Parkside PAS 1200 C2 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 C2
HAMUPORSZÍVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSAVAČ POPELA
Překlad originálního provozního návodu
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 303208
SESALNIK ZA PEPEL
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSÁVAČ POPOLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 C2

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 C2 HAMUPORSZÍVÓ SESALNIK ZA PEPEL Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo VYSÁVAČ POPOLA VYSAVAČ POPELA Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu ASCHESAUGER Originalbetriebsanleitung IAN 303208...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 16+17...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Alkalmazás........4 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......5 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Működés .......... 5 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- Áttekintés ........
 • Seite 5: Általános Leírás

  - Redős szűrő 22 Motorház - Használati utasítás Műszaki adatok Működés Hamuporszívó ... PAS 1200 C2 A hamuszívó fedéllel és görgőkkel ellátott Névleges stabil fémtartállyal van felszerelve. A szí- feszültség ... 220-240 V~, 50/60 Hz vókészlet egy rugalmas szívótömlőből, egy Névleges felvétel...
 • Seite 6: Szimbólumok A Gépen

  ányában álló személyek is, ameny- lehet megállapítani, hogy a ha- nyiben felügyelet alatt állnak, vagy mut egy fémes segédeszközzel a készülék biztonságos használa- átfésülik, mielőtt használnák a tával kapcsolatos utasításokban készüléket. A hideg hamu már részesültek és értik az abból követ- nem bocsát ki észlelhető...
 • Seite 7: Az Utasításban Található Szimbólumok

  Kapcsoló a szűrő- Vigyázat: A készülék hasz- tisztítórendszerhez nálata során a sérülés- és a tűzveszély elleni védelem érdekében következő alapve- Szívócső és fémtartály tő biztonsági intézkedéseket csatlakozás kell figyelembe venni: Így kerülheti el az áramütés Elektromos készülékek nem folytán bekövetkező balese- tartoznak a háztartási hulla- teket és a sérüléseket: dékba.
 • Seite 8 puscímkén megadott értékekkel. éghető, robbanékony vagy az • A készüléket csak olyan aljzatra egészségre káros anyagot vagy csatlakoztassa, amelynek bizto- port (L, M, H porosztály). Ide sítéka legalább 16A-os. tartoznak többek között a forró • A készüléket olyan hamu, benzin, oldószerek, sa- hibaáramvédő...
 • Seite 9: Összeszerelés

  Vigyázat! Így kerülheti el a Összeszerelés készülék károsodását és az abból esetleg eredő személyi Minden a gépen végzett munkálat sérüléseket: előtt húzza ki a hálózati csatlako- • Figyeljen arra, hogy a beren- zót. Elektromos ütés veszélye áll dezést megfelelően összesze- fenn! relték-e és a szűrő...
 • Seite 10: Szívótömlő Felszerelése

  Hézagfúvóka: Ha a redős szűrőt (18) tovább forgatja, mint ahogy a címkén lévő Helyezze a hézagfúvókát (17) a szívótöm- nyíl jelzi, akkor a redős szűrő a tar- lő (15) merev végére. tályfedélhez (10) tapadhat. Szívócső és hézagfúvóka: 3. Helyezze a tartályfedelet (10) a Helyezze a hézagfúvókát (17) a szívócső- fémtartályra (13) és zárja le a re (16), ezt pedig a szívótömlő...
 • Seite 11: Szűrő-Tisztítórendszer

  a hamuba merített szívócsővel ( távolíthatja el. • Csak lehült, 40°C-nél nem magasabb hőmérsékletű hamut szívjon fel. • Szívás közben mindig ellenőrizze a fém tartályt ( 13) és a szívótömlőt ( 15) a felmelegedésre tekintettel. • Felmelegedés esetén kapcsolja ki a be- rendezést és húzza kia hálózati csat- lakozót.
 • Seite 12: Redős Szűrő Tisztítása

  A légszűrő tisztítása maradt port és kormot. Így könnyedén visszahelyezheti a szívótömlőt ( 15). • Tisztítsa meg a redős szűrőt ( 1. Vegye le a tartályfedelet (10) és (lásd a „Redős szűrő tisztítása“ fejeze- a redős szűrőt ( 18). tet). 2.
 • Seite 13: Pótalkatrészek/Tartozékok

  Pótalkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd : „Jótállási tájékoztató “ 15. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot. Poz. Poz. Megnevezés Cikk-sz. Használati Robbantott utasítás ábra Szívótömlő 91102908 16+17 10+11 Szívócső...
 • Seite 14: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Aljzat, kábel, vezeték, dugós csat- lakozó és biztosíték ellenőrzése, Nincs hálózati feszültség esetleg javíttatás villamossági szak- emberrel A berendezést nem kapcsol- Kapcsolja be a berendezést ták be (lásd „Be-/kikapcsolás“) Gép nem indul Biztonsági megállítás hiányzó Tegye be helyesen a redős szűrőt vagy helytelenül behelyezett (lásd „Tisztítás/Karbantartás“)
 • Seite 15: Jótállási Tájékoztató

  Hamuporszívó IAN 303208 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PAS 1200 C2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 16 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 17: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........17 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- Uporaba ........17 ločili ste se za visokokakovosten izdelek. Splošni opis ....... 18 Kakovost naprave je bila preverjena med Obseg dobave ......18 postopkom proizvodnje in pri končnem Opis funkcij ........
 • Seite 18: Splošni Opis

  Tehnični podatki Termično stikalo služi za izklopitev električ- nega tokokroga v primeru pregrevanja ali Sesalnik za pepel ..PAS 1200 C2 požara v notranjosti naprave. Funkcije elementov za upravljanje so opi- Nazivna napetost 220-240 V~, 50/60 Hz sane v naslednjih opisih.
 • Seite 19: Varnostna Opozorila

  skate s kovinskim pripomočkom, Varnostna opozorila preden uporabite sesalnik. Mrzel pepel ne oddaja več zaznavne To napravo lahko uporabljajo otro- toplote. ci, stari 8 let ali več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem znanja in izkušenj, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi napra- ve in razumejo morebitne nevarno-...
 • Seite 20: Simboli V Navodilih Za Uporabo

  Priključek za sesalno zaščito pred poškodbami in cev na kovinski posodi požarom. Na naslednji način preprečite Električnih naprav ne odvrzi- nesreče in poškodbe zaradi te med hišne odpadke. električnega udara: Stopnja zaščite II • Bodite pozorni, da priključnega kabla ne poškodujete na ostrih robovih ali z vlečenjem ter da Simboli v navodilih za ga ne ukleščite.
 • Seite 21 nim okvarnim tokom največ 30 tnem primeru lahko pride do poškodb. • Naprave ne izpostavljajte dež- • Ne sesajte finega gorljivega ju. Naprave ne uporabljajte v prahu, saj sicer obstaja nevar- vlažnem ali mokrem okolju. nost eksplozije. • Zaščitite se pred električnim uda- •...
 • Seite 22: Montaža

  rabo drugih nadomestnih delov Če varnostno stikalo (19) ni pritisnje- nemudoma izgubite pravico do no, naprave ni mogoče vklopiti. uveljavljanja garancije. • Popravila lahko opravlja samo Če je nagubani filter (18) obrnjen pooblaščena servisna služba. naprej od puščice na nalepki, se •...
 • Seite 23: Vklop In Izklop

  Šoba za reže: • Sesajte le ohlajeni pepel, ki ne sme do- Namestite šobo za reže (17) na tog končni segati 40 °C. del sesalne cevi (15). • Med sesanjem nenehno preverjajte, ali se kovinska posoda (13) in sesalna cev Sesalna cev in šoba za reže: (15) segrevata.
 • Seite 24: Čiščenje/Vzdrževanje

  Zaprite sesalno odprtino sesalne cevi (16) ali 1. Snemite pokrov posode (10). sesalne gibke cevi (15) (npr. z veliko krpo ali 2. Obrnite nagubani filter (18) v tako, da jo pritisnete ob tla kamina). levo in ga snemite. Pritisnite stikalo ( 3) in ga 3.
 • Seite 25: Odstranjevanje/ Varstvo Okolja

  • Napravo hranite na suhem mestu izven Napravo oddajte v reciklažo. Uporabljene dosega otrok. plastične in kovinske dele lahko ločite gle- de na material in jih oddate v reciklažo. Odstranjevanje/ Več informacij dobite pri našem servisnem varstvo okolja centru. Odsluženo orodje, ki nam ga pošljete, od- Napravo, pribor in embalažo oddajte v stranimo brezplačno.
 • Seite 26: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odpravljanje napake Preverite vtičnico, kabel, napeljavo, Ni omrežne napetosti. vtič in varovalko. Po potrebi pokličite električarja. Vklop naprave Naprava ni vključena. (glejte „Vklop/izklop“). Naprava Varnostno stikalo je preprečilo se ne vklo- vklop zaradi nenameščenega ali Pravilno vstavite nagubani filter.
 • Seite 27: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 29: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 29 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Použití ........29 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......30 kvalitní výrobek. Objem dodávky ......30 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........30 během výroby a byla provedena také Přehled ..........
 • Seite 30: Obecný Popis

  22 motorová skříň - návod k obsluze Technická data Popis funkce Vysavač popela ..PAS 1200 C2 Vysavač na popel je vybaven robustní Jmenovité napětí . 220-240 V~, 50/60 Hz kovovou nádrží s víkem a kolečky. Sací Jmenovitý výkon (příkon) .... 1200 W souprava se skládá...
 • Seite 31: Symboly Na Nástroji

  kům, které z toho vyplývají. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí vykonávat čistění a údržbu bez dozoru. Symboly na nástroji Pouze na studený popel, viz. ná- vod na obsluhu! Nenasávejte žádné saze a hořlavé materiály. Při nasávaní neustále kontrolujte za- Nenasávejte saze a hořlavé...
 • Seite 32: Symboly V Návodu

  Symboly v návodu prodlužovací kabel s důrazem na poškození a stárnutí. Přístroj Výstražné značky s nepoužívejte, pokud je kabel údaji pro zabránění poškozený. škodám na zdraví ane- • Je-li přípojné vedení tohoto ná- bo věcným škodám. stroje poškozené, musí být skr- ze výrobce anebo jeho servisní...
 • Seite 33 • Používejte prodlužovací kabel tový prach. Mohli byste přístroj pro vnitřní použití. Venku pou- poškodit. žívejte pouze pro toto použití • Vysávaný materiál nesmí pře- homologované a odpovídajícím kročit teplotu 40°C . Vysávaný způsobem označené prodlužo- materiál, který vydaná zvenku vací...
 • Seite 34: Montáž

  aby se ve vysavači zabránilo štítku, se skládaný filtr může přisát nahromaděním materiálů, které na víku nádoby (10). představují požární zatížení. • Přístroj skladujte na suchém mís- 3. Nasaďte víko nádoby (10) na tě a mimo dosah dětí. kovovou nádobu (13) a zavřete jej uzavírací...
 • Seite 35: Zapnutí/Vypnutí

  Sací trubka und spárová hubice: síťovou zástrčku. Nechejte přístroj vy- Nastrčte spárovou hubici (17) na sací trub- chladnout venku pod dozorem. ku (16) a tuto na tuhý konec sací • V přestávkách při práci můžete sací hadice (15). trubici (  16) zacvaknout do nástav- ce pro příslušenství...
 • Seite 36: Čištění/Údržba

  Stiskněte spínač ( 3) a Sejměte víko nádoby (10). následně jej otočte o 70° ve Otočte skládací filtr (18) smě- směru hodinových ručiček, rem doleva a sejměte jej. přičemž jej i nadále držte Vyklepejte skládaný filtr (18) a stisknutý. Nyní spínač pusťte. vyčistěte ho pomocí...
 • Seite 37: Hledání Chyb

  Odklízení/ochrana okolí Zlikvidujte prosím přístroje, které již nebu- Odevzdejte jej ve sběrně šrotu. Použité dou použitelné, ekologicky. díly z plastu a kovu se tam dle druhu materiálu roztřídí a mohou se pak zavést Stroje nepatří do domácího do recyklace. Zeptejte se v našem Service- odpadu.
 • Seite 38: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud nemáte internet, tak prosím zavolejte na servisní středisko (viz „Sercice-Center“ strana 40). Ujistěte se, že budete mít po ruce níže uvedená čísla objednávky. Pol. Návod Pol. Výkres Označení Č. artiklu. k obsluze sestavení...
 • Seite 39: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. filtry), nebo po- ku od data zakoupení.
 • Seite 40: Opravna

  Service-Center přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Servis Česko visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Tel.: 800143873 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 303208 která vám bude sdělena. Zajistěte, aby zásilka nebyla odeslána nevyplaceně...
 • Seite 41: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........41 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Použitie ........41 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......42 kvalitný produkt. Objem dodávky ......42 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie ........42 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad ..........42 Tým je zabezpečená...
 • Seite 42: Všeobecný Popis

  Tepelný spínač slúži na vypnutie prúdo- Technické údaje vého obvodu v prípade prehriatia alebo požiaru vo vnútri prístroja. Vysávac popola ..PAS 1200 C2 Informácie o funkcii jednotlivých obslu- hovacích prvkov nájdete v nasledujúcich vymeriavacie napätie ....220-240 V~, 50/60 Hz vymeriavací...
 • Seite 43: Bezpečnostné Pokyny

  požiaru, keď nasávaná priemer ......cca. 40 mm hmota prekročí teplotu hmotnosť (vrátane celého 40°C (104°F)! príslušenstva) ......cca. 4,2 kg Bezpečnostné pokyny * „Chladný popol“ je popol, ktorý se dostatočne dlho ochlazoval Tento prístroj môžu používať a už neobsahuje žeravé uhlíky. deti od 8 rokov ako aj osoby so To možno zistiť...
 • Seite 44: Symboly V Návode

  Okrem toho treba dbať na Poloautomatický systém bezpečnostné predpisy a na samočistenia filtra predpisy zákonodarcu pre prevenciu nehôd. Spínač pre systém Pozor: Pri používaní prístroja čistenia filtra treba pre ochranu proti nebez- pečenstvu poranenia a požia- ru, dbať na nasledujúce zásad- Nasávacia hadica né...
 • Seite 45 tie súhlasilo s údajmi na typo- Hrozí nebezpečenstvo porane- vom štítku. nia. K nim patria okrem iného • Pripojte prístroj len na zásuvku, horúci popol, benzín, rozpúš- ktorá je istená minimálne 16 A ťadlá, kyseliny alebo lúhy. Hrozí ističom. nebezpečenstvo poranenia. •...
 • Seite 46: Montáž

  na podlahy citlivé na teplo. Z Montáž skladaného filtra bezpečnostných dôvodov pri čistení pecí, krbov alebo grilova- Pred prvým uvedením do prevádzky cích zariadení používajte ohňo- je skladaný filter (18) už predmonto- vzdornú podložku. vaný. • Horúce čiastočky popola nehas- te vodou, pretože vplyvom ná- 1.
 • Seite 47: Montáž Nasávacej Hadice

  Montáž nasávacej hadice Zapnutie: Hlavný vypínač (pozri  8) v polohe „I“ Vypnutie: 1. Pripojte saciu hadicu (15). K tomu zastrčte plastový koncový Hlavný vypínač (pozri  8) v polohe „0“ kus (s natlačeným symbo- Pracovné pokyny lom) do prípojky hadice (11) a pevne ho priskrutkuj- Nasávanie žeravého popola, te (bajonetový...
 • Seite 48: Systém Čistenia Filtra

  Čistenie/údržba • Vyčistite prípadne skladaný filter ( ( pozri „Čistenie/údržba“): - pri zhoršujúcom sa výkone vysáva- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. nia, Nebezpečenstvo zásahu elektric- - keď indikátor upchatia ( 7) na kým prúdom. veku nádoby zmení farbu na červe- Nepostrekujte tento nástroj nú.
 • Seite 49: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  5. Priskrutkujte skladaný filter (18) v 3. Vyčistite filter mydlom a vodou smere otáčania hodinových a nechajte ho vysušiť na vzdu- ručičiek. chu. Skladaný fil- 4. Vložte vzduchový filter (20) zno- ter (18) musí va do puzdro filtra (21). dosadať na Úschova veku nádoby (10) a spínač...
 • Seite 50: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad problém možná príčina odstránenie závady skontrolovať zásuvku, kábel, vede- chýba sieťové napätie nie, zástrčku a poistku, príp. opra- va elektroodborníkom Zapnite prístroj Prístroj nie je zapnutý (pozri „Zapnutie/vypnutie“) prístroj nechce Bezpečnostné zastavenie kvôli naštartovať chýbajúcemu alebo nesprávne Vložte správne skladaný filter nasadenému skladanému filtru (pozri „Čistenie/údržba“) porucha vypínača (...
 • Seite 51: Odstránenie/Ochrana Životného Prostredia

  Odstránenie/Ochrana Ak sa v rámci našej záruky chyba pokryje, životného prostredia obdržíte späť opravený alebo nový prístroj. S opravou alebo výmenou produktu sa ne- Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v začína nová záručná doba. súlade s požiadavkami na ochranu život- Záručná...
 • Seite 52: Servisná Oprava

  Servisná oprava Postup v prípade reklamácie Pre zabezpečenie rýchleho spracovania Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô- vašej žiadosti postupujte prosím podľa na- sledujúcich pokynov: žeme nechať vykonať v našej servisnej • Pri všetkých požiadavkách predložte pobočke za úhradu. Radi vám poskytneme pokladničný...
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........53 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......53 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..54 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........54 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....54 trolle unterzogen.
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  21 Filtergehäuse - Faltenfilter 22 Motorkopf - Betriebsanleitung Technische Daten Funktionsbeschreibung Aschesauger ....PAS 1200 C2 Der Aschesauger ist mit einem stabilen Bemessungs- Metallbehälter mit Deckel und Rollen aus- spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz gestattet. Die Sauggarnitur besteht aus...
 • Seite 55: Symbole Auf Dem Gerät

  Mangel an Erfahrung und wird, bevor das Gerät zum Wissen benutzt werden, wenn sie Einsatz kommt. Von der kalten beaufsichtigt oder bezüglich des Asche geht keine wahrnehmbare sicheren Gebrauchs des Gerätes Wärmestrahlung mehr aus. unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 • Seite 56: Bildzeichen In Der Anleitung

  So vermeiden Sie Unfäl- Elektrogeräte gehören nicht le und Verletzungen durch in den Hausmüll. elektrischen Schlag: Schutzklasse II • Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Bildzeichen in der Ziehen über scharfe Kanten, Ein- klemmen oder Ziehen am Kabel Anleitung beschädigt wird.
 • Seite 57 • Schließen Sie das Gerät an eine Lösungsmittel, Säuren oder Lau- Steckdose mit Fehlerstrom-Schutz- gen. Es besteht Brand- und Ver- einrichtung (FI-Schalter) mit einem letzungsgefahr. Bemessungsfehlerstrom von nicht • Achtung! Gefahrenstoffe (z. B. mehr als 30 mA an. Benzin, Lösungsmittel, Säuren •...
 • Seite 58: Montage

  ist und der Filter in der richtigen Rollen montieren Position ist. • Stellen Sie das Gerät beim Ein- Klippen Sie die drei Rollen ( 14) an die saugen nicht auf wärmeempfind- Unterkante des Gehäuses an die jeweili- liche Fußböden ab. Benutzen gen Wölbungen.
 • Seite 59: Saugschlauch Montieren

  Ein-/Ausschalten Beim Aufsetzen des Behälter- deckels (10) müssen Sie darauf achten, dass sich Ein-/Ausschal- Stecken Sie den Netzstecker des ter ( 8) und Schlauchan- Gerätes ein. schluss (11) grob in einer Flucht befinden, sonst lässt sich Das Gerät ist mit einem Sicherheits- der Behälterdeckel nicht schalter ( 19) ausgestattet, der...
 • Seite 60: Filter-Reinigungssystem

  • In Arbeitspausen können Sie das Drücken Sie den Schalter ( Saugrohr ( 16) in die Halterung ( und drehen Sie ihn anschließend, am Behälterdeckel ( 10) stecken. während Sie ihn weiterhin • Verwenden Sie zum Transport des gedrückt halten, um 70° im Gerätes stets den Tragegriff ( Uhrzeigersinn.
 • Seite 61: Faltenfilter Reinigen

  Aufbewahrung Faltenfilter reinigen Ersetzen Sie den Faltenfilter (18), • Zur Aufbewahrung wickeln Sie die wenn er verschlissen, beschädigt Netzanschlussleitung (1) um die Halte- oder stark verschmutzt ist (siehe rung (6) auf dem Behälterdeckel (10). „Ersatzteile“). • Stecken Sie das drehbare Kunststoff- Endstück des Saugschlauchs (15) in die 1.
 • Seite 62: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repa- ratur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet Gerät startet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) nicht Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder Faltenfilter korrekt einsetzen falsch eingesetztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) Ein-/Ausschalter ( 8) defekt...
 • Seite 63: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 64: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 303208 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich...
 • Seite 65: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 C2 Seriennummer 201803000001 - 201807376630 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 67: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že tento Vysavač popela konstrukční řady PAS 1200 C2 Pořadové číslo 201803000001 - 201807376630 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení:...
 • Seite 69: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Potvrdzujeme týmto, že tento Vysávač popola konštrukčnej série PAS 1200 C2 Poradové číslo 201803000001 - 201807376630 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národ- né...
 • Seite 70: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Hamuporszívó gyártási sorozat PAS 1200 C2 Sorozatszám 201803000001 - 201807376630 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes meg- fogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk:...
 • Seite 71: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Sesalnik za pepel serije PAS 1200 C2 Serijska številka 201803000001 - 201807376630 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila:...
 • Seite 73: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra • Výkres sestavení Eksplozijska risba Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung PAS 1200 C2 informatív informativen informační informatívny informativ • • • • 2018-05-04_rev02_tr...
 • Seite 74 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 03/2018 Ident.-No.: 72080634032018-4 IAN 303208...

Inhaltsverzeichnis