Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita AN250HC Bedienungsanleitung

Makita AN250HC Bedienungsanleitung

Hochdruck-betonnagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN250HC:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 31
Pneumatic Concrete Nailer
GB
Пневматичний цвяхозабивний інструмент по бетону
UA
Gwoździarka Pneumatyczna
PL
Pistol pneumatic de bătut cuie
RO
Hochdruck-Betonnagler
DE
Pneumatikus szegbelövő betonhoz HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Pneumatická klincovačka do betónu
SK
Pneumatická hřebíkovačka do betonu
CZ
AN250HC
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AN250HC

 • Seite 1 Пневматичний цвяхозабивний інструмент по бетону ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Gwoździarka Pneumatyczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Pistol pneumatic de bătut cuie MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Hochdruck-Betonnagler BEDIENUNGSANLEITUNG Pneumatikus szegbelövő betonhoz HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Pneumatická klincovačka do betónu NÁVOD NA OBSLUHU Pneumatická hřebíkovačka do betonu NÁVOD K OBSLUZE AN250HC...
 • Seite 2 004294 004295 010316 010308 010309 010310 010311 010306 010307 010304 010305 010302...
 • Seite 3 010303 010318 010319 010312 010313 010314 010315 010317 004317 004318 004319...
 • Seite 4: Specifications

  ) : 102 dB(A) EC Declaration of Conformity Uncertainty (K) : 3 dB(A) Makita Corporation responsible Wear ear protection manufacturer declare that the following Makita ENG233-2 Vibration machine(s): The vibration emission value determined according to Designation of Machine: Pneumatic Concrete Nailer...
 • Seite 5: Important Safety Instructions

  The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England Safety glasses 13th March 2009 Face shield 000230 Tomoyasu Kato Director Makita Corporation 000114 3-11-8, Sumiyoshi-cho,...
 • Seite 6 Makita. vehicles and wagons. 36. Ask Makita's Authorized service centers for 22. Do not permit those uninstructed to use the tool. periodical inspection of the tool. 23. Make sure no one is nearby before driving pins.
 • Seite 7: Installation

  39. Never connect tool to compressed air line where assure continuous, efficient pin-driving operation. the maximum allowable pressure of tool cannot CAUTION: be exceeded by 10 %. Make sure that the pressure supplied by the compressed air system Low air output of the compressor, or a long or •...
 • Seite 8: Operation

  OPERATION Use the nose adapter CAUTION: CAUTION: Always disconnect the hose before installing or • Be sure to set the change lever to the LOCK • removing the nose adapter. position to avoid unexpected misfiring when the Fig.7 tool is not in use. If you like to avoid shifting of driving points by slippage Make sure all safety systems are in working order •...
 • Seite 9: Maintenance

  Reset the pin coil and close the magazine cap. If you need any assistance for more details regarding Drain tool these accessories, ask your local Makita Service Center. Fig.19 Pins • Remove the hose from the tool. Place the tool so that Air hoses •...
 • Seite 10: Технічні Характеристики

  Позначення обладнання: Пневматичний цвяхозабивний інструмент по бетону Вібрація (a ) : 3,5 м/с год Похибка (К): 1,5 м/с № моделі / тип: AN250HC ENG901-1 є серійним виробництвом та Заявлене значення вібрації було виміряно у • Відповідає таким Європейським Директивам: відповідності...
 • Seite 11 стандартизованих документів: EN792 Технічна документація знаходиться у нашого уповноваженого представника в Європі, а саме: Захисні окуляри Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Захисний щиток Milton Keynes, MK15 8JD, Англія 13 березня 2009 000114 000230 Томоязу Като Директор Користуйтеся засобами захисту слуху, щоб...
 • Seite 12 сміття. Будьте максимально обережні: стійте предмет можливих неполадок без заряджених міцно, зберігаючи рівновагу. цвяхів та зі штовхачем у повністю відтягнутому 10. Поблизу місця проведення роботи повинні положенні. знаходитися лише ті особи, які виконують 18. Курковий вмикач обов'язково повинен бути відповідну роботу. Зверніть особливу увагу на замкнений, коли...
 • Seite 13 положення "LOCK" (Замкнено). Повітряний компресор повинен відповідати вимогам 35. Не вносьте конструктивні зміни в інструмент стандарту EN60335-2-34. без дозволу з боку компанії Makita. Підберіть компресор з достатньо потужним тиском та 36. Звертайтеся до авторизованих сервісних виходом повітря для забезпечення економічності у...
 • Seite 14: Інструкція З Використання

  інструменту. Недотримання цієї інструкції може Скоба призвести до серйозного травмування оператора інструменту або осіб, що знаходяться поблизу нього. ОБЕРЕЖНО: При підвішуванні інструмента за гачок необхідно Вибір повітряного шланга • обов'язково від'єднати шланг. Fig.1 Ніколи не вішайте інструмент на пояс і т. п. Це •...
 • Seite 15: Технічне Обслуговування

  КОМПЛЕКТУВАННЯ Укручування цвяхів у бетон УВАГА: ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки загартовані цвяхи під час • Перед навантаженням пристрою необхідно • роботи з бетонною поверхнею. обов'язково від'єднати повітряний шланг. Використання інших цвяхів може призвести до серйозних травм.. Не вкручуйте цвяхи Заряджання пневматичного молотка безпосередньо...
 • Seite 16 Заклинювання цвяхів ОБЕРЕЖНО: Плита Завжди від'єднуйте повітряний шланг від • Розчинник інструмента та виймайте цвяхи з магазину, перед тим як усунути цвяхи, що заклинило. Fig.17 Fig.18 004320 Якщо інструмент заклинило, слід виконати такі дії: Відкрийте кришку магазина та вийміть касету зі Для...
 • Seite 17 Wartość emisji drgań określona w oparciu o normę urządzenie marki Makita: EN792: Opis urządzenia: Gwoździarka Pneumatyczna Wytwarzanie drgań (a ) : 3,5 m/s Niepewność (K) : 1,5 m/s Nr modelu/Typ: AN250HC ENG901-1 są produkowane seryjnie oraz Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została • jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 18: Ważne Zasady Bezpieczeństwa

  Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi: EN792 Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę, Okulary ochronne którym jest: Makita International Europe Ltd, Maska twarzowa Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia 13 marca 2009 000114 000230 Tomoyasu Kato Należy...
 • Seite 19 z dala od miejsca pracy. opisywanego narzędzia. Należy przestrzegać miejscowych przepisów 21. Nie wolno absolutnie używać narzędzi regulujących poziom hałasu. niektórych oznakowanych symbolem „Nie używać okolicznościach, do ograniczania emisji hałasu rusztowaniach, drabinach” do zastosowań takich należy korzystać z osłon, okiennic, itp. jak np.: 12.
 • Seite 20 Jeżeli przykładowo kołki wbijane są z szybkością 15 serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem sztuk na minutę przy ciśnieniu 1,76 MPa (17,6 bara), oryginalnych części zamiennych Makita. potrzebna będzie sprężarka o wydajności 70 litrów na 38. Używać należy wyłącznie oleju pneumatycznego minutę.
 • Seite 21: Opis Działania

  Rys.3 kocówkę stykową można nałożyć adapter noskowy. Jeżeli zespół przygotowania powietrza jest Zwykle do dyspozycji są dwa adaptery noskowe A stosowany, narzędzie należy smarować olejem do (przezroczyste), jeden zamontowany fabrycznie na narzędzi pneumatycznych, wpuszczając wlotu ruchomej końcówce stykowej, a drugi umieszczony pod powietrza dwie lub trzy krople.
 • Seite 22 DZIAŁANIE Mogą wystąpić problemy z wbijaniem kołków, gdy • wymagana głębokość osadzania przekracza 20 mm. Kołki mogą zostać osadzone zbyt płytko, co UWAGA: grozi niestabilnością mocowanego elementu, a w Koniecznie ustawić dźwignię zmiany trybu w • konsekwencji obrażeniami ciała szkodami pozycji BLOKADA, aby uniknąć...
 • Seite 23 NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Seite 24 Nivel de presiune acustică (L ) : 89 dB (A) Declaraţie de conformitate CE Nivel de putere acustică (L ): 102 dB(A) Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Eroare (K): 3 dB(A) declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Denumirea utilajului: ENG233-2 Pistol pneumatic de bătut cuie...
 • Seite 25: Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa

  Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul nostru autorizat în Europa care este: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia Ochelari de protecţie 13 martie 2009 Scut pentru protecţia feţei 000230 Tomoyasu Kato Director Makita Corporation...
 • Seite 26 Pot exista reglementări locale privind zgomotul defectarea maşinii. care trebuie respectate, menţinând nivelurile de 21. Nu folosiţi niciodată maşini de împuşcare a cuielor zgomot în cadrul limitelor prescrise. În anumite marcate cu simbolul „Nu folosiţi pe schele sau pe cazuri, trebuie să fie folosite dispozitive speciale scări”...
 • Seite 27 LOCK (BLOCARE). Frecvenţă de împuşcare a cuielor (trageri/min.) 35. Nu modificaţi maşina fără autorizare de la Makita. 010441 36. Cereţi centrelor de service autorizate Makita să efectueze inspecţia periodică a maşinii.
 • Seite 28: Descriere Funcţională

  Când lucraţi pe şine înguste, utilizaţi unul sau două Fig.3 adaptoare de vârf B (negre), furnizate în cutia de carton Când setul pentru aer nu este utilizat, lubrifiaţi cu ulei a instrumentului. pentru maşini pneumatice prin introducerea a două sau Pentru a fixa adaptorul pentru vârful uneltei pe braţul de trei picături de ulei în fitingul de admisie a aerului.
 • Seite 29 Fig.12 Fig.16 Doar tragerea declanşatorului fără ca elementul de Rupeţi în direcţia săgeţii tabla ieşită atunci când utilizaţi contact să intre în contact cu piesa de lucru nu trebuie cuie de tablă ondulată. să declanşeze instrumentul. ÎNTREŢINERE Fig.13 Doar contactul dintre elementul de contact şi piesa de ATENŢIE: lucru, fără...
 • Seite 30 şi de zonele care pot duce la deteriorarea sau roaderea furtunului. Cuptor Diluant 004320 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi accesoriile piesele auxiliare •...
 • Seite 31: Technische Daten

  Schwingungsausgabe (a ) : 3,5 m/s Marke Makita: Abweichung (K): 1,5 m/s Bezeichnung des Geräts: Hochdruck-Betonnagler ENG901-1 deklarierte Schwingungsbelastung wurde • Nummer / Typ des Modells: AN250HC gemäß der Standardtestmethode gemessen und in Serienfertigung hergestellt wird und kann für Vergleich Werkzeugen...
 • Seite 32: Wichtige Sicherheitsanweisungen

  Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt: EN792 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Bevollmächtigten in Europa: Schutzbrille Makita International Europe Ltd, Gesichtsschutz Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England 13. März 2009 000114 000230 Tomoyasu Kato Tragen Sie einen Gehörschutz, um Ihre Ohren vor...
 • Seite 33 Benzin, Verdünner, Lack, Gas, Klebstoff usw.; weil 17. Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sich diese Stoffe entzünden und explodieren sicher, dass alle Sicherheitssysteme können, wodurch es zu schweren Verletzungen funktionsfähigem Zustand sind. Das Werkzeug kommen kann. darf nicht auslösen, wenn nur der Auslöser Der Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet betätigt oder nur der Kontaktausleger gegen das sein, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
 • Seite 34 Anforderungen drehen. EN60335-2-34 entsprechen. 35. Nehmen Sie keine Veränderungen am Werkzeug Wählen Sie einen Kompressor mit ausreichender vor, die nicht von Makita genehmigt wurden. Luftdruck- Luftmengenleistung, einen 36. Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig von wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Im Diagramm autorisierten Makita-Servicecentern überprüfen.
 • Seite 35: Funktionsbeschreibung

  Wenn der Einschlagvorgang z. B. mit einer Rate von ca. Der Einstellbereich beträgt 10 mm. (Eine volle 15 Auslösern pro Minute bei einem Druck von 1,76 MPa Drehung ergibt eine Einstellung um 0,8 mm.) (17,6 bar) erfolgen soll, wird ein Kompressor mit einer Haken Luftmengenleistung von über 70 l/min benötigt.
 • Seite 36: Montage

  Einschlagen von Stiften in Beton MONTAGE WARNUNG: Verwenden Sie für Beton ausschließlich gehärtete • ACHTUNG: Stifte. Trennen Sie stets den Luftschlauch ab, bevor Sie • Die Verwendung anderer als der für den Zweck das Werkzeug laden. vorgesehenen Stifte kann schweren Laden des Naglers Verletzungen führen.
 • Seite 37 Werkzeug so, dass der Anschlussnippel nach unten zeigt. Lassen Sie so viel Wasser wie möglich ab. ACHTUNG: Reinigen des Werkzeugs Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Entfernen Sie am Werkzeug anhaftenden Staub mit Hilfe beschrieben ist,...
 • Seite 38: Részletes Leírás

  ) : 89 dB (A) Csak európai országokra vonatkozóan Hangteljesítményszint (L ) : 102 dB(A) EK Megfelelőségi nyilatkozat Bizonytalanság (K): 3 dB(A) Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Viseljen fülvédőt. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita ENG233-2 Vibráció gép(ek): vibrációkibocsátás...
 • Seite 39: Fontos Biztonsági Szabályok

  EN792 A műszaki dokumentáció Európában a következő hivatalos képviselőnknél található: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Védőszemüveg Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia Arcvédő 2009. március 13. 000230 Tomoyasu Kato Igazgató 000114 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Használjon fülvédőt, hogy megóvja a hallását a Anjo, Aichi, JAPÁN...
 • Seite 40 csökkentésére zajszigetelő redőnyöket kell alkalmazásoknál, például: használni. − amikor a behajtás helyének változtatásához 12. Ne játsszon az érintkező elemmel: ez meggátolja állványokat, lépcsőket, létrákat vagy a véletlen kilövést, így mindig a szerszámon kell létraszerű szerkezeteket tetőlétra, tartani, nem szabad eltávolítani. A kioldókapcsoló használ;...
 • Seite 41 Törölje le az összes port az alkatrészekről. 34. Amikor nem használja a szerszámot, mindig rögzítse a kioldókapcsolót a reteszelőkar LOCK (RETESZ) pozícióba állításával. 35. Ne módosítsa a szerszámot a Makita engedélye nélkül. 36. Forduljon a Makita hivatalos szervizközpontjához szerszám rendszeres ellenőriztetése...
 • Seite 42: Működési Leírás

  Rendszerint a két „A" (átlátszó) orradapter egyikét Fig.3 használja; az egyik gyárilag szerelt az érintkező elemre, Ha nem használ levegő-előkészítő szerelvényt, akkor míg a másik a fogantyú alatt tárolt. olajozza szerszámot pneumatikus Ha keskeny válaszfal nyomvonalon dolgozik, használja szerszámolajjal úgy, hogy két, vagy három csepp olajat a két „B"...
 • Seite 43 A használat előtt ellenőrizze, hogy minden A lap levágása • biztonsági rendszer működőképes állapotban van. VIGYÁZAT: Fig.12 Mindig válassza le a tömlőt a lap levágása előtt. • Csak a kioldókapcsoló meghúzása nem hozhatja a Fig.16 szerszámot elsütési állapotba anélkül, hogy az a Szakítsa le a kimenő...
 • Seite 44 Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szegek • Légtömlők • Védőszemüveg •...
 • Seite 45: Technické Údaje

  Odchýlka (K): 3 dB(A) Vyhlásenie o zhode so smernicami Používajte chrániče sluchu. Európskeho spoločenstva ENG233-2 Vibrácie Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Hodnota emisií vibrácií bola stanovená podľa normy prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky EN792: Makita: Vyžarovanie vibrácií (a ) : 3,5 m/s Označenie zariadenia:...
 • Seite 46: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Európe, ktorým Ochranné okuliare spoločnosť: Makita International Europe Ltd, Štít na ochranu tváre Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko 13. marec 2009 000114 000230 Tomoyasu Kato S cieľom chrániť svoj sluch proti hluku používajte Riaditeľ...
 • Seite 47 10. V okolí by sa mali nachádzať jedine osoby ktoré spôsobeným narazením do živých vodičov, sa podieľajú na vykonávaní práce. Počas celej potrubí alebo plynových rúrok. doby vykonávania práce zabráňte hlavne prístupu 20. Používajte len klince uvedené v tejto príručke. Pri detí.
 • Seite 48 Makita, vždy s použitím náhradných náradia, a to pokiaľ tlak prívodného vzduchu presahuje dielov Makita. menovitý tlak vzduchu náradia. Opomenutie môže mať 38. Používajte jedine olej určený pre pneumatické...
 • Seite 49: Popis Funkcie

  Mazanie Fig.7 Pokiaľ by ste chceli zabrániť odklonu nastreľovaných Fig.2 klincov v dôsledku pošmyknutia na pracovnom kuse, na Aby ste zabezpečili maximálny výkon, nainštalujte kontaktný prvok pripojte adaptér špičky. vzduchovú súpravu (olejnička, regulátor, vzduchový Zvyčajne sa používa jeden z dvoch adaptérov špičky A filter) čo najbližšie k náradiu.
 • Seite 50 PRÁCA Pokiaľ sa požaduje hodnota preniknutia do betónu • viac ako 20 mm, nemusí sa dosiahnuť nastrelenie do dostatočnej hĺbky. Klince sa môžu nastreliť POZOR: veľmi plytko s dôsledkom nestability pracovného Prepínaciu páčku prepnite do polohy LOCK • kusa a následných osobných poranení alebo (ZABLOKOVAŤ), predišli poškodenia majetku.
 • Seite 51 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Seite 52 Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN792: Společnost Makita Corporation jako odpovědný Hladina akustického tlaku (L ): 89 dB(A) výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Hladina akustického výkonu (L ): 102 dB(A) Popis zařízení: Pneumatická hřebíkovačka do betonu...
 • Seite 53: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Uspěchaná práce a násilné používání nářadí jsou 000230 Tomoyasu Kato nebezpečné. S nářadím zacházejte opatrně. ředitel Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků atp. Makita Corporation Obecné pokyny k manipulaci s nářadím: 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Vždy předpokládejte, že nářadí obsahuje Anjo, Aichi, JAPAN spojovací prvky.
 • Seite 54 24. Dbejte na správný postoj a udržujte dobrou střediskům Makita používajícím vždy náhradní rovnováhu s nářadím. Zajistěte, aby se při práci díly Makita. na vyvýšených místech nikdo nenacházel pod 38. Používejte pouze olej pro pneumatické nářadí...
 • Seite 55: Popis Funkce

  tlaku dodávaného systémem stlačeného vzduchu POZOR: nepřekročila maximální přípustný tlak určený pro Nízký výkon kompresoru, dlouhá vzduchová • hřebíkovačku. Tlak vzduchu nastavte zpočátku na hadice nebo její malý průměr mohou ve vztahu k nižší než doporučenou přípustnou hodnotu. frekvenci nastřelování způsobit pokles výkonu 40.
 • Seite 56 Použití úsťového adaptéru místo. PRÁCE POZOR: Před instalací či snímáním úsťového adaptéru • vždy odpojte hadici. POZOR: Ujistěte se, zda jste nastavili přepínací páčku do • Fig.7 polohy ZAJIŠTĚNO, abyste zamezili nechtěnému Chcete-li zamezit posunu z místa nastřelování v nastřelení ve chvíli, kdy se s nářadím nepracuje. důsledku sklouznutí...
 • Seite 57 Makita a s použitím náhradních dílů Makita. Fig.17 Fig.18 PŘÍSLUŠENSTVÍ Při zaseknutí hřebíkovačky postupujte následovně. Otevřete víko zásobníku a vyjměte kotouč s hřebíky. Do POZOR: ústí vsuňte tenkou tyč či jiný nástroj a kladivem Pro váš...
 • Seite 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884922A973...

Inhaltsverzeichnis