Herunterladen Diese Seite drucken

Įvadas; Informacija Apie Šią Naudojimo Instrukciją; Naudojimas Pagal Paskirtį; Sauga - Parkside PSVH 56 A1 Bedienungsanleitung

Set für verdeckte holzverschraubungen
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Įvadas
Informacija apie šią naudojimo instrukciją
Sveikiname!
Jūs įsigijote kokybišką gaminį. Prieš pradėdami naudoti,
susipažinkite su gaminiu. Todėl atidžiai perskaitykite toliau
pateiktą naudojimo instrukciją. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta,
ir tik nurodytiems naudojimo tikslams. Būtinai išsaugokite šią naudojimo
instrukciją. Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite
visus jo dokumentus.
Naudojimas pagal paskirtį
Gaminys skirtas tik medienos detalėms paslėptosiomis varžtinėmis jung-
timis sujungti. Gaminiu galite sujungti kampines, plokščiąsias, T formos
ir įstrižąsias jungtis. Gaminį taip pat galima naudoti jau surinktiems
mediniams ruošiniams. Gaminį draudžiama naudoti komerciniams ar
pramoniniams tikslams. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei gaminys
naudojamas ne pagal paskirtį. Gamintojas taip pat neprisiima atsakomy-
bės už žalą gaminį neleistinai arba netinkamai naudojant, jei naudojama
jėga ar atliekama nenumatytų pakeitimų. Riziką prisiima tik naudotojas.

Sauga

Kas kartą prieš naudodami patikrinkite, ar gaminio būklė nepriekaiš-
tinga. Aptikę pažeidimų, gaminio nebenaudokite.
Gaminį gali naudoti tik prižiūrimi vaikai. Vaikai ne visada tinkamai
įvertina galimus pavojus. Šis gaminys nėra žaislas.
2 
LT
PSVH 56 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSVH 56 A1

  Verwandte Inhalte für Parkside PSVH 56 A1