Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 C2
USISAVAČ ZA PEPEO
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 303208
ASPIRATOR PENTRU CENUŞĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 C2

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 C2 USISAVAČ ZA PEPEO ASPIRATOR PENTRU CENUŞĂ Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας ASCHESAUGER...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 3 16+17...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Uvod..........4 Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Primjena ........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Obim isporuke ........5 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis djelovanja ........ 5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled ..........
 • Seite 5: Opći Opis

  - Naputka za posluživanje 22 Kućište motora Tehnički podaci Opis djelovanja Usisivač pepela ..PAS 1200 C2 Usisavač pepela opremljen je čvrstim me- talnim spremnikom s poklopcem i kotačići- Nazivni napon ..220-240 V~, 50/60 Hz ma. Usisna garnitura sastoji se od fleksi- Nazivna snaga (Priključna snaga) 1200 W...
 • Seite 6: Simboli Na Uređaju

  Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i stariji kao i osobe s ograničenim fi zičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ako ih se nadzire ili ako su dobili upute za sigurno korištenje uređaja te ako razumiju opasnosti koje se mogu pojaviti korištenjem uređaja.
 • Seite 7: Slikovni Znakovi U Uputi

  Slikovni znakovi u Uputi kabelu i jesu li stari. Nemojte koristiti uređaj, ako je kabel Znakovi opasnosti s oštećen ili istrošen. podacima o zaštiti od • Ako priključni vod ovog ure- materijalnih ili oštećenja đaja bude oštećen, onda isti osoba. mora zamijeniti proizvođač...
 • Seite 8 nje uređaja. Osigurajte se da je vruć. Vruća prašina koja se prekidač kod umetanja utičnice usisa može se u zračnoj struji u utikač ugašen. ponovno zapaliti. Osim toga može oštetiti i uređaj. Ovako ćete spriječiti nesreće U slučaju zagrijavanja ugasite i ozlijede: uređaj te izvucite utikač...
 • Seite 9: Montaža

  • Uređaj čuvajte na suhom mjestu Ako je naborani fi ltar (18) više i izvan dohvata djece. okrenut nego što određuje oznaka strelice na poklopcu, naborani fi ltar Montaža na poklopcu spremnika (10) može vakuumski naleći. Prije svih radova na uređaju izvuci- te utikač...
 • Seite 10: Uključivanje/Isključivanje

  Nastavak za fuge: što ćete usisnu cijev (16) neposredno Nastavak za fuge (17) nataknite na kruti zaroniti. kraj usisnog crijeva (15). • Usisavajte isključivo ohlađeni pepeo čija temperatura nije viša od 40°C. Usisna cijev i nastavak za fuge: • Prilikom usisavanja stalno provjeravaj- Nastavak za fuge (17) nataknite na usisnu te jesu li se slučajno metalni spremnik cijev (16) pa onda crijevo na kruti kraj usi-...
 • Seite 11: Opće Napomene O Čišćenju

  Čišćenje naboranog fi ltra Zamijenite fi ltar s naborima (18) ako je začepljen, oštećen ili jako zapr- ljan (vidi „Rezervni dijelovi/Pribor“). 1. Skinite poklopac spremnika (10). 2. Okrenite naborani fi lter (18) u smjeru suprotnom od smjera ka- Začepite usisni otvor usisne cijevi (16) ili zaljke na satu i skinite ga.
 • Seite 12: Čuvanje

  Čuvanje Uklanjanje/zaštita okoliša • Za čuvanje omotajte mrežni strujni ka- bel vod (1) oko držača (6) na poklop- Odnesite uređaj, pribor i pakiranje na po- cu spremnika (10). novnu preradu radi zaštite okoliša. • Okretni plastični kraj usisnog crijeva (15) umetnite u predviđeni držač (4) i Električni uređaji ne pripadaju u čvrsto zavrnite.
 • Seite 13: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Uklanjanje greške Ispitati utičnicu, kabel, vod, utikač i Nedostaje mrežni napon osigurač, prema potrebi popravak kod električara Upalite uređaj. Uređaj nije upaljen. (vidi „Paljenje/Gašenje“) Uređaj ne Sigurnosno zaustavljanje zbog starta nepostojećeg ili pogrešno Umetnite filtar s naborima pravilno umetnutog filtra s naborima (vidi „Čišćenje/Održavanje“) Uključivač/ isključivač...
 • Seite 14: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 15: Servis Za Popravke

  Service-Center o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u čemu se sastoji nedostatak i kada je Servis Hrvatska nastao, bez plaćanja poštarine poslati na Vama priopćenu adresu servisa. Tel.: 0800 777 999 Kako bismo izbjegli probleme oko E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 303208 prijema i dodatne troškove, obvezno koristite samo onu adresu, koja Vam je Proizvođač...
 • Seite 16: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 16 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. aparat. Utilizare ........16 Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achiziţio- Descriere generală ..... 17 nat un produs valoros. Inventar de livrare ......17 Acest aparat a fost verifi cat din punct de Descrierea modului de funcţionare ..
 • Seite 17: Descriere Generală

  Date tehnice recipient metalic stabil cu capac şi role. Garnitura de aspiraţie constă dintr-un fur- Aspirator pentru cenuşă ..PAS 1200 C2 tun de aspiraţie flexibil, un tub de aspirare din aluminiu şi o duză pentru curăţarea Tensiune efectivă . 220-240 V~, 50/60 Hz rosturilor.
 • Seite 18: Instrucţiuni De Siguranţă

  Instrucţiuni de siguranţă Doar pentru cenuşă rece*! Dacă produsul ce urmează Acest aparat nu este prevăzut pen- a fi aspirat depăşeşte tem- tru a fi folosit de copii cu vârste peratura de 40°C (104°F), de peste 8 ani şi nici de persoane poate apărea riscul de cu abilităţi fi zice, senzoriale sau incendiu!
 • Seite 19: Simboluri Folosite

  Instrucţiuni generale de siguranţă Instrucţiunile stipulate în acest Montați corect fi ltrul cutat manual de operare trebuie respectate. În plus, trebuie Sistem semiautomat de respectate şi prevederile de autocurățare a fi ltrului siguranţă şi de prevenire a accidentelor, date de autori- tatea legislativă...
 • Seite 20 • Nu vă folosiţi de cablu pentru a generează riscul de vătămare scoate ştecherul din priză. Pro- corporală. tejaţi cablul împotriva căldurii, • Nu aspiraţi substanţe sau prafuri uleiului şi marginilor ascuţite. fierbinţi, incandescente, inflama- • Aveţi grijă ca tensiunea de reţea bile, explozive sau dăunătoare să...
 • Seite 21: Montare

  Astfel evitaţi deteriorarea Montaţi rolele aparatului şi eventualele ac- cidente astfel generate: Prindeţi cele trei role ( 14) pe marginea • Asiguraţi-vă că aparatul este co- inferioară a carcasei pe curburile respec- rect asamblat şi că fi ltrul se afl ă tive.
 • Seite 22: Montaţi Furtunul De Aspiraţie

  Conectare/Deconectare La aşezarea capacului recipi- entului (10) trebuie să fiți atent ca pornirea/oprirea ( 8) şi Introduceţi ştecherul de reţea al racordul furtunului (11) să se afle aparatului în priză. aproximativ în aliniament, în caz contrar capacul recipientului nu Aparatul este echipat cu un se poate pune corect.
 • Seite 23: Sistem De Curățare A Fi Ltrului

  de aspirare (  16) pe carcasa pentru Apăsați întrerupătorul ( accesorii (  2) afl ată pe acoperitoa- şi, în timp ce îl mențineţi rea recipientului ( 10). apăsat, rotiţi-l cu 70° în sens • Pentru a transporta aparatul, folosiţi mâ- orar.
 • Seite 24: Curățați Fi Ltrul Cutat

  Depozitare Curățați fi ltrul cutat Înlocuiţi fi ltrul de umplere, dacă este • Pentru depozitare înfăşuraţi cablul de ra- uzat, deteriorat sau puternic colmatat. cordare la reţea (1) în jurul suportului (6) (vezi „Piese de schimb/Accesorii“). de pe acoperitoarea recipientului (10). •...
 • Seite 25: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi „Service-Center“ pagina 28). Ţineţi la îndemână numerele de comandă specificate mai jos. Poz. Poz.
 • Seite 26: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Verificaţi priza, cablul, furtunul, Tensiune de reţea - lipseşte ştecherul şi siguranţa, eventual con- tactaţi un specialist în acest scop Conectaţi aparatul Aparatul nu este conectate (vezi „Conectare/Deconectare“) Aparatul nu por- Oprire de siguranță din cauza Montaţi corect filtrul de umplere neşte lipsei sau montării incorecte a...
 • Seite 27: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 28: Reparaţii-Service

  Service-Center menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Service România de soluţionare a reclamaţiei Dvs. • Produsul evaluat ca fiind defect, în urma Tel.: 0800896637 consultării cu serviciul nostru de relaţii E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 303208 cu clienţii, poate fi expediat gratuit că- tre departamentul de service indicat de Importator noi, odată...
 • Seite 29: Увод

  Съдържание Увод Увод ............29 Сърдечно Ви честитим закупуването Употреба ..........29 на Вашия нов уред. По такъв начин Общо описание ........30 Вие сте избрали един висококачествен Обем на доставката ......30 продукт. Описание на функциите ....30 По време на производството уредът е Преглед ...........30 проверяван за качество и е подложен Технически данни ......30 на крайна проверка. Така функцио- Инструкции за безопасност .....31 налната пригодност на Вашия уред е Символи върху уреда .....31 гарантирана. Символи в упътването....32 Общи инструкции за безопасност .32 Ръководството за експлоа- Монтаж ..........34 тация е неразделна част от Монтаж на колелата ......34 продукта. То съдържа важни указания Монтаж на нагънатия филтър ..34 за безопасността, употребата и изхвър- Монтаж на смукателния маркуч ..35 лянето. Преди употребата на продукта...
 • Seite 30: Общо Описание

  19 Предпазен прекъсвач Описание на функциите 20 Въздушен филтър 21 Филтърен корпус Прахосмукачката за пепел е оборудва- на със стабилен метален контейнер с 22 корпус на двигателя капак и колела. Изсмукващата гарни- Технически данни тура се състои от гъвкав смукателен маркуч, алуминиева смукателна тръба и приставка за почистване на фуги. Прахосмукачка за пепел .PAS 1200 C2 Предпазен прекъсвач предотвратява Мрежово експлоатацията на уреда без филтър. напрежение ..220-240 V~, 50/60 Hz Термоизключвателят служи за изключва- Номинална мощност ....1200 W не на токовата верига при прегряване или Дължина на захранващия кабел .. 5,0 m пожар във вътрешността на уреда. Функ- Клас защита ........цията на обслужващите елементи можете...
 • Seite 31: Инструкции За Безопасност

  Само за студена пепел*! Засмукваща тръба: Съществува опасност Дължина ....... ок. 32 cm от пожар, ако темпера- Диаметър ......ок. 40 mm турата на засмуквания Тегло (вкл. всички материал надвиши 40°C принадлежности) ..... ок. 4,2 kg (104°F)! Инструкции за безопасност Уредът може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са под контрол или са инструк- тирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от нея опаснос- * „Студена пепел“ е пепелта, ти. Децата не бива да играят с която е достатъчно изсти- уреда. Почистването и поддръж- нала и не съдържа повече ката на уреда не бива да се из- жар.
 • Seite 32: Символи В Упътването

  Изключване на захранващия щепсел Указателни знаци с инфор- мация за по-добра работа Правилно поставяне на с уреда. нагънатия филтър Общи инструкции за безопасност Полуавтоматична сис- тема за самопочист- Инструкциите в упътването ване на филтър за експлоатация трябва да се спазват. Освен това Превключвател за сис- трябва да се спазват и раз- тема за почистване на поредбите на законодателя филтъра за безопасност и предо- твратяване на злополуки. Внимание: При употреба Връзка за смукателен на уреда трябва да се маркуч на металния спазват следните принцип- контейнер ни мерки за защита срещу опасност от нараняване и Електроуредите не бива пожар: да се изхвърлят с битови- Така ще избегнете злополуки те отпадъци. и...
 • Seite 33 рискове. подготвен за работа. • Изключете уреда и издърпай- • Деца и животни не бива да се те щепсела: прахосмучат с уреда. - когато уредът не се използва, • При работа дюзите и засмуква- - преди отваряне на уреда, щата тръба не бива да застават - при всякакви дейности по по- на нивото на главата. Същест- чистването и поддръжката, вува опасност от нараняване. - ако захранващият кабел е • Не смучете горещи, тлеещи, повреден или заплетен. запалими, експлозивни или • Не използвайте кабела, за да вредни за здравето материа- издърпате щепсела от конта- ли или прах (клас на праха L, кта. Пазете кабела от топли- M, H). Към тях спадат гореща на, масла и остри ръбове. пепел, бензин, разтворители, • Внимавайте напрежението на киселини или основи. Съ- мрежата да съответства на да- ществува опасност от пожар и нните от фабричната табелка. нараняване.
 • Seite 34: Монтаж

  Освен това уредът може да се бирането на материали, които повреди. представляват запалим товар. При нагряване изключете • Съхранявайте уреда на сухо уреда и издърпайте щепсела. място, недостъпно за деца. Оставете уреда да се охлади Монтаж на открито под контрол. Така ще избегнете повреди Преди всякакви дейности издър- на уреда и евентуално про- пайте щепсела на уреда. изтичащите от това телесни Опасност от токов удар! повреди: • Внимавайте уредът да е пра- Монтаж на колелата вилно сглобен и филтърът да е в правилно положение. Фиксирайте трите колела ( 14) върху • При засмукване не поставяйте долния ръб на корпуса върху съответ- уреда върху подови настилки, ните издатини. Издатините се намират...
 • Seite 35: Монтаж На Смукателния Маркуч

  както стрелката върху етикета При монтиране, съответно разе- на капака на контейнера (10). диняване на засмукващия мар- куч (15) хванете черния пластма- Ако предпазният прекъсвач (19) сов накрайник, а не засмукващ не е натиснат, уредът не може да маркуч (15). Маркучът може да се стартира. се повреди вследствие на усук- ване или прегъване. Смукателна тръба: Ако нагънатият филтър (18) е завъртян повече, отколкото сочи Пъхнете засмукващата тръба (16) в маркировката със стрелка вър- твърдия накрайник на засмукващия ху етикета, нагънатият филтър маркуч (15). може да се фиксира неподвижно върху капака на контейнера (10). Накрайник за фуги: Поставете накрайника за фуги (17) вър- 3. Поставете капака на контейнера ху твърдия накрайник на смукателния (10) върху металния контейнер маркуч (15). (13) и го затворете с щипките за Смукателна тръба и накрайник за затваряне (9). фуги: При поставянето на капака на...
 • Seite 36: Указания За Работа

  Указания за работа - ако прозорчето на индикацията за запушване ( 7) върху капака Засмукването на нажежена на контейнера стане червено. пепел и горими, експлозивни Система за почистване на или опасни за здравето веще- ства е забранено. Има опас- филтъра ност от нараняване! • Поставете уреда върху равна повърх- Включете захранващия щепсел ност, нечувствителна на топлина. на уреда и включете уреда. • За засмукване винаги използвайте засмукващата тръба ( 16). При по- При отслабваща мощност на...
 • Seite 37: Почистване/Поддръжка

  Почистване/поддръжка 1. Свалете капака на контейнера (10). Преди всякакви дейности по уре- 2. Завъртете нагънатия филтър да издърпвайте щепсела. (16) срещу часовниковата Опасност от токов удар! стрелка и го свалете. 3. Изтупайте нагънатия филтър Не пръскайте уреда с вода и (18) и го почистете с четка или не използвайте силни почист- метличка. Не почиствайте с ващи препарати, съответно вода. разтворители. Уредът може да 4. Поставете нагънатия филтър се повреди. (18) върху обърнатия капак на контейнера (10).
 • Seite 38: Съхранение

  Съхранение Изхвърляне/защита на околната среда • За съхранение навийте кабела (1) около фиксатора (6) върху капака на Изхвърлете уреда принадлежностите резервоара (10). и опаковката на преработка, която не • Вкарайте въртящия се пластмасов вреди на околната среда. накрайник на смукателния маркуч (15) в предвидения държач (4) и го Електрическите уреди не бива затегнете. Вкарайте другия край на да се изхвърлят с битовите отпа- маркуча върху държача (2). дъци. • Вкарайте смукателната тръба (16) върху колелото с порт за фиксиране Предайте уреда на пункт за преработка (14). на отпадъци. Използваните пластмасо- • Съхранявайте уреда на сухо място, ви и метални части могат да се разде- недостъпно за деца. лят по видове и така да се рециклират. За целта попитайте нашия сервизен център. Ние ще изхвърлим безплатно изпрате- ните ни от вас уреди. Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център...
 • Seite 39: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на повредата Проверете контакта, кабела, провод- Липсва мрежово напреже- ника, щепсела и предпазителя, евен- ние туално ремонт от електротехник Включете уреда Уредът не е включен (вж. „Включване / изключване“) Предпазен стоп поради Поставете правилно нагънатия Уредът не тръгва липсващ или грешно филтър поставен нагънат (вж. „Почистване/поддръжка“) филтър ( Дефектно копче за включ- ване / изключване ( Ремонт от сервиз Дефектен двигател Запушен засмукващ маркуч Отстранете запушванията или бло- 15) или засмукваща кировките тръба ( Металният контейнер Затворете металния контейнер 13) не е затворен Намалена или Металният контейнер Изпразнете металния контейнер липсваща смука- 13) е пълен...
 • Seite 40: Гаранция

  Гаранция за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и де- Уважаеми клиенти, фекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. В случай на Евентуалните ремонти след изтичане на несъответствие на продукта с договора гаранционния срок са срещу заплащане. за продажба Вие имате законно право да Обхват на гаранцията предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, оп- Уредът е произведен грижливо според ределени в чл.112-115* от Закона за защи- строгите изисквания за качество и добро- съвестно изпитан преди доставка. Гаран- та на потребителите. Вашите права, про- изтичащи от посочените разпоредби, не се цията важи за дефекти на материала или ограничават от нашата по-долу представе- производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които под- на търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за лип- лежат на нормално износване, поради сата на съответствие на потребителската което могат да бъдат разглеждани като стока с договора за продажба съгласно бързо износващи се части (например филтри) или повредите на чупливи час- Закона за защита на потребителите. ти (например прекъсвачи). Гаранцията Гаранционни условия отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат...
 • Seite 41: Ремонтен Сервиз / Дена Пепел И Прах От Камини, Печки На Извънгаранционно Обслужване

  • Вземете артикулния номер от фа- Ние ще извършим безплатно изхвърляне- бричната табелка. то на изпратените от Вас дефектни уреди. • При възникване на функционални или Сервизно обслужване други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосо- България чения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация Тел.: 00800 111 4920 за уреждането на Вашата рекламация. Е-мейл: гриззли@лидл.bg • След съгласуване с нашия сервиз IAN 303208 можете да изпратите дефектния Вносител продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като при- ложите касовата бележка (касовия Моля, обърнете внимание, че следващият бон) и посочите в какво се състои адрес не е адрес на сервиза. дефектът и кога е възникнал. За да Първо се свържете с горепосочения сер- се избегнат проблеми с приемането визен център. и допълнителни разходи, задъл- Гриззли Туулс ГмбХ & Ко.КГ жително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете из- Щокщетер Щрасе 20 пращането да не е като експресен...
 • Seite 42 (2) Потребителят не може да претенди- 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на ра за възстановяване на заплатената обезщетяване, който не е свързан сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи със значителни неудобства за него. да бъде извършена замяна на потре- Чл. 113. (1) Когато потребителската стока бителската стока с нова или да се по- не съответства на договора за продажба, прави стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетво- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за про- ри искане за разваляне на договора и дажба трябва да се извърши в рамките да възстанови заплатената от потреби- теля сума, когато след като е удовлет- на един месец, считано от предявява- нето на рекламацията от потребителя. ворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и (3) След изтичането на срока по ал. 2 съща стока, в рамките на срока на га- ранцията по чл. 115, е налице следва- потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена ща поява на несъответствие на стоката заплатената сума или да иска нама- с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от ляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 . 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребител- (4) Привеждането на потребителската...
 • Seite 43: Εισαγωγή

  Εισαγωγή Περιεχόμενα Εισαγωγή ..........43 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........43 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ....... 44 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Η ποιότη- Παραδοτέα υλικά ....... 44 τα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε κατά τη Περιγραφή λειτουργίας ...... 44 διάρκεια της παραγωγής, αλλά και σε τε- Επισκόπηση ........44 λικό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλί- Τεχνικά στοιχεία ........44 στηκε η λειτουργικότητα της συσκευής σας. Υποδείξεις ασφάλειας ......45 Σύμβολα πάνω στη συσκευή .... 45 Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν...
 • Seite 44: Γενική Περιγραφή

  πάκι και ροδάκια. Το σετ αναρρόφησης 21 Περίβλημα φίλτρου αποτελείται από έναν ευλύγιστο σωλήνα 22 Κεφαλή μοτέρ αναρρόφησης, έναν αλουμινένιο σωλήνα Τεχνικά στοιχεία αναρρόφησης και ένα εξάρτημα για τον καθαρισμό αρμών Ηλεκτρικη σκούπα Ένας διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει τη λειτουργία της συσκευής χωρίς φίλτρο. για σταχτεσ ......PAS 1200 C2 Ένας θερμικός διακόπτης εξυπηρετεί την   ..220-240 V~, 50/60 Hz απενεργοποίηση του κυκλώματος ρεύμα-     1200 W τος σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή πυρ-   .......5,0 m καγιάς στο εσωτερικό της συσκευής.   ....... Είδος προστασίας ......IPX0       Αναρροφητική...
 • Seite 45: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Υποδείξεις ασφάλειας * Κρύα στάχτη είναι η στάχτη που κρύωσε αρκετά και δεν περιέχει Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησι- πλέον πυρακτωμένες εστίες (αν- μοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 θρακιά). Αυτό μπορείτε να το δια- ετών καθώς και από άτομα με περι- πιστώσετε...
 • Seite 46: Εικονοσύμβολα Στις Οδηγίες

  Γενικές υποδείξεις Ημιαυτόματο σύστημα ασφαλείας αυτοκαθαρισμού φίλτρου Οι υποδείξεις που αναφέρο- νται στις οδηγίες χειρισμού Διακόπτης για σύστημα πρέπει να τηρούνται. Εκτός καθαρισμού φίλτρου αυτού πρέπει να τηρούνται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας και πρόληψης Σύνδεση εύκαμπτου ατυχημάτων που προβλέπει σωλήνα στο μεταλλικό ο νομοθέτης. δοχείο Προσοχή: Κατά τη χρήση της συσκευής να τηρούνται   για την προστασία από κίν-   δυνο τραυματισμού και φω-    τιάς οι ακόλουθες βασικές . υποδείξεις ασφαλείας: Κατηγορία προστασίας II Έτσι θα αποφύγετε ατυχήματα Εικονοσύμβολα στις οδηγίες και τραυματισμούς οφειλόμενα σε...
 • Seite 47 Έτσι θα αποφύγετε ατυχήματα -    , και τραυματισμούς: -        •     ,     -       .    . •    •                  .  .   •        ,       .      •         .        . • Μην απορροφάτε καυτές,  . πυρακτωμένες, εύφλεκτες, •     εκρηκτικές ή επιβλαβείς για την...
 • Seite 48: Οδηγίες Συναρμολόγησης

  • Η θερμοκρασία των απορρο- • Να αναθέτετε τις επισκευές φώμενων αντικειμένων να μην μόνο σε συνεργεία συμβεβλη- υπερβαίνει μία θερμοκρασία μένα με την εταιρεία μας. των 40°C. Τα απορροφώμενα • Να προσέχετε τις υποδείξεις αντικείμενα που απ΄έξω δίνουν καθαρισμού και συντήρησης την εντύπωση πως είναι κρύα, της συσκευής. μπορεί μέσα να είναι ακόμη • Πριν και μετά την εργασία να πολύ ζεστά. Τα πολύ ζεστά ανοίγετε και να αδειάζετε τον πε- απρροφώμενα αντικείμενα μπο- ριέκτη για να αποφύγετε τη συλ- ρεί να αναφλεχθούν στο ρεύμα λογή υλικών που σημαίνουν κίν- του αέρα. Εκτός αυτού μπορεί δυνο πυρκαγιάς στη συσκευή. να πάθει βλάβη η συσκευή. • Φυλάξτε τη συσκευή αυτή σε στε- Σε περίπτωση θέρμανσης να απε- γνό μέρος και μακριά από παιδιά. νεργοποιείτε τη συσκευή και να Οδηγίες βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Να αφήνετε τη συσκευή στο ύπαι- συναρμολόγησης θρο να κρυώσει υπό επίβλεψη. Πριν από την εκτέλεση όλων των Έτσι θα αποφύγετε ζημιές στη εργασιών στη συσκευή να βγάζετε...
 • Seite 49: Συναρμολόγηση Σωλήνα

  πάκι δοχείου (10) και να πιέζει τον δια- Σε σωστή συναρμολόγηση το κόπτη ασφαλείας (19) προς τα κάτω. σύμβολο στον εύκαμπτο σωλήνα Το βέλος στο πτυχωτό φίλτρο (18) αναρρόφησης (15) δείχνει προς τα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος επάνω όπως το βέλος στην ετικέτα του καπα- κιού δοχείου (10). Κατά τη συναρμολόγηση ή το λα- σκάρισμα του εύκαμπτου σωλήνα Εάν δεν πιέζεται ο διακόπτης αναρρόφησης (15) αγκαλιάζετε με ασφαλείας (19), δεν είναι δυνατή η το χέρι το μαύρο πλαστικό τερματι- εκκίνηση της συσκευής. κό εξάρτημα και όχι τον εύκαμπτο σωλήνα (15). Ο εύκαμπτος σωλή- Εάν το πτυχωτό φίλτρο (18) νας θα μπορούσε μέσω συστρο- περιστραφεί περισσότερο από φής ή λυγίσματος να πάθει ζημιά. ότι ορίζεται στη σήμανση βέλους Σωλήνας αναρρόφησης: επάνω στην ετικέτα, ενδέχεται να προσκολληθεί το πτυχωτό φίλτρο Βάλτε τον σωλήνα αναρρόφησης (16) στο στο καπάκι δοχείου (10). άκαμπτο τερματικό του εύκαμπτου σωλή- να αναρρόφησης (15). 3. Τοποθετήστε το καπάκι δοχείου (10) επάνω στο μεταλλικό δο- Ακροφύσιο αρμών: χείο (13) και ασφαλίστε το με τα Τοποθετήστε το ακροφύσιο αρμών (17) κλιπ ασφάλισης (9). στο σταθερό τερματικό τεμάχιο του εύκα- μπτου σωλήνα αναρρόφησης (15).
 • Seite 50: Υποδείξεις Για Την Εργασία

  Ενεργοποίηση: • Για τη μεταφορά της συσκευής να χρη- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίη- σιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή ( 5). σης (βλ. • Το μεταλλικό δοχείο ( 13) επιτρέπε- 8) στη θέση «I» ται να γεμίζει το πολύ μέχρι τη μέση, Απενεργοποίηση: έτσι ώστε το πτυχωτό φίλτρο ( Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίη- να παραμένει πάντα ελεύθερο. σης (βλ. • Να αδειάζετε το δοχείο στο ύπαιθρο 8) στη θέση «0» για να αποφεύγετε τις ακαθαρσίες Υποδείξεις για την (βλέπε «Καθαρισμός/συντήρηση»). εργασία • Καθαρίστε το πτυχωτό φίλτρο ( (βλέπε «Καθαρισμός/Συντήρηση»): Απαγορεύεται η αναρρόφηση - σε απόδοση αναρρόφησης που ελατ- πυρακτωμένης στάχτης καθώς τώνεται, και εύφλεκτων, εκρηκτικών ή - ό...
 • Seite 51: Καθαρισμός/Συντήρηση

  Καθαρισμός πτυχωτού φίλτρου Πιέστε τον διακόπτη ( 3) και κατόπιν περιστρέψτε τον δεξι- όστροφα κατά 70° κρατώντας Όταν το πτυχωτό φίλτρο έχει φθα- τον πατημένο. Τώρα αφήστε ρεί, είναι ελαττωματικό ή πολύ λε- το διακόπτη. ρωμένο, αντικαταστήστε το. (βλέπε Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 φορές. «Ανταλλακτικά»). Καθαρισμός/συντήρηση 1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχεί- ου (10). Πριν από την εκτέλεση όλων των 2. Γυρίστε το πτυχωτό φίλτρο (18) εργασιών στη συσκευή να βγάζετε αριστερόστροφα και αφαιρέστε το. το βύσμα από την πρίζα. 3. Καθαρίστε το πτυχωτό φίλτρο Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. (18) κτυπώντας το και με ένα πινέλο ή σκουπάκι χεριού. Μη καθαρίζετε τη συσκευή 4. Τοποθετήστε το πτυχωτό φίλτρο πλένοντάς την με νερό και (18) στο αναποδογυρισμένο...
 • Seite 52: Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ

  Αποθήκευση Απόσυρση/προστασία του περιβάλλοντος • Για να το φυλάξετε τυλίξτε το καλώδιο (1) γύρω από το βραχίονα στήριξης (6) Αποσύρετε συσκευή, εξαρτήματα στο καπάκι του δοχείου (10). και συσκευασία με οικολογικό τρόπο • Εισάγετε το περιστρεφόμενο πλαστι- ανακύκλωσης. κό τερματικό τεμάχιο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (15) στην προ-    βλεπόμενη συγκράτηση (4) και σφίξτε     το περιστρέφοντας. Εισάγετε το άλλο . άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στη συ- γκράτηση (2).     • Εισάγετε το σωλήνα αναρρόφησης   .  (16) επάνω στη ρόδα με υποδοχή το-     ποθέτησης (14).     • Φυλάξτε τη συσκευή αυτή σε στεγνό        μέρος και μακριά από παιδιά.   .      . Τη απόρριψη των ελαττωματικών σας συσκευών που μας στέλνετε την αναλαμβάνουμε δωρεάν. Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Ανταλλακτικά...
 • Seite 53: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Παραμερισμός βλαβών Έλεγχος πρίζας, καλωδίων, αγω- γών, φις και ασφάλειας, ενδεχομέ- Έλλειψη τάσης δικτύου νως επισκευή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο Η συσκευή δεν είναι ενεργο- Ενεργοποίηση της συσκευής (βλ. ποιημένη «Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)» Διακοπή λειτουργίας ασφαλείας Η συσκευή δεν Τοποθετήστε σωστά το πτυχωτό λόγω έλλειψης ή λανθασμένης παίρνει μπροστά φίλτρο τοποθέτησης του πτυχωτού (βλέπε «Καθαρισμός/συντήρηση») φίλτρου ( Ο διακόπτης ON/OFF ( είναι ελαττωματικός Επισκευή μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών Ο κινητήρας είναι ελαττωματικός Βουλωμένος εύκαμπτος σωλή- Καθαρίστε ττα βουλωμένα ή μπλο- νας ( 15) ή σωλήνας αναρ- καρισμένα σημεία ρόφησης ( Το μεταλλικό δοχείο ( Κλείστε το μεταλλικ΄οδοχείο δεν είναι κλειστό Αδύναμη αναρ- Αδειάστε το μεταλλικό δοχείο...
 • Seite 54: Εγγύηση

  Εγγύηση που διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξε- Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, πακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απαραίτητες μετά τη λήξη της για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετικές αγοράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων δαπάνες. αυτού του προϊόντος, έχετε απέναντι του Έκταση της εγγύησης πωλητή τα νόμιμα δικαιώματα. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη- την επακόλουθη εγγύησή μας. ρών κριτηρίων ποιότητας και ελέγχθηκε ευσυνείδητα πριν την παράδοσή της. Όροι εγγύησης Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει από Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα στο υλι- κό ή στην κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλού- με να φυλάξετε καλά την απόδειξη αγο- συμπεριλαμβάνει τμήματα του προϊόντος ράς. Θα σας χρειαστεί εάν θελήσετε να που υφίστανται κοινή φθορά και θεωρού- αποδείξετε την ημερομηνία και την αγορά νται ως αναλώσιμα (π.χ. ) ή εύθραυστα τμήματα του προϊόντος (π.χ. της συσκευής. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα υλικού ή διακόπτες). κατασκευής στο προϊόν αυτό εντός τριών Αυτή η εγγύηση εκπίπτει σε περίπτωση που η συσκευή υπέστη βλάβη, δεν χρη- ετών από την ημερομηνία αγοράς, θα σας...
 • Seite 55: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε γασία συσκευών που μας απεστάλησαν στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα σε χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη στο εξώφυλλο των Οδ ηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σαν αυτοκόλλητο συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για στην πίσω ή κάτω πλευρά. σέρβις, καλά καθαρισμένη και με την σχε- • Εάν παρουσιαστούν σφάλματα λει- τική υπόδειξη για το ελάττωμα. τουργίας ή άλλα ελαττώματα, επικοι- Οι συσκευές που στέλνονται χωρίς να νωνήστε πρώτα με το πιο κάτω αναφε- έχουν πληρωθεί τα ταχυδρομικά τέλη - με ρόμενο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εξπρές, σαν ογκώδη αντικείμενα, ή με τηλεφωνικά ή με e-mail. Εκεί θα σας άλλο ειδικό τρόπο - δεν θα γίνονται δε- δοθούν περισσότερες πληροφορίες για κτές. τον διακανονισμό. Την απόρριψη των ελαττωματικών σας συσκευών που μας στέλνετε την αναλαμ- • Ένα ως ελαττωματικό καταχωρημένο προϊόν μπορείτε, μετά από συνεννό- βάνουμε δωρεάν. ηση με το τμήμα μας εξυπηρέτησης Service-Center πελατών, να το στείλετε, με δική μας επιβάρυνση με τα ταχυδρομικά, επι- συνάπτοντας την απόδειξη αγοράς Σέρβις Ελλάδα και στοιχεία για το ελάττωμα και την...
 • Seite 56: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........56 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......56 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..57 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........57 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....57 trolle unterzogen.
 • Seite 57: Allgemeine Beschreibung

  21 Filtergehäuse - Faltenfilter 22 Motorkopf - Betriebsanleitung Technische Daten Funktionsbeschreibung Aschesauger ....PAS 1200 C2 Der Aschesauger ist mit einem stabilen Bemessungs- Metallbehälter mit Deckel und Rollen aus- spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz gestattet. Die Sauggarnitur besteht aus...
 • Seite 58: Symbole Auf Dem Gerät

  Mangel an Erfahrung und wird, bevor das Gerät zum Wissen benutzt werden, wenn sie Einsatz kommt. Von der kalten beaufsichtigt oder bezüglich des Asche geht keine wahrnehmbare sicheren Gebrauchs des Gerätes Wärmestrahlung mehr aus. unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 • Seite 59: Bildzeichen In Der Anleitung

  So vermeiden Sie Unfäl- Elektrogeräte gehören nicht le und Verletzungen durch in den Hausmüll. elektrischen Schlag: Schutzklasse II • Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Bildzeichen in der Ziehen über scharfe Kanten, Ein- klemmen oder Ziehen am Kabel Anleitung beschädigt wird.
 • Seite 60 • Schließen Sie das Gerät an eine Lösungsmittel, Säuren oder Lau- Steckdose mit Fehlerstrom-Schutz- gen. Es besteht Brand- und Ver- einrichtung (FI-Schalter) mit einem letzungsgefahr. Bemessungsfehlerstrom von nicht • Achtung! Gefahrenstoffe (z. B. mehr als 30 mA an. Benzin, Lösungsmittel, Säuren •...
 • Seite 61: Montage

  ist und der Filter in der richtigen Rollen montieren Position ist. • Stellen Sie das Gerät beim Ein- Klippen Sie die drei Rollen ( 14) an die saugen nicht auf wärmeempfi nd- Unterkante des Gehäuses an die jeweili- liche Fußböden ab. Benutzen gen Wölbungen.
 • Seite 62: Saugschlauch Montieren

  Ein-/Ausschalten Beim Aufsetzen des Behälter- deckels (10) müssen Sie darauf achten, dass sich Ein-/Ausschal- Stecken Sie den Netzstecker des ter ( 8) und Schlauchan- Gerätes ein. schluss (11) grob in einer Flucht befinden, sonst lässt sich Das Gerät ist mit einem Sicherheits- der Behälterdeckel nicht schalter ( 19) ausgestattet, der...
 • Seite 63: Filter-Reinigungssystem

  • In Arbeitspausen können Sie das Drücken Sie den Schalter ( Saugrohr ( 16) in die Halterung ( und drehen Sie ihn anschließend, am Behälterdeckel ( 10) stecken. während Sie ihn weiterhin • Verwenden Sie zum Transport des gedrückt halten, um 70° im Gerätes stets den Tragegriff ( Uhrzeigersinn.
 • Seite 64: Faltenfi Lter Reinigen

  Aufbewahrung Faltenfi lter reinigen Ersetzen Sie den Faltenfi lter (18), • Zur Aufbewahrung wickeln Sie die wenn er verschlissen, beschädigt Netzanschlussleitung (1) um die Halte- oder stark verschmutzt ist (siehe rung (6) auf dem Behälterdeckel (10). „Ersatzteile“). • Stecken Sie das drehbare Kunststoff- Endstück des Saugschlauchs (15) in die 1.
 • Seite 65: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repa- ratur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet Gerät startet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) nicht Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder Faltenfilter korrekt einsetzen falsch eingesetztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) Ein-/Ausschalter ( 8) defekt...
 • Seite 66: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 67: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 303208 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich...
 • Seite 68: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 C2 Seriennummer 201803000001 - 201807376630 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 69: Превод На Оригиналната Цимент, Както И За Изсмукване На Отопли-Ce-Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Прахосмукачка за пепел серия PAS 1200 C2 Сериен номер 201803000001 - 201807376630 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани норми и национални разпоредби: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 • EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Цялата отговорност за изготвянето на тази Декларация за съответствие (18)** се...
 • Seite 70: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Aspirator pentru cenuşă seria PAS 1200 C2 numărul serial 201803000001 - 201807376630 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi:...
 • Seite 71: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Usisavač za pepeo serije PAS 1200 C2 Serijski broj 201803000001 - 201807376630 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 72: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Ηλεκτρικη σκούπα για σταχτεσ Σειρά PAS 1200 C2 Αριθμός σειράς 201803000001 - 201807376630           : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*     -,           : EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 • EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 73: Eksplozivni Crtež

  Schemă de explozie • Чертеж в перспектива Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnung PAS 1200 C2 informativ информативен ενημερωτικό • • 2018-04-30_rev02_TR...
 • Seite 74 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 03/2018 · Ident.-No.: 72080638032018-HR/RO/BG/GR IAN 303208...