Parkside PGI 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

GB
IE
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
DE
AT CH
INVERTER STROMERZEUGER PGI 1200 A1
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 270526
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
FI
INVERTTERI GENERAATTORI PGI 1200 A1
Käyttö- ja turvaohjeet
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
FI

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGI 1200 A1

 • Seite 1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTTERI GENERAATTORI PGI 1200 A1 Operating and Safety Instructions Käyttö- ja turvaohjeet Translation of Original Operating Manual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta AT CH INVERTER STROMERZEUGER PGI 1200 A1 Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 GB | IE Inverter Generator Invertteri generaattori DE | AT | CH Inverter Stromerzeuger...
 • Seite 3 13 14 max 4.2 L...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Intended use Technical data Safety instructions Before operation Operation Cleaning Storage Transport Ordering spare parts Recycling Troubleshooting guide Maintenance schedule Warranty certificate Circuit diagram Declaration of conformity GB | IE...
 • Seite 7 Explanation of the symbols on the equipment The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents. Read operator manual.
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction Please ensure that this device was not intended for We congratulate you on the purchase of your new commercial use. We do not accept any warranty device. You have chosen a high quality product. The liability if the device is used for commercial, manual, instructions for use are part of the product.
 • Seite 9: Safety Instructions

  Acceptable ambient temperature: 24. Emission levels are represented in the technical -10 to +40 °C data under the stated values for sound power Height: 1000 m above NN level (LWA) and sound pressure level (LpA) and rel. air humidity: 90 % (not condensed) are not compulsory definite working levels.Be- cause there is a connection between emission 5.
 • Seite 10: Operation

  Close the oil filler cap (13) and stand the generator ATTENTION! If this happens reduce the amount of upright electrical output which you are extracting from the generator or remove defective devices which are Putting in fuel (Fig. 1/7) attached. Keep away from ignition sources! Always refuel in well-ventilated rooms or outside.
 • Seite 11: Storage

  Transport • Put it back together in the opposite order. Note: alternative spark plugs to Bosch UR3AC Preparation for transporting • Empty the petrol tank with a petrol suction Petrol filter (Fig. 7) pump. Note: The petrol filter (18) is a filter bowl located •...
 • Seite 12: Troubleshooting Guide

  13.Troubleshooting guide Fault Cause Remedy Engine does not start Automatic oil cut-out has not responded Check oil level, top up engine oil Spark plug fouled Clean or replace spark plug (electrode spacing 0.6 mm) No fuel Refuel / habe the petrol cock checked Generator has too little or no electronic defective Contact your dealer...
 • Seite 13: Maintenance Schedule

  Maintenance schedule Please adhere to the following maintenance periods in order to ensure a failure-free operation. IMPORTANT! The equipment must be filled with engine oil and fuel before it is started. Before each use After an operating After an ope- After an opera- After an period of 20 hours...
 • Seite 14: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Sisällysluettelo: Sivu: Johdanto Laitteen kuvaus Määräystenmukainen käyttö Tekniset tiedot Turvallisuusohjeet Ennen käyttöönottoa Käyttö Puhdistus Varastointi Kuljetus Varaosien tilaus Hävittäminen Vianetsintäkaavio Huoltokaavio Takuutiedot Kytkentäkaavio Vaatimustenmukaisuusvakuutus...
 • Seite 16 Symbolien selitykset Tässä käyttöoppaassa olevien symbolien käytön tarkoituksena on kiinnittää huomiosi mahdollisiin riskeihin. Turvallisuusmerkit ja selitykset on ymmärrettävä tarkalleen oikein. Varoitukset itsessään eivät poista riskejä eivätkä korvaa onnettomuuksien ehkäisyyn tarvittavia toimenpiteitä. Lue käyttöopas. Ennen kuin käytät laitetta, katso aina vastaavaa kohtaa käyttöoppaasta Tärkeää.
 • Seite 17: Johdanto

  1. Johdanto Takuu ei ole voimassa, jos laitetta käytetään kau- Onnittelumme uuden laitteesi hankinnasta. Olet siinä palliseen tarkoitukseen, käsityöammatin harjoitta- päätynyt korkealaatuiseen tuotteeseen. Käyttöohje miseen tai teollisuudessa tai jossain muussa näitä on tämän tuotteen osa. Siinä on tärkeitä ohjeita vastaavassa toiminnassa. turvallisuudesta, käytöstä...
 • Seite 18: Turvallisuusohjeet

  Sallittu ympäristön lämpötila: 24. Teknisissä tiedoissa äänitehotasosta (LWA) -10 bis +40 °C ja äänenpainetasosta (LpA) ilmoitetut arvot Korkeus: 1000 m meren pinnan yläpuolella ovat päästötasoja, eivätkä ehdottomasti ilmoita Suht. ilmankosteus: 90 % (ei kondensoiva) varmaa työtasoa. Koska emissio- ja immissiota- son välillä...
 • Seite 19: Käyttö

  Öljyn täyttäminen (kuva 5) 3 x vilkkuminen jaksoissa ylikuormitussuoja kytkey- Aseta generaattori etupuoli alaspäin ja kierrä öljyn- tyy päälle täyttötulppa (13) auki. Täytä 0,25 litraa moottoriöljyä 4 x vilkkuminen jaksoissa oikosulku (15W-40). Sulje öljyntäyttötulppa (13) ja aseta generaattori Kytkemällä moottorin pois päältä ja käynnistämällä jälleen pystyasentoon.
 • Seite 20: Varastointi

  9. Varastointi • Puhdista suodatinelementit kopauttamalla tasaiseen pintaan. Jos likaa on paljon, pese Valmistelut varastointia varten saippuavedellä, huuhtele puhtaalla vedellä ja • Tyhjennä bensiinisäiliö bensiinin imupumpulla. anna kuivua ilmassa. • Varoitus: Älä tyhjennä bensiiniä suljetuis- • Kokoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyk- sa tiloissa, tulen lähellä...
 • Seite 21: Varaosien Tilaus

  13. Vianetsintäkaavio Häiriö Toimenpide Moottoria ei voi käynnistää Öljynkatkaisuautomatiikka laukeaa Tarkasta öljyn määrä, lisää moottoriöljyä Sytytystulppa karstaantunut Puhdista sytytystulppa, tai vaihda se. Elektrodietäisyys 0,6 mm Ei polttoainetta Täytä polttoainetta / tarkastuta bensiini- hana Generaattorissa on liian vähän Elektroniikka viallinen Ota yhteyttä alan liikkeeseen jännitettä...
 • Seite 22: Huoltokaavio

  Huoltokaavio Noudata ehdottomasti seuraavia huoltoaikoja, jotta varmistat häiriöttömän käytön. HUOMIO! Ensimmäisessä käyttöönotossa on täytettävä moottoriöljyä ja polttoainetta. Aina ennen 20 tunnin käyttöa- 50 tunnin käyt- 100 tunnin käyttö- 300 tunnin käyttöä jan jälkeen töajan jälkeen ajan jälkeen käyttöajan jälkeen Moottoriöljyn tarkastus Moottoriöljyn vaihto Ensimmäisen kerran, sitten 50...
 • Seite 23: Takuutiedot

  15. TAKUUTODISTUS Arvoisa asiakas, teemme tuotteillemme tiukan laaduntarkastuksen. Jos tämän laitteen toiminnoissa kuitenkin havaitaan puutteita, olemme siitä hyvin yllättyneitä ja pyydämme teitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme, jonka osoite on ilmoitettu tässä takuu- kortissa. Neuvomme teitä mielellämme myös puhelimitse alla olevassa palvelunumerossa. Takuuvaatimusten voimaan- saattamisen osalta pätevät seuraavat seikat: •...
 • Seite 24 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor Inbetriebnahme Bedienung Reinigung Lagerung Transport Ersatzteilbestellung Entsorgung Fehlersuchplan Wartungplan Garantieurkunde Schaltplan Konformitätserklärung DE | AT | CH...
 • Seite 25 Erklärung der Symbole Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Massnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen. Lesen Sie das Betriebshandbuch.
 • Seite 26: Einleitung

  1. Einleitung Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verlet- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen zungen aller Art haftet der Benutzer / Bediener und Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt entschieden.
 • Seite 27: Sicherheitshinweise

  Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb) 19. Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraft- Die Maschine darf kurzzeitig mit der angegebenen stoff auf den Motor oder Auspuff verschüttet Leistung betrieben werden (5 s). wird. 20. Nicht in der Nähe von offenem Licht, Feuer oder Zulässige Umgebungstemperatur: Funkenflug betanken, bzw.
 • Seite 28: Bedienung

  Erdung (Abb. 1) Hinweis: Manche Elektrogeräte (Motorstichsä- Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung gen, Bohrmaschinen usw.) können einen höheren des Gehäuses nötig. Hierzu ein Kabel auf der einen Stromverbrauch haben, wenn sie unter erschwerten Seite am Erdungsanschluss (7) des Stromerzeugers Bedingungen eingesetzt werden.
 • Seite 29: Reinigung

  8. Reinigung • Den Benzinfilter (18) entfernen und in nicht flammbarem Lösungsmittel oder einem Lö- Reinigung sungsmittel mit einem hohen Flammpunkt Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und reinigen. Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie • Benzinfilter (18) wieder einsetzen. möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen •...
 • Seite 30: Transport

  10. Transport 12. Entsorgung Vorbereitung für den Transport Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen • Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzin- Materialien. Sie kann in den örtlichen Recyclebehäl- absaugpumpe. tern entsorgt werden. Werfen Sie Elektrogeräte nicht • Sofern betriebsfähig, lassen Sie den Motor so- in den Hausmüll! lange laufen bis das restliche Benzin verbraucht Gemäß...
 • Seite 31: Wartungplan

  Wartungsplan Die nachfolgenden Wartungsfristen unbedingt einhalten, um den störungsfreien Betrieb sicherzustellen. ACHTUNG! Bei Erstinbetriebnahme muss Motorenöl und Kraftstoff eingefüllt werden. Vor jedem Ge- nach einer Be- nach einer Be- nach einer Be- nach einer brauch triebszeit von 20 triebszeit von triebszeit von 100 Betriebszeit Stunden...
 • Seite 32: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funk- tionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 34: Circuit Diagram

  16. Schaltplan . circuit diagram . plan électrique...
 • Seite 36: Declaration Of Conformity

  EU-direktiv izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za og standarder for følgende artikkel artikel декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Inverter Generator PGI 1200 A1 (Parkside) 2009/105/EC 89/686/EC_96/58/EC 2006/95/EC 2006/42/EC Annex IV...
 • Seite 39 Len pre štáty EÚ Nur für EU-Länder Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými elektrickými a Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 40 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information · Päivämäärä tietoa · Stand der Informationen Update: 11 / 2015 · Ident.-No.: 270526_3906217976 IAN 270526...