Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSTDA 20-Li A2 Originalbetriebsanleitung

Akku-pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS JIGSAW PSTDA 20-Li A2
AKUMULATOROWA WYRZYNARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 291971
AKUMULIATORINIS ŠVYTUOKLINIS
SIAURAPJŪKLIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSTDA 20-Li A2

 • Seite 1 CORDLESS JIGSAW PSTDA 20-Li A2 AKUMULATOROWA WYRZYNARKA AKUMULIATORINIS ŠVYTUOKLINIS SIAURAPJŪKLIS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 291971...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PSTDA 20-Li A2  ...
 • Seite 6: Wstęp

  Dane techniczne sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku . Akumulatorowa wyrzynarka: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności PSTDA 20-Li A2 za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia Napięcie znamionowe: 20 V (prąd stały) w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem .
 • Seite 7: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  EN 60745 i może narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami być użyty do porównywania urządzeń . Poda- (bez kabla sieciowego) . na wartość emisji drgań może posłużyć także do wstępnej oceny stopnia narażenia . PSTDA 20-Li A2    3 ■ │...
 • Seite 8: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Uszkodzone lub po- Narzędzie lub klucz pozostawiony w obraca- skręcane kable zwiększają ryzyko porażenia jącej się części urządzenia może spowodować prądem elektrycznym . obrażenia ciała . ■ 4    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 9: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Elektronarzędzia wymagają starannej pielę- podrażnienia skóry lub poparzenia . gnacji. Sprawdź, czy ruchome elementy dzia- łają prawidłowo i nie blokują się, czy żaden z elementów nie pękł lub nie jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe działanie elektronarzędzia. PSTDA 20-Li A2    5 ■ │...
 • Seite 10: Serwis

  Kontakt z przewodem prze- wodzącym prąd może spowodować pojawienie Informacje dotyczące brzeszczotów się napięcia również w metalowych elementach Wyposażenie podstawowe wyrzynarki Parkside urządzenia i spowodować porażenie prądem . zawiera już brzeszczoty do głównych zastosowań Zasady bezpieczeństwa użycia przy obróbce drewna i metalu .
 • Seite 11: Przed Uruchomieniem

  Teraz brzeszczot jest zablokowany . wsze ładowarkę na co najmniej 15 minut . ■ UWAGA! Zęby brzeszczotu muszą przy tym W tym celu wyciągnij wtyk z gniazda . wskazywać do przodu (patrz rozkładana strona)! PSTDA 20-Li A2    7 ■ │...
 • Seite 12: Mocowanie Osłony

  Ustaw kąt cięcia 0°/ 15°/ 30°/ 45° korzysta- ♦ Przesuń przełącznik wydmuchu wiórów jąc z oznaczeń znajdujących się na podstawie pozycję . Wsuń podstawę do przodu, aż w zazę- bieniu zatrzaśnie się trzpień blokujący . ♦ Dokręć śruby mocujące kluczem imbusowym . ■ 8    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 13: Ustawianie Liczby Skoków

  Gdy urządzenie uruchomi się, można zwolnić blokadę włącznika . Oświetlenie robocze świeci się przy lekko lub całkowicie wciśniętym włączniku/wyłączniku . Powoduje w ten sposób oświetlenie miejsca pracy w warunkach słabego oświetlenia . Wyłączanie urządzenia: Zwolnij włącznik/wyłącznik PSTDA 20-Li A2    9 ■ │...
 • Seite 14: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 10    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 15: Serwis

  Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem o produktach oraz oprogramowanie . serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PSTDA 20-Li A2    11 ■ │...
 • Seite 16: Utylizacja

  2006/66/EC . Akumulatory i / lub urządzenie należy oddać we właściwym punkcie zbiórki odpadów . W celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji zużytych narzędzi elektrycznych / aku- mulatorów należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub miasta . ■ 12    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 17: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Oznaczenie typu maszyny: Akumulatorowa wyrzynarka PSTDA 20-Li A2 Rok produkcji: 10 - 2017 Numer seryjny: IAN 291971 Bochum, 28 .09 .2017 Semi Uguzlu - dyrektor ds .
 • Seite 18: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  E-Mail: kompernass@lidl .pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 291971) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . ■ 14    PSTDA 20-Li A2 │...
 • Seite 19 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 PSTDA 20-Li A2  ...
 • Seite 20: Įžanga

  AKUMULIATORINIS ŠVYTUO- Spartusis kroviklis Raudona įkrovos patikros LED lemputė KLINIS SIAURAPJŪKLIS Žalia įkrovos patikros LED lemputė PSTDA 20-Li A2 Tiekiamas rinkinys Įžanga 1 akumuliatorinis švytuoklinis siaurapjūklis su siurbimo atvamzdžiu ir adapteriai Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką 1 spartusis akumuliatorių kroviklis gaminį...
 • Seite 21: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis elektros smūgio pavojus . įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas) . c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į elektrinio įrankio vidų patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus . PSTDA 20-Li A2   │  17 ■...
 • Seite 22: Žmonių Sauga

  įrankius arba veržliarakčius. Besisukančioje įrankio dalyje esantis įrankis Prieš naudodami įrankį pasirūpinkite, kad sugadintos dalys būtų pataisytos. Daug nelai- ar raktas gali sužaloti . mingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūri- mų elektrinių įrankių . ■ 18  │   PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 23: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  . vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo Kroviklį galima naudoti tik patalpose . pavojus . ĮSPĖJIMAS! ■ Jei reikia pakeisti prijungimo laidą, saugos sumetimais tai turi atlikti gamintojas arba jo atstovas . PSTDA 20-Li A2   │  19 ■...
 • Seite 24: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  ► Kas kartą, prieš išimdami akumuliatoriaus bloką iš kroviklio ir (arba) jį įdėdami, ištraukite Informacija apie geležtes tinklo kištuką . „Parkside“ pagrindiniame rinkinyje jau yra pa- grindinės paskirties – medienos ir metalo pjovimo NURODYMAS – geležtės . ► Nebandykite įkrauti akumuliatoriaus bloko, jei ▯...
 • Seite 25: Akumuliatoriaus Bloko Įdėjimas Į Įrankį Ir Išėmimas Iš Jo

  į padėtį tvirtinimo griebtuvą ♦ Atleiskite sparčiojo tvirtinimo griebtuvą – jis turi grįžti į pradinę padėtį . Dabar geležtė įtvirtinta . ■ DĖMESIO! Geležtės dantukai turi būti nukreipti į priekį (žr . išskleidžiamąjį puslapį)! PSTDA 20-Li A2   │  21 ■...
 • Seite 26: Apsauginio Įdėklo Nuo Pleišėjimo Surinkimas

  . ♦ Pagal žymas atraminėje plokštėje nustatykite 0°/ 15°/ 30°/ 45° pjovimo kampą . Atraminę plokštę pastumkite į priekį, kad krumpliuose užsifiksuotų fiksavimo kaištis . ♦ Šešiabriauniu raktu prisukite suveržimo varžtus ■ 22  │   PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 27: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  . Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžin- sime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį . Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas . PSTDA 20-Li A2   │  23 ■...
 • Seite 28: Priežiūra

  šalinimą teiraukitės savival- Taip užtikrinama, kad įrankis išliks saugus . dybės ar miesto administracijoje . Priežiūra Lietuva Tel . 880 033 144 Elektroninio pašto adresas kompernass@lidl .lt IAN 291971 ■ 24  │   PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 29: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Įrankio tipas: Akumuliatorinis švytuoklinis siaurapjūklis PSTDA 20-Li A2 Pagaminimo metai: 2017-10 Serijos numeris: IAN 291971 Bochumas, 2017-09-28 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas –...
 • Seite 30: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  .lt Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio turėkite gaminio numerį (pvz ., IAN 291971) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . ■ 26  │   PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 31 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 PSTDA 20-Li A2 DE │...
 • Seite 32: Einleitung

  AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät PSTDA 20-Li A2 Rote Ladekontroll-LED Einleitung Grüne Ladekontroll-LED Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Akku-Pendelhubstichsäge inkl . Absaugstutzen Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist und Adapter Teil dieses Produkts .
 • Seite 33: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, Ihr Körper geerdet ist . aber ohne Belastung läuft) . PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  29...
 • Seite 34: Sicherheit Von Personen

  Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von bereits eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen . unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 35: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Benutzer-Wartung dürfen nicht kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann von Kindern ohne Beaufsichtigung zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . durchgeführt werden . PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Informationen zu Sägeblättern Die Kontroll-LED leuchtet rot . Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz und dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Metall .
 • Seite 37: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  ♦ Schieben Sie den Schalter Späneblasvorrichtung Das Sägeblatt ist nun verriegelt . in die Position ■ ACHTUNG! Die Zähne des Sägeblattes müssen dabei nach vorne zeigen (Siehe Ausklappseite)! PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Spanreißschutz Montieren

  Hilfe der Markierungen an der Fußplatte ein . Schieben Sie die Fußplatte nach vorne, damit der Arretierstift in die Verzahnung einrastet . ♦ Spannen Sie die Klemmschrauben mit dem Sechskantschlüssel . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 39: Wartung Und Reinigung

  Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . PSTDA 20-Li A2 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 40: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 36  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 41: Entsorgung

  EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Pendelhubstichsäge PSTDA 20-Li A2 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 291971 Bochum, 28 .09 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent-...
 • Seite 42: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 291971) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen- schild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PSTDA 20-Li A2...
 • Seite 43 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2017 Ident.-No.: PSTDA20-LiA2-102017-1 IAN 291971...

Diese Anleitung auch für:

291971