Parkside PHDB 4 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PETROL PRESSURE WASHER PHDB 4 B2
BENZYNOWE, WYSOKOCIŚNIENIO-
WE URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
UWAGA! PRZED UŻYCIEM MASZYNY Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI CZYTAĆ!
IAN 291647
BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
WARNUNG! VOR BENUTZUNG DER MASCHINE
DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN!

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHDB 4 B2

 • Seite 1 PETROL PRESSURE WASHER PHDB 4 B2 BENZYNOWE, WYSOKOCIŚNIENIO- BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER WE URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE Originalbetriebsanleitung Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi WARNUNG! VOR BENUTZUNG DER MASCHINE UWAGA! PRZED UŻYCIEM MASZYNY Z INSTRUKCJĄ DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN! OBSŁUGI CZYTAĆ! IAN 291647...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  ........12 Odpowietrzanie urządzenia ......12 PL  │  1 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 7: Wstęp

  BENZYNOWE, WYSOKOCIŚNIENIOWE Wartość pH 6,5...9,5 URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE PHDB 4 B2 przewodność elektryczna * przewodność świeża woda +1200 μS/cm Wstęp substancje osadowe ** < 0,5 mg/l Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakte- substancje do odfiltrowania *** < 50 mg/l ryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego węglowodory...
 • Seite 8: Zakres Dostawy

  Wysokość zasy- 2 klucze imbusowe (M5/M6) sania 2 uchwyty pistoletu natryskowego 1 lejek Czas samoczyn- 1 igła do czyszczenia dysz (znajduje się w instrukcji obsługi) nego uruchomie- 1 element montażowy nia pompy 1 instrukcja obsługi PL  │  3 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 9 Ogień, otwarte źródła światła i palenie tytoniu są zabro- nione! Strumienie pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne, jeżeli będą wykorzystywane nieprawidłowo. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, aktywny sprzęt elektryczny lub na samo urządzenie. │ ■ 4   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 10: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Myjki Wysokociśnieniowej

  Przestrzegać poszczególnych przepisów kra- ■ jowych ustawodawcy dotyczących rozpylaczy cieczy. Przestrzegać poszczególnych przepisów krajo- ■ wych ustawodawcy dotyczących zapobiegania wypadkom. Rozpylacze cieczy należy regularnie sprawdzać, a wynik kontroli zapisywać. PL  │  5 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 11 ► ła, ponieważ dłoń może przypadkowo zetknąć się ze strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Jeżeli stosowana rura natryskowa jest krótsza niż 75 cm, nie wolno stosować dyszy do natry- skiwania punktowego ani dyszy wirnikowej. │ ■ 6   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 12: Urządzenia Z Wartością Wibracji Dłoni I Rąk > 2,5 M/S 2 (Patrz Dane Techniczne)

  Mocne ściskanie utrudnia krążenie. – Praca bez przerw jest gorsza niż praca z prze- – rwami. W przypadku regularnego, długiego użytkowania ► urządzenia oraz w przypadku powtarzającego się występowania objawów (np. mrowienia palców, zimnych palców) zalecamy badanie u lekarza. PL  │  7 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 13: Transport

  OSTRZEŻENIE! Podczas stosowania myjek wysokociśnienio- ► wych mogą powstać aerozole. Wdychanie aerozoli może powodować problemy zdrowot- ne. Do ochrony przed wodnistymi aerozolami odpowiednie są maski oddechowe klasy FFP2 lub wyższej. │ ■ 8   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 14: Urządzenia Na Gorącą Wodę I Z Silnikami Benzynowymi

  Nigdy nie zbliżać rąk ani nóg do poruszają- ► cych się lub obiegających części. Niebezpieczeństwo zatrucia! Urządzenia nie ► wolno użytkować w pomieszczeniach zamknię- tych. Nie stosować nieodpowiednich paliw, ponie- ► waż mogą być gorące. PL  │  9 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 15: Urządzenia Zabezpieczające

  ♦ Zamocować uchwyt do odkładania węża dwoma śrubami Posłużyć się przy tym znajdującym się w zestawie kluczem do śrub i dwoma nakrętkami (z prawej strony, patrz otwierana strona i sześciokątnym okładki) na pałąku │ ■ 10   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 16: Montaż Ręcznego Pistoletu Natryskowego, Rury Natryskowej

  ♦ Olej należy wlewać przez dostarczony lejek powoli do wlewu Nie wlewać za dużo! ♦ Odczekać minutę na ustabilizowanie oleju i ponownie sprawdzić poziom oleju zgodnie z opisem. ♦ Ponownie wkręcić miarkę oleju we wlew. PL  │  11 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 17: Zasysanie Wody Z Pojemnika

  UWAGA! ► Podczas uruchamiania przy użyciu rozrusznika linkowego gwał- towny odrzut może spowodować obrażenia ręki. ■ Podczas uruchamiania nosić rękawice. ♦ Otworzyć zawór benzyny ; w tym celu ustawić kurek benzyny w położeniu „WŁ”. │ ■ 12   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 18: Wyłączanie Silnika

  1-5 minut, ale nie dopuszczać do wyschnięcia. – Usuwanie brudu: Usunięty brud przepłukać strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Po pracy z środkiem czyszczącym ♦ Pozostawić urządzenie z pracującym silnikiem i otwartym spustem na co najmniej 1 minutę do wypłukania. PL  │  13 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 19: Przerwanie Eksploatacji

  Jeżeli olej ma kolor mleczny (woda w oleju), należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem. ♦ Oczyścić filtr wody. ♦ Oczyścić filtr ssania ♦ Sprawdzić elementy mocujące między silnikiem a ramą pod kątem pęknięć i zlecić wymianę pękniętych elementów mocujących serwisowi. │ ■ 14   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 20: Prace Konserwacyjne

  Kolejne serwisowanie świecy wykonuje się co 50 godzin pracy. ♦ Wyciągnąć wtyk świecy zapłonowej ruchem obrotowym. ♦ Wyjąć świecę zapłonową za pomocą znajdującego się w zestawie klucza do świec zapłonowych. ♦ Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. PL  │  15 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 21: Usuwanie Usterek

  Dysza wysokiego ciśnienia ( ) jest zamontowana. ( ). Sprawdzić/oczyścić wąż środka czysz- Wąż środka czyszczącego nieszczelny lub zapchany. czącego . WSKAZÓWKA Jeżeli nie można usunąć usterki, urządzenie musi zostać sprawdzone przez serwis. ► │ ■ 16   PL PHDB 4 B2...
 • Seite 22: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  WSKAZÓWKA riałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieod- ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest prosimy przesłać wyłącz- płatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem spełnienia tego nie uszkodzony produkt bez akcesoriów (np. akumulatorów, walizek świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia do przechowywania, narzędzi montażowych itp.).
 • Seite 23: Utylizacja

  ■ Niewymienione tutaj części zamienne można zamówić za pośrednic- Typ / nazwa urządzenia: twem naszej infolinii serwisowej. Benzynowe wysokociśnieniowa urządzenie czysczące PHDB 4 B2 ■ Wolno stosować tylko akcesoria i części zamienne zatwierdzone przez producenta. Oryginalne akcesoria i części zamienne zapewniają bez- Rok produkcji: 09 - 2017 pieczne i bezzakłóceniowe użytkowanie urządzenia.
 • Seite 24 Gerät entlüften........30 DE │ AT │ CH  │  19 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 25: Einleitung

  BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER pH-Wert 6,5...9,5 PHDB 4 B2 elektrische Leitfähigkeit * Leitfähigkeit Frischwasser +1200 μS/cm Einleitung absetzbare Stoffe ** < 0,5 mg/l Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich abfiltrierbare Stoffe *** < 50 mg/l damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Kohlenwasserstoffe...
 • Seite 26: Lieferumfang

  970 mm 2 x Sechskantschlüssel (M5/M6) Typisches ca. 30 2 x Spritzpistolenhalterung Betriebsgewicht 1 x Trichter 1 x Düsenreinigungsnadel (befindet sich in der Betriebsanleitung) 1 x Montagematerial 1 Betriebsanleitung DE │ AT │ CH  │  21 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 27 Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden. START CLOSE CHOKE: ÖFFNEN / SCHLIESSEN CHOKE BENZIN: AUS / AN FUEL │  DE │ AT │ CH ■ 22  PHDB 4 B2...
 • Seite 28: Sicherheitshinweise Für Hochdruckreiniger

  Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft WARNUNG! und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehal- Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserver- ► ten werden. sorgungsunternehmens. DE │ AT │ CH  │  23 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 29 Beschädigung ist die Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen sind eine Gefah- renquelle. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln ist das ► Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittel-Herstel- lers zu beachten, insbesondere die Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung. │  DE │ AT │ CH ■ 24  PHDB 4 B2...
 • Seite 30: Bei Geräten Mit Einem Hand-Arm Vibrationswert > 2,5 M/S

  Ununterbrochener Betrieb ist schlechter als durch – Pausen unterbrochener Betrieb. Bei regelmäßiger, langandauernder Benutzung des ► Gerätes und bei wiederholtem Auftreten entspre- chender Anzeichen (zum Beispiel Fingerkribbeln, kalte Finger) empfehlen wir eine ärztliche Untersuchung. DE │ AT │ CH  │  25 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 31: Transport

  Während des Gebrauchs von Hochdruckreini- ► gern können Aerosole entstehen. Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitliche Schäden zur Folge haben. Atemschutzmasken der Klasse FFP2 oder höher sind zum Schutz vor wässrigen Aerosolen geeignet. │  DE │ AT │ CH ■ 26  PHDB 4 B2...
 • Seite 32: Heißwasser- Und Benzinmotorische Geräte

  Hände und Füße nie in die Nähe bewegter ► oder umlaufender Teile bringen. Vergiftungsgefahr! Gerät darf nicht in geschlos- ► senen Räumen betrieben werden. Keine ungeeigneten Brennstoffe verwenden, da ► sie gefährlich sein können. DE │ AT │ CH  │  27 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 33: Sicherheitseinrichtungen

  Befestigen Sie die Schlauchablage scheiben und Muttern am Rohrrahmen und zwei Muttern (auf der rechten Seite, siehe Ausklappseite) am Nehmen Sie hierzu den mitgelieferten Schraubenschlüssel und den Bügelgriff Sechskantschlüssel zur Hilfe. │  DE │ AT │ CH ■ 28  PHDB 4 B2...
 • Seite 34: Handspritzpistole, Strahlrohr Und Düse Montieren

  ♦ Warten Sie eine Minute bis sich das Öl gesetzt hat bevor Sie den Ölstand erneut wie oben beschrieben prüfen. ♦ Schrauben Sie den Ölmessstab wieder in den Öleinlass. DE │ AT │ CH  │  29 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 35: Wasser Aus Behälter Ansaugen

  Tragen Sie zum Starten Schutzhandschuhe. ♦ Benzinhahn öffnen; hierfür den Benzinhahn auf Stellung „ON“ bringen. ♦ Ein-/Ausschalter auf Stellung „ON“ bringen. auf Stellung I \ I (in die linke Position) bringen. ♦ Choke │  DE │ AT │ CH ■ 30  PHDB 4 B2...
 • Seite 36: Motor Abstellen

  – Schmutz entfernen: Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen. Nach Betrieb mit Reinigungsmittel ♦ Lassen Sie das Gerät bei laufendem Motor und geöffnetem Abzug mindestens 1 Minute klarspülen. DE │ AT │ CH  │  31 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 37: Betrieb Unterbrechen

  Reinigen Sie den Wasserfilter. ♦ Reinigen Sie den Ansaugfilter ♦ Prüfen Sie die Befestigungselemente zwischen Motor und Rahmen auf Risse und lassen Sie rissige Befestigungselemente durch den Kunden- dienst ersetzen. │  DE │ AT │ CH ■ 32  PHDB 4 B2...
 • Seite 38: Wartungsarbeiten

  Kupferdrahtbürste. Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstun- den warten. ♦ Ziehen Sie den Zündkerzenstecker mit einer Drehbewegung ab. ♦ Entfernen Sie die Zündkerze mit dem beiliegenden Zündkerzenschlüssel. ♦ Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. DE │ AT │ CH  │  33 ■ PHDB 4 B2...
 • Seite 39: Fehlerbehebung

  Hochdruckdüse ( ) ist montiert. Niederdruckdüse ( ) montieren. Reinigungsmittelschlauch undicht oder verstopft. Reinigungsmittelschlauch prüfen/reinigen. HINWEIS Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden. ► │  DE │ AT │ CH ■ 34  PHDB 4 B2...
 • Seite 40: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließ- setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der lich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungs- Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, koffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 41: Entsorgung

  EN 61000-6-1: 2007 HINWEIS Typ / Gerätebezeichnung: ■ Nicht aufgeführte Ersatzteile können Sie über unsere Service - Hotline Benzin-Hochdruckreiniger PHDB 4 B2 bestellen. Herstellungsjahr: 09 - 2017 ■ Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile Seriennummer: IAN 291647 bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei...
 • Seite 42 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PHDB4B2-092017-2 IAN 291647...

Diese Anleitung auch für:

291647

Inhaltsverzeichnis