Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Otklanjanje Poteškoća; Rešavanje Problema - Electrolux 4SAFETY EDB51 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4SAFETY EDB51 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Otklanjanje poteškoća
Problem
HR
Površina za glačanje se ne zagrijava iako je
glačalo uključeno.
Glačalo ne stvara paru.
Funkcija raspršivanja ne radi.
Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza pare
ne rade.
Problem
SR
Grejna ploča se ne zagreva iako je pegla
uključena.
Pegla ne stvara paru.
Funkcija raspršivanja ne radi.
Funkcije mlaza pare i vertikalnog mlaza pare
ne rade.
ELU IFU-Parana 26lang.indd 61
ELU IFU-Parana 26lang.indd 61
Rešavanje problema
Mogući uzrok
Problem u vezi s električnim napajanjem
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Nema dovoljno vode u spremniku.
Kontrola pare postavljena je na položaj kod
kojeg se ne stvara para.
Odabrana temperatura niža je od temperature
određene za korištenje s parom.
Nema dovoljno vode u spremniku.
Funkcija mlaza pare učestalo je korištena u
kratkom razdoblju.
Glačalo nije dovoljno vruće.
Moguć uzrok
Problem u vezi sa električnim napajanjem
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Kontrola pare postavljena je na položaj pri kom
se ne stvara para.
Izabrana temperatura je niža od temperature
određene za korišćenje sa parom.
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Funkcija mlaza pare često je korišćena u kratkom
vremenskom periodu.
Pegla nije dovoljno vruća.
Rješenje
Provjerite kabel za električno napajanje,
utikač i utičnicu.
Odaberite odgovarajuću temperaturu
Napunite spremnik vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Postavite kontrolu pare između položaja
za minimalnu paru i maksimalnu paru
(pogledajte "Tablicu glačanja").
Povisite temperaturu na najmanje
Napunite spremnik vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Stavite glačalo u vodoravan položaj i
pričekajte neko vrijeme prije ponovnog
korištenja funkcije mlaza pare.
Podesite pravilnu temperaturu za glačanje
parom (do
). Stavite glačalo u okomit
položaj i pričekajte dok se ne isključi žaruljica
pokazivača.
Rešenje
Proverite kabl za električno napajanje, utikač
i utičnicu.
Izaberite odgovarajuću temperaturu.
Napunite rezervoar vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Postavite kontrolu pare između položaja
za minimalnu paru i maksimalnu paru
(pogledajte "Tabela peglanja").
Povećajte temperaturu najmanje do
Napunite rezervoar vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Stavite peglu u horizontalni položaj i
pričekajte neko vreme pre ponovnog
korišćenja funkcije mlaza pare.
Podesite pravilnu temperaturu za peglanje
parom (do
). Stavite peglu u vertikalan
položaj i pričekajte dok se ne isključi lampica
indikatora temperature.
GB
D
F
NL
I
.
E
P
TR
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
SR
.
RO
BG
SL
ES
LV
LT
61
13.03.12 14:49
13.03.12 14:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis