Bestway 58515 Bedienungsanleitung Seite 25

Vorschau ausblenden

Werbung

Filteren:
gebruikt om zwembadwater te filteren;
de regelklep moet 99% van de tijd op
deze functie staan. Er wordt water door
het zandfilter gepompt. In het zandfilter
wordt het water schoongemaakt,
waarna het weer terug naar het
zwembad gaat.
A
Zand reinigen:
wordt gebruikt om het zandbed te
reinigen; er wordt water omlaag gepompt
door de aansluiting, omhoog door het
zandbed en afgevoerd door poort D.
A
Afvoeren:
water af uit het zwembad; ook bij deze
functie gaat het water niet door het
filter: het water wordt door poort C
afgevoerd in plaats van terug te gaan
naar het zwembad.
A
S-S-006105/21.0x28.5cm/58515GS / 530gal 德规砂滤器说明书/JS-YF-2017-B-03279-荷
Deze functie wordt
C
C
B
Deze functie
C
D
C
B
Deze functie voert
C
D
C
B
Gesloten:
dat er geen water meer stroomt tussen
het zandfilter en het zwembad.
A
Spoelen:
eerste maal dat de pomp wordt gestart,
het schoonmaken van het zand en het
nivelleren van het zandbed na het
reinigen van het zand; er wordt water
naar beneden door het zand gepompt,
omhoog door de aansluiting en dan
wordt het afgevoerd door poort D.
A
Circuleren:
zwembadwater circuleren zonder het
door het zandfilter te laten komen;
gebruik deze functie als het filter kapot
is om vuil te verzamelen in de
vuilopvangschermen.
A
25
Deze functie zorgt ervoor
C
C
B
Deze functie is voor de
C
D
C
B
Deze functie laat het
C
D
C
B

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis