Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Odstraňování Závad; Odstraňovanie Porúch - Electrolux 4SAFETY EDB51 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4SAFETY EDB51 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Odstraňování závad
Problém
CZ
Žehlicí plocha zůstává studená, i když je
žehlička zapnuta.
Žehlička nevytváří páru.
Nelze použít funkci kropení.
Nelze použít funkci napařování a svislého
napařování.
Problém
SK
Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď je
žehlička zapnutá.
Žehlička nevytvára paru.
Rozprašovač nefunguje.
Parná dýza a vertikálna parná dýza nefungujú.
48
ELU IFU-Parana 26lang.indd 48
ELU IFU-Parana 26lang.indd 48
Odstraňovanie porúch
Možná příčina
Problém s připojením
Regulátor teploty je nastaven v poloze MIN.
Nedostatečné množství vody v zásobníku.
Regulátor páry je nastaven v poloze pro žehlení
bez napařování.
Zvolená teplota je nižší než teplota
specifi kovaná pro žehlení s napařováním.
Nedostatečné množství vody v zásobníku.
Funkce napařování byla používána velmi často
během krátké doby.
Žehlička není dostatečně horká.
Možná príčina
Problém s pripojením
Teplota je nastavená na minimum.
Nedostatok vody v nádobe.
Ovládač pary je nastavený do pozície
nevytvárania pary.
Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je
potrebná na používanie pary.
Nedostatok vody v nádobe.
Parná dýza sa používala príliš často v krátkom
čase.
Žehlička nie je dostatočne horúca.
Řešení
Zkontrolujte síťový napájecí kabel, zástrčku a
síťovou zásuvku.
Zvolte odpovídající teplotu.
Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme",
bod 2).
Nastavte regulátor páry do polohy mezi
minimálním a maximálním množstvím páry
(viz „Tabulka nastavení a způsobů žehlení").
Teplotu zvyšte alespoň na stupen
.
Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme",
bod 2).
Umístěte žehličku do vodorovné polohy a
počkejte, než bude opět připravena k použití
s funkcí napařování.
Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s
napařováním (do
). Umístěte žehličku do
svislé polohy a počkejte, dokud nezhasne
světelný indikátor.
Riešenie
Skontrolujte kábel napájania, zástrčku a
zásuvku.
Vyberte požadovanú teplotu.
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname", č. 2).
Nastavte ovládač pary do polohy v rozpätí od
minimálneho vytvárania pary po maximálne
vytváranie pary (pozrite časť „Tabuľka
žehlenia").
Teplotu zvýšte aspoň na stupeň
.
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname", č. 2).
Pred použitím parnej dýzy položte žehličku
do horizontálnej polohy a počkajte.
Nastavte správnu teplotu pre žehlenie parou
(až do
). Položte žehličku do vertikálnej
polohy a počkajte, kým indikátor teploty
zhasne.
R
U
13.03.12 14:49
13.03.12 14:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis