Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 B1 Bedienungsanleitung

Regelbare lötstation
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SOLDERING STATION PLS 48 B1
SOLDERING STATION
Operation and Safety Notes
LÖDSTATION INSTÄLLBAR
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
REGELBARE LÖTSTATION
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
SÄÄDETTÄVÄ JUOTINASEMA
Käyttö- ja turvaohjeet
REGULERBAR LODDESTATION
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 B1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION SÄÄDETTÄVÄ JUOTINASEMA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet LÖDSTATION INSTÄLLBAR REGULERBAR LODDESTATION Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page 7 Features and equipment ............Page 8 Included items ................. Page 8 Technical information ............. Page 8 Safety advice 1. Workplace safety ............... Page 9 2. Electrical safety ..............Page 9 3. Personal safety ..............Page 10 4.
 • Seite 6 The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Observe caution and safety notes! Caution – electric shock! Danger to life! Risk of explosion! Risk of fire! Warning - Hot surfaces! Volt (AC) Watts (Effective power) Wear a breathing / dust mask, protective glasses, gloves and clothing.
 • Seite 7: Introduction

  Do not drink! Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way! Soldering station PLS 48 B1 Introduction Please make sure you familiarise yourself fully with the way the device works before you use it for the first time and that you understand how to handle it correctly.
 • Seite 8: Features And Equipment

  Solder sponge Temperature regulator Soldering tip Included items 1 Soldering station with PLS 48 B1 soldering pencil includes 2 standard soldering tips (1 x mounted) 1 Tin solder, ø 1.0 mm, 20 g 1 Tin solder, ø 1.5 mm, 20 g...
 • Seite 9: Safety Advice

  Safety advice Safety advice CAUTION! Failure to observe the instructions and advice given below may result in electric shock, fire and/or serious injury. 1. Workplace safety a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents. Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts.
 • Seite 10: Personal Safety

  Safety advice c) Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist environ­ ment is unavoidable. The use of an RCD reduces the risk of electric shock. Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g.
 • Seite 11 Safety advice drugs, alcohol or medication. One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury. DANGER OF BURNS! Never touch the hot soldering tip or the molten solder. You could suffer burn injuries. Always let the device cool before you replace components on the device, clean it or check its condition.
 • Seite 12: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety advice Do not eat, drink or smoke in rooms where soldering is carried out. Otherwise your hands may transfer any adhering traces of lead via food or cigarettes into your body. Always wash your hands immediately after soldering. Do not dispose of soldering waste with the household rubbish. Soldering waste must disposed of as special waste.
 • Seite 13: Original Accessories / Attachments

  Safety advice / Before first use Original accessories / attachments Use only the accessories detailed in the operating instructions. The use of attachments or accessories other than those recommended here could lead to you suffering an injury. Before first use Inserting / replacing soldering tips CAUTION! DANGER OF BURNS! Allow the soldering pencil to heat up without a soldering tip.
 • Seite 14: Using The Product

  Using the product Using the product Switching on / off and setting the temperature Switching on and setting the temperature: Insert the mains plug into a mains socket and press the ON / OFF switch into position “I”. Turn the temperature control to set the temperature you wish to have.
 • Seite 15: Solder Sponge

  Using the product Setting 5 = 500 °C maximum soldering temperature, e.g. for desolder- ing large soldered joints Switching off: Note: After use always replace the soldering pencil into the holder. Press the ON / OFF switch into setting “0”. If the device is not being used, pull the mains lead out of the mains socket.
 • Seite 16: Maintenance And Cleaning

  Using the product / Maintenance and cleaning Continue to feed further solder until the whole joint has a covering of solder. Then quickly remove the soldering tip in order to avoid overheating the molten solder. Allow the solder to harden while not subjecting it to vibration or movement.
 • Seite 17: Service Centre

  Service centre / Warranty Service centre Have your device repaired only by qualified specialist personnel using original manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use. If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by the manufacturer or his service centre.
 • Seite 18: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal fects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (0,10 GBP/Min.)
 • Seite 19: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Disposal / Declaration of Conformity / Manufacturer In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical devices must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out devices.
 • Seite 20 Declaration of Conformity / Manufacturer Type / Machine designation: Soldering station PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 08–2011 Serial number: IAN 66449 Bochum, 31.08.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 21 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..........Sivu 23 Varusteet .................. Sivu 24 Toimitukseen kuuluu ..............Sivu 24 Tekniset Tiedot ................. Sivu 24 Turvallisuusohjeita 1. Työpaikkaturvallisuus............Sivu 25 2. Sähköturvallisuus ..............Sivu 25 3. Henkilöiden turvallisuus ............. Sivu 26 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ....Sivu 28 Alkuperäistarvikkeet /-lisälaitteet ...........
 • Seite 22 Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Varo sähköiskua! Hengenvaara! Räjähdysvaara! Palonvaara! Varo! Kuumia pintoja! Voltti (Vaihtojännite) Watti (Vaikutusteho) Käytä hengitys- / pölynaamaria, suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidä lapset loitolla sähkölaitteesta! Tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa! Pidä...
 • Seite 23: Johdanto

  Johdanto Älä ruokaile! Älä nauti juomia! Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti! Säädettävä juotinasema PLS 48 B1 Johdanto Tutustu ennen ensi käyttökertaa laitteen toimintoihin ja sen oikeaan käsittelyyn. Lue tämän lisäksi tarkasti seuraava käyttöohje. Näin työskentelet vaarattomasti ja saavutat töissäsi parempia tuloksia. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa muille käyttäjille.
 • Seite 24: Varusteet

  Lisävarustelokero Tinajuote Juottossieni Lämpötilansäädin Juottokärki Toimitukseen kuuluu 1 juottoasema hienojuottokolveilla PLS 48 B1 Sisältää 2 tavallista juotinterää (1 x esiasennettu) 1 tinajuote, ø 1,0 mm, 20 g 1 tinajuote, ø 1,5 mm, 20 g 1 juottosieni 1 käyttöohje Tekniset Tiedot Virranotto: 230 V∼...
 • Seite 25: Turvallisuusohjeita

  Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita VARO! Virheet seuraavassa mainittujen ohjeiden noudattamisessa voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia vammoja. 1. Työpaikkaturvallisuus a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistu­ na. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat johtaa tapaturmiin. Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ym­ päristössä, jossa säilytetään helposti sytty­ viä...
 • Seite 26: Henkilöiden Turvallisuus

  Turvallisuusohjeita b) Älä pidä laitetta sateessa tai muussa kosteudessa. Ve- den pääsy laitteeseen lisää sähköisku vaaraa. c) Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään kosteassa ympäristössä, on käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavir- takytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. Älä kanna laitetta riiputtamalla sitä kaapelis­ ta ja vedä kaapeli irti pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta.
 • Seite 27 Turvallisuusohjeita Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt, käyttänyt huu­ meita, alkoholia tai lääkkeitä. Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. PALOVAMMAVAARA! Älä koskaan kosketa kuu- mentunutta juottokärkeä tai sulanutta juotetta. Vaarana on palovammat. Anna laitteen ehdottomasti jäähtyä, ennen kuin vaihdat, puhdistat tai tarkastat laitekomponentteja. Kuivata hienojuottokolvi töiden jälkeen vain ilmassa.
 • Seite 28: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Turvallisuusohjeita Älä mahdollisuuksien mukaan syö, juo tai tupakoi tilassa, jossa tehdään juottotöitä. Käsiin tarttuneet lyijyjäänteet voisivat tällöin joutua elintarvikkeiden tai savukkeen mukana ihmisen elimistöön. Pese aina juottotöiden jälkeen perusteellisesti kädet. Älä koskaan heitä juottojätteitä talousjätteisiin. Juottojätteet kuuluvat ongelmajätekeräykseen. 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö...
 • Seite 29: Ennen Käyttöönottoa

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Ennen käyttöönottoa Juottokärjen asentaminen / vaihtaminen VARO! PALOVAMMAVAARA! Älä kuumenna hieno- juottokolvia milloinkaan ilman kärkeä. Juottokärki saadaan poistaa vain, kun laite on kytketty pois päältä ja juottokärki jäähtynyt. Poista juottokärki kiertämällä se irti. Ennen juottoaseman käyttöönottoa ja jokaisen uuden juottokärjen käyttöä, juottokärki on ensin tinattava.
 • Seite 30: Puhdistussieni

  Käyttöönotto kea. Jos juotttolämpötila on liian alhainen, tinajuotetta ei valu riittävästi ja tuloksena on epäpuhtaita juottokohtia (niinsanotut kylmät juottokoh- dat). Jos juottolämpötilat ovat liian korkeita, juottoaine palaa ja tinajuote ei pääse valumaan. Lisäksi työstettävät materiaalit voivat tuhoutua. Seuraavassa lämpötilasäädöt tavanomaisiin käyttöihin. Tinajuotteesta / valmistajasta riippuen ovat erot tässä...
 • Seite 31: Juottaminen

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistu Juottaminen — Hienojuottokolvi soveltuu 48 watin nimellisteholla ihanteellisesti elektroniikkajuottoon (katso kuva A,B). — Kolvin muoto soveltuu erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin ja hienoihin juottotöihin. Puhdista juottokärki kostealla puhdistussienellä Puhdistamisen jälkeen juottokärki on tinattava. Suorita kuuman juottokärjen tinaaminen sulattamalla juottotinaa. Vie juottokärki juottokohtaan ja kuumenna kärki.
 • Seite 32: Huolto

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu Puhdista laite töiden päätyttyä. Käytä kotelon puhdistamiseen liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Älä käytä missään tapauksessa teräviä esineitä, bensiiniä, liuottimia tai puhdistusaineita, jotka syövyttävät muovia. Älä päästä nesteitä laitteen sisään. Huolto Anna laitteen huoltotoimenpiteet pätevien ammattihenkilöiden tehtäväksi.
 • Seite 33: Hävitys

  Takuu / Hävitys Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi päivää...
 • Seite 34: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  (2004 / 108 / EC) Sovelletut harmonisoidut normit EN 60335-2-45/A1:2008 EN 60335-1/A14:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Merkki: Säädettävä juotinasema PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 08–2011 Sarjanumero: IAN 66449 34 FI...
 • Seite 35 Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja Bochum, 31.08.2011 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmielessä pidätetään.
 • Seite 37 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning...............Sidan 39 De olika delarna ..............Sidan 40 Leveransens omfattning ............Sidan 40 Tekniska data .................Sidan 40 Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..........Sidan 41 2. Elsäkerhet ................Sidan 41 3. Personsäkerhet ..............Sidan 42 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..Sidan 44 Originaltillbehör / -extra verktyg ..........Sidan 44 Före första användning Sätt fast / byta lödspets ............Sidan 44...
 • Seite 38 Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Observera varningar och säkerhetsanvisningarna! Varning för elektrisk chock! Livsfara! Explosionsrisk! Brandrisk! Varning för heta ytor! Volt (Växelspänning) Watt (Effekt) Använd, andnings- / skyddsmask, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsklädsel. Håll barn på avstånd från elverktyg! Får endast användas inomhus! Se till att produkt, nätkabel och nätkontakt inte är skadade!
 • Seite 39: Inledning

  Förtäring förbjuden! Dryck förbjuden! Lämna in förpackningen och apparaten till miljövänlig återvinning! Lödstation PLS 48 B1, inställbar Inledning Innan du börjar använda verktyget: Gör dig ovillkorligen förtrogen med de olika funktionerna och informera dig om hur man hanterar med elverktyg. Läs till detta ändamål nedanstående bruksanvisningliksom.
 • Seite 40: De Olika Delarna

  Tillbehörsfack Lödtenn Lödsvamp Temperaturreglage Lödspets Leveransens omfattning 1 lödstation med lödkolv PLS 48 B1 inkl. 2 standardlödspetsar (1 x förmonterad) 1 lödtenn, ø 1,0 mm, 20 g 1 lödtenn, ø 1,5 mm, 20 g 1 lödsvamp 1 bruksanvisning Tekniska data Ström:...
 • Seite 41: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar OBSERVERA! Felhantering vid tillämpning av nedan angivna an- visningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. 1. Säkerhet på arbetsplatsen a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj or­ dentlig belysning. Oreda och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 42: Personsäkerhet

  Säkerhetsanvisningar b) Använd aldrig verktyget i regn eller väta. Inträngande vatten i en elektrisk apparat ökar riskenför elstötar. c) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste användas i fuktig omgivning. Användning av jordfelsbrytare minimerar risken för elstötar. Använd inte kabeln på annat sätt än den är avsedd för, t.ex.
 • Seite 43 Säkerhetsanvisningar verkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblick av ouppmärksamhet kan medföra skador under användningen. RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Rör aldrig den heta lödspetsen eller det smälta tennet. Risk för brännskador. Låt verktyget svalna innan du byter tillbehör, rengör eller kontrollerar verktyget. Låt lödkolven svalna i luften efter avslutat arbete.
 • Seite 44: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Säkerhetsanvisningar / Före första användning Tvätta alltid händerna grundligt efter avslutat arbete. Lödavfall får inte kastas i hushållssoporna. Lödavfall är specialavfall. 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg a) Placera ett elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda verktyget utan att de känner till användningen eller har läst användnings­...
 • Seite 45: Starta Och Stänga Av Och Ställa In Temperatur

  Före första användning / Idrifttagning Ta endast bort lödspetsen när stationen är avstängd och lödspetsen är kall. Byt lödspetsen genom att vrida ut den. Lödspetsen måste tennbeskiktas innan lödstationen används första gången och även varje gång lödspetsen används. Gör enligt följande: Anslut nätkontakten till ett vägguttag och tryck TILL- / FRÅN-brytaren till läge ”I“.
 • Seite 46: Lödsvamp

  Idrifttagning Nivå min = rumstemperatur Nivå 1 = ca. 100 °C – Uppvärmningsnivå och för lödning med mot- svarade låg smälttemperatur Nivå 2 = 200 °C Smältpunkt för oftast använt mjuklödning Nivå 3 = 300 °C normaldrift, t.ex. vid användning av blyfritt lödtenn Nivå...
 • Seite 47: Rengöring Och Skötsel

  Idrifttagning / Rengöring och skötsel För lödspetsen till lödpunkten och hetta upp punkten. Tillför lödtennet (med flussmedel) mellan lödpunkten och lödspetsen och smält tennet. Tillför ytterligare lödtenn om nödvändigt tills lödningen är klar. Lyft bort lödspetsen så snabbt som möjligt för att inte överhetta det redan smälta tennet.
 • Seite 48: Service

  Service / Garanti Service Låt endast behörig elektriker reparera utrustningen och använd endast reservdelar i original. Därmed säkerställs verktygets säkerhet. Låt alltid tillverkaren eller kundtjänst byta nätkontakt eller nätsladd. Därmed säkerställs verktygets säkerhet. Garanti För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från och med inköpsdatum.
 • Seite 49: Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering Service Sverige Tel.: 0770 930739 e­mail: kompernass@lidl.se IAN 66449 Service Suomi Tel.: 010309 3582 e­mail: kompernass@lidl.fi IAN 66449 Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EC gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elapparater avfalls- hanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölag- stiftning.
 • Seite 50: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  (2004 / 108 / EC) använda harmoniserade normer EN 60335-2-45/A1:2008 EN 60335-1/A14:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Maskinbeteckning: Lödstation PLS 48 B1, inställbar Date of manufacture (DOM): 08–2011 Serienummer: IAN 66449 50 SE...
 • Seite 51 Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg Bochum den 31.08.2011 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.
 • Seite 53 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse efter bestemmelsen ..........Side 55 Udrustning ................Side 56 Samlet levering ...............Side 56 Tekniske specifikationen ............Side 56 Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..........Side 57 2. Elektrisk sikkerhed ..............Side 57 3. Personlig sikkerhed ............Side 58 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ............Side 60 Originalt tilbehør / ekstraudstyr ..........Side 61 Før ibrugtagningen...
 • Seite 54 I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne! Fare for elektrisk stød! Livsfare! Eksplosionsfare! Brandfare! Advarsel mod ophedede overflader! Volt (Vekselspænding) Watt (Effektivt) Man bør iføre sig åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, sikkerhedshandsker og sikkerhedsdragt. Hold børn borte fra elektroapparatet! Kun til indendørs anvendelse! Apparatet, ledningen og stikket skal være ubeskadiget!
 • Seite 55: Indledning

  Ingen spisning! Ikke drikke! Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne! Regulerbar loddestation PLS 48 B1 Indledning Før ibrugtagningen bør man sætte sig ind i loddeapparatu- rets funktioner og i dens korrekte behandling. Til dette formål ambefales det at læse den følgende betjeningsvejdledning.
 • Seite 56: Udrustning

  Tilbehørbeholder Loddetin Loddesvamp Temperaturregulator Loddespids Samlet levering 1 Loddestation med finloddekolbe PLS 48 B1 inkl. 2 standard-loddespidser (1 x formonteret) 1 Loddetin, ø 1,0 mm, 20 g 1 Loddetin, ø 1,5 mm, 20 g 1 Loddesvamp 1 Betjeningsvejledning Tekniske specifikationen Nominel spænding: 230 V∼...
 • Seite 57: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG! Fejl i forhold til anvisningerne herunder kan bevirke elektrisk stød, brand og / eller alvorlig tilskadekomst. 1. Sikkerhed på arbejdsstedet a) Arbejdsområdet skal være ryddeligt og have god be­ lysning. Uorden og ubelyste arbejdsområder kan være årsag til ulykker.
 • Seite 58: Personlig Sikkerhed

  Sikkerhedsanvisninger b) Apparatet skal beskyttes mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparater der forøget risiko for elek- trisk stød. c) Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk værktøj skal bruges i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømskontakt.
 • Seite 59 Sikkerhedsanvisninger apparatet hvis De er træt eller under indflydelse af euforiserende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. FARE FOR FORBRÆNDING! Berøring af den ophe- dede loddespids eller smeltet loddetin medfører risiko for forbrændinger.
 • Seite 60: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Sikkerhedsanvisninger Undlad at spise, drikke og ryge i rum hvor der bliver udført lodde- opgaver. Der kan eller trænge blyspor fra hænderne ind i organismen via levnedsmidler eller cigaretter. Efter lodningen skal hænderne vaskes grundigt. Loddeaffald må ikke komme i husholdsaffaldet. Den slags affald henregnes til farligt affald.
 • Seite 61: Originalt Tilbehør / Ekstraudstyr

  Sikkerhedsanvisninger / Før ibrugtagningen Originalt tilbehør / ekstraudstyr Der må kun benyttes tilbehør som er angivet i betjeningsvejlednin- gen. Anvendelse af andre end de her anbefalede dele eller andet tilbehør kan være årsag til at brugeren kommer til skade. Før ibrugtagningen Isætning / udskiftning af loddespids FORSIGTIG! RISIKO FOR FORBRÆNDING! Loddekolben må...
 • Seite 62: Ibrugtagen

  Ibrugtagen Ibrugtagen Tændes / slukkes og temperatur indstilles Tændes og temperatur indstilles: Sæt strømstikket til en stikkontakt og tryk TÆND- / SLUK-knappen i positionen”I“. Drej temperaturregulatoren og indstil på denne måde den ønskede temperatur. Forudsætning for upåklagelige lodninger er anvendelsen af egnede loddetråde.
 • Seite 63: Loddesvamp

  Ibrugtagen Slukkes: Bemærk: Finloddekolben stilles efter brug altid tilbage i holdme- kanismen. TÆND- / SLUK-knappen trykkes i positionen ”0“. Træk strømstikket ud af stikkontakten, nå den ikke bruges Loddesvamp FORSIGTIG! Dien varme loddespids må ikke komme i berø- ring med en tør loddesvamp .
 • Seite 64: Pasning Og Rengøring

  Ibrugtagen / Pasning og rengøring / Service Bemærk: Smeltemidlet er enten indeholdt i loddetinnet eller det anvendes separat. Forhandleren skal oplyse om anvendelsesmåden og det egnede loddemiddel. Opsatse og anvendelser: OBS! Udfør ikke specielle ændringer eller reparationer på elektrik eller andre dele. Undtagelse: den udførende person er kvalificeret og uddannet til dette.
 • Seite 65: Garanti

  Service / Garanti Udskiftning af stikkontakten eller lednin­ gen skal altid udføres af fremstilleren af apparatet eller hans kundetjeneste. På den måde kan man have tillid til at apparatets sikkerhed blive bevaret. Garanti På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsdatoen. Apparatet er produceret omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt.
 • Seite 66: Bortskaffelse

  … / Bortskaffelse / Konformitetserklæring / Fremstiller Service Danmark Tel.: 32 710005 e­mail: kompernass@lidl.dk IAN 66449 Bortskaffelse Emballagen består af mljøvenlige materialer og kan smides ud på de lokale genbrugsstationer. El­apparater må ikke komme i husholdningsaffaldet! Efter Europæisk Direktiv 2002 / 96 / EC om elektroniske og elektriske apparater og dets omsætning i den nationale lovgivning skal denne slags apparater indsamles særskilt og genindvindes på...
 • Seite 67 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Maskintype / Type: Regulerbar loddestation PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 08–2011 Serienummer: IAN 66449 Bochum, 31.08.2011 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 69 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..........Seite 71 Ausstattung ................Seite 72 Lieferumfang ................Seite 72 Technische Daten ..............Seite 72 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz.................Seite 73 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 73 3. Sicherheit von Personen .............Seite 74 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..Seite 76 Originalzubehör / -zusatzgeräte ...........Seite 77 Vor der Inbetriebnahme Lötspitzen einsetzen / wechseln ..........Seite 77 Inbetriebnahme...
 • Seite 70 In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! Explosionsgefahr! Brandgefahr! Warnung vor heißen Oberflächen! Volt (Wechselspannung) Watt (Wirkleistung) Tragen Sie eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung. Kinder vom Elektrogerät fernhalten! Nur zur Verwendung in Innenräumen! Auf Unversehrtheit von Gerät,...
 • Seite 71: Einleitung

  Einleitung Nicht essen! Nicht trinken! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! Regelbare Lötstation PLS 48 B1 Einleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie sich über den richtigen Umgang. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung.
 • Seite 72: Ausstattung

  EIN- / AUS-Schalter Zubehörfach Lötzinn Lötschwamm Temperaturregler Lötspitze Lieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 B1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 20 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 20 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Nennspannung: 230 V∼...
 • Seite 73: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise VORSICHT! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen. 1. Arbeitsplatz a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosions­...
 • Seite 74: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein­ sam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. b) Halten Sie das Gerät von Regen, Nässe oder Flüssig­ keiten fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 75 Sicherheitshinweise mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen be­ nutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher- zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 • Seite 76: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sicherheitshinweise Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Lötspitze mit den Kunststoff- teilen der Multifunktionshalterung. Andernfalls kann es zu Beschä- digungen am Gerät kommen. Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. VORSICHT! VERGIFTUNGSGEFAHR! Halten Sie Dämpfe aus der Atemzone fern. Sorgen Sie bei längeren Arbeiten, bei denen gesund- heitsgefährdende Dämpfe entstehen können, immer für eine ausreichende Belüftung der Arbeitsstätte.
 • Seite 77: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. b) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist.
 • Seite 78: Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Gehen Sie hierfür wie folgt vor: Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. Drehen Sie den Temperaturregler auf 3 und lassen Sie etwas Lötzinn zu einem dünnen, zusammenhängenden Film auf der Löt- spitze zerfließen.
 • Seite 79: Lötschwamm

  Inbetriebnahme Stufe 2 = 200 °C Schmelzpunkt der häufigst verwendeten Weichlote Stufe 3 = 300 °C Normalbetrieb, z.B. bei der Verwendung von bleifreiem Lötzinn Stufe 4 = 400 °C hohe Löttemperatur, z.B. zum Entlöten kleiner Lötstellen Stufe 5 = 500 °C – maximale Löttemperatur, z.B. zum Entlöten großer Lötstellen Ausschalten: Hinweis: Stellen Sie den Feinlötkolben...
 • Seite 80: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung Nach dem Reinigen muss die Lötspitze verzinnt werden. Verzinnen Sie die heiße Lötspitze hierzu durch das Abschmelzen von Lötzinn. Führen Sie die Lötspitze an die Lötstelle heran und erhitzen Sie diese. Bringen Sie das Lötzinn (mit Flussmittel) zwischen Lötstelle und Löt- spitze zum Schmelzen.
 • Seite 81: Service

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie Reinigen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeit. Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände, Benzin, Lösungs- mittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.
 • Seite 82 Garantie Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
 • Seite 83: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E­Mail: kompernass@lidl.at IAN 66449 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E­Mail: kompernass@lidl.ch IAN 66449 Entsorgung Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Behältern entsorgt werden.
 • Seite 84: Konformitätserklärung / Hersteller

  (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) angewandte harmonisierte Normen EN 60335-2-45/A1:2008 EN 60335-1/A14:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Gerätetyp / Bezeichnung: Regelbare Lötstation PLS 48 B1 Herstellungsjahr: 08–2011 Seriennummer: IAN 66449 84 DE/AT/CH...
 • Seite 85 Konformitätserklärung / Hersteller Bochum, 31.08.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. DE/AT/CH...
 • Seite 86 IAN 66449 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 08 / 2011 Ident.-No.: PLS48B1082011-FI / SE / DK...