Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 F4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHD 150 F4:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE WASHER PHD 150 F4
MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
Překlad originálního provozního návodu
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 291639
VISOKOTLAČNI ČISTILEC
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 F4

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 150 F4 MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ VISOKOTLAČNI ČISTILEC Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung IAN 291639...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezető Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Alkalmazási célok ......4 e ende she el eg i l min s g Általános leírás ......5 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem ......5 elen s ül min s g t a g t s d s le sa ......
 • Seite 5: Általános Leírás

  Általános leírás Áttekintés A legfontosabb funkcióele- 1 Íj-típus mek ábráját a kihajtható 2 Forgó kefe oldalon találhatja. R g t g m ml d Szállítási terjedelem ag n m s t ml a t ml d s mag l a i a s ül et s ellen i e ml d te e a szállítási terjedelmet:...
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  ül le- Nagynyomású tisztítóberendezés hetségesek. Minden méret, utalás és ezen ............ PHD 150 F4 használati utasítás adatai tehát szavatos- Névleges bemeneti s g n l ül tend has n lati utas t s feszültség ......230 V~, 50 Hz...
 • Seite 7: A Készüléken Található Piktogramok

  A készüléken található Szimbólumok az utasításban piktogramok Veszélyjelek a személyi sérü- lés vagy anyagi kár elhárítá- Figyelem! sára vonatkozó utasításokkal. mun a meg e d se el tt isme - kedjen meg jól az összes kezelési tas t el se el i lt el hel ett elemmel ül n sen a m d s s a utas t s mag a...
 • Seite 8: Munkavégzés A Készülékkel

  • Amennyiben tisztítószerekkel Munkavégzés a kerülne érintkezésbe, öblítse készülékkel tis ta Vigyázat: Így kerülheti el a • A készülék tárolása száraz baleseteket és a sérülése- és gyermekek által el nem ket: het hel en t t n en A nagynyomású Vigyázat! Így kerülheti el tisztítóberende zések a készülék károsodását s a s e tlen has n -...
 • Seite 9: Elektromos Biztonság

  Elektromos biztonság: • Ne használja a kábelt a dugó dugaszoló aljzatból Vigyázat: Így kerülheti el t t n ih az áramütés folytán bekö- elt h t l la t l s les et e alesete et s a e eme t l sérüléseket: •...
 • Seite 10: Felállítás

  g ends e el las t iss a l sg tl a a ac lcs el an s e el e megakadályozza a víz és a tisztítószer viss- csatlakoztassa becsavarással vagy a zaáramlását az ivóvízvezetékbe. s enn ma t ag a stan- da d a i a ac lcs h •...
 • Seite 11 a szórópisztolyt. Sérülést A vízrendszer tömítetlensége okozhat önmagában vagy esetén kapcsolja ki azon- másokban. nal a berendezést a be-/ kikapcsoló gombbal (7) és húzza ki a berendezés háló- Ne üzemeltesse a nagynyomású zati vezetékét a hálózatból. tisztítóberendezést zárt vízcsappal. Elektromos ütés veszélye áll A szárazon járás a készülék káro- fenn! Végezze el újra a vízve- sodáshoz vezet.
 • Seite 12: Az Üzemeltetés Megszakítása

  Tisztítás és Az üzemeltetés megszakítása Karbantartás nged e el a s is t l • Hosszabb munkaszünetek esetén kap- Minden készüléken végzett munka cs l a i a e i a cs l g m el tt h a i a h l ati csatla dugót. Ide tartozik a vízellátásra Amennyiben a berendezés való...
 • Seite 13: Tárolás

  Tárolás Eltávolítás és környezetvédelem • Ürítse ki teljesen a vizet a nagynyomá- s tis t t g Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- Válassza le a gépet a vízhozzáveze- részek és a csomagolás környezetbarát t s l a cs l a e a nag n m s újra hasznosításáról.
 • Seite 14: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Vízzel öblítse ki a standard Vario-fúvókát A standard Vario- S ü s g eset n t el tis t tsa meg els en - a u at t l sd a is t t s e e e- d se s nyomásingado- l tsa el a ma d ellen-...
 • Seite 15: Jótállási Tájékoztató

  Magasnyomású tisztító IAN 291639 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PHD 150 F4 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 16 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a te m nem a that ag cse lhet les ll t st het ag el llhat a s e d s- t l s iss a heti a tel at a a galma ag s e i a te m i a t s t...
 • Seite 17: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........17 estit e na u u a e n e na a e Namen uporabe ......17 dl ili ste se a is sten i de- Splošen opis ......18 lek. seg d a e ......18 Kakovost naprave je bila preverjena med Funkcijski opis ....... 18 dn e in i n nem Pregled ........
 • Seite 18: Splošen Opis

  Splošen opis Pregled Sliko pomembnih obratoval- 1 R a l ti a nih del i ite na l l i- te a se et a vi strani. 3 Posnetek gumb 4 Navijalnega bobna za cev Obseg dobave tla na ce na nu a a a emite i em ala e in e e ite 6 R ica na i alnega na a ce vsebino:...
 • Seite 19: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Navedeno vrednost vibracij je prav tako n u a iti a cen i sta l en sti Visokotlačni čistilnik ..PHD 150 F4 uporabnika. Nazivna napetost..... 230 V~, 50 Hz Opozorilo: a i na m ......2100 W l ina i l u nega a la ....5 m Vrednost vibracij med dejansko le t i ni i l u ni a el ....10 m...
 • Seite 20: Simboli V Navodilih

  se e i ne na na- Nenamenska uporaba vodil za uporabo, ne smejo e namens ih istilni e uporabljati naprave. lahko nevarna. Curka ne is tla ni istilec ne sme usmer jajte proti osebam, uporabljati osebe, ki niso i alim l u eni ele t i ni usposobljeni.
 • Seite 21: Električna Varnost

  Električna varnost: vanja opozoril obstaja nevar- n st a a ali e s l ime u sti a s istilnim il a nasledn i sredstvom mesto stika temeljito na in e e ite nes e e in i e ite s ist d d e a adi ele t i - nega udara: ite netl i ih te in...
 • Seite 22: Zagon

  • Ne vlecite za kabel, da bi a a i l u ite na hi ni i l u e i le li ti i ti nice a la za vodo s pretokom najmanj 450 l/h. ne i sta l a te ini l u •...
 • Seite 23: Priklop Na Električno Omrežje

  s d a istiln s edst s nali te d ite i a d istiln s edst le s d istiln tla ni istilni l u ite s sti a- sredstvo se dodaja samodejno. l m a l is tla ni istilni edn l u ite ele ste ten em nice...
 • Seite 24: Prekinitev Uporabe

  ponovno priključite na elek- dst anite hit s a ada te trično omrežje. tne gi e ce i mesta i l u - a a d in d ite dn Konec uporabe d le ne i te a da e a - nih mehu 2. Zaprite pipo za vodo. delu s istilnimi s edst i sistem na - S hit ega i l u a a ada -...
 • Seite 25: Nadomestni Deli / Pribor

  a i en e 9 dst anite tu e i • se nasta e sh an u te e a tite ic e da l ite d e st e em a u ta da e i l u - ins i l ici i a ste...
 • Seite 26: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odprava napake Standa dn a i s e ite Standa dna a a i d t e i lu n ic e istite uma ana igl gle te gla e i en e dst anite in se e i a te da na niha- d tina a d na i galni i t li...
 • Seite 27: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Servis Slovenija: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Tools GmbH & CO KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje- mo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanj- kljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 29: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........29 e eme m e u i a eh n Účel použití ........29 e R h dli ste se s ce Všeobecný popis ......30 kvalitní výrobek. em d d ......30 alita t h t la nt l Popis funkce ........30 hem edena ta ehled .........
 • Seite 30: Všeobecný Popis

  Technická data st ed un ci slu n ch d l si s m ist te Vysokotlaká čistička ...PHD 150 F4 n sledu c ch is e te na e nostní pokyny. men it stu n na t ..230 V~, 50 Hz...
 • Seite 31: E Adle

  d an mn st d ..5,5 l/min a c dhadnut e u en a d d an mn st d un ce a dm ne s ute n h ma ........7,5 l/min it m e t e a hlednit Hladina akustického tlaku echn...
 • Seite 32: Symboly V Návodu

  ad s tu uch e te ad hem ze ve stojaté poloze, ni- e nutn ihned en n ut a t hn ut t si e t te st anu Hladina akustického výkonu du slu e hledn n ch uch nta tu te na e se is- le t ic e ne at d d - ní...
 • Seite 33: Elektrická Bezpečnost

  e te t t a en • Vysokotlaké hadice, armatu- v blízkosti zápalných tekutin a s s u d le it l n i ned n na e n st st e u e te t t e istu e ne e u e cem d u en u ane...
 • Seite 34: Uvedení Do Provozu

  te tent u e Uvedení do provozu u s ch ann m en m ti ch dle latn ch ed is nesm udu s na se men - tla isti a ni d vitým chybovým proudem ne na e dd l a e s st m s t m ne ist a m m i...
 • Seite 35: Připojení Na Síť

  ast te s tla u u na a ist te t e e s tla isti a st an ist le d st ac ist le e a na ast te s u d dn hadici ne d e i te Provoz napájení...
 • Seite 36: Přerušení Provozu

  Přerušení provozu u a t u d en li t d m c a t se ne t us te u st ac ist le V případě netěsností ve vod- i del ch ac n ch est ch - ním systému přístroj okamži- n te a na tě...
 • Seite 37: Čištění A Údržba

  Čištění a Údržba Uskladnění ed a u li ci na tla isti cela li te t hn te s u t i vodu. ad i en na d d d du d t e u ete dst anit a n te na em tla u net sn sti istu e ne e...
 • Seite 38: Rozsah Záruky

  Záruční podmínky ud u n ne d na d u n d a a n et de dne n u- u mus u sch e te si s m igin l ten esn d d n echn n u ede- u it ent d ument ude- n n du slu e e...
 • Seite 39: Náhradní Díly / Příslušenství

  Opravna Service-Center které nespadají do záruky m - Servis Česko ete nechat ud lat na em se isu Tel.: 800143873 n R di m i a me ed E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 291639 dhad n lad eme at en t e te Dovozce l d state n a alen a desl n - lacen Pozor: s m...
 • Seite 40: Hledání Závad

  Hledání závad Problém Možná příčina Odstranění chyby l chn te standa dn a i t s u Standardní Vario tryska d u ad ist te ne i t n t s ehl u i a it la i t n dst a te t s a u ist te se e Silná...
 • Seite 41: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........41 atulu eme m a eniu Účel použitia ......41 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......42 kvalitný produkt. em d d ......42 ent test an Popis funkcie ......... 42 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. eh ad ........
 • Seite 42: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis Prehľad a enie na d le ite ch un n ch diel n dete na Rotujúca kefa rozkladacej strane. acie tla idl Hadicový bubon Objem dodávky Vysokotlaková hadica na bubon na hadice a te tent n st a s nt lu te u a e hadic objem dodávky: a na Regula n tla idl...
 • Seite 43: Technické Údaje

  Technické údaje Uvedená emisná hodnota vibrácií bola name an d a n m ane s ne Vysokotlaková čistička .... PHD 150 F4 met d a m u it na nanie Menovité vstupné napätie . 230 V~, 50 Hz jedného elektrického prístroja s druhým.
 • Seite 44: Symboly V Návode

  Všeobecné ade denia ale bezpečnostné pokyny e e ania sie la ihne tiahnite mim d sahu u tiahnite a detí a domácich zvierat. Na pri napájaní prívodu vody alebo deti sa mal d hliada i dst a an netesn st l a e e en e sa ne ud h a s Prístroj, ktorý...
 • Seite 45: Elektrická Bezpečnosť

  výstroj alebo na sa- výrobcu. Nechajte pred motný tento nástroj. uvedením do prevádzky m s nt l a t a te len i s ad an ele t ic zvislej polohe a na stabilnom ochranné opatrenia k dispo- podklade. zícii. • Nemierte prúdom vody na a te a s seba alebo na iné...
 • Seite 46: Uvedenie Do Prevádzky

  te ele t ic S nt lu te el h adne spojenia pred mokrom. den e i ne e e enst e ed et mi cami na a la enia t e a umiestni tomto zariadení, pri pracov- enia lasti ných prestávkach a pri ne- e ne ti a la eniu an tiahnite sie...
 • Seite 47: N Tal Cia

  s da u d u s a ud an u t en m h tu d sme m funkciou nasávania vody. Táto funkcia d a a m ete du sa h adne a s nas ac u t en m h tu d sme m d hadic u s lt a n m a a m ete men i Samotné...
 • Seite 48: Prerušenie Prevádzky

  Motor sa zapne, kým sa nevytvorí po- 2. Zatvorte vodovodný kohútik. trebný tlak. Po vytvorení tlaku sa motor 3. Prepojte prívodnú hadicu pomocou vypne. rýchloprípojky pre adaptér záhradnej Stla te s naciu u st ie ace i t le hadice u d na a acu e s tla m a m t prístroji.
 • Seite 49: Čistenie A Údržba

  ustite st ie ace i t le odstránenie cudzieho telesa vypláchni- te tanda dn a i d u d u nite s isti u a Údržba na m tiahnite sie 4. Uzavrite vodovodný kohútik. isti a ne adu e d dde te s isti u d Práce, ktoré...
 • Seite 50: Záruka

  Rozsah záruky da te d ec la ne e ne u it umel hm tn a asti sa en d a sn ch sme - d a d uhu mate i lu t iedi a níc kvality a pred dodaním bol svedomite ta d da d ec la ne e ne kontrolovaný.
 • Seite 51: Náhradné Diely / Príslušenstvo

  mi m ch a a ed ni - isten a s in m ciami ch la asla e t n h na ad esu Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad- servisu, ktorá vám bude oznámená. merný tovar na náklady príjemcu, expres- e a nenie d dat n ch n lad ne ale...
 • Seite 52: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Problém Možná príčina Odstránenie chyby l chnite tanda dn a i d u tanda dn a i d a d u d a istite t ne isten ihl u i a it lu istenie te d a sa uistite e te a- Silné...
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........53 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......53 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...54 Dieses Gerät wurde während der Produktion ie e um ang........54 au ualit t ge ü t und eine nd nt lle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Bügelgriff Die Abbildung der wichtigs- 2 Rotierende Waschbürste ten un ti nsteile nden Sie 3 Fixierungsknopf auf der Ausklappseite. 4 Schlauchtrommel 5 Hochdruckschlauch auf Lieferumfang Schlauchtrommel 6 Kurbel für Schlauchtrommel Packen Sie das Gerät aus und überprüfen 7 Ein-/Ausschalter Sie den ie e um ang 8 Regulierungsknopf...
 • Seite 55: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- Hochdruckreiniger ..PHD 150 F4 ren gemessen worden und kann zum Ver- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem eistungsau nahme ....2100 W anderen verwendet werden.
 • Seite 56: Bildzeichen In Der Anleitung

  Achtung! Ziehen Sie bei Beschä- Hinweiszeichen mit Informationen digung oder Durchschneiden der zum besseren Umgang mit dem Netzanschlussleitung sofort den Gerät. Stecker aus der Steckdose. Ebenso Allgemeine beim Anschließen an die Wasserzu- Sicherheitshinweise fuhr oder beim Versuch Undichtig- keiten zu beseitigen ist der Stecker •...
 • Seite 57 Vorsicht! So vermei- Hochdruckreiniger den Sie Geräteschä- können bei unsach- den und eventuell gemäßem Gebrauch daraus resultierende gefährlich sein. Der Personenschäden: Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische • Arbeiten Sie nicht mit einem Ausrüstung oder das beschädigten, unvollständigen Gerät selbst gerichtet oder ohne die Zustimmung werden.
 • Seite 58: Elektrische Sicherheit

  Elektrische Sicherheit: • Prüfen Sie vor jedem Ge- brauch Gerät, Netzanschluss- Vorsicht: So vermei- leitung und Stecker auf Be- den Sie Unfälle und schädigungen. Verletzungen durch • Wenn die Anschlussleitung elektrischen Schlag: dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den •...
 • Seite 59: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Aufstellen Gemäß gültiger Vorschriften darf iehen Sie den ügelg i is au der Hochdruckreiniger nie ohne Anschlag nach oben. Systemtrenner am Trinkwasser- Stecken Sie den Hochdruckanschluss netz betrieben werden. Es ist ein ist lenseite in den chd uc an- geeigneter Systemtrenner gemäß schluss de S it ist le ein.
 • Seite 60: Netzanschluss

  Durch Drehen der Düsenspitze der Betreiben Sie das Gerät nicht mit Standa d a i üse de geschlossenem Wasserhahn. Ein Tro- Düsenspitze der Schaumdüse mit ckenlauf führt zu einer Beschädigung Reinigungsmittelflasche 9 nach des Gerätes. links können Sie die Breite des Strahls vergrößern.
 • Seite 61: Betrieb Unterbrechen

  Betrieb unterbrechen schlussleitung vom Netz. Es besteht Gefahr durch elek- trischen Schlag! Beginnen Sie assen Sie den inschalthe el de erneut mit dem Herstellen S it ist le l s der Wasseranschlüsse (siehe • Schalten Sie bei längeren Arbeitspau- „Inbetriebnahme-Aufstellen“ sen den in usschalte aus ab Punkt 2.).
 • Seite 62: Reinigung Und Wartung

  Wartung stanzen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen und zu Beschädigungen führen. Derartige Schäden am Gerät un- Der Hochdruckreiniger ist wartungsfrei. terliegen nicht der Garantie. Sie können Lassen Sie Arbeiten, die nicht Reinigungsmittel ü e unse en nline Sh in dieser Anleitung beschrie- beziehen.
 • Seite 63: Garantie

  Garantie Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sich nicht auf Produktteile, die normaler Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Abnutzung ausgesetzt sind und daher als rantie ab Kaufdatum. Verschleißteile angesehen werden können Im Falle von Mängeln dieses Produkts asch ü...
 • Seite 64: Reparatur-Service

  Service-Center und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Deutschland Service-Anschrift übersenden. Um An- nahmeprobleme und Zusatzkosten zu Tel.: 0800 54 35 111 vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 291639 die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand Service Österreich nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder...
 • Seite 65: Ersatzteile / Zubehör

  Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 64). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung ............Artikel-Nr. Spritzpistole ...............
 • Seite 66: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung S ülen Sie die Standa d a i üse Standard-Vario-Düse mit Wasser. Reinigen Sie bei Bedarf die e schmut t üsen h ung mit eine adel siehe a itel Reinigung nt e nen Sie die Standa d a i üse Starke Druck- und stellen Sie sicher, dass der Wasseraus- schwankungen t itt an de S it...
 • Seite 67: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a PHD 150 F4 típussorozatú nagynyomású tisztítóberendezés Sorozatszám 201710000001 - 201710223000 t l e d e a et e nat i n el e ne elel meg a minden n es megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 68: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo,da visokotlačni čistilnik serije PHD 150 F4 Se i s a te il a 201710000001 - 201710223000 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 69: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE u eme t mt e vysokotlaká čistička konstrukční série PHD 150 F4 sl 201710000001 - 201710223000 d n sledu c m slu n m sm nic m e ich latn m n n 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 71: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE t d u eme t mt e vysokotlaková čistička konštrukčnej série PHD 150 F4 sl 201710000001 - 201710223000 ed nasledu cim slu n m sme niciam ich e latn m nen 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 72 2017-10-25-rev02op...
 • Seite 73: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir,dass der Hochdruckreiniger Baureihe PHD 150 F4 Seriennummern 201710000001 - 201710223000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2006/42/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 74 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 09 / 2017 Ident.-No.: 75040194092017-4 IAN 291639...

Inhaltsverzeichnis