Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1300 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen:
10 / 2007 · Ident.-No.: POF 1300102007-4
ROUTER
POF 1300
ROUTER
FREZARKA
GÓRNOWRZECIONOWA
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
FELSŐMARÓ
NAMIZNI REZKALNIK
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
HORNÍ FRéZA
HORNá FRéZA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
POVRŠINSKA GLODALICA
OBERFRÄSE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions
of the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim
funkcijama uređaja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operation and Safety Notes
Page
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Strona
HU
Kezelési és biztonsági utalások
Oldal
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Stran
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Strana
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Strana
HR
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Stranica
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Seite
5
19
33
47
61
75
89
103

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1300

 • Seite 1 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. POF 1300 ROUTER FREZARKA Operation and Safety Notes Page GÓRNOWRZECIONOWA...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of content Introduction Proper use........................Page Features and equipment ................... Page Included items ......................Page Technical information ....................Page Safety advice Workplace safety...................... Page Electrical safety ......................Page Personal safety ......................Page Careful handling and use of electrical power tools ..........Page Safety advice relating specifically to this device ............
 • Seite 4: Introduction

  Dispose packaging and appliance in an Watts (Effective power) environmentally-friendly way! Router POF 1300 chine non-ferrous metals. The device is not intended for use in the open air. The device is not intended for commercial use. Any other use or modification...
 • Seite 5: Included Items

  1 Carrying case cumstances. 1 Router POF 1300 1 Tightening nut with integrated 6mm collet Note: If you wish to make an accurate assessment 1 Tightening nut with integrated 8mm collet...
 • Seite 6: Safety Advice

  Introduction / Safety advice The correct use of these devices reduces the hazard presented by dust. There is the danger of fire when working with electrical devices that have a dust bag or can be connected to a vacuum extraction device. Under certain condi- tions the wood dust in the dust extraction bag (or in the vacuum‘s filter bag) can self-ignite, e.g.
 • Seite 7: Personal Safety

  Safety advice Damaged or tangled mains leads or plugs in- Remove any setting tools or spanners before crease the risk of electric shock. you switch the device on. A tool or spanner left A damaged tool, mains lead or plug attached to a rotating part of a device can presents a serious danger to life from lead to injury.
 • Seite 8: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  Safety advice Keep cutting tools clean and sharp. Carefully used and the device operated through a residual maintained cutting tools with sharp cutting edg- current device (RCD) with a maximum trip cur- es are less likely to jam and are easier to control. rent of 30 mA.
 • Seite 9: Original Accessories / Attachments

  Safety advice / Preparing for use Preparing for use concealed cable or the device’s mains lead. Contact with an electrical lead or cable means that the metal parts of the device may also be- Router bit set / scope come live and this can result in electric shock. of application Always keep the device clean, dry and free of oil or grease.
 • Seite 10: Inserting A Router Bit

  Preparing for use 1. Selecting the router bit surfaces, slots for letters or butt jointed connections, notches, tongue and groove joints etc. Select a router bit appropriate to the material and suitable for the purpose. Router bits made from high speed steel (HSS) are suitable for machining soft materials, such as plastic or softwood.
 • Seite 11: Attaching The Vacuum Extraction Adapter (With Reducer Piece)

  Preparing for use / Operation Attaching the vacuum extraction Preselecting the adapter (with reducer piece) rotation speed m Warning: Always pull the mains plug is out Set the required rotational speed using the of the socket before doing any work on the device. thumbwheel for speed preselection This precaution is intended to prevent you from unintentionally starting the device.
 • Seite 12: Setting The Depth Of Cut

  Operation Setting the depth of cut After setting the depth of cut do not change the set- ting of the slider with index mark on the depth m Danger! Set the cutting depth only after the stop . The current depth of cut setting can now be device has been switched off! read on the scale for coarse adjustment of depth of cut in mm...
 • Seite 13: Direction Of Feed

  Operation Tighten the stop screw for depth stop Lock the device by turning the clamping lever again. anticlockwise. Release the clamping lever by turning it Carry out the routing process using uniform clockwise and then guide the device back up speed and pressure again.
 • Seite 14: Routing A Circular Arc Profile / Fig. H

  Operation / Maintenance and cleaning / Disposal Maintenance and cleaning Place the guide fence against the edge of the workpiece. Now carry out the fine adjust- ment. Turning the screw for the fine adjustment Maintenance of the guide fence clockwise reduces the distance.
 • Seite 15: Information

  EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / device description: Parkside Router POF 1300 Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course...
 • Seite 17 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 20 Wyposażenie ......................Strona 20 Zakres dostawy ......................Strona 21 Dane techniczne ....................... Strona 21 Wskazówki bezpieczeństwa Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 22 Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 22 Bezpieczeństwo osób ....................Strona 23 Staranne obchodzenie się...
 • Seite 18: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż do utylizacji Watt (Moc skuteczna) zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Frezarka górnowrzecionowa Przy zredukowanej liczbie obrotów, jak również z POF 1300 pomocą odpowiednich frezów można obrabiać również metale nieżelazne. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na ze- Wstęp wnątrz.
 • Seite 19: Zakres Dostawy

  Zakres dostawy EN 60745 i może zostać użyty do porównania urządzeń. Poziom wibracji będzie się różnił w 1 Walizeczka zależności od zastosowania elektronarzędzia i 1 Frezarka górnowrzecionowa POF 1300 w niektórych przypadkach może przekroczyć...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wstęp / Wskazówki bezpieczeństwa Bezpieczeństwo miejsca pracy wartość podaną w niniejszej instrukcji. Obciążenie drganiami może być mniej uciążliwe, jeśli elektrona- rzędzie będzie regularnie trzymane w ten sposób. Utrzymuj swoje stanowisko pracy i otoczenie w stanie czystym i posprzątanym. Zadbaj o dobre Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania oświetlenie stanowiska pracy.
 • Seite 21: Bezpieczeństwo Osób

  Wskazówki bezpieczeństwa Wtyczka sieciowa urządzenia musi pasować lub wymianą zlecaj wyłącznie do punktu do gniazdka sieciowego. W żaden sposób nie serwisowego lub elektrykowi. wolno zmieniać wtyczki sieciowej urządzenia. Nie używaj żadnych wtyczek adapterowych Bezpieczeństwo osób razem z urządzeniami wyposażonymi w uzie- mienie ochronne.
 • Seite 22: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Wskazówki bezpieczeństwa Staranne obchodzenie się Wskazówki bezpieczeństwa i użytkowanie narzędzi specyficzne dla urządzenia elektrycznych Zabezpieczaj przedmiot obrabiany. Używaj urzą- Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj do dzeń mocujących / imadła, aby unieruchomić swojej pracy przeznaczonego do niej narzędzia przedmiot obrabiany. Ten sposób mocowania elektrycznego.
 • Seite 23: Osprzęt Oryginalny / Oryginalne Urządzenia Dodatkowe

  Wskazówki bezpieczeństwa Nie wolno obrabiać materiału zawierającego Trzymaj urządzenie wyłącznie za izolowane azbest. Azbest jest uznawany za rakotwórczy. powierzchnie rękojeści, gdy wykonujesz robo- Unikaj kontaktu z wirującym frezem. W przeciw- ty, w trakcie których narzędzie tnące może nym razie istnieje niebezpieczeństwo powstania natrafić...
 • Seite 24: Uruchomienie

  Uruchomienie Uruchomienie Frezy do rowków, dwuostrzowe: Szczególnie nadają się do drewna masywnego, płyt, np. płyt wiórowych, płyt MDF (płyty wiórowe Komplet frezów / zakresy średniej gęstości) i tworzyw sztucznych. Płaskie zastosowań zbieranie materiału (planowanie), rowki i odcina- nie lub do złącz czołowych, wręgów, wieloklinów, Frezy można nabyć...
 • Seite 25: Podłączyć Odpylanie / Odciąg Wiórów

  Uruchomienie / Obsługa Podłączyć odpylanie / Uwaga! Dokręcić następnie nakrętkę kołpakową odciąg wiórów za pomocą klucza po włożeniu narzędzia, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo! Należy zakładać maskę uszkodzenia tulejki zaciskowej. ochronną lub stosować odpowiednie odpylanie / 1. Wybór frezu wyciągi wiórów.
 • Seite 26: Włączanie / Wyłączanie

  Obsługa Włączanie / Wyłączanie Płyty wiórowe 4 -10 mm 12 -20 mm 22 -40 mm Włączanie Celem uruchomienia urządzenia nacisnąć i Drewno miękkie, 4 -10 mm przytrzymać przycisk blokady wyłącznika np.: świerk, sosna, 12 -20 mm Następnie nacisnąć wyłącznik WŁ. / WYŁ. jodła 22 -40 mm Drewno twarde...
 • Seite 27 Obsługa 6. Poluzować śrubę ustalającą frezowania . (1 kreska = 0,1 mm / 1 obrót = 7. Zwolnić dźwignię mocującą poprzez jej 1,5 mm) maks. odcinek przestawiania + / - 8 mm. obrócenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i docisnąć urządzenie w dół aż frez dotknie Przykład: Przesunąć...
 • Seite 28: Kierunek Frezowania

  Obsługa Kierunek frezowania Frezowanie za pomocą tulejki kopiującej Wskazówka! Przy zastosowaniu tulejki kopiującej szablon winien posiadać wysokość co najmniej 8 mm. Wskazówka! Szablon winien być, co najmniej tak wysoki jak pierścień obrotowy tulejki kopiu- jącej Wskazówka! Dobrać mniejszy frez niż średnica wewnętrzna tulejki kopiującej.
 • Seite 29: Frezowanie Za Pomocą Cyrkla Kołowego / Rys. H

  Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Utylizacja Czyszczenie Podnieść urządzenie po zakończeniu frezowania do góry i włączyć je. m Ostrzeżenie! Przed wszelkimi robotami związanymi z czyszczeniem należy odłączyć Frezowanie za pomocą wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowe- cyrkla kołowego / Rys. H go.
 • Seite 30: Informacje

  Dyrektywa niskonapięciowa WE (2006 / 95 / EC) Kompatybilność elektromagnetyczna (2004 / 108 / EC) Typ / Oznaczenie urządzenia: Parkside Frezarka górnowrzecionowa POF 1300 Bochum, dnia 31.10.2007 Hans Kompernaß - Kierownik - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są zastrzeżone.
 • Seite 31 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 34 Felszerelés ......................... Oldal 34 A szállítmány tartalma ....................Oldal 35 Műszaki adatok ......................Oldal 35 Biztonsági utasítások Munkahelyi biztonság ....................Oldal 36 Elektromos biztonság ....................Oldal 36 Személyek biztonsága ....................Oldal 37 Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ..Oldal 37 Készülékspecifikus biztonsági tudnivalók ..............
 • Seite 32: Bevezetés

  Rendszeresen ellenőrizze a készülék, háló- zati vezeték és a hálózati csatlakozó állapotát. Környzetbarát módon távolítsa el a Watt (Teljesítmény) csomagolóanyagot! Felsőmarógép POF 1300 alakalmazásra készült. Minden más alkalmazás, vagy a gép megváltoztatása nem rendeltetésszerű- nek számit és jelentős balesetveszélyeket rejt magá- Bevezetés ban.
 • Seite 33: A Szállítmány Tartalma

  értékeket túllépheti. A rezgésterhelést alá lehet becsülni, ha az elektromos szerszámot rend- 1 hordozó koffer szeresen ilyen módon használják. 1 POF 1300 felsőmarógép Utalás: A rezgésterhelésnek egy bizonyos munka- 1 hollandi anya integrált szorítófogóval 6 mm 1 hollandi anya integrált szorítófogóval 8 mm időszak időtartama alatti pontos felbecsülésére...
 • Seite 34: Biztonsági Utasítások

  Bevezetés / Biztonsági utasítások Eközben ügyeljen arra, hogy a porszívó készü- lékek erre a speciális alkalmazási területre megfelelőek legyenek. Ezeknek a berendezé- seknek a helyes alkalmazása lecsökkenti a po- rok általi veszélyeztetéseket. Az olyan elektro- mos készülékekkel való munkáknál, amelyek porzsákkal rendelkeznek, vagy egy porelszívá- si szerkezeten keresztül egy megfelelő...
 • Seite 35: Személyek Biztonsága

  Biztonsági utasítások Ne használja a készülék kábelét a rendelteté- Kerülje el a nem szándékos üzembevételt. Bizo- sétől eltérő célokra, pld. a készülék hordozására, nyosodjon meg róla, hogy mielőtt a hálózati felakasztására, vagy a hálózati dugónak a dugót a dugaljzatba dugná a kapcsoló a „KI“- dugaljzatból való...
 • Seite 36: Készülékspecifikus Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági utasítások olvasták el. Az elektromos szerszámok veszé- Bizonyos porfajták rákkeltő hatásúnak számíta- lyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek nak. Viseljen porvédő álarcot és alkalmazzon használják. megfelelő por- / forgácselszívást. Figyelmeztetés! Tartsa a munkahelyet tisztán. Ápolja gondosan a készüléket. Ellenőrizze, hogy a mozgó...
 • Seite 37: Originál Tartozékok / Kiegészítő Készülékek

  Biztonsági utasítások / Üzembevétel Mindent megértett? Vezesse a készüléket mindig bekapcsolt állapoban a munkadarabhoz. Ellenkező esetben visszarúgás általi sérülésveszély fenyeget. Ha ezeket az általános biztonsági tudnivalókat A munka befejezése után emelje le a készüléket megismerte és a megfelelő Kezelési utasítás se- a munkadarabról, a feszítőkar működtetésével gítségével az elektromos készülékének a funkcióit helyezze a legfelső...
 • Seite 38: A Marószerszám Behelyezése

  Üzembevétel A marószerszám behelyezése azok tömörfákból mint pld. fenyőből, bükkből, tölgyből és égerből készülnek. Vigyázat! A orsórögzítő gombot csak a mo- tor nyugalmi helyzetében működtesse, ellenkező esetben károsodás fenyeget. Vigyázat! Csak akkor húzza a hollandi anyát a kulccsal szorosra, ha egy marószerszám már be Nutmaró, két vágóéllel: van helyezve, ellenkező...
 • Seite 39: Por- / Forgácselszívás Csatlakoztatása

  Üzembevétel / Kezelés Most engedje el az orsórögzítő gombot lenyomva. Ezután működtesse a BE- / KI- Hajtsa fel a forgácsvédőt kapcsolót Utalás: Csak akkor húzza a kulccsal Kikapcsolás a hollandi anyát szorosra, ha egy marófej be van helyezve. A készülék kikapcsolásához engedje el újra a BE- / KI-kapcsolót Por- / forgácselszívás A marási tartomány kivilágítása...
 • Seite 40: Fordulatszám Irányértékek Tábázata

  Kezelés Fordulatszám irányértékek A marásmélység beállítása tábázata m Veszély! A marásmélységet csak kikapcsolt készüléknél állítsa be! Anyag Maró Fordulat- szám fokozat A marásmélység durva beállítása Aluminium 4-15 mm 16-40 mm Műanya-gok 4-15 mm 16-40 mm Forgács- 4-10 mm lemezek 12-20 mm 22-40 mm Puhafa 4-10 mm...
 • Seite 41: Marási Irány

  Kezelés 11. Oldja ki a rögzítőkart és emelje fel a Állítsa be a finombeállítóval a marásmély- készüléket. séget a 0,2 mm-re / 2 vonalka (= tervezett és tényleges értékek közötti külömbség), a csava- A marásmélység beállítása után az indexmutatós rást az óramutató járásának az irányába, a + tolókának a helyzetét a mélységütközőn nyíl irányába kell elvégezni.
 • Seite 42: Marási Eljárás

  Kezelés Marási eljárás Most vezesse a készüléket a kiálló másolóhü- vellyel a sablon mentén. Eközben enyhe nyo- Állítsa be a marásmélységet az előbb leírtak mással dolgozzon. szerint. Helyezze a készüléket a megmunkálandó mun- Marás párhuzamvezetővel kadarabra és utána kapcsolja azt be. Oldja ki a rögzítőkart az óramutató...
 • Seite 43: Karbantartás És Tisztítás

  Kezelés / Karbantartás és tisztítás / Mentesítés / Információk Ne dobja az elektromos szerszá- Most vezesse a készüléket egyenletes nyomás- mokat a háztartási szemétbe! sal és előtolással a munkadarab felületén. Lát- ható, hogy a párhuzamvezető a finombeál- lítás kengyelein halad. Az elektromos és elektronikus régi készülékekről szó- Utalás: A kimarani való...
 • Seite 44: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  (98 / 37 / EC) Eg-alacsonyfeszültség-irányelv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetikus összeférhetőség (2004 / 108 / EC) Típus / A készülék megnevezése: Parkside Felsőmarógép POF 1300 Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - Üzletvezető - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő műszaki módosításokra.
 • Seite 45 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 48 Oprema ........................Stran 48 Obseg dobave ......................Stran 49 Tehnični podatki ......................Stran 49 Varnostna opozorila Varnost na delovnem mestu ..................Stran 50 Električna varnost ...................... Stran 50 Varnost oseb......................Stran 51 Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja ..........
 • Seite 46: Uvod

  žnega kabla, omrežnega vtiča. Watt (Delovna moč) Embalažo in napravo odstranite okolju prijazno! Namizni rezkalnik POF 1300 Kakršnakoli drugačna uporaba ali sprememba naprave ni v skladu z določili in predstavlja znatno nevarnost nesreč. Za škodo, nastalo pri uporabi, ki ni v Uvod skladu z določili, izdelovalec ne prevzame jamstva.
 • Seite 47: Obseg Dobave

  1 kovček za nošenje nad vrednostjo, navedeno v teh navodilih. Kadar se 1 namizni rezkalnik POF 1300 električno orodje redno uporablja na tak način, bi 1 prekrivna matica z integriranimi nihajno obremenitev lahko podcenili.
 • Seite 48: Varnostna Opozorila

  Uvod / Varnostna opozorila Pravilna uporaba teh naprav zmanjšuje nevarno- sti zaradi prahu. Pri delu z električnimi napravami, ki razpolagajo z vrečo za prah ali se jih s pomočjo neke priprave za odsesavanje prahu lahko priključi na ustrezno napravo, obstaja ne- varnost požara! Pod neugodnimi pogoji, kot npr.
 • Seite 49: Varnost Oseb

  Varnostna opozorila Poškodovana naprava, priključni se nahajajo v enem od vrtečih se delov naprave, kabel ali električni vtič predstavljajo lahko vodijo do povzročitve poškodb. življenjsko nevarnost zaradi udara Ne precenjujte svojih zmožnosti. Skrbite za električnega toka. varno stojišče in vedno ohranjajte ravnotežje. Redno kontrolirajte stanje naprave, priključnega Na ta način lahko napravo, še posebno v nepričakovanih situacijah, bolje kontrolirate.
 • Seite 50: Za Napravo Specifična Varnostna Navodila

  Varnostna opozorila Električno orodje, dodatno opremo, uporabljeno primeru z nastajajočim prahom ogrožate vaše orodje itn. uporabljajte skladno s temi navodili zdravje. in tako, kot je predpisano za posamezni speci- Materialov, ki vsebujejo azbest, se ne sme alni tip naprave. Pri tem upoštevajte delovne obdelovati.
 • Seite 51: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Varnostna opozorila / Začetek uporabe Začetek uporabe premosti napetost na kovinske dele naprave in vodi do povzročitve udara električnega toka. Naprava mora biti vedno čista, suha in očiščena Komplet rezkalnikov / olj ali maziv. Pri umazanih napravah obstaja področja uporabe nevarnost poškodb (npr.
 • Seite 52: Vstavljanje Rezkalnega Orodja

  Začetek uporabe Utorni rezkalnik, dvorezen: Pozor! Prekrivno matico pritegnite s ključem Posebno primeren za masivni les, ploščate materia- kadar je vstavljeno orodje za rezkanje, v nasprotnem le, kot npr. iverne plošče, MDF plošče (srednje go- primeru grozi nevarnost poškodb vpenjalnih klešč. ste vlaknene plošče) in za plastiko.
 • Seite 53: Priključitev Odsesovalnika Za Prah / Ostružke

  Začetek uporabe / Upravljanje Priključitev odsesovalnika za Osvetlitev območja rezkanja prah / ostružke S pritiskom na stikalo za VKLOP / IZKLOP se prižge integrirana osvetlitev za območje Nevarnost! Pri delu se zaščitite z zaščitno proti- rezkanja. prašno masko in uporabljajte primerne odsesoval- nike za prah / ostružke.
 • Seite 54: Preglednica Z Orientacijskimi Vrednostmi Števila Vrtljajev

  Upravljanje Preglednica z orientacijskimi Nastavitev globine rezkanja vrednostmi števila vrtljajev m Nevarnost! Globino rezkanja nastavljajte samo, kadar je naprava izklopljena. Material Rezkalnik Stopnja števila groba nastavitev globine rezkanja vrtljajev Aluminij 4-15 mm 16-40 mm Plastika 4-15 mm 16-40 mm Iverne 4-10 mm plošče 12-20 mm...
 • Seite 55: Smer Rezkanja

  Upravljanje 11. Zdaj napenjalo sprostite in napravo S pomočjo fine nastavitve nastavite globino potegnite nazaj navzgor. rezkanja za 0,2 mm / 2 črtici (= razlika iz predvidene in dejanske vrednosti), zavrtite v Po nastavitvi globine rezkanja se položaja inde- smeri urnega kazalca, v smeri puščice +. ksnega kazalca na omejevalniku globine Vijak za aretiranje...
 • Seite 56: Vstavljanje Kopirne Puše

  Upravljanje Rezkanje s paralelnim Napenjalo sprostite z vrtenjem v smeri ur- omejevalnikom nega kazalca in napravo potiskajte navzdol, dokler ne nasede na omejevalnik globine Z vrtenjem napenjala v smeri proti urnemu Paralelni omejevalnik potisnite v vodila kazalcu napravo aretirajte. osnovne plošče in le-te s pomočjo pritrdilnih Postopek rezkanja izvajajte z enakomerno vijakov...
 • Seite 57: Vzdrževanje In Čiščenje

  Vzdrževanje in čiščenje / Odstranjevanje / Informacije Vzdrževanje in čiščenje Informacije Vzdrževanje Servis Naprava ne terja vzdrževanja. Pristojno servisno mesto v vaši državi je navedeno Popravila naj opravljajo izključno samo stro- v dokumentaciji o garanciji. kovnjaki za električna orodja ali pristojne servi- sne službe.
 • Seite 58: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  Direktiva ES o nizkonapetostni električni opremi (2006 / 95 / ES) Elektromagnetna kompatibilnost (2004 / 108 / ES) Oznaka tipa / naprave: Namizni rezkalnik POF 1300 Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - direktor - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 60 SI...
 • Seite 59 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ................... Strana 62 Vybavení ........................Strana 62 Rozsah dodávky ....................... Strana 63 Technické údaje ......................Strana 63 Bezpečnostní pokyny Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 64 Elektrická bezpečnost ....................Strana 64 Bezpečnost osob ....................... Strana 65 Pečlivé...
 • Seite 60: Úvod

  životního prostředí! Frézka S Horním Vřetenem Zařízení není určeno k provozu venku. Zařízení POF 1300 není určeno k průmyslovému použití. Kterékoliv jiné použití nebo změna na stroji neplatí jako použití ke stanovenému účelu a skrývá značná nebezpečí...
 • Seite 61: Rozsah Dodávky

  1 kufřík k nošení Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi 1 frézka s horním vřetenem POF 1300 během určité pracovní časové oblasti by se měly 1 převlečná matice s integrovanou kleštinou 6 mm vzít na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, 1 převlečná...
 • Seite 62: Bezpečnostní Pokyny

  Úvod / Bezpečnostní pokyny Správné použití těchto zařízení snižuje ohrože- ní prachem. Při práci s elektrickými zařízeními, která mají prachový pytel nebo mohou být spo- jena s vysavačem prachu prostřednictvím přísluš- ného zařízení, existuje nebezpečí požáru! Při nepříznivých podmínkách, jako je např. let jisker při broušení...
 • Seite 63: Bezpečnost Osob

  Bezpečnostní pokyny Poškozený přístroj, síťový kabel nebo vák, který se nachází v rotujícím dílu zařízení síťová zástrčka jsou životu nebezpeč- může způsobit poranění. né v důsledku úrazu Nepřeceňte se. Pečujte vždy o bezpečnou sta- elektrickým proudem. bilní polohu a udržujte neustále rovnováhu. Tím Zkontrolujte pravidelně...
 • Seite 64: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Zařízení

  Bezpečnostní pokyny nástrojů pro jiná než určená použití může vést Nezpracovávejte navlhčené materiály nebo k nebezpečným situacím. vlhké plochy. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte zařízení bez dozoru. Jinak Bezpečnostní pokyny existuje nebezpečí poranění a / nebo nebezpe- specifické...
 • Seite 65: Originální Příslušenství / Přídavná Zařízení

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu Originální příslušenství / Zarovnávací fréza s rozběhovým přídavná zařízení kuličkovým ložiskem: Hodí se zejména pro zarovnávací frézování a Použijte jen příslušenství a přídavná zařízení, zkosení hran např. vrstvených deskových materiálů, která jsou udána v návodu k obsluze. Použití dřevěných trámů...
 • Seite 66: Vložení Frézovacího Nástroje

  Uvedení do provozu Sklapněte ochranu proti třískám dolů. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte je stisknuté. Otočte vřetenem případně rukou, až zapadne. Převlečnou matici ( nebo rukou upevněte otočením na vřeteno Fréza pro drážky V: Upozornění: Všechny frézy dodané frézova- Fréza pro dážky V je velmi univerzálně...
 • Seite 67: Obsluha

  Obsluha Obsluha Umělé hmoty 4-15 mm 16-40 mm Připojte zařízení síťovou zástrčkou ke zdroji napětí Třískové desky 4-10 mm 220V-230 V ~ 50 Hz. 12-20 mm 22-40 mm Měkké dřevo 4-10 mm Zapínání / vypínání např.: smrk, 12-20 mm borovice, jedle 22-40 mm Zapínání...
 • Seite 68 Obsluha 5. Otočte stupňovitým dorazem , až zapadne Příklad: Veďte zařízení zpět nahoru a změřte v nejnižší poloze. vyfrézovanou hloubku drážky 6. Aretační šroub uvolněte. (frézovací hloubka (předepsaná)= 7. Uvolněte upínací páku otočením ve směru 10mm / (skutečná) = 9,8mm) pohybu hodinových ručiček a stiskněte zařízení...
 • Seite 69: Směr Frézování

  Obsluha Směr frézování Frézování s kopírovacím pouzdrem Upozornění! Při použití kopírovacího pouzdra musí mít šablona minimální výšku 8 mm. Upozornění! Šablona musí být aspoň tak vysoká, jako kroužek kopírovacího pouzdra Upozornění! Volte menší frézu než vnitřní prů- měr kopírovacího pouzdra. m Nebezpečí! U frézování...
 • Seite 70: Frézování S Kružítkem / Obr. H

  Obsluha / Údržba a čistění / Zlikvidování / Informace Frézování s kružítkem / obr. H sklouznutím). Budete pracovat lépe a bezpeč- něji s čistými, vyčistěnými frézovacími nástroji. Přetočte rovnoběžný doraz (hrana dorazu Do vnitřku zařízení se nesmějí dostat kapaliny, směřuje nahoru) a vsuňte jej do vodicích kolej- jinak hrozí...
 • Seite 71: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  (2006 / 95 / ES) Elektromagnetická kompatibilita (2004 / 108 / ES) Typ / označení přístroje: Frézka S Horním Vřetenem POF 1300 Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 73 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením.................. Strana 76 Vybavenie ........................Strana 76 Obsah dodávky ......................Strana 77 Technické údaje ......................Strana 77 Bezpečnostné pokyny Bezpečnosť na pracovisku ..................Strana 78 Elektrická bezpečnosť ....................Strana 78 Bezpečnosť osôb ...................... Strana 79 Starostlivá...
 • Seite 74: Úvod

  šnúry a zástrčky. Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte ekologickým Watt (Užitočný výkon) spôsobom! Horná fréza POF 1300 nie je určený na priemyselné použitie. Akékoľvek iné použitie alebo úprava stroja sa považuje za použitie v rozpore s účelom použitia a je spojené...
 • Seite 75: Obsah Dodávky

  Obsah dodávky ceneniu vibračnej záťaže, ak sa elektrické náradie bežne používa týmto spôsobom. 1 prenosný kufrík 1 horná fréza POF 1300 Upozornenie: Pre presný odhad kmitavého 1 prevlečná matica s integrovanou klieštinou 6 mm namáhania počas doby určitej pracovnej činnosti 1 prevlečná...
 • Seite 76: Bezpečnostné Pokyny

  Úvod / Bezpečnostné pokyny namontovať. Dbajte pritom na to, aby vyhovo- vali tejto špeciálnej oblasti použitia. Správne použitie takýchto zariadení znižuje ohrozenie prachom. Pri práci s elektrickými zariadeniami, ktoré disponujú lapačom prachu alebo sa dajú prostredníctvom odsávacieho zariadenia spojiť s príslušným prístrojom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých podmienok, ako napr.
 • Seite 77: Bezpečnosť Osôb

  Bezpečnostné pokyny alebo pohybujúcimi sa časťami prístroja. Poško- Skôr než prístroj zapnete, odstráňte nastavo- dené alebo zamotané káble alebo konektory vacie náradie alebo skrutkový kľúč. Náradie zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom. alebo kľúč, nachádzajúci sa v otáčajúcej sa Poškodený prístroj, sieťový kábel alebo časti prístroja, môže viesť...
 • Seite 78: Bezpečnostné Pokyny Špecifické Pre Tento Prístroj

  Bezpečnostné pokyny Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladané Zabezpečte pri spracovaní plastov, farieb, nástroje, atď. používajte v súlade s týmito lakov atď. dostatočné vetranie. V opačnom pokynmi a tak, ako je to predpísané pre tento prípade ohrozíte vznikajúcim prachom vaše špeciálny typ prístroja. Pritom zohľadnite pra- zdravie.
 • Seite 79: Originálne Príslušenstvo / Prídavné Zariadenia

  Bezpečnostné pokyny / Uvedenie do prevádzky napätie a spôsobí zasiahnutie elektrickým nia a účelu použitia. Nasledovné informácie vám prúdom. poskytnú nezáväzný prehľad o oblastiach použitia Prístroj musí byť stále čistý, suchý a bez zvyškov jednotlivých frézovacích nástrojov. V priloženej oleja a mazív. U znečistených prístrojov hrozí súprave fréz nájdete frézovacie nástroje pre najroz- nebezpečenstvo poranenia (napr.
 • Seite 80: Nasadenie Frézovacieho Nástroja

  Uvedenie do prevádzky 1. Výber frézy Používajte vhodné frézovacie nástroje v závislosti od materiálu a účelu použitia. Na opracovanie mäkkých materiálov, ako je plast alebo mäkké drevo, používaj- te frézovacie nástroje z vysoko výkonnej rýchloreznej Polkruhová vypuklá fréza / Polkruhová ocele (HSS).
 • Seite 81: Montáž Odsávacieho Adaptéra(S Redukčným Prvkom)

  Uvedenie do prevádzky / Obsluha Montáž odsávacieho adaptéra Predvolenie otáčok (s redukčným prvkom) Nastavte potrebné otáčky pomocou regulačné- m Výstraha: Skôr než začnete vykonávať ho kolieska predvoľby otáčok práce na prístroji, vytiahnite zo zásuvky sieťový konektor. Zabránite tak neúmyselnému spusteniu 1-2 = nízke otáčky prístroja.
 • Seite 82 Obsluha Hrubé nastavenie hĺbky frézovania nastavenia hĺbky frézovania možno odčítať aktuálne nastavenú hĺbku frézovania. Príklad: Vyhotovte vodiacu drážku zásuvky z borovice: šírka: 16 mm, hĺbka 10 mm Zo súpravy fréz, ktoré máte k dispozícii, použite drážkovaciu frézu 16 mm a nasaďte ju podľa popisu v kapitole „Nasadenie frézova- cieho nástroja“.
 • Seite 83: Smer Frézovania

  Obsluha Aretačnú skrutku pre hĺbkový doraz Aretujte prístroj otáčaním upínacej páky znovu zaistite. proti smeru hodinových ručičiek. Uvoľnite upínaciu páku otáčaním v smere Frézujte s rovnomernou rýchlosťou a prítlačným hodinových ručičiek a uveďte prístroj späť do tlakom. hornej polohy. Skontrolujte hĺbku frézovania Ukončite frézovanie uvedením prístroja do ďalším praktickým preskúšaním.
 • Seite 84: Frézovanie S Paralelným Dorazom

  Obsluha / Údržba a čistenie / Likvidácia Frézovanie s paralelným Upozornenie: Zmeny polomeru frézo- dorazom vaného kruhu môžete uskutočniť posunutím paralelného dorazu Vsuňte palarelný doraz do vodiacich koľajničiek základnej dosky a utiahnite Údržba a čistenie pomocou fixačných skrutiek na potrebný rozmer.
 • Seite 85: Likvidácia Informácie

  Nechajte vaše prístroje opravovať len kva- Typ / Názov prístroja: lifikovaným odborným personálom a iba s podmienkou použitia originálnych náhradných Horná fréza POF 1300 dielov. Tým sa zaručí, že bezpečnosť prístroja zostane zachovaná. Výmenu zástrčky alebo sieťového vedenia Bochum, 31.10.2007 nechajte vždy vykonať...
 • Seite 87 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ..................... Stranica Oprema ......................... Stranica Opseg isporuke ..................... Stranica Tehnički podatci ....................Stranica Sigurnosne upute Sigurnost na radnom mjestu ................. Stranica Električna sigurnost ....................Stranica Sigurnost osoba ....................Stranica Pomno ophođenje i korištenje električnog alata ..........Stranica Sigurnosne upute za predmetni stroj ..............
 • Seite 88: Uvod

  Redovno kontrolirajte stanje uređaja, mrežnog kabela i mrežnog utikača. Materijal ambalaže i uređaj zbrinite na način W (Efektivna snaga) neškodljiv za okoliš gornja glodalica POF 1300 skim i uzrokuju znatnu opasnost od nezgode. Za štete nastale nenamjenskim korištenjem, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Uvod Oprema Prije prvog korištenja upoznajte se sa...
 • Seite 89: Opseg Isporuke

  Razina opterećenja titranja može biti podcjenjena, 1 ručni kovčeg ako se električni alat redovito koristi na takav način. 1 gornja glodalica POF 1300 Uputa: Za precizno ocjenjivanje titrajnog otpere- 1 slijepi vijak sa ugrađenim zateznim kliještima 6 mm 1 slijepi vijak sa ugrađenim zateznim kliještima 8 mm ćenja tijekom određenog radnog vremena, potreb-...
 • Seite 90: Sigurnosne Upute

  Uvod / Sigurnosne upute tih uređaja, smanjuje opasnost uzrokovane od prašine. Tijekom rada sa električnim uređajima, koji sadrže vreću za prašinu ili se mogu spojiti sa uređajem za usis prašine sa dotičnim stro- jem, prijeti opasnost od požara! U nepovoljnim okolnostima, kao npr.
 • Seite 91: Sigurnost Osoba

  Sigurnosne upute Oštećeni uređaj, mrežni kabel ili možete stroj, posebno u neočekivanim situaci- mrežni utikač izazivaju životnu jama, bolje kontrolirati. opasnost od udara struje. Redovito Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku kontrolirajte stanje uređaja, mrežnog kabela i odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice mrežnog utikača.
 • Seite 92: Sigurnosne Upute Za Predmetni Stroj

  Sigurnosne upute Sigurnosne upute za Ne rabite stroj bez nadzora. Inače prijeti predmetni stroj opasnost od ozljeda i / ili nezgode. Ne rabite stroj nikad protunamjenski. Korištenje Osigurajte izradak. Rabite zatezne naprave / električnog alata suprotno predviđenoj primje- ni, može uzrokovati opasne situacije. škripac za pridržavanje izradka.
 • Seite 93: Oprez, Vodovi

  Sigurnosne upute / Stavljanje u pogon Oprez, vodovi! Opasnost! Uvjerite se u to, da tijekom rada s električnim alatom, ne dolazite u dodir s vodovima struje, plina ili s vodovodom. Prije glodala za zaobljavanje sa zaletnim bušenja ili urezivanja zida, prethodno ispitajte ako je potrebno pomoću tražilice, dali se na kugličnim ležajem: tom mjestu nalaze vodovi.
 • Seite 94: Postavljanje Alata Glodalice

  Stavljanje u pogon / Posluživanje kopljištem od 6mm slijepi vijak sa ugrađenim zateznim kliještima od 6mm Umetnite sad alat za glodanje. Potrebno je usaditi isti namjanje 20mm (duljina kopljišta) duboko. Zubčana glodala, dvorezna: Pritegnite slijepi vijak ( ) pomoću Posebno su prikladna za proizvodnju čvrstih ozub- ključa čenja za pokućstvo ili za proizvodnju škrinja, npr.
 • Seite 95: Uključivanje / Isključivanje

  Posluživanje Uključivanje / Isključivanje meka drva 4-10 mm npr.: 12-20 mm smreka, 22-40 mm Uključivanje bor, Za uključivanje stroja, prethodno pritisnite obična jela uklopni zapor i isti držite stisnut. Nakon toga poslužite sklopku UKLJUČENO / tvrda drva 4-10 mm ISKLJUČENO npr.: 12-20 mm javor,...
 • Seite 96 Posluživanje 6. Otpustite vijak za zaviranje za dubinski udar Primjer: Vodite stroj natrag prema gore i izmjerite 7. Otpustite zateznu polugu na način da je izglodanu dubinu utora ( dubina gloda- vrtite suprotno smjeru vrtnje kazaljke sata i pri- nja, zadana vrijednost = 10 mm / stvarna tisnite stroj prema dolje, dok glodalo dodirne vrijednost = 9,8 mm) površinu izdraka.
 • Seite 97: Smjer Glodanja

  Posluživanje Smjer glodanja glodanje sa kopirnom čahurom Uputa! Ako rabite kopirnu čahuru, šablona treba imati najmanju visinu od 8mm. Uputa! Šablona treba biti najmanje jednake visine kao prsten kopirne čahure Uputa! Odaberite glodalo, koje je manje od unutrašnjeg promjera kopirne čahure. m Opasnost! Tijekom glodanja ophodnim smje- Pomoću korištenja kopirne čahure , mogu se...
 • Seite 98: Glodanje Sa Kružnim Šestarom / Prikaz H

  Posluživanje / Održavanje i čišćenje / Zbrinjavanje / Informacije glodanje sa kružnim strojevi mogu uzrokovati opasnost od ozljeda šestarom / prikaz H (npr. možete okliznuti). Sa čistim alatom za glodanje, radite bolje i sigurnije. Okrenite paralelni udar (udarni rub Osigurajte da nikakve tekućine ne prodiru u pokazuje prema gore) i ugurajte isti u vodeće unutrašnost stroja, inače prijeti opasnost od tračnice...
 • Seite 99: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  Strojne smjernice (98 / 37 / EC) Eg- niskonaponske smjernice (2006 / 95 / EC) Elektromagnetska kompatibilnost (2004 / 108 / EC) Tip / opis uređaja: Gornja glodalica POF 1300 Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - poslovođa - U smislu daljeg razvoja zadržane su tehničke izmjene.
 • Seite 101 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 104 Ausstattung ........................ Seite 104 Lieferumfang ......................Seite 105 Technische Daten ...................... Seite 105 Sicherheitshinweise Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 106 Elektrische Sicherheit ....................Seite 106 Sicherheit von Personen .................... Seite 107 Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen ....... Seite 107 Gerätespezifische Sicherheitshinweise ..............
 • Seite 102: Einleitung

  Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker. Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Watt (Wirkleistung) umweltgerecht! Oberfräse POF 1300 gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwen- dung oder Veränderung der Maschine gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallge- Einleitung fahren.
 • Seite 103: Lieferumfang

  Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug 1 Tragekoffer regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. 1 Oberfräse POF 1300 Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der 1 Überwurfmutter mit integrierter Spannzange 6 mm 1 Überwurfmutter mit integrierter Spannzange 8 mm Schwingungsbelastung während eines bestimmten...
 • Seite 104: Sicherheitshinweise

  Einleitung / Sicherheitshinweise Verwenden Sie Staubabsaug- oder auffangein- richtungen, wenn diese montiert werden können. Beachten Sie dabei, dass Staubsauggeräte für diesen speziellen Einsatzbereich geeignet sein müssen. Das korrekte Verwenden dieser Ein- richtungen verringert Gefährdungen durch Staub. Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubsack verfügen oder durch eine Staubab- saugvorrichtung mit dem entsprechenden Gerät verbunden werden können, besteht Brandge-...
 • Seite 105: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, z.B. um Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb- das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um nahme. Vergewissern Sie sich, dass sich der den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Hal- Schalter in der „AUS“-Position befindet, bevor ten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
 • Seite 106: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von Schädliche oder giftige Stäube können z.B. unerfahrenen Personen benutzt werden. beim Bearbeiten von bleihaltigen Anstrichen Pflegen Sie die Geräte mit Sorgfalt. Kontrollie- oder einigen Holzarten und Metallen entstehen. ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funkti- Manche Stäube gelten als krebserregend.
 • Seite 107: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Alles verstanden? die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. Führen Sie das Gerät immer eingeschaltet ge- Wenn Sie sich mit diesen allgemeinen Sicherheits- gen das Werkstück. Andernfalls droht Verlet- hinweisen für Elektrogeräte vertraut gemacht ha- zungsgefahr durch Rückschlag. ben, und mit Hilfe der entsprechenden Bedienungs- Heben Sie das Gerät nach der Beendigung anleitung alle Funktionen und Handhabung Ihres...
 • Seite 108: Fräswerkzeug Einsetzen

  Inbetriebnahme Fräswerkzeug einsetzen Achtung! Betätigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei Stillstand des Motors, andernfalls droht Beschädigung. Nutfräser, zweischneidig: Achtung! Ziehen Sie nur dann die Überwurfmutter Besonders geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe, mit dem Schlüssel fest, wenn ein Fräswerkzeug z. B. Span- und MDF-Platte (Mitteldichte Holzfaserplatte) eingesetzt ist, andernfalls droht Beschädigung der und für Kunststoffe.
 • Seite 109: Staub- / Späneabsaugung Anschließen

  Inbetriebnahme / Bedienung Einschalten / Ausschalten Lassen Sie die Spindel-Arretiertaste jetzt los. Klappen Sie den Spanschutz hoch. Einschalten Hinweis: Ziehen Sie nur dann die Überwurfmutter Betätigen Sie zum Einschalten des Gerätes zuerst mit dem Schlüssel fest, wenn ein Fräser eingesetzt ist. die Einschaltsperre und halten diese gedrückt.
 • Seite 110: Richtwerte Drehzahltabelle

  Bedienung Richtwerte Drehzahltabelle 2. Stellen Sie das Gerät auf das zu bearbeitende Werkstück. 3. Drehen Sie den Drehknopf Frästiefen-Feinein- Material Fräser Drehzahlstufe stellung , bis die Markierung für den Null- Aluminium 4-15 mm punkabgleich an der Rückseite des Gerätes 16-40 mm übereinstimmt.
 • Seite 111: Fräsrichtung

  Bedienung Fräsrichtung Sichern Sie das Werkstück und führen Sie den Fräsvorgang wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben durch. Frästiefe fein einstellen Die Frästiefe kann über den Drehknopf Frästiefen- Feineinstellung nachgestellt werden. (1 Teilstrich = 0,1 mm / 1 Umdrehung = 1,5 mm) max. + / - 8 mm Verstellweg.
 • Seite 112: Fräsen Mit Kopierhülse

  Bedienung / Wartung und Reinigung Fräsen mit Kopierhülse Fräsen mit Kreiszirkel / Abb. H Hinweis! Bei Verwendung der Kopierhülse muss Drehen Sie den Parallelanschlag die Schablone eine Mindesthöhe von 8 mm haben. (Anschlag kante zeigt nach oben) und schieben diesen in die Führungsschienen der Grund- Hinweis! Die Schablone muss mindestens so platte...
 • Seite 113: Entsorgung

  (2004 / 108 / Eg) Werfen Sie Elektrowerkzeuge Typ / gerätebezeichnung: nicht in den Hausmüll! Parkside Oberfräse POF 1300 Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umset- Bochum, 31.10.2007 zung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltge- rechten Wiederverwertung zugeführt werden.