Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Resolução De Problemas; Sorun Giderme - Electrolux 4SAFETY EDB51 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4SAFETY EDB51 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Resolução de problemas
Problema
P
A base não aquece apesar do ferro estar
ligado.
O ferro não produz vapor.
A função de borrifador não funciona.
A função de jacto de vapor e de jacto de vapor
na vertical não funciona.
Sorun
TR
Ütü açık olmasına rağmen taban levhası
ısınmıyor.
Ütü buhar üretmiyor.
Püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.
Buhar püskürtme ve dikey buhar püskürtme
fonksiyonu çalışmıyor.
ELU IFU-Parana 26lang.indd 25
ELU IFU-Parana 26lang.indd 25

Sorun giderme

Causa possível
Problema de ligação.
O controlo de temperatura está na posição MÍN.
Não há água sufi ciente no reservatório.
O controlo de vapor está seleccionado numa
posição que não produz vapor.
A temperatura seleccionada é mais baixa que a
especifi cada para utilização com vapor.
Não há água sufi ciente no reservatório.
A função de jacto de vapor foi utilizada com
muita frequência por um curto período.
O ferro não está sufi cientemente quente.
Olası neden
Bağlantı sorunu
Sıcaklık ayarı, MIN konumundadır.
Haznede yeterli su yoktur.
Buhar ayarı, buhar püskürtmeme
konumundayken yapılır.
Seçilen sıcaklık, buharla kullanım için belirlenen
sıcaklıktan düşüktür.
Haznede yeterli su yoktur.
Kısa süre içinde buhar püskürtme fonksiyonu
çok sık kullanılmıştır.
Ütü yeterince sıcak değildir.
Solução
Verifi que o cabo, a fi cha e a tomada de
alimentação.
Seleccione a temperatura adequada.
Encha o reservatório de água (consulte
"Introdução", n.º 2).
Defi na o controlo de vapor entre as posições
de vapor mínimo e de vapor máximo
(consulte "Tabela de engomar").
Aumenta a temperatura, pelo menos, até
Encha o reservatório de água (consulte
"Introdução", n.º 2).
Coloque o ferro em posição horizontal e
aguarde antes de utilizar a função de jacto
de vapor.
Ajuste a temperatura correcta para engomar
a vapor (até
). Coloque o ferro em
posição vertical e aguarde até a luz piloto da
temperatura se apagar
Çözüm
Elektrik kablosunu, fi şi ve prizi kontrol edin.
Uygun sıcaklığı seçin.
Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2).
Buhar ayarını, minimum buhar ve maksimum
buhar konumları arasında yapın (bkz.
"Ütüleme tablosu").
sıyı minimum belirtilen seviyeye çıkarın.
Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2).
Ütüyü yatay konuma getirin ve buhar
püskürtme fonksiyonunu kullanmadan önce
bir süre bekleyin.
Buharlı ütüleme için gerekli sıcaklığı ayarlayın
(
düzeyine kadar). Ütüyü dikey konuma
getirin ve sıcaklık gösterge ışığı sönene kadar
bekleyin.
GB
D
F
NL
I
.
E
P
TR
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
SR
RO
BG
SL
ES
LV
LT
25
13.03.12 14:49
13.03.12 14:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis