Bestway 58515 Bedienungsanleitung Seite 21

Vorschau ausblenden

Werbung

• Plaats het zandfilter op een stevige en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat het
zandfilter ten minste 3.5meter van het zwembad af staat. Houd de afstand zo
groot mogelijk.
• Zorg ervoor dat het zwembad en het filter zo zijn opgesteld dat er voldoende
ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats het zandfilter
nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in een drukke looproute.
• De stekker moet ook toegankelijk blijven nadat het bad is geïnstalleerd. De
stekker van het zandfilter moet ten minste 3.50meter van het zwembad
verwijderd zijn.
• De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van het
zandfilter negatief beïnvloeden; neem maatregelen om het zandfilter te
beschermen tegen onnodige slijtage die kan optreden tijdens perioden van koud of heet weer en/of
blootstelling aan de zon.
• Controleer voor gebruik of alle onderdelen van het zandfilter aanwezig zijn. Meld beschadigingen of missende
onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestway (de gegevens staan in deze handleiding).
• Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Gebruik uitsluitend de onderdelen
die door de fabrikant zin goedgekeurd.
• Sta niet toe dat kinderen of volwassenen op het apparaat leunen of zitten.
• Doe geen chemicaliën in het zandfilter.
• Bij het gebruik van chemicaliën voor het schoonmaken van het water in het zwembad, is het aan te raden
om een minimale filtertijd aan te houden voor de gezondheid van de zwemmers die afhankelijk is van het
voldoen aan de gezondheidsvoorschriften.
• Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de fabrikant mogen bij de installatie van het
product gebruikt worden.
• Het is essentieel te controleren dat de zuigopeningen niet geblokkeerd zijn.
• Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het filtersysteem.
• Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter.
• Een wekelijkse controle is aanbevolen voor terugspoelen of reinigen. Een minimum dagelijkse
filterbedrijfstijd van 8 uur is aanbevolen om te zorgen voor helder zwembadwater.
• Het is essentieel om elk beschadigd element of set van elementen zo snel mogelijk te vervangen.
Gebruik alleen onderdelen goedgekeurd door de persoon verantwoordelijk voor de introductie van het
product op de markt.
• Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geïnspecteerd worden om ervoor te zorgen dat er geen
opeenhoping van vuil is wat een goede filtratie verhindert. Het verwijderen van gebruikte filtermedia moet
gebeuren volgens de toepasselijke regelgevingen/wetgeving.
• Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding.In het geval van twijfel over de pomp
of circulatie-apparaten, neem contact op met een bevoegde installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur.
De watercirculatieinstallatie moet voldoen aan de Europese maar ook aan nationale/lokale regelgevingen,
vooral voor wat betreft elektrische kwesties.Elke wijziging van de kleppositie, pompgrootte, roostermaat kan
een wijziging van de stroming veroorzaken en de zuigsnelheid kan verhogen.
• Dit product is niet bested voor een commercieel gebruik.
Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
AFVOEREN ALS AFVAL
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van
afvalophaling.
Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater
sijpelen en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude
apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.
S-S-006105/21.0x28.5cm/58515GS / 530gal 德规砂滤器说明书/JS-YF-2017-B-03279-荷
21
ZWEMBAD
>3.5m

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis