Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMFW 310 D2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 D2
VIŠENAMJENSKI ALAT
Prijevod originalnih uputa za uporabu
UNEALTĂ MULTIFUNCTIONALĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΊΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 304686
VIŠENAMENSKI ALAT
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 310 D2

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 D2 VIŠENAMJENSKI ALAT VIŠENAMENSKI ALAT Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН UNEALTĂ MULTIFUNCTIONALĂ ИНСТРУМЕНТ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΊΟ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 3 HCS/HSS...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PMFW 310 D2  ...
 • Seite 5: Uvod

  VIŠENAMJENSKI ALAT Opseg isporuke PMFW 310 D2 1 Višenamjenski alat PMFW 310 D2 1 Ubodni rezni list (20 mm) Z20 C3 Uvod 1 Ubodni rezni list (32 mm) Z32 C3 1 Brusna ploča Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time 1 Segmentni rezni list Z85 C3 ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod .
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  (s mrežnim kabelom) i na električni f) Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela) . alata u vlažnom okruženju, koristite fido sklopku. Korištenje fido sklopke smanjuje rizik od strujnog udara . PMFW 310 D2    3 ■ │...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  . ma, čistima i slobodnima od ulja i masnoće. Skliske ručke i površine za hvatanje onemogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama . ■ 4    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 8: Sigurnosne Napomene Specifične Za Brusilice

  Pazite na ravnomjeran pritisak kako biste pove- juća zaštita za sluh . ćali radni vijek brusnih listova . Zdravstvena oštećenja uslijed emisije vibracija, ukoliko se uređaj koristi tijekom dužeg vremena ili se propisno ne drži i ne održava . PMFW 310 D2    5 ■ │...
 • Seite 9: Montaža

  Crijevo dozvoljenog uređaja za usisavanje – Piljenje blizu ruba, i u teško dostupnim područ- (npr . usisivač za radionice) gurnite na adapter jima za usisivač Primjer: Piljenje utora u zidovima od lakog materi- jala . ■ 6    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 10: Zamjena Alata Za Rad

  Postavite alat (npr . rezni list s uranjanjem čak i s uronjenim rezovima . na prihvat alata . NAPOMENA ► Korištene alate možete na prihvat alata posta- viti u svim mogućim rasterskim pozicijama . PMFW 310 D2    7 ■ │...
 • Seite 11: Postavljanje Brusnog Lista Na Brusnu Ploču

  . Za takvo ispunjenje jamstvene obaveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun) pre- dočite i pismeno ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila . ■ 8    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 12: Servis

  . servis. Na taj se način osigurava održanje sigurnosti uređaja . Servis Hrvatska Tel .: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl .hr IAN 304686 PMFW 310 D2    9 ■ │...
 • Seite 13: Uvoznik

  EN 50581:2012 Pazite na oznake na različitim Tip /naziv uređaja: ambalažnim materijalima i po potrebi Višenamjenski alat PMFW 310 D2 ih zbrinite odvojeno . Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i Godina proizvodnje: 05 - 2018 brojkama (b) sljedećeg značenja: Serijski broj: IAN 304686 1–7: Plastika,...
 • Seite 14 Prevod originalne Izjave o usklađenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PMFW 310 D2  ...
 • Seite 15: Uvod

  MULTIFUNKCIONALNI ALAT Obim isporuke PMFW 310 D2 1 multifunkcionalni alat PMFW 310 D2 1 list testere za uranjanje (20 mm) Z20 C3 Uvod 1 list testere za uranjanje (32 mm) Z32 C3 1 brusna ploča Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja .
 • Seite 16: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  (s mrežnim vodom) i na električ- alata u vlažnom okruženju, koristite FI zaštitnu ne alate pogonjene baterijom (bez mrežnog voda) . sklopku. Upotreba FI zaštitne sklopke umanjuje rizik od strujnog udara . PMFW 310 D2   │  13 ■...
 • Seite 17: Bezbednost Lica

  čiste i bez ulja i masti. Klizavi rukohvati i prihvat- ne površine onemogućuju bezbedno rukovanje s električnim alatom. Nepažljive aktivnosti mogu u deliću sekunde da dovedu do teških povreda . i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama . ■ 14  │   PMFW 310 D2...
 • Seite 18: Servis

  ■ Vodite računa o ravnomernom površinskom ga ne vodite i ne održavate u skladu sa propi- pritisku da bi se produžio vek trajanja brusnih sima . listova . PMFW 310 D2   │  15 ■...
 • Seite 19: Montaža

  . Потисните адаптер за екстерно konstrukcije . извлачење у усисни канал ♦ Navucite crevo odobrenog uređaja za usisa- vanje prašine (npr . usisivača za radionice) na adapter za spoljašnje usisavanje . ■ 16  │   PMFW 310 D2...
 • Seite 20: Zamena Alata Za Umetanje

  Postavite alat za umetanje (npr . list testere za i kod rezova uranjanjem . uranjanje ) na držač alata . NAPOMENA ► Alat za umetanje možete da postavite u bilo koji položaj zapora na držač alata . PMFW 310 D2   │  17 ■...
 • Seite 21: Postavljanje Brusnog Lista Na Brusnu Ploču

  ♦ Nivo 1: mali broj vibracija ♦ Nivo 6: veliki broj vibracija NAPOMENA ► Potreban broj vibracija zavisi od materijala i uslova rada i on može da se odredi probom u praksi . ■ 18  │   PMFW 310 D2...
 • Seite 22: Garancija I Garantni List

  Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu . Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovi- ne . PMFW 310 D2   │  19...
 • Seite 23 Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . Naziv proizvoda: Multifunkcionalni alat Model: PMFW 310 D2 Serijski broj: IAN 304686 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, DE - 44867 BOCHUM, NEMAČKA www .kompernass .com...
 • Seite 24: Odlaganje

  EN 61000-3-2:2014 štinskoj ili gradskoj upravi . EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip / naziv uređaja: Multifunkcionalni alat PMFW 310 D2 Godina proizvodnje: 05 - 2018. Serijski broj: IAN 304686 Bochum, 09 .05 .2018 . Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu...
 • Seite 25 ■ 22  │   PMFW 310 D2...
 • Seite 26 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PMFW 310 D2  ...
 • Seite 27: Introducere

  Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Furnitura Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară . 1 instrument multifuncţional PMFW 310 D2 Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din 1 pânză de ferăstrău cu intrare directă (20 mm) acest produs .
 • Seite 28: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  în exterior de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele reduce riscul de electrocutare . electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare) . PMFW 310 D2    25 ■ │...
 • Seite 29: Siguranţa Persoanelor

  Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau pă- ponentelor deteriorate. Multe dintre accidente rul lung pot fi agăţate de componentele mobile . sunt provocate de întreţinerea necorespunzătoa- re a sculelor electrice . ■ 26    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 30: Indicaţii De Siguranţă Specifice Pentru Şlefuitoare

  în cazul în care nu purtaţi un echipament adecvat de protecţie respiratorie . b) afectarea auzului în cazul în care nu purtaţi un echipament adecvat de protecţie a auzului . PMFW 310 D2    27 ■ │...
 • Seite 31: Montarea

  Tăiere aproape de margine, inclusiv în locuri aspirare a prafului (de exemplu al unui aspi- greu accesibile rator industrial) pe adaptorul pentru aspirare Exemplu: Tăierea de decupaje în pereţii din plăci externă uşoare . ■ 28    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 32: Schimbarea Accesoriului

  Exemplu: Prelucrarea parchetului etc ., a pardoselilor, Pentru aceasta basculaţi pârghia pentru deblo- inclusiv tăierea „buzunarelor” . carea sculei în sus . ■ Aşezaţi accesoriul (de exemplu pânza de ferăs- trău cu intrare directă ) pe portsculă . PMFW 310 D2    29 ■ │...
 • Seite 33: Aşezarea Pânzei De Şlefuit Pe Placa De Şlefuit

  Nivelul 1: număr scăzut de oscilaţii Nivelul 6: număr ridicat de oscilaţii INDICAŢIE ► Numărul necesar de oscilaţii depinde de materialul de prelucrat şi de condiţiile de lucru şi poate fi stabilit prin încercări practice . ■ 30    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 34: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  . Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dez- ambalarea produsului . Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . PMFW 310 D2    31 ■ │...
 • Seite 35: Service-Ul

  înlocuirea ştecărului sau a cablului de eliminare a produsului uzat pot fi obţin- alimentare. Astfel se asigură menţinerea ute de la administraţia locală . siguranţei aparatului . Service România Tel .: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl .ro IAN 304686 ■ 32    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 36: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Instrument multifuncţional PMFW 310 D2 Anul de fabricaţie: 5 – 2018 Număr de serie: IAN 304686 Bochum, 09 .05 .2018 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 37 ■ 34    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 38 Превод на оригиналната декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . 46 PMFW 310 D2  ...
 • Seite 39: Въведение

  Шкурки за виброшлайф Въведение Окомплектовка на доставката Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 многофункционален инструмент PMFW 310 D2 уред . Избрали сте висококачествен продукт . 1 потапящ се нож (20 mm) Z20 C3 Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 40: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  кта. Щепселът не трябва да се променя по никакъв начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със защитно заземените електрически ин- струменти. Щепсели, по които не са правени промени, и подходящи електрически контак- ти намаляват риска от токов удар . PMFW 310 D2    37 ■ │...
 • Seite 41: Безопасност На Хората

  на лични предпазни средства като прахоза- щитна маска, устойчиви на плъзгане защитни обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и приложението на електрическия ин- струмент – намалява риска от наранявания . ■ 38    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 42: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  увреждания на белите дробове, в случай остри и чисти. Старателно поддържаните че не се използват подходящи средства за режещи инструменти с остри режещи ръбо- защита на дихателните пътища . ве се заклинват по-рядко и се направляват по-лесно . PMFW 310 D2    39 ■ │...
 • Seite 43: Указания За Работа

  ба приспособление за изсмукване на прах (напр . сервизна прахосмукачка) в адаптера ■ Прилагайте равномерна сила на притискане, за външно изсмукващо устройство за да увеличите срока на експлоатация на шкурките за виброшлайф . ■ 40    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 44: Избиране На Работен Инструмент

  Пример: рязане на отвори в стени от леки – рязане в близост до ръбове и на труднодо- строителни материали стъпни места Пример: обработка на паркет и др . подови настилки, включително с рязане чрез потапяне PMFW 310 D2    41 ■ │...
 • Seite 45: Смяна На Работния Инструмент

  Отстранете евентуално вече монтиран рабо- тен инструмент . За целта вдигнете ръчката за деблокиране на инструмента нагоре . ■ Поставете работния инструмент (напр . пота- пящ се нож ) на захвата за инструмента . ■ 42    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 46: Избиране На Честота На Вибрациите

  повреди и дефекти още при покупката трябва вен акумулатор) можете да поръчате чрез да се съобщи веднага след разопаковането . горещата линия на нашия сервиз . Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане . PMFW 310 D2    43 ■ │...
 • Seite 47: Сервиз

  изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал . За да се избегнат проблеми ■ 44    PMFW 310 D2 │...
 • Seite 48: Вносител

  съответствие с договора за продажба трябва претендира за разваляне на договора, ако да се извърши в рамките на един месец, несъответствието на потребителската стока считано от предявяването на рекламацията с договора е незначително . от потребителя . PMFW 310 D2    45 ■ │...
 • Seite 49: Предаване За Отпадъци

  опаковъчни материали и при EN 50581:2012 необходимост ги събирайте Тип/Обозначение на уреда: разделно . Опаковъчните материали Многофункционален инструмент PMFW 310 D2 са обозначени със съкращения (a) и Година на производство: 05 - 2018 цифри (б) със следното значение: Сериен номер: IAN 304686 1–7: пластмаси,...
 • Seite 50 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 PMFW 310 D2  ...
 • Seite 51: Εισαγωγή

  Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας Παραδοτέος εξοπλισμός συσκευής . Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση 1 Πολυεργαλείο PMFW 310 D2 ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας . Οι οδηγίες 1 Λάμα κοπής εμβύθισης (20 mm) Ζ20 C3 χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος . Περιέ- χουν...
 • Seite 52: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  γ) Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά τη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού και/ή σοβαρούς τραυματισμούς . σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας . PMFW 310 D2    49 ■ GR│CY │...
 • Seite 53: Ασφάλεια Ατόμων

  να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, είναι το ηλεκτρικό εργαλείο και έχετε το δάχτυλο στο διακόπτη ή συνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί . ενεργοποιημένο στην παροχή ρεύματος, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα . ■ 50    PMFW 310 D2 │ GR│CY...
 • Seite 54: Συγκεκριμένες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Λειαντήρες

  η) Οι χειρολαβές και οι επιφάνειες αυτών πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδια και γράσα. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστά- σεις . PMFW 310 D2    51 ■ GR│CY │...
 • Seite 55: Υποδείξεις Εργασίας

  και Δακτυλιοειδής σύνδεση Σπρώξτε τον προσαρμογέα για εξωτερική εξαγωγή στο κανάλι αναρρόφησης ♦ Ωθήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μιας αντίστοιχης διάταξης αναρρόφησης σκόνης (π .χ . μιας αναρροφητικής σκούπας συνεργείου) στον αντάπτορα αναρρόφησης ■ 52    PMFW 310 D2 │ GR│CY...
 • Seite 56: Επιλογή Εργαλείου Χρήσης

  Ξύλο, μέταλλο (τα γυαλόχαρτα περιλαμβάνονται στο σύνολο παράδοσης), χρώμα*, πέτρα* *ανάλογα με το γυαλόχαρτο Χρήση: Λάμα κοπής εμβύθισης (32 mm) Ζ32 C3 Λείανση σε άκρες και σημεία με δύσκολη πρόσβαση . Τμηματική πριονολάμα Ζ85 C3 PMFW 310 D2    53 ■ GR│CY │...
 • Seite 57: Αλλαγή Εργαλείου Χρήσης

  ♦ Αφαιρέστε το γυαλόχαρτο απλά από την πλάκα αναρρόφησης της σκόνης») . λείανσης ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ! ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΥ! ■ Πριν από όλες τις εργασίες στο ηλεκτρικό εργαλείο, τραβάτε το βύσμα από την πρίζα . ■ 54    PMFW 310 D2 │ GR│CY...
 • Seite 58: Θέση Σε Λειτουργία

  Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να είναι πάντα σως μετά την αποσυσκευασία . Μετά τη λήξη του ελεύθερα . χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές ■ Απομακρύνετε τη σκόνη τροχίσματος που προ- χρεώνονται . σκολλάται με ένα πινέλο . PMFW 310 D2    55 ■ GR│CY │...
 • Seite 59: Σέρβις

  Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύ- θυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε . ■ 56    PMFW 310 D2 │ GR│CY...
 • Seite 60: Απόρριψη

  1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας . PMFW 310 D2    57 ■ GR│CY │...
 • Seite 61: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Τύπος / Περιγραφή συσκευής: Πολυεργαλείο PMFW 310 D2 Έτος κατασκευής: 5 - 2018 Αύξων αριθμός: IAN 304686 Bochum, 09 .05 .2018 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης .
 • Seite 62 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PMFW 310 D2 DE │...
 • Seite 63: Einleitung

  Schleifplatte PMFW 310 D2 Schleifblätter Lieferumfang Einleitung 1 Multifunktionswerkzeug PMFW 310 D2 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 C3 Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Tauchsägeblatt (32 mm) Z32 C3 Produkt entschieden .
 • Seite 64: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung) . PMFW 310 D2 DE │ AT │ CH   │  61 ■...
 • Seite 65: Sicherheit Von Personen

  Sie das Elektrowerkzeug tigten Start des Elektrowerkzeugs . einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PMFW 310 D2...
 • Seite 66: Service

  Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali- fiziertem Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt . PMFW 310 D2 DE │ AT │ CH   │  63 ■...
 • Seite 67: Arbeitshinweise

  Lebensdauer der Schleifblätter zu erhöhen . ♦ Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z . B . eines Werkstatt- staubsaugers) auf den Adapter zur Fremdab- saugung ■ 64  │   DE │ AT │ CH PMFW 310 D2...
 • Seite 68: Einsatzwerkzeug Auswählen

  Beispiel: Sägen von Aussparungen an Leichtbau- – Trenn- und Tauchsägeschnitte wänden . – randnahes Sägen, auch in schwer zugänglichen Bereichen Beispiel: Bearbeiten von Parkett u .a . Bodenbelägen, auch mit Tauchschnitten . PMFW 310 D2 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 69: Einsatzwerkzeug Wechseln

  ) auf die Werkzeugaufnahme . abhängig und kann durch praktischen HINWEIS Versuch ermittelt werden . ► Sie können die Einsatzwerkzeuge in beliebigen Rasterpositionen auf die Werkzeugaufnahme aufsetzen . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PMFW 310 D2...
 • Seite 70: Wartung Und Reinigung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PMFW 310 D2 DE │ AT │ CH   │  67...
 • Seite 71: Service

  Garantieumfang HINWEIS Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- senden Sie bitte ausschließlich den defekten haft geprüft . Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 72: Importeur

  EN 50581:2012 rialien und trennen Sie diese gegeben- enfalls gesondert . Die Verpackungsma- Typ / Gerätebezeichnung: terialien sind gekennzeichnet mit Multifunktionswerkzeug PMFW 310 D2 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: Herstellungsjahr: 05 - 2018 1–7: Kunststoffe, Seriennummer: IAN 304686 20–22: Papier und Pappe,...
 • Seite 73 ■ 70  │   DE │ AT │ CH PMFW 310 D2...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen:: 05 / 2018 · Ident.-No.: PMFW310D2-052018-1 IAN 304686...