Parkside PAS 1200 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 B2
TUHKAIMURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ODKURZACZ KOMINKOWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 283499
ASKSUG
Översättning av bruksanvisning i original
PELENŲ SIURBLYS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 B2

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 B2 TUHKAIMURI ASKSUG Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original ODKURZACZ KOMINKOWY PELENŲ SIURBLYS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas ASCHESAUGER Originalbetriebsanleitung IAN 283499...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........4 Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet Käyttö .........4 valinnut laadukkaan tuotteen. Yleinen kuvaus ......5 Tämän laitteen laatua on tarkastettu valmis- Toimituksen laajuus ......5 tuksen aikana ja siihen on suoritettu lop- Toiminta ...........5 putarkastus. Laitteesi toimintakyky on siten Yleistiedot ........5 taattu.
 • Seite 5: Yleinen Kuvaus

  18 Ilmasuodatin 19 Suodatinkotelo Astian kansi 20 Moottoripää Metalliastia Tekniset tiedot Imuletku Imuputki Tuhkaimuri ......PAS 1200 B2 Suodatin Käyttöohje Verkkojännite ..... 220-240V~, 50 Hz Moottorin ottoteho (liitäntäteho) .. 1200 W Toiminta Liitäntäjohto ........5 m Suojausluokka ......... Tuhkaimuri on varustettu tukevalla, kannelli- Suojaustyyppi ........IPX0...
 • Seite 6: Laitteessa Käytetyt Merkit

  Laitteessa käytetyt merkit Imuroitava aines ei saa ylittää 40°C (104°F) lämpötilaa. Vain kylmälle tuhkalle, ks. käyttöohje! 2 - 4 Avaa, tyhjennä ja puhdista Älä imuroi nokea äläkä palavia ai- imuri imuroinnin jälkeen ja neita. Tarvitse imuroitaessa, etteivät sitä ennen ulkona. letkut ja imuri lämpene.
 • Seite 7: Yleiset Turvallisuusviitteet

  Ohjemerkit laitteen käytön • Tarkista, että verkkojännite vas- helpottamiseksi. taa mallin tiedoissa ilmoitettua jännitettä. Yleiset turvallisuusviitteet • Liitä laite vain pistorasiaan, joka on varmistettu vähintään 16 A:lla. Tämän käyttöohjeen sisältä- • Kytke laite pistorasiaan, joka on miä ohjeita on noudatettava. varustettu vikavirtasuojalla (FI- Lisäksi on huomioitava turval- kytkin), jonka nimellisvirta ei saa...
 • Seite 8: Asennus

  ja emäkset) sekä luvattomista • Käytä vain asiakaspalvelumme aineista syntynyttä tuhkaa (öljy- hyväksymiä ja sen toimittamia lämmityksestä tai lämmityskatti- vara- ja lisäosia. Vieraiden osi- loista) ei saa imuroida! Henkilö- en käyttö aiheuttaa välittömästi vahinkojen vaara! takuun raukeamisen. • Älä imuroi laitteella hienoa ja •...
 • Seite 9: Kytkentä Päälle/Päältä

  Ohjeita työskentelyyn 3. Aseta kansi (10) paikalleen me- talliastiassa (13) ja sulje kansi Kuuman sekä palavan tuh- lukitusklipsillä (9). kan, räjähtävien tai tervey- delle vaarallisten aineiden Huomaa asettaessasi säiliön kantta imurointi on kielletty. Louk- (10) paikalleen, että virtakytkimen ( kaantumisvaara! 8) ja letkuliitännän (11) on ol- tava suunnilleen samansuuntaisesti, muuten säiliön kansi ei asetu oikein...
 • Seite 10: Puoliautomaattinen Suodattimen Itsepuhdistusjärjestelmä

  Puoliautomaattinen • Nosta säiliön kansi ( 10) pois ja suodattimen itsepuhdis- tyhjennä metallisäiliö ( 13). Puhdista astia vedellä ja anna kuivua.. Puhdista tusjärjestelmä astia vedellä ja anna kuivua. • Kun olet poistanut imuletkun ( 14), Työnnä laitteen pistoke pistorasiaan puhdista liitännät pölystä ja noesta. ja kytke laite päälle.
 • Seite 11: Ilmasuodattimen Puhdistus

  Jätehuolto ja ympäris- Ilmasuodattimen puhdistus tönsuojelu Irrota säiliön kansi (10) ja poi- mutettu suodatin ( 16). Vie laite, lisätarvikkeet ja pakkaus paikalli- Poista suodatin (18) verkko- seen kierrätyspisteeseen. suodatinkotelosta (19). Puhdista suodatin vedellä ja Sähkölaitteet eivät kuulu talousjättei- anna kuivua ilmassa. siin Aseta ilmasuodatin (18) takaisin suodatinkoteloon (19).
 • Seite 12: Vianmääritys

  Vianmääritys Ongelma Mahdollinen syy Virheen poisto Tarkista pistorasia, kaapeli, johto, Verkkojännite puuttuu pistoke ja sulake, tarv. sähköasentaja korjaamaan Kytke laite Laitetta ei ole kytketty ( katso virtakytkin) Laite ei käynnisty Turvapysäytys puuttuvan tai vää- Aseta suodatin oikein rin asetetun poimutetun suodatti- (katso ”Puhdistus ja huolto”) men (  16) vuoksi.
 • Seite 13: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat alttiita normaalille kulutukselle ja jotka tälle laitteelle annetaan ostopäivästä alka- siksi luetaan kuluviksi osiksi (esim. suoda- tin) eikä myöskään helposti rikkoutuvien en 3 vuoden takuu. Siinä...
 • Seite 14: Korjaus-Huolto

  Service-Center Vastaanotto-ongelmien ja lisäkustannuk- sien välttämiseksi on käytettävä ehdotto- Huolto Suomi masti annettua osoitetta. Varmista, että lähetysmaksu on maksettu, paketin koko Tel.: 010309 3582 ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 283499 ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- Huolto Ruotsi teydessä...
 • Seite 15: Inledning

  Innehåll Inledning Inledning ........15 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Användning .......15 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....16 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......16 under tillverkningen och genomgått slutgil- Funktionsbeskrivning ......16 tig kontroll. Därmed är funktionaliteten hos Översikt .........16 produkten säkerställd.
 • Seite 16: Allmän Beskrivning

  18 Luftfi lter Avfallshantera förpackningsmaterialet på 19 Filterhus ett korrekt sätt. 20 Motorhus Tekniska data Behållarlock Metallbehållare Asksug ......... PAS 1200 B2 Sugslang Sugrör Nätspänning ..... 220-240V~, 50 Hz Veckfi lter Motorns ineffekt (anslutningseffekt) ..1200 W Bruksanvisning Kabellängd ........5 m Skyddsklass ........
 • Seite 17: Symboler På Maskinen

  Kontrollera alltid att slangar Symboler på maskinen och insug inte är överhettade Gäller endast kall aska, se bruk- när du arbetar med asksuga- sanvisning! ren. Sug inte in sot eller brännbara äm- Sug inte upp sot eller bränn- nen. Kontrollera alltid att slangarna bara ämnen.
 • Seite 18: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Påbudssymbol med uppgift om • Stäng av apparaten och drag hur skador kan förebyggas. ut nätstickkontakten: - när apparaten inte används, Stoppa in kontakten - innan apparaten öppnas, - vid alla underhålls- och Dra ut kontakten rengringsarbeten, - när anslutningsledningen är Hänvisningstecken med in- skadad eller tilltrasslad, formation för bättre kan an-...
 • Seite 19: Uppbyggnad

  • Munstycken och sugrör får inte lag. Av säkerhetsskäl måste Du hanteras i huvudhöjd. Risk för använda ett eldfast underlag skador. vid rengöring av ugnar, kami- • Sug inte upp heta, glödande, ner eller grillar. brännbara, explosiva eller • Släck inte heta askpartiklar med hälsofarliga ämnen eller damm vatten - det kan uppstå...
 • Seite 20: Starta Och Stänga Av

  Starta och stänga av brytaren till säkerhetsbrytaren (17) tryckas nedåt. Pilen på veckfiltret (16) måste Sätt in nätstickkontakten. vara placerad över säkerhetsbry- taren (17). Produkten är försedd med en sä- kerhetsbrytare ( 17) som bara Om säkerhetsbrytaren (17) inte är medger drift med veckfilter ( nedtryckt, är det inte möjligt att som byggts in på...
 • Seite 21: Halvautomatiskt Självrengöringssystem För Fi Lter

  Rengöring/underhåll • Metallbehållaren ( 13) får fyllas till max. hälften, så att veckfi ltret ( alltid är fritt. Drag ut nätstickkontakten. • Töm behållaren utomhus för att undvika Fara – elektriska stötar. nedsmutsning (se „Rengöring/under- håll“). Stänk inte vatten över maskinen och •...
 • Seite 22: Reservdelar/Tillbehör

  Förvaring Skruva fast veckfi ltret(16) medurs. Veckfi ltret (16) måste ligga • Vid förvaring snurras nätkabeln (1) runt mot behållarlo- hållarbygeln (6) på behållarlocket (10). cket (10) och • Stoppa in sugslangens ände (14) i det brytaren till säkerhetsbrytaren avsedda fästet (4) och vrid fast den. (17) tryckas nedåt.
 • Seite 23: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd Kontrollera vägguttaget, kabeln, led- ningen, kontakten och säkringen, vid Ingen nätspänning behov reparation (måste genomföras av en fackman) Koppla in maskinen (se ”In-/bortkopp- Maskinen är inte inkopplad ling”) Apparaten startar inte Säkerhetsstopp på grund av Sätt i veckfiltret rätt avsaknad av eller felaktigt (se ”Rengöring/underhåll”)
 • Seite 24: Garanti

  Garanti Garantiomfattning Produkten har tillverkats med omsorg enligt Bästa kund! strikta kvalitetsdirektiv och den har kontrol- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti lerats noggrant före leverans. efter inköpsdatumet. I händelse av defekter hos denna produkt Garantin avser material- eller tillverknings- omfattas du av lagstadgade rättigheter fel.
 • Seite 25: Reparationsservice

  Service-Center bifogande av köpdokumentet (kassa- kvittot) och uppgift om vari felet består Service Sverige och när det uppstod. För undvikande av problem vid mottagandet och extra Tel.: 0770 930739 kostnader ber vi dig använda dig E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 283499 uteslutande av den angivna adressen. Kontrollera att försändelsen inte skickas Service Suomi ofrankerad, som skrymmande gods,...
 • Seite 26: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........26 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......26 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 27 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....27 sprawdzono w trakcie produkcji pod ką- Opis działania ....... 27 tem jakości, a także dokonano jego kontro- Przegląd ........
 • Seite 27: Opis Ogólny

  Odkurzacz do popiołu jest wyposażony Dane techniczne w stabilny pojemnik metalowy z pokry- wą. Zestaw do odkurzania składa się z Odkurzacz kominkowy ..PAS 1200 B2 elastycznej rury ssącej i aluminiowej rury ssącej. Napięcie sieciowe 220-240V~, 50/60 Hz Wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwia Moc pobierana silnika ....1200 W...
 • Seite 28: Zasady Bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa * „Zimny popiół“ jest to popiół, który stygł dostatecznie długo Urządzenie to mogą obsługiwać i nie zawiera żaru. Można to dzieci od 8 roku życia, a stwierdzić, przegrzebując popiół także osoby o zmniejszonych metalowym przedmiotem przed zdolnościach fi zycznych, użyciem odkurzacza.
 • Seite 29: Symbole Zawarte W Instrukcji

  Regulator półautomaty- Ostrożnie: Przy korzystaniu cznego systemu samoc- z urządzenia należy prze- zyszczenia fi ltra strzegać podanych poniżej podstawowych środków Przyłącze węża ssaw- bezpieczeństwa, zabezpie- nego do zbiornika me- czających przed zranieniem talowego i pożarem: W ten sposób unikniesz wy- Urządzeń...
 • Seite 30 • Nie wyciągaj wtyczki z gniazd- • Podczas pracy dysza i rura ka, ciągnąc za kabel. Chroń ssąca nie mogą się znaleźć na kabel przed gorącem, olejem i wysokości głowy. Niebezpie- ostrymi krawędziami. czeństwo zranienia. • Uważaj, by napięcie sieciowe •...
 • Seite 31: Montaż

  Montaż gnąć wtyczkę sieciową. Urządze- nie należy schłodzić na wolnym powietrzu nadzorując je. Przed wykonaniem wszelkich pracy na urządzeniu należy wyciągnąć W ten sposób unikniesz uszko- wtyczkę sieciową. dzeń urządzenia i wynikają- Niebezpieczeństwo z powodu po- cych stąd szkód osobowych: rażenia prądem elektrycznym! •...
 • Seite 32: Włączanie I Wyłączanie

  Wskazówki dotyczące 4. Podłączyć rurę ssącą (14). W tym celu wsadzić końców- pracy kę obrotową (symbol z na- Wciąganie urządzeniem drukiem skierować) w przyłą- żarzącego się popiołu oraz cze rury (11) i ją przykręcić substancji palnych, wybu- (zamknięcie bagnetowe). chowych lub szkodliwych dla zdrowia jest niedozwolone.
 • Seite 33: Półautomatyczny System Samoczyszczenia Fi Ltra

  Ogólne czyszczenie - w przypadku obniżenia się mocy ssania, Po każdym czyszczeniu urządzenie - kiedy okienko kontrolne wskaźnika należy wyczyścić: zapchania ( 7) na pokrywie zbior- nika zrobi się czerwone. • Aby uniknąć zabrudzeń, czyszczenie należy przeprowadzać na wolnym po- Półautomatyczny system wietrzu.
 • Seite 34: Czyszczenie Filtra Powietrza

  Strzałka na filtrze harmonijkowym • Nałożyć rurę ssącą (15) na element mo- (16) musi znajdować się nad cujący wyposażenia (2). wyłącznikiem bezpieczeństwa (17). • Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, które jest niedostępne Czyszczenie filtra powietrza dla dzieci. Utylizacja, ochrona 1.
 • Seite 35: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Urządzenie nie jest włączo- Włączyć urządzenie (patrz „Włączenie/ wyłączenie“) Wyłączenie awaryjne z Urządzenie nie uru- powodu brakującego lub Wsadzić...
 • Seite 36: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 37: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Tel.: 22 397 4996 cji. E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 283499 • Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać po skontaktowaniu się z naszym Importer działem obsługi klienta, załączając do- wód zakupu (paragon) i określając, na...
 • Seite 38: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........38 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..38 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....38 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Pristatomas komplektas ....39 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Veikimo aprašymas ......39 patikrinimas.
 • Seite 39: Pristatomas Komplektas

  Pakuotę utilizuokite pagal nurodymus. 20 Variklio galvutė - Talpyklos dangtis Techniniai duomenys - Metalinė talpykla - Siurbimo žarna Pelenų dulkių siurblys .PAS 1200 B2 - Siurbimo vamzdis - Gofruotas filtras Vardinė įtampa ... 220-240 V~, 50/60 Hz - Eksploatavimo instrukcija Nominali galia (prievado apkrova) ....
 • Seite 40: Instrukcijoje Naudojami Simboliai

  kite, ar neįkaito žarnos ir siurblys. 2- 4 Prieš siurbdami ir baigę Prieš siurbdami ir baigę siurbti siurbti, lauke ištuštinkite ir siurblį ištuštinkite ir išvalykite. išvalykite siurblį. Įspėjimas! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite. Išsaugokite, Gofruoto fi ltro tinkamas kad galėtumėte paskaityti įdėjimas vėliau.
 • Seite 41: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Informacinis ženklas, kuriame • Netraukite už laido, kad pateikiama informacijos, kaip ištrauktumėte kištuką iš elekt- geriau naudoti prietaisą. ros lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, tepalų ir aštrių kraštų. Bendrieji saugos nurodymai • Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka nurodytąją techninių Būtinai laikykitės naudojimo in- duomenų...
 • Seite 42: Surinkimas

  dulkių (L, M, H klasės dulkių). dėl saugos įrenginį pastatykite Šioms medžiagoms yra priskiri- ant ugniai atsparaus pagrindo. ami pelenai, benzinas, tirpikliai, • Karštų pelenų negesinkite vande- rūgštys arba šarmai. Gresia niu, nes dėl staigaus temperatūros gaisro ir sužalojimo pavojus. pokyčio židinys gali įtrūkti.
 • Seite 43: Įjungimas Ir Išjungimas

  Įjungimas Jei apsauginis jungiklis (17) nepas- paustas, įrenginys neįsijungia. Įjungiklį / išjungiklį ( 8) nustatykite į padėtį „I“ 3. Ant metalinės talpyklos išjungimas (13) uždėkite dangtį (10) ir užfiksuokite jį spaustukais (9). Įjungiklį / išjungiklį ( 8) nustatykite į padėtį „0“ Uždėdami talpyklos dangtį...
 • Seite 44: Pusiau Automatinė Fi Ltro Savaiminio Išsivalymo Sistema

  Bendrieji valymo darbai - jei pripildymo lygio indikatoriaus langelis ( 7) ant talpyklos dangčio Kas kartą panaudoję išvalykite tampa raudonas. įrenginį: Pusiau automatinė fi ltro • Dėl švaros įrenginį valykite lauke. savaiminio išsivalymo • Nuimkite talpyklos dangtį ( 10) ir ištuštinkite metalinę...
 • Seite 45: Oro Filtro Valymas

  Utilizavimas / aplinkos Oro filtro valymas apsauga 1. Nuimkite talpyklos dangtį (10) ir gofruotą filtrą ( 16). Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite 2. Išimkite oro filtrą (18) iš filtro kor- utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- puso (19). vimo įstaigai. 3. Išplaukite oro filtrą (18) muilu ir vandeniu bei leiskite išdžiūti.
 • Seite 46: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Patikrinkite elektros lizdą, kabelį, elek- Nėra maitinimo įtampos tros liniją, kištuką ir saugiklį, o prirei- kus paveskite suremontuoti elektrikui Įjunkite įrenginį Įrenginys neįjungtas (žr. „Įjungimas ir išjungimas“) Įrenginys neužsiveda Suveikė apsauginė išjungimo Tinkamai įdėkite gofruotą filtrą funkcija dėl neįdėto arba netink- (žr.
 • Seite 47: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 48: Remonto Paslaugos

  Service-Center samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Paslaugos Lietuva • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų Tel.: 880033144 aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo E-Mail: grizzly@lidl.lt IAN 283499 įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- to apibūdinimą bei jo nustatymo datą, Importuotojas galite jį...
 • Seite 49: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........49 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......49 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..50 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........50 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....50 trolle unterzogen.
 • Seite 50: Allgemeine Beschreibung

  Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. 19 Filtergehäuse - Behälterdeckel 20 Motorkopf - Metallbehälter Technische Daten - Saugschlauch - Saugrohr Aschesauger ....PAS 1200 B2 - Faltenfi lter - Betriebsanleitung Bemessungs- spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz Funktionsbeschreibung Bemessungsaufnahme (Anschlussleistung) ..... 1200 W Der Aschesauger ist mit einem stabilen Länge der Netzanschlussleitung ..
 • Seite 51: Symbole Auf Dem Gerät

  daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Symbole auf dem Gerät Nur für kalte Asche, siehe Bedie- nungsanleitung! Kein Ruß und brennbare Stoffe Keinen Ruß und keine brenn- einsaugen.
 • Seite 52: Bildzeichen In Der Anleitung

  Bildzeichen in der • Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Anleitung Netzanschlussleitung und das Gefahrenzeichen mit Verlängerungskabel auf Schäden Angaben zur Verhütung und Alterung. Benutzen Sie das von Personen- oder Gerät nicht, wenn das Kabel Sachschäden. beschädigt oder abgenutzt ist. •...
 • Seite 53 • Schützen Sie sich vor kesseln) dürfen nicht eingesaugt elektrischem Schlag. Vermeiden werden! Es besteht die Gefahr Sie Körperberührung mit von Personenschäden. geerdeten Teilen (z. B. Rohren, • Saugen Sie keine feinen brenn- Radiatoren, Elektroherden, baren Stäube ein, es besteht Kühlgeräten).
 • Seite 54: Montage

  Montage • Löschen Sie heiße Aschepartikel nicht mit Wasser, da durch die plötzlichen Temperaturunterschie- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an de Risse in Ihrem Kamin entste- dem Gerät den Netzstecker. hen können. Gefahr durch elektrischen Schlag! • Benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehörteile, die von unserem Vor der ersten Inbetriebnahme Service-Center geliefert und...
 • Seite 55: Ein-/Ausschalten

  Arbeitshinweise 4. Schließen Sie den Saug- schlauch (14) an. Dazu Das Aufsaugen von glühen- stecken Sie das drehbare der Asche sowie brennbaren, Kunststoff-Endstück mit dem explosiven oder gesund- aufgedruckten Symbol in heitsgefährdenden Stoffen ist den Schlauch- verboten. Es besteht Verlet- anschluss (11) und zungsgefahr! schrauben es fest (Bajonett-...
 • Seite 56: Halbautomatisches Filter-Selbst-Reinigungssystem

  Halbautomatisches Allgemeine Filter-Selbst- Reinigungsarbeiten Reinigungssystem Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung: Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes ein und schalten Sie das • Führen Sie die Reinigung im Freien aus, Gerät ein. um Verschmutzungen zu vermeiden. • Nehmen Sie den Behälterdeckel ( Bei nachlassender Saugleistung können Sie ab und leeren Sie den Metallbehälter durch Betätigen des Filter-Selbst-Reinigungs-...
 • Seite 57: Luftfi Lter Reinigen

  Entsorgung/ Der Faltenfi lter (16) muss am Umweltschutz Behälterdeckel (10) aufl iegen Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- und den Schalter des ckung einer umweltgerechten Wiederver- Sicherheitsschalters (17) nach wertung zu. unten drücken. Der Pfeil am Faltenfi lter (16) Elektrogeräte gehören nicht in den muss über dem Sicherheitsschal- Hausmüll.
 • Seite 58: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repa- ratur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet Gerät startet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) nicht Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder Faltenfilter korrekt einsetzen falsch eingesetztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) Ein-/Ausschalter ( 8) defekt...
 • Seite 59: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 60: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 283499 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich...
 • Seite 61: Alkuperäisen Ce Yhdenmukaisuus- Todistuksen Käännös

  Alkuperäisen EY- vaatimustenmu- kaisuusvakuutuksen käännös Täten vakuutamme, että Tuhkaimuri PAS 1200 B2 Mallisarja 201707000001 - 201707149610 vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja standardeja, kansallisia standardeja sekä määräyksiä: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 •...
 • Seite 63: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Asksug Serie PAS 1200 B2 Serienummer 201707000001 - 201707149610 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade standarder samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 64: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że: Odkurzacz kominkowy typoszereg PAS 1200 B2 numer seryjny 201707000001 - 201707149610 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 65: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Pelenų dulkių siurblys serija PAS 1200 B2 Serijos Nr. 201707000001 - 201707149610 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 67: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 B2 Seriennummer 201707000001 - 201707149610 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 69: Räjäytyskuvat

  Räjäytyskuvat • Explosionsritningar Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung PAS 1200 B2 informatiivinen informativ pouczający informatyvus • • • 2017-06-07_rev03_sh...
 • Seite 70 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: 72080580052017-3 IAN 283499...

Inhaltsverzeichnis