Parkside PGI 1200 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Inverter-stromerzeuger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
GB
INVERTER GENERATOR
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
INVERTERSKI ELEKTRIČNI AGREGAT
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
INVERTNÝ GENERÁTOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 311314
HU
INVERTER-ÁRAMFEJLESZTŐ
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
INVERTNÍ GENERÁTOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
INVERTER-STROMERZEUGER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGI 1200 A1

 • Seite 1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR INVERTER-ÁRAMFEJLESZTŐ Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása INVERTERSKI ELEKTRIČNI AGREGAT INVERTNÍ GENERÁTOR Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 13 14...
 • Seite 4 max 4.2l...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction ..........................................3 Device description (Fig. 1-12) ....................................3 Scope of delivery ........................................3 Intended use ........................................3 Safety information .......................................4 Technical data ........................................4 Before starting the equipment ....................................5 Operation ..........................................5 Maintenance ........................................6 Cleaning ..........................................6 Storage ..........................................6 Transport ..........................................6 Disposal and recycling ....................................... 7 Troubleshooting ........................................7 Maintenance schedule .......................................8 Warranty certificate ......................................9...
 • Seite 7 Explanation of the symbols on the equipment Read operator manual. Before any use, refer to the corresponding section in this user manual. Important. Hot parts. Keep your distance. Important. Switch off the engine before refueling. Not refuel when operat- ing. Important.
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-12) MANUFACTURER: Handle scheppach Fuel tank cap Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Foot Günzburger Straße 69 Operating bulb D-89335 Ichenhausen Oil check bulb On/off switch DEAR CUSTOMER, Earthing screw we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- 230 V∼...
 • Seite 9: Safety Information

  5. Safety information 24. Emission levels are represented in the technical data un- der the stated values for sound power level (L ) and No modifications are allowed to be made to the genera- sound pressure level (L ) and are not compulsory definite working levels.
 • Seite 10: Before Starting The Equipment

  0.25 l Engine oil Earthing (Fig. 1) (15W-40) Earthing is needed to disperse static discharge. Connect a ca- Use at ⅔ engine load approx. 0.88 l/h ble from one side of the earthing connector (7) of the generator and from the other side to an external ground. Weight 12.8 kg ATTENTION! When being used for the first time, motor oil...
 • Seite 11: Maintenance

  Flashes 3 x per interval Overload protection • Remove the petrol filter (18) and clean in a nonflammable switches on solvent or solvent with a high flash point. Flashes 4 x per interval Short circuit • Reinsert petrol filter (18). •...
 • Seite 12: Disposal And Recycling

  • Empty the engine oil from the engine (as described). • Remove the spark plug connector (15) from the spark plug (16). • Secure the device with a tension belt to prevent it slipping out of place. • The generator can be lifted and carried by using the handle (1). 13.
 • Seite 13: Maintenance Schedule

  15. Maintenance schedule Please adhere to the following maintenance periods in order to ensure a failure-free operation. IMPORTANT! The equipment must be filled with engine oil and fuel before it is started. Before each use After an operating After an operat- After an operating After an oper- period of 20 hours...
 • Seite 14: Warranty Certificate

  16. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Tartalomjegyzék: Oldal: Bevezetés ...........................................12 A készülék leírása (1-12- ábra)..................................12 Szállított elemek ........................................12 Rendeltetésszerűi használatg ...................................12 Biztonsági utasítások ......................................13 Technikai adatok .......................................13 Az üzembe helyezés előtt ....................................14 Használat ..........................................14 Karbantartá ........................................15 Tisztítás ..........................................16 Tárolás ..........................................16 Szállítás ..........................................16 Megsemmisítés és újrahasznosítás ..................................16 Hibaelhárításe ........................................17 Karbantartási terv ......................................17 Jótállási tájékoztató......................................18...
 • Seite 16 A készüléken található szimbólumok magyarázata Olvassa el az üzemeltetési kézikönyvet. A készülék használata előtt min- den esetben lapozza fel az üzemeltetési kézikönyv megfelelő fejezetét. Figyelem! Foró részek. Tartson távolságot. Fontos. Tankolás előtt kapcsolja ki a motort. Járó motorba ne töltsön üzem- anyagot.
 • Seite 17: Bevezetés

  1. Bevezetés 2. A készülék leírása (1-12 - ábra GYÁRTÓ: Markolat scheppach Tankfedél Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Állvány Günzburger Straße 69 Üzemjelző lámpa D-89335 Ichenhausen Olajszint ellenőrző lámpa Be-/kikapcsoló TISZTELT VÁSÁRLÓ! Földelőcsavar Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét 230 V∼...
 • Seite 18: Biztonsági Utasítások

  5. Biztonsági utasítások 23. A belső égégsű motorok egyes részei forrók és égési sé- rüléseket okozhatnak. Vegye figyelembe a generátoron Az áramfejlesztőn nem szabad semmilyen fajta változta- található figyelmeztető utasításokat. 24. A hangteljesítmény-szint (L tásokat elvégezni. ) és a hangnyomásszint (L A gyártó...
 • Seite 19: Az Üzembe Helyezés Előtt

  Max. teljesítmény (motor) 2,1 kW/2,85 PS Elektromos biztonság Használat előtt az áramfejlesztő berendezést és annak elekt- ólommentes benzin Ezt a készüléket romos berendezéseit (beleértve a vezetékeket és a dugós csat- Üzemanyag nem szabad E10-es lakozásokat is) ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon róla, benzinnel üzemel- nem hibásodtak-e meg.
 • Seite 20: Karbantartá

  • A szivatókart (9) a motor indítását követően tolja vissza Légszűrő (4- ábra) (jobb pozícióba). Ehhez tartsa szem előtt a szervíz-utasításokat. • Az áramfejlesztő terhelése: Készülékek csatlakoztatása 230 Rendszeresen tisztítsa meg és szükség esetén cserélje ki a lég- V∼ os konnektorhoz (8). szűrőt (12).
 • Seite 21: Tisztítás

  10. Tisztítás A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi szelektív Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető nyíllásokat és a gép- hulladékgyűjtő pontokon ártalmatlaníthat. házat annyira por és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval le vagy pedig Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási fúja ki sűrített levegővel, alacsony nyomás alatt.
 • Seite 22: Hibaelhárításe

  14. Hibaelhárításe Üzemzavar Lehetséges ok Megoldás A motort nem lehet elindítani Az olajkapcsolási-automatika felugrik ellenőrizze az olajszintet, töltse fel a motor- olajat kormos gyertya tisztítsa meg, ill. cserélje ki a gyertyát nincs üzemanyag Üzmanyag utántöltése / bnzincsap ellenőriz- tetése a gnerátorban nincs, vagy kevés a Elektronik defekt keressen fel egy szakkereskedőt feszültség...
 • Seite 23: Jótállási Tájékoztató

  16. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Inverter-áramfejlesztő 311314 A termék típusa: PGI1200A1 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach scheppach.kiss Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Hösök utja 3 Günzburger Straße 69 HU - 5931 Nagyszenas DE-89335 Ichenhausen Szerviz forródrót:...
 • Seite 24 Kijavítást ellenőrző szelvény: Kicserélést ellenőrző szelvény:...
 • Seite 25 Kazalo: Stran: Uvod ..........................................22 Opis naprave (Slika 1-12) ....................................22 Obseg dostave ........................................22 Predpisana namenska uporaba ..................................22 Varnostni napotkii ......................................23 Tehnični podatki ........................................23 Pred prvim zagonom ......................................24 Upravljanje ........................................24 Vzdrževanje ........................................25 Čiščenje ..........................................25 Skladiščenje ........................................25 Transport ..........................................26 Odstranjevanje in ponovna uporaba ................................26 Pomoč...
 • Seite 26 Obrazložitev simbolov na napravi Preberite priročnik za uporabo. Pred začetkom uporabe naprave vedno poglejte v ustrezni razdelek v uporabniškem priročniku. Pomembno. Vroči deli. Držite razdaljo. Pomembno. Izklopite motor pred dolivanjem goriva. Ne dolivajte goriva med delovanjem. Pomembno. Izpušni plini so strupeni, zato motor ne sme delovati v nepre- zračenih območjih.
 • Seite 27: Uvod

  1. Uvod 2. Opis naprave (Slika 1-12) PROIZVAJALEC: Ročaj scheppach Pokrov rezervoarja Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Oporna noga Günzburger Straße 69 Obratovalni indikator D-89335 Ichenhausen Lučka za kontrolo olja Stikalo za vklop/izklop SPOŠTOVANI KUPEC, Ozemljitveni vijak želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Vtičnica 230 V∼...
 • Seite 28: Varnostni Napotkii

  5. Varnostni napotkii ni dodatni previdnostni ukrepi. Dejavniki, ki vplivajo na aktualni nivo imisij za delovno silo, vključujejo lastnosti Generatorja ni nikakor dovoljeno spreminjati. delovnega prostora, druge vire hrupa, zvok v zraku ipd., Vrtilne frekvence, ki jo je nastavil proizvajalec, ni dovolje- na primer število strojev in drugih procesov v bližini ter ča- no spreminjati.
 • Seite 29: Pred Prvim Zagonom

  Nivo moči zvoka L 95 dB(A) POZOR! Pri prvem zagonu je treba naliti motorno olje (15W- 40, pribl. 0,25 l) in gorivo (neosvinčen običajni bencin). Pre- Negotovost K 1,07 dB (A) verite nivo goriva in motornega olja in ju po potrebi dolijte. Faktor zmogljivosti cos ϕ...
 • Seite 30: Vzdrževanje

  2 x utrip na interval temperatura je previsoka • Odstranite bencinski filter (18) in ga očistite v negorljivem 3 x utrip na interval zaščita pred preobreme topilu ali topilu z visokim vnetiščem. nitvijo se vklopi • Ponovno vstavite bencinski filter (18). •...
 • Seite 31: Transport

  12. Transport Priprave na transport • S črpalko za črpanje bencina izpraznite rezervoar za bencin. • Če je motor sposoben za delovanje, ga pustite teči tako dolgo, dokler ne porabi preostalega bencina. • Odstranite motorno olje iz toplega motorja (kot je opisano). •...
 • Seite 32: Načrt Vzdrževanja

  15. Načrt vzdrževanja Sledeče roke vzdrževanja je treba nujno upoštevati, da je zagotovljeno nemoteno obratovanje. POZOR! Ob prvem zagonu je treba naliti motorno olje in gorivo. Pred vsako uporabo po 20 urah obrato- po 50 urah po 100 urah obra- po 300 urah vanja obratovanja...
 • Seite 33: Garancijski List

  16. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 34 Obsah: Strana: Úvod ..........................................31 Popis přístroje (obr. 1-12) ....................................31 Rozsah dodávky........................................31 Použití podle účelu určení ....................................31 Bezpečnostní pokyny ......................................32 Technická data ........................................32 Před uvedením do provozu ....................................33 Obsluha ..........................................33 Údržba ..........................................34 Čištění ..........................................34 Uložení ..........................................34 Doprava ..........................................35 Likvidace a recyklace ......................................35 Odstraňování...
 • Seite 35 Vysvětlení symbolů na přístroji Přečtěte si provozní příručku. Před použitím přístroje si vždy přečtěte přísluš- ný oddíl v uživatelské příručce. Důležité. Horké části. Udržujte odstup. Důležité. Před doléváním paliva vypněte motor. Nedolévejte palivo v přípa- dě, že je motor v provozu. Důležité.
 • Seite 36: Úvod

  1. Úvod 2. Popis přístroje (obr. 1-12) VÝROBCE: Rukojeť scheppach Víko nádrže Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Podpěrná noha Günzburger Straße 69 Provozní kontrolka D-89335 Ichenhausen Kontrolka oleje Spínač / vypínač VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Zemnicí šroub Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s Vaším novým Zásuvka 230 V∼...
 • Seite 37: Bezpečnostní Pokyny

  5. Bezpečnostní pokyny tečných preventivních bezpečnostních opatření. Faktory ovlivňující aktuální imisní hladinu pracovní síly zahrnují Na generátoru nesmějí být prováděny žádné změny. vlastnosti pracovní místnosti, jiné zdroje hluku, atd., jako Přednastavený počet otáček výrobce se nesmí měnit. Ge- např. počet strojů a jiných souvisejících procesů a časové nerátor nebo připojené...
 • Seite 38: Před Uvedením Do Provozu

  Hladina akustického tlaku L 74,39 dB (A) Pozor! Při prvním uvedení do provozu musí být naplněn mo- torový olej (15W-40, caa. 0,25 l) a palivo. Kontrolovat stav Hladina akustického výkonu L 95 dB(A) paliva a motorového oleje, v případě potřeby doplnit olej přes Nejistota K 1,07 dB (A) šroub nebo palivo uzávěrem .
 • Seite 39: Údržba

  3 x bliknutí během intervalu Spíná se pojistka proti přetíže- • Vyjměte benzínový filtr (18) a vyčistěte ho v čisticím příprav- ní ku, který je buď nehořlavý, nebo má vysoký bod vzplanutí. 4 x bliknutí během intervalu Dochází ke zkratu •...
 • Seite 40: Doprava

  12. Doprava Příprava na transport • Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čerpadla na benzín. • Nechte motor běžet tak dlouho, až se spotřebuje zbylý benzín. • Vyprázdněte motorový olej z teplého motoru. • Odstraňte kabelovou koncovku zapalovací svíčky (15) ze zapalovací svíčky(16). •...
 • Seite 41: Plán Údržby

  15. Plán údržby Dodržovat bezpodmínečně následující termíny údržby, aby byl zajištěn bezporuchový provoz. POZOR! Před prvním uvedením do provozu musí být naplněn motorový olej a palivo. před každým pou- po době provozu 20 po době provozu po době provozu po době žitím hodin 50 hodin...
 • Seite 42: Záruční List

  16. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle.
 • Seite 43 Obsah: Strana: Úvod ..........................................40 Popis prístroja (obr. 1-12) ....................................40 Rozsah dodávky........................................40 Správny spôsob použitia ....................................40 Bezpečnostné pokyny .......................................41 Technické údaje ........................................41 Pred uvedením do prevádzky ..................................42 Obsluha ..........................................42 Údržba ..........................................43 Čistenie ..........................................44 Skladovanie ........................................44 Doprava ..........................................44 Likvidácia a recyklácia .....................................44 Odstraňovanie porúch ......................................45 Plán údržby........................................45 Záručný...
 • Seite 44 Vysvetlenie symbolov na prístroji Prečítajte si návod na obsluhu. Skôr ako použijete prístroj, vždy sa pozrite do príslušného odseku príručky pre užívateľa.. Dôležité. Horúce diely. Udržujte odstup. Dôležité. Pred doplnením paliva vypnite motor. Nedopĺňajte počas pre- vádzky. Dôležité. Výfukové plyny sú jedovaté, preto motor nepoužívajte v nevetra- ných úsekoch.
 • Seite 45: Úvod

  1. Úvod 2. Popis prístroja (obr. 1-12) VÝROBCA: Držadlo scheppach Veko palivovej nádrže Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Oporná noha Günzburger Straße 69 Prevádzková kontrolka D-89335 Ichenhausen Olejová kontrolka Zapínač/vypínač VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,, Uzemňovacia skrutka Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým 230 V∼...
 • Seite 46: Bezpečnostné Pokyny

  5. Bezpečnostné pokyny 24. Hodnoty hladiny akustického výkonu (L ) a hladina akus- tického tlaku (L ) uvedené v technických údajoch predsta- Na generátori nesmiete vykonávať žiadne zmeny. vujú emisnú hladinu a nie sú nutne bezpečnou pracov- Výrobcom nastavený počet otáčok nemožno meniť. Ge- nou hladinou.
 • Seite 47: Pred Uvedením Do Prevádzky

  bezolovnatý benzín Elektrická bezpečnosť Toto zariadenie sa Palivo Pred použitím treba generátorový agregát a jeho elektrickú vý- nesmie poháňať benzí- stroj (vrátane vedení a konektorov) skontrolovať, či nevykazujú nom E10 chyby. Pohonná látka 4,2 l Nikdy nespájajte generátor s elektrickou sieťou (zástrčkou). 0,25 l Dĺžka vedení...
 • Seite 48: Údržba

  POZOR! Tieto zásuvky môžu byť zaťažené trvalo (S1) s 100 • Vyčistite prvky vyklepaním na plochom povrchu. Pri silnom W a krátkodobo (S2) na max. 5 sekundy 1200 W. znečistení umyte mydlovým lúhom, následne vypláchnite čis- Poznámka: Niektoré elektroprístroje (motorové dierovacie píly, tou vodou a nechajte vyschnúť...
 • Seite 49: Čistenie

  10. Čistenie Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové štrbiny a schránku motora pokiaľ možno bez prachu a nečistôt. Utierajte prístroj iba čistou handričkou alebo ho prefúkajte stlačeným vzduchom Obal je z ekologického materiálu, ktorý môžete pri nízkom tlaku. Odporúčame čistiť prístroj ihneď po každom zlikvidovať...
 • Seite 50: Odstraňovanie Porúch

  14. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Motor sa nedá naštartovat Je aktivovaná olejová vypínacia automatika Skontrolovať stav oleja, doplniť motorový olej Zapaľovacia sviečka je zanesena Vyčistiť zapaľovaciu sviečku, resp. vymeniť. Žiadne palivo Doplniť palivo / nechať skontrolovať benzínový ventil Generátor má...
 • Seite 51: Záručný List

  16. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 52 Inhalt: Seite: Einleitung ...........................................49 Gerätebeschreibung (Abb. 1-12) ..................................49 Lieferumfang ........................................49 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................49 Sicherheitshinweise ......................................50 Technische Daten ......................................50 Vor Inbetriebnahme ......................................51 Bedienung ..........................................52 Wartung..........................................52 Reinigung ...........................................53 Lagerung ..........................................53 Transport ..........................................53 Entsorgung und Wiederverwertung .................................53 Fehlersuchplan ........................................54 Wartungsplan........................................54 Garantieurkunde .......................................55 DE/AT/CH...
 • Seite 53 Erklärung der Symbole auf dem Gerät Lesen Sie die Originalbedienungsanleitung. Bevor Sie das Gerät verwen- den, sehen Sie stets in den entsprechenden Abschnitt in der Originalbedie- nungsanleitung. Wichtig. Heisse Teile. Halten Sie Abstand. Wichtig. Schalten Sie den Motor vor dem Nachfüllen von Kraftstoff aus. Füllen Sie nicht im laufenden Betrieb nach.
 • Seite 54: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-12) HERSTELLER: Handgriff scheppach Tankdeckel Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Standfuß Günzburger Straße 69 Betriebsleuchte D-89335 Ichenhausen Ölkontrollleuchte Ein- / Ausschalter VEREHRTER KUNDE, Erdungsschraube Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit 230 V∼ Steckdose Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  5. Sicherheitshinweise 22. Kinder sind zu schützen, indem sie einen Sicherheitsab- stand zum Stromerzeugungsaggregat einhalten. Es dürfen keine Veränderungen am Stromerzeuger vorge- 23. Einige Teile des Hubkolben-Verbrennungsmotors sind heiß und können Verbrennungen hervorrufen. Die Warnhinwei- nommen werden. Die voreingestellte Drehzahl des Herstellers darf nicht se auf dem Stromerzeuger sind zu beachten.
 • Seite 56: Vor Inbetriebnahme

  Bauart Antriebsmotor 4-Takt Luftgekühlt Montage (Abb. 1/2) Zur Montage des Handgriffes (1), entfernen Sie die beiden, Hubraum 54 cm³ bereits eingeschraubten Kreuzschlitzschrauben M6x35 mm. Max. Leistung (Motor) 2,1 kW/2,85 PS Setzen Sie den Handgriff (1) auf und schrauben ihn fest. Mon- tieren Sie alle Teile, bevor Sie Kraftstoff...
 • Seite 57: Bedienung

  8. Bedienung 9. Wartung Motor starten (Abb. 1/3/6 ) Stellen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den ACHTUNG! Beim Starten mit dem Startseilzug (10) kann es Motor ab und ziehen Sie den Zündkerzenstecker (15) von der durch plötzlichen Rückschlag zu Verletzungen an der Hand Zündkerze (16).
 • Seite 58: Reinigung

  13. Entsorgung und Wiederverwertung Ölabschaltautomatik Die Ölabschaltautomatik spricht an, wenn zu wenig Motoröl vorhanden ist. Die Ölkontrollleuchte (5) beginnt zu blinken Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transport- wenn zu wenig Öl im Motor vorhanden ist. Die Kontrollleuchte schäden zu verhindern.
 • Seite 59: Fehlersuchplan

  14. Fehlersuchplan Störung Ursache Maßnahme Motor kann nicht gestartet werden Ölabschaltautomatik springt an Ölstand prüfen, Motoröl auffüllen Zündkerze verrußt Zündkerze reinigen, bzw. tauschen. Kein Kraftstoff Kraftstoff nachfüllen / Benzinhahn überprüfen lassen Generator hat zu wenig oder Elektronik defekt Fachhändler aufsuchen keine Spannung Überstromschutzschalter hat ausgelöst Generator neu starten,...
 • Seite 60: Garantieurkunde

  16. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 61 декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: INVERTER GENERATOR - PGI 1200 A1 Art.-Nr. / Art. no.: 3906222976-3906222980; 39062229916-39062229946 Ident.-Nr. / Ident. no.: 01001 - 12768 2014/29/EU...
 • Seite 64 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 10 / 2018 · Ident.-No.: 311314_ 3906222977 IAN 311314...

Inhaltsverzeichnis