Parkside PMFW 200 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-FUNCTION
TooL
PMFW 200
Multi-funCtion tool
Operation and Safety Notes
MultifunktionsVerktYg
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
All manuals and user guides at all-guides.com
MonitoiMitYÖkAlu
Käyttö- ja turvaohjeet
MultifunktionsVÆrktØJ
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Multifunktionswerkzeug
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 200

 • Seite 1 All manuals and user guides at all-guides.com MULTI-FUNCTION TooL PMFW 200 Multi-funCtion tool MonitoiMitYÖkAlu Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet MultifunktionsVerktYg MultifunktionsVÆrktØJ Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Multifunktionswerkzeug Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 All manuals and user guides at all-guides.com Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 All manuals and user guides at all-guides.com 12 13...
 • Seite 4 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  All manuals and user guides at all-guides.com Table of Content Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2.
 • Seite 6: Introduction

  All manuals and user guides at all-guides.com Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read the operating instructions! Rated idle running speed Always heed warning labels and Safety class II safety instructions! Wear hearing protection, dust protec- Caution - Danger of electric shock! tion mask, protective glasses and Hazardous voltage –...
 • Seite 7: Included Items

  All manuals and user guides at all-guides.com Introduction / General safety advice for electrical power tools Included items WArNING! The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with 1 Multi-function tool a standardised measurement procedure specified 1 Plunge saw blade in EN 60745 and can be used to compare devices.
 • Seite 8: Electrical Safety

  All manuals and user guides at all-guides.com General safety advice for electrical power tools dusts. Electrical power tools create sparks, power tool in a moist environment is unavoidable. The use of an RCD reduces which can ignite dusts or fumes. Keep children and other peo- the risk of electric shock.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  All manuals and user guides at all-guides.com General safety advice for electrical power tools 4. Careful handling and use of The use of electrical power tools for purposes electrical power tools other than those intended can lead to danger- ous situations. a) Do not overload the device.
 • Seite 10: Advice On Use

  All manuals and user guides at all-guides.com General safety advice for electrical power tools / Assembly Assembly Damaging a gas pipe can lead to an explo- sion. Penetration of a water pipe can lead to Selecting the right tool property damage or to electric shock. If you use the device outdoors, always connect it through a residual current device (rCD) with a maximum trip cur-...
 • Seite 11: Changing The Attached Tool

  All manuals and user guides at all-guides.com Assembly Materials: uum‘s dust bag) may ignite, e.g. as a result of flying Wood, paint sparks generated when abrading metals or metal objects left in wood. This can happen particularly if Use: the wood dust is mixed with paint residue or other ·...
 • Seite 12: Bringing Into Use

  All manuals and user guides at all-guides.com Bringing into use / Maintenance and cleaning / Disposal / Information Bringing into use Disposal Take note of the mains voltage! The voltage at the The packaging is wholly composed of mains socket must match that shown on the rating environmentally-friendly materials that plate on the electrical power tool.
 • Seite 13: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  All manuals and user guides at all-guides.com Information Declaration of Conformity / can be transmitted free of cost only in this Manufacturer manner. This warranty applies only to the initial purchaser and is non-transferable. We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, The warranty covers only material or manufactur- D-44867 Bochum, Germany, declare that this ing faults, not normal wear or damage to fragile product complies with the following EU directives:...
 • Seite 14 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 15 All manuals and user guides at all-guides.com Sisällysluettelo Aluksi Tarkoituksenmukainen käyttö ..................Sivu 16 Varustus ......................... Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ...................... Sivu 17 Tekniset tiedot ....................... Sivu 17 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus....................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ...................... Sivu 18 3.
 • Seite 16: Aluksi

  All manuals and user guides at all-guides.com Aluksi Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Mitoitusjoutokäyntinopeus Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Suojausluokka II Käytä aina laitteella työskennellessäsi Varo sähköiskua! suojalaseja, kuulo- ja hengityssuo- Hengenvaara! jaimia sekä asianmukaisia työkäsineitä. Räjähdysvaara! Pidä...
 • Seite 17: Toimitukseen Kuuluu

  All manuals and user guides at all-guides.com Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Toimitukseen kuuluu VAroLTUS! Näissä ohjeissa ilmoitettu väräh- telytaso on määritetty normissa EN 60745 stan- 1 monitoimityökalu dardoidulla mittausmenetelmällä ja sitä voidaan 1 upotussahanterä käyttää laitevertailussa. 1 kiristysruuvi ja levy (asennettu) Värähtelytaso muuttuu sähkötyökalun käytön mukaan 1 kuusiokoloavain ja se saattaa monesti ylittää...
 • Seite 18: Sähköturvallisuus

  All manuals and user guides at all-guides.com Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet ole sallittua. Voit helposti menettää kontrollin tänyt huumeita, alkoholia tai lääkkei- tä. Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi laitteeseen. aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. Käytä henkilökohtaisia tur- 2. Sähköturvallisuus vavarusteita ja suojalaseja aina. Henkilökohtaisten turvavarus- Vältä...
 • Seite 19: Monitoimityökalun Laitekohtaiset Turvallisuusohjeet

  All manuals and user guides at all-guides.com Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet b) Älä käytä mitään sähkötyökalua, Varmista työkappale. Kiristyslaitteella tai jonka käynnistyskytkin on viallinen. ruuvipuristimella kiinnitetty työkappale pysyy Sähkötyökalu, jota ei voi enää kytkeä päälle varmemmin paikoillaan kuin käsin kiinnitetty. tai päältä, on vaarallinen ja se on korjattava.
 • Seite 20: Työohjeet

  All manuals and user guides at all-guides.com Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Asennus Työohjeet Työskentelyperiaate: Oskillointitoiminnon ansiosta käyttötyökalu heilahte- lee edestakaisin 21.000 kertaa minuutissa. Tämä mahdollistaa täsmällisen työskentelyn myös pienissä tiloissa. Upotussahanterä Sahaus / katkaisu: Materiaalit: Käytä vain ehjiä, moitteettomia sahanteriä. Vääntyneet, tylsät tai muuten vialliset sahanterät puu, muovi, kipsi ja muut pehmeät materiaalit voivat murtua.
 • Seite 21: Aseta Hiomapaperi Hiomalevylle

  All manuals and user guides at all-guides.com Asennus / Käyttöönotto Pölynpoistoimun liitäntä Kiinnitä käytettävä työkalu ruuvilla ja levyllä Kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella Tarkista, että käyttötyökalu on kun- Liitä hiomatöissä aina pölynpoistoimu. nolla paikoillaan. Väärin ja epävarmasti Liitäntä: kiinnitetyt työkalut voivat irrota käytön aikana ja käyttäjä...
 • Seite 22: Huolto Ja Puhdistus

  All manuals and user guides at all-guides.com Huolto ja puhdistus / Hävittäminen / Yleisiä tietoja Huolto ja puhdistus VAroLTUS! Laitteen pistokkeen tai virtajohdon saa vaihtaa vain lait- VAroLTUS! LoUKKAANTUMISVAA- teen valmistaja tai sen valtuuttama rA! Irrota verkkopistoke pistorasias- huoltopiste. Näin varmistat laitteen turvalli- ta ennen kaikkiin sähkötyökalulla sen toiminnan.
 • Seite 23: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  All manuals and user guides at all-guides.com Yleisiä tietoja Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja Me, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Saksa, vakuutamme että tämä tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: Konedirektiivi (98 / 37 / EC) Pienjännitedirektiivi (2006 / 95 / EC) Elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivit (2004 / 108 / EC) Tyyppi / Laitekuvaus:...
 • Seite 24 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 25 All manuals and user guides at all-guides.com Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning......................Sidan 26 De olika delarna ......................Sidan 26 Leveransens omfattning ....................Sidan 27 Tekniska data ........................Sidan 27 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 27 2. Elsäkerhet ........................Sidan 28 3. Personsäkerhet ......................Sidan 28 4.
 • Seite 26: Inledning

  All manuals and user guides at all-guides.com Inledning Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Tomgångsvarvtal Observera varningar och Skyddsklass II säkerhetsanvisningarna! Varning för elektrisk chock! Använd skyddsglasögon, hörselskydd, Livsfarlig! skyddsmask och skyddshandskar. Explosionsrisk! Håll barn på avstånd från elverktyg! Brandrisk! Skydda elverktyg för väta! Skadad nätsladd- eller kontakt kan...
 • Seite 27: Leveransens Omfattning

  All manuals and user guides at all-guides.com Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Leveransens omfattning VArNING! Angiven vibrationsnivå i dessa anvisningar har uppmäts enligt en i EN 60745 1 Multifunktionsverktyg standardiserad mätmetod och kan används som 1 Sticksågsblad jämförelse för olika verktyg. 1 Spännskruv och bricka (monterad) Vibrationsnivån förändras beroende på...
 • Seite 28: Elsäkerhet

  All manuals and user guides at all-guides.com Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 3. Personsäkerhet Se till att barn och andra per- soner inte riskerar skador när elverktyget används. Låt dig a) Var alltid medveten om vad du gör inte störas under användningen, håll uppsikt och använd sunt förnuft.
 • Seite 29: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  All manuals and user guides at all-guides.com Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4. omsorgsfull hantering och Verktygsspecifika säker- användning av elverktyg hetsanvisningar för multifunktionsverktyg a) överbelasta inte maskinen! Använd rätt elverktyg för respektive arbete. Håll stadigt i elverktyget med båda Med passande elverktyg blir arbetsresultatet händerna under arbetet och se till att bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Seite 30: Arbetstips

  All manuals and user guides at all-guides.com Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Montering GIFTIGA GASEr! Bearbetning av Användning: skadligt / giftigt damm medför hälso- · Kap- och sticksågssnitt risker för användaren och personer · kantnära sågning, även i svårtillgängliga områden som står i närheten.
 • Seite 31: Sätta Fast Slipark På Sliptallrik

  All manuals and user guides at all-guides.com Montering / Användning / Underhåll och rengöring Ansluta dammfångare Sätt in tillbehörsverktyget (t.ex. sticksågsbladet ) i verktygsfästet oBS: Tillbehörsverktyget kan monteras i valfri Använd alltid dammfångare för sliparbeten. inhakad position i verktygsfästet Ansluta: Fixera tillbehörsverktyget med skruven och brickan .
 • Seite 32: Avfallshantering

  All manuals and user guides at all-guides.com Underhåll och rengöring / Avfallshantering / Information Garanti vägguttaget före alla arbeten eller in- ställningar av verktyget. Du erhåller 3 års garanti på apparaten, Använd inte aggressiva rengöringsmedel. Fukt eller vätska får inte tränga in i produktens inre räknat från köpdatum.
 • Seite 33: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  All manuals and user guides at all-guides.com Information Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg Vi, Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med följande EU-riktlinjer: Maskindirektiv (98 / 37/ EC) Lågspänningsdirektiv (2006 / 95/ EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Typ / Beteckning: Multifunktionsverktyg...
 • Seite 34 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 35 All manuals and user guides at all-guides.com Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 36 Udrustning ........................Side 36 Leverancens indhold ..................... Side 37 Tekniske specifikationer ....................Side 37 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 37 2.
 • Seite 36: Indledning

  All manuals and user guides at all-guides.com Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Måling-tomgangshastighed Følg advarsels- og sikkerhedsanvisnin- Beskyttelsesklasse II gerne! Dae anbefales at bære sikkerhedsbril- Fare for elektrisk stød! ler, høreværn, åndedrætsbeskyttelse Livsfare! og sikkerhedshandsker.
 • Seite 37: Leverancens Indhold

  All manuals and user guides at all-guides.com Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Leverancens indhold ADVArSEL! Det i disse anvisninger angivne svingningsniveau er blevet målt svarende til en i EN 1 multifunktionsværktøj 60745 normeret målemetode og kan anvendes til 1 dykkesavklinge sammenligning af apparater.
 • Seite 38: Elektrisk Sikkerhed

  All manuals and user guides at all-guides.com Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 3. Personlig sikkerhed støvpartikler. Elektriske redskaber danner gnister der kan antænde dampe eller støv. Børn og andre personer skal a) Bevar hele tiden opmærksomheden, holdes på afstand når red- pas på...
 • Seite 39: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  All manuals and user guides at all-guides.com Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 4. omhu i omgangen med og Specifikke sikkerhedsan- anvendelsen af elektriske vsininger til dette redskaber multifunktionsredskab a) Undgå at overbelaste apparatet. redskabet skal holdes fast med beg- Anvend det elektriske redskab der er ge hænder under arbejdet.
 • Seite 40: Om Arbejdet

  All manuals and user guides at all-guides.com Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Montage Montage strøms (FI)-sikkerhedskontakt med maksimalt 30 mA udløserstrøm. Der Valg af forsatsværktøj skal bruges en godkendt forlængerledning i det frie. GIFTIGE DAMPE! De skadelige / giftige støvarter der opstår under sli- bearbejdet, udgør en sundhedstrussel for den betjenende person eller personer der opholder sig nærheden.
 • Seite 41: Skift Af Forsatsværktøj

  All manuals and user guides at all-guides.com Montage Støv- / spånopsugning Asbestholdigt materiale må ikke behandles. Asbest er kræftfremkaldende. ADVArSEL! BrANDFArE! Arbejde med Slibeplade elektriske apparater der har en støvopfangsboks eller kan forbindes over en støvsugningsanordning Materialer: med støvsugeren, frembyder brandfare! Under uheldige betingelser, f.eks.
 • Seite 42: Ibrugtagning

  All manuals and user guides at all-guides.com Montage / Ibrugtagning / Pasning og rengøring / Bortskaffelse / Informationer Adapteren til ekstern opsugning trækkes af, Ventileringsåbningerne skal altid være frie. evt. sammen med reduktionsstykket Støv på redskabet fra slibearbejdet børstes væk med en pensel. Ibrugtagning Bortskaffelse Vær opmærksom på...
 • Seite 43: Konformitetserklæring / Fremstiller

  All manuals and user guides at all-guides.com Informationer Konformitetserklæring / Garantiydelsen gælder kun for materiale- og fabri- Fremstiller kationsfejl, men ikke for sliddele eller for beskadigel- ser på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller batterier. Produktet er kun beregnet til brug i private hushold- Vi, Kompernaß...
 • Seite 44 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 45 All manuals and user guides at all-guides.com Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς...............Σελίδα 46 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 46 Περιεχόμενα παράδοσης ....................Σελίδα 47 Τεχνικά δεδομένα ......................Σελίδα 47 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ..Σελίδα 47 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 48 2.
 • Seite 46: Eισαγωγή

  All manuals and user guides at all-guides.com Εισαγωγή Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης / συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εικονογράμματα: Ονομαστικές στροφές κατά τη Διαβάστε την οδηγία χρήσεως! λειτουργία εν κενώ Προσέχετε τις προειδοποιητικές υπο- Κατηγορία προστασίας II δείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας! Φοράτε...
 • Seite 47: Περιεχόμενα Παράδοσης

  All manuals and user guides at all-guides.com Εισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Προσαρμογέας για αναρρόφηση Πριόνισμα με φύλλο λείανσης στοιχείων: Συστολή Τιμή εκπομπής δονήσεων a = 5,0 m / s Ανασφάλεια K < 1,5 m / s Περιεχόμενα...
 • Seite 48: Θέση Εργασίας-Ασφάλεια

  All manuals and user guides at all-guides.com Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια αναρτήσετε ή για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές καθαρό...
 • Seite 49: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  All manuals and user guides at all-guides.com Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία προτού το συνδέσετε στην ηλεκτρική εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή τροφοδοσία ή το πάρετε και το να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και θα μεταφέρετε. Εάν κατά τη μεταφορά της πρέπει...
 • Seite 50: Υποδείξεις Ασφάλειας Που Αφορούν Στο Εργαλείο Πολλαπλών Χρήσεων

  All manuals and user guides at all-guides.com Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Υποδείξεις ασφάλειας που απευθυνθείτε στην τοπική επιχείρηση αφορούν στο εργαλείο παροχής. Η επαφή με ηλεκτρικούς αγωγούς πολλαπλών χρήσεων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπλη- ξία. Η πρόκληση βλάβης ενός αγωγού αερίου Κρατήστε...
 • Seite 51: Συναρμολόγηση

  All manuals and user guides at all-guides.com Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Συναρμολόγηση Λείανση: Φροντίστε για ομοιόμορφη πίεση, για την αύξηση της διάρκειας ζωής. Συναρμολόγηση Πλάκα λείανσης Επιλογή εργαλείου εφαρμογής Ουσίες: Ξύλο, χρώμα Εφαρμογή: · Λείανση σε τροχούς και περιοχές με δύσκολη πρόσβαση...
 • Seite 52: Αναρρόφηση Σκόνης / Ροκανιδιών

  All manuals and user guides at all-guides.com Συναρμολόγηση / Θέση σε λειτουργία Αναρρόφηση σκόνης / ραίτητο, χρησιμοποιήστε τη συστολή , ενώ ροκανιδιών τη σπρώχνετε μέσα στον προσαρμογέα για τη ξένη αναρρόφηση Απαγορεύεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν Eισάγετε το λάστιχο μιας επιτρεπτής διάταξης αμίαντο.
 • Seite 53: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  All manuals and user guides at all-guides.com Συντήρηση και καθαρισμός / Απόσυρση / Πληροφορίες Συντήρηση και καθαρισμός Πληροφορίες Σέρβις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Πριν από όλες τις εργασίες στο ηλεκτρικό εργαλείο τρα- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αναθέστε την βήξτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα. επιδιόρθωση...
 • Seite 54: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  All manuals and user guides at all-guides.com Πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης / Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν περιορίζονται από κατασκευαστής την παρούσα εγγύηση. Εμείς, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Γερμανία, με το παρόν Kompernass Service Ελλáδa δηλώνουμε τη συμμόρφωση του παρόντος Kalothanassi G.
 • Seite 55 All manuals and user guides at all-guides.com Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 56 Ausstattung ........................Seite 56 Lieferumfang .........................Seite 56 Technische Daten ......................Seite 57 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 58 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 58 4.
 • Seite 56: Einleitung

  All manuals and user guides at all-guides.com Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Bemessungs-Leerlaufdrehzahl Warn- und Sicherheitshinweise Schutzklasse II beachten! Tragen Sie einen Gehörschutz, Vorsicht vor elektrischem Schlag! eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Lebensgefahr! Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
 • Seite 57: Technische Daten

  All manuals and user guides at all-guides.com Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1 Innensechskantschlüssel werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen 1 Schleifplatte über dem in diesen Anweisungen angegebenen 12 Schleifblätter Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte 1 Segmentsägeblatt unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug 1 Bedienungsanleitung regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.
 • Seite 58: Elektrische Sicherheit

  All manuals and user guides at all-guides.com Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Halten Sie Kinder und andere f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- Personen während der Benut- zeuges in feuchter Umgebung nicht zung des Elektrowerkzeugs vermeidbar ist, verwenden Sie einen fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle Fehlerstromschutzschalter.
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  All manuals and user guides at all-guides.com Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen tion des Elektrowerkzeuges beeinträch- Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. tigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- dem Einsatz des Gerätes reparieren.
 • Seite 60: Arbeitshinweise

  All manuals and user guides at all-guides.com Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Montage Arbeitshinweise Tragen Sie beim Wechsel der Einsatz- werkzeuge Schutzhandschuhe. Arbeitsprinzip: Einsatzwerkzeuge werden bei längerem Gebrauch warm. Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Ein- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug satzwerkzeug bis zu 21.000 mal pro Minute hin nur für Trockenschliff.
 • Seite 61: Einsatzwerkzeug Wechseln

  All manuals and user guides at all-guides.com Montage HINWEIS: Sie können die Einsatzwerkzeuge in beliebigen Rasterpositionen auf die Werk- zeugaufnahme aufsetzen. Befestigen Sie das Einsatzwerkzeug mit der Schraube und Scheibe . Ziehen Sie hierzu die Schraube mit dem Innensechskant- schlüssel fest.
 • Seite 62: Staubabsaugung Anschließen

  All manuals and user guides at all-guides.com Montage / Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Entsorgung Schieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach Tragen Sie eine Staubschutzmaske! hinten, sodass am Schalter „0“ erscheint, um das Gerät auszuschalten. Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung. Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
 • Seite 63: Service

  All manuals and user guides at all-guides.com Entsorgung / Informationen Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt- Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 64: Konformitätserklärung / Hersteller

  All manuals and user guides at all-guides.com Informationen Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden EC-Richtlinien: Maschinenrichtlinie (98 / 37 / EC) EC-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Bezeichnung des Gerätes:...
 • Seite 65 All manuals and user guides at all-guides.com IAN: 26050 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 03 / 2009 · Ident.-No.: PMFW200032009-3...

Inhaltsverzeichnis