Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSTDA 20-Li A2 Originalbetriebsanleitung

Akku-pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS JIGSAW PSTDA 20-Li A2
AKUMULATORSKA NIHAJNA
VBODNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 291971
AKU PŘÍMOČARÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSTDA 20-Li A2

 • Seite 1 CORDLESS JIGSAW PSTDA 20-Li A2 AKUMULATORSKA NIHAJNA AKU PŘÍMOČARÁ PILA VBODNA ŽAGA Překlad originálního provozního návodu Prevod originalnega navodila za uporabo AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 291971...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonsko naročilo ............12 PSTDA 20-Li A2  ...
 • Seite 6: Uvod

  AKUMULATORSKA NIHAJNA tipka za stanje akumulatorja lučka LED akumulatorja VBODNA ŽAGA PSTDA 20-Li A2 hitri polnilnik Uvod rdeča lučka LED nadzora polnjenja Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili zelena lučka LED nadzora polnjenja ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo Vsebina kompleta so sestavni del tega izdelka.
 • Seite 7: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  (na primer čase, ko je električno hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja orodje izklopljeno, ter čase, v katerih je vklop- povečano tveganje zaradi električnega udara. ljeno, vendar obratuje brez obremenitve). PSTDA 20-Li A2    3 ■ │...
 • Seite 8: Varnost Oseb

  Veliko nezgod nastane zaradi slabo vzdrževanih električnih orodij. d) Pred vklopom električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače. ■ 4    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 9: Uporaba In Ravnanje Z Akumulatorskim Orodjem

  čeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporab- niškega vzdrževanja naprave. PSTDA 20-Li A2    5 ■ │...
 • Seite 10: Originalni Pribor/Dodatne Naprave

  A). Informacije o žaginih listih ♦ Električni vtič priključite v vtičnico. Nadzorna Osnovna oprema izdelkov Parkside že obsega lučka LED sveti rdeče. žagine liste za glavne vrste obdelave lesa in kovin. ♦ Zelena nadzorna lučka LED vam sporoča,...
 • Seite 11: Vstavljanje/Odstranjevanje Akumulatorja

  ♦ Potisnite stikalo pihalne priprave za iveri v svoj izhodiščni položaj. Žagin list je zdaj v položaj zapahnjen. ■ POZOR! Zobje žaginega lista morajo biti pri tem obrnjeni naprej (glejte zloženo stran)! PSTDA 20-Li A2    7 ■ │...
 • Seite 12: Vgradnja Zaščite Pred Trganjem Lesa

  ♦ Nastavite kot reza 0°/15°/30°/45° s pomo- čjo oznak na podnožni plošči . Potisnite podnožno ploščo naprej, da se zaskočni zatič zatakne v zobeh ♦ Zategnite vpenjalne vijake s ključem imbus. ■ 8    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 13: Vzdrževanje In Čiščenje

  (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda- jalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda PSTDA 20-Li A2    9 ■ │...
 • Seite 14: Pooblaščeni Serviser

  Direktivo 2006/66/EC reciklirati. Akumu- Proizvajalec lator in/ali napravo oddajte na javnih zbirališčih. KOMPERNASS HANDELS GMBH O možnostih odstranitve neuporabnih električnih orodij/akumulatorja povprašajte pri svoji občinski BURGSTRASSE 21 ali mestni upravi. DE - 44867 BOCHUM NEMČIJA www.kompernass.com ■ 10    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 15: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 60335-1: 2012/A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004/A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Oznaka tipa stroja: AKUMULATORSKA NIHAJNA VBODNA ŽAGA PSTDA 20-Li A2 Leto izdelave: 10 - 2017 Serijska številka: IAN 291971 Bochum, 28. 9. 2017 Semi Uguzlu – vodja kakovosti –...
 • Seite 16: Naročanje Nadomestnega Akumulatorja

  Telefonsko naročilo Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte pripravljeno številko artikla (npr. IAN 291971) za svojo napravo. Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil. ■ 12    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 17 Telefonická objednávka ............25 PSTDA 20-Li A2  ...
 • Seite 18: Úvod

  AKU PŘÍMOČARÁ PILA LED displej akumulátoru rychlonabíječka PSTDA 20-Li A2 červená LED kontrolka nabíjení Úvod zelená LED kontrolka nabíjení Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového Rozsah dodávky přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- 1 AKU PŘÍMOČARÁ PILA vč. odsávacího hrdla bek.
 • Seite 19: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí ohroženém výbuchem, ve kterém se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Elektrické nářadí vytváří jiskry, od nichž se může vznítit prach nebo výpary. PSTDA 20-Li A2    15 ■ │...
 • Seite 20: Elektrická Bezpečnost

  částmi zachyceny. trickým proudem. g) Pokud lze namontovat zařízení pro odsávání a zachytávání prachu, ujistěte se, zda jsou tato připojena a správně použita. Použitím od- sávání prachu se může snížit ohrožení prachem. ■ 16    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 21: Manipulace S Elektrickým Nářadím A Jeho Použití

  ňujte přitom pracovní podmínky a vykonáva­ kvalifikovanými odborníky a používejte jen nou činnost. Použití elektrického nářadí k jiným originální náhradní díly. Tím zajistíte, že zůstane než určeným účelům může vést ke vzniku nebez- zachována bezpečnost elektrického nářadí. pečných situací. PSTDA 20-Li A2    17 ■ │...
 • Seite 22: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Děrovky

  Informace k pilovým listům přístroje, což může vést k zásahu elektrickým proudem. Standardní vybavení Parkside již obsahuje pilové Bezpečnostní pokyny pro nabíječky listy pro hlavní použití ve dřevě a kovu. ▯ 2 pilové listy pro obecné řezy do dřeva Děti starší...
 • Seite 23: Před Uvedením Do Provozu

  Pusťte rychloupínací sklíčidlo , toto se musí Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. vrátit do své výchozí polohy. Pilový list je nyní zajištěný. ■ POZOR! Zuby pilového listu přitom musí směřo- vat dopředu (viz výklopná stránka)! PSTDA 20-Li A2    19 ■ │...
 • Seite 24: Montáž Ochranného Krytu

  Nastavte úhel řezu 0°/ 15°/ 30°/ 45° po- mocí značek na základové desce . Posuňte základovou desku dopředu, aby aretační kolík zapadl do ozubení ♦ Upněte svěrací šrouby pomocí klíče s vnitř- ním šestihranem. ■ 20    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 25: Nastavení Počtu Zdvihů

  (pokladní lístek) a stručně se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla. Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba. PSTDA 20-Li A2    21 ■ │...
 • Seite 26 Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají. ■ 22    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 27: Servis

  Dbejte prosím na to, že následující adresa není adre- O možnostech likvidace nefunkčního elektrického sou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. nářadí / akumulátorů se informujte u svého obecního či městského úřadu. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NĚMECKO www.kompernass.com PSTDA 20-Li A2    23 ■ │...
 • Seite 28: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typové označení stroje: AKU PŘÍMOČARÁ PILA PSTDA 20-Li A2 Rok výroby: 10 - 2017 Sériové číslo: IAN 291971 Bochum, 28.09.2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 29: Objednávka Náhradního Akumulátoru

  Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz Aby bylo zaručeno rychlé zpracování Vaší objednávky, připravte si prosím pro všechny poptávky číslo výrobku (např. IAN 291971). Číslo výrobku naleznete na typovém štítku nebo na titulním listu tohoto návodu. PSTDA 20-Li A2    25 ■ │...
 • Seite 30 ■ 26    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 31 Telefonische Bestellung ............38 PSTDA 20-Li A2 DE │...
 • Seite 32: Einleitung

  AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät PSTDA 20-Li A2 Rote Ladekontroll-LED Einleitung Grüne Ladekontroll-LED Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Akku-Pendelhubstichsäge inkl. Absaugstutzen Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist und Adapter Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Akku-Schnellladegerät...
 • Seite 33: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, Ihr Körper geerdet ist. aber ohne Belastung läuft). PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 34: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von bereits eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. unerfahrenen Personen benutzt werden. ■ 30  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 35: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen und Benutzer-Wartung dürfen nicht kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann von Kindern ohne Beaufsichtigung zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. durchgeführt werden. PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Informationen zu Sägeblättern Die Kontroll-LED leuchtet rot. Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz und dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Metall.
 • Seite 37: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Ausgangsposition zurückkehren. ♦ Schieben Sie den Schalter Späneblasvorrichtung Das Sägeblatt ist nun verriegelt. in die Position ■ ACHTUNG! Die Zähne des Sägeblattes müssen dabei nach vorne zeigen (Siehe Ausklappseite)! PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Spanreißschutz Montieren

  Hilfe der Markierungen an der Fußplatte ein. Schieben Sie die Fußplatte nach vorne, damit der Arretierstift in die Verzahnung einrastet. ♦ Spannen Sie die Klemmschrauben mit dem Sechskantschlüssel. ■ 34  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 39: Wartung Und Reinigung

  Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 40: Service

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 36  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 41: Entsorgung

  EN 55014-2: 2015 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Pendelhubstichsäge PSTDA 20-Li A2 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 291971 Bochum, 28.09.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent-...
 • Seite 42: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 291971) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen- schild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. ■ 38  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 43 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen: 10 / 2017 Ident.-No.: PSTDA20-LiA2-102017-1 IAN 291971...

Diese Anleitung auch für:

Ian 291971