Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMFW 310 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1
MULTI-PURPOSE TOOL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
MULTIFUNKTIONSVERKTYG
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 102784
MONITOIMITYÖKALU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
OUTIL MULTIFONCTION
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PMFW 310 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 310 A1

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL MONITOIMITYÖKALU Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MULTIFUNKTIONSVERKTYG OUTIL MULTIFONCTION Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Översättning av bruksanvisning i original Traduction du mode d‘emploi d‘origine...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 13 c 13 b 13 a...
 • Seite 4 13 c 13 b 13 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The 1 Multi-Purpose Tool PMFW 310 A1 instructions for use are part of the product. They 1 Plunge saw blade (20 mm) Z20 A2...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings 2. Electrical safety tion emission value specified can also serve as a preliminary assessment of the exposure. a) Power tool plugs must match the outlet. The vibration level will change according to the ap- Never modify the plug in any way.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings c) Prevent unintentional starting. Ensure Power tools are dangerous in the hands of un- the switch is in the off-position before trained users. connecting to power source and / or e) Maintain power tools. Check for mis- battery pack, picking up or carrying alignment or binding of moving parts, the tool.
 • Seite 9: Advice On Use

  General power tool safety warnings / Assembly Advice on use you are using the device. Pull the plug Q out of the mains socket immediately and have Principle of operation: the device repaired by a suitably qualified per- son or at your service centre. Damaged mains The oscillating drive causes the attached tool to vi- leads increase the risk of electric shock.
 • Seite 10: Connecting A Vacuum Dust Extraction Device

  Assembly Wear a dust mask! Materials: Wood, plastic, plasterboard and other soft materials A lways use vacuum dust extraction. Use: E nsure that your working area is well ventilated. O bserve the regulations applicable in your · Cutting and plunge sawing country for the materials you are working on.
 • Seite 11: Changing The Attached Tool

  Assembly / Bringing into use / Maintenance and cleaning Place a sanding sheet Q on the backing plate O ffer up the sanding sheet to fit flushly on one side of the backing plate , then apply the sanding sheet to the backing plate. Scraping knife Z52 A2 Bringing into use Q...
 • Seite 12: Service Warranty Disposal

  Service / Warranty / Disposal Service Q the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Have your device repaired at the service centre or by qualified specialist personnel using Service Great Britain original manufacturer parts only.
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 Type / Device description: Multi-Purpose Tool PMFW 310 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2014 Serial number: IAN 102784 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Aluksi Tarkoituksenmukainen käyttö ......................Sivu 16 Varustus ..............................Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 17 4.
 • Seite 16: Tarkoituksenmukainen Käyttö

  Aluksi Monitoimityökalu PMFW 310 A1 Toimitukseen kuuluu Q 1 monitoimityökalu PMFW 310 A1 Aluksi Q 1 upotussahanterä (20 mm) Z20 A2 1 upotussahanterä (32 mm) Z32 A2 Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 lukitusruuvi ja -laatta (asennettu) täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Huomio: Liikekuormituksen arvioimiseksi tietyn kanssa. Alkuperäinen pistoke ja sopivat pis- työajan kestäessä on huomioitava myös ajat, jolloin torasia vähentävät sähköiskuvaaraa. b) Vältä kosketusta maadoitettuihin pin- laite on sammutettuna, tai ajat, jolloin laite on käyn- toihin, kuten putkiin, lämpöpatterei- nissä, mutta ei työkäytössä.
 • Seite 18: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet d) Poista kaikki työkalut ja ruuviavaimet teettomasti ja että ne eivät jumitu; paikalta ennen kuin kytket laitteen. tarkasta, onko joku osa katkennut tai murtunut tai vahingoittunut niin, että Pyörivässä laiteosassa oleva työkalu tai avain se haittaa laitteen toimintaa. Korjauta voi johtaa tapaturmaan.
 • Seite 19: Työohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Asennus K äytä käyttötyökalua vaihtaessasi N oudata kevytrakennemateriaaleja sahatessa- suojakäsineitä. Käyttötyökalut kuumenevat si lain määräyksiä ja materiaalin valmistajan pitempiaikaisessa käytössä. suosituksia. K äytä sähkötyökalua vain kuivahion- U potussahauksessa on sallittua työstää vain peh- taan. meitä materiaaleja, kuten puu, kipsikartongit yms. Ä...
 • Seite 20: Käyttötyökalun Valinta

  Asennus Käyttötyökalun valinta Q Käyttö: · Hionta reunoilla ja vaikeasti tavoitettavissa Huomautus: Yleiskiinnitin, johon työkalun vaihto paikoissa (katso kuva G ja H) käy helposti, soveltuu kaikille tavallisille lisävarusteille. Upotussahanterä (20 mm) Z20 A2 Segmenttisahanterä Z85 A2 Materiaalit: Materiaalit: Levyt ja putket noin 3 mm asti alumiinia, kuparia Puu, metalli Käyttö: Käyttö:...
 • Seite 21: Aseta Hiomapaperi Hiomalevylle

  Asennus / Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu Huolto ja puhdistus ennen kaikkiin sähkötyökalulla suori- Q tettaviin töihin ryhtymistä. LOUKKAANTUMISVAARA! P oista tarvittaessa jo asennettu työkalu. Avaa Irrota verkkopistoke pistorasiasta kuusiokoloavaimella lukitusruuvi ja ota ennen kaikkiin sähkötyökalulla suori- käyttötyökalu pois paikoiltaan.
 • Seite 22: Hävittäminen

  Pakkaus on valmistettu ympäristöystäväl- EN 61000-3-3:2013 lisistä kierrätettävistä materiaaleista. Tyyppi / Laitekuvaus: Älä heitä sähkötyökaluja Monitoimityökalu PMFW 310 A1 talousjätteiden joukkoon! Date of manufacture (DOM): 08–2014 Sarjanumero: IAN 102784 Sähkölaitteiden hävittämistä koskevan EU-normin 2012 / 19 / EU mukaan käytöstä poistettuja sähkö- Bochum, 31.08.2014...
 • Seite 23 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning...........................Sidan 24 De olika delarna ..........................Sidan 24 Leveransens omfattning ........................Sidan 24 Tekniska data .............................Sidan 24 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 25 2. Elsäkerhet ............................Sidan 25 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 25 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 26 5.
 • Seite 24: Avsedd Användning

  Inledning Multifunktionsverktyg Leveransens omfattning Q PMFW 310 A1 1 multifunktionsverktyg PMFW 310 A1 1 sänkbart sågblad (20 mm) Z20 A2 Inledning Q 1 sänkbart sågblad (32 mm) Z32 A2 1 spännskruv och spännbricka (monterade) Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har 1 sliptallrik köpt en högklassig produkt.
 • Seite 25: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg på något sätt. Använd inte adapter- kan underskattas om elverktyget regelbundet anvä- kontakter tillsammans med jordade nds på ett sådant sätt. verktyg. Originalkontakter och passande Obs: För att kunna bestämma svängningsbelast- uttag minskar risken för elstötar. b) Undvik kroppskontakt med jordade ningen bör även tiden under en bestämd arbetstid ytor, t.ex.
 • Seite 26: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg eller innan verktyget hanteras eller är farliga om oerfarna personer använder dem. transporteras. Bär inte verktyget med fing- e) Ta hand om verktyget väl. Kontrollera att rörliga delar fungerar utan problem ret placerat på PÅ / AV-knappen eller se till att och inte kärvar, kontrollera även om verktyget inte är anslutet till strömförsörjningen.
 • Seite 27: Arbetstips

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Montering A nvänd inte produkten med skadad Såga / kapa: nätkabel eller skadad nätkontakt. A nvänd endast oskadade felfria sågblad. Spruck- R ör aldrig nätkabeln om den skadas na, böjda eller slöa sågblad kan brytas av. eller kapas under användningen.
 • Seite 28: Välja Tillbehörsverktyg

  Montering Material: nom att haka fast kåpans fäste i ventilations- 13 a öppningarna (se bild H). Trä (slipark ingår i leveransen), färg*, sten* Skjut på slangen för lämplig dammsugare (t.ex *beroende på slipark verkstadsdammsugare) på adaptern för extern Användning: dammsugning. ·...
 • Seite 29: Sätta Fast Slipark På Sliptallrik

  Montering / Användning / Underhåll och rengöring / Service / Garanti Underhåll och rengöring RISK FÖR PERSONSKADOR! Q Dra alltid ut nätkontakten ur väggutta- get före alla arbeten eller inställningar RISK FÖR PERSONSKADOR! av verktyget. Dra alltid ut nätkontakten ur väggutta- get före alla arbeten eller inställningar T a eventuellt bort ett redan monterat tillbehörs- av verktyget.
 • Seite 30: Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering ningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex Kontakta miljökontoret på din ort för vidare infor- brytare och batterier. Produkten är endast avsedd mation om avfallshantering av förbrukad utrustning. för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt. Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auk- toriserade servicefilial upphör garantin att gälla.
 • Seite 31: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 Typ / Beteckning: Multifunktionsverktyg PMFW 310 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2014 Serienummer: IAN 102784 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 33 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 34 Équipement ............................Page 34 Fourniture .............................Page 34 Caractéristiques ..........................Page 34 Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 1. Sécurité de la zone de travail .......................Page 35 2. Sécurité électrique .........................Page 35 3. Sécurité des personnes ........................Page 36 4.
 • Seite 34: Utilisation Conforme

  Le mode d‘emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut. Veuil- 1 outil multifonction PMFW 310 A1 lez lire consciencieusement toutes les indications 1 lame de scie à plongée (20 mm) Z20 A2 d‘utilisation et de sécurité...
 • Seite 35: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Introduction / Avertissements de sécurité généraux pour l’outil b) Ne pas faire fonctionner les outils mément aux méthodes de mesure décrites dans la électriques en atmosphère explosive, norme EN 60745 et peut être utilisé pour la com- par exemple en présence de liquides paraison d’outils.
 • Seite 36: Sécurité Des Personnes

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil (RCD). L’usage d’un RCD réduit le risque de l’extraction et la récupération des pous- sières, s’assurer qu’ils sont connectés choc électrique. et correctement utilisés. Utiliser des collec- teurs de poussière peut réduire les risques dus 3.
 • Seite 37: Maintenance Et Entretien

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil travail et du travail à réaliser. L’utilisation G arder les mains éloignées de la zone de coupe. Ne pas saisir la pièce usinée par de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dessous.
 • Seite 38: Montage

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil / Montage P our scier des matériaux de construction légers, R especter les réglementations nationales appli- respecter les réglementations légales et les re- cables pour les matériaux usinés. commandations du fabricant. U niquement scier des matériaux tendre tels Raccorder l’aspiration Q que bois, carton-plâtre ou similaires avec la...
 • Seite 39: Remplacer L'outil D'usinage

  Montage Application : · Découpes et coupes plongeantes · Coupes près des bords, même dans les zones difficilement accessibles Exemple : scier des évidements dans des cloisons légères. (voir ill. B et D) Spatule Z52 A2 Matériaux : résidus de mortier / béton, colles à...
 • Seite 40: Positionner La Feuille Abrasive Sur Le Plateau De Ponçage

  Montage / Mise en service / Entretien et nettoyage / Service / Garantie Positionner la feuille abrasive Q L es orifices de ventilation doivent toujours être sur le plateau de ponçage propres. N ettoyer les poussières de ponçage adhérant P ositionner la feuille abrasive à...
 • Seite 41: Mise Au Rebut

  Garantie / Mise au rebut Ne pas jeter les outils électriques La prestation de garantie s’applique uniquement dans les ordures ménagères ! pour les erreurs de matériaux et de fabrication, pas pour les dommages de transport, les pièces d’usure ou les dommages subis par les pièces fragiles, comme Conformément à...
 • Seite 42: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 Type / Désignation de l’appareil : Outil multifonction PMFW 310 A1 Date of manufacture (DOM) : 08–2014 Numéro de série : IAN 102784 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Tous droits de modifications techniques à...
 • Seite 43 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik .......................... Pagina 44 Uitvoering ............................Pagina 44 Leveringsomvang ..........................Pagina 44 Technische gegevens ........................Pagina 44 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 45 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 45 3. Veiligheid van personen ......................Pagina 46 4.
 • Seite 44: Doelmatig Gebruik

  Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. 1 multifunctioneel gereedschap PMFW 310 A1 Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veilig- 1 invalzaagblad (20 mm) Z20 A2 heid, gebruik en verwijdering.
 • Seite 45: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen b) Werk met het apparaat niet in een een in EN 60745 genormeerde meetprocedure en explosiegevaarlijke omgeving met kan voor de vergelijking met andere apparaten brandbare vloeistoffen, gassen of stof. worden gebruikt. De aangegeven trillingsemissie- waarde kan ook worden gebruikt voor een inlei- Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken dende inschatting van uitslag.
 • Seite 46: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen g) Wanneer stofafzuigingsinrichtingen bruik van een foutstroom-veiligheidsschakelaar en -opvanginrichtingen gemonteerd vermindert het risico van elektrische schokken. worden, dient u te waarborgen dat deze zijn aangesloten en correct worden 3. Veiligheid van personen gebruikt. Het gebruik van deze inrichtingen vermindert het gevaar door stof.
 • Seite 47: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen f) Houd snijgereedschappen scherp en vervolgens uitsluitend repareren door een vak- schoon. Zorgvuldig gereinigde snijgereed- man of het bevoegde servicepunt. Beschadigde schappen met scherpe snijranden gaan minder kabels verhogen het risico voor elektrische vaak klemmen en kunnen eenvoudiger worden schokken.
 • Seite 48: Arbeidsinstructies

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Montage Arbeidsinstructies Q Draag een ademhalingsmasker! Arbeidsprincipe: G ebruik altijd een stofafzuiging. Door de oscillerende aandrijving trilt het hulpstuk Z org voor een goede ventilatie van het werkbereik. tot 21000 keer per minuut heen en weer. Hierdoor L et op de in uw land van toepassing zijnde is het mogelijk om op kleine ruimte exact te werken.
 • Seite 49: Hulpstukken Vervangen

  Montage Materiaal: Hout, kunststof, gips en andere zachte materialen Toepassing: · doorslijp- en invalzaagsneden · dicht bij de rand zagen, ook op moeilijk toegankelijke plekken Voorbeeld: zagen van uitsparingen in lichte Schraapmes Z52 A2 bouwwanden. (zie afb. B en D) Materialen: mortel- / betonresten, tegel- / tapijtlijm, verf- / siliconenresten Toepassing:...
 • Seite 50: Schuurblad Op De Schuurplaat Plaatsen

  Montage / Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie Schuurblad op de Service Q schuurplaat plaatsen Laat uw appara- ten door het servicepunt of een gekwa- P laats het schuurblad aan een zijde van de lificeerd vakpersoneel en alléén met schuurplaat vlak afsluitend en leg het originele onderdelen repareren.
 • Seite 51: Afvoer

  De verpakking bestaat uit milieuvriende- EN 61000-3-3:2013 lijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Type / Benaming: Multifunctioneel gereedschap PMFW 310 A1 Voer elektronische gereedschap- pen niet af via het huisafval! Date of manufacture (DOM): 08–2014 Serienummer: IAN 102784...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 54 Ausstattung ............................Seite 54 Lieferumfang ............................Seite 54 Technische Daten ..........................Seite 54 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 55 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 55 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 56 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 56 5.
 • Seite 54: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Multifunktionswerkzeug PMFW 310 A1 Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 A2 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie 1 Tauchsägeblatt (32 mm) Z32 A2...
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge messen worden und kann für den Gerätevergleich Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den verwendet werden. Der angegebene Schwingungs- Staub oder die Dämpfe entzünden können. c) Halten Sie Kinder und andere Personen emissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- während der Benutzung des Elektro- schätzung der Aussetzung verwendet werden.
 • Seite 56: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie wendet werden. Die Verwendung einer darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- Staub verringern.
 • Seite 57: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, V erwenden Sie das Elektrowerkzeug Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. nur für Trockenschliff. entsprechend diesen Anweisungen. B etreiben Sie das Gerät nicht, wenn es Berücksichtigen Sie dabei die Arbeits- feucht ist und auch nicht in feuchter bedingungen und die auszuführende Umgebung.
 • Seite 58: Staub- / Späneabsaugung

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Montage S taubabsaugung anschließen Sägen / Trennen: V erwenden Sie nur unbeschädigte, einwandfreie Sägeblätter. Verbogene, unscharfe oder ander- S chieben Sie die Bauteile Absaugkanal 13 b weitig beschädigte Sägeblätter können brechen. Ringanschluss zusammen. Setzen Sie die 13 c B eachten Sie beim Sägen von Leichtbaustoffen Staubabsaugung...
 • Seite 59: Einsatzwerkzeug Wechseln

  Montage Werkstoffe: Mörtel- / Betonreste, Fliesen- / Beispiel: Sägen von Aussparungen an Leichtbauwänden. (s. Abb. B und D) Teppichkleber, Farb- / Silikonreste Anwendung: · Entfernen von Werkstoffresten, beispielsweise Fliesenkleber beim Austausch beschädigter Fliesen (s. Abb. I) E insatzwerkzeug wechseln Schleifplatte Werkstoffe: HINWEIS: Wenn Sie die Staubabsaugung benutzen Holz (Schleifblätter im Lieferumfang enthalten),...
 • Seite 60: Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie I nbetriebnahme reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. E in- / Ausschalten Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung im- mer vom Hersteller des Gerätes oder S chieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach seinem Kundendienst ausführen.
 • Seite 61: Entsorgung

  Materialien, die Sie über die ört- EN 61000-3-3:2013 lichen Recyclingstellen entsorgen können. Typ / Gerätebezeichnung: Werfen Sie Elektrowerkzeuge Multifunktionswerkzeug PMFW 310 A1 nicht in den Hausmüll! Herstellungsjahr: 08–2014 Seriennummer: IAN 102784 Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung...
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informati- onsstatus · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2014 Ident.-No.: PMFW310A1082014-FI / BE / NL IAN 102784...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102784