Parkside PHET 15 B1 Originalbetriebsanleitung

Elektrotacker
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC NAILER/STAPLER PHET 15 B1
SÄHKÖKÄYTTÖINEN
VIIMEISTELYNAULAIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ELEKTRINIS KABIŲ KALIMO
ĮRANKIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 291781
ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL
Översättning av bruksanvisning i original
ELEKTROTACKER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHET 15 B1

 • Seite 1 ELECTRIC NAILER/STAPLER PHET 15 B1 SÄHKÖKÄYTTÖINEN ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL VIIMEISTELYNAULAIN Översättning av bruksanvisning i original Alkuperäisen käyttöohjeen käännös ELEKTRINIS KABIŲ KALIMO ELEKTROTACKER ĮRANKIS Originalbetriebsanleitung Naudojimo instrukcijos originalo vertimas IAN 291781...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Hävittäminen ........... . 7 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös ..... . . 8 PHET 15 B1  ...
 • Seite 5: Johdanto

  SÄHKÖKÄYTTÖINEN VIIMEIS- Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230–240 V ∼ 50 Hz TELYNAULAIN PHET 15 B1 Ottoteho: 45 W Johdanto Suojaluokka: II / (Kaksoiseristys) Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut Ohutlankaniitit: laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotet- ta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 6: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Vaurioitunut tai kietoutunut virtajohto lisää tettu virtajohdolla) että akkukäyttöisiä sähkötyöka- sähköiskun vaaraa. luja (ilman virtajohtoa). e) Jos työskentelet sähkötyökalulla ulkona, käytä ainoastaan jatkojohtoja, joiden käyttö on sallittu myös ulkona. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. PHET 15 B1   ■ │...
 • Seite 7: Henkilöiden Turvallisuus

  Löysä vaatetus, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin. g) Jos käytät pölynpoisto- ja pölynkeruulaitteita, varmista, että ne on liitetty laitteeseen ja että niitä käytetään oikein. Pölynpoistolaitteen käyttäminen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. ■ PHET 15 B1 │...
 • Seite 8: Huolto

  Naulat voidaan täyttää vain vasemmalle tai tulipalon vaaran. makasiinilokeroon, kuten esitetty kuvassa. ♦ Työnnä täyttämisen jälkeen avausmekanismi vasteeseen asti makasiiniin , kunnes se lukittuu paikoilleen. OHJE ► Täyttönäytöistä näet, onko makasiinissa vielä niittejä tai nauloja. PHET 15 B1   ■ │...
 • Seite 9: Käyttö

  öljy- ja voitelurasvajäämiä. ■ Käytä kuivaa liinaa rungon puhdistamiseen. VAROITUS! ■ Turvallisuuden takaamiseksi virtajohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja tai valmistajan edustaja. OHJE ► Varaosat (esim. akku, kytkimet), joita ei ole mainittu luettelossa, ovat tilattavissa asiakas- palvelustamme. ■ PHET 15 B1 │...
 • Seite 10: Huolto

  Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt. Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia. PHET 15 B1   ■ │...
 • Seite 11: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Koneen tyyppinimike: Sähkökäyttöinen viimeistelynaulain PHET 15 B1 Valmistusvuosi: 10 - 2017 Sarjanumero: IAN 291781 Bochum, 17.10.2017 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin.
 • Seite 12 Kassering ............15 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . 16 PHET 15 B1  ...
 • Seite 13: Inledning

  Öppning till magasin Vibrationsemissionsvärde a = 4,678 m/s Nivåvisare (metallklamrar) Osäkerhetsfaktor K = 1,5 m/s Nivåvisare (spikar) Leveransens innehåll 1 elektrisk häft- och spikpistol PHET 15 B1 400 klamrar, 10 mm 100 spikar, 14 mm 1 bruksanvisning ■ 10   ...
 • Seite 14: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  är godkänd för utomhusbruk. f) Om du måste arbeta med elverktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Risken för elchocker minskar när man använder jordfelsbrytare. PHET 15 B1    11 ■ │...
 • Seite 15: Personsäkerhet

  än de föreskrivna kan det uppstå farliga situa- dammuppsamlingsanordningar ska du för- tioner. säkra dig om att de är anslutna och används på rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan risker orsakade av damm minskas. ■ 12    PHET 15 B1 │...
 • Seite 16: Service

  När du fyllt på skjuter du in upplåsningsanord- ningen fram till anslaget i magasinet tills den låser fast. OBSERVERA ► Du kan se om det fortfarande finns spikar eller klamrar kvar i magasinet med hjälp av nivåvisarna PHET 15 B1    13 ■ │...
 • Seite 17: Användning

  Om en anslutningskabel behöver bytas ut ska det göras av tillverkaren eller dennes repre- sentant för att undvika risken för olyckor. OBSERVERA ► Reservdelar som inte listats (t ex brytare) kan beställas via vårt callcenter. ■ 14    PHET 15 B1 │...
 • Seite 18: Service

  (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com. PHET 15 B1    15 ■ │...
 • Seite 19: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Maskinens typbeteckning: Elektrisk häft- och spikpistol PHET 15 A1 Tillverkningsår: 10 - 2017 Serienummer: IAN 291781 Bochum, 17.10.2017 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen. ■ 16    PHET 15 B1 │...
 • Seite 20 Atitikties deklaracijos originalas........24 LT │ │ PHET 15 B1 ■...
 • Seite 21: Įžanga

  ELEKTRINIS KABIŲ IR VINIŲ Techniniai duomenys Vardinė įtampa: 230–240 V ∼ 50 Hz ĮKALIMO PISTOLETAS Galia: 45 W PHET 15 B1 Apsaugos klasė: II / (Dviguba izoliacija) Įžanga Plonos vielos kabės Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybiš- Kabių plotis: 11,4 mm, išorinis ką...
 • Seite 22: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti jungiamus ir akumuliatoriais maitinamus (be maitini- naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite mo laido) elektrinius įrankius. pažaidos srove valdomą jungtuvą. Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus. LT │ │ PHET 15 B1 ■...
 • Seite 23: Žmonių Sauga

  Elektrinius įrankius nau- g) Jei prie įrankio galima prijungti dulkių siurbimo dojant nenumatytiems tikslams gali susiklostyti ar surinkimo įrenginį, įsitikinkite, kad toks pavojingų situacijų. įrenginys prijungtas ir tinkamai naudojamas. Susiurbus dulkes sumažėja dulkių keliamas pavojus. │ ■ 20    PHET 15 B1...
 • Seite 24: Klientų Aptarnavimas

  Vinis galima dėti tik talpyklos kairėje pusėje, kaip pavaizduota. ♦ Pripildę talpyklą, atsklendiklį iki galo stumkite į dėtuvę , kol jis užsifiksuos. NURODYMAS ► Pripildymo kontroliniuose langeliuose galite matyti, ar dėtuvėje dar yra kabių arba vinių. LT │ │ PHET 15 B1 ■...
 • Seite 25: Naudojimas

  Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- atstovas. to darbus imamas mokestis. NURODYMAS ► Neišvardytų atsarginių dalių (pavyzdžiui, jungiklių) galite užsisakyti paskambinę į mūsų skambučių centrus. │ ■ 22    PHET 15 B1...
 • Seite 26: Priežiūra

  (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu. Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos. LT │ │ PHET 15 B1 ■...
 • Seite 27: Atitikties Deklaracijos Originalas

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Elektrinis kabių ir vinių įkalimo pistoletas PHET 15 B1 Pagaminimo metai: 2017-10 Serijos numeris: IAN 291781 Bochumas, 2017-10-17 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Tobulinant gaminį...
 • Seite 28 Original-Konformitätserklärung ........32 DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    25...
 • Seite 29: Einleitung

  Entriegelung Schwingungsemissionswert a = 4,678 m/s Magazinschacht Unsicherheit K = 1,5 m/s Füllstandsanzeige (Feindrahtklammern) Füllstandsanzeige (Nägel) Lieferumfang 1 Elektrotacker PHET 15 B1 400 Klammern 10 mm 100 Nägel 14 mm 1 Bedienungsanleitung │ DE │ AT │ CH ■ 26 ...
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    27 ■...
 • Seite 31: Sicherheit Von Personen

  Teilen. Lockere Kleidung, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Schmuck oder lange Haare können von sich Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen bewegenden Teilen erfasst werden. Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die │ DE │ AT │ CH ■ 28    PHET 15 B1...
 • Seite 32: Service

  Isolierung von Elektrokabeln beschädigen und so elektrischen Schlag und ► Mit den Füllstandsanzeigen können Feuergefahren verursachen. Sie erkennen, ob das Magazin noch Klam- mern bzw. Nägel enthält. DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    29 ■...
 • Seite 33: Bedienung

  Garantiezeit anfallende Reparaturen sind seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheits- kostenpflichtig. gefährdungen zu vermeiden. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PHET 15 B1...
 • Seite 34: Service

  Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 291781 DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    31 ■...
 • Seite 35: Importeur

  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten EN 61000-3-2:2014 Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrotacker PHET 15 B1 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 291781 Bochum, 17.10.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PHET15B1-102017-1 IAN 291781...

Inhaltsverzeichnis