Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1300 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Opplysningenes gyldighet
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
10 / 2007 · Ident.-No.: POF 1300102007-3
ROUTER
POF 1300
ROUTER
YLÄJYRSIN
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
ÖVERHANDSFRÄS
OVERFRÆSER
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
OVERFRES
ΦΡΕΖΑ
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
OBERFRÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions
of the device.
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens/maskinens funktioner.
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
Slå opp siden med illustrasjoner før bruksanvisningen leses. Bli først kjent med alle apparatets funksjoner.
Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες
της συσκευής.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB / IE / CY
Operation and Safety Notes
FI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
NO
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
GR / CY
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Sivu
19
Sidan
31
Side
43
Side
57
Σελίδα
69
Seite
83

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1300

 • Seite 1 Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. POF 1300 ROUTER YLÄJYRSIN GB / IE / CY...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of content Introduction Proper use........................Page Features and equipment ................... Page Included items ......................Page Technical information ....................Page Safety advice Workplace safety...................... Page Electrical safety ......................Page Personal safety ......................Page Careful handling and use of electrical power tools ..........Page Safety advice relating specifically to this device ............
 • Seite 4: Introduction

  Dispose packaging and appliance in an Watts (Effective power) environmentally-friendly way! Router POF 1300 chine non-ferrous metals. The device is not intended for use in the open air. The device is not intended for commercial use. Any other use or modification...
 • Seite 5: Included Items

  1 Carrying case cumstances. 1 Router POF 1300 1 Tightening nut with integrated 6mm collet Note: If you wish to make an accurate assessment 1 Tightening nut with integrated 8mm collet...
 • Seite 6: Safety Advice

  Introduction / Safety advice The correct use of these devices reduces the hazard presented by dust. There is the danger of fire when working with electrical devices that have a dust bag or can be connected to a vacuum extraction device. Under certain condi- tions the wood dust in the dust extraction bag (or in the vacuum‘s filter bag) can self-ignite, e.g.
 • Seite 7: Personal Safety

  Safety advice Damaged or tangled mains leads or plugs in- Remove any setting tools or spanners before crease the risk of electric shock. you switch the device on. A tool or spanner left A damaged tool, mains lead or plug attached to a rotating part of a device can presents a serious danger to life from lead to injury.
 • Seite 8: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  Safety advice Keep cutting tools clean and sharp. Carefully used and the device operated through a residual maintained cutting tools with sharp cutting edg- current device (RCD) with a maximum trip cur- es are less likely to jam and are easier to control. rent of 30 mA.
 • Seite 9: Original Accessories / Attachments

  Safety advice / Preparing for use Preparing for use concealed cable or the device’s mains lead. Contact with an electrical lead or cable means that the metal parts of the device may also be- Router bit set / scope come live and this can result in electric shock. of application Always keep the device clean, dry and free of oil or grease.
 • Seite 10: Inserting A Router Bit

  Preparing for use 1. Selecting the router bit surfaces, slots for letters or butt jointed connections, notches, tongue and groove joints etc. Select a router bit appropriate to the material and suitable for the purpose. Router bits made from high speed steel (HSS) are suitable for machining soft materials, such as plastic or softwood.
 • Seite 11: Attaching The Vacuum Extraction Adapter (With Reducer Piece)

  Preparing for use / Operation Attaching the vacuum extraction Preselecting the adapter (with reducer piece) rotation speed m Warning: Always pull the mains plug is out Set the required rotational speed using the of the socket before doing any work on the device. thumbwheel for speed preselection This precaution is intended to prevent you from unintentionally starting the device.
 • Seite 12: Setting The Depth Of Cut

  Operation Setting the depth of cut After setting the depth of cut do not change the set- ting of the slider with index mark on the depth m Danger! Set the cutting depth only after the stop . The current depth of cut setting can now be device has been switched off! read on the scale for coarse adjustment of depth of cut in mm...
 • Seite 13: Direction Of Feed

  Operation Tighten the stop screw for depth stop Lock the device by turning the clamping lever again. anticlockwise. Release the clamping lever by turning it Carry out the routing process using uniform clockwise and then guide the device back up speed and pressure again.
 • Seite 14: Routing A Circular Arc Profile / Fig. H

  Operation / Maintenance and cleaning / Disposal Maintenance and cleaning Place the guide fence against the edge of the workpiece. Now carry out the fine adjust- ment. Turning the screw for the fine adjustment Maintenance of the guide fence clockwise reduces the distance.
 • Seite 15: Information

  EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / device description: Parkside Router POF 1300 Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 17 Sisällysluettelo Johdanto Tarkoituksenmukainen käyttö ..................Sivu 20 Varusteet ........................Sivu 20 Toimituksen sisältö ..................... Sivu 21 Tekniset tiedot ......................Sivu 21 Turvallisuusohjeita Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 22 Sähköturvallisuus ....................... Sivu 22 Henkilöturvallisuus ....................Sivu 23 Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ............Sivu 23 Laitekohtaisia turvallisuusohjeita ................
 • Seite 18: Johdanto

  Voltti (Vaihtojännite) Tarkasta säännöllisesti laitteen, verkkojohdon, verkkopistokkeen kunto. Watti (Vaikutusteho) Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti! Yläjyrsinkone POF 1300 tarkoituksenmukaista käyttöä ja siinä piilee ilmeinen vaara loukkaantua. Valmistaja ei vastaa tarkoituk- senvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Johdanto Varusteet Tutustu ehdottomasti ennen ensimmäistä...
 • Seite 19: Toimituksen Sisältö

  Toimituksen sisältö Huomio: Liikekuormituksen arvioimiseksi tietyn 1 kantolaukku työajan kestäessä on huomioitava myös ajat, jolloin 1 yläjyrsinkone POF 1300 laite on sammutettuna, tai ajat, jolloin laite on käyn- 1 hattumutteri intergroidulla tankoistukalla 6 mm nissä, mutta ei työkäytössä. Tämä saattaa vähen- 1 hattumutteri intergroidulla tankoistukalla 8 mm tää...
 • Seite 20: Turvallisuusohjeita

  Johdanto / Turvallisuusohjeita tukseen sopivia. Näiden laitteiden oikeaoppinen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. Kun työskennellään sähkökäyttöisten laitteiden kanssa, joissa on pölypussi / -säkki tai jotka voi- daan yhdistää pölynpoiston välityksellä vastaa- vaan laitteeseen, on muistettava palovaaran ole- massaolo! Epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten esim. kipinöiden lentäessä, hiottaessa metallia tai metal- lin rippeitä...
 • Seite 21: Henkilöturvallisuus

  Turvallisuusohjeita Viallinen laite, verkkokaapeli tai verk- Älä yliarvioi itseäsi. Pidä huoli siitä, että seisot kopistoke merkitsevät hengenvaaraa tukevasti ja säilytät tasapainosi joka tilanteessa. aiheuttamalla sähköiskun. Näin ollen pystyt paremmin hallitsemaan laitetta Tarkasta säännöllisin väliajoin laitteen, verkko- yllättävissä tilanteissa. kaapelien ja verkkopistokkeiden kunto. Käytä...
 • Seite 22: Laitekohtaisia Turvallisuusohjeita

  Turvallisuusohjeita olevan työn laatu. Sähkötyökalujen käyttö Vältä kontaktia pyöriviin jyrsimiin. Muuten on muihin kuin asianmukaisiin tarkoituksiin saattaa olemassa suuri loukkaantumisen vaara. johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Älä työstä kostutettuja materiaaleja tai kosteita pintoja. Muutoin uhkaa sähköiskun vaara. Älä anna laitteen käydä ilman valvontaa. Muu- Laitekohtaisia toin uhkaa loukkaantumisen ja / tai tapaturman turvallisuusohjeita...
 • Seite 23: Alkuperäiset Varusteet / Lisälaitteet

  Turvallisuusohjeita / Käyttöönotto Alkuperäiset varusteet / palkkeja ja reunalistoja (muovia tai viilua) lisälaitteet työstettäessä valmistettaessa huonekaluja tai liike- huoneistojen sisätöissä. Käynnistyslaakerit tekevät Käytä ainoastaan varusteita ja lisälaitteita, jotka mahdolliseksi jyrsimen kuljetuksen välittömästi työs- on ilmoitettu käyttöohjeessa. Muiden kuin käyt- tettävällä kappaleella. Lukuisia käyttömahdollisuuksia töohjeessa mainittujen osien tai muiden lisälait- tarjoutuu ikkunankehysten, kaappien, pöytälevyjen, teiden käyttö...
 • Seite 24: Jyrsintyökalun Asennus

  Käyttöönotto / Käyttö V-urajyrsin: Huomautus: Kaikki toimitetun jyrsinsetin V-urajyrsimet ovat hyvin monikäyttöisiä. Ne sopivat jyrsinterät on varustettu 8 mm:n varrella. Käytä esimerkiksi (koristeellisten) urien valmistukseen, viis- tähän hattumutteria integroidulla 8 mm:n tan- toamiseen tai myöskin kirjainten kaivertamiseen jne. koistukalla ja vastaavasti jyrsinterille, joissa on 6 mm:n varsi, hattumutteria intergroidulla 6 mm:n tankoistukalla Asenna nyt jyrsinterä...
 • Seite 25: Päälle Kytkeminen / Päältä Kytkeminen

  Käyttö Päälle kytkeminen / Pehmeäpuu 4-10 mm päältä kytkeminen esim.: kuusilajit, 12-20 mm mänty 22-40 mm Päälle kytkeminen Kovapuu 4-10 mm Kytkeäksesi laitteen päälle paina ensin käynnis- esim.: vaahtera, 12-20 mm tyslukitusta ja pidä sitä painettuna. Paina koivu, tammi, 22-40 mm sen jälkeen PÄÄLLÄ- / PÄÄLTÄ-kytkintä...
 • Seite 26: Jyrsintäsuunta

  Käyttö 8. Lukitse kiristysvipu kääntämällä sitä Käännä jyrsintäsyvyyden hienosäätöasteikko vastapäivään. asemaan „0“. Löysää syvyysrajoittimen 9. Työnnä syvyysrajoitinta alaspäin, kunnes lukitusruuvia se on vaiheenrajoittimen alimman asennon Säädä hienosäädöllä jyrsintäsyvyys kohdalla. Työnnä kelkka indeksiosoittimineen 0,2 mm:iä / 2 jakoviivaa (= nimellis- ja oloar- asentoon „0“...
 • Seite 27: Kopiohylsyn Asennus

  Käyttö / Huolto ja puhdistus Löysää kiristysvipua kääntämällä sitä myö- matka pienenee. Kun käännät hienosäätöä täpäivään ja paina laitetta alaspäin kunnes vastapäivään, välimatka suurenee. Hienosää- syvyysrajoitin on alhaalla. din näyttää tehdyt korjaukset viiva-asteikolla. Lukitse laite kääntämällä kiristysvipua vasta- Kun olet laskenut laitetta lukitse kiristysvipu päivään.
 • Seite 28: Puhdistus

  Sähkömagneettinen yhteensopivuus Pakkaus on valmistettu ympäristöystäväl- (2004 / 108 / EC) lisistä kierrätettävistä materiaaleista. Tuotteen nimitys: Parkside Yläjyrsinkone POF 1300 Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen joukkoon! Bochum, 31.10.2007 Eurooppalaisen direktiivin 2002 / 96 / EY mukaan, joka koskee vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä...
 • Seite 29 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ....................Sidan 32 De olika delarna ....................... Sidan 32 I leveransen ingår ..................... Sidan 33 Tekniska data ......................Sidan 33 Säkerhetsanvisningar Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 34 Elsäkerhet ........................Sidan 34 Personsäkerhet ......................Sidan 35 Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 35 Säkerhetsanvisningar speciellt avsedda för detta verktyg.
 • Seite 30: Inledning

  Kontrollera regelbun- det apparatens, elkabelns och kontaktens skick. Lämna in förpackningen och apparaten till Watt (Effekt) miljövänlig återvinning! Överhandsfräs POF 1300 affärsdrivande verksamhet. Varje annan användning gäller som icke avsedd användning och kan medföra svåra olycksfallsrisker. Tillverkaren ansvarar inte för Inledning skador vilka kan härledas ur felaktig hantering.
 • Seite 31: I Leveransen Ingår

  Obs: För att kunna bestämma svängningsbelast- 1 väska ningen bör även tiden under en bestämd arbetstid 1 överhandsfräs POF 1300 beräknas under vilket verktyget är avstängt eller 1 överfallsmutter med integrerad chuck 6 mm startats utan att verkligen användas. Detta kan 1 överfallsmutter med integrerad chuck 8 mm...
 • Seite 32: Säkerhetsanvisningar

  Inledning / Säkerhetsanvisningar vid arbete med elverktyg som har en dammlåda eller kan anslutas till dammsugare. Under ogynnsamma förhållanden, t.ex. kringflygande gnistor, vid slipning i metall eller metallrester i trä, kan trädammet i dammsäcken (eller i dammsugarens filterpåse) självantändas. Detta kan speciellt hända när trädammet är blandat med lackrester eller andra kemiska ämnen och slipdammet är varmt eftersom slipningen pågått...
 • Seite 33: Personsäkerhet

  Säkerhetsanvisningar Kontrollera elverktygets anslutningskabel regel- klädesplagg, smycken eller hår kan fastna i bundet och låt behörig elektriker åtgärda vid roterande maskindelar. ev. förekommande skador. Använd endast förlängningskablar som är tillåtna Omsorgsfull hantering och för utomhusbruk om verktyget används utomhus. användning av elverktyg Användning av godkänd förlängningskabel för utomhusbruk reducerar risken för elstötar.
 • Seite 34: Säkerhetsanvisningar Speciellt Avsedda För Detta Verktyg

  Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Använd aldrig verktyget för annat än den är speciellt avsedda för avsedd för. Användning av elverktyg på annat detta verktyg. sätt än föreskrivna anvisningar kan medföra Spänn fast arbetsstycket. Använd spännanord- farliga situationer. Kontrollera att nätsladden alltid ligger bakom ningar / skruvstycke för att spänna fast arbets- verktyget.
 • Seite 35: Obs! Ledningar Och Kablar

  Säkerhetsanvisningar / Användning Obs! Ledningar och kablar Fara! Kontrollera att du inte skadar ström-, gas- eller vattenledningar när du arbetar med elverktyg. Rundfräs med kullager: Kontrollera eventuellt med hjälp av en kabelsö- karen innan du borrar i väggen. Rundfräs används för att göra profiler i kanter på stativ eller ramar, specieltt i massivt träg som gran, bok, ek och al.
 • Seite 36: Sätta In Fräsverktyg

  Användning / Handhavande Trekantfräs med två skär: Obs; Dra bara åt överfallsmuttern med nyckeln Speciellt lämplig för tillverkning av stabil tandning när ett fräsverktyg sitter i. för möbler eller lådor, t.ex. spår i lådor (se bild G). Anslut damm- / spånuppsugning Sätta in fräsverktyg Fara! Använd därför alltid ansiktsskydd och tillämpa Obs! Tryck endast spindellåsningsknappen...
 • Seite 37: Välja Varvtal

  Handhavande Ställa in fräsdjup Belysning för fräsområdet Den integrerade belysningen för fräsområdet m Fara! Ställ endast in fräsdjupet när verktyget lyser och slocknar när du trycker resp. släpper PÅ / AV-knappen är avstängt. grovinställning av fräsdjup Välja varvtal Ställ in nödvändig hastighet med ratten (varvtalsinställning) 1-2 = Lågt varvtal 3-4 = Mellanliggande varvtal...
 • Seite 38: Fräsriktning

  Handhavande Fräsriktning Använd spårfräsverktyget 16 mm och följ anvisningarna i kapitel Sätta in fräsverktyg. Välj mellanliggande varvtal (ca. 3-4). Utför steg 1 till 9 i detta kapitel. Ställ in fräsdjupet genom att positionera djup- anslaget på 10 på skalan för fräsdjupets gro- vinställning .
 • Seite 39: Fräsa Med Mallhylsa

  Handhavande / Rengöring och skötsel / Avfallshantering Fräsa med mallhylsa Stick in centreringsdornen i cirkelns marke- rade mittpunkt. Gör fininställningen. Minska ra- Tips! Mallen måste vara minst 8 mm hög när dien genom att vrida fininställningens skruv mallhylsan används. medsols. Öka radien genom att vrida fininställ- ningen motsols.
 • Seite 40: Avfallshantering Information

  Information Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Service Typ / beteckning: Parkside Överhandsfräs POF 1300 Adressen till ansvarig kundtjänst hittar du på garantikortet. Bochum den 31.10.2007 Låt endast behörig elektriker reparera utrust- ningen och använd endast reservdelar i origi- nal.
 • Seite 41 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad overfræsemaskinen er beregnet til ..............Side 44 Tilbehør ........................Side 44 Medfølgende dele ....................Side 45 Tekniske specifikationer .................... Side 45 Sikkerhed Arbejdspladssikkerhed ..................... Side 46 Elektrisk sikkerhed ..................... Side 46 Sikkerhed for personer ..................... Side 47 Omhyggelig omgang med og brug af elektrisk værktøj ........
 • Seite 42: Indledning

  Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt Watt (Effektivt) efter forskrifterne! POF 1300 overfræsemaskinen Maskinen er ikke beregnet til anvendelse i det fri og heller ikke til erhvervsmæssig brug. Alle andre anvendelsesformer eller ændringer af maskinen Indledning gælder som misbrug og er forbundet med en forøget...
 • Seite 43: Medfølgende Dele

  1 bærekuffert den værdi der er angivet i disse anvisninger. Sving- 1 POF 1300 overfræsemaskinen ningsbelastningen kan undervurderes hvis det elek- triske redskab jævnligt bliver anvendt på en sådan 1 omløbermøtrik med integreret 6 mm fastspændingstang...
 • Seite 44: Sikkerhed

  Indledning / Sikkerhed område. Hvis udstyret benyttes korrekt, mindskes risikoen for at pådrage sig fysiske skader på grund af støv. Vær opmærksom på, at der er risiko for brand, når der arbejdes med elektriske apparater, der er udstyret med en støvbeholder, eller hvis apparatet er koblet til et støvudsugnings- system.
 • Seite 45: Sikkerhed For Personer

  Sikkerhed Kablet må ikke misbruges til formål, det ikke er Benyt personligt sikkerhedsudstyr beregnet til, fx til at bære maskinen med, til at og brug altid sikkerhedsbriller. hænge maskinen op med eller til at trække stik- Risikoen for at pådrage sig kvæ- ket ud af stikkontakten med.
 • Seite 46: Sikkerhedsinstrukser Gældende For Den Konkrete Fræsemaskine

  Sikkerhed OBS! Vær opmærksom på, at det kan være ud eller lægger maskinen bort. På den måde und- gås det, at maskinen starter ved en fejltagelse. farligt for den person, der betjener apparatet, Opbevar elektrisk værktøj på en måde, så og for andre personer i nærheden at berøre det er helt udelukket, at børn kan få...
 • Seite 47: Benyt Originalt Tilbehør Og Ekstraudstyr

  Sikkerhed / Idriftsættelse Pas på ledninger! Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår en farlig situation. OBS! Sørg altid for, at der er slukket for fræsemaskinen, inden stikket stikkes ind i stikkontakten. Hvis du Sørg for, at du umuligt kan ramme el-, gas- og holder fingeren på...
 • Seite 48: Montering Af Fræsehovederne

  Idriftsættelse V-rillefræsehoved: fræseren direkte mod emnet, der skal bearbejdes. Planfræseren anvendes også i stor udstrækning til V-rillefræsehoveder kan anvendes til utallige for- afrunding af kanter på vindueskarme, skabe, bord- mål. De kan fx benyttes til fremstilling af (pynte-)ril- plader, reoler og skorstensindfatninger. ler, til anfasning og også...
 • Seite 49: Tilkobling Af Støv- Og Fræsesmuldsudsugningen

  Idriftsættelse / Betjening Klap beskyttelsesskærmen ned. til grundpladen med de to skruer. Skru de Tryk på låseknappen til spindelen og hold to skruer fast nedefra. den trykket ind. Drej eventuelt spindelen Benyt reduktionsstykket , hvis det er nødvendigt, med håndkraft, indtil den falder i hak. Skru om- ved at skubbe det ind i udsugningsadapteren.
 • Seite 50: Vejledende Rotationshastigheder

  Betjening Vejledende rotationshastigheder 2. Stil fræsemaskinen på det emne, der skal bearbejdes. 3. Drej drejeknappen til finindstilling af fræsedyb- Materiale Fræser Hastig-hed- , indtil den stemmer overens med mar- strin keringen til indstillingen af nulpunktet på Aluminium 4 - 15 mm 1 - 2 bagsiden af maskinen.
 • Seite 51: Fræseretning

  Betjening Fræseretning Finindstilling af fræsedybden Fræsedybden kan finindstilles ved hjælp af dreje- knappen til finindstilling af fræsedybden 1 delstreg svarer til 0,1 mm pr. omdrejning = 1,5 mm. Højst + / - 8 mm reguleringsvej. Eksempel: Løft fræseren opad og tilbage og mål den udfræsede rilles dybde (Den ønskede dybde: Mindst 10 mm.
 • Seite 52: Fræsning Med Kopieringshylsteret

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring Fræsning med Fræsning med passer (Fig. H) kopieringshylsteret Vend parallelanslaget om (Anslagets kant NB! Når kopieringshylsteret benyttes, skal skablonen peger opad) og skub det ind i styreskinnerne have en mindstehøjde på 8 mm. i grundpladen .
 • Seite 53: Bortskaffelse

  Type / apparatbetegnelse: Elektriske apparater hører Parkside POF 1300 overfræsemaskinen ikke til i husholdningsaffaldet! I henhold til Europæisk direktiv 2002 / 96 / EF om Bochum, 31.10.2007 udtjente elektriske apparater og dets omsætning til national lov skal brugte elektriske redskaber ind- samles særskilt og bringes til miljvenlig genindvinding.
 • Seite 55 Innholdsfortegnelse Innledning Forskriftsmessig bruk ....................Side 58 Utstyr .......................... Side 58 Leveringsomfang ....................... Side 59 Tekniske data ......................Side 59 Sikkerhetsmerknader Sikkerhet på arbeidsplassen ..................Side 60 Elektrisk sikkerhet ...................... Side 60 Personlig sikkerhet ..................... Side 61 Forsvarlig håndtering og bruk av elektrisk verktøy ..........Side 61 Utstyrsspesifikke sikkerhetsmerknader ..............
 • Seite 56: Innledning

  Fjern forpakningen og apparatet på en Watt (Virkningseffekt) miljøvennlig måte! Overfres POF 1300 skriftsmessig og medfører betydelig fare for ulykker. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk. Innledning Utstyr Sørg for å...
 • Seite 57: Leveringsomfang

  Merk: For å kunne foreta en nøyaktig vurdering av 1 transportkoffert svingningsbelastningen i løpet av en bestemt 1 overfres POF 1300 arbeidsperiode må man også ta hensyn til de tidsrom 1 overfallsmutter med integrert spennklo 6 mm der maskinen er slått av eller kjører, men uten å være i 1 overfallsmutter med integrert spennklo 8 mm bruk.
 • Seite 58: Sikkerhetsmerknader

  Innledning / Sikkerhetsmerknader skyldes støv. Det er fare for brann ved arbeid med elektrisk utstyr som er utstyrt med en støv- pose eller en anordning for støvavsug som kan kobles til det aktuelle utstyret! Under ugunstige vilkår som f.eks. gnistregn og ved sliping av metall eller metallrester i tre, kan treflis i støvposen (eller i støvsugerens pose) selvantennes.
 • Seite 59: Personlig Sikkerhet

  Sikkerhetsmerknader Undersøk regelmessig nettkabelen til det elek- hår. Løstsittende og vide klær, smykker eller hå- triske utstyret, og la en erfaren fagmann bytte ret kan komme inn i bevegelige maskindeler. ut det som er skadet. Ved utendørs arbeid må det bare brukes skjø- Forsvarlig håndtering og bruk teledning med utendørs godkjenning.
 • Seite 60: Utstyrsspesifikke Sikkerhetsmerknader

  Sikkerhetsmerknader Utstyrsspesifikke Nettkabel skal alltid føres bort fra maskinens sikkerhetsmerknader bakside. Før start må det kontrolleres om freseverktøyet Sikre emnet. Bruk spennanordninger / skrustikke er godt festet. I motsatt fall er det fare for per- sonskade og / eller ulykker for å...
 • Seite 61: Obs Ledninger

  Sikkerhetsmerknader / Oppstart Obs ledninger! Fare! Sørg for ikke å komme bort i strøm-, gass- eller vannledninger ved arbeid med elektrisk verktøy. Bruk eventuelt en ledningssøker før det bores eller skjæres åpninger i en vegg. Avrundingsfres med kulelager: Avrundingsfresen er velegnet for profilering av kan- ter i stativer og rammer, spesielt i massivt treverk av Er alt forstått? f.eks.
 • Seite 62: Innsetting Av Freseverktøy

  Oppstart / Betjening Nå kan freseverktøyet settes inn. Dette må skyves inn med minst 20 mm (skaftlengde). Stram overfallsmutteren ( eller ) med nøkkelen Nå skal spindelens låsetast løsnes. Klapp opp sponskjermen Skjøtfres, dobbeltskjær: Spesielt velegnet for stabile innfellinger ved møbel- el- Merk: Overfallsmutteren må...
 • Seite 63: Tilkobling / Frakobling

  Betjening Harde tresorter 4 - 10 mm 5 - 6 Tilkobling / frakobling f.eks.: lønn, bjørk, 12 - 20 mm 3 - 4 eik, kirsch 22 - 40 mm 1 - 2 Tilkobling Maskinen slås på ved først å trykke på tilkob- lingslåsen og holde den inne.
 • Seite 64: Freseretning

  Betjening 10. Still dybdeanlegget til ønsket fresedybde, Stram igjen låseskruen for dybdeanlegget stram låseskruen . Deretter skal skyveren med Løsne spennhåndtaket ved å dreie det med indeksviser ikke justeres mer. klokken og skyv maskinen tilbake oppover. 11. Nå løsnes spennhåndtaket og maskinen Kontroller fresedybden gjennom et nytt praktisk føres tilbake oppover.
 • Seite 65: Innsetting Av Kopihylse

  Betjening / Vedlikehold og rengjøring Avslutt freseforløpet ved å skyve maskinen Etter at maskinen er skjøvet ned, låses spenn- oppover og slå den av. håndtaket ved å dreie det mot klokken. Gjennomfør freseforløpet med jevn hastighet og trykk (se fig. F, G). Innsetting av kopihylse Etter freseforløpet skyves maskinen opp og slås av.
 • Seite 66: Rengjøring

  Avfallshåndtering (2004 / 108 / EC) Emballasjen består av miljøvennlige Type / utstyrsbetegnelse: materialer som kan leveres til den lokale Parkside Overfres POF 1300 avfallsstasjonen for resirkulering. Elektrisk verktøy må ikke kasseres Bochum, 31.10.2007 sammen med husholdningsavfall! Ifølge europeiske retningslinjer 2002 / 96 / EG vedrørende brukte elektriske og elektroniske appa-...
 • Seite 67 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ..............Σελίδα 70 Εξοπλισμός ....................... Σελίδα 70 Περιεχόμενα παράδοσης ..................Σελίδα 71 Τεχνικά δεδομένα ...................... Σελίδα 71 Υποδείξεις ασφάλειας Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 72 Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 73 Ασφάλεια ατόμων ..................... Σελίδα 73 Υποδείξεις...
 • Seite 68: Εισαγωγή

  της συσκευής, του καλωδίου δικτύου, του βύσματος. Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη συσκευή Watt (Αποτελεσματική ισχύς) φιλικά προς το περιβάλλον! Φρέζα POF 1300 Η συσκευή δεν προορίζεται για τη λειτουργία σε υπαίθριους χώρους. Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση Εισαγωγή...
 • Seite 69: Περιεχόμενα Παράδοσης

  Κλίμακα βάθους φρεζαρίσματος-Αδρή ρύθμιση σε mm Κλίμακα βάθους φρεζαρίσματος-Ρύθμιση 1 Βαλίτσα μεταφοράς ακριβείας σε mm 1 Φρέζα POF 1300 Περιστρεφόμενο κουμπί βάθους 1 Περικόχλιο ρακόρ με ενσωματωμένη λαβίδα φρεζαρίσματος για ρύθμιση ακριβείας σύσφιξης 6 mm 1 Περικόχλιο ρακόρ με ενσωματωμένη λαβίδα...
 • Seite 70: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Εισαγωγή / Υποδείξεις ασφάλειας Η αναφερόμενη στις σε ηλεκτροπληξία, σε πρόκληση τραυματισμών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! παρ ούσες οδηγίες στάθμη δονήσεων μετρήθηκε με και σε πρόκληση πυρκαγιάς. τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης σύμφωνα με το πρό- Διαβάστε και τηρείτε τους κανονισμούς αυτούς τυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη προτού...
 • Seite 71: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Υποδείξεις ασφάλειας σάκο συλλογής σκόνης ή το φίλτρο σκόνης Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους της συσκευής αναρρόφησης. χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο επέκτασης που Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση μακριά από το ηλεκτρικό εργαλείο ενός...
 • Seite 72: Υποδείξεις Ασφάλειας Που Αφορούν Στη Συσκευή

  Υποδείξεις ασφάλειας περιστρεφόμενο εξάρτημα συσκευής μπορεί την επιδιόρθωση των ελαττωματικών εξαρτημάτων να προκαλέσει τραυματισμούς. πριν από τη χρήση της συσκευής. Πολλά Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Φροντίστε ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρικές συσκευές ώστε να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα που...
 • Seite 73: Γνήσια Εξαρτήματα /Πρόσθετες Συσκευές

  Υποδείξεις ασφάλειας χρησιμοποιείτε κατάλληλα συστήματα συσκευής έχετε το δάχτυλό σας στο διακόπτη αναρρόφησης σκονών και ροκανιδιών. ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ ή συνδέσετε την ήδη Προειδοποίηση! Διατηρείτε το χώρο εργασίας ενεργοποιημένη συσκευή στην ηλεκτρική σας καθαρό. Αναμίξεις υλικών είναι ιδιαίτερα τροφοδοσία, τότε ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα.
 • Seite 74: Προσοχή Αγωγοί

  Υποδείξεις ασφάλειας / Θέση σε λειτουργία Προσοχή αγωγοί! Συχνές εφαρμογές προκύπτουν κατά το στρογγύλεμα γωνιών σε πλαίσια παραθύρων, ντουλαπιών, Κίνδυνος! πλακών τραπεζιών, ραφιών και πλαισίων τζακιών. Βεβαιωθείτε ότι δεν χτυπάτε πάνω σε ηλεκτρικούς αγωγούς, αγωγούς αερίου ή αγωγούς νερού κατά την εργασία με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε...
 • Seite 75: Εφαρμογή Εργαλείου Φρεζαρίσματος

  Θέση σε λειτουργία Φρέζα αυλάκωσης σχήματος V: 2. Τοποθέτηση φρέζας Φρέζες αυλάκωσης σχήματος V βρίσκουν πολλαπλές Βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν εφαρμογές. Είναι κατάλληλες για παράδειγμα για αρχίσετε εργασίες στη συσκευή. Φοράτε προστατευτικά την κατασκευή (διασκοσμητικών) αυλακώσεων, για γάντια...
 • Seite 76: Συναρμολόγηση Προσαρμογέα Αναρρόφησης (Με Συστολή)

  Θέση σε λειτουργία / Χειρισμός Συναρμολόγηση προσαρμογέα Επιλογή αριθμού στροφών αναρρόφησης (με συστολή) Ρυθμίστε τον επιθυμητό αριθμό στροφών m Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε το βύσμα με το ρυθμιστικό τροχό επιλογής αριθμού δικτύου από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στροφών στη συσκευή. Αυτό τα προστατευτικό μέτρο μειώνει τον...
 • Seite 77: Ρύθμιση Βάθους Φρεζαρίσματος

  Χειρισμός Ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος 10. Ρυθμίστε τον αναστολέα βάθους στο επιθυμητό βάθος φρεζαρίσματος και σφίξτε την m Κίνδυνος! Ρυθμίστε το βάθος φρεζαρίσματος ασφαλιστική βίδα . Κατόπιν δεν πρέπει να μόνο εφόσον είναι απενεργοποιημένη η συσκευή! γίνει πλέον μετατόπιση του σύρτη με δείκτη 11.
 • Seite 78: Φορά Φρεζαρίσματος

  Χειρισμός Λύστε το μοχλό τάνυσης με δεξιόστροφη τα χέρια. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει περιστροφή και πιέστε προσεκτικά τη συσκευή τραυματισμούς! προς τα κάτω, έως ότου ο αναστολέας βάθους καθίσει στο κλιμακωτό στόπερ Φρεζάρετε πάντα αντίθετα προς τη φορά Ασφαλίστε το μοχλό τάνυσης με...
 • Seite 79: Φρεζάρισμα Με Παράλληλο Σημείο Αναστολής

  Χειρισμός / Συντήρηση και καθαρισμός Υπόδειξη! Επιλέξτε μικρότερη φρέζα από την προωθήστε το στις ράβδους οδηγούς της εσωτερική διάμετρο του οδηγού αντιγραφής. βασικής πλάκας , και με τη βοήθεια των βιδών σταθεροποίησης σφίξτε τις ράβδους. Με τη χρήση ενός οδηγού αντιγραφής Βιδώστε...
 • Seite 80: Απόσυρση

  σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές και την αναφορά στο Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: εθνικό δίκαιο θα πρέπει οι χρησιμοποιημένες Parkside Φρέζα POF 1300 ηλεκτρονικές συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να ανακυκλώνονται οικολογικά. Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων...
 • Seite 81 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 84 Ausstattung ........................ Seite 84 Lieferumfang ......................Seite 85 Technische Daten ...................... Seite 85 Sicherheitshinweise Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 86 Elektrische Sicherheit ....................Seite 86 Sicherheit von Personen .................... Seite 87 Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen ....... Seite 87 Gerätespezifische Sicherheitshinweise ..............
 • Seite 82: Einleitung

  Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker. Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Watt (Wirkleistung) umweltgerecht! Oberfräse POF 1300 gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwen- dung oder Veränderung der Maschine gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallge- Einleitung fahren.
 • Seite 83: Lieferumfang

  Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug 1 Tragekoffer regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. 1 Oberfräse POF 1300 Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der 1 Überwurfmutter mit integrierter Spannzange 6 mm 1 Überwurfmutter mit integrierter Spannzange 8 mm Schwingungsbelastung während eines bestimmten...
 • Seite 84: Sicherheitshinweise

  Einleitung / Sicherheitshinweise Verwenden Sie Staubabsaug- oder auffangein- richtungen, wenn diese montiert werden können. Beachten Sie dabei, dass Staubsauggeräte für diesen speziellen Einsatzbereich geeignet sein müssen. Das korrekte Verwenden dieser Ein- richtungen verringert Gefährdungen durch Staub. Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubsack verfügen oder durch eine Staubab- saugvorrichtung mit dem entsprechenden Gerät verbunden werden können, besteht Brandge-...
 • Seite 85: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, z.B. um Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb- das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um nahme. Vergewissern Sie sich, dass sich der den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Hal- Schalter in der „AUS“-Position befindet, bevor ten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
 • Seite 86: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von Schädliche oder giftige Stäube können z.B. unerfahrenen Personen benutzt werden. beim Bearbeiten von bleihaltigen Anstrichen Pflegen Sie die Geräte mit Sorgfalt. Kontrollie- oder einigen Holzarten und Metallen entstehen. ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funkti- Manche Stäube gelten als krebserregend.
 • Seite 87: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Alles verstanden? die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. Führen Sie das Gerät immer eingeschaltet ge- Wenn Sie sich mit diesen allgemeinen Sicherheits- gen das Werkstück. Andernfalls droht Verlet- hinweisen für Elektrogeräte vertraut gemacht ha- zungsgefahr durch Rückschlag. ben, und mit Hilfe der entsprechenden Bedienungs- Heben Sie das Gerät nach der Beendigung anleitung alle Funktionen und Handhabung Ihres...
 • Seite 88: Fräswerkzeug Einsetzen

  Inbetriebnahme Fräswerkzeug einsetzen Achtung! Betätigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei Stillstand des Motors, andernfalls droht Beschädigung. Nutfräser, zweischneidig: Achtung! Ziehen Sie nur dann die Überwurfmutter Besonders geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe, mit dem Schlüssel fest, wenn ein Fräswerkzeug z. B. Span- und MDF-Platte (Mitteldichte Holzfaserplatte) eingesetzt ist, andernfalls droht Beschädigung der und für Kunststoffe.
 • Seite 89: Staub- / Späneabsaugung Anschließen

  Inbetriebnahme / Bedienung Einschalten / Ausschalten Lassen Sie die Spindel-Arretiertaste jetzt los. Klappen Sie den Spanschutz hoch. Einschalten Hinweis: Ziehen Sie nur dann die Überwurfmutter Betätigen Sie zum Einschalten des Gerätes zuerst mit dem Schlüssel fest, wenn ein Fräser eingesetzt ist. die Einschaltsperre und halten diese gedrückt.
 • Seite 90: Richtwerte Drehzahltabelle

  Bedienung Richtwerte Drehzahltabelle 2. Stellen Sie das Gerät auf das zu bearbeitende Werkstück. 3. Drehen Sie den Drehknopf Frästiefen-Feinein- Material Fräser Drehzahlstufe stellung , bis die Markierung für den Null- Aluminium 4-15 mm punkabgleich an der Rückseite des Gerätes 16-40 mm übereinstimmt.
 • Seite 91: Fräsrichtung

  Bedienung Fräsrichtung Sichern Sie das Werkstück und führen Sie den Fräsvorgang wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben durch. Frästiefe fein einstellen Die Frästiefe kann über den Drehknopf Frästiefen- Feineinstellung nachgestellt werden. (1 Teilstrich = 0,1 mm / 1 Umdrehung = 1,5 mm) max. + / - 8 mm Verstellweg.
 • Seite 92: Fräsen Mit Kopierhülse

  Bedienung / Wartung und Reinigung Fräsen mit Kopierhülse Fräsen mit Kreiszirkel / Abb. H Hinweis! Bei Verwendung der Kopierhülse muss Drehen Sie den Parallelanschlag die Schablone eine Mindesthöhe von 8 mm haben. (Anschlag kante zeigt nach oben) und schieben diesen in die Führungsschienen der Grund- Hinweis! Die Schablone muss mindestens so platte...
 • Seite 93: Entsorgung

  (2004 / 108 / Eg) Werfen Sie Elektrowerkzeuge Typ / gerätebezeichnung: nicht in den Hausmüll! Parkside Oberfräse POF 1300 Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umset- Bochum, 31.10.2007 zung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltge- rechten Wiederverwertung zugeführt werden.