Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 F4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHD 150 F4:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE WASHER PHD 150 F4
PAINEPESURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
WYSOKOCIŚNIENIOWE
URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 291639
HÖGTRYCKSTVÄTT
Översättning av bruksanvisning i original
AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO
ĮRENGINYS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 F4

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 150 F4 PAINEPESURI HÖGTRYCKSTVÄTT Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original WYSOKOCIŚNIENIOWE AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE ĮRENGINYS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung IAN 291639...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........4 Käyttöalueet ........4 Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Yleinen kuvaus ......5 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Toimintakuvaus ....... 5 Tämän laitteen laatua on tarkastettu valmis- Toimituksen sisältö ......5 tuksen aikana ja siihen on suoritettu lop- Yleiskuva ........5 putarkastus.
 • Seite 5: Yleinen Kuvaus

  Pyöriva harja 21 Kytkinvipu Suuttimen puhdistusneula 22 Lukituspainike Puhdistusainesäiliö ja suutin Tekniset tiedot 0,5 l puhdistusainetta Käyttöohje Painepesuri ....PHD 150 F4 Poista pakkausmateriaali määräysten Tulojännite .......230 V~, 50 Hz mukaisesti. Virransaanti ......2100 W Yläkahva......... 5 m Yleiskuva Liitäntäjohdon ........ 10 m Paino ........
 • Seite 6: Turvallisuusohjeet

  Äänen painetaso osiot, esimerkiksi ajat, jolloin sähkö- ) ..... 77 dB(A); K = 3 dB työkalu on pysähtynyt, ja sellaiset, Äänitehotaso (L jolloin se on tosin käynnissä, mutta mitattu ..89,88 dB(A); K = 2,24 dB kuormituksetta). taattu ........92 dB(A) Turvallisuusohjeet Tärinä...
 • Seite 7: Ohjeessa Olevat Symbolit

  Laitteella työskentely Äänitehotasolukema Lwa dB:nä Varo: Vältyt tapaturmilta ja loukkaantumisilta: Sähkölaitteet eivät kuulu talousjättei- siin. Painepesurit voivat olla vaarallisia jos Ohjeessa olevat symbolit niitä käytetään asiat- tomasti. Vesisuihkua Vaaraan viittaavat merkit ei saa suunnata ih- henkilö- ja ainevahinkojen misiin, eläimiin eikä välttämiseksi.
 • Seite 8 Sähköä koskeva turvalli- • Lapsia täytyy valvoa ja var- suus: mistaa, etteivät he leiki lait- teella. Varo: Näin vältyt sähköis- Varo! Näin vältät laitteen kusta aiheutuvilta tapatur- vahingoittumisen ja mah- milta ja loukkaantumisilta: dollisesti siitä seuraavat henkilövahingot: • Jos käytät jatkokaapelia, täytyy pistokkeen ja kytkimen •...
 • Seite 9: Asennusohje

  • Älä kanna laitetta kaapelista imutoiminnon ansiosta. Tätä toimintoa tai ripusta sitä kaapeliin. tulee käyttää ainoastaan suodatinkoril- • Käytä vain roiskesuojattua la varustetun imuletkun kanssa. ja ulkotiloihin hyväksyttyä lisäkaapelia. Kelaa kaapeli Itse laitetta ei saa upottaa avoi- kaapelirummusta kokonaan meen vesilähteeseen. On olemassa ulos.
 • Seite 10: Sähköliitäntä

  Käytä keula-tyyppinen kahva (1) • Painesuuttimella (24) varustettu ruis- vain yhdessä pyörien (12) liikkuvan kutusputki on pyörivällä vesisuihkulla laitteen. Nostettaessa ja kuljettaa erittäin hyvin sopiva vain vähän vettä laitteen kahvan. kuluttavaan työstöön. • Laakasuuttimella (18) varustettu ruisku Sähköliitäntä sopii leveällä suihkullaan erittäin hyvin puhdistamaan isompia aloja.
 • Seite 11: Käytön Keskeyttäminen

  Puhdistus • Voit lukita tai vaihtoehtoisesti vapauttaa ruiskutuspistoolin (16) Älä roiskuta laitteeseen vettä kytkinvivun (21) lukituspainiketta äläkä puhdista sitä juok- (22) painamalla. sevalla vedellä. Uhkaava Kytkentävivun lukitseminen estää laitteen tahattoman käynnisty- sähköiskuvaara ja laitteen vioittuminen. misen. Käytön keskeyttäminen Pidä laite aina puhtaana. Älä käy- tä...
 • Seite 12: Jätehuolto Ja Ympäristösuoja

  Jätehuolto ja • Pakkanen rikkoo painepesurin ja tar- vikkeet, jos vettä ei poisteta laitteesta. ympäristösuoja • Säilytä painepesuri ja lisätarvikkeet aina pakkaselta suojassa. Vie laite, lisätarvikkeet ja pakkaus paikalli- seen kierrätyspisteeseen. Sähkölaitteet eivät kuulu talousjätteisiin Vie laite kierrätyskeskukseen. Käytetyt metalli- ja muoviosat voidaan siten ma- teriaalin mukaan eroittaa ja hyödyntää...
 • Seite 13: Varaosatilaus

  Varaosatilaus Varaosia ja lisävarusteita voi tilata osoitteesta www.grizzly-service.eu Mikäli sinulla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä, voit soittaa asiakaspalvelun palvelunu- meroon (ks. ” Sercice-Center” sivulla 14). Pidä alla mainitut tilausnumerot valmiina. Kuvaus ..............Tuotenro. Ruiskupistooli ..............91104618 Korkeapaineletku letkurummussa .......... 91104617 Pikaliitin puutarhaletkun sovittimeen ........91097401 Teräsputki ................
 • Seite 14: Korjaus-Huolto

  Korjaus-huolto tarkka noudattaminen. Kaikkia toimenpitei- tä ja käsittelyjä, joista tässä käyttöohjeessa Kun takuuaika on mennyt umpeen, voit on varoitettu, täytyy ehdottomasti välttää. Tuote on tarkoitettu tavalliseen talouskäyt- antaa korjaukset asiakaspalvelumme suori- töön, ei ammatilliseen käyttöön. Takuu tettaviksi maksua vastaan. Asiakaspalvelu raukeaa, jos laitetta on käsitelty asiaankuu- antaa siihen mielellään kustannusarvion.
 • Seite 15: Introduction

  Innehåll Introduction Introduction .......15 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Användningsområde....15 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....16 Denna produkt har kvalitetskontrollerats un- Leveransomfång ......16 der tillverkningen och genomgått slutavsy- Funktionsbeskrivning ..... 16 ning. Därmed är funktionaliteten hos pro- Översikt ........
 • Seite 16: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Översikt De viktigaste 1 Bow-typ handtag funktionsdelarna illustreras 2 Roterande borste på utviksbladet. 3 Fixeringsknapp 4 Slangtrumma Leveransomfång 5 Högtrycksslang på slangvinda 6 Vev för slangtrumma Packa upp maskinen och kontrollera 7 Till-/frånknapp leveransomfattningen: 8 Regleringsknapp 9 Rengöringsmedelsbehållare med Högtryckstvätt med munstycke nätanslutningskabel...
 • Seite 17: Tekniska Data

  Tekniska data Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt enligt en standardiserad testmetod och kan Högtryckstvätt ....PHD 150 F4 användas för jämförelse av ett elverktyg Nominell ingångsspänning .. 230 V~, 50 Hz med ett annat. Det angivna vibrationsvär- Ineffekt ........2100 W det kan även användas för en inledande...
 • Seite 18: Symboler I Bruksanvisningen

  kunskap, om de hålls under Produkt som ej är lämplig att anslu- uppsikt eller instruerats i hur ta till dricksvattensystemet. produkten används på ett sä- kert sätt och inser vilka risker Kapslingsklass II (Dubbelisolering) det innebär. • Personer som inte är förtrog- Elektriska apparater hör inte hem- na med bruksanvisningen, ma bland hushållsavfallet.
 • Seite 19: Elektrisk Säkerhet

  • Endast behörig elektriker får • Se till att inte barn kan kom- ma åt produkten när den är öppna maskinen. Vid repara- igång. tion: kontakta alltid vårt servi- • Använd inte pumpen i närhe- cecenter. ten av antändbara vätskor el- Elektrisk säkerhet: ler gaser.
 • Seite 20: Använd Inte Själva Kabeln

  • Använd inte själva kabeln • Tack vare den inbyggda sugfunktionen för att dra ur kontakten ur kan produkten även användas utan uttaget. Skydda kabeln mot vattenledning (den kan t ex kopplas hetta, olja och vassa kanter till en regntunna istället). Den här funk- •...
 • Seite 21: Nätanslutning

  medel fyllas på i behållaren. Det sugs 1. Öppna vattenkranen helt upp automatiskt. 2. Sätt igång högtryckstvätten med på-/ av-knappen (7). Sätt igång hög- Genom att vrida munstycksspetsen tryckstvätten först när alla vattenled- av standarden Vario munstycke (18) ningar har anslutits och dessa är täta. eller munstycksspetsen av skum- Motorn kopplas in tills att erforderligt munstycket med tvättmedel flaska...
 • Seite 22: Paus I Arbetet

  Gör så här, om det finns luft kvar i upprätt, stående position. För maskinen: din egen säkerhets skull mås- te du vänta i ca fem minuter Avluftning av tilledningsslangen: innan du etablerar den elek- triska anslutningen igen. 1. Avlägsna snabbkoppling för trädgårds- slangsadapter (25) på...
 • Seite 23: Rengöring

  Rengöring tryckstvätten. Stäng av högtryckstvät- ten. Spruta inte vatten över mas- • Förvara alla anslutningsdelar kinen och rengör den inte (2/18/24) stående, med anslutningssi- under rinnande vatten. Risk dan nedåt. för stötar. Risk för skador på • Högtryckstvätten och tillbehören för- maskinen.
 • Seite 24: Reparationsservice

  Rutiner vid garantiärenden inom treårsperioden med en kortfattad beskrivning över vari felet består och när För att ditt ärende skall kunna behandlas det uppstod. snabbt, ber vi dig tänka på följande: Om defekten täcks av vår garanti, erhåller • Vid alla kontakter ber vi dig ha kassak- du den reparerade eller en ny produkt i re- vittot och artikelnumret (IAN 291639) till hands som köpbevis.
 • Seite 25: Reservdelar

  Service-Center Importör Service Sverige Observera att följande adress inte är Tel.: 0770 930739 någon serviceadress - kontakta först ovan- E-Mail: grizzly@lidl.se nämnda servicecenter. IAN 291639 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Service Suomi Stockstädter Straße 20 Tel.: 010309 3582 63762 Großostheim E-Mail: grizzly@lidl.fi Tyskland IAN 291639...
 • Seite 26: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd Spola av stålröret med munstycket för platt Stålröret med munstycket stråle (18) med vatten. Rengör vid behov för platt stråle (18) är hålet i munstycket med en nål (se kapitel smutsigt Rengöring) Kraftiga tryckva- Ta bort munstycken (18) att vattenutloppet riationer Stålröret med munstycket på...
 • Seite 27: Spis Tresci Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........27 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......27 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny .......28 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania....28 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Opis działania ......28 jakości, a także dokonano jego kontroli Dane techniczne ......29 ostatecznej.
 • Seite 28: Opis Ogólny

  Opis ogólny 1 Uchwyt łuk typ Szczotka obrotowa (wirująca Rysunek ilustrujący najważ- szczotka do mycia) niejsze elementy funkcyjne 3 Przycisk ustalający znajdziesz na rozkładanej 4 Bębna do nawijania węża stronie. 5 Wąż wysokociśnieniowy na bębnie Zawartość opakowania 6 Korba bębna do nawijania węża Rozpakuj urządzenie i sprawdź...
 • Seite 29: Dane Techniczne

  Dane techniczne obsługi wymiary, wskazówki i dane nie po- siadają gwarancji bezwzględnej prawid-ło- Myjka wysokociśnieniowa ..PHD 150 F4 wości. W związku z powyższym wyklucza Napięcie znamionowe się wszelkie roszczenia prawne zgłaszana wejścia ......230 V~, 50 Hz na podstawie danych instrukcji obsługi.
 • Seite 30: Symbole W Instrukcji Obsługi

  trzeby poproś o pomoc specjalistę. Znak nakazu (w miejscu wykrzyk- Przeczytaj należącą do urządzenia nika objaśnienie nakazu) z infor- instrukcję obsługi i przestrzegaj za- macjami na temat zapobiegania wartych w niej wskazówek! szkodom. Uwaga! W razie uszkodzenia Znak informacyjny ze wskazówka- albo przecięcia kabla sieciowego mi ułatwiającymi posługiwanie się...
 • Seite 31: Praca Z Urządzeniem

  Praca z urządzeniem • Nie rozpylać cieczy palnych – niebezpieczeństwo wybu- Ostrożnie: W ten sposób chu. unikniesz wypadków i zra- • Przechowuj urządzenie w nień: suchym, zamkniętym i niedo- stępnym dla dzieci miejscu. Przy nieprawidło- • Dzieci należy nadzorować, wym użyciu myjki aby wykluczyć...
 • Seite 32: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Jeżeli urządzenie wymaga • Jeżeli kabel zasilający tego naprawy, zwracaj się za- urządzenia jest uszkodzony, wsze do naszego Centrum musi on zostać wymieniony Serwisowego. na specjalny kabel zasila- jący przez producenta lub Bezpieczeństwo elektrycz- jego serwis bądź osobę posiadającą podobne kwa- lifikacje - tylko w ten sposób Ostrożnie: W ten sposób można zapewnić...
 • Seite 33: Uruchamianie

  Uruchamianie Nie zasysać wody z naturalnych zbiorników wodnych. Istnieje Zgodnie z obowiązującymi przepi- niebezpieczeństwo skażenia sami myjki wysokociśnieniowej nie zwrotnym wypływem środków wolno używać bez rozdzielacza czyszczących. układów w sieci wody pitnej. Nale- Ustawianie ży do tego celu użyć odpowiednie- go rozdzielacza układów zgodne- go z normą...
 • Seite 34: Podłączanie Do Sieci

  Za pomocą uchwytu typu łuk (1) do wytworzenia koniecznego ciśnie- Tylko w połączeniu z kołami (12) do nia. Po tym czasie silnik wyłącza się. toczenia urządzenia. Podczas pod- 3. Nacisnąć dźwignię włączającą pi- noszenia i przenoszenia urządzenia stolet natryskowy (16). Dysza pracuje za pomocą...
 • Seite 35: Przerywanie Pracy

  Odpowietrzyć wąż zasilający: w pozycji pionowej. Przed podłączeniem do sieci elek- 1. Wymontuj szybkozłącze do adaptera trycznej odczekać dla wła- węża ogrodowego (25) ze złącza snego bezpieczeństwa ok. przyłącza wody (13) i otwórz zawór 5 minut. wody, aż woda zacznie wypływać bez pęcherzyków powietrza.
 • Seite 36: Konserwacja

  Konserwacja • Myjka wysokociśnieniowa i jej akceso- ria zostaną zniszczone przez mróz, je- Myjka wysokociśnieniowa nie wymaga żeli nie zostaną dokładnie opróżnione konserwacji. z wody. • Przechowuj myjkę wysokociśnieniową Prace, które nie zostały opi- i jej akcesoria w pomieszczeniu za- sane w tej instrukcji obsługi, bezpieczonym przed mrozem.
 • Seite 37: Odszukiwanie Błędów

  Odszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Przepłucz standardową dyszę Vario (18) Standardowa dysza Vario wodą. W razie potrzeby oczyść otwór dy- (18) jest zanieczyszczona szy igłą (patrz rozdz. Czyszczenie). Wymontuj dysze (18) i upewnij się, że Silne wahania wylot wody w pistolecie natryskowym (16) ciśnienia Standardowa dysza Vario działa bez zakłóceń.
 • Seite 38: Oczyszczanie

  Oczyszczanie Warunki gwarancji Okres gwarancji rozpoczyna się z datą Nie spryskuj urządzenia zakupu. Prosimy zachować oryginalny pa- wodą i nie myj go pod ragon. Będzie on potrzebny jako dowód bieżącą wodą. Grozi to zakupu. porażeniem prądem i Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu uszkodzeniem urządzenia.
 • Seite 39: Serwis Naprawczy

  ła odpłatnie, jako ponadwymiarowa, uszkodzony, nie był zgodnie z przezna- czeniem użytkowany i konserwowany. ekspresowo lub na innych specjalnych Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem warunkach. Prosimy o przesłanie wiąże się z przestrzeganiem wszystkich urządzenia wraz ze wszystkimi czę- wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. ściami wyposażenia otrzymanymi przy zakupie i zadbanie o wystarczająco Należy bezwzględnie unikać...
 • Seite 40: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........40 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..40 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....41 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Veikimo aprašymas ......41 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Apžvalga ........41 patikrinimas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso Techniniai duomenys ....41 nepriekaištingą...
 • Seite 41: Bendrasis Aprašymas

  Techniniai duomenys aukšto slėgio vandens srove. Jei reikia, galima papildomai naudoti valy- Aukšto slėgio plovimo įrenginys mo priemones........PHD 150 F4 Informacijos apie valdymo elementų veikimą rasite tolesniuose aprašymuose. Vardinė įėjimo įtampa ..230 V~, 50 Hz Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.
 • Seite 42: Saugos Nurodymai

  Maks. vandens srautas Būtina nustatyti saugos priemones (Q maks.)........ 7,5 l/min naudotojui apsaugoti, kurios turi Garso slėgio lygis būti parinktos atsižvelgiant į po- ) .......77 dB(A); K = 3 dB veikio įvertinimą esant tikrosioms Garso galingumo lygis (L naudojimo sąlygoms (vertinant rei- Išmatuota ..
 • Seite 43: Instrukcijoje Naudojami Simboliai

  yra prižiūrimi ir buvo instruk- Netinkamai naudojami tuoti, kaip saugiai naudotis aukšto slėgio plovimo įrenginiu, bei suvokia su tuo įrenginiai gali kelti pavojų. susijusius pavojus. Srovės negalima nukreipti į • Su naudojimo instrukcija žmones, gyvūnus, veikiančią nesusipažinusiems asmenims elektros įrangą arba patį draudžiama naudoti įrenginį.
 • Seite 44: Elektros Sauga

  apsauginius akinius. • Aukšto slėgio žarnos, • Nenaudokite prietaiso, jei armatūros ir movos yra svar- prietaiso veikimo atstumu yra bios mašinos saugai. Nau- asmenų, nebent jie dėvi ap- dokite tik gamintojo reko- sauginius drabužius. menduojamas aukšto slėgio žarnas, armatūras ir movas. •...
 • Seite 45: Eksploatavimo Pradžia

  IEC 60364-1 reikalavimus. • Apsaugai nuo elektros šoko • Elektros jungtis turi įrengti dėvėkite tvirtus batus. elektrikas, vadovaudama- • Kad apsisaugotumėte nuo sis visomis vietoje ir šalyje elektros smūgio, įrenginį nau- galiojančiomis taisyklėmis. dokite tik pastatytą vertikali- • Prietaisą junkite tik prie kištukinio lizdo su nuotėkio srovės apsaugos įtaisu (FI Eksploatavimo pradžia...
 • Seite 46: Įrenginio Pastatymas

  Įrenginio pastatymas Vandens srovės plotį galite padidin- ti standartinio „Vario“ purkštuko 1. Lenktą rankeną (1) iki galo patraukite (18) galiuką arba putų purkštuko su aukštyn. ploviklio buteliuku (9) galiuką pa- 2. Prie pistoleto jungiamą didžiaslėgę sukdami į kairę. Purkštuko galiuką jungtį...
 • Seite 47: Eksploatavimo Nutraukimas

  Jei prietaise dar yra oro, veikite 1. Paspauskite purškimo pistoleto taip: įjungimo svirtį. Prietaisas įsijungia. 2. Įjunkite įrenginį įjungimo / išjungimo Vandens tiekimo žarnos nuorini- jungikliu (7). Įrenginį įjunkite tik sanda- mas: riai prijungę visas vandens jungtis. Variklis veikia, kol susidaro reikiamas 1.
 • Seite 48: Baigus Naudoti

  Valymas kaliai. Savo pačių saugumui apie penkias minutes palau- kite, ir tik po to vėl įjunkite jį į Ant prietaiso nepurkškite elektros tinklą. vandens ir neplaukite po tekančiu vandeniu. Gali- Baigus naudoti ma patirti elektros šoką ir pažeisti prietaisą. 1. Jei naudojote ploviklių, išplaukite Prietaisas visada turi būti švarus.
 • Seite 49: Utilizavimas / Aplinkos Apsauga

  daugiausiai 1 minutei įjunkite, kol iš Jeigu per trejus metus, pradedant nuo purškimo pistoleto (16) arba antgalių šio prietaiso įsigijimo dienos, nustatomas (2/18/24) nustos tekėti vanduo. materialinis ar gamybinis defektas, šį Išjunkite įrenginį. prietaisą savo nuožiūra mes nemokamai • Visus antgalius (2/18/24) laikykite suremontuosime arba pakeisime.
 • Seite 50: Remonto Paslaugos

  skirtais būdais, nepriimami. Siųsdami kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, privaloma laikytis visų instrukcijų prietaisą prašome pridėti visus įsigyjant žinyne nurodytų reikalavimų. Privaloma gautus priedus ir pasirūpinti, kad vengti prietaisą naudoti tokiai paskirčiai, jie būtų patikimai sudėti į gabenimo apie kurią įspėjama instrukcijų žinyne, pakuotę.
 • Seite 51: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galimos priežastys Klaidos šalinimas Standartiniame „Vario“ Praplaukite standartinį „Vario“ purkštuką purkštuke (18) prisirinko (18) vandeniu. Prireikus purkštuko angą nešvarumų išvalykite adata (žr. skyrių „Valymas“). Nuimkite standartinį „Vario“ purkštuką (18) Slėgis labai ir įsitikinkite, kad vanduo iš purškimo pisto- svyruoja Standartinis „Va- leto (16) netrukdomai teka.
 • Seite 52: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“, page 50). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pozicija Aprašymas ..........Dalies numerį Purškimo pistoletas .............. 91104618 Aukšto slėgio žarna ............91104617 Greitoji jungtis su sodo žarnos adapteriu ........
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........53 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......53 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...54 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........54 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Bügelgriff Die Abbildung der wichtigs- 2 Rotierende Waschbürste ten Funktionsteile finden Sie 3 Fixierungsknopf auf der Ausklappseite. 4 Schlauchtrommel 5 Hochdruckschlauch auf Lieferumfang Schlauchtrommel 6 Kurbel für Schlauchtrommel Packen Sie das Gerät aus und überprüfen 7 Ein-/Ausschalter Sie den Lieferumfang: 8 Regulierungsknopf 9 Schaumdüse mit...
 • Seite 55: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- Hochdruckreiniger ..PHD 150 F4 ren gemessen worden und kann zum Ver- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem Leistungsaufnahme ....2100 W anderen verwendet werden. Länge Netzanschlussleitung ....5 m Der angegebene Schwingungsemissi- Länge Hochdruckschlauch ....
 • Seite 56: Bildzeichen In Der Anleitung

  Achtung! Ziehen Sie bei Beschä- Hinweiszeichen mit Informationen digung oder Durchschneiden der zum besseren Umgang mit dem Netzanschlussleitung sofort den Gerät. Stecker aus der Steckdose. Ebenso Allgemeine beim Anschließen an die Wasserzu- Sicherheitshinweise fuhr oder beim Versuch Undichtig- keiten zu beseitigen ist der Stecker •...
 • Seite 57 Vorsicht! So vermei- Hochdruckreiniger den Sie Geräteschä- können bei unsach- den und eventuell gemäßem Gebrauch daraus resultierende gefährlich sein. Der Personenschäden: Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische • Arbeiten Sie nicht mit einem Ausrüstung oder das beschädigten, unvollständigen Gerät selbst gerichtet oder ohne die Zustimmung werden.
 • Seite 58: Elektrische Sicherheit

  Elektrische Sicherheit: • Prüfen Sie vor jedem Ge- brauch Gerät, Netzanschluss- Vorsicht: So vermei- leitung und Stecker auf Be- den Sie Unfälle und schädigungen. Verletzungen durch • Wenn die Anschlussleitung elektrischen Schlag: dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den •...
 • Seite 59: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Aufstellen Gemäß gültiger Vorschriften darf 1. Ziehen Sie den Bügelgriff (1) bis auf der Hochdruckreiniger nie ohne Anschlag nach oben. Systemtrenner am Trinkwasser- Stecken Sie den Hochdruckanschluss netz betrieben werden. Es ist ein Pistolenseite (28) in den Hochdruckan- geeigneter Systemtrenner gemäß schluss (26) der Spritzpistole (16) ein.
 • Seite 60: Netzanschluss

  Durch Drehen der Düsenspitze der Betreiben Sie das Gerät nicht mit Standard-Vario-Düse (18) bzw. der geschlossenem Wasserhahn. Ein Tro- Düsenspitze der Schaumdüse mit ckenlauf führt zu einer Beschädigung Reinigungsmittelflasche (9) nach des Gerätes. links können Sie die Breite des Strahls vergrößern. Durch Drehen 1.
 • Seite 61: Betrieb Unterbrechen

  Betrieb unterbrechen schlussleitung vom Netz. Es besteht Gefahr durch elek- trischen Schlag! Beginnen Sie • Lassen Sie den Einschalthebel (21) der erneut mit dem Herstellen Spritzpistole (16) los. der Wasseranschlüsse (siehe • Schalten Sie bei längeren Arbeitspau- „Inbetriebnahme-Aufstellen“ sen den Ein-/Ausschalter (7) aus. ab Punkt 2.).
 • Seite 62: Reinigung Und Wartung

  rer Reinigungsmittel oder chemischer Sub- Spülen Sie die Standard-Vario-Düse mit stanzen kann die Sicherheit des Gerätes Wasser nach, um den Fremdkörper zu beeinträchtigen und zu Beschädigungen beseitigen. führen. Derartige Schäden am Gerät un- Wartung terliegen nicht der Garantie. Sie können Reinigungsmittel über unseren Online-Shop beziehen.
 • Seite 63: Garantie

  Mängel müssen sofort nach dem Auspa- Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- cken gemeldet werden. Nach Ablauf der und Metallteile können sortenrein getrennt Garantiezeit anfallende Reparaturen sind und so einer Wiederverwertung zugeführt kostenpflichtig. Garantieumfang werden.
 • Seite 64: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 291639 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 65: Ersatzteile / Zubehör

  Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 64). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung ............Artikel-Nr. Spritzpistole ...............
 • Seite 66: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Spülen Sie die Standard-Vario-Düse (18) Standard-Vario-Düse mit Wasser. Reinigen Sie bei Bedarf die (18) verschmutzt Düsenbohrung mit einer Nadel (siehe Kapitel Reinigung). Entfernen Sie die Standard-Vario-Düse (18) Starke Druck- und stellen Sie sicher, dass der Wasseraus- schwankungen tritt an der Spritzpistole (16) ungehindert Verstopfung der Stan-...
 • Seite 67: Alkuperäisen Ce Yhdenmukai- Suustodistuksen Käännös

  Alkuperäisen CE yhdenmukaisuustodistuksen käännös Täten vakuutamme, että painepesuri rakennemalli PHD 150 F4 Sarjanumero 201710000001 - 201710223000 alkaen vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja normeja, kansallisia normeja sekä määräyksiä: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 68: Översättning Av Originalet Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi att högtryckstvätt serie PHD 150 F4 Serienummer 201710000001 - 201710223000 klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 69: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym zaświadczamy, że myjka wysokociśnieniowa typoszeregu PHD 150 F4 Numer seryjny 201710000001 - 201710223000 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 71: Vertimas Iš Originalių Eb Atitikties Deklaracija

  Vertimas iš originalių EB atitikties deklaracija Mes patvirtiname aukšto slėgio siurblys serija PHD 150 F4 Serijos Nr. 201710000001 - 201710223000 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 72 2017-10-26-rev02op...
 • Seite 73: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir,dass der Hochdruckreiniger Baureihe PHD 150 F4 Seriennummern 201710000001 - 201710223000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2006/42/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 74 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 09 / 2017 · Ident.-No.: 75040193092017-3 IAN 291639...

Inhaltsverzeichnis