Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita AN250HC Bedienungsanleitung

Makita AN250HC Bedienungsanleitung

Hochdruck-betonnagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN250HC:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 31
Pneumatic Concrete Nailer
GB
Пневматичний цвяхозабивний
UA
інструмент по бетону
Gwoździarka Pneumatyczna
PL
Pistol pneumatic de bătut cuie
RO
Hochdruck-Betonnagler
DE
Pneumatikus szegbelövő betonhoz HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Pneumatická klincovačka do betónu
SK
Pneumatická hřebíkovačka do betonu
CZ
AN250HC
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AN250HC

 • Seite 1 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ інструмент по бетону Gwoździarka Pneumatyczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Pistol pneumatic de bătut cuie MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Hochdruck-Betonnagler BEDIENUNGSANLEITUNG Pneumatikus szegbelövő betonhoz HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Pneumatická klincovačka do betónu NÁVOD NA OBSLUHU Pneumatická hřebíkovačka do betonu NÁVOD K OBSLUZE AN250HC...
 • Seite 2 004294 010316 010308 010309 010310 010311 010306 010307 010304 010305 010302 010303...
 • Seite 3 010318 010312 010319 010313 010314 010315 010317 004317...
 • Seite 4: Specifications

  EC Declaration of Conformity ENG904-2 Vibration Makita Corporation responsible The vibration total value determined according to manufacturer declare that the following Makita EN792: machine(s): Designation of Machine: Vibration emission (a ) : 3.5 m/s Pneumatic Concrete Nailer Uncertainty (K) : 1.5 m/s Model No./ Type: AN250HC...
 • Seite 5 2006/42/EC And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN792 The technical documentation is kept by: Safety glasses Makita International Europe Ltd. Face shield Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 13.3.2009...
 • Seite 6 Wipe off all dust • vicinity. Keep hands and feet away from the from the parts. ejection port area. Ask Makita authorized service center for periodical • Always assume that the tool contains fasteners. inspection of the tool. •...
 • Seite 7: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury. INSTALLATION CAUTION: Always disconnect the air hose before adjusting or • Selecting compressor checking function on the tool. Adjusting the pin-driving depth (L/min) CAUTION: Always disconnect the hose before adjusting the...
 • Seite 8: Operation

  Pin-driving of concrete Fig.7 Set the change lever to the LOCK position to lock the WARNING: trigger. Use hardened pins only for concrete. • Fig.8 Using other purposed pins may cause serious Before driving pins, set the change lever to the FREE injuries.
 • Seite 9: Optional Accessories

  Remove the hose from the tool. Place the tool so that If you need any assistance for more details regarding the air fitting faces down to the floor. Drain as much as these accessories, ask your local Makita Service Center. possible. Pins •...
 • Seite 10: Технічні Характеристики

  5-2. Скоба 10-2. Корпус механізму подачі 20-1. Зливний кран 6-1. Контактний елемент 13-1. Курок ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель AN250HC Тиск повітря 1,18 - 2,26 MПа (11,8 - 22,6 бар) 19 мм - 25 мм Довжина цвяха касетний цвях із пластинковим сполученням Місткість...
 • Seite 11 Завжди надягайте захисні окуляри, щоб Пневматичний цвяхозабивний інструмент по бетону • захистити очі від пилу або від поранення № моделі / тип: AN250HC цвяхами/скобами. є серійним виробництвом та УВАГА: Роботодавець несе відповідальність Відповідає таким Європейським Директивам: за дотримання правил, що...
 • Seite 12 деяких випадках слід використовувати віконниці Використовуйте інструмент із найменшим • для стримування шуму в межах приміщення, в необхідним для виконання роботи тиском, щоб якому виконується робота. уникнути занадто високого рівня шуму, Захисні пристрої швидкого зношування та, як наслідок, порушень Перед початком...
 • Seite 13 до авторизованого сервісного • − при скріпленні транспортних систем центру Makita з метою проведення періодичної безпеки, напр., на транспортних засобах перевірки інструмента. або вагонетках. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ • Уважно оглядайте стіни, стелю, підлогу та таке продукції, її ремонт, а...
 • Seite 14: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Так, наприклад, якщо укручування цвяхів відбувається за швидкості приблизно 15 разів на хвилину при рівні тиску 1,76 МПа (17,6 бар), Вам ОБЕРЕЖНО: потрібен компресор з виходом повітря понад 70 Перед регулюванням або перевіркою • літрів за хвилину. функціонування...
 • Seite 15 Щоб закріпити насадку на контактному елементі, Fig.11 насадіть її на контактний елемент і притисніть до упору. Натискання куркового вмикача, коли контактний елемент не притиснутий до робочої поверхні, не Фіксування куркового вмикача повинно запускати інструмент. Цей цвяхозабивний інструмент оснащений Fig.12 механізмом блокування куркового вмикача з метою уникнення...
 • Seite 16: Технічне Обслуговування

  Відривання пластини Технічне обслуговування компресора та повітряного шланга ОБЕРЕЖНО: Fig.20 Перед обрізанням листа необхідно обов'язково • Після закінчення роботи завжди зливайте вміст баку від'єднати шланг. компресора. Проникнення вологи в інструмент може Fig.15 призвести до зниження ефективності роботи та до При використанні...
 • Seite 17 5-2. Hak 10-2. Wlot podajnika 20-1. Kurek spustowy 6-1. Końcówka stykowa 13-1. Spust SPECYFIAKCJE Model AN250HC Ciśnienie powietrza 1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bara) 19 mm - 25 mm Długość gwoździa Kołki w taśmach Pojemność magazynku 100 sztuk Minimalna średnica węża...
 • Seite 18 Makita: Należy zawsze nosić okulary ochronne w celu Opis maszyny: • zabezpieczenia oczu przed pyłem i obrażeniami Gwoździarka Pneumatyczna spowodowanymi gwoździami/zszywkami. Nr modelu/Typ: AN250HC OSTRZEŻENIE: Obowiązkiem pracodawcy jest są produkowane seryjnie oraz nakazanie stosowania środków ochrony oczu Jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 19 Urządzenia zabezpieczające Do zasilania tego narzędzia wolno stosować • Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wyłącznie sprężone powietrze. Jeśli użyje się do • działanie wszystkich systemów bezpieczeństwa. tego gazu z butli (dwutlenku węgla, tlenu, azotu, Narzędzia nie wolno uruchamiać, jeżeli tylko język wodoru, itd.) lub gazu palnego (propanu, wodoru, spustowy przełącznika jest pociągnięty lub jeżeli acetylenu, itd.) narzędzie eksploduje powodując...
 • Seite 20 UWAGA: serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem Przyczyną niższej wydajności narzędzia może być • oryginalnych części zamiennych Makita. niska wydajność sprężarki oraz długi lub cienki ZACHOWAĆ INSTRUKCJE. wąż doprowadzający sprężone powietrze. Smarowanie OSTRZEŻENIE: Rys.2...
 • Seite 21: Opis Działania

  umieszczenie dwóch lub trzech kropli oleju we wlocie Pracując na wąskich elementach działowych należy powietrza. Aby zapewnić prawidłowe smarowanie używać jednego noska z dwóch adapterów noskowych narzędzia pneumatycznego, należy je kilka razy B (w kolorze czarnym), które znajdują się w kartonowym uruchomić...
 • Seite 22 DZIAŁANIE mm. Kołki mogą zostać osadzone zbyt płytko, co grozi niestabilnością mocowanego elementu, a w konsekwencji obrażeniami ciała szkodami UWAGA: materialnymi. Koniecznie ustawić dźwignię zmiany trybu w • Odcinanie taśmy pozycji BLOKADA, aby uniknąć przypadkowego wystrzelenia, gdy narzędzie nie będzie używane. UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić...
 • Seite 23: Akcesoria Opcjonalne

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Seite 24 ENH003-14 Eroare (K): 3 dB(A) Numai pentru ţările europene Declaraţie de conformitate CE Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, ENG904-2 declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Vibraţii Denumirea utilajului: Valoarea totală a emisiilor de vibraţii determinată...
 • Seite 25 Ochelarii de protecţie şi masca de protecţie a feţei EN792 trebuie să fie conforme cu cerinţele AS/NZS 1336. Documentaţia tehnică este păstrată de: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Marea Britanie Ochelari de protecţie 13.3.2009...
 • Seite 26 blocaţi întrerupătorul. Nu utilizaţi maşina dacă vreo Manevraţi cu grijă maşina, fiindcă în interiorul • parte din comenzile de utilizare a maşinii nu este maşinii există o presiune mare care poate fi utilizabilă, este deconectată, deteriorată sau nu periculoasă dacă, din cauza manevrării brutale lucrează...
 • Seite 27 1,76 MPa (17,6 bari), este necesar un compresor cu executate de centre de service Makita autorizate, un debit de aer de 70 litri/minut. folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Trebuie utilizate regulatoare de presiune pentru a limita presiunea aerului la presiunea nominală...
 • Seite 28: Descriere Funcţională

  DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Fig.7 Setaţi maneta de comutare la poziţia LOCK (Blocare) pentru a bloca declanşatorul. ATENŢIE: Fig.8 Întotdeauna deconectaţi furtunul de aer înainte de • Înainte de baterea cuielor, setaţi maneta de comutare la a regla sau verifica funcţionarea maşinii. poziţia FREE (Liber).
 • Seite 29 ÎNTREŢINERE Fig.13 Acest pistol de bătut cuie este destinat operaţiei de batere intermitentă a cuielor. Această operaţie este o ATENŢIE: metodă de îmbinare bucată cu bucată prin procedeul Întotdeauna, deconectaţi de la maşină furtunul de • următor. aer înainte de efectua inspectarea şi întreţinerea. Setaţi maneta de blocare în poziţia FREE (Liber).
 • Seite 30: Accesorii Opţionale

  Cuptor Diluant 004320 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile piesele auxiliare • recomandate pentru maşina dumneavoastră în acest manual.
 • Seite 31: Technische Daten

  10-1. Klappe 19-1. Kappe 5-2. Haken 10-2. Auswurfkanal 20-1. Ablasshahn 6-1. Kontaktfuß 13-1. Schalter TECHNISCHE DATEN Modell AN250HC Luftdruck 1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar) 19 bis 25 mm Nagellänge streifenmagazinierte Stiftspule Max. Anzahl Nägel 100 Stk. Min. Schlauchdurchmesser 5 mm Druckluft-Werkzeugöl...
 • Seite 32 Marke Makita: Schutzbrille. Bezeichnung des Geräts: WARNUNG: Es ist Pflicht des Arbeitgebers, das Hochdruck-Betonnagler Tragen von Schutzbrillen beim Bediener und allen Nummer / Typ des Modells: AN250HC anderen Personen unmittelbaren in Serienfertigung hergestellt wird und Arbeitsbereich durchzusetzen. Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Nur für Australien und Neuseeland:...
 • Seite 33 Sicherheitsvorrichtungen Betreiben Sie das Werkzeug ausschließlich mit • Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs Druckluft. Bei Verwendung von Flaschengas • sicher, dass alle Sicherheitssysteme (Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, funktionsfähigem Zustand sind. Das Werkzeug darf Pressluft usw.) oder brennbarem Gas (Wasserstoff, nicht auslösen, wenn nur der Auslöser betätigt oder Propan, Acetylen usw.) als Treibgas für dieses nur der Kontaktausleger gegen das Werkstück...
 • Seite 34: Installation

  Reparatur- • Befestigen von Elektrokabeln. Das Werkzeug Wartungsarbeiten ausschließlich von autorisierten eignet sich nicht für Anbringen Makita-Servicecentern durchgeführt werden, und Elektrokabeln. kann Isolierung es sollten ausschließlich Original-Ersatzteile von Elektrokabeln beschädigen dadurch Makita verwendet werden. Stromschläge oder Brandverletzungen verursachen. BEWAHREN SIE DIESE Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug auf •...
 • Seite 35: Funktionsbeschreibung

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG Kompressor-Luftleistung dargestellt. Wenn der Einschlagvorgang z. B. mit einer Rate von ca. 15 Auslösern pro Minute bei einem Druck von 1,76 MPa ACHTUNG: (17,6 bar) erfolgen soll, wird ein Kompressor mit einer Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie die •...
 • Seite 36: Montage

  Verriegeln des Auslösers auswerfen. Dieser Nagler ist mit einem Mechanismus zum Sperren Abb.12 des Auslösens ausgestattet, um Verletzungen und Berührt der Kontaktfuß das Werkstück, ohne dass Sie Beschädigungen aufgrund unzureichender Handhabung am Auslöser ziehen, darf das Werkzeug keinen Stift neben dem Einschlagen zu vermeiden. auswerfen.
 • Seite 37: Wartung

  Stift aus der Auswurföffnung zu treiben. Legen Sie die Stiftspule wieder ein, schließen Magazinkappe. ACHTUNG: Entwässern des Werkzeugs Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Abb.18 Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Entfernen Sie den Schlauch vom Werkzeug. Halten Sie Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze...
 • Seite 38: Részletes Leírás

  Viseljen fülvédőt. ENH003-14 Csak európai országokra vonatkozóan ENG904-2 EK Megfelelőségi nyilatkozat Vibráció Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Az EN792 szerint meghatározott összérték: gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek): Vibráció kibocsátás (a ) : 3,5 m/s Gép megnevezése: Bizonytalanság (K): 1,5 m/s...
 • Seite 39 A védőszemüvegnek és történik: az arcvédőnek meg kell felelnie az AS/NZS 1336 EN792 szabvány követelményeinek. A műszaki dokumentációt őrzi: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia Védőszemüveg 13.3.2009 Arcvédő...
 • Seite 40 rögzítése a BE pozícióban szintén nagyon A biztonságos használat feltételei veszélyes. Soha ne rögzítse a kioldókapcsolót. Ne Használat előtt mindig ellenőrizze a szerszámot az • működtesse a szerszámot, ha a szerszám általános állapota és a meglazult csavarok kezelőszerveinek bármelyike működésképtelen, tekintetében.
 • Seite 41 Nyomásszabályozókat kell használni a légnyomás MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a korlátozásához a szerszám névleges nyomására ott, karbantartást és a javításokat a Makita hivatalos ahol a levegőellátás nyomása túllépi a szerszám szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak névleges nyomását. Ennek elmulasztása a szerszám Makita cserealkatrészeket használva.
 • Seite 42: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A kioldókapcsoló reteszelése A szegbelövő egy záró mechanizmussal van ellátva a kioldókapcsoló számára a szegbelövésen kívüli, nem VIGYÁZAT: megfelelő működtetés által okozott személyi sérülések Mindig válassza le a légtömlőt, mielőtt ellenőriz • és anyagi károk elkerülésére. vagy beállít valamilyen funkciót a szerszámon. Fig.7 A szegbelövési mélység beállítása Állítsa az átkapcsoló...
 • Seite 43 KARBANTARTÁS Fig.13 Ez a szegbelövő csak szakaszos működésű. A szakaszos szegbelövés azt jelenti, hogy a szegeket VIGYÁZAT: egyenként lövi be a következő lépéssel. Ellenőrzés vagy karbantartás végrehajtásának • Állítsa az átkapcsoló kart a SZABAD (FREE) megkezdése előtt mindig válassza le a légtömlőt a helyzetbe.
 • Seite 44: Opcionális Kiegészítők

  A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szegek • Légtömlők • Védőszemüveg • MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható...
 • Seite 45: Technické Údaje

  10-2. Kanál vyrážača 20-1. Vypúšťací kohútik 6-1. Dotýkajúci sa prvok 13-1. Spúšť TECHNICKÉ ÚDAJE Model AN250HC Tlak vzduchu 1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 barov) 19 mm – 25 mm Dĺžka klinca Čapy usporiadané v oceľovom páse Množstvo klincov 100 ks Min.
 • Seite 46 Vždy používajte ochranné okuliare, aby ste • chránili svoje oči pred prachom a upínacími Európskeho spoločenstva prvkami. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca VÝSTRAHA: Zamestnávateľ je zodpovedný za prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky zabezpečenie používania prostriedkov na ochranu Makita: zraku osobami obsluhujúcimi náradie a ďalšími Označenie zariadenia:...
 • Seite 47 oboch týchto úkonov. Možnú chybnú činnosť Používajte jedine olej určený pre pneumatické • vyskúšajte bez nabitia upínacími prvkami a tak, že náradia, ktorý je uvedený v tomto návode. tlačidlo je v polohe úplného potiahnutia. Prevádzková bezpečnosť S kontaktným prvkom sa nehrajte: zabraňuje Náradie pred používaním vždy skontrolujte z •...
 • Seite 48 BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by sa mali vykonať v autorizovanom servisnom stredisku Fig.1 Makita, vždy s použitím náhradných dielov Makita. Používajte vzduchové hadice odolné voči vysokým tlakom. Používajte čo najväčšiu a čo najkratšiu hadicu, aby ste TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
 • Seite 49: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE Fig.7 Vypínač zablokujete nastavením prepínacej páčky do polohy LOCK (ZABLOKOVAŤ). POZOR: Fig.8 Pred nastavovaním alebo kontrolou fungovania • Pred nastreľovaním klincov nastavte prepínaciu páčku náradia vždy odpojte vzduchovú hadicu. do polohy FREE (UVOĽNIŤ). Pokiaľ NEVYKONÁVATE Nastavenie hĺbky nastreľovania klincov nastreľovanie klincov, nastavte prepínaciu páčku do polohy LOCK (ZABLOKOVAŤ) a odpojte vzduchovú...
 • Seite 50 ÚDRŽBA Fig.13 Táto klincovačka je určená iba na prerušované nastreľovanie klincov. Prerušované nastreľovanie POZOR: klincov je spôsob nastreľovania klincov jeden za Pred vykonávaním kontroly alebo údržby vždy • druhým, pričom po nastrelení jedného klinca nasleduje odpojte od náradia vzduchovú hadicu. pauza.
 • Seite 51: Voliteľné Príslušenstvo

  Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Seite 52 Pouze pro země Evropy Používejte ochranu sluchu Prohlášení ES o shodě ENG904-2 Společnost Makita Corporation jako odpovědný Vibrace výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Celková hodnota vibrací určená dle normy EN792: Popis zařízení: Pneumatická hřebíkovačka do betonu Vibrační emise (a ): 3,5 m/s č.
 • Seite 53 Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty: EN792 Technická dokumentace je k dispozici na adrese: Bezpečnostní brýle Makita International Europe Ltd. Obličejový štít Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 13.3.2009 000114 K ochraně...
 • Seite 54 náhodnému vystřelení spojovacího materiálu. Při práci nespěchejte a nepoužívejte násilí. S • Není-li nářadí používáno, vždy zabezpečte spoušť nářadím zacházejte opatrně. • otočením zajišťovací páčky do polohy ZAJIŠTĚNO. Nářadí neaktivujte, dokud nebude pevně umístěno • Ubezpečte se, zda se při nastavení zajišťovací na zpracovávaném dílci.
 • Seite 55 SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba a POZOR: opravy svěřeny autorizovaným servisním Nízký výkon kompresoru, dlouhá vzduchová střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly • hadice nebo její malý průměr mohou ve vztahu k Makita. frekvenci nastřelování způsobit pokles výkonu TYTO POKYNY USCHOVEJTE. nářadí.
 • Seite 56: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Fig.7 Nastavením přepínací páčky do polohy ZAJIŠTĚNO zajistěte spoušť. POZOR: Fig.8 Před seřizováním či kontrolou funkce nářadí vždy • Před nastřelováním nastavte přepínací páčku do polohy odpojte vzduchovou hadici. ODJIŠTĚNO. Jestliže NENASTŘELUJETE, ujistěte se, Nastavení hloubky nastřelování jste nastavili přepínací...
 • Seite 57 Před kontrolou a údržbou od nářadí vždy odpojte seřizování prováděny autorizovanými servisními • vzduchovou hadici. středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, Makita. • alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.
 • Seite 58: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely. Potřebujete-li bližší...
 • Seite 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884922C973...

Inhaltsverzeichnis