Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSTDA 20-Li B3 Originalbetriebsanleitung

Akku-pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Cordless Jigsaw PSTDA 20-Li B3
Akkus dekopírfűrész
Az originál használati utasítás fordítása
Aku přímočará pila
Překlad originálního provozního návodu
IAN 326401_1904
Akumulatorska nihajna vbodna
žaga
Prevod originalnega navodila za uporabo
Akku-Pendelhubstichsäge
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSTDA 20-Li B3

 • Seite 1 Cordless Jigsaw PSTDA 20-Li B3 Akkus dekopírfűrész Akumulatorska nihajna vbodna Az originál használati utasítás fordítása žaga Prevod originalnega navodila za uporabo Aku přímočará pila Akku-Pendelhubstichsäge Překlad originálního provozního návodu Originalbetriebsanleitung IAN 326401_1904...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Bevezető ........4 Az eredeti CE megfelelőségi Rendeltetésszerű használat ..4 nyilatkozat fordítása ....80 Általános leírás ......5 Robbantott ábra ......85 Szállítási terjedelem ......5 Bevezető Működés leírása .......5 Áttekintés .........5 Műszaki adatok ......6 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Biztonsági tudnivalók ....
 • Seite 5: Általános Leírás

  Ipari alkalmazás esetén megszűnik a garancia. Az akkumulátoros dekopírfűrész egy lengő- A készülék a Parkside X 20 V TEAM so- löketes szerkezettel, egy munkavilágítással rozat része és a Parkside X 20 V TEAM és egy párhuzamos vezetővel rendelkezik. sorozat akkumulátoraival üzemeltethető.
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  Névleges felvétel ......65 W Bemeneti feszültség ... 230-240 V~, 50 Hz Akkumulátoros lengőlöketes Kimeneti feszültség ....21,5 V dekopírfűrész ..PSTDA 20-Li B3 Kimeneti áram .......2,4 A Névleges bemeneti feszültség ..20 V Mini biztosíték ......T3.15A Üresjárati fordulatszám n ...0 - 2700 min...
 • Seite 7: Biztonsági Tudnivalók

  Szimbólumok és ábrák lyek a szerszámgép optimá- lis kezeléséről informálnak. A készüléken található képjelek: ltalános biztonsági tudnivalók elektromos Ez a készülék a Parkside szerszámgépekhez X 20 V TEAM sorozat része FIGYELMEZTETÉS! Olvas- sa el az elektromos ké- Figyelmesen olvassa végig a ziszerszámhoz tartozó...
 • Seite 8 jon adapterdugókat védőföldelt A biztonsági tudnivalókban alkal- elektromos szerszámgépekkel mazott „elektromos szerszámgép“ együtt. A módosítás nélküli du- fogalom hálózatról működtetett elektromos szerszámgépekre (há- gók és a megfelelő dugaszoló lózati kábellel) és akkuval működ- aljzatok csökkentik az áramütés tetett elektromos szerszámgépekre kockázatát. b) Kerülje teste érintkezését a (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.
 • Seite 9 c) Kerülje a véletlen üzembe he- csökkenti az áramütés kockáza- lyezést. Győződjön meg arról, tát. f) Ha elkerülhetetlen egy elektro- hogy az elektromos szerszám- mos szerszámgép nedves kör- gép ki van kapcsolva, mielőtt nyezetben történő használata, áramellátásra és/vagy akkura alkalmazzon egy olyan RCD csatlakoztatja, felemeli vagy (Residual Current Device), mely- hordozza. Balesetekhez ve- nek kioldási árama 30 mA vagy zethet, ha az elektromos szer- alacsonyabb. Egy RCD haszná- számgép hordozása közben a lata csökkenti az áramütés koc- kapcsolón tartja az ujját, vagy kázatát.
 • Seite 10 zés is szerelhető, akkor azokat kumulátort, mielőtt beállításokat fel kell helyezni és megfelelően végez a készüléken, betétszer- használni kell. Porelszívó alkal- számokat cserél vagy az elekt- romos kéziszerszámot elteszi. mazása csökkentheti a por miat- ti veszélyeztetéseket. Ez az óvintézkedés megakadá- h) Ne gondolja, hogy biztonság- lyozza az elektromos szerszám- ban van és ne hagyja figyelmen gép véletlen beindulását. kívül az elektromos kéziszer- d) A használaton kívül lévő elekt- számokra vonatkozó biztonsági romos szerszámgépek tárolása előírásokat akkor sem, ha több- gyermekek által el nem érhető szöri használat után jól ismeri helyen történjen. Ne engedje, az elektromos kéziszerszám hogy olyan személyek használ- használatát. A figyelmetlenség ják a készüléket, akik azt nem ismerik és jelen utasításokat...
 • Seite 11 deltetett akkukat használja. Az ápolt, éles vágóélekkel rendel- kező vágószerszámok kevésbé eltérő akkuk használata sérülé- szorulnak be és könnyebben seket okozhat és tűzveszélyt rejt vezethetők. magában. g) Az elektromos szerszámgépet, c) A használaton kívüli akkut a tartozékokat, a behelyezhető tartsa távol gemkapcsoktól, szerszámokat stb. alkalmazza érméktől, kulcsoktól, szögektől, jelen utasításoknak megfelelő- csavaroktól és egyéb olyan en. Eközben vegye figyelembe apró fémtárgyaktól, melyek az a munkafeltételeket és a kivi- érintkezők áthidalását okozhat- telezendő tevékenységet. Az ják.
 • Seite 12: Kiegészítő Biztonsági Utasítások

  és elve- szítheti az uralmát felette. a) Elektromos szerszámgépe ja- • Ne használjon olyan tar- víttatásához csak szakképzett tozékokat, amelyeket a szakszemélyzetet és csak ere- PARKSIDE nem ajánl. Ez deti pótalkatrészeket vegyen áramütést vagy tüzet okozhat. igénybe. Ezzel biztosított, hogy Vegye figyelembe a az elektromos szerszámgép biz- Parkside X 20 V Team tonságos marad.
 • Seite 13: Maradék Rizikó

  fenn, ha hozzáér a fűrészlap- Tüzet és áramütést okozhat, ha hoz. elektromos vezetékekhez ér. • Az elektromos kéziszerszámot Gázvezeték sérülése robbanást csak bekapcsolt állapotban ve- okozhat. Vízvezetékbe hatolás zesse a munkadarab felé. Ellen- anyagi károkat vagy áramütést kező esetben fennáll a vissza- okozhat.
 • Seite 14: Összeszerelés

  Figyelem! A jelen elektro- Csúszósaru mos szerszám üzem közben felhelyezése/levétele elektromágneses mezőt ger- Könnyen karcolódó munkadarabok felüle- jeszt. Ez a mező bizonyos tén történő munkavégzés esetén ajánlott körülmények között aktív csúszósaruval (20) dolgozni. vagy passzív módon orvosi implantatumokat befolyásol- Csúszósaru felhelyezése 1.
 • Seite 15: Az Akkumulátor Feltöltése

  Fűrészlap felszerelése/ Nyomja meg a gombot az akkumulátoron cseréje (22). Az akkumulátor töltöttségi szintjét a töltésszintjelző (22a) színű LED-fényeinek világítása jelzi: Viseljen védőkesztyűt a fűrészlap felhelyezésekor. 3 LED világít (piros, narancs és zöld): Sérülésveszély áll fenn, ha hozzáér Akkumulátor fel van töltve a fűrészlaphoz. 2 LED világít (piros és narancssárga): Kizárólag T-szárú (egybüty- kös szárú) fűrészlapok hasz- Akkumulátor részben fel van töltve nálhatók, mint amilyenek a...
 • Seite 16: Párhuzamos Vezető Fel-/Leszerelése

  Fűrészlap leszerelése Ügyeljen arra, hogy a kör- nyezeti hőmérséklet a mun- kavégzés során ne haladja 1. Forgassa el a szorító kart (27) ameny- meg az 50 °C-ot és ne legyen nyire csak lehet balra és tartsa erősen kevesebb, mint -20 °C. ebben a pozícióban.
 • Seite 17: A Löketerősség Beállítása

  A löketerősség Külső porelszívó levétele: beállítása 1. Húzza le a szívótömlőt a külső porelszí- vóhoz való adapterről (26). A lengőlöket kapcsolóval (8) beállíthatja a 2. Húzza le a külső porelszívóhoz való fűrészlap ingamozgását. A lengőlöket kap- adaptert (26). csolóhoz (8) 4 pozíció áll rendelkezésre: A porszívó...
 • Seite 18: Munkavégzéssel Kapcsolatos Utasítások

  Munkavégzéssel kapcsolatos Tisztítás utasítások A készüléket nem szabad le- fröcskölni vízzel és nem sza- • Rögzítse a munkadarabot. Kisméretű bad vízbe rakni. Áramütés munkadarabokhoz használjon befogó veszélye áll fenn. eszközöket. • Rajzoljon egy vonalat a fűrészlap irá- nyításának megadásához. Ne használjon tisztító-, ill. oldó- •...
 • Seite 19: Eltávolítás És Környezetvédelem

  Eltávolítás és • A készüléket adja le egy hulladék- környezetvédelem hasznosító szervnél. Az alkalmazott, műanyagból és fémből készült alkotóe- Wyjmij akumulator z urządzenia i przekaż lemek fajtánként különválaszthatók és urządzenie, jego akcesoria i opakowanie újrafelhasználás alá vethetők. Kérdez- do zgodnej z przepisami o ochronie śro- ze ezzel kapcsolatban szerviz-közpon- dowiska naturalnego utylizacji.
 • Seite 20: Hibakeresés

  Hibakeresés Baleset vagy üzemzavar esetén azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből! Ennek figyelmen kívül hagyása vágási sérüléseket okozhat. Probléma Lehetséges okok Hibakezelés Az akkumulátort ( 22) feltölteni Az akkumulátor ( 22) leme- (vegye figyelembe az akkumu- látor és a töltő külön használati rült útmutatóját) Az akkumulátort (...
 • Seite 21: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkus fűszegélynyíró IAN 326401_1904 A termék típusa: PSTDA 20-Li B3 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Szerviz Magyarország Stockstädter Straße 20 Tel.: 06800 21225 63762 Großostheim E-Mail: grizzly@lidl.hu Germany W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató...
 • Seite 22 tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető...
 • Seite 23 Kazalo Predgovor ........23 Čiščenje .........37 Namenska uporaba ....23 Vzdrževanje ........37 Splošen opis ......24 Shranjevanje ......37 Odstranjevanje/varstvo okolja .. 38 Obseg dobave .......24 Nadomestni deli / Pribor ... 38 Opis delovanja .......24 Garancijski list ......39 Pregled ..........24 Tehnični podatki ......
 • Seite 24: Splošen Opis

  V primeru uporabe v komercialne namene ugasne pravica do uveljavljanja garancije. Akumulatorska vbodna žaga ima pripravo Orodje sodi v serijo Parkside za nihajni hod, delovno luč in vzporedno X 20 V TEAM in ga lahko uporabljate z vodilo. akumulatorskimi baterijami za serijo Parksi- Zareze za zajeralni kot omogočajo na-...
 • Seite 25: Tehnični Podatki

  Delovanje ......-20 - 50 °C Tehnični podatki Skladiščenje ......0 - 45 °C Akumulatorska nihajna Polnilnik ......PLG 20 A1 vbodna žaga ..PSTDA 20-Li B3 Nazivna moč ....... 65 W Nazivna vhodna napetost ....20 V Vhodna napetost/ Število vrtljajev v prostem teku n Input ......
 • Seite 26: Varnostna Opozorila

  Znaki za napotek z informa- cijami o primernem rokova- Simboli na orodju nju z napravo. Ta aparat sodi v serijo Splošni varnostni predpisi Parkside X 20 V TEAM za električna orodja Pozorno preberite navodila OPOZORILO! Preberite za uporabo. vsa varnostna opozori- la, navodila, ilustracije Električnih orodij ne odvrzite...
 • Seite 27 Varnostna navodila in opo- 2) ELEKTRIČNA VARNOST: zorila shranite za prihodnjo uporabo. a) Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtič- Pojem ,,električno orodje”, upo- nici. V nobenem primeru rabljen v varnostnih navodilih, vtiča ne smete spreminjati. se nanaša na električna orodja s priklopom na omrežje (s priključ- Uporaba adapterskih vtičev nim kablom) in na akumulatorska...
 • Seite 28 e) Če električno orodje upo- c) Izogibajte se nenamerne- rabljate na prostem, upo- mu vklopu orodja. Preden rabljajte samo podaljšek, električno orodje priključi- te na električno omrežje, ki je primeren za delo na ga dvignete ali prenašate, prostem. Uporaba podaljševal- se prepričajte, da je izklju- nega kabla, ki je primeren za čeno.
 • Seite 29 njihovo pravilno uporabo. sko baterijo, preden se lo- tite nastavitev orodja, za- Če so na voljo priključki za menjate pribor ali odložite odsesavanje in lovilnik prahu, orodje. Ta previdnostni ukrep se prepričajte, da so pravilno priklopljeni in da jih pravilno onemogoča nenamerni zagon uporabljate.
 • Seite 30 Pri tem upoštevajte delov- poškodbe in požar. ne pogoje in vrsto dela, ki c) Akumulatorska baterija, ga nameravate opravljati. ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi Zaradi uporabe električnega sponkami, kovanci, ključi, orodja v druge, nepredvidene žeblji, vijaki ali z drugimi namene, lahko nastanejo nevar- kovinskimi predmeti, ki...
 • Seite 31: Dodatna Varnostna Opozorila

  Električno orodje lahko • Ne uporabljajte pribora, popravlja samo usposo- ki ni priporočen s strani bljen strokovnjak, in to PARKSIDE. Ta lahko povzroči izključno z originalnimi električni udar ali požar. nadomestnimi deli. Le tako Upoštevajte varnostna bo tudi vnaprej zagotovljena opozorila in navodila varna raba električnega orodja.
 • Seite 32: Druga Tveganja

  obdelovanec. Ob stiku z žagi- Stik z električnimi vodniki lahko nim listom obstaja nevarnost povzroči požar in električni poškodb. udar. • Električno orodje približajte Poškodba plinske napeljave obdelovancu le, ko orodje de- lahko povzroči eksplozijo. Če luje. Če se nastavek zatakne v žaga prodre v vodovodno cev, obdelovancu, obstaja nevarnost povzroči materialno škodo.
 • Seite 33: Namestitev

  Opozorilo! Električno orodje Namestitev/odstranitev med delovanjem ustvarja ele- drsne čeljusti ktromagnetno polje. To polje Priporočamo, da pri delu na obdelovancih lahko v določenih pogojih s površino, občutljivo na praske, uporablja- vpliva na aktivne in pasivne te drsno čeljust (20). medicinske vsadke. Da bi zmanjšali nevarnost resnih Namestitev drsne čeljusti 1.
 • Seite 34: Preverjanje Stanja Napolnjenosti Akumulatorske Baterije

  Preverjanje stanja 1. Akumulatorsko baterijo (22) vzemite iz napolnjenosti orodja. akumulatorske baterije 2. Potisnite akumulatorsko baterijo (22) na polnilnik (24). Prikaz stanja napolnjenosti (22a) prikazuje 3. Polnilnik (24) priklopite v vtičnico. stanje napolnjenosti akumulatorske baterije Rdeča LED-dioda indikatorja napol- (22). njenosti (22a) na polnilniku (24) sveti, dokler se akumulatorska baterija (22) Pritisnite tipko indikatorja napolnjenosti...
 • Seite 35: Namestitev/Odstranitev Vzporednega Vodila

  Uporaba Pazite, da boste vedno uporabljali pravi žagin list za material, ki ga Pred kakršnimi koli deli na trenutno obdelujete. Ob dobavi je orodju tega izklopite in od- orodju priložen en žagin list z gro- stranite akumulatorsko bate- bimi zobmi za les in en žagin list s rijo.
 • Seite 36: Nastavitev Nihajnega Hoda

  Nastavitev nihajnega 2. Priključite gibko sesalno cev sesalni- ka (ni vključena v obseg dobave) na hoda adapter za zunanje odsesavanje prahu S stikalom za nihajni hod (8) lahko nasta- (26). vite nihajno gibanje žaginega lista. Stikalo Odklop zunanjega odsesavanja za nihajni hod (8) ima 4 položaje: prahu: 0 –...
 • Seite 37: Navodila Za Delo

  Čiščenje 4. Žagajte naprej po črti. 5. Izklopite žago in jo po koncu dela Orodja ni dovoljeno škropiti dvignite z obdelovanca. z vodo ali ga dajati v vodo. Navodila za delo Sicer obstaja nevarnost elek- tričnega udara. • Vpnite obdelovanec. Za majhne obde- lovance uporabite pripravo za vpenja- Ne uporabljajte čistilnih sredstev nje.
 • Seite 38: Odstranjevanje/Varstvo Okolja

  Odstranjevanje/varstvo okolja Odstranite akumulatorsko baterijo iz orod- ja ter orodje, akumulatorsko baterijo, pri- bor in embalažo oddajte v okolju prijazno reciklažo. Električne naprave ne spadajo v hišne smeti. • Napravo oddajte na zbirališču za predelavo odpadkov. Uporabljeni deli iz umetnih snovi ter kovin se lahko ločijo po vrstah in oddajo v reciklažni postopek.
 • Seite 39: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 41 Odpravljanje napak V primeru nesreče ali motnje delovanja nemudoma odstranite akumulatorsko bate- rijo iz orodja! Neupoštevanje lahko povzroči ureznine. Težava Možen vzrok Odpravljanje napak Napolnite akumulatorsko bate- Akumulatorska baterija ( rijo ( 22) (glejte „Vstavljanje/ je prazna. odstranjevanje akumulatorske baterije“) Vstavite akumulatorsko baterijo Orodje se ne vklo- Akumulatorska baterija (...
 • Seite 42 Obsah Náhradní díly / Příslušenství ..56 Úvod.......... 42 Vyhledávání závad ....57 Použití dle určení ......42 Záruka ........58 Obecný popis ......43 Opravna ........59 Service-Center ......59 Objem dodávky ......43 Dovozce ........59 Popis funkce ........43 Překlad originálního Přehled ..........43 Technické...
 • Seite 43: Obecný Popis

  Přístroj je součástí série Parkside lelní vedení. X 20 V TEAM a lze jej provozovat s aku- Zářezy úhlu pokosu umožňují přesnou mulátory série Parkside X 20 V TEAM. Aku- práci. mulátory se smí nabíjet pouze nabíječkami Funkce ovládacích prvků naleznete v násle- série Parkside X 20 V TEAM.
 • Seite 44 Technické údaje Vstupní napětí ..230 - 240 V~, 50 Hz Výstupní napětí ......21,5 V Akumulátorová kyvadlová Výstupní proud.......2,4 A zdvihací děrovka ..PSTDA 20-Li B3 Jištění přístroje ......T3.15A Jmenovité vstupní napětí....20 V Třída ochrany ........Volnoběžné otáčky n ..0 - 2700 min...
 • Seite 45: Bezpečnostní Pokyny

  Symboly a piktogramy nářadí Piktogramy na přístroji VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní Tento přístroj je součástí pokyny a instrukce, Parkside X 20 V TEAM prohlédněte si obrázky a technické údaje, které Pozorně si přečtěte návod k jsou dodávány k tomu- obsluze. to elektrickému nářadí.
 • Seite 46 1) BEZPEČNOST PRACOVIŠTĚ: povrchy jako jsou roury, topná tělesa, sporáky a a) Udržujte svůj pracovní ledničky. Existuje zvýšené rizi- úsek čistý a dobře osvět- ko skrze elektrický úder, když je lený. Nepořádek anebo neo- Vaše tělo zemněné. c) Nevystavujte elektric- světlené...
 • Seite 47 d) Odstraňte nastavovací RCD snižuje riziko elektrického nářadí anebo šroubováky úderu. předtím, než elektrický 3) BEZPEČNOST OSOB: nástroj zapnete. Nářadí anebo klíč, který se nachází v a) Buďte pozorní, dbejte na otáčející se části nástroje, může to, co děláte a pusťte se vést k poraněním.
 • Seite 48 četly. Elektrické nástroje jsou možňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nebezpečné, když je používají neočekávaných situacích. nezkušené osoby. e) Údržbu elektrického nářa- 4) POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘO- dí a používaného nástroje VÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁ- provádějte s maximální STROJE: pečlivostí. Kontrolujte, jestli pohyblivé...
 • Seite 49 či mastnoty. Kluzká držadla kat tekutina. Vyvarujte se kontaktu s ní. Při ná- a kluzké úchopné plochy neu- hodném kontaktu oplách- možňují bezpečné ovládání a něte vodou. Když se tato kontrolu elektrického nářadí v tekutina dostane do očí, neočekávaných situacích. přídavně...
 • Seite 50: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny

  PARKSIDE. To originálních náhradních může vést k úrazu elektrickým dílů. Tímto se zajistí to, že proudem nebo k požáru. bezpečnost elektrického nářadí Dodržujte bezpečnost- zůstává zachována. b) Na poškozených akumu- ní pokyny a pokyny k látorech nikdy neprová-...
 • Seite 51: Zbývající Rizika

  až když je pilový list zcela v Zbývající rizika klidovém stavu. Tak zabráníte zpětnému rázu a můžete elekt- I když toto elektrické nářadí obslu- rický nástroj bezpečně odložit. hujete v souladu s předpisy, stále • Používejte pouze nepoškozené, existují zbývající rizika. V souvis- bezvadné...
 • Seite 52: Demontáž/Montáž Ochranného Krytu

  Demontáž/montáž 2. Ke vložení akumulátoru (22) zasuňte ochranného krytu akumulátor (22) podél vodicí lišty do přístroje. Tento slyšitelně zaklapne. Montáž ochranného krytu Akumulátor vložte teprve 1. Zatlačte oba držáky ochranného krytu tehdy, až když je akumuláto- (15) do vyhloubenin na krytu přístroje. rový...
 • Seite 53: Montáž/Výměna Pilového Listu

  Demontáž pilového listu 1. Popřípadě vyjměte akumulátor (22) z přístroje. 2. Zasuňte akumulátor (22) do nabíjecí 1. Otočte svěrací páku (27) dle možnosti prohloubeniny v nabíječce (24). co nejvíce doleva a přidržte ji v této 3. Nabíječku (24) zapojte do síťové zá- poloze.
 • Seite 54: Zapnutí A Vypnutí

  Dbejte na to, aby okolní 0 - žádný zdvih teplota během práce nepře- 1 - mírný zdvih kročila 50 °C a neklesla pod 2 - střední zdvih -20 °C. 3 - silný zdvih Zapnutí a vypnutí Optimální sílu zdvihu lze určit praktickým pokusem, přičemž platí následující dopo- Zapínačem/vypínačem (2) můžete plynule ručení: regulovat rychlost.
 • Seite 55: Zapnutí/Vypnutí Funkce Odfoukávání Prachu

  Sací hadici vysavače můžete pří- • Vyčkejte, dokud přístroj nedosáhne své padně připojit k přístroji přímo a plné rychlosti. bez adaptéru. • Nasaďte základní desku (5) na obro- bek. Zapnutí/vypnutí funkce • Pomalu pohybujte přístrojem podél vy- odfoukávání prachu značené čáry a pevně přitlačte základ- ní...
 • Seite 56: Údržba

  Odklízení a ochrana Údržba okolí Přístroj je bezúdržbový. Vyjměte akumulátor z nástroje a přiveďte Skladování nástroj, akumulátor, příslušenství a obal k recyklaci odpovídající životnímu prostředí. • Vždy skladujte přístroje a příslušenství: - suché. Přístroje nepatří do domovního od- - čisté. padu.
 • Seite 57: Vyhledávání Závad

  Vyhledávání závad V případě nehody nebo provozní poruchy akumulátor ihned vyjměte z přístroje! Nedodržení může vést k pořezání. Problém Možné příčiny Odstranění závad Vložte akumulátor ( (dodržujte samostatný návod k Akumulátor není vložený obsluze pro akumulátor a nabí- ječku) Přístroj nestartuje Nabijte akumulátor ( 22) (viz Vybitý...
 • Seite 58: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za ku od data zakoupení. spotřební materiál (např pilové listy), nebo V případě...
 • Seite 59: Opravna

  Service-Center čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Servis Česko vám sdělenou adresu příslušného ser- visu. Aby bylo zabráněno problémům Tel.: 800143873 s přijetím a dodatečnými náklady, E-Mail: grizzly@lidl.cz bezpodmínečně použijte jen tu adresu, IAN 326401_1904 která...
 • Seite 60 Inhalt Einleitung ........60 Garantie ........78 Bestimmungsgemäße Reparatur-Service ...... 79 Verwendung ......60 Service-Center ......79 Allgemeine Beschreibung ... 61 Importeur ........79 Original-EG- Lieferumfang ........61 Konformitätserklärung ....83 Funktionsbeschreibung .....61 Explosionszeichnung ....85 Übersicht ........61 Technische Daten ......62 Einleitung Sicherheitshinweise ....
 • Seite 61: Allgemeine Beschreibung

  Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Ein- ordnungsgemäß. satz erlischt die Garantie. Funktionsbeschreibung Das Gerät ist Teil der Serie Parkside X 20 V TEAM und kann mit Akkus der Parkside X 20 V TEAM Serie betrieben Die Akku-Stichsäge verfügt über eine werden. Die Akkus dürfen nur mit Lade- Pendelhubeinrichtung, ein Arbeitslicht und geräten der Serie Parkside X 20 V TEAM...
 • Seite 62: Technische Daten

  27 Klemmhebel Nennaufnahme ......65 W Technische Daten Eingangsspannung ..230-240 V~, 50 Hz Ausgangsspannung ....21,5 V Akku-Pendelhub- Ausgangsstrom ......2,4 A stichsäge....PSTDA 20-Li B3 Schutzklasse ........Nenneingangsspannung ....20 V Gerätesicherung ......T3.15A Leerlaufdrehzahl n .....0 - 2700 min Achtung! Dieses Ladegerät kann Sägehub ........
 • Seite 63: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen mit dem Gerät. Bildzeichen auf dem Gerät: Allgemeine Sicherheits- hinweise für Elektrowerk- Das Gerät ist Teil zeuge der Serie Parkside X 20 V TEAM. WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinwei- Betriebsanleitung lesen. se, Anweisungen, Be- bilderungen und techni- Elektrogeräte gehören nicht schen Daten, mit denen in den Hausmüll.
 • Seite 64 trowerkzeuges fern. Bei folgenden Anweisungen und Anweisungen können elek- Ablenkung können Sie die Kon- trischen Schlag, Brand und/ trolle über das Elektrowerkzeug oder schwere Verletzungen verlieren. verursachen. 2) Elektrische Sicherheit Bewahren Sie alle Sicher- heitshinweise und Anwei- a) Der Anschlussstecker des sungen für die Zukunft auf.
 • Seite 65 zu tragen, aufzuhängen Sie tun, und gehen Sie mit oder um den Stecker aus Vernunft an die Arbeit mit der Steckdose zu ziehen. dem Elektrowerkzeug. Halten Sie die Anschluss- Benutzen Sie kein Elektro- leitung fern von Hitze, werkzeug, wenn Sie müde Öl, scharfen Kanten oder sind oder unter Einfluss sich bewegenden Teilen.
 • Seite 66 d) Entfernen Sie Einstellwerk- h) Wiegen Sie sich nicht in zeuge oder Schrauben- falscher Sicherheit und set- schlüssel, bevor Sie das zen Sie sich nicht über die Elektrowerkzeug einschal- Sicherheitsregeln für Elek- trowerkzeuge hinweg, ten. Ein Werkzeug oder Schlüs- auch wenn Sie nach viel- sel, der sich in einem drehen- fachem Gebrauch mit dem den Teil des Elektrowerkzeugs...
 • Seite 67 gen vornehmen, Einsatz- f) Halten Sie Schneidwerk- werkzeugteile wechseln zeuge scharf und sau- oder das Elektrowerkzeug ber. Sorgfältig gepflegte weglegen. Diese Vorsichts- Schneidwerkzeuge mit scharfen maßnahme verhindert den Schneidkanten verklemmen sich unbeabsichtigten Start des Elek- weniger und sind leichter zu trowerkzeugs.
 • Seite 68 e) Benutzen Sie keinen be- für eine bestimmte Art von Ak- schädigten oder veränder- kus geeignet ist, besteht Brand- ten Akku. Beschädigte oder gefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. veränderte Akkus können sich b) Verwenden Sie nur die da- unvorhersehbar verhalten und für vorgesehenen Akkus zu Feuer, Explosion oder Verlet-...
 • Seite 69: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Ver- durch den Hersteller oder be- wendung, die in der vollmächtige Kundendienststel- Betriebsanleitung Ihres len erfolgen. Akkus und Ladege- räts der Serie Parkside Zusätzliche X 20 V Team gegeben Sicherheitshinweise sind. Eine detaillierte • Halten Sie das Elektro- Beschreibung zum La-...
 • Seite 70: Restrisiken

  • Schalten Sie nach Beendigung Schraubstock festgehaltenes des Arbeitsvorgangs das Elek- Werkstück ist sicherer gehalten trowerkzeug aus und ziehen als mit Ihrer Hand. Sie das Sägeblatt erst dann aus • Warten Sie, bis das Elektro- dem Schnitt, wenn dieses zum werkzeug zum Stillstand gekom- Stillstand gekommen ist.
 • Seite 71: Montage

  magnetisches Feld. Dieses Gleitschuh anbringen/ Feld kann unter bestimmten abnehmen Umständen aktive oder pas- Bei Arbeiten an kratzempfindlichen Werk- sive medizinische Implantate stückoberflächen empfiehlt es sich mit beeinträchtigen. Um die Gleitschuh (20) zu arbeiten. Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu Gleitschuh anbringen 1.
 • Seite 72: Akku Aufladen

  Sägeblatt montieren/ Drücken Sie die Taste zur Ladezustandsan- wechseln zeige (22a) am Akku. Der Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- Tragen Sie beim Anbringen des te angezeigt. Sägeblatts Schutzhandschuhe. Verletzungsgefahr beim Berühren 3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): des Sägeblattes. Akku geladen Es können nur Sägeblätter 2 LEDs leuchten (rot und orange): mit einer T-Schaft-Aufnahme...
 • Seite 73: Paralellführung De-/Montieren

  Achten Sie darauf, dass die 2. Nehmen Sie das Sägeblatt (16/17) Umgebungstemperatur wäh- aus dem Spannfutter (10). rend dem Arbeiten 50 °C 3. Lassen Sie den Klemmhebel (27) los. nicht überschreitet und -20 °C Paralellführung de-/ nicht unterschreitet. montieren Ein- und Ausschalten Die Paralellführung kann an beiden Seiten des Gerätes montiert wer- Mit dem Ein-/Ausschalter (2) können Sie...
 • Seite 74: Einstellen Der Hubstärke

  Einstellen der 2. Schließen Sie den Saugschlauch eines Hubstärke Staubsaugers (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Adapter zur externen Mit dem Pendelhubschalter (8) können Sie Staubabsaugung (26) an. die Pendelbewegung des Sägeblattes ein- Externe Staubabsaugung stellen. Für den Pendelhubschalter (8) gibt abnehmen: es 4 Positionen: 1.
 • Seite 75: Arbeitshinweise

  Reinigung und Wartung 3. Sägen Sie langsam in einem Winkel in das Werkstück hinein, bringen Sie die Schalten Sie das Gerät aus Säge dann in eine vertikale Position. und nehmen Sie vor allen 4. Sägen Sie weiter entlang der Schnittli- Arbeiten den Akku aus dem nie.
 • Seite 76: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/ Umweltschutz • Lagern Sie die Geräte und Zubehörteile stets: Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und - trocken. führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- - sauber. packung einer umweltgerechten Wieder- - staubgeschützt. verwertung zu. - außerhalb der Reichweite von Kin- dern.
 • Seite 77: Fehlersuche

  Fehlersuche Entnehmen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Akku. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku ( 22) einsetzen (siehe Akku ( 22) nicht eingesetzt „Akku entnehmen/einsetzen“) Akku ( 22) laden (separate Akku ( 22) entladen Bedienungsanleitung für Akku Gerät startet nicht.
 • Seite 78: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 79: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 326401_1904 Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 80: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Akkus dekopírfűrész konstrukční řady PSTDA 20-Li B3 Sorozatszám 201911000001 - 201912068416 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN 62321-2:2014 Jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó...
 • Seite 81 Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Akumulatorska nihajna vbodna žaga serije PSTDA 20-Li B3 Serijska številka 201911000001 - 201912068416 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN 62321-2:2014 El fabricante es el único responsable de expedir esta Declaración de Conformidad:...
 • Seite 82 Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Aku přímočará pila konstrukční řady PSTDA 20-Li B3 Pořadové číslo 201911000001 - 201912068416 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 •...
 • Seite 83: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original- EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Pendelhubstichsäge Modell: PSTDA 20-Li B3 Seriennummer 201911000001 - 201912068416 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN 62321-2:2014 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 85: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra • Eksplozijska risba Rozvinutý výkres • Explosionszeichnung...
 • Seite 86 16/17...
 • Seite 88 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 11/2019 · Ident.-No.: 72036781112019-HU/SI/CZ IAN 326401_1904...
 • Seite 89 Rechargeable battery 20 V PAP 20 A1 Charger 20 V PLG 20 A1 akkumulátor 20 V Akumulator 20 V Töltő 20 V Polnilnik 20 V Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Akumulátor 20 V Akku 20 V Nabíječka 20 V Ladegerät 20 V Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 90 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 92 Pótalkatrészek / Tartozékok ..12 Rendeltetés HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ..13 Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Az akkumulátor és a töltő egy Parkside ....48 X 20 V Team készülékkel együtt hasz- nálható. Az akkumulátor a PARKSIDE X 20 V Team minden készülékével kompa- tibilis. Az akkumulátorokat csak a Parkside X 20 V TEAM sorozat töltőivel szabad...
 • Seite 93 Általános leírás Biztonsági tudnivalók Az ábrák az elülső lehajtható A készüléket használhatják 8 évnél oldalon találhatók. idősebb gyermekek, valamint kor- látozott fizikai, szenzorikus vagy Áttekintés mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hi- 1 akkumulátor kioldó gombja 2 Töltésszint-kijelző gomb ányában álló...
 • Seite 94 Kapcsolja ki a berendezést nak a háztartási hulladékba és minden a munkavégzés előtt vegye ki a berendezés- Az akkutöltőn található ből az akkumulátort. képjelek Az akkumulátor csak több- Ez a töltő a Parkside szöri töltés után éri el teljes X 20 V TEAM sorozat kapacitását. része...
 • Seite 95: Általános Biztonsági Tudnivalók

  Akkus készülékek gondos e) Ne használjon sérült vagy át- kezelése és használata alakított akkumulátort. A sérült vagy átalakított akkumulátorok a) Az akkumulátorokat csak a előre nem látható módon visel- Parkside X 20 V Team soro- kedhetnek, és tüzet, robbanást zathoz tartozó töltőkkel töltse. vagy személyi sérülést okozhat- Olyan töltő esetén, amely egy nak. f) Ne tegyen ki akkumulátort bizonyos típusú akkumulátor tűznek vagy magas hőmérsék-...
 • Seite 96: Az Akkutöltő Helyes Kezelése

  Vevöszolgálat e) A felmelegedett akkut töltés előtt hagyja lehűlni. • Soha ne végezzen karbantar- • Ne használjon olyan tartozéko- tást sérült akkumulátorokon. kat, amelyeket a PARKSIDE nem ajánl. Ez áramütést vagy tüzet Az akkumulátorok valamennyi karbantartását csak a gyártó okozhat. vagy hivatalos vevőszolgálatok Az akkutöltő helyes végezhetik. kezelése Speciá lis biztonsági ut asítá so k akkumu látorr al műkö- •...
 • Seite 97: Töltési Folyamat

  üzemidő azt jelzi, hogy az akku szállítják és az első használat elhasználódott és azt ki kell cserélni. előtt rendesen fel kell tölteni. He- Csak a Parkside X 20 V Team sorozat lyezze az akkumulátort a talpa- eredeti csere-akkumulátorát használja, zatra és csatlakoztassa a töltőt amit az ügyfélszolgálaton keresztül tud...
 • Seite 98: Az Akkumulátor Behelyezése/Kivétele

  Az akkumulátor feltöltése • Az olyan meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen használatból erednek, A felmelegedett akkut töltés előtt nem esnek a garancia hatáskörébe. hagyja lehűlni. Az akkumulátor behelyezése/kivétele Töltse fel az akkumulátort (4), ha az akkumulátor töltésszintjelzőjének 1. Az akkumulátor (4) berendezésből való már csak a piros LED-je világít.
 • Seite 99: Használt Akkuk

  Eltávolítás és Használt akkuk környezetvédelem • A feltöltés ellenére jelentősen lerövidült üzemidő azt jelzi, hogy az akkumulá- Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- tor elhasználósottés ki kell azt cserélni. részek és a csomagolás környezetbarát Csak eredeti pót akkumulátorcsomagot újra hasznosításáról. használjon, amelyet az ügyfélszolgálat- tól szerezhet be.
 • Seite 100: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha esetleg problémája akad a rendelési folyamattal kapcsolatosan, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. További kérdések esetén forduljon a szervizközponthoz (lásd a(z) 13. oldalon). akkumulátor PAP 20 A1, 2,0 Ah ...............80001172 akkumulátor PAP 20 A3, 4,0 Ah ...............80001159 töltő...
 • Seite 101: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Töltő töltéskijelző IAN 326401_1904 A termék típusa: PLG 20 A1 Szerviz neve, címe, telefonszáma: A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu 63762 Großostheim W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató...
 • Seite 102 tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető...
 • Seite 103 PARKSIDE akumulatorske baterije .....21 Polnjenje akumulatorske baterije ..21 X 20 V Team. Akumulatorske baterije lahko Izrabljene akumulatorske baterije ..22 polnite samo s polnilniki iz serije Parkside Skladiščenje ........22 X 20 V TEAM. Vsakršna drugačna upora- Vzdrževanje ........22 ba, ki v teh navodilih ni izrecno dovoljena, Odstranjevanje/varstvo okolja ..22...
 • Seite 104: Varnostna Navodila

  osebe s pomanjkanjem znanja in 4 Akumulatorska baterija izkušenj, če so nadzorovani ali 5 Polnilnik 6 indikatorji polnilnika so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne Tehnični podatki nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo Akumulatorska čistiti ali vzdrževati naprave brez baterija (Li-Ion) .....
 • Seite 105 Slikovni znaki na polnilniku Akumulatorska baterija po ponovnem nakladanju dose- Ta polnilnik sodi v serijo že lastno baterijo polna zmo- Parkside X 20 V TEAM gljivost. Pozor! Splošna varnostna navodila Pred uporabo naprave po- Preberite naslednja varno- zorno preberite navodila za stna navodila, da preprečite...
 • Seite 106 prizadeto mesto spirajte z SKRBNO RAVNANJE Z vodo. Če pride tekočina v oči, AKUMULATORSKIMI ORODJI po spiranju poiščite zdravniško IN NJIHOVA UPORABA pomoč. Iztekajoča tekočina • Akumulatorske baterije lahko povzroči draženje kože in polnite samo v polnilnikih, opekline. ki jih priporoča proizva- jalec.
 • Seite 107: Pravilna Uporabe Polnilnika

  • Ne uporabljajte pribora, raba orodja. ki ni priporočen s strani • Polnilnik priklopite le na vtičnico z ozemljitvijo. Bo- PARKSIDE. Ta lahko povzroči dite pozorni, da omrežna električni udar ali požar. napetost ustreza podat- kom na tipski ploščici na Pravilna uporabe polnilni- polnilniku.
 • Seite 108: Postopek Polnjenja

  baterijami. Polnjenje drugač- Postopek polnjenja nih akumulatorskih baterij lahko Akumulatorske baterije ne povzroči telesne poškodbe in izpostavljanje ekstremnim požar. razmeram, kot so vročina in • Preprečite mehanske po- udarci. Nevarnost poškodb škodbe polnilnika. Povzroči- zaradi iztekajoče elektrolitske raztopine! V primeru stika z jo lahko kratek stik v notranjosti očmi in kožo prizadeto mesto aparata.
 • Seite 109: Preverjanje Stanja Napolnjenosti Akumulatorske Baterije

  tev (1) na akumulatorski bateriji (4) in Akumulatorsko baterijo (4) napol- nite, ko sveti le še rdeča LED-dioda izvlecite akumulatorsko baterijo. 2. Akumulatorsko baterijo (4) vstavite ob indikatorja napolnjenosti (3). vodilu v orodje. Baterija se slišno za- skoči. Čas polnjenja znaša približno 1 uro.
 • Seite 110: Izrabljene Akumulatorske Baterije

  Odstranjevanje/varstvo Izrabljene akumulatorske baterije okolja • Bistveno krajši čas delovanja, čeprav Odstranite akumulatorsko baterijo iz orod- ste baterijo napolnili, je znak, da je ja ter orodje, akumulatorsko baterijo, pri- akumulatorska baterija iztrošena in bor in embalažo oddajte v okolju prijazno da jo je treba zamenjati.
 • Seite 111: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 113: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če imate težave s postopkom naročanja, uporabite obrazec za stik. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na »Service-Center« (glejte stran 23). Akumulatorska baterija PAP 20 A1, 2,0 Ah ..........80001172 Akumulatorska baterija PAP 20 A3, 4,0 Ah ..........80001159 Polnilnik PLG 20 A1, EU ................80001337 Polnilnik PLG 20 A1, UK ................80001338...
 • Seite 114 Účel použití prostředí ........33 Náhradní díly ......34 Záruka ........34 Akumulátor a nabíječka by měly být pou- Opravna ........35 žívány společně s přístrojem série Parkside Service-Center ......35 X 20 V Team. Akumulátor je kompatibilní se všemi přístroji PARKSIDE X 20 V Teams. Dovozce ........35 Překlad originálního Akumulátory se smí...
 • Seite 115: Přehled

  Informační značka s informa- cemi pro lepší manipulaci s Pozor! Pomocí této nabíječky lze přístrojem. nabíjet pouze následující akumu- látory: PAP 20 A1, PAP 20 A2, PAP 20 A3. Grafické značky na akumulátoru Aktuální seznam kompatibility akumuláto- rů najdete na: Tento akumulátor je www.lidl.de/akku součástí Parkside Bezpečnostní pokyny X 20 V TEAM Děti od 8 let věku, osoby s ome- zenými fyzickými, smyslovými či...
 • Seite 116: Obecné Bezpečnostní Pokyny

  Elektrické přístroje nepatří do domácího odpadu. Akumulátor dosáhne svou plnou kapacitu až po několi- Grafické značky na nabíječce kanásobném nabíjení. Tato nabíječka je Obecné bezpečnostní součástí Parkside pokyny X 20 V TEAM Pozor! Při použití elektrických zařízení je nutné v rámci Pozor! ochrany proti úrazu el. prou- dem, zranění a požáru nutné Před nabíjením je třeba si respektovat níže uvedená zá-...
 • Seite 117 Poškozené nebo modifikované akumulátory se mohou chovat • Akumulátory nabíjejte pouze v nepředvídatelně a způsobit po- nabíječkách, určených pro sérii žár, výbuch nebo zranění. Parkside X 20 V Team. Použije-li • Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám. Oheň se nabíječka určená pro určitý typ akumulátorů s jiným typem nebo teploty nad 130 °C mo- akumulátoru, hrozí nebezpečí...
 • Seite 118: Správné Zacházení S Nabíjecím Přístrojem Pro Akumulátory

  čerstvý vzduch a při potížích Nikdy nepoužívejte nabíjecí vyhledejte lékařskou pomoc. • Nepoužívejte dobíjecí baterie. přístroj na volném prostranství. • Nepoužívejte příslušenství, které Skrz zašpinění a vniknutí vody, nebylo doporučeno společností se zvyšuje riziko elektrického PARKSIDE. To může vést k úrazu úderu. • Nabíječku lze provozovat pou- elektrickým proudem nebo k po- ze s příslušnými akumulátory žáru. série Parkside X 20 V Team.
 • Seite 119: Nabíjecí Proces

  • Přístroj nabíjejte pouze pomocí nabí- ječky určené pro sérii Parkside X 20 V • Akumulátor Vašeho přístroje je Team. dodáván v částečně přednabi- • Jestliže se významně zkrátí provozní tém stavu a před prvním použi- doba, i když...
 • Seite 120: Kontrola Stavu Nabití Akumulátoru

  2. Ke vložení akumulátoru (4) zasuňte 1. Popřípadě vyjměte akumulátor (4) z akumulátor podél vodicí lišty do přístro- přístroje. je. Slyšitelně zaklapne. 2. Zasuňte akumulátor (4) do nabíjecí pro- hloubeniny v nabíječce (5). Akumulátor vložte teprve 3. Nabíječku (5) zapojte do síťové zásuv- tehdy, až...
 • Seite 121: Skladování

  Skladování • Přístroj a nabíječku odevzdejte na sběrném recyklačním místě. Použité • Před delším uskladněním (např. zazimo- plastové a kovové části lze oddělit a vání) vyjměte akumulátor z přístroje. vytřídit pro recyklaci. V případě dotazů • Akumulátor uskladněte v částečně na- se obraťte na servisní...
 • Seite 122: Náhradní Díly

  Náhradní díly Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud máte problémy při objednávání, použijte prosím kontaktní formulář. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se obraťte na servisní středisko / „Service-Center“ (viz strana 35). Akumulátor PAP 20 A1, 2,0 Ah ..............80001172 Akumulátor PAP 20 A3, 4,0 Ah ..............80001159 Nabíječka PLG 20 A1, EU ...............80001337 Nabíječka PLG 20 A1, UK ...............80001338...
 • Seite 123: Opravna

  Opravna Výrobek je určen jen pro soukromé účely a ne pro komerční využití. Záruka zaniká Opravy, které nespadají do záruky, mů- v případě zneužívání a neodborné ma- nipulace, používání nadměrné síly a při žete nechat udělat v našem servisu oproti zásazích, které nebyly provedeny naším zúčtování.
 • Seite 124 Verwendung Service-Center ......46 Importeur ........46 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Original-EG- dung mit einem Gerät der Serie Parkside Konformitätserklärung ....51 X 20 V Team zu nutzen. Der Akku ist kompatibel zu allen Geräten des PARK- SIDE X 20 V Teams. Die Akkus dürfen nur mit Ladegeräten der Serie Parkside...
 • Seite 125: Allgemeine Beschreibung

  Sicherheitshinweise Allgemeine Beschreibung Dieses Gerät kann von Kindern ab Die Abbildungen finden Sie auf 8 Jahren und darüber sowie von der vorderen Ausklappseite. Personen mit verringerten physi- schen, sensorischen oder mentalen Übersicht Fähigkeiten oder Mangel an Erfah- 1 Entriegelungstaste rung und Wissen benutzt werden, 2 Taste zur Ladezustandsanzeige wenn sie beaufsichtigt oder bezüg- 3 Ladezustandsanzeige...
 • Seite 126 Sie vor allen Arbeiten den Akku aus dem Elektrogeräte gehören nicht Gerät. in den Hausmüll. Der Akku erreicht erst nach Bildzeichen auf dem mehrmaligem Laden seine Ladegerät: volle Kapazität. Dieses Ladegerät ist Teil des Parkside X 20 V TEAM.
 • Seite 127: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Kurzschluss zwischen den Akku- Allgemeine Sicherheitshinweise kontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben. Achtung! Beim Gebrauch • Bei falscher Anwendung kann von Elektrogeräten sind zum Flüssigkeit aus dem Akku Schutz gegen elektrischen austreten. Vermeiden Sie den Schlag, Verletzungs- und Kontakt damit. Bei zufälligem Brandgefahr folgende grund- Kontakt mit Wasser abspülen. sätzliche Sicherheitsmaßnah- Wenn die Flüssigkeit in die Au- men zu beachten: gen kommt, nehmen Sie zusätz- lich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann Sorgfältiger Umgang mit und Gebrauch von zu Hautreizungen oder Verbren- Akkuwerkzeugen: nungen führen.
 • Seite 128: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Das rät ausgeschaltet ist, bevor Sie Gerät könnte beschädigt wer- den Akku einsetzen. Das Einset- den. • Verwenden Sie kein Zubehör zen eines Akkus in ein Elektro- welches nicht von PARKSIDE werkzeug, das eingeschaltet ist, empfohlen wurde. Dies kann zu kann zu Unfällen führen. • Laden Sie Ihre Akkus nur im elektrischem Schlag oder Feuer Innenbereich auf, weil das führen.
 • Seite 129: Ladevorgang

  Ladegerät. Schlags. • Laden Sie in dem Ladegerät • Das Ladegerät darf nur mit den keine nicht-wiederaufladbaren zugehörigen Akkus der Serie Batterien auf. Parkside X 20 V Team betrieben werden. Das Laden von ande- Ladevorgang ren Akkus kann zu Verletzungen Setzen Sie den Akku nicht und Brandgefahr führen. extremen Bedingungen wie • Vermeiden Sie mechanische Be- Wärme und Stoß...
 • Seite 130: Akku Entnehmen/Einsetzen

  Aufladung zeigt an, dass der 3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): Akku verbraucht ist und ersetzt wer- den muss. Verwenden Sie nur einen Akku geladen Original-Ersatzakku der Serie Parkside 2 LEDs leuchten (rot und orange): X 20 V Team, den Sie über den Kun- dendienst beziehen können. Akku teilweise geladen • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils 1 LED leuchtet (rot): gültigen Sicherheitshinweise sowie...
 • Seite 131: Verbrauchte Akkus

  Lagerung 1. Nehmen Sie gegebenenfalls den Akku (4) aus dem Gerät. 2. Schieben Sie den Akku (4) in den Lade- • Nehmen Sie den Akku vor einer länge- schacht des Ladegerätes (5). ren Lagerung (z. B. Überwinterung) aus 3. Schließen Sie das Ladegerät (5) an dem Gerät.
 • Seite 132: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- Ersatzteile und Zubehör erhal- fahr) oder ins Wasser. Beschädigte ten Sie unter Akkus können der Umwelt und ihrer www.grizzly-service.eu Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austre- Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvor- ten.
 • Seite 133: Garantie

  Garantie Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Garantieumfang Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. richtlinien sorgfältig produziert und vor Im Falle von Mängeln dieses Produkts Anlieferung gewissenhaft geprüft.
 • Seite 134: Reparatur-Service

  dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten Nicht angenommen werden unfrei - per links) oder als Aufkleber auf der Rück- Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- oder Unterseite. derfracht - eingeschickte Geräte. • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesende- Mängel auftreten, kontaktieren Sie ten Geräte führen wir kostenlos durch.
 • Seite 136 Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Töltő töltéskijelző gyártási sorozatba tartozó PLG 20 A1 IAN 326401_1904 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 • EN 62321-1:2013...
 • Seite 137 Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Polnilnik serije PLG 20 A1 IAN 326401_1904 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 • EN 62321-1:2013 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015...
 • Seite 138 Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Nabíječka konstrukční řady PLG 20 A1 IAN 326401_1904 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 • EN 62321-1:2013 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015...
 • Seite 139: Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät Modell: PLG 20 A1 IAN 326401_1904 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 • EN 62321-1:2013 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung (19)** trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 142 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 11/2019 · Ident.-No.: 72036781112019-HU/SI/CZ IAN 326401_1904...