cleaner", zależnie od rodzaju silnika (olej napędowy lub
benzyna).
5.2 OPERACJA
W głównym menu wybrać obróbkę wlotu powietrza (zielony przycisk).
Wybrać czas trwania każdego rozpylania (1 lub 2 sekundy) przekręcając
czarny przycisk.
• 1 sekunda = obróbka trwająca od 75-90 minut
• 2 sekundy = obróbka trwająca 60 minut
Wybrać odstęp czasu między kolejnymi czynnościami rozpylania (15 do 30
sekund).
Nacisnąć „START" i umieścić dyszę stożkową rozpylacza w zbiorniku
obróbki oznakowanego Air intake.
Nacisnąć „START" w celu rozpoczęcia procesu zalewania.
Po zakończeniu procesu zalewania Power Clean poprosi o podłączenie
dyszy stożkowej rozpylacza do wlotu kolektora lub rury przedłużającej na
pojeździe.
Gotowe do obróbki. Odłączyć czujnik przepływu masy powietrza (MAF),
aby zapobiec recyrkulacji spalin (EGR).
Zwiększyć szybkość silnika do 1 500 obrotów na minutę, ale bez
przekraczania tej wartości.
Początek obróbki. Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru podczas obróbki.
Uwalnianie się dymu jest normalnym zjawiskiem podczas obróbki
Podczas obróbki może pojawić się stukanie silnika. Aby zapobiec stukaniu
silnika:
• Zwiększyć liczbę otworów w dyszy stożkowej rozpylacza, aby dostosować go
do wymogów silnika
• Zwiększyć odstęp czasu między kolejnymi czynnościami rozpylania z 15 do
30 sekund.
• Jeśli stukanie silnika jest duże należy przerwać obróbkę i pozostawić pojazd
na jałowym biegu przez 5 do 10 minut. Następnie ponownie rozpocząć
obróbkę
• Obróbkę można wstrzymać naciskając" przycisk „Start" - ponowne naciśnięcie
„Start" pozwala na wznowienie obróbki.
Maszyna wyda krótki sygnał na koniec obróbki.
Pozostawić silnik na jałowym biegu przez dalszych 5 minut po
zakończeniu obróbki z założoną jeszcze dyszą stożkową rozpylacza.
Zatrzymać silnik.
Odłączyć dyszę stożkową rozpylacza z wlotu powietrza.
Umieścić rury z powrotem w ich początkowym położeniu i podłączyć
czujnik przepływu masy powietrza (MAF).
Przyspieszyć do 2500 obrotów na minutę przez 2 minuty.
Przeprowadzić test na normalnej drodze (nie prowadzić w brutalny sposób
przez pierwsze 15km).
Opróżnić maszynę z pozostałego płynu naciskając i przytrzymując przez 3
sekundy „START".
Koniec obróbki.
6. CZYSZCZENIE DPF
6.1 PRZYGOTOWANIE
W niektórych pojazdach istnieje dostęp z komory silnika do czujnika ciśnie-
nia DPF lub do czujnika temp./tlenu przed DPF. Wybrać podłączenie, które
najlepiej odpowiada zależnie od trudności dostępu.
Lepiej wybrać czujnik ciśnienia DPF. W tym przypadku należy wybrać rurę
mieszczącą się przy wejściu do struktury ulowej DPF, jest to zazwyczaj naj-
grubsza rura.
Zdjąć rurkę czujnika ciśnienia lub sondę temperatury (patrz powyżej).
Podłączyć złączkę do czujnika ciśnienia lub do czujnika temperatury za
pomocą łącza dostarczonego w zestawie.
Dodać środek „DPF Cleaner" do zbiornika DPF.
Podłączyć Power Clean do akumulatora pojazdu za pomocą dostarczon-
ych kabli zasilania.
6.2 OPERACJA
W głównym menu wybrać „DPF" (żółty przycisk).
W podmenu wybrać Czyszczenie DPF (DPF Cleaning) lub Intensywne czyszczenie DPF
(DPF Heavy Cleaning) (w przypadku wyjątkowego zanieczyszczenia).
• Czyszczenie DPF w przypadku zatkania sadzą poniżej 70%
• Intensywne czyszczenie DPF w przypadku zatkania sadzą powyżej 70%
Nacisnąć „START".
Maszyna będzie wtryskiwać środek przez 1 minutę (tryb normalny) lub przez 3 minuty (tryb
intensywny).
Po zakończeniu wtryskiwania należy pozostawić środek przez 5 minut (tryb normalny) lub
przez 15 minut (tryb intensywny), aby zadziałał.
Po zakończeniu tej operacji należy uruchomić silnik i przyspieszyć do 2000 - 2500
obrotów na minutę przez 5 minut. Nacisnąć „START" w celu odliczania w menu maszyny.
Po 5 minutach pozostawić silnik na biegu jałowym i przygotować proces płukania.
Pozostawić silnik nadal na biegu jałowym i dodać środek do płukania „Power Clean DPF
Flush" do zbiornika DPF.
Maszyna będzie wtryskiwać środek przez 1 minutę.
Maszyna wyda krótki sygnał, kiedy zakończy się wtryskiwanie środka do płukania.
Przyspieszyć obroty silnika do 2000 - 2500 obrotów na minutę przez 5 minut. Nacisnąć
„START" w celu odliczania.
Zatrzymać silnik, odłączyć Power Clean i przywrócić wszystkie połączenia zgodnie z
ustawieniem początkowym.
Dodać środek Forte Power Clean Diesel In-tank do zbiornika z paliwem i przejechać
normalnie 15 km
Dym wydostający się z układu wydechowego jest normalnym zjawiskiem podczas tej
obróbki i po jej zakończeniu.
7. POJAZD PO OBRÓBCE
❙ Po każdym wykonaniu procedury zaleca się użycia środka „Forte
New Generation Engine"/ „Forte Motor Flush" w celu usunięcia
wszelkich zanieczyszczeń, jakie mogły dostać się do silnika podczas
wykonywania procedury, a następnie wymiany oleju oraz filtra. Po
wymianie oleju prosimy o dodanie środka Forté Oil Fortifier lub Forté
Top End Treatment (zależnie od stanu silnika) w celu polepszenia
jakości oleju, a jednocześnie zapewnienia ochrony silnika. Przy każdej
obsłudze Power Clean do zbiornika z paliwem dodać czyściwo Power
Clean Petrol In-tank Treatment lub Power Clean Diesel In- Tank
Treatment.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis