Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

PRESSURE CLEANER PHD 150 A1
PRESSURE CLEANER
Translation of original operation manual
APARAT DE CURĂŢARE LA
ÎNALTĂ PRESIUNE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
VISOKOTLAČNI ČISTAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ВОДОСТРУЕН АПАРАТ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
hOChDRUCKREINIgER
Originalbetriebsanleitung
7

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 A1

 • Seite 1 PRESSURE CLEANER PHD 150 A1 PRESSURE CLEANER VISOKOTLAČNI ČISTAČ Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu APARAT DE CURĂŢARE LA ВОДОСТРУЕН АПАРАТ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ÎNALTĂ PRESIUNE Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Notes on Safety Notes on Safety ........4 This Section is concerned with the basic Symbols in the manual ......4 safety rules when working with the pres- Explanation of symbols ......4 sure washer. General notes on safety .....5 Symbols in the manual Areas of Application ......6 General Description ......6 Overview ..........7 Warning symbols (the danger can...
 • Seite 5: General Notes On Safety

  The equipment is intended only • Use the equipment only on a flat, sta- for use in premises in which the ble surface. ≥100A current bearing capacity of the • Do not direct the jet at yourself or others network is >=100 A per phase in order to clean clothes and shoes.
 • Seite 6: Areas Of Application

  • Use only original accessories and do • If the power cable for this equipment is not carry out conversion work on the damaged, it must be replaced by the equipment. manufacturer, a customer service agent • Please read the notes in the operating of the same or a similarly qualified per- instructions on the topic of “mainte- son in order to prevent hazards.
 • Seite 7: Overview

  Overview Jet gun Jet tube w/ high-pressure nozzle Jet gun Jet tube w/ flat spray nozzle Carrying handle Rotating brush High-pressure hose on reel Nozzle cleaning pin Hose reel crank 0.5 l cleaning agent Cable hook Fork spanner Mains lead Start-up Wheels Strainer frame...
 • Seite 8: Mains Connection

  Operation • The jet tube with high-pressure nozzle (17) produces a rotating water jet and is designed for low water consumption • Turn on the water tap entirely. work. Never operate the pressure washer • The jet tube with flat spray nozzle (18) with a closed water tap.
 • Seite 9: Interrupting Operation

  Interrupting operation • To remove the cleaning agent tank (15), hold it on the side and push it • Release the lever of the gun (1). upwards. You can now pull the clean- • During prolonged work intervals turn ing agent tank out of the bottom and off the washer by its ON / OFF switch side guides on the pressure washer.
 • Seite 10: Maintenance

  Guarantee Notes Maintenance The pressure washer is maintenance free. • This appliance has a 36-month guar- antee; a shorter 12-month guarantee Ask our service centre to carry out applies for replacement according to any work that is not described in statutory regulations.
 • Seite 11: Technical Data

  Spare Parts Order Technical data Pressure Washer ....PHD 150 A1 When buying parts for the pressure wash- Mains connection....230V~, 50 Hz er, use the service address or fax number Power consumption ...... 2100 W given. Mains cable .........5 m Please enter your machine type and the item Weight (without accessories) ..
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy ON / OFF switch is turned Check ON / OFF switch Check power supply cable for da- Washer is not Damaged power supply mage. If necessary have the power operating cable supply cable replaced by a qualified electrician.
 • Seite 13: Sigurnosne Upute

  Sadržaj Sigurnosne upute Sigurnosne upute .......13 Ovaj odjeljak obrađuje osnovne sigur- Simboli u Uputi .......13 nosne propise pri radu s visokotlačnim Slikovni znakovi na uređaju .....13 uređajem za čišćenje. Opće sigurnosne upute ....14 Simboli u Uputi Svrha primjene ........15 Opći opis ..........16 Pregled ...........16 Znakovi opasnosti s podaci- Opis funkcije ........16 ma o zaštiti od materijalnih ili Opseg isporuke ......16 oštećenja osoba.
 • Seite 14: Opće Sigurnosne Upute

  Visokotlačni uređaji za Visokotlačni uređaji za čišćenje mogu biti opasni čišćenje mogu biti opasni kod nestručne uporabe. kod nestručne uporabe. Mlaz se ne smije usmjeriti Mlaz se ne smije usmjeriti na ljude, životinje, na ljude, životinje, aktivnu električnu opremu ili aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.
 • Seite 15: Svrha Primjene

  • Uređaj zaštitite od mraza i rada na • Ako se ošteti priključni vod ovo- suho. ga uređaja, moraju ga zamijeniti • Visokotlačna crijeva, armature i spo- proizvođač ili njegova servisna služba jnice su važni za sigurnost stroja. ili neka osoba sa sličnom kvalifikacijom Koristite samo visokotlačna crijeva, jednim posebnim priključnim vodom, armature i spojnice, koje je proizvođač...
 • Seite 16: Opći Opis

  Opći opis Opseg isporuke Sliku najvažnijih funkcio- Raspakirajte uređaj i provjerite opseg nalnih dijelova naći ćete na isporuke: preklopljenoj stranici. visokotlačni uređaj za čišćenje s vo- Pregled dom mrežnog priključka visokotlačno crijevo Pištolj za prskanje kuka za kabel Ručka za nošenje držač...
 • Seite 17: Mrežni Priključak

  • Brzim priključkom za opskrbu vo- • Provjerite, da je visokotlačni uređaj dom (14) uspostavite dotok vode za čišćenje isključen na uključivaču/ na priključak vode (9). isključivaču (10). • Utaknite mrežni utikač u utičnicu. • Spojite mlaznu cijev s Visokotlačni / niskotlačni pogon visokotlačnom mlaznicom (17) umetanjem i uvijanjem ili po iz- boru mlaznu cijev s mlaznicom s...
 • Seite 18: Prekid Pogona

  • Povucite ručicu pištolja za pr- • Povucite ručicu pištolja za pr- skanje (1). Uređaj se uključuje. skanje (1), da biste smanjili postojeći tlak u sustavu. • Držite polugu za uključenje na • Izvucite mrežni utikač. pištolju za prskanje (1), sve dok Primjena sredstava za čišćenje iz uređaja ne iziđe zrak.
 • Seite 19: Čišćenje I Održavanje

  Pohranjivanje Oni ostaju na visokotlačnom uređaju za čišćenje. • Iz visokotlačnog uređaja za čišćenje • Kako biste ponovno umet- potpuno ispraznite vodu. nuli spremnik za sredstvo za Odvojite uređaj od opskrbe vodom. čišćenje, postupajte obrnutim Uključite visokotlačni uređaj za redoslijedom. čišćenje na uključivaču/isključivaču (10) maksimalno 1 minutu, dok voda više ne curi na visokotlačnom...
 • Seite 20: Rezervni Dijelovi

  Tehnički podaci Preduvjet je, da se uređaj nerasklo- pljen vrati u naš servisni centar uz dokaz o kupnji i garanciji. Visokotlačni uređaj za čišćenje • Vi možete dati da se uz obračun u ..........PHD 150 A1 našem servisnom centru provedu Nazivni ulazni napon ...230V~, 50 Hz popravke, koje ne podliježu garanciji.
 • Seite 21: Traženje Grešaka

  Traženje grešaka Problem Mogući uzrok Uklanjanje greške Uključivač/ isključivač je Ispitajte položaj uključivača/ isključen isključivača Kontrolirajte, ima li oštećenja na Uređaj ne radi vodu mrežnog priključka. Oštećen vod mrežnog priključka Prema potrebi dajte da električar zamijeni vod mrežnog priključka. Kontrolirajte, slaže li se električno Pogrešna opskrba naponom postrojenje s podacima na natpisu s tipom.
 • Seite 22: Instrucţiuni De Siguranţă

  Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Instrucţiuni de siguranţă .....22 Acest capitol prezintă principalele Simboluri folosite ......22 instrucţiuni de siguranţă ce trebuie re- Simboluri înscrise pe aparat ....22 spectate atunci când se lucrează cu apa- Instrucţiuni generale de siguranţă ...23 ratul de curăţire cu înaltă presiune. Domeniul de aplicare ......25 Simboluri folosite Descriere generală ......25...
 • Seite 23: Instrucţiuni Generale De Siguranţă

  Aparatele de curăţire cu Lucrul cu maşina înaştă presiune pot re- prezenta o sursă de risc Atenţionare! Astfel evitaţi acci- dacă nu sunt utilizate dentele şi vătămările corporale: corespunzător. Jetul de apă nu trebuie îndreptat asupra Aparatele de curăţire cu persoanelor, animalelor, înaştă presiune pot re- echipamentelor electrice prezenta o sursă...
 • Seite 24 • Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a Cablurile prelungitoare vă asigura că nu folosesc aparatul ca şi necorespunzătoare pot fi peri- obiect de joacă. culoase. Apare astfel riscul de vătămare corporală prin electrocu- Atenţionare! Astfel evitaţi deteri- tare. orarea aparatului şi eventualele acci-: • Protejaţi conectoarele electrice împotriva dente astfel generate: umidităţii.
 • Seite 25: Domeniul De Aplicare

  • Cablurile de alimentare la reţea trebuie Orificiu în recipientul pentru de- să aibă diametrul minim de 2 x 1,5 mm². tergent Conector rapid pentru alimentarea cu apă Domeniul de aplicare Recipient pentru detergent Suport accesorii Acest aparat de curăţire cu înaltă presiu- Tub cu duză...
 • Seite 26: Punere În Funcţiune

  Punere în funcţiune • Tubul cu duză pentru ventilator (18) este adecvat mai ales pentru curăţirea de Conform prevederilor valabile în suprafaţe. domeniu, aparatul de curăţire cu înaltă presiune nu trebuie să fie Prin rotirea către stânga a vârfului duzei conectat niciodată...
 • Seite 27: Operare

  Operare blocat • Deschideţi complet robinetul pentru deschis apă Întreruperea operării Atunci când operaţi maşina de curăţit cu înaltă presiune, robinetul pentru apă trebuie să fie mereu de- • Eliberaţi pârghia de conectare a pulve- schis. Operarea „pe uscat“ a maşinii rizatorului (1).
 • Seite 28: Curăţire Şi Mentenanţă

  Este ideal să menţineţi aparatul curat. • Pentru a putea utiliza detergenţi, aceştia trebuie să se afle în recipientul Nu folosiţi detergenţi sau solvenţi. aferent (15) al aparatului. • Utilizaţi tubul cu duză pentru ventilator • Orificiile de aerisire trebuie să fie (18) în modul de operare cu joasă mereu curate şi să...
 • Seite 29: Reciclare/Protecţia Mediului Înconjurător

  Reciclare/Protecţia • Lucrările de reparaţii neincluse în mediului înconjurător garanţie pot fi executate, contra-cost, de centrul nostru de service. Centrul no- Predaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul stru de service vă va transmite o ofertă către o unitate de reciclare ecologică. de preţ.
 • Seite 30: Date Tehnice

  Date tehnice Aparat de curăţire cu înaltă presiune ..........PHD 150 A1 Racord nominal la reţea ..230V~, 50 Hz Aparatul este prevăzut pentru a Putere consumată ......2100 W fi utilizat doar în reţele care au ≥100A Lungime cablu de reţea ......5 m o sarcină admisibilă a curentului Greutate ..........
 • Seite 31: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Conector/Deconector deco- Verificaţi poziţia conectorului/deconec- nectat torului Verificaţi dacă conexiunea la reţea este deteriorată Conexiune la reţea Dacă este necesar, contactaţi un spe- Aparatul nu deteriorată cialist pentru a înlocui conexiunea la funcţionează reţea. Verificaţi dacă instalaţia elecrtrică Alimentare cu tensiune, respectă...
 • Seite 32: Инструкции За Безопасност

  Съдържание Инструкции за безопасност Инструкции за безопасност .....32 Символи в упътването ....32 Този раздел разглежда основните Символи върху уреда ....32 разпоредби за безопасност при работа Общи инструкции за безопасност 33 с водоструйки. Предназначение .........35 Символи в упътването Общо описание ........35 Преглед ..........35 Описание на начина на работа ..35 Знак за опасност (на мястото на...
 • Seite 33: Общи Инструкции За Безопасност

  При неправилна употреба При неправилна употреба водоструйките може да водоструйките може да са опасни. Струята не са опасни. Струята не бива да се насочва към бива да се насочва към хора, животни, работещо хора, животни, работещо електрическо оборудване електрическо оборудване или...
 • Seite 34 • Не работете с повреден, непълно • Пазете електрическите щекерни оборудван или преустроен без връзки от влага. разрешението на производителя • При опасност от наводнение уред. Преди пуск дайте на щекерните връзки трябва да се специалист да провери, дали са монтират...
 • Seite 35: Предназначение

  Предназначение бърза връзка с водопроводната мрежа Използвайте водоструйката само в резервоар за почистващ домакинството: препарат държач за принадлежности • за почистване с водна струя под стоманена тръба с дюза за високо налягане на машини, високо налягане автомобили, строителни конструкции, стоманена тръба с дюза за инструменти, фасади, тераси, плоска...
 • Seite 36: Пуск

  Пуск • Стоманената тръба с дюза за високо налягане (17) с въртяща се Според действащите разпоредби водна струя е особено подходяща водоструйката никога не бива за работа с нисък разход на вода. да работи без разделител на системата от водопроводната •...
 • Seite 37: Експлоатация

  В този работен режим (с ниско • По избор можете да блокирате налягане) автоматично се засмуква или да освободите лоста за почистващ препарат от вградения включване на пистолета за резервоар. пръскане (1) чрез натискане на копчето за блокиране (22). Преминаване в режим на работа с високо...
 • Seite 38: Препарати

  Почистване и поддръжка Употреба на почистващи препарати Преди всички дейности по уреда Уредът е разработен за употреба с издърпвайте щепсела. неутрален почистващ препарат на Има опасност от удар от ток или основата на биологично разградими нараняване от движещите части. анйонни тензиди. Употребата на други почистващи...
 • Seite 39: Изхвърляне/Опазване На Околната Среда

  включване/изключване (10) за сила, тъй като в такъв случай се максимум 1 минута, докато от повреждат уплътненията, моторът пистолета за пръскане (1) или от или други части. приставките (17/18/19) престане да • Условие за предоставяне на излиза вода. Изключете уреда. гаранционни...
 • Seite 40: Резервни Части

  Резервни части Уредът трябва да се използва само в имоти, които имат ≥100A За допълнително закупуване на постоянно токово напрежение резервни части се обърнете към по мрежата >=100 A на фаза и посочения адрес за обслужване или имат разпределителна мрежа с на...
 • Seite 41: Търсене На Неизправности

  Търсене на неизправности Проблем Възможна причина Отстраняване на неизправността Копчето за включване/ Проверете копчето за включване/ изключване е изключено изключване Проверете захранващия кабел за Повреден повреди. Уредът не захранващ кабел При нужда дайте захранващият работи кабел за смяна от специалист. Проверете електрическия уред Неправилно...
 • Seite 42: Σύμβολα Στις Οδηγίες

     Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε όλες τις βα-   ......42 Σύμβολα στις οδηγίες .......42 σικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύ- ουν κατά την εργασία σας με τη συσκευή     καθαρισμού υψηλής πίεσης.  ........42 Γενικές...
 • Seite 43: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Οι συσκευές καθαρισμού Οι συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης μπορούν να υψηλής πίεσης μπορούν να είναι επικίνδυνες εάν δεν είναι επικίνδυνες εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. χρησιμοποιηθούν σωστά. Ποτέ να μη τείνετε την Ποτέ να μη τείνετε την ακτίνα προς ανθρώπους, ακτίνα προς ανθρώπους, ζώα, ενεργό...
 • Seite 44 • Μην εργάζεστε με συσκευές που έχουν Ακατάλληλες μπαλαντέζες απο- υποστεί ζημιές, που δεν είναι πλήρεις ή τελούν ενδεχομένως κίνδυνο. που τροποποιήθηκαν χωρίς την έγκριση Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμών του κατασκευαστή. Πριν από τη θέση από ηλεκτροπληξία. σε λειτουργία, δώστε εντολή σε κάποιον ειδικό...
 • Seite 45: Λειτουργικά Εξαρτήματα

  • Τα καλώδια σύνδεσης με το δίκτυο δεν Οπή δοχείου καθαριστικού επιτρέπεται να έχουν μικρότερη διατομή Ταχυσύνδεσμος για την από 2 x 1,5 mm². παροχή νερού Δοχείο καθαριστικού Στήριγμα για αξεσουάρ   Ατσάλινος σωλήνας με μπεκ ψη- Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή καθα- λής...
 • Seite 46: Συναρμολόγηση

    • Ο ατσάλινος σωλήνας με το μπεκ ψηλής πίεσης (17) είναι χάρη στην Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά- περιστρεφόμενη ακτίνα νερού ιδιαίτερα ξεις δεν επιτρέπεται να χρησιμο- κατάλληλος για εργασία με χαμηλή ποιηθεί η συσκευή καθαρισμού κατανάλωση νερού. υψηλής...
 • Seite 47: Λειτουργία Υψηλής/Χαμηλής Πίεσης

  Μπορείτε να σπρώξετε το άκρο του μπεκ Εάν αφήσετε ελεύθερο το μοχό προς τα εμπρός και έτσι να αλλάξετε στη θα απενεργοποιηθεί η συσκευή. λειτουργία χαμηλής πίεσης. Η υψηλή πίεση διατηρείται στο σύστημα. Σε αυτό το είδος λειτουργίας (χαμηλή πίε- ση) αναρροφάται...
 • Seite 48: Χρήση Καθαριστικών

  Χρήση καθαριστικών • Για να επανατοποθετήσετε το δοχείο καθαριστικού, ακολουθή- Η συσκευή αυτή αναπτύχθηκε και κατα- στε τις πιο πάνω οδηγίες στην σκευάστηκε για τη χρήση με ουδέτερο αντίστροφη καθαριστικό με βάση βιολογικά αποσυ- σειρά. ντιθέμενα ανιονικά επιφανειοδραστικά. Η Καθαρισμός / Συντήρηση χρήση...
 • Seite 49: Φύλαξη

      Φύλαξη     • Αδειάστε τη συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση τελείως από το νερό. •      διακόψτε την παροχή νερού. Ενερ-  36 .    γοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού ...
 • Seite 50    συσκευή καθαρισμού υψηλής  πίεσης ......... PHD 150 A1 H  ..... 230V~, 50 Hz   ........2100 W      ..........5 m     ..........10,8 kg      . ...
 • Seite 51  -  –  Πρόβλημα Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση Έλεγχος θέσης διακόπτη Απενεργοποιημένος διακόπτης ενεργοποίησης / ενεργοποίησης/απενεργοποίησης απενεργοποίησης Έλεγχος καλωδίου σύνδεσης Δεν λειτουργεί με το δίκτυο για ενδεχόμενες η συσκευή Ελαττωματικό καλώδιο σύνδεσης βλάβες. Ενδεχομένως να με το δίκτυο αντικατασταθεί το καλώδιο από ειδικευμένο...
 • Seite 52: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise ......52 Dieser Abschnitt behandelt die grundle- Bildzeichen in der Anleitung ....52 genden Sicherheitsvorschriften bei der Bildzeichen auf dem Gerät ....52 Arbeit mit dem Hochdruckreiniger. Allgemeine Sicherheitshinweise ..53 Bildzeichen in der Anleitung Verwendungszweck......55 Allgemeine Beschreibung ....55 Übersicht .........55 Gefahrenzeichen (anstelle des Funktionsbeschreibung ....55 Ausrufungszeichens kann die Lieferumfang ........55 Gefahr erläutert sein) mit Anga-...
 • Seite 53: At Ch

  Hochdruckreiniger kön- Arbeiten mit dem Gerät nen bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich sein. Vorsicht! So vermeiden Sie Un- Der Strahl darf nicht auf fälle und Verletzungen: Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder Hochdruckreiniger kön- das Gerät selbst gerichtet nen bei unsachgemäßen werden. Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Das Gerät ist nur zur Verwendung Personen, Tiere, aktive in Anwesen vorgesehen, die eine...
 • Seite 54 Vorsicht! So vermeiden Sie • Schützen Sie die elektrischen Steck- Geräteschäden und eventuell verbindungen vor Nässe. daraus resultierende Personen- • Bei Überschwemmungsgefahr die schäden: Steckverbindungen im überflutungssi- cheren Bereich anbringen. • Arbeiten Sie nicht mit einem beschä- • Achten Sie darauf, dass die Netzspan- digten, unvollständigen oder ohne die nung mit den Angaben des Typen- Zustimmung des Herstellers umge- schildes übereinstimmt.
 • Seite 55: Verwendungszweck

  Verwendungszweck Funktionsbeschreibung Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger Der Hochdruckreiniger reinigt mit Hoch- ausschließlich für den Privathaushalt: druck-Wasserstrahl. • zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeu- Bei Bedarf ist er auch mit Zusatz von Rei- gen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassa- nigungsmitteln zu betreiben. den, Terrassen, Gartengeräten usw. mit Die Funktion der Bedienteile entnehmen Hochdruckwasserstrahl.
 • Seite 56: Aufstellen

  Aufstellen Netzanschluss • Schieben Sie den Kabelhaken (5) und Der von Ihnen erworbene Hochdruckreini- den Halter für Spritzpistole (11) auf die ger ist bereits mit einem Netzstecker verse- Führungen am Gerätegehäuse auf. hen. Der Hochdruckreiniger ist bestimmt für den Anschluss an eine Schutzkontaktsteck- •...
 • Seite 57: Betrieb Unterbrechen

  Beachten Sie die Rückstoßkraft • Schalten Sie bei längeren Arbeitspau- des austretenden Wasserstrahles. sen den Ein-/Ausschalter (10) aus. Sorgen Sie für einen sicheren Betrieb beenden Stand und halten Sie die Spritzpi- stole (1) gut fest. Sie können sonst sich oder andere Personen verlet- •...
 • Seite 58: Reinigung Und Wartung

  • Möchten Sie die rotierende Bürste • Sollte eine der Düsen am Strahlrohr (19) ohne Reinigungsmittel benutzen, (17/18) verstopft sein, können Sie mit müssen Sie den Reinigungsmittelbe- der Düsenreinigungsnadel (20) den hälter (15) entfernen. Fremdkörper in der Düse entfernen. • Zum Entfernen des Reinigungsmittel- Wartung behälters (15) greifen Sie den Behälter...
 • Seite 59: Garantie

  • Unfrei - per Sperrgut, Express oder Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- mit sonstiger Sonderfracht - einge- stoff- und Metallteile können sortenrein schickte Geräte werden nicht ange- getrennt werden und so einer Wiederver- nommen. wertung zugeführt werden. Fragen Sie • Bei Vorliegen eines berechtigten Ga- rantiefalles bitten wir um telefonische hierzu unser Service-Center.
 • Seite 60: Technische Daten

  Technische Daten Hochdruckreiniger ..... PHD 150 A1 Vibration (a ) ..0,496 m/s ; K=1,5 m/s Nenneingangsspannung..230V~, 50 Hz Leistungsaufnahme ...... 2100 W Das Gerät ist nur zur Verwendung Netzkabellänge ........5 m in Anwesen vorgesehen, die eine ≥100A Gewicht..........10,8 kg Dauerstrombelastbarkeit des Schutzklasse ........
 • Seite 65: Grizzly Service-Center

  Grizzly Service-Center DES UK Ltd. Екотехпродукт ООД Unit B7 гр. София Oxford Street Industrial Park кв. Герман, ул. Vulcan Road Стар лозенски път No 38 Bilston, West Midlands WV14 7LF тел: 02/4627035 Tel: 0870 7876177 тел/факс: 02/9791710 Tel from Ireland: 0044 870 787 6177 GSM: 0899133105 Fax: 0870 7876168...
 • Seite 66 IAN 55991 Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2010 Ident.-No.: 75040121102010 - 7...