Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Betjening; Sådan Tænder Du; Afhjælpning Af Fejl; Vedligeholdelse Og Rengøring - Parkside PHET 15 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHET 15 B1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis

Betjening

Sådan tænder du
Pres maskinen mod det sted på materialet, hvor
der skal hæftes/sømmes.
Løsn startspærren
Tryk på udløseren
Afhjælpning af fejl
ADVARSEL! FARE FOR KVÆSTELSER!
Sluk produktet og tag stikket ud af stikkontak-
ten før du arbejder på det.
Årsag:
En hæfteklamme eller et søm blokerer maskinen.
Løsning:
Åbn oplåsningsknappen
forspændingen.
Fjern hæfteklammen eller sømmet.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! FARE FOR KVÆSTELSER!
Sluk produktet og tag stikket ud af
stikkontakten før du arbejder på det.
Produktet skal altid være rent, tørt og uden olie
eller smørefedt.
Brug en tør klud til rengøring af huset.
ADVARSEL!
Hvis det bliver nødvendigt at udskifte til-
slutningsledningen, skal dette udføres af
producenten eller dennes repræsentant for
at undgå sikkerhedsmæssige farer.
BEMÆRK
Reservedele, som ikke er angivet (som f.eks.
kontakter), kan bestilles i vores call-center.
6 
│DK
.
.
. Derved udløses
Garanti for
Kompernass Handels GmbH
Kære kunde
På dette produkt får du 3 års garanti fra købsda-
toen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en
række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af
produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke
af den nedenfor anførte garanti.
Garantibetingelser
Garantiperioden begynder på købsdatoen.
Opbevar venligst din originale kvittering et sikkert
sted. Dette dokument er nødvendigt for at kunne
dokumentere købet.
Hvis der inden for tre år fra købsdatoen for dette
produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl,
vil produktet – efter vores valg – blive repareret
eller ombyttet gratis for dig. Denne garantiydelse
forudsætter, at det defekte produkt og købsbeviset
(kvittering) afleveres inden for tre-års-fristen, og der
gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen
består, og hvornår den er opstået.
Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du
et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation
eller ombytning af produktet udløser ikke en ny
garantiperiode.
Garantiperiode og juridiske mangelkrav
Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres
brug af garantien. Det gælder også for udskiftede
og reparerede dele. Skader og mangler, som even-
tuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende
dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når
garantiperioden er udløbet, er reparation af skader
betalingspligtig.
PHET 15 B1

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291781

Inhaltsverzeichnis