Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Indledning; Anvendelsesområde; Udstyr; Pakkens Indhold - Parkside PHET 15 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHET 15 B1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
ELEKTRISK HÆFTEPISTOL
PHET 15 B1

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt
et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen
er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige
informationer om sikkerhed, anvendelse og bort-
skaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets
betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug
kun produktet som beskrevet og kun til de angivne
anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med
produktet, hvis du giver det videre til andre.
Anvendelsesområde
Hæftepistolen er beregnet til privat brug til fasthæft-
ning af pap, isoleringsmateriale, læder, stof (tekstil-
og naturfibre) og lignende materialer på blødt træ
eller træagtige materialer. Må kun bruges i tørre
lokaler. Al anden form for anvendelse eller ændring
af maskinen anses for at være uden for anven-
delsesområdet og indebærer betydelige farer for
uheld. Producenten påtager sig intet ansvar for
skader, der opstår som følge af anvendelse uden
for anvendelsesområdet. Produktet er ikke beregnet
til erhvervsmæssig brug.

Udstyr

Startspærre
Udløser
Magasin
Oplåsningsknap
Magasinkanal
Niveauindikator (hæfteklammer)
Niveauindikator (søm)

Pakkens indhold

1 elektrisk hæftepistol PHET 15 B1
400 hæfteklammer 10 mm
100 søm 14 mm
1 betjeningsvejledning
2 
│DK

Tekniske data

Mærkespænding:
Strømforbrug:
Beskyttelsesklasse:
Hæfteklammer:
Klammebredde: 11,4 mm udvendig
Klammelængde: 6 - 14 mm
Typ 53
6–14 mm
Søm:
Sømlængde: 14 - 15 mm
Typ 47
14–15 mm
Støj- og vibrationsoplysninger:
Måleværdi for støj beregnet iht. EN 60745. Det
A-vægtede støjniveau for elværktøjet er normalt
som følger:
Lydtrykniveau:
Lydeffektniveau:
Usikkerhed K:
Bær høreværn!
Måleværdier beregnet efter EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi a
Usikkerhed K = 1,5 m/s
230 - 240 V ∼ 50 Hz
45 W
II /
(Dobbeltisolering)
73,8
dB(A)
84,8
dB(A)
3
dB
= 4,678 m/s
2
h
2
PHET 15 B1

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291781

Inhaltsverzeichnis