Parkside PHDB 4 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PETROL PRESSURE WASHER PHDB 4 A1
BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
WARNUNG! VOR BENUTZUNG DER MASCHINE
DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN!
PETROL PRESSURE WASHER
Translation of the original instructions
WARNING! READ THE OPERATING INSTRUCTIONS
BEFORE USING THE MACHINE/APPLIANCE.
IAN 280434
BENCINSKI VISKOTLAČNI ČISTILEC
Prevod originalnega navodila za uporabo
OPOZORILO! PRED UPORABO STROJA PREBERITE
NAVODILA ZA UPORABO!

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHDB 4 A1

 • Seite 1 PETROL PRESSURE WASHER PHDB 4 A1 BENCINSKI VISKOTLAČNI ČISTILEC BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER Prevod originalnega navodila za uporabo Originalbetriebsanleitung OPOZORILO! PRED UPORABO STROJA PREBERITE WARNUNG! VOR BENUTZUNG DER MASCHINE NAVODILA ZA UPORABO! DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN! PETROL PRESSURE WASHER Translation of the original instructions WARNING! READ THE OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THE MACHINE/APPLIANCE.
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5 5&...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Drawing water out of a container ..... . . 11 GB │ IE │ NI │  1 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 7: Introduction

  PETROL PRESSURE WASHER PHDB 4 A1 pH value 6.5...9.5 Electrical conductivity* Conductivity Introduction Fresh water +1200 μS/cm Congratulations on the purchase of your new appliance. You have chosen Settleable solids** < 0.5 mg/l a high-quality product. The operating instructions are a part of this product.
 • Seite 8: Package Contents

  2 x spray gun holder 960 mm 1 x funnel Typical operating approx. 30 1 x nozzle cleaner needle (can be found in the operating instructions) weight 1 x assembly material 1 operating manual GB │ IE │ NI │  3 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 9 Fire, naked flames and smoking are prohibited! High-pressure jets can be dangerous if misused. Do not aim at people, animals, active electrical equipment or at the appliance itself. START CLOSE CHOKE: OPEN/CLOSE CHOKE PETROL: ON/OFF FUEL 4 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 10: Safety Instructions For High-Pressure Cleaners

  Liquid jet sprayers must be inspected regularly and the result of the inspection noted in writing. WARNING! Observe the regulations of your water supply ► company. GB │ IE │ NI │  5 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 11 Damaged vehicle tyres are a source of danger. When using cleaning agents, comply with the ► safety data sheet of the cleaning agent manu- facturer, especially the information on personal safety equipment. 6 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 12: For Appliances With A Hand-Arm Vibration

  In the event of regular, prolonged use of the ap- ► pliance coupled with the repeated occurrence of certain symptoms (e.g. tingling in the fingers, cold fingers), we recommend consulting a doctor. GB │ IE │ NI │  7 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 13: Transport

  The use of high-pressure cleaners can lead to ► the formation of aerosols. Inhalation of aerosols can be hazardous to health. Grade FFP2 filter masks (or higher) are suitable for protection from water-based aerosols. 8 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 14: High-Temperature Water And Petrol Engine Appliances

  Keep your hands and feet away from all moving ► or rotating parts. Risk of poisoning! Do not operate the appliance ► in confined spaces. Do not use any unsuitable fuels as these can be ► dangerous. GB │ IE │ NI │  9 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 15: Safety Devices

  Fit the hose holder onto the handle by aligning the holes in the two components. ♦ Fix the hose holder in place on the handle with four screws and four nuts 10 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 16: Fitting The Hand Spray Gun, The Jet Pipe And The Nozzle

  ♦ Screw the dipstick back into the oil inlet. ♦ Connect the suction hose (diameter at least 3/4") with the filter (accessories) to the water connection GB │ IE │ NI │  11 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 17: Self-Priming From Open Tanks/Containers And Natural Water Sources

  ; to do this, move the fuel tap to the "ON" position. ♦ Move the On/Off switch to the "ON" position. to position I \ I (in the left position). ♦ Set the choke 12 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 18: Turning The Engine Off

  Rinse off the dissolved dirt using a high-pressure jet. After using with a cleaning agent ♦ Leave the appliance engine running and pull the trigger for at least 1 minute to rinse itself. GB │ IE │ NI │  13 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 19: Interrupting Operation

  ♦ Clean the water filter. ♦ Clean the intake filter ♦ Check the fastenings between the engine and the frame for cracks and have any cracked fastenings replaced by customer service. 14 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 20: Maintenance Work

  ♦ Pull of the spark plug connector with a twisting motion. ♦ Remove the spark plug with the supplied spark plug spanner. ♦ Assembly is done in the reverse order. GB │ IE │ NI │  15 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 21: Troubleshooting

  Fit low-pressure nozzle ( ). Cleaning agent hose leaking or blocked. Inspect/clean cleaning agent hose . NOTE If the fault cannot be remedied, the appliance must be checked by customer service. ► 16 │ GB │ IE │ NI ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 22: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  (receipt) and a short ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defective written description of the fault and its time of occurrence. item without the accessories (e.g. battery, storage case, assembly tools, etc.).
 • Seite 23: Disposal

  Replacement parts which are not listed can be ordered via our Type/appliance designation: service hotline. Petrol pressure washer PHDB 4 A1 ■ Use only spare parts that have been approved by the manufacturer. Original spare parts and accessories offer a better guarantee that the Year of manufacture: 09 - 2016 appliance can be operated safely and reliably.
 • Seite 24 Sesanje vode iz posode ......29 SI │ 19 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 25: Uvod

  BENCINSKI VISKOTLAČNI ČISTILEC vrednost pH 6,5–9,5 PHDB 4 A1 električna prevodnost* prevodnost sveže vode +1200 μS/cm Uvod snovi za usedline** < 0,5 mg/l Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten snovi za filtriranje*** < 50 mg/l izdelek.
 • Seite 26: Vsebina Kompleta

  1 čistilna igla za šobe (je v navodilih za uporabo) Dolžina x širina x 710 mm × 1 montažni material višina 495 mm × 1 navodila za uporabo 960 mm Tipična obratoval- pribl. 30 na teža SI │ 21 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 27 Ogenj, odprti plameni in kajenje so prepovedani! Visokotlačni curki so lahko v primeru neustrezne uporabe nevarni. Curka ni dovoljeno usmerjati v osebe, živali, aktivno električno opremo ali v napravo samo. START CLOSE ROČICA ZA HLAD. ZAG.: ODPRETI/ZAPRETI CHOKE BENCIN: IZKLOP/VKLOP FUEL ■ 22 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 28: Varnostni Napotki Za Visokotlačne Čistilne Naprave

  OPOZORILO! Upoštevajte veljavne državne zakonodajne ■ Upoštevajte predpise svojega podjetja za predpise za preprečevanje nesreč. ► oskrbo z vodo. Naprave za brizganje tekočine je treba redno preverjati in rezultate preverjanja zapisovati. SI │ 23 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 29 Poškodovane pnevmatike vozila pred- stavljajo vir nevarnosti. Pri uporabi čistilnih sredstev je treba upoštevati ► varnostni list proizvajalca čistilnih sredstev, še posebej napotke o osebni zaščitni opremi. ■ 24 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 30: Pri Napravah Z Vrednostjo Vibracij V Dlaneh In Rokah > 2,5 M/S (Glejte Tehnične Podatke)

  Trdno prijemanje preprečuje ustrezno prekrva- – vljenost. – Neprekinjena uporaba naprave je slabša od uporabe z vmesnimi odmori. Pri redni, dolgotrajni uporabi naprave in večkrat- ► nem pojavu navedenih znakov (npr. mravljincev v prstih, hladnih prstov) priporočamo zdravniški pregled. SI │ 25 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 31: Prevoz

  OPOZORILO! Med uporabo visokotlačnih čistilnih naprav ► lahko pride do nastanka aerosolov. Vdihovanje aerosolov lahko povzroči poškodbe zdravja. Kot zaščita pred vodenimi aerosoli so primer- ne zaščitne maske za dihala razreda FFP2 ali višjega razreda. ■ 26 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 32: Naprave Z Vročo Vodo In Bencinskim Motorjem

  Rok in nog nikoli ne približujte premikajočim ► se ali vrtečim se delom. Nevarnost zastrupitve! Naprave ni dovoljeno ► uporabljati v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte neprimernih goriv, ki bi lahko ► bila nevarna. SI │ 27 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 33: Varnostne Priprave

  Montaža odlagališča gibke cevi ♦ Pritrdite odlagališče gibke cevi na loku ročaja , tako da luknje obeh sestavnih delov namestite eno nad drugo. ♦ Pritrdite odlagališče gibke cevi s štirimi vijaki in štirimi maticami na loku ročaja ■ 28 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 34: Montaža Ročne Brizgalne Pištole, Brizgalne Cevi In Šobe

  Počakajte eno minuto, da se olje usede, preden še enkrat preverite in strupena. raven olja, kot je opisano zgoraj. ♦ Priključite sesalno gibko vodno cev (premera najmanj 3/4") s ♦ Znova privijte merilno palico za olje v odprtino za olje. filtrom (pribor) na dovod vode SI │ 29 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 35: Samodejno Sesanje Iz Odprtih Rezervoarjev/ Posode In Naravnih Voda

  Odprite bencinski ventil ; v ta namen bencinski ventil prestavite v položaj »ON«. ♦ Stikalo za vklop/izklop prestavite v položaj »ON«. prestavite v položaj I \ I (na levi položaj). ♦ Ročico za hladni zagon ■ 30 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 36: Izklop Motorja

  1–5 minut, vendar se pri tem ne smejo posušiti. – Odstranjevanje umazanije: Odstranjeno umazanijo izperite z visokotlačnim curkom. Po delovanju s čistilnimi sredstvi ♦ Napravo pri teku motorja in odprtem sprožilu pustite izpirati vsaj 1 minuto. SI │ 31 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 37: Prekinitev Delovanja

  Vsakih 50 ur delovanja ♦ Preverite raven olja z merilno palico za olje Pri mlečnem videzu olja (vodi v olju) se takoj obrnite na servisno službo za stranke. ♦ Očistite vodni filter. ■ 32 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 38: Vzdrževalna Dela

  žice. Nato svečko vzdržujte vsakih 50 delovnih ur. ♦ Snemite vtič svečke s krožnim gibom. ♦ Odstranite svečko s priloženim ključem za svečke. ♦ Sestava poteka v obratnem vrstnem redu. SI │ 33 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 39: Odprava Napak

  Visokotlačna šoba ( ) je montirana. Montirajte nizkotlačno šobo ( ). Gibka cev za čistilno sredstvo je netesna ali zamašena. Gibko cev za čistilno sredstvo preverite/očistite. NAPOTEK Če motnje ni mogoče odpraviti, mora napravo preveriti servisna služba za stranke. ► ■ 34 │ SI PHDB 4 A1...
 • Seite 40: Proizvajalec

  Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda NAPOTEK ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite samo pokvarjeni izdelek brez opreme (npr. akumulator, kovček za shranjevanje, vgradno orodje itd.). SI │ 35 ■...
 • Seite 41: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 60335-1: 2012/A11: 2014 EN 60335-2-79: 2012 EN 55012: 2007 + A1: 2009 EN 61000-6-1: 2007 Tip/oznaka naprave: Bencinski viskotlačni čistilec PHDB 4 A1 Leto izdelave: 9 - 2016 Serijska številka: IAN 280434 Bochum, 29. 8. 2016 Semi Uguzlu – vodja kakovosti –...
 • Seite 42 Wasser aus Behälter ansaugen......47 DE │ AT │ CH  │  37 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 43: Einleitung

  BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER pH-Wert 6,5...9,5 PHDB 4 A1 elektrische Leitfähigkeit * Leitfähigkeit Frischwasser +1200 μS/cm Einleitung absetzbare Stoffe ** < 0,5 mg/l Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich abfiltrierbare Stoffe *** < 50 mg/l damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Kohlenwasserstoffe...
 • Seite 44: Lieferumfang

  960 mm 2 x Sechskantschlüssel (M5/M8) Typisches ca. 30 2 x Spritzpistolenhalterung Betriebsgewicht 1 x Trichter 1 x Düsenreinigungsnadel (befindet sich in der Betriebsanleitung) 1 x Montagematerial 1 Betriebsanleitung DE │ AT │ CH  │  39 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 45 Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden. START CLOSE CHOKE: ÖFFNEN / SCHLIESSEN CHOKE BENZIN: AUS / AN FUEL │  DE │ AT │ CH ■ 40  PHDB 4 A1...
 • Seite 46: Sicherheitshinweise Für Hochdruckreiniger

  Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft WARNUNG! und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehal- Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserver- ► ten werden. sorgungsunternehmens. DE │ AT │ CH  │  41 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 47 Beschädigung ist die Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen sind eine Gefah- renquelle. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln ist das ► Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittel-Herstel- lers zu beachten, insbesondere die Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung. │  DE │ AT │ CH ■ 42  PHDB 4 A1...
 • Seite 48: Bei Geräten Mit Einem Hand-Arm Vibrationswert > 2,5 M/S

  Ununterbrochener Betrieb ist schlechter als durch – Pausen unterbrochener Betrieb. Bei regelmäßiger, langandauernder Benutzung des ► Gerätes und bei wiederholtem Auftreten entspre- chender Anzeichen (zum Beispiel Fingerkribbeln, kalte Finger) empfehlen wir eine ärztliche Untersuchung. DE │ AT │ CH  │  43 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 49: Transport

  Während des Gebrauchs von Hochdruckreini- ► gern können Aerosole entstehen. Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitliche Schäden zur Folge haben. Atemschutzmasken der Klasse FFP2 oder höher sind zum Schutz vor wässrigen Aerosolen geeignet. │  DE │ AT │ CH ■ 44  PHDB 4 A1...
 • Seite 50: Heißwasser- Und Benzinmotorische Geräte

  Hände und Füße nie in die Nähe bewegter ► oder umlaufender Teile bringen. Vergiftungsgefahr! Gerät darf nicht in geschlos- ► senen Räumen betrieben werden. Keine ungeeigneten Brennstoffe verwenden, da ► sie gefährlich sein können. DE │ AT │ CH  │  45 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 51: Sicherheitseinrichtungen

  ♦ Befestigen Sie die Schlauchablage am Bügelgriff indem Sie die Löcher der beiden Bauteile übereinander bringen. ♦ Befestigen Sie die Schlauchablage mit vier Schrauben und vier Muttern am Bügelgriff │  DE │ AT │ CH ■ 46  PHDB 4 A1...
 • Seite 52: Handspritzpistole, Strahlrohr Und Düse Montieren

  Öl ansaugen. Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosiv und giftig. ♦ Schrauben Sie den Ölmessstab wieder in den Öleinlass. ♦ Schließen Sie den Saugschlauch (Durchmesser mindestens 3/4“) mit Filter (Zubehör) am Wasseranschluss DE │ AT │ CH  │  47 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 53: Selbstansaugung Aus Offenen Tanks/Behälter Und Natürlichen Gewässer

  Tragen Sie zum Starten Schutzhandschuhe. ♦ Benzinhahn öffnen; hierfür den Benzinhahn auf Stellung „ON“ bringen. ♦ Ein-/Ausschalter auf Stellung „ON“ bringen. auf Stellung I \ I (in die linke Position) bringen. ♦ Choke │  DE │ AT │ CH ■ 48  PHDB 4 A1...
 • Seite 54: Motor Abstellen

  – Schmutz entfernen: Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen. Nach Betrieb mit Reinigungsmittel ♦ Lassen Sie das Gerät bei laufendem Motor und geöffnetem Abzug mindestens 1 Minute klarspülen. DE │ AT │ CH  │  49 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 55: Betrieb Unterbrechen

  Reinigen Sie den Wasserfilter. ♦ Reinigen Sie den Ansaugfilter ♦ Prüfen Sie die Befestigungselemente zwischen Motor und Rahmen auf Risse und lassen Sie rissige Befestigungselemente durch den Kunden- dienst ersetzen. │  DE │ AT │ CH ■ 50  PHDB 4 A1...
 • Seite 56: Wartungsarbeiten

  Kupferdrahtbürste. Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstun- den warten. ♦ Ziehen Sie den Zündkerzenstecker mit einer Drehbewegung ab. ♦ Entfernen Sie die Zündkerze mit dem beiliegenden Zündkerzenschlüssel. ♦ Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. DE │ AT │ CH  │  51 ■ PHDB 4 A1...
 • Seite 57: Fehlerbehebung

  Hochdruckdüse ( ) ist montiert. Niederdruckdüse ( ) montieren. Reinigungsmittelschlauch undicht oder verstopft. Reinigungsmittelschlauch prüfen/reinigen. HINWEIS Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden. ► │  DE │ AT │ CH ■ 52  PHDB 4 A1...
 • Seite 58: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließ- setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der lich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungs- Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, koffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 59: Entsorgung

  EN 61000-6-1: 2007 HINWEIS Typ / Gerätebezeichnung: ■ Nicht aufgeführte Ersatzteile können Sie über unsere Service - Hotline Benzin-Hochdruckreiniger PHDB 4 A1 bestellen. Herstellungsjahr: 09 - 2016 ■ Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile Seriennummer: IAN 280434 bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei...
 • Seite 60 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij Stand der Informationen: 08 / 2016 · Ident.-No.: PHDB4A1-082016-1 IAN 280434...

Diese Anleitung auch für:

Ian 280434

Inhaltsverzeichnis