Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSVH 56 A1 Bedienungsanleitung Seite 6

Set für verdeckte holzverschraubungen
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Šio gaminio neleidžiama naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių
fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni ir kurie turi mažiau
patirties ir (arba) žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri už jų saugą
atsakingas asmuo arba šis asmuo išmokė juos naudoti gaminį.
Tiekiamame rinkinyje yra nuryjamų smulkių dalių. Nurijus tokią dalį,
būtina iškart kreiptis į gydytoją.
dėvėkite klausos apsaugos priemonę, kvėpavimo takų apsaugos
priemonę / kaukę nuo dulkių ir apsauginius akinius.
Naudodami gaminį, vadovaukitės ir gręžtuvo arba akumuliato-
rinio gręžtuvo-suktuvo naudojimo instrukcija.
Prieš surinkdami ar keisdami dalis, ištraukite tinklo kištuką.
Prieš naudojant būtina tinkamai surinkti visas dalis, kad nekiltų
pavojus susižaloti!
Gręžtuvas arba akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas turi suktis tik į
dešinę. Smūginio gręžimo funkcija turi būti išjungta.
Niekada nenuimkite esamų apsauginių įtaisų.
Apdirbamą medinį ruošinį tvirtai priveržkite.
Visada pasirūpinkite, kad tvirtai stovėtumėte, o apdirbamas medinis
ruošinys būtų gerai įtvirtintas.
Jei atsirastų rūdžių arba kitokių cheminio ar mechaninio pakitimo
ženklų, dalys gali pirmiau laiko tapti netinkamos naudoti.
PSVH 56 A1
Naudokite apsaugos priemones.
Kad būtumėte saugūs, dirbdami su gaminiu visada
LT
 3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSVH 56 A1