Parkside PDFP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
All manuals and user guides at all-guides.com
PDFP 500 A1
TRYKLUFT-FARVESPRØJTE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 All manuals and user guides at all-guides.com PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN TRYKLUFT-FARVESPRØJTE Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Translation of original operation manual Oversættelse af den originale driftsvejledning ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας...
 • Seite 2 All manuals and user guides at all-guides.com Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
 • Seite 3 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  All manuals and user guides at all-guides.com Table of contents Introduction Correct Usage .......................Page 6 Equipment ........................Page 6 Scope of Delivery......................Page 6 Technical Data .......................Page 6 Safety advice Original accessories / attachments ................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..............Page 8 Initial use HVLP properties ......................Page 8 Connecting the device ....................Page 8...
 • Seite 5: Introduction

  The device is not 1 Compressed air paint spray gun PDFP 500 A1 suitable for working with dispersion and latex paints, 1 Gravity flow cup alkalis, acidic coating materials, granular and par- 1 Lid for the gravity flow cup...
 • Seite 6: Safety Advice

  All manuals and user guides at all-guides.com Introduction / Safety advice hose from the device. This will ensure that Volume flow: typically 130 - 160 ml / min Nozzle size: Ø 1.4 mm the compressed air supply hose does not wave Gravity flow cup: 500 ml around or recoil in an uncontrolled manner.
 • Seite 7: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  All manuals and user guides at all-guides.com Safety advice / Initial use Safety instructions for If the spray is injected into the skin, seek medical fine spray systems help immediately. ½ Pay attention to any possible dangers ½ Keep your work area clean, well lit of the material being sprayed.
 • Seite 8: Preparing The Spraying Surface

  All manuals and user guides at all-guides.com Initial use dispersion and results in too rapid evaporation of Press the trigger to start spraying and keep the liquid. The surfaces become rough and develop it held down. poor adhesion properties. If the working pressure is In order to stop spraying, release the trigger too low on the other hand, the paint material is not again.
 • Seite 9: Maintenance And Cleaning

  All manuals and user guides at all-guides.com Initial use / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty regulator as described below under “Increas- After cleaning, screw the nozzle head back ing the air quantity” up to the maximum setting. on by turning it in a clockwise direction, and tighten it with the spanner fest.
 • Seite 10: Disposal

  Mobile operators may vary. (EN 1953:1998+A1:2009) e-mail: support.ie@kompernass.com DIN 31000:1979+A1:2007 Kompernass Service Cyprus Type / Machine designation: Air paint spray gun PDFP 500 A1 Tel.: 800 94401 e-mail: support.cy@kompernass.com Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 Serial number: IAN 52404 ©...
 • Seite 11 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 12 All manuals and user guides at all-guides.com Indholdsfortegnelse Indledning Brug efter bestemmelsen ....................Side 14 Udstyr ..........................Side 14 Samlet levering ......................Side 14 Tekniske specifikationer ....................Side 14 Sikkerhedshenvisninger Originaltilbehør / -ekstraapparater ................Side 15 Sikkerhedshenvisninger for finsprøjtesystemer ............. Side 16 Ibrugtagen HVLP-egenskaber ......................
 • Seite 13: Indledning

  Samlet levering plantebeskyttelsesmidler, olier og desinfektionsmidler, som indeholder løsningsmidler og kan fortyndes med vand. Apparatet er ikke egnet til forarbejdning af 1 Trykluft-sprøjtepistol PDFP 500 A1 dispersions- og latex-malinger, lud, coatninger, som 1 Bæger indeholder syrer, sprøjtematerialer, som indeholder 1 Bægerlåg korn og legemer samt materialer, som er sprøjte- og...
 • Seite 14: Originaltilbehør / -Ekstraapparater

  All manuals and user guides at all-guides.com Indledning / Sikkerhedshenvisninger Luftforbrug: maks. 380 l / min ADVARSEL! FARE FOR KVÆSTELSER! Arbejdstryk: maks. 3 bar Først løsnes slangen fra trykluftkilden Gennemstrømnings- og først efterfølgende forsyningsslan- gen fra apparatet. På den måde undgås volumen: typisk 130 - 160 ml / min Dysestørrelse:...
 • Seite 15: Sikkerhedshenvisninger For Finsprøjtesystemer

  All manuals and user guides at all-guides.com Sikkerhedshenvisninger / Ibrugtagen vejledningen nævnte, kan betyde fare for beskyttelseshandsken og huden og sprøjtes ind kvæstelser for dig. i Deres krop. ½ En indsprøjtning må ikke behandles som et enkelt snit. En højtryksstråle Sikkerhedshenvisninger kan sprøjte giftstoffer i kroppen og for finsprøjtesystemer...
 • Seite 16: Sprøjtefladen Forberedes

  All manuals and user guides at all-guides.com Ibrugtagen © Farvestrålen indstilles Bemærk: Sørg for det rigtige arbejdstryk. For højt arbejdstryk fører til for stor finfordeling og medfører for hurtig væskefordampning. Overflader bliver ru Apparatet råder over indstillinger til rundstråle og og udvikler dårlige hæfteegenskaber.
 • Seite 17: Vedligeholdelse Og Rensning

  All manuals and user guides at all-guides.com Ibrugtagen / Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti © Service Luftmængden formindskes: Bemærk: At formindske luftmængden plejer at ½ være tilrådelig ved for stærk farvetåge. ADVARSEL! Apparater, som drives Drej luftmængderegulatoren i retning med uret. med trykluft, må...
 • Seite 18: Bortskaffelse

  Sprøjtmaling i nærheden af åer og søer eller Maskintype / Type: deres afvandingsområder er derfor forbudt. Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 A1 Under indkøb af farve og lak bør De være opmærksom på om det er miljøfordrageligt. Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 Serienummer: IAN 52404 Bochum, 31.05.2010...
 • Seite 19 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 20 All manuals and user guides at all-guides.com Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ...............Σελίδα 22 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 22 Περιεχόμενα παράδοσης .....................Σελίδα 22 Τεχνικά στοιχεία ......................Σελίδα 23 Υποδείξεις ασφάλειας ..................Σελίδα 23 Αυθεντικά εξαρτήματα / πρόσθετες συσκευές ............Σελίδα 24 Υποδείξεις ασφάλειας για συστήματα ψεκασμού ακριβείας ........Σελίδα 24 Θέση...
 • Seite 21: Eισαγωγή

  Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη με φίλτρο ενεργού άνθρακα και προ- συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! στατευτικά γυαλιά. Πιστολι βαφης αερος PDFP 500 A1 φθορές που οφείλονται σε μη ορθή χρήση. Η συ- σκευή έχει προβλεφθεί μόνο για την ιδιωτική χρήση. ©...
 • Seite 22: Τεχνικά Στοιχεία

  All manuals and user guides at all-guides.com Eισαγωγή / Υποδείξεις ασφάλειας © ½ Τεχνικά στοιχεία ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! ΜΗ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ! Μην κατευ- Απαραίτητη ποιότητα θύνετε τη συσκευή πάνω σε ανθρώ - πους και / ή ζώα. αέρα: καθαρός, χωρίς συμπύ- ½...
 • Seite 23: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  All manuals and user guides at all-guides.com Υποδείξεις ασφάλειας ½ Επιδείξτε μεγάλη προσοχή, έχετε πάντοτε βάση το νερό, μη πτητικούς υδρογονάν- θρακες ή παρόμοια υλικά. Οι αναθυμιά- επίγνωση των πράξεών σας και δείξτε σεις πτητικών διαλυτικών μέσων δημιουργούν ιδιαίτερη συναίνεση στην εργασία. εκρηκτικό...
 • Seite 24: Θέση Σε Λειτουργία

  All manuals and user guides at all-guides.com Υποδείξεις ασφάλειας / Θέση σε λειτουργία χρώματος. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουρ- να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών που οφείλονται σε πυρκαγιά, καρκινογόνες γηθούν κυματοειδείς επιφάνειες και σταγόνες. ουσίες κ.τ.λ. Συνδέστε το λάστιχο πεπιεσμένου αέρα με τον ½...
 • Seite 25: Ρύθμιση Ακτινοβολίας Χρώματος

  All manuals and user guides at all-guides.com Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός © Ρύθμιση ποσότητας αέρα Για ενεργοποίηση πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε την πατημένη. Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, αφήστε Υπόδειξη: Προτείνουμε να ξεκινήσετε με τη μέγιστη ελεύθερη...
 • Seite 26: Σέρβις

  All manuals and user guides at all-guides.com Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση / Απόσυρση ή ένα πανί. Απαγορεύεται ρητά η χρήση βενζίνης, στε τηλεφωνικά με την υπηρεσία σέρβις σε διαλυτικών μέσων ή καθαριστικών που κατα- περίπτωση εγγύησης. Μόνο έτσι μπορεί στρέφουν...
 • Seite 27: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  ακτές υδάτινων περιβάλλοντων ή σε γειτονικές επιφάνειες (λεκάνη απορροής). Μάρκα, χαρακτηρισμός εργαλείου: Κατά την αγορά χρωμάτων, λακών… προσέξτε Πιστολι βαφης αερος PDFP 500 A1 τη συμβατότητα με το περιβάλλον. Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 Αριθμός σειράς: IAN 52404 Bochum, 31.05.2010...
 • Seite 28 All manuals and user guides at all-guides.com Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 30 Ausstattung ........................Seite 30 Lieferumfang ........................Seite 30 Technische Daten ......................Seite 31 Sicherheitshinweise ..................Seite 31 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 32 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..............Seite 32 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften .......................Seite 32 Gerät anschließen ......................Seite 33 Sprühfläche vorbereiten ....................Seite 33 Gerät ein- / ausschalten ....................Seite 33...
 • Seite 29: Einleitung

  © Lieferumfang Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Ölen und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungs- 1 Fließbecher stoffen, körnigem und körperhaltigem Sprühmaterial 1 Deckel für Fließbecher sowie spritz- und tropfgehemmten Materialien.
 • Seite 30: Technische Daten

  All manuals and user guides at all-guides.com Einleitung / Sicherheitshinweise © Technische Daten WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Verwenden Sie niemals Sauerstoff oder andere Benötigte Luftqualität: gereinigt, kondensat- brennbare Gase als Energiequelle. und ölfrei WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Luftverbrauch: max. 380 l / min Lösen Sie zuerst den Schlauch von der Arbeitsdruck: max.
 • Seite 31: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  All manuals and user guides at all-guides.com Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme © Originalzubehör / -zusatzgeräte Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder ½ Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- der Handhabung von Chemikalien. Das Tragen von Schutzausrüstung für entspre- geräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
 • Seite 32: Gerät Anschließen

  All manuals and user guides at all-guides.com Inbetriebnahme © Gerät ein- / ausschalten Wichtig: Überschreiten Sie nicht den Arbeitsdruck von maximal 3 bar. Arbeitshinweise: Öffnen Sie während des Arbeitsvorgangs die © Gerät anschließen Entlüftung Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprüh- ½...
 • Seite 33: Farbmenge Regulieren

  All manuals and user guides at all-guides.com Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeiger- Andernfalls verstopft beispielsweise die Düse und sinn die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind Der Düsenkopf lässt sich vertikal und hori- nicht mehr gewährleistet.
 • Seite 34: Garantie

  All manuals and user guides at all-guides.com Service / Garantie / Entsorgung Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Ge- Kompernaß Service Österreich räte erhalten bleibt. Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.) e-mail: support.at@kompernass.com © Garantie Kompernaß Service Switzerland Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Tel.: 0848 000 525...
 • Seite 35: Konformitätserklärung / Hersteller

  (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 05 - 2010 Seriennummer: IAN 52404 Bochum, 31.05.2010 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 36 All manuals and user guides at all-guides.com IAN 52404 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tilstand af information Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05 / 2010 · Ident.-No.: PDFP 500 A1052010-3...

Inhaltsverzeichnis