Bestway 58515 Bedienungsanleitung Seite 26

Vorschau ausblenden

Werbung

OPMERKING:
• Zorg ervoor dat alle maatregelen voor het afvoerwater voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke, regionale of nationale wetten.
Voer water niet af op plaatsen waar het overstromingen of schade veroorzaakt.
• Als de regelklep op de positie Zand reinigen, Spoelen of Afvoeren wordt gezet, wordt er water afgevoerd via poort D op de regelklep.
• Steek de stekker van het zandfilter niet in het stopcontact en zet het filter niet aan terwijl de regelklep op de functie Gesloten staat,
anders wordt het zandfilter ernstig beschadigd.
• Zet de regelklep niet tussen twee functies in, anders zal er lekkage optreden.
• Om waterlekken te voorkomen, schroef de Dop van Ingang D op de Ingang D van de Regelklep alvorens de zandfilter in werking te stellen.
RCD Test
A. Steek de stekker in het stopcontact.
B. Druk op de "RESET"-knop. Het lampje moet dan rood gaan branden.
OPMERKING: Als het indicatielampje niet brandt, is de test mislukt.
C. Druk op de knop "T", het lampje gaat uit.
OPMERKING: Als het indicatielampje niet uit is, is de test mislukt.
D. Druk op de knop "RESET", het lampje brandt rood.
WAARSCHUWING: RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN. De RCD-stekker moet vóór elk gebruik getest worden.
WAARSCHUWING: Gebruik de pomp niet indien deze test mislukt. Neem contact met uw plaatselijke Bestway Dienst na-verkoop.
WAARSCHUWING: Steek de stekker in een aardlekschakelaar met een spanning die de 30mA niet overstijgt.
Ontluchting
Druk de regelklephendel naar omlaag en wacht tot het water uit Poort D loopt om de lucht te laten ontsnappen.
OPMERKING: Het is belangrijk om deze bewerking te herhalen telkens als u de pomp start na winterklaar
maken, onderhoud en terugspoelen van het zandbed.
INSTRUCTIES BIJ EERSTE GEBRUIK
Terugspoelen en spoelen moeten worden uitgevoerd om de pomp op zijn eerste gebruik voor te bereiden en om het zand te wassen.
LET OP: LAAT DE ZANDFILTER NIET DROOG WERKEN
1. Druk de regelklephendel naar beneden en draai naar de functie Terugspoelen.
2. Sluit aan en laat de zandfilter gedurende 3-5 min werken of tot het water helder is.
3. Schakel de zandfilter uit en zet de regelklep op de spoelfunctie.
4. Schakel de zandfilter in en laat deze 1 min werken. Dit circuleert het water achterwaarts door de zandfilter en
voert water af uit poort D.
5. Schakel de zandfilter uit. Stel de regelklep in op de gesloten functie.
6. Voeg zwembadwater toe indien nodig.
BELANGRIJK:
Deze procedure verwijdert water uit het zwembad, dat u moet vervangen.
Schakel de zandfilter onmiddellijk uit indien de waterniveaus nabij de invoer- en uitvoerventielen van het zwembad zijn.
1. Nu is het zandfilter klaar voor gebruik. Zet de regelklep op de functie Filteren.
OPMERKING: Maak eerst uzelf en het zandfilter droog om elektrische
schokken te voorkomen.
2. Schakel de zandfilter in.
OPMERKING: Het zandfilter is nu begonnen met zijn filtercyclus. Controleer of
het water terugloopt in het zwembad en controleer de filterdruk op de drukmeter.
Gewoonlijk is de aanbevolen zandfilterdruk lager dan 0.25Bar (3.5PSI) als het
zandfilter loopt.
Onderhoud van het zandfilter
LET OP: U moet ervoor zorgen dat de zandfilter losgekoppeld is van het stopcontact
voor u onderhoud uitvoert anders is er een ernstig risico op letsel of overlijden.
Naarmate er meer vuil in de zandfilter geraakt, zal de druklezing op de manometer
stijgen. Als de druklezing op de manometer 0,25 Bar (3,5 PSI) of hoger is of de
waterstroom naar het zwembad te laag is, is het tijd om het zand te reinigen. Om het
zandbed te reinigen, volg alle instructies eerder uiteengezet in: Terugspoelen en
spoelen.
OPMERKING: De manometer dient enkel voor onderhoudsdoeleinden en de waarde van de manometer dient
enkel ter referentie, het is geen precisietoestel.
OPMERKING: We bevelen aan dat u het zandbed eenmaal per maand reinigt of minder vaak afhankelijk van
hoe het zwembad gebruikt wordt. Reinig het zand niet te vaak.
S-S-006105/21.0x28.5cm/58515GS / 530gal 德规砂滤器说明书/JS-YF-2017-B-03279-荷
A
Terugspoelen
26
B
C
Spoelen
D

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis