Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Regelbare lötstation
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SOLDERING STATION PLS 48 A1
SOLDERING STATION
Operation and Safety Notes
LÖDSTATION INSTÄLLBAR
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
REGELBARE LÖTSTATION
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
SÄÄDETTÄVÄ JUOTINASEMA
Käyttö- ja turvaohjeet
REGULERBAR LODDESTATION
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 A1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 A1 SOLDERING STATION SÄÄDETTÄVÄ JUOTINASEMA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet LÖDSTATION INSTÄLLBAR REGULERBAR LODDESTATION Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page 7 Features and equipment ............Page 8 Included items .................Page 8 Technical information .............Page 8 Safety advice 1. Workplace safety ...............Page 9 2. Electrical safety ..............Page 9 3. Personal safety ..............Page 10 4. Careful handling and use of electrical power tools ..Page 12 Original accessories / attachments ........Page 13 Before first use Inserting / replacing soldering tips ........Page 13...
 • Seite 5 Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Observe caution and safety notes! Caution – electric shock! Danger to life! Risk of explosion! Risk of fire! Warning - Hot surfaces! Volt (AC) Watts (Effective power) Wear a breathing / dust mask, protective glasses, gloves and clothing.
 • Seite 6: Introduction

  Do not eat! Do not drink! Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way! Soldering station PLS 48 A1 © Introduction Please make sure you familiarise yourself fully with the way the device works before you use it for the first time and that you understand how to handle it correctly.
 • Seite 7: Features And Equipment

  Temperature regulator Soldering tip © Included items 1 Soldering station with PLS 48 A1 soldering pencil includes 2 standard soldering tips (1 x mounted) 1 Tin solder, 1.0 mm, 20 g 1 Tin solder, 1.5 mm, 20 g 1 Solder sponge 1 Operating instructions ©...
 • Seite 8: Safety Advice

  Safety advice Safety advice ½ CAUTION! Failure to observe the instructions and advice given below may result in electric shock, fire and/or serious injury. 1. Workplace safety a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents. Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts.
 • Seite 9: Personal Safety

  Safety advice c) Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist envi- ronment is unavoidable. The use of an RCD reduces the risk of electric shock. Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g.
 • Seite 10 Safety advice drugs, alcohol or medication. One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury. ½ DANGER OF BURNS! Never touch the hot soldering tip or the molten solder. You could suffer burn injuries. Always let the device cool before you replace components on the device, clean it or check its condition.
 • Seite 11: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety advice ½ Do not eat, drink or smoke in rooms where soldering is carried out. Otherwise your hands may transfer any adhering traces of lead via food or cigarettes into your body. ½ Always wash your hands immediately after soldering . ½...
 • Seite 12: Original Accessories / Attachments

  Safety advice / Before first use © Original accessories / attachments ½ Use only the accessories detailed in the operating instructions. The use of attachments or accessories other than those recommended here could lead to you suffering an injury. © Before first use ©...
 • Seite 13: Using The Product

  Using the product © Using the product © Switching on / off and setting the temperature Switching on and setting the temperature: Insert the mains plug into a mains socket and press the ON / OFF switch into position “I”. Turn the temperature control to set the temperature you wish to have.
 • Seite 14: Solder Sponge

  Using the product Setting 5 = 500 °C maximum soldering temperature, e.g. for desolder- ing large soldered joints Switching off: Note: After use always replace the soldering pencil into the holder. Press the ON / OFF switch into setting “0”. If the device is not being used, pull the mains lead out of the mains socket.
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Using the product / Maintenance and cleaning Clean the soldering tip on the moist solder sponge After cleaning the tip it must be “tinned” (coated with solder). This is done by melting solder on to the hot soldering tip Guide the soldering tip to the intended joint site and heat the joint.
 • Seite 16: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty Clean the device after you have finished using it. Use a cloth and a little mild detergent for cleaning the device. In no circumstances use sharp objects, or petrol, solvents or clean- ing agents that might attack plastic.
 • Seite 17: Disposal

  Warranty / Disposal The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period will not be extended by repairs made unter warranty.
 • Seite 18: Declaration Of Conformity / Producer

  Disposal / Declaration of conformity / Producer In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical devices must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out devices.
 • Seite 19 Declaration of conformity / Producer Type / Machine designation: Soldering station PLS 48 A1 Date of manufacture (DOM): 08 - 2010 Serial number: IAN 54327 Bochum, 31.08.2010 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 20 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..........Sivu 23 Varusteet .................. Sivu 24 Toimitukseen kuuluu ..............Sivu 24 Tekniset Tiedot ................. Sivu 24 Turvallisuusohjeita 1. Työpaikkaturvallisuus............Sivu 25 2. Sähköturvallisuus ..............Sivu 25 3. Henkilöiden turvallisuus ............. Sivu 26 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ....Sivu 28 Alkuperäistarvikkeet /-lisälaitteet ...........
 • Seite 21 Johdanto Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Varo sähköiskua! Hengenvaara! Räjähdysvaara! Palonvaara! Varo! Kuumia pintoja! Voltti (Vaihtojännite) Watti (Vaikutusteho) Käytä hengitys- / pölynaamaria, suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidä lapset loitolla sähkölaitteesta! Tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa! Pidä...
 • Seite 22: Johdanto

  Johdanto Älä ruokaile! Älä nauti juomia! Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti! Säädettävä juotinasema PLS 48 A1 © Johdanto Tutustu ennen ensi käyttökertaa laitteen toimintoihin ja sen oikeaan käsittelyyn. Lue tämän lisäksi tarkasti seuraava käyttöohje. Näin työskentelet vaarattomasti ja saavutat töissäsi parempia tuloksia. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa muille käyttäjille.
 • Seite 23: Varusteet

  Lisävarustelokero Tinajuote Juottossieni Lämpötilansäädin Juottokärki © Toimitukseen kuuluu 1 juottoasema hienojuottokolveilla PLS 48 A1 Sisältää 2 tavallista juotinterää (1 x esiasennettu) 1 tinajuote, 1,0 mm, 20 g 1 tinajuote, 1,5 mm, 20 g 1 juottosieni 1 käyttöohje © Tekniset Tiedot...
 • Seite 24: Turvallisuusohjeita

  Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita ½ VARO! Virheet seuraavassa mainittujen ohjeiden noudattamisessa voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia vammoja. 1. Työpaikkaturvallisuus a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistu- na. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat johtaa tapaturmiin. Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa säilytetään helposti syttyviä...
 • Seite 25: Henkilöiden Turvallisuus

  Turvallisuusohjeita b) Älä pidä laitetta sateessa tai muussa kosteudessa. Veden pääsy laitteeseen lisää sähköisku vaaraa. c) Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään kosteas- sa ympäristössä, on käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirtakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. Älä kanna laitetta riiputtamalla sitä kaape- lista ja vedä kaapeli irti pistorasiasta pitä- mällä...
 • Seite 26 Turvallisuusohjeita b) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, mitä teet ja toimi järkevästi sähkölaitteilla työskennellessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt, käyttänyt huu- meita, alkoholia tai lääkkeitä. Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. ½ PALOVAMMAVAARA! Älä koskaan kosketa kuu- mentunutta juottokärkeä tai sulanutta juotetta. Vaarana on palovammat.
 • Seite 27: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Turvallisuusohjeita ½ Älä mahdollisuuksien mukaan syö, juo tai tupakoi tilassa, jossa tehdään juottotöitä. Käsiin tarttuneet lyijyjäänteet voisivat tällöin joutua elintarvikkeiden tai savukkeen mukana ihmisen elimistöön. ½ Pese aina juottotöiden jälkeen perusteellisesti kädet. ½ Älä koskaan heitä juottojätteitä talousjätteisiin. Juottojätteet kuulu- vat ongelmajätekeräykseen.
 • Seite 28: Ennen Käyttöönottoa

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto © Ennen käyttöönottoa © Juottokärjen asentaminen / vaihtaminen VARO! PALOVAMMAVAARA! Älä kuumenna hieno- juottokolvia milloinkaan ilman kärkeä. ½ Juottokärki saadaan poistaa vain, kun laite on kytketty pois päältä ja juottokärki jäähtynyt. Poista juottokärki kiertämällä se irti. Ennen juottoaseman käyttöönottoa ja jokaisen uuden juottokärjen käyttöä, juottokärki on ensin tinattava.
 • Seite 29 Käyttöönotto Moitteettoman juoton edellytyksenä on sopivien juottolankojen käyttö. Lisäksi juottokohdat onnistuvat täydellisesti vain, mikäli lämpötila on oi- kea. Jos juotttolämpötila on liian alhainen, tinajuotetta ei valu riittävästi ja tuloksena on epäpuhtaita juottokohtia (niinsanotut kylmät juottokoh- dat). Jos juottolämpötilat ovat liian korkeita, juottoaine palaa ja tinajuote ei pääse valumaan.
 • Seite 30: Puhdistussieni

  Käyttöönotto © Puhdistussieni VARO! Kuuma juottokärki ei saa koskaan joutua kosketukseen kuivan puhdistussienen kanssa. Puhdistussieni voi vahingoittua siitä. Puhdistussientä käytetään juottokärkien puhdistukseen. Kostuta puhdistussieni ennen sen käyttöä. © Juottaminen — Hienojuottokolvi soveltuu 48 watin nimellisteholla ihanteellisesti elektroniikkajuottoon (katso kuva A,B). —...
 • Seite 31: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu Testaa jokainen työ ylimääräiseen materiaaliin ja tarkista näin onko tulos toivotun mukainen. Näin vältät vaurioittamasta työkappaletta. © Huolto ja puhdistus LOUKKAANTUMISVAARA! Vedä aina verk- VAROLTUS! kopistoke pois pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä, ennen kuin suoritat töitä...
 • Seite 32 Takuu tusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassa- olosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopisteeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon. Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kyt- kinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.
 • Seite 33: Hävitys

  Hävitys / Yhdenmukaisuus / Valmistaja © Hävitys Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä kierrätettävistä materiaaleista. Älä heitä sähkölaitteita talousjätteisiin! Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävitystä koskevan EY-direktiivin 2002 / 96 / EC mukaan sekä EY-jäsenvaltioiden vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaan on käytöstä poistetut sähkölaitteet kerättävä...
 • Seite 34 EN 60335-1: 2002+A1, A11: 2004+A2, A12: 2006+A13: 2008 EN 60335-2-45: 2002+A1: 2008 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 2008 EN 62233: 2008 Tyyppi / Merkki: Säädettävä juotinasema PLS 48 A1 Date of manufacture (DOM): 08 - 2010 Sarjanumero: IAN 54327 Bochum, 31.08.2010 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja -...
 • Seite 36 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning...............Sidan 39 De olika delarna ..............Sidan 40 Leveransens omfattning ............Sidan 40 Tekniska Data .................Sidan 40 Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..........Sidan 41 2. Elsäkerhet ................Sidan 41 3. Personsäkerhet ..............Sidan 42 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..Sidan 44 Originaltillbehör / -extra verktyg ..........Sidan 44 Före första användning Sätt fast / byta lödspets ............Sidan 45...
 • Seite 37 Inledning Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Observera varningar och säkerhetsanvisningarna! Varning för elektrisk chock! Livsfara! Explosionsrisk! Brandrisk! Varning för heta ytor! Volt (Växelspänning) Watt (Effekt) Använd, andnings- / skyddsmask, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsklädsel. Håll barn på avstånd från elverktyg! Får endast användas inomhus! Se till att produkt, nätkabel och nätkontakt inte är skadade!
 • Seite 38: Inledning

  Inledning Förtäring förbjuden! Dryck förbjuden! Lämna in förpackningen och apparaten till miljövänlig återvinning! Lödstation inställbar PLS 48 A1 © Inledning Innan du börjar använda verktyget: Gör dig ovillkorligen förtrogen med de olika funktionerna och informera dig om hur man hanterar med elverktyg. Läs till detta ändamål nedanstående bruksanvisningliksom.
 • Seite 39: De Olika Delarna

  Tillbehörsfack Lödtenn Lödsvamp Temperaturreglage Lödspets © Leveransens omfattning 1 lödstation med lödkolv PLS 48 A1 inkl. 2 standardlödspetsar (1 x förmonterad) 1 lödtenn, 1,0 mm, 20 g 1 lödtenn, 1,5 mm, 20 g 1 lödsvamp 1 bruksanvisning © Tekniska Data Ström:...
 • Seite 40: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar ½ OBSERVERA! Felhantering vid tillämpning av nedan angivna anvisningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. 1. Säkerhet på arbetsplatsen a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj or- dentlig belysning. Oreda och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 41: Personsäkerhet

  Säkerhetsanvisningar b) Använd aldrig verktyget i regn eller väta. Inträngande vatten i en elektrisk apparat ökar riskenför elstötar. c) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste använ- das i fuktig omgivning. Användning av jordfelsbrytare mini- merar risken för elstötar. Använd inte kabeln på annat sätt än den är avsedd för, t.ex.
 • Seite 42 Säkerhetsanvisningar påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblick av ouppmärksamhet kan medföra skador under an- vändningen. ½ RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Rör aldrig den heta lödspetsen eller det smälta tennet. Risk för brännskador. Låt verktyget svalna innan du byter tillbehör, rengör eller kontrollerar verktyget.
 • Seite 43: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Säkerhetsanvisningar Undvik att äta, dricka eller röka i utrymmen där lödning pågår. Risk föreligger att blypartiklar som fastnat på händerna överförs till livsmedel eller cigaretten och på detta sätt hamnar i kroppen. ½ Tvätta alltid händerna grundligt efter avslutat arbete. ½...
 • Seite 44: Före Första Användning

  Före första användning / Idrifttagning © Före första användning © Sätt fast / byta lödspets OBSERVERA! RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Värm aldrig lödkolven utan spets. ½ Ta endast bort lödspetsen när stationen är avstängd och lödspetsen är kall. Byt lödspetsen genom att vrida ut den. Lödspetsen måste tennbeskiktas innan lödstationen används första gången och även varje gång lödspetsen används.
 • Seite 45 Idrifttagning ratur. Om lödtemperaturen är för låg rinner inte lödtennet som det skall och kan förorsaka ojämna lödpunkter (s.k. kalla lödpunkter). För hög lödtemperaturen bränner lödningen och lödtennet rinner inte. Materia- let som bearbetas kan förstöras. Nedanstående temperaturinställningar för vanlig användning. Det är möjligt att skillnader förekommer pga lödtenn / tillverkare.
 • Seite 46: Lödsvamp

  Idrifttagning © Lödsvamp OBSERVERA! Den heta lödspetsen får inte komma i kontakt med en torr lödsvamp . Lödsvampen kan skadas. Lödsvampen används för att rengöra lödspetsen. Fukta lödsvampen innan den används. © Löda — Lödkolven är idealisk för lödning av elektronik och har en nominell effekt på...
 • Seite 47: Rengöring Och Skötsel

  Idrifttagning / Rengöring och skötsel / Service / Garanti Pröva dig fram i olika testmaterial tills du får fram önskad effekt. Så undviker du att du gör fel i det verkliga materialet. © Rengöring och skötsel RISK FÖR PERSONSKADOR! Dra ut nätkontakten VARNING! ur vägguttaget och låt verktyget svalna innan du utför åtgärder eller rengöring på...
 • Seite 48 Garanti innan leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber dig att kontakta ditt serviceställe per telefon vid garantifall. Endast då kan produkten skick- as in fraktfritt. Garantin gäller bara för bara för material- eller fabrikationsfel, den täcker inte transportskador, förslitningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex brytare och batterier.
 • Seite 49: Avfallshantering

  Avfallshantering / Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg © Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EC gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elapparater avfalls- hanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölag- stiftning.
 • Seite 50 EN 60335-2-45: 2002+A1: 2008 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 2008 EN 62233: 2008 Typ / Maskinbeteckning: Lödstation inställbar PLS 48 A1 Date of manufacture (DOM): 08 - 2010 Serienummer: IAN 54327 Bochum den 31.08.2010 Hans Kompernaß - Verkställande direktör -...
 • Seite 52 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse efter bestemmelsen ..........Side 55 Udrustning ................Side 56 Samlet levering ...............Side 56 Technische Daten ..............Side 56 Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..........Side 57 2. Elektrisk sikkerhed ..............Side 57 3. Personlig sikkerhed ............Side 58 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ............Side 60 Originalt tilbehør / ekstraudstyr ..........Side 61 Før ibrugtagningen...
 • Seite 53 Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne! Fare for elektrisk stød! Livsfare! Eksplosionsfare! Brandfare! Advarsel mod ophedede overflader! Volt (Vekselspænding) Watt (Effektivt) Man bør iføre sig åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, sikkerhedshandsker og sikkerhedsdragt. Hold børn borte fra elektroapparatet! Kun til indendørs anvendelse! Apparatet, ledningen og stikket skal være ubeskadiget!
 • Seite 54: Indledning

  Indledning Ingen spisning! Ikke drikke! Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne! Regulerbar loddestation PLS 48 A1 © Indledning Før ibrugtagningen bør man sætte sig ind i loddeapparatu- rets funktioner og i dens korrekte behandling. Til dette formål ambefales det at læse den følgende betjeningsvejdledning.
 • Seite 55: Udrustning

  Tilbehørbeholder Loddetin Loddesvamp Temperaturregulator Loddespids © Samlet levering 1 Loddestation med finloddekolbe PLS 48 A1 inkl. 2 standard-loddespidser (1 x formonteret) 1 Loddetin, 1,0 mm, 20 g 1 Loddetin, 1,5 mm, 20 g 1 Loddesvamp 1 Betjeningsvejledning © Technische Daten Nominel spænding: 230 V ~...
 • Seite 56: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger ½ FORSIGTIG! Fejl i forhold til anvisningerne herunder kan bevirke elektrisk stød, brand og / eller alvorlig tilskadekomst. 1. Sikkerhed på arbejdsstedet a) Arbejdsområdet skal være ryddeligt og have god belysning. Uorden og ubelyste arbejdsområder kan være år- sag til ulykker.
 • Seite 57: Personlig Sikkerhed

  Sikkerhedsanvisninger b) Apparatet skal beskyttes mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparater der forøget risiko for elek- trisk stød. c) Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk værktøj skal bruges i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømskontakt.
 • Seite 58 Sikkerhedsanvisninger værktøj med fornuften i behold. Undlad at bruge apparatet hvis De er træt eller under indflydelse af euforiserende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. ½ FARE FOR FORBRÆNDING! Berøring af den ophedede loddespids eller smeltet loddetin medfører risiko for forbrændinger.
 • Seite 59: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Sikkerhedsanvisninger ½ Undlad at spise, drikke og ryge i rum hvor der bliver udført lodde- opgaver. Der kan eller trænge blyspor fra hænderne ind i organis- men via levnedsmidler eller cigaretter.. ½ Efter lodningen skal hænderne vaskes grundigt. ½ Loddeaffald må ikke komme i husholdsaffaldet. Den slags affald henregnes til farligt affald.
 • Seite 60: Originalt Tilbehør / Ekstraudstyr

  Sikkerhedsanvisninger / Før ibrugtagningen © Originalt tilbehør / ekstraudstyr ½ Der må kun benyttes tilbehør som er angivet i betjeningsvejlednin- gen. Anvendelse af andre end de her anbefalede dele eller andet tilbehør kan være årsag til at brugeren kommer til skade. ©...
 • Seite 61: Ibrugtagen

  Ibrugtagen © Ibrugtagen © Tændes / slukkes og temperatur indstilles Tændes og temperatur indstilles: Sæt strømstikket til en stikkontakt og tryk TÆND- / SLUK-knappen i positionen „I“. Drej temperaturregulatoren og indstil på denne måde den ønskede temperatur. Forudsætning for upåklagelige lodninger er anvendelsen af egnede loddetråde.
 • Seite 62: Loddesvamp

  Ibrugtagen Slukkes: Bemærk: Finloddekolben stilles efter brug altid tilbage i holdme- kanismen. TÆND- / SLUK-knappen trykkes i positionen „0“. Træk strømstikket ud af stikkontakten, nå den ikke bruges Beskyttelse mod overophedning: Dette apparat er udstyret med en beskyttelse mod overophedning. Den- ne udløses, når der optræder for høje temperaturer.
 • Seite 63: Pasning Og Rengøring

  Ibrugtagen / Pasning og rengøring Loddespidsen føres hen til loddestedet som nu skal opvarmes. Loddetin (med smeltemiddel) bringes til smeltning mellem lodde- steddet og loddespidsen Der påføres yderligere loddetin indtil hele loddestedet er dækket. Derefter fjernews loddespidsen med det samme så det smeltede loddetin ikke bliver overophedet.
 • Seite 64: Service

  Service / Garanti © Service ½ ADVARSEL! Deres apparater må kun repareres af kvalificerede fagfolk og kun med originale reser- vedele. På den måde er der garanti for at maskinens sikkerhed bibeholdes. ½ Udskiftning af stikkontakten eller led- ADVARSEL! ningen skal altid udføres af fremstilleren af apparatet eller hans kundetjeneste.
 • Seite 65: Bortskaffelse

  Garanti / Bortskaffelse Garantiperioden forlænges ikke på grund af produktansvaret. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, som allerede findes ved køb, skal straks anmeldes efter ud- pakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, skal udgifterne til reparationer betales normalt.
 • Seite 66: Konformitetserklæring / Fremstiller

  EN 55014-2/A2: 2008 EN 60335-1: 2002+A1, A11: 2004+A2, A12: 2006+A13: 2008 EN 60335-2-45: 2002+A1: 2008 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 2008 EN 62233: 2008 Maskintype / Type: Regulerbar loddestation PLS 48 A1 Date of manufacture (DOM): 08 - 2010 Serienummer: IAN 54327...
 • Seite 67 Konformitetserklæring / Fremstiller Bochum, 31.08.2010 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes. 68 DK...
 • Seite 68 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..........Seite 71 Ausstattung ................Seite 72 Lieferumfang ................Seite 72 Technische Daten ..............Seite 72 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz.................Seite 73 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 73 3. Sicherheit von Personen .............Seite 74 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..Seite 76 Originalzubehör / -zusatzgeräte ...........Seite 77 Vor der Inbetriebnahme Lötspitzen einsetzen / wechseln ..........Seite 77 Inbetriebnahme...
 • Seite 69 Einleitung Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! Explosionsgefahr! Brandgefahr! Warnung vor heißen Oberflächen! Volt (Wechselspannung) Watt (Wirkleistung) Tragen Sie eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
 • Seite 70: Einleitung

  Einleitung Einleitung Nicht essen! Nicht trinken! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! Regelbare Lötstation PLS 48 A1 © Einleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie sich über den richtigen Umgang. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung.
 • Seite 71: Ausstattung

  EIN- / AUS-Schalter Zubehörfach Lötzinn Lötschwamm Temperaturregler Lötspitze © Lieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 A1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, 1,0 mm, 20 g 1 Lötzinn, 1,5 mm, 20 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung © Technische Daten...
 • Seite 72: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise ½ VORSICHT! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen. 1. Arbeitsplatz a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
 • Seite 73: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein- sam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. b) Halten Sie das Gerät von Regen, Nässe oder Flüssig- keiten fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 74 Sicherheitshinweise mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen be- nutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher- zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 • Seite 75: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sicherheitshinweise ½ Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Lötspitze mit den Kunststoff- teilen der Multifunktionshalterung. Andernfalls kann es zu Beschä- digungen am Gerät kommen. ½ Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. VORSICHT! VERGIFTUNGSGEFAHR! Halten Sie Dämpfe aus der Atemzone fern.
 • Seite 76: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. b) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist.
 • Seite 77: Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Gehen Sie hierfür wie folgt vor: Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. Drehen Sie den Temperaturregler auf 2 und lassen Sie etwas Lötzinn zu einem dünnen, zusammenhängenden Film auf der Löt- spitze zerfließen.
 • Seite 78: Lötschwamm

  Inbetriebnahme Stufe 2 = 200 °C Schmelzpunkt der häufigst verwendeten Weichlote Stufe 3 = 300 °C Normalbetrieb, z.B. auch für Holzbrennen Stufe 4 = 400 °C hohe Löttemperatur, z.B. zum Entlöten kleiner Lötstellen Stufe 5 = 500 °C – maximale Löttemperatur, z.B. zum Entlöten großer Lötstellen Ausschalten: Hinweis: Stellen Sie den Feinlötkolben...
 • Seite 79: Löten

  Inbetriebnahme © Löten — Der Feinlötkolben ist mit einer Nennleistung von 48 Watt ideal für Elektroniklötungen (siehe Abb. A, B). — Durch seine Bauform ist er besonders für schwer zugängliche und feine Lötarbeiten geeignet. Reinigen Sie die Lötspitze am feuchten Lötschwamm Nach dem Reinigen muss die Lötspitze verzinnt werden.
 • Seite 80: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Wartung und Reinigung VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie immer WARNUNG! den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen. Reinigen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeit. Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein Tuch und ggf.
 • Seite 81 Garantie setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist ledig- lich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
 • Seite 82: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung / Konformitätserklärung / Hersteller Kompernaß Service Switzerland Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.) e-mail: support.ch@kompernass.com © Entsorgung Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundli- chen Materialien. Sie können in den örtlichen Behältern ent- sorgt werden. Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß...
 • Seite 83 EN 60335-1: 2002+A1, A11: 2004+A2, A12: 2006+A13: 2008 EN 60335-2-45: 2002+A1: 2008 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 2008 EN 62233: 2008 Gerätetyp / Bezeichnung: Regelbare Lötstation PLS 48 A1 Herstellungsjahr: 08 - 2010 Seriennummer: IAN 54327 Bochum, 31.08.2010 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung...
 • Seite 84 IAN 54327 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 08 / 2010 Ident.-No.: PLS 48 A1082010-3...

Diese Anleitung auch für:

Ian 54327