Problemen Oplossen - Bestway 58515 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

De pompkorf reinigen
1. Koppel de zandfilter los en zet de stuurklep in de stand Gesloten.
2. Plaats de afvalschermen met stoppen terug omte voorkomen dat het water wegloopt.
3. Verwijder de afdekking van de pompkorf door die los te schroeven.
4. Verwijder de pompkorf en elimineer eventueel vuil.
5. Plaats de pompkorf terug. Zorg ervoor dat de opening in de pompkorf uitgelijnd is.
6. Zorg ervoor dat de afdichtingsring op zijn plaats zit. Schroef de afdekking van de
pompkorf weer op zijn plaats.
7. Verwijder de stoppen en plaats de afvalschermen.
OPMERKING: De pompkorf moet periodiek geledigd en gereinigd worden. Een
vuile of vastgeslibde pompkorf zal de prestaties van de zandfilter verminderen.
Zwembadwater doen zakken of afvoeren
1. Schakel de zandfilter uit en zet de regelklep op de afvoerfunctie.
2. Haal de slang van Poort A van het zwembad en Poort A van de zandfilter en bevestig aan Poort D
OPMERKING: Denk eraan het afvalscherm met stoppen terug te plaatsen om te voorkomen dat het water wegloopt.
3. Schakel de zandfilter in en druk op de knop RESET om de filter te laten werken en het zwembadwater te
verwijderen.
WAARSCHUWING: LAAT DE ZANDFILTER NIET DROOG WERKEN
Klaar maken voor winter
In gebieden met vriestemperaturen in de winter, moet de apparatuur klaar gemaakt worden voor te winter om te
beschermen tegen schade.
Het water laten bevriezen zal de zandfilter beschadigen en de garantie ongeldig maken.
1. Laat de zandfilter terugspoelen.
2. Laat het zwembad leeglopen. volgens de handleiding van het zwembad.
3. Koppel de twee slangen los van het zwembad en van de zandfilter.
4. Giet het zand volledig uit de tank en droog alle componenten.
5. Berg de zandfilter op een droge plaats op buiten het bereik van kinderen.
Problemen
- Zand is te fijn
- Verplaats het regelventiel van de spoel- naar de
filterfunctie zonder het zandfilter te stoppen
Er loopt zand uit het
- Het zandniveau is te hoog
zwembad
- De skimmer is gebroken
- De stoppen zijn niet verwijderd
- Er kwam geen lucht vrij
Geen watertoevoer
- Het regelventiel is ingesteld op Dicht
- De zeef zit verstopt
- Het zandfilter is kapot
- Vuil filter
- Verkalkte zandbodem
Te hoge filterdruk
- Onvoldoende spoeling
- Het drukventiel is kapot
- Het Regelventiel is ingesteld tussen twee functies in
Het Regelventiel lekt
- De afdichting is kapot
vanuit ingang D
- De borgring van de aansluitingen zit niet op de juiste plaats
- O-ring op de slangaansluiting is kapot
De aansluitingen lekken
- De borgring van de aansluitingen is kapot
- Losse Slangen
S-S-006105/21.0x28.5cm/58515GS / 530gal 德规砂滤器说明书/JS-YF-2017-B-03279-荷

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mogelijke Oorzaken
27
Oplossingen
- 0.45mm tot 0.85mm #20 silicaat zand wordt aangeraden
- Stop het zandfilter elke keer als het regelventiel wordt ingesteld
- Controleer of het zandniveau tussen de aangegeven "MAX" en "MIN' op de
opslaghub zit
- Vervang de skimmer
- Verwijder de stoppen en monteer het puinscherm
- Laat lucht vrij
- Stel in op de filterfunctie
- Maak de zeef schoon
- Bel voor hulp
- Spoelen
- Controleer het zand en vervang zo nodig
- Spoelen tot de uitstroom goed loopt
- Vervang het drukventiel
- Stel in op één functie
- Vervang de afdichting
- Zet de borgring op de juiste plaats
- Vervang de o-ring
- Vervang de borgring
- Draai ze aan

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis