Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parametry Techniczne; Główne Funkcje; Zalecenia Bezpieczeństwa - Forte Power Clean Bedienungsanleitung

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
PL
Ważne:
Zalecamy dokładne zapoznanie się z zaleceniami
dotyczącymi obsługi zamieszczonymi w
niniejszym dokumencie przed włączeniem tego
urządzenia.
Zapewni to długotrwałą i doskonałą wydajność i
niezawodność.
Prosimy przechowywać tę instrukcję w pobliżu
urządzenia, aby umożliwić operatorom szybkie
skorzystanie z niej w razie potrzeby!
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
usterki czy inne konsekwencje wynikające z
nieprawidłowych procedur wprowadzonych przez
SPIS TREŚCI
❙ 1.
Główne funkcje
❙ 2. Zalecenia bezpieczeństwa
❙ 3. Czyszczenie układu paliwowego/ układu wtryskowego
❙ 4.
Czyszczenie turbo
❙ 5.
Czyszczenie wlotu powietrza
❙ 6.
Czyszczenie DPF
❙ 7.
Pojazd po obróbce
❙ 8.
Usuwanie usterek
❙ 9.
Czyszczenie i konserwacja maszyny
❙ 10. Części zamienne
❙ 11.
Gwarancja
1. GŁÓWNE FUNKCJE
1.1 CZĘŚCI MASZYNY
❙ 1. Panel sterowania
❙ 2. Zbiorniki służące do obróbki
❙ 3. Przycisk wyboru
❙ 4. Przewody łączące do wtryskiwania/Turbo
❙ 5. Przewód łączący do DPF
❙ 6. Dysza stożkowa rozpylacza do wlotu powietrza
❙ 7. Kable zasilania akumulatora
❙ 8. Port aktualizacji oprogramowania
1
5
6
4
użytkownika.
Żadna część niniejszej instrukcji nie powinna być
powielana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej
pisemnej zgody producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania w dowolnym czasie poprawek lub
zmian w swoich narzędziach bez wcześniejszego
powiadomienia.
Pozostałe nazwy produktu oraz spółki
wymienione w niniejszym dokumencie mogą
być zastrzeżonymi znakami towarowymi,
zarejestrowanymi przez odpowiednich właścicieli.
2
3
7
8

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie:
Prąd stały 12V (akumulator pojazdu) / bezpiecznik 15A
Obudowa, części metalowe - AISI 303 stal nierdzewna/
Pompa układu paliwowego,
turbo, wlot powietrza:
Maks. ciśnienie: 10 barów przy 3450 obrotach na minutę
Silnik szczotkowy: prąd stały 24V, 3400 obrotów na minutę
Pompa DPF:
Filtr(y) wbudowany(e) w powrotnym przewodzie wtryskowym (niebieski) i
Filtrowanie płynu:
Objętość zbiornika na płyn do
czyszczenia:
Wymiary:
Masa:
Temperatura robocza:
1.3 WYŚWIETLACZ KONTROLNY
1.
Układ paliwowy/Układ wtryskowy
2.
Turbo
3.
Wlot powietrza
4.
DPF
5.
Przycisk wyboru
6.
Liczba obróbek*
7.
Wybór języka**
8.
Wersja oprogramowania*
9.
Wskaźnik poziomu płynu***
10.
Wskaźnik ciśnienia płynu
* Do tego podmenu można wejść po przekręceniu przycisku wyboru
**W głównym menu przekręcić przycisk wyboru, wybrać ikonę 7 przytrzy-
mać w celu potwierdzenia wyboru. Przekręcić ponownie przycisk wyboru w
celu wybrania języka i przycisnąć „START".
*** Jeżeli maszyna nie wykryje żadnej cieczy w zbiorniku na płyn, obróbka
nie będzie przeprowadzona
6
7
8
2. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
❙ Wykonywać wszystkie procedury w odpowiednio wietrzonym
pomieszczeniu.
❙ Używać zawsze odpowiedniej ochrony oczu i rękawic.
❙ Przed uruchomieniem silnika sprawdzić czy wszystkie przewody
łączące oraz układ rurowy nie znajdują się w przestrzeni działania
łopatek wentylatora, kół pasowych, układu wydechowego czy
innych części w ruchu.
❙ Nigdy nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru podczas obróbki.
❙ Umieścić miskę spływową pod rurą wydechową podczas
czyszczenia DPF i korzystać z wyciągu spalin.
❙ Zapewnić, aby przestrzeń robocza była czysta i posprzątana w
celu uniknięcia obrażeń.
❙ Przed każdym użyciem należy zawsze zapoznać się z kartą
charakterystyki używanych produktów.
Przekładnie – Maksymalny przepływ
przy usuwaniu: 30 litrów/godzinę .
Budownictwo mieszkaniowe – Vectra
dysza wlotowa powietrza
1,3 litra.
95 x 59 x 54 cm
~40 kg
+5°C ~ +40°C
1
2
3
4
9
10
5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis