Herunterladen Diese Seite drucken

Przed Uruchomieniem; Ładowanie Akumulatora (Patrz Rys. A); Wkładanie / Wyjmowanie Akumulatora Z Urządzenia; Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora - Parkside PSTDA 20-Li A2 Originalbetriebsanleitung

Akku-pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Przed uruchomieniem

Ładowanie akumulatora (patrz rys. A)
PRZESTROGA!
Przed wyjęciem wzgl . włożeniem akumulatora
do ładowarki należy zawsze wyciągnąć
wtyk z gniazda .
WSKAZÓWKA
Nigdy nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura
otoczenia jest niższa niż 10°C lub wyższa
niż 40°C . W przypadku dłuższego przecho-
wywania akumulatora litowego należy regu-
larnie kontrolować jego poziom naładowa-
nia . Optymalny stan naładowania wynosi
pomiędzy 50% a 80% . Narzędzie należy
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,
w temperaturze otoczenia między 0°C
a 50°C .
Włóż akumulator
(patrz rys . A) .
Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania .
Dioda kontrolna
wonym .
Zielona dioda kontrolna
czenie ładowania i gotowość akumulatora
do użytku .
UWAGA!
Jeśli czerwona dioda LED
akumulator
się przegrzał i nie można go
naładować .
Jeśli czerwona i zielona dioda kontrolna LED
migają razem, wtedy akumulator
uszkodzony .
Wsuń akumulator
Między kolejnymi ładowaniami wyłączaj za-
wsze ładowarkę na co najmniej 15 minut .
W tym celu wyciągnij wtyk z gniazda .
PSTDA 20-Li A2
do szybkiej ładowarki
świeci się w kolorze czer-
sygnalizuje zakoń-
zacznie migać,
do urządzenia .
Wkładanie / wyjmowanie akumula-
tora z urządzenia
Wkładanie akumulatora:
Pozwól, aby akumulator
w urządzeniu .
Wyjmowanie akumulatora:
Naciśnij przycisk odblokowania
akumulator .
Sprawdzanie stanu naładowania
akumulatora
W celu sprawdzenia stanu naładowania aku-
mulatora naciśnij przycisk stanu naładowania
(patrz rysunek główny) .
Stan naładowania wskazują diody LED
w następujący sposób:
CZERWONY / POMARAŃCZOWY /
ZIELONY = maksymalny poziom naładowania
CZERWONY / POMARAŃCZOWY =
średni poziom naładowania
CZERWONY = słabe naładowanie -
naładować akumulator

Uruchomienie

Montaż / wymiana brzeszczotu
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy
elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana
narzędzia itp.) oraz na czas jego transportu
i przechowywania wyjmij akumulator z elektro-
narzędzia.
W przypadku niezamierzonego naciśnięcia
włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo
obrażeń .
Ściśnij osłonę
uchwytów i pociągnij, zdejmując ją do przodu .
Obróć uchwyt szybkomocujący
maj go obrócony .
Wciśnij dany brzeszczot aż do oporu w uchwyt
jest
szybkomocujący
Puść uchwyt szybkomocujący
wrócić do swojego położenia początkowego .
Teraz brzeszczot jest zablokowany .
UWAGA! Zęby brzeszczotu muszą przy tym
wskazywać do przodu (patrz rozkładana
strona)!
zatrzasnął się
i wyjmij
na wysokości zewnętrznych
i przytrzy-
.
. Musi on po-
PL
 7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

291971