Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDLS 5 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR TOOL ACCESSORIES SET PDLS 5 A1
TRYCKLUFTSET
Översättning av bruksanvisning i original
PNEUMATINIŲ ĮRANKIŲ RINKINYS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 304736
ZESTAW NA SPRĘŻONE POWIETRZE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DRUCKLUFT-SET
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDLS 5 A1

 • Seite 1 AIR TOOL ACCESSORIES SET PDLS 5 A1 TRYCKLUFTSET ZESTAW NA SPRĘŻONE POWIETRZE Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PNEUMATINIŲ ĮRANKIŲ RINKINYS DRUCKLUFT-SET Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 304736...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör ..............10 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 11 │ PDLS 5 A1    1...
 • Seite 5: Inledning

  Produkten lämpar Leveransens innehåll sig inte för dispersions- och latexfärg, alkaliska ämnen, syrahaltiga ytbeläggningar, material som 1 tryckluftsdriven färgpistol PDLS 5 A1-1 innehåller korn eller partiklar eller med sämre för- 1 tryckluftsspruta PDLS 5 A1-2 måga att bilda spraydimma och droppar.
 • Seite 6: Utrustning

  Utrustning Tekniska data Bild A: Tryckluftsdriven färgpistol PDLS 5 A1-1: Dysa Arbetstryck: max. 5 bar Kontramutter Dysstorlek: Ø 1,5 mm Ventilationsöppning Sugbägare: ca 1000 ml Sugbägare Rekommenderad viskositet: 18-23 DIN/sek. Tryckluftsanslutning till tryckluftsspruta Avtryckare till tryckluftsspruta Tryckluftsspruta PDLS 5 A1-2: Arbetstryck: max.
 • Seite 7: Säkerhetsanvisningar

  SKADOR! ► Lossa först tryckluftsslangen från tryckluft- källan och koppla först därefter bort den från produkten. Då undviker du att trycklufts- slangen slungas iväg okontrollerat eller snärtar tillbaka. │ ■ 4    PDLS 5 A1...
 • Seite 8: Säkerhetsanvisningar För Sprutsystem

  Om man använder en skyddsutrustning som är anpassad efter rådan- de förhållanden minskar risken att exponeras för giftiga ämnen. │ PDLS 5 A1    5 ■...
 • Seite 9: Ta Produkten I Bruk

  Ställ in det arbetstryck som anges i tekniska ♦ Stäng inte av eller koppla på produkten över data på tryckluftskällans filtertryckreducerare. den yta som sprutas, sluta och börja alltid att spruta ca 10 cm utanför den. │ ■ 6    PDLS 5 A1...
 • Seite 10: Ställa In Sprutmedelsmängd

  Skölj ur tryckluftssprutan med lågt tryck och ett spruta ca 10 cm utanför den. kärl fyllt med lämpligt rengöringsmedel. Koppla på: ♦ Tryck på avtryckaren och håll den intryckt för att koppla på färgpistolen. │ PDLS 5 A1    7 ■...
 • Seite 11: Ställa In Färgmängd

  ♦ Skruva loss kopplingsmuttern med munstyck- Stänga av: ♦ Släpp avtryckaren för att stänga av blås- ♦ Sedan kan dysan lossas med en sexkantnyckel. pistolen igen. ♦ Montera tillbaka dysan i omvänd ordningsföljd. │ ■ 8    PDLS 5 A1...
 • Seite 12: Använda Däckpumpen

  Eventuella skador och brister som existerar valtning om möjligheterna att lämna redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten den uttjänta produkten till återvinning. packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. │ PDLS 5 A1    9 ■...
 • Seite 13: Service

  (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com. │ ■ 10    PDLS 5 A1...
 • Seite 14: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  (2006 / 42 / EC) Tillämpade harmoniserande standarder: EN 1953:2013 EN ISO 12100:2010 EN 4414:2010 Maskinens typbeteckning: Tryckluftsset PDLS 5 A1 Tillverkningsår: 07 - 2018 Serienummer: IAN 304736 Bochum, 2018-07-20 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 15 │ ■ 12    PDLS 5 A1...
 • Seite 16 Importer ..............23 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności......23 │ PDLS 5 A1    13...
 • Seite 17: Wstęp

  Urządzenie do pompowania opon na ZESTAW NA SPRĘŻONE sprężone powietrze PDLS 5 A1-3: POWIETRZE PDLS 5 A1 Urządzenie jest przystosowane do pompowania kół z zaworem Schradera. Po napompowaniu moż- Wstęp na odczytać ciśnienie w kole na manometrze. Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakteryzuje się...
 • Seite 18: Wyposażenie

  Zalecana lepkość: maks. 80 DIN / Sec. przyłącze sprężonego powietrza pistoletu do Urządzenie do pompowania opon na farb na sprężone powietrze sprężone powietrze PDLS 5 A1-3: aluminiowy pojemnik do zasysania Ciśnienie robocze: maks. 6 barów pokrywka nakrętka mocująca Pistolet do wydmuchiwania na sprężone...
 • Seite 19: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Najpierw odłączyć wąż od źródła zasilania innych, niż zalecono w instrukcji obsługi, może sprężonym powietrzem, a dopiero potem stworzyć zagrożenie obrażeniami. odłączyć przewód zasilający od urządze- nia. W ten sposób unika się niekontrolowane- go uwolnienia lub odbicia węża zasilającego. │ ■ 16    PDLS 5 A1...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Systemów Rozpylania Drobnokroplistego

  Trzymać ręce i inne części ciała z dala od natryskiwanego strumienia. Jeżeli strumień z pistoletu spowoduje penetrację skóry, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Materiał natryskowy może nawet przez rękawicę przeniknąć przez skórę i zostać wstrzyknięty do organizmu. │ PDLS 5 A1    17 ■...
 • Seite 21: Uruchomienie

  Ustawić na filtracyjnym reduktorze ciśnienia wadzenie prób. źródła sprężonego powietrza ciśnienie robocze ♦ Nie włączać/wyłączać urządzenia nad po- określone w punkcie „Dane techniczne”. wierzchnią natryskową, lecz zaczynać i koń- czyć proces natryskiwania ok. 10 cm poza powierzchnią natryskową. │ ■ 18    PDLS 5 A1...
 • Seite 22: Ustawianie Ilości Materiału

  Pistolet do farb na sprężone powietrze trzymać ♦ Przepłukać pistolet do rozpylania na sprę- zawsze w jednakowej odległości od przedmio- żone powietrze w pojemniku wypełnionym tu. Idealna odległość rozpylania wynosi około właściwym środkiem czyszczącym pod lekkim 15 cm. ciśnieniem. │ PDLS 5 A1    19 ■...
 • Seite 23: Ustawianie Ilości Farby

  Obracać pokrętłem regulatora , aż zostanie ustawiony żądany rodzaj strumienia. ♦ Ustalić odpowiednie ustawienia przez przepro- wadzenie prób. Wymiana dyszy ♦ Odkręcić śrubę do regulacji ilości farby obracając ją w lewo. ♦ Wyjąć igłę dyszy. │ ■ 20    PDLS 5 A1...
 • Seite 24: Obsługa Pistoletu Do Wydmuchiwania Na Sprężone Powietrze

  20–22: papier i tektura, właściwym urządzeniem na stacji paliw lub 80–98: kompozyty w warsztacie samochodowym. Informacji na temat możliwości Przechowywanie utylizacji wyeksploatowanego ♦ Urządzenia pneumatyczne należy przechowy- produktu udziela urząd gminy lub wać wyłącznie w suchych pomieszczeniach. miasta. │ PDLS 5 A1    21 ■...
 • Seite 25: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu. │ ■ 22    PDLS 5 A1...
 • Seite 26: Serwis

  EN ISO 12100:2010 KOMPERNASS HANDELS GMBH EN 4414:2010 BURGSTRASSE 21 Oznaczenie typu maszyny: DE - 44867 BOCHUM Zestaw na sprężone powietrze PDLS 5 A1 NIEMCY www.kompernass.com Rok produkcji: 07 - 2018 Numer seryjny: IAN 304736 Bochum, dnia 20.07.2018 Semi Uguzlu - dyrektor ds.
 • Seite 27 │ ■ 24    PDLS 5 A1...
 • Seite 28 Importuotojas ............. . 35 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......35 │ PDLS 5 A1    25...
 • Seite 29: Įžanga

  (glazūroms), gruntams, bespalviams lakams, transporto priemo- Tiekiamas rinkinys nių viršutinio sluoksnio lakams, beicams, medienos 1 pneumatinis dažų purkštuvas PDLS 5 A1-1 antiseptikams, augalų apsaugos produktams, 1 pneumatinis purkštuvas PDLS 5 A1-2 alyvoms ir dezinfekavimo medžiagoms išpurkšti arba paviršiams šių...
 • Seite 30: Dalys

  Dalys Techniniai duomenys A paveikslėlis: Pneumatinis dažų purkštuvas PDLS 5 A1-1 Purkštukas Darbinis slėgis: maks. 5 bar Antveržlė Purkštuko dydis: Ø 1,5 mm Vėdinimo anga Siurbimo bakelis: apie 1 000 ml Siurbimo bakelis Rekomenduojamas Pneumatinio purkštuvo suslėgtojo oro jungtis klampumas: 18–23 DIN/s Pneumatinio purkštuvo paleidiklis Pneumatinis purkštuvas PDLS 5 A1-2...
 • Seite 31: Saugos Nurodymai

  ■ Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurody- atjunkite nuo įrankio. Taip išvengsite nekontro- tus priedus ir papildomą įrangą. Naudodami liuojamo oro tiekimo žarnos vartymosi ir (arba) ne naudojimo instrukcijoje rekomenduojamus atatrankos. priedus, galite susižaloti. │ ■ 28    PDLS 5 A1...
 • Seite 32: Smulkialašių Purškimo Sistemų Naudojimo Saugos Nurodymai

  Rankas ir kitas kūno dalis laikykite atokiai nuo purškiamų medžiagų srauto. Jei purškiamos medžiagos srautas įsiskverbtų į odą, nedelsda- mi kreipkitės į gydytoją. Purškiamos medžiagos gali nesulaikyti netgi pirštinės ir pro odą jos gali prasiskverbti į kūną. │ PDLS 5 A1    29 ■...
 • Seite 33: Naudojimo Pradžia

  Neįjunginėkite ir neišjunginėkite įrankio virš api- purškiamo paviršiaus, pradėkite ir baikite purkšti ♦ Suslėgtojo oro tiekimo šaltinio slėgio regulia- maždaug 10 cm už apipurškiamo paviršiaus. toriumi su filtru nustatykite skirsnyje „Techniniai duomenys“ nurodytą darbinį slėgį. │ ■ 30    PDLS 5 A1...
 • Seite 34: Medžiagos Kiekio Nustatymas

  Pneumatinį purkštuvą išplaukite į bakelį įpylę tin- maždaug 10 cm už apipurškiamo paviršiaus. kamo valiklio ir išpurkšdami jį nedideliu slėgiu. ♦ Skystį surinkite inde ir pašalinkite nedarydami žalos aplinkai. ♦ Sutepkite alyva slankiąsias pneumatinį purkštu- vą paleidiklio dalis. │ PDLS 5 A1    31 ■...
 • Seite 35: Dažų Kiekio Nustatymas

  Išimkite purkštuko adatą. Išjungimas ♦ Nusukite jungiamąją veržlę su purškimo ♦ Nodėrami pneumatinį prapūtimo pistoletą galvute išjungti, atleiskite jo paleidiklį. ♦ Dabar purkštuką galite nusukti šešiabriauniu raktu. ♦ Įrankį vėl surinksite atvirkštine seka. │ ■ 32    PDLS 5 A1...
 • Seite 36: Pneumatinio Padangų Pripūtimo Pistoleto Naudojimas

  į dirvožemį, gruntinius vandenis ar van- dens telkinius. ■ Todėl draudžiama purkšti prie vandens telkinių ar greta jų esančiose teritorijose (telkinio baseine). ■ Įsigydami dažų, lakų ir kt., atkreipkite dėmesį į jų poveikį aplinkai. │ PDLS 5 A1    33 ■...
 • Seite 37: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu. Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos. │ ■ 34    PDLS 5 A1...
 • Seite 38: Priežiūra

  BURGSTRASSE 21 EN ISO 12100:2010 DE - 44867 BOCHUM EN 4414:2010 VOKIETIJA Įrankio tipas: www.kompernass.com Pneumatinių įrankių rinkinys PDLS 5 A1 Pagaminimo metai: 2018-07 Serijos numeris: IAN 304736 Bochumas, 2018-07-20 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai.
 • Seite 39 │ ■ 36    PDLS 5 A1...
 • Seite 40 Original-Konformitätserklärung ........47 DE │ AT │ CH │ PDLS 5 A1    37...
 • Seite 41: Einleitung

  Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, Lieferumfang Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Ölen und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht geeignet 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDLS 5 A1-1 zum Verarbeiten von Dispersions- und Latexfarben, 1 Druckluft-Sprühpistole PDLS 5 A1-2 Laugen, säurehaltigen Beschichtungsstoffen, körnigem 1 Druckluft-Reifenfüller PDLS 5 A1-3 und körperhaltigem Sprühmaterial sowie spritz- und...
 • Seite 42: Ausstattung

  Ausstattung Technische Daten Abbildung A: Druckluft-Farbspritzpistole PDLS 5 A1-1: Düse Arbeitsdruck: max. 5 bar Kontermutter Düsengröße: Ø 1,5 mm Belüftungsöffnung Saugbecher: ca. 1000 ml Saugbecher Empfohlene Viskosität: 18–23 DIN / Sec. Druckluftanschluss der Druckluft-Sprühpistole Abzughebel der Druckluft-Sprühpistole Druckluft-Sprühpistole PDLS 5 A1-2: Arbeitsdruck: max.
 • Seite 43: Sicherheitshinweise

  Der Gebrauch anderer als in der Bedie- Gerät. So vermeiden Sie ein unkontrolliertes nungsanleitung empfohlenen Zubehörteile kann Herumwirbeln bzw. Rückstoß des Versorgungs- eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. schlauches. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PDLS 5 A1...
 • Seite 44: Sicherheitshinweise Für Feinsprühsysteme

  Schutzhand- schuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder der Handhabung von Chemikalien. Das Tragen von Schutzausrüstung für entsprechende Bedingungen verringert die Aussetzung gegenüber gefährdenden Substanzen. DE │ AT │ CH │ PDLS 5 A1    41 ■...
 • Seite 45: Inbetriebnahme

  Schalten Sie das Gerät nicht über der Spritzflä- luftquelle den im Abschnitt „Technische Daten“ che ein / aus, sondern beginnen und beenden genannten Arbeitsdruck ein. Sie den Spritzvorgang ca. 10 cm außerhalb der Spritzfläche. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PDLS 5 A1...
 • Seite 46: Materialmenge Einstellen

  Spritzabstand beträgt ca. 15 cm. ♦ Spülen Sie die Druckluft-Sprühpistole mit einem mit geeignetem Reinigungsmittel gefüllten ♦ Ermitteln Sie die jeweils geeigneten Einstellun- Behälter mit wenig Druck durch. gen durch einen Versuch. DE │ AT │ CH │ PDLS 5 A1    43 ■...
 • Seite 47: Farbmenge Einstellen

  Ausschalten: ♦ Nehmen Sie die Düsennadel heraus. ♦ Lassen Sie zum Beenden des Betriebs den Abzughebel der Druckluft-Ausblaspistole ♦ Drehen Sie Überwurfmutter mit dem Düsen- wieder los. kopf │ DE │ AT │ CH ■ 44    PDLS 5 A1...
 • Seite 48: Bedienung Des Druckluft-Reifenfüllers

  Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der folgender Bedeutung: Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 1–7: Kunststoffe, kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht 20–22: Papier und Pappe, und wann er aufgetreten ist. 80–98: Verbundstoffe DE │ AT │ CH │ PDLS 5 A1    45 ■...
 • Seite 49: Service

  Abwicklung im Garantiefall KOMPERNASS HANDELS GMBH Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens BURGSTRASSE 21 zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden DE - 44867 BOCHUM Hinweisen: DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 46    PDLS 5 A1...
 • Seite 50: Original-Konformitätserklärung

  (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN 1953:2013 EN ISO 12100:2010 EN 4414:2010 Typbezeichnung der Maschine: DRUCKLUFT-SET PDLS 5 A1 Herstellungsjahr: 07 - 2018 Seriennummer: IAN 304736 Bochum, 20.07.2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 51 │ DE │ AT │ CH ■ 48    PDLS 5 A1...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 09 /2018· Ident.-No.: PDLS5A1-092018-1 IAN 304736...