Parkside PAS 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 A1
ASH VACUUM CLEANER
Translation of the original instructions
ASPIRATOR PENTRU CENUŞĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΤΑΧΤΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 275310
USISAVAČ ZA PEPEO
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAS 1200 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 A1

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 A1 ASH VACUUM CLEANER USISAVAČ ZA PEPEO Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu ASPIRATOR PENTRU CENUŞĂ ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Application ........4 new device. With it, you have chosen a General description ......5 high quality product. Delivery Contents ......5 During production, this equipment has Description of operation ....5 been checked for quality and subjected to Overview ........5 a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  21 Motor housing Description of operation Technical data The ash vacuum cleaner is fitted with a Ash vacuum cleaner .....PAS 1200 A1 stable metal container with a cover. The vacuum set comprises a flexible suction Mains voltage ..220-240 V~, 50/60 Hz hose and an aluminium suction hose.
 • Seite 6: Safety Information

  For cold ashes only*! Operating Instructions are therefore subject Matter exceeding a tem- to amendment. Legal claims which are perature of 40°C (104°F) based on the Operating Instructions can poses a fire risk! therefore not be recognised. * “Cold ashes” are ashes that have Safety information cooled for a sufficient time and no longer contain pockets of embers.
 • Seite 7: Symbols Used In The Instructions

  Semi-automatic filter self- Caution: when using the cleaning system equipment, observe the fol- lowing basic safety measures in order to protect against the risks of injury and fire: Controller for semi-auto- To avoid accidents and inju- matic filter self-cleaning ries from electric shocks: system •...
 • Seite 8 • Only plug the appliance into • Caution! Do not vacuum up a socket which is safeguarded hazardous substances (e.g. by at least 13 A. petrol, solvents, acids or lyes) • The device must be connected and ash from unauthorised fuels to a mains socket via a residual- (e.g.
 • Seite 9: Assembly

  • Do not extinguish hot ash par- The metal filter ticles with water, as the sudden basket (17) temperature differences can must rest on cause cracks in your chimney. the container • Use only replacement parts and cover (10) and press down the accessories supplied and rec- switch of the safety stop (18).
 • Seite 10: Operating Instructions

  Switching On: • Clean the pleated filter ( 16) (see On/Off Switch (see 8) In position “I“ “Cleaning/Maintenance”): - if suction power declines Switching Off: - if the inspection window on the con- On/Off Switch (see 8) In position “0” tainer lid of the blockage indication system ( 7) turns red.
 • Seite 11: General Cleaning Work

  cleaning agents or solvents. This 5. Place the folded filter (16) and could damage the appliance. metal filter basket (17) on the inverted container cover (10). General Cleaning Work 6. Screw in the folded filter (16) tightly in a clockwise direction. Clean the equipment after each use: The metal filter •...
 • Seite 12: Disposal/Environmental Protection

  Disposal/Environmental protection Be environmentally friendly. Return the Take the machine to a recycling point. The tool, accessories and packaging to a recy- waste plastic and metal parts can be sepa- cling centre when you have finished with rated, accurately graded and passed on them.
 • Seite 13: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, power cord, line, plug and fuse, where ap- Mains voltage is not present propriate, repair through electri- cal specialist The equipment is not Switch on the equipment (see switched on “Switching on/off“) Device does not start Safety stop due to missing...
 • Seite 14: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 15: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 275310...
 • Seite 16: Uvod

  Sadržaj Uvod Uvod.......... 16 Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Primjena ........16 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Opći opis ........17 jedan visokokvalitetni proizvod. Obim isporuke ........ 17 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis djelovanja ......17 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled ..........
 • Seite 17: Opći Opis

  - Naputka za posluživanje 21 Kućište motora Tehnički podaci Opis djelovanja Usisivač pepela ..PAS 1200 A1 Usisavač pepela sadrži stabilni metalni spremnik s poklopcem. Usisna se garnitu- Nazivni napon ..220-240 V~, 50/60 Hz ra sastoji od fleksibilnog usisnog crijeva Nazivna snaga (Priključna snaga) 1200 W...
 • Seite 18: Sigurnosne Upute

  šlja nekim metalnim pomoćnim Sigurnosne upute sredstvom. S hladnog pepela se više se osjeti zračenje topline. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i stariji kao i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ako ih se nadzire ili ako su dobili upute za sigurno korištenje uređaja te ako razumiju opasnosti koje se mogu pojaviti...
 • Seite 19: Slikovni Znakovi U Uputi

  • Pazite da se strujni kabel ne Električni uređaji ne pripada- oštećuje povlačenjem preko oš- ju u kućno smeće. trih rubova, prignječivanjem ili povlačenjem za kabel. Klasa zaštite II • Prije svake uporabe provjerite, ima li oštećenja na vodu mrež- Slikovni znakovi u Uputi nog priključka i produžnom kabelu i jesu li stari.
 • Seite 20 • Koristite produžne kabele za • Materijal koji se usisava ne smije uporabu vani. Na otvorenom imati temperaturu višu od 40°C. koristite samo za to dopuštene i Materijal koji se usisava može na odgovarajući način označe- se izvana činiti ohlađenim, ali ne produžne kabele.
 • Seite 21: Montaža

  biste izbjegli skupljanje materi- Kada je ispravno montiran, simbol jala u usisavaču, koji predstav- na usisnom crijevu (14) pokazuje ljaju opterećenje od zapaljenja. prema gore. • Uređaj čuvajte na suhom mjestu i izvan dohvata djece. Kod montaže, odn. skidanja usi- snog crijeva (14) uhvatite za crni Montaža plastični završni dio, a ne usisno...
 • Seite 22: Poluautomatski Sustav Za Samočišćenje Filtra

  Poluautomatski sustav • Za usisavanje uvijek koristite usisnu ci- jev (15). U slučaju manjeg onečišćenja za samočišćenje filtra usisnu cijev (15) držite uz rastojanje od ca. 1 cm iznad pepela. Velike količine pepela možete odstraniti tako Mrežni utikač uređaja utaknite u što ćete usisnu cijev (15) neposredno utičnicu i uključite uređaj.
 • Seite 23: Opće Napomene O Čišćenju

  Opće napomene o čišćenju 6. Naborani filtar (16) navrnite u smjeru kazaljke na satu. Nakon svake primjene očistite uređaj: Metalna • Čišćenje izvedite vani kako ne biste košarica filtra zaprljali unutarnji prostor. (17) mora • Skinite poklopac spremnika ( prianjati na i ispraznite metalni spremnik ( 13).
 • Seite 24: Uklanjanje/Zaštita Okoliša

  Uklanjanje/zaštita okoliša Odnesite uređaj, pribor i pakiranje na po- novnu preradu radi zaštite okoliša. Električni uređaji ne pripadaju u kućno smeće Predajte uređaj na mjesto za recikliranje otpada. Korišteni plastični i metalni dijelovi mogu se odvojiti i reciklirati. Raspitajte se o tome u našem servisnom centru.
 • Seite 25: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Uklanjanje greške Ispitati utičnicu, kabel, vod, utikač i Nedostaje mrežni napon osigurač, prema potrebi popravak kod električara Upalite uređaj. Uređaj nije upaljen. (vidi „Paljenje/Gašenje“) Uređaj ne Sigurnosno zaustavljanje zbog starta nepostojećeg ili pogrešno Umetnite filtar s naborima pravilno umetnutog filtra s naborima (vidi „Čišćenje/Održavanje“) Uključivač/ isključivač...
 • Seite 26: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 27: Servis Za Popravke

  Service-Center o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u čemu se sastoji nedostatak i kada je Servis Hrvatska nastao, bez plaćanja poštarine poslati na Vama priopćenu adresu servisa. Tel.: 0800 777 999 Kako bismo izbjegli probleme oko E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 275310 prijema i dodatne troškove, obvezno koristite samo onu adresu, koja Vam je Proizvođač...
 • Seite 28: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 28 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. aparat. Utilizare ........28 Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achiziţionat Descriere generală ..... 29 un produs valoros. Inventar de livrare ......29 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ..
 • Seite 29: Descriere Generală

  Aspiratorul pentru cenuşă este dotat cu un Date tehnice recipient metalic cu acoperitoare. Garnitura de absorbţie constă dintr-un furtun de aspi- Aspirator pentru cenuşă ..PAS 1200 A1 rare flexibil şi dintr-o ţeavă de aspirare din aluminiu. Tensiune efectivă ...220-240 V~, 50/60 Hz O blocare de siguranţă...
 • Seite 30: Instrucţiuni De Siguranţă

  Doar pentru cenuşă rece*! ea, solicitările legale emise pe baza acestui Dacă produsul ce urmează manual de operare nu pot fi făcute valabile a fi aspirat depăşeşte tem- peratura de 40°C (104°F), Instrucţiuni de siguranţă poate apărea riscul de in- cendiu! Acest aparat nu este prevăzut pen- * „Cenuşa rece“...
 • Seite 31: Simboluri Folosite

  Sistem semiautomat de Atenţionare: La folosirea apa- autocurățare a filtrului ratului trebuie luate următoa- rele măsuri principale de pro- tecţie, pentru a evita pericolele Regulator pentru sistemul de şoc, rănire şi incendiu: semiautomat de Astfel evitaţi accidentele şi autocurățare a filtrului vătămările corporale cauzate de şocul electric: Racordul furtunului de...
 • Seite 32 renţilor vagabonzi, cu un curent (cum ar fi benzina, solvenţii, aci- vagabond nominal care să nu zii sau leşia), precum şi cenuşa depăşească 30 mA. provenită din carburanţi nepermişi • Nu expuneţi aparatul unor con- (cum ar fi instalaţiile de ardere pe diţii meteorologice precare.
 • Seite 33: Montare

  • Nu stingeţi particulele fierbinţi de Tamburul cenuşă cu apă, deoarece diferen- filtrant metalic ţa bruscă de temperatură poate (17) trebuie deteriora structura căminului. să fie aşezat • Folosţi doar piese de schimb şi pe capacul recipientului (10) şi accesorii livrate şi recomandate întrerupătorul blocării de siguranță...
 • Seite 34: Instrucţiuni De Lucru

  Aspiratorul este dotat cu un dispozi- • Recipientul metalic ( 13) trebuie să tiv pentru oprirea de urgenţă (18), fie umplut cel mult până la jumătate, care permite operarea doar dacă astfel încât filtrul de umplere ( 16) să filtrul de umplere (16) şi coşul filtrului rămână...
 • Seite 35: Curăţire/Mentenanţă

  Curăţire/Mentenanţă Curăţarea coşului filtrului cu sită şi a filtrului de umplere Înaintea efectuării oricăror lucrări asupra aparatului, deconectaţi mai Înlocuiţi filtrul de umplere, dacă este întâi cablul de reţea. uzat, deteriorat sau puternic colmatat. Există pericol de electrocutare! (vezi „Piese de schimb/Accesorii“). Nu spălaţi aparatul cu apă...
 • Seite 36: Depozitare

  Depozitare Reciclare/Protecţia mediului înconjurător • Pentru depozitare înfăşuraţi cablul de ra- cordare la reţea (1) în jurul suportului (6) Predaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul de pe acoperitoarea recipientului (10). către o unitate de reciclare ecologică. • Introduceți capătul furtunului de aspira- re (14) în suportul (4) prevăzut pentru Dispozitivele electrice nu trebuie aceasta şi rotiți-l până...
 • Seite 37: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Verificaţi priza, cablul, furtunul, Tensiune de reţea - lipseşte ştecherul şi siguranţa, eventual con- tactaţi un specialist în acest scop Conectaţi aparatul Aparatul nu este conectate (vezi „Conectare/Deconectare“) Stop de siguranţă generat de Aparatul nu por- un filtru de umplere Montaţi corect filtrul de umplere...
 • Seite 38: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 39: Reparaţii-Service

  Service-Center menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Service România de soluţionare a reclamaţiei Dvs. • Produsul evaluat ca fiind defect, în urma Tel.: 0800896637 consultării cu serviciul nostru de relaţii E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 275310 cu clienţii, poate fi expediat gratuit că- tre departamentul de service indicat de Importator noi, odată...
 • Seite 40: Увод

  Съдържание Увод Увод ............40 Сърдечно Ви честитим закупуването на Употреба ..........40 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Общо описание ........41 избрали един висококачествен продукт. Обем на доставката ......41 По време на производството уредът е Описание на функциите ....41 проверяван...
 • Seite 41: Общо Описание

  21 корпус на двигателя засмукваща тръба. Технически данни Предпазен механизъм предотвратява работата на уреда без филтър или фил- Прaxoкaцкa за пепел .....PAS 1200 A1 трираща кошница. Термоизключвателят служи за изключ- Мрежово напрежение 220-240 V~, 50/60 Hz ване на токовата верига при прегряване...
 • Seite 42: Инструкции За Безопасност

  Внимание! Дължина на засмукващия маркуч ........ок. 120 cm Засмукваща тръба: Преди употреба прочете- Дължина ........ок. 32 cm те внимателно. Пазете за Диаметър ........ок. 40 mm справки. Тегло (вкл. всички принадлежности) ......ок. 4,3 kg Не излагайте уреда на дъжд! В...
 • Seite 43: Символи В Упътването

  2 - 4 След и преди смучене отво- Указателни знаци с инфор- рете, изпразнете и почисте- мация за по-добра работа с те прахосмукачката. уреда. Общи инструкции за безопасност Инструкциите в упътването за експлоатация трябва Правилно поставяне да се спазват. Освен това на...
 • Seite 44 - при всякакви дейности по по- на нивото на главата. Същест- чистването и поддръжката, вува опасност от нараняване. - ако захранващият кабел е • Не смучете горещи, тлеещи, за- повреден или заплетен. палими, експлозивни или вред- • Не използвайте кабела, за да ни...
 • Seite 45: Монтаж

  Монтаж Така ще избегнете повреди на уреда и евентуално произтича- щите от това телесни повреди: Преди всякакви дейности издър- • Внимавайте уредът да е пра- пайте щепсела на уреда. вилно сглобен и филтърът да е Опасност от токов удар! в правилно положение. •...
 • Seite 46: Включване/Изключване

  Указания за работа се пластмасов накрайник (с отпечатания символ) в свързващия елемент на Засмукването на нажежена пепел и горими, експлозивни маркуча (11) и завийте или опасни за здравето веще- здраво (байонетно заклю- чване). ства е забранено. Има опас- ност от нараняване! При...
 • Seite 47: Полуавтоматична Система Употребата И Изхвърлянето. Преди За Самопочистване На Филтъра

  Почистване/поддръжка - ако прозорчето на индикацията за запушване ( 7) върху капака на контейнера стане червено. Преди всякакви дейности по уре- да издърпвайте щепсела. Полуавтоматична Опасност от токов удар! система за Не пръскайте уреда с вода и самопочистване на не използвайте силни почист- филтъра...
 • Seite 48: Филтър

  Почистване на 1. Свалете капака на контейнера въздушния филтър (10). 2. Завъртете нагънатия филтър (16) срещу часовниковата 1. Свалете капака на контейнера (10), стрелка и го свалете. теленото кошче за филтър ( 17) и Внимателно извадете нагънатия филтър ( 16). теленото...
 • Seite 49: Резервни Части/Принадлежности

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте „Service-Center” страница 52). Пригответе посочените по-долу номера за поръчка. Поз. Поз. Наименование Каталожен Ръководство Технически № за...
 • Seite 50: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на повредата Проверете контакта, кабела, провод- Липсва мрежово напреже- ника, щепсела и предпазителя, евен- ние туално ремонт от електротехник Включете уреда Уредът не е включен (вж. „Включване / изключване“) Защитно спиране поради Поставете правилно нагънатия Уредът...
 • Seite 51: Гаранция

  Гаранция Обхват на гаранцията Уредът е произведен грижливо според Уважаеми клиенти, строгите изисквания за качество и до- бросъвестно изпитан преди доставка. за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. При дефект на продукта имате законови Гаранцията важи за дефекти в мате- права...
 • Seite 52: Ремонтен Сервиз

  Service-Center долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна ин- формация за уреждането на Вашата Сервизно обслужване България рекламация. Тел.: 00800 111 4920 • След съгласуване с нашия сервиз Е-мейл: grizzly@lidl.bg можете да изпратите дефектния про- IAN 275310 дукт на посочения Ви адрес на серви- Вносител...
 • Seite 53: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........53 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........53 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ....... 54 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ....... 54 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθη- Περιγραφή λειτουργίας ...... 54 κε...
 • Seite 54: Γενική Περιγραφή

  επαγγελματικής χρήσης παύει να ισχύει η τος σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή πυρ- εγγύηση. καγιάς στο εσωτερικό της συσκευής.                      . ...
 • Seite 55: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία συσκευή. Καθαρισμός και συντή- ρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από μη Συσκευή ......PAS 1200 A1   ..220-240 V~, 50/60 Hz επιτηρούμενα παιδιά.     1200 W   ......5,0 m Σύμβολα πάνω στη συσκευή   ....... Είδος προστασίας ......IPX0 Μόνο για κρύα στάχτη, βλέπε οδη- Αναρροφητική...
 • Seite 56: Εικονοσύμβολα Στις Οδηγίες

  Ρυθμιστής για το ημιαυτόματο σύστημα αυτοκαθαρισμού φίλτρου Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στο μεταλλικό δοχείο        Κατά την εργασία να ελέγχετε . συνεχώς τους σωλήνες και Κατηγορία προστασίας II τον απορροφητήρα για να δι- απιστώσετε εάν ενδεχομένως Εικονοσύμβολα...
 • Seite 57 Προσοχή: Κατά τη χρήση •     της συσκευής να τηρούνται  ,    για την προστασία από κίν-   16A. δυνο τραυματισμού και φω- • Συνδέετε τη συσκευή σε ρευμα- τιάς οι ακόλουθες βασικές τοδότη...
 • Seite 58 υγεία ύλες ή σκόνες (κατηγορία Έτσι θα αποφύγετε ζημιές στη συσκευή και ενδεχόμενες ζημιές σκόνης L, M, H).    σε πρόσωπα, που προκύπτουν   , από αυτές:  , , • Να προσέχετε τη σωστή συναρ- , ,  . μολόγηση...
 • Seite 59: Οδηγίες Συναρμολόγησης

  Οδηγίες συναρμολόγησης (11) και βιδώστε το (κλείσιμο μπαγιονέτ). Πριν από την εκτέλεση όλων των εργασιών στη συσκευή να βγάζετε Σε σωστή συναρμολόγηση το το βύσμα από την πρίζα. σύμβολο στον εύκαμπτο σωλήνα Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. αναρρόφησης (14) δείχνει προς τα επάνω Πριν...
 • Seite 60: Υποδείξεις Για Την Εργασία

  Υποδείξεις για την εργασία • Να αδειάζετε το δοχείο στο ύπαιθρο για να αποφεύγετε τις ακαθαρσίες Απαγορεύεται η αναρρόφηση (βλέπε «Καθαρισμός/συντήρηση»). πυρακτωμένης στάχτης καθώς • Καθαρίστε το πτυχωτό φίλτρο ( και εύφλεκτων, εκρηκτικών ή (βλέπε «Καθαρισμός/Συντήρηση»): υλικών επιβλαβών για την υγεία. - σε...
 • Seite 61: Καθαρισμός/Συντήρηση

  Καθαρισμός/συντήρηση 1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχεί- ου (10). Πριν από την εκτέλεση όλων των 2. Γυρίστε το πτυχωτό φίλτρο (16) εργασιών στη συσκευή να βγάζετε αριστερόστροφα και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. το. Χτυπήστε προσεκτικά το Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. μεταλλικό...
 • Seite 62: Αποθήκευση

  Αποθήκευση Απόσυρση/προστασία του περιβάλλοντος • Για να το φυλάξετε τυλίξτε το καλώδιο (1) γύρω από το βραχίονα στήριξης (6) Αποσύρετε συσκευή, εξαρτήματα στο καπάκι του δοχείου (10). και συσκευασία με οικολογικό τρόπο • Εισάγετε το άκρο του εύκαμπτου ανακύκλωσης. σωλήνα (14) στην προβλεπόμενη συ- γκράτηση...
 • Seite 63: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Παραμερισμός βλαβών Έλεγχος πρίζας, καλωδίων, αγω- γών, φις και ασφάλειας, ενδεχομέ- Έλλειψη τάσης δικτύου νως επισκευή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο Η συσκευή δεν είναι ενεργοποι- Ενεργοποίηση της συσκευής (βλ. ημένη «Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)» Η συσκευή δεν Στοπ ασφαλείας λόγω έλλειψης παίρνει...
 • Seite 64: Εγγύηση

  Εγγύηση δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απα- Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα- ρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγ- γύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγο- ράς.
 • Seite 65: Σέρβις Επισκευής

  Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σαν αυτοκόλλητο στην πίσω συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για ή κάτω πλευρά. σέρβις, καλά καθαρισμένη και με την σχετική υπόδειξη για το ελάττωμα. • Εάν παρουσιαστούν σφάλματα λειτουρ- γίας...
 • Seite 66: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........66 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......66 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..67 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........67 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....67 trolle unterzogen.
 • Seite 67: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Netzanschlussleitung 2 Halterung für Saugrohr Allgemeine 3 Filter-Selbst-Reinigungs-Regler Beschreibung 4 Halterung für Saugschlauch 5 Tragegriff Die Abbildungen finden Sie auf 6 Halterung für Netzkabel der Ausklappseite.
 • Seite 68: Technische Daten

  Benutzer-Wartung dürfen nicht Technische Daten von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Aschesauger ....PAS 1200 A1 Bemessungs- Symbole auf dem Gerät spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz Bemessungsaufnahme Nur für kalte Asche, siehe Bedie- (Anschlussleistung) ..... 1200 W nungsanleitung! Länge der Netzanschlussleitung ..5,0 m Kein Ruß...
 • Seite 69: Bildzeichen In Der Anleitung

  Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Schutzklasse II Bildzeichen in der Anleitung Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung von Personen- oder Sachschäden. Keinen Ruß und keine brenn- baren Stoffe einsaugen. Beim Saugen ständig Schläu- Gebotszeichen mit Angaben che und Sauger auf Erwär- zur Verhütung von Schäden.
 • Seite 70 So vermeiden Sie Unfäl- • Schließen Sie das Gerät an le und Verletzungen durch eine Steckdose mit Fehlerstrom- elektrischen Schlag: Schutzeinrichtung (FI-Schalter) • Achten Sie darauf, dass die mit einem Bemessungsfehler- Netzanschlussleitung nicht durch strom von nicht mehr als 30 mA Ziehen über scharfe Kanten, Ein- klemmen oder Ziehen am Kabel •...
 • Seite 71 So vermeiden Sie Geräte- anderem heiße Asche, Benzin, schäden und eventuell dar- Lösungsmittel, Säuren oder Lau- aus resultierende Personen- gen. Es besteht Brand- und Ver- schäden: letzungsgefahr. • Achtung! Gefahrenstoffe (z. B. • Achten Sie darauf, dass das Benzin, Lösungsmittel, Säuren Gerät korrekt zusammengebaut oder Laugen) sowie Asche von ist und der Filter in der richtigen...
 • Seite 72: Montage

  Montage Bei korrekter Montage zeigt das Symbol auf dem Saugschlauch (14) Ziehen Sie vor allen Arbeiten an nach oben. dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Umfassen Sie beim Montieren bzw. Lösen des Saugschlauches (14) das Vor der ersten Inbetriebnahme sind schwarze Kunststoff-Endstück und Metall-Filterkorb (17) und Faltenfilter nicht den Saugschlauch (14).
 • Seite 73: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise Halbautomatisches Filter-Selbst- Das Aufsaugen von glühen- Reinigungssystem der Asche sowie brennbaren, explosiven oder gesund- heitsgefährdenden Stoffen ist Stecken Sie den Netzstecker des verboten. Es besteht Verlet- Gerätes ein und schalten Sie das zungsgefahr! Gerät ein. • Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Bei nachlassender Saugleistung können Sie wärmeunempfindliche Fläche.
 • Seite 74: Allgemeine Reinigungsarbeiten

  Allgemeine 4. Setzen Sie den Metall-Filterkorb Reinigungsarbeiten (17) auf den Faltenfilter (16). 5. Setzen Sie Faltenfilter (16) und Reinigen Sie das Gerät nach jeder Metall-Filterkorb (17) auf den Benutzung: umgedrehten Behälterdeckel • Führen Sie die Reinigung im Freien aus, (10). um Verschmutzungen zu vermeiden.
 • Seite 75: Aufbewahrung

  Aufbewahrung Entsorgung/ Umweltschutz • Zur Aufbewahrung wickeln Sie die Netzanschlussleitung (1) um die Halte- Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- rung (6) auf dem Behälterdeckel (10). ckung einer umweltgerechten Wiederver- • Stecken Sie das Ende des Saug- wertung zu. schlauchs (14) in die vorgesehene Hal- terung (4) und drehen Sie es fest.
 • Seite 76: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) Sicherheitsstopp wegen Gerät startet nicht fehlendem oder falsch einge- Faltenfilter korrekt einsetzen setztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) oder Metall-Filterkorb (...
 • Seite 77: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 78: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 275310 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich...
 • Seite 79: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 A1 Seriennummer 201605000001 - 201608102379 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1/A11:2014 •...
 • Seite 80: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Ash vacuum cleaner model PAS 1200 A1 Serial number 201605000001 - 201608102379 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*...
 • Seite 81: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Usisavač za pepeo serije PAS 1200 A1 Serijski broj 201605000001 - 201608102379 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1/A11:2014 •...
 • Seite 82: Превод На Оригиналната Уредът Не Е Подходящ За Засмукване На Ce-Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Прахосмукачка за пепел серия PAS 1200 A1 Сериен номер 201605000001 - 201608102379 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 83: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Aspirator pentru cenuşă seria PAS 1200 A1 numărul serial 201605000001 - 201608102379 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi:...
 • Seite 84: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Σκογπυπα αναρροφηςης ςταχτης Σειρά PAS 1200 A1 Αριθμός σειράς 201605000001 - 201608102379           : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* ...
 • Seite 85: Exploded Drawing

  Explosionszeichnung • Exploded Drawing Eksplozivni crtež • Чертеж в перспектива Schemă de explozie • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα PAS 1200 A1 informativ, informative, informativno, информативен, informativ, ενημερωτικό...
 • Seite 86 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 06 / 2016 Ident.-No.: 72080568062016-HR/RO/BG/GR IAN 275310...

Inhaltsverzeichnis