Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDRP 6.2 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-reinigungspistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE
AIR CLEANING GUN
PDRP 6.2 A1
PDRP 6.2 A1
DE
AT
HR
DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE
PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA ČIŠĆENJE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Originalbetriebsanleitung
Prijevod originalnih uputa za uporabu
BG
ПОЧИСТВАЩ ПИСТОЛЕТ СЪС СГЪСТЕН
ВЪЗДУХ
Указания за монтаж, работа и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 293891
IAN 293891
CH
RO
PISTOL PNEUMATIC DE CURĂȚAT
Indicații de operare și siguranță
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
DE
AT
CH
DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HR
RO
BG
DE
AT
CH

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRP 6.2 A1

 • Seite 1 DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE AIR CLEANING GUN PDRP 6.2 A1 PDRP 6.2 A1 DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA ČIŠĆENJE PISTOL PNEUMATIC DE CURĂȚAT Bedienungs- und Sicherheitshinweise Indicații de operare și siguranță Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Originalbetriebsanleitung Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama. Desfaceți înainte să citiți pagina cu ilustrații și apoi familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Popis sadržaja Tablica korištenih piktograma ................Stranica Uvod ...........................Stranica Korištenje sukladno odredbama ..................Stranica Oprema ..........................Stranica Tehnički podaci ........................Stranica Obim isporuke........................Stranica Sigurnosne napomene za pneumatske alate ..........Stranica Specifične sigurnosne napomene za pneumatski pištolj za čišćenje ................Stranica 10 Rukovanje ........................Stranica 10 Prije puštanja u režim rada ....................Stranica 10 Puštanje u režim rada ......................Stranica 11 Čišćenje i njega .........................Stranica 11 Napomene za garanciju i odvijanje servisa...
 • Seite 6: Tablica Korištenih Piktograma

  Uređaj je dizajniran za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe ili industrijski. z Korištenje sukladno odredbama z Oprema Pneumatski pištolj za čišćenje PDRP 6.2 A1 je napravljen sukladno najnovijim tehničkim Ručka dostignućima i priznatim sigurnosno- tehničkim Četka pravilima.
 • Seite 7: Tehnički Podaci

  Uvod / sigurnosne napomene za pneumatske alate i ozljeda osoba. z Tehnički podaci Prije prvog puštanja u režim rada Radni tlak: maks. 6,2 bar Zapreminski protok: 3 - 4,5 l/min molimo pročitajte te bezuvjetno Krakteristične vrijednosti buke EN 14462 obratite pozornost na ovu uputu za (prema 75 dB (A) rukovanje i dobro je čuvajte.
 • Seite 8 sigurnosne napomene za pneumatske alate koju su potencijalno lako zapaljivi čitko obilježeni na stroju. Ako ili su eksplozivni ili bi to mogli biti. je to neophodno, korisnik mora Pneumatski pištolj za čišćenje ko- kontaktirati proizvođača, kako „ ristite samo u dobro ventiliranim bi dobio rezervne etikete za zonama.
 • Seite 9 sigurnosne napomene za pneumatske alate Izbjegavajte nenaravan polažaj nog aktiviranja uređaja, što opet „ može izazvati opasnosti. tijela. Vodite računa o tome da Koristite samo filtrirani i regulira- sigurno stojite na tlu i održavate „ ni tlačni zrak. Prašina, nagrizjuća vlastitu ravnotežu.
 • Seite 10: Specifične Sigurnosne Napomene Za Pneumatski Pištolj Za Čišćenje

  Specifične sigurnosne napomene za pneumatski ... / Rukovanje nost Vašeg uređaja. SPECIFIČNE SIGURNOSNE NAPOMENE ZA PNEUMATSKI POZOR! Prepustite poprav- „ PIŠTOLJ ZA ČIŠĆENJE ke uređaja isključivo stručnom osoblju i s originalnim rezervnim Prilikom aktiviranja ručne okidač dijelovima. „ nemojte primijeniti silu. Držite djecu i druge osobe tije- „...
 • Seite 11: Puštanje U Režim Rada

  Rukovanje Spremnik za tekućinu za čišćenje napunite U nastavku odvrnite spremnik za tekućinu za † vodom do željenog markera. Maksimalna čišćenje sa pneumatskog pištolja za temperatura vode iznosi 30° C. Uz to obratite čišćenje te sadržaj ekološki uklonite na pozornost na podatke proizvođača sredstva za otpad.
 • Seite 12: Napomene Za Garanciju Iodvijanje Servisa

  Rukovanje / Napomene za garanciju i odvijanje servisa garancije ne proteže na dijelove proizvoda, koji NAPOMENE ZA GARANCIJU I su izloženi normalnom trošenju i stoga se mogu posmatrati kao potrošni dijelovi ili na oštećenja ODVIJANJE SERVISA lomljivih dijelova, primjerice prekidači, baterije ili na takve, koji su izrađeni od stakla.
 • Seite 13: Napomene Za Okolicui Podaci Za Uklanjanje Na Otpad

  293891 2086 br. artikla: IAN 293891 2018/04 godina proizvodnje: PDRP 6.2 A1 model: Molimo obratite pažnju na to da sljedeća adresa zadovoljava suštinske zahtjeve za zaštitu, koji nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte gore su utvrđeni u Europskim direktivama i njihovim navedeni servisni odjel.
 • Seite 15 Cuprins Tabelul pictogramelor utilizate ................Pagina 16 Introducere ........................Pagina 16 Utilizare conform destinației....................Pagina 16 Echiparea..........................Pagina 16 Date tehnice.........................Pagina 17 Pachet de livrare ........................Pagina 17 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat ......Pagina 17 Instrucțiuni de siguranță specifice pistolului de curățat cu aer comprimat ..................Pagina 21 Operarea ..........................Pagina 22...
 • Seite 16: Tabelul Pictogramelor Utilizate

  și nu trebuie folosit în scopuri comerciale sau industriale. z Utilizare conform destinației Pistolul de curățat cu aer comprimat PDRP 6.2 A1 z Echiparea este construit după cele mai noi standarde tehnice şi regulile tehnice de siguranţă recunos- cute.
 • Seite 17: Date Tehnice

  introducere / Instrucțiuni de siguranță pentru scule cu aer comprimat DISPONIBIL! Supapa Ștuț de evacuare Peria Dacă se folosesc scule cu aer Duza comprimat trebuie respectate z Date tehnice prevederile de siguranță de bază pentru a elimina riscurile de Presiune de lucru: max.
 • Seite 18 Instrucțiuni de siguranță pentru scule cu aer comprimat aparatul cu aer comprimat se aer comprimat defecte. pot aprinde prin scântei și pot Utilajele trebuie întreținute regu- „ duce la explozia aparatului cu lat pentru a se verifica dacă sunt aer comprimat. Nu lucraţi cu lizibile pe ele toate instrucțiu- aparatul într-un mediu cu pericol nile / instrucțiunile de siguranță...
 • Seite 19 Instrucțiuni de siguranță pentru scule cu aer comprimat Fiți permanent atenți! Mişcările dente sunt cauzate de aparate „ neaşteptate ale aparatului pot întreţinute provoca pericole. necorespunzător. Evitaţi o poziţie corporală anor- Opriți aparatul când nu îl mai fo- „ „ mală.
 • Seite 20 Instrucțiuni de siguranță pentru scule cu aer comprimat controlat. adecvate. Pe acestea le puteți Înlocuiți imediat un furtun defect. găsi la prodcător. Alte accesorii „ O linie de alimentare defectă decât cele originale pot duce la poate duce la mișcarea haotică a pericole.
 • Seite 21: Instrucțiuni De Siguranță Specifice Pistolului De Curățat Cu Aer Comprimat

  ... / Instrucțiuni de siguranță specifice pistolului de curățat cu aer comprimat afecțiuni grave. În cazul unei părul lung se pot prinde în com- înțepări a pielii mergeți imediat la ponentele mobile. medic. Puneți deoparte aparatul și dec- „ Fără acordul producătorului nu lanșatorul în cazul unei defecțiuni „...
 • Seite 22: Operarea

  ... / Operara curățat cu aer comprimat, în setată pentru acest aparat. special căști auditive, ochelari z Punerea în funcţiune de protecție și mănuși de lucru. Suprafața de curățat trebuie curățată în mare † înainte de utilizare. Rotiți supapa în poziție verticală pentru a OPERAREA †...
 • Seite 23: Indicaţii Referitoare La Garanţie Şi Service

  Cuprins Opera / Indicaţii referitoare la garanţie şi service Dacă duza este foarte murdară, produs se înregistrează un defect de material sau † deșurubați peria în sens antiorar. de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit – Scoateți duza și curățați-o cu apă curată. la alegerea noastră...
 • Seite 24: Procedura În Caz De Garanție

  ... / Indicații referitoare la mediu și date referitare la înlăturare Adresă: z Procedura în caz de garanție C. M. C. GmbH Pentru a garanta o prelucrare rapidă a proble- Katharina-Loth-Str. 15 mei dumneavoastră, vă rugăm să respectaţi DE-66386 St. Ingbert următoarele indicaţii: Pentru orice solicitare, vă...
 • Seite 25: Declarație De Conformitate Ce Originală

  Pistol pneumatic de curățat IAN: 293891 Nr. art.: 2086 2018/04 Anul fabricației: PDRP 6.2 A1 Model: corespunde cerințelor de protecție importante ce sunt prevăzute în Directivele Europene, cu modificările aplicabile. Directiva pentru maşini-unelte: (2006/42/UE) Pentru declaraţia de conformitate au fost luate în considerare următoarele norme armonizate:...
 • Seite 26 Cuprins...
 • Seite 27 Съдържание Таблица на използваните пиктограми ............Страница 28 Въведение ......................... Страница 28 Употреба по предназначение ..................Страница 28 Оборудване ........................Страница 29 Технически данни ......................Страница 29 Обхват на доставката: ....................Страница 29 Указания за безопасност за пневматични инструменти ......................Страница 29 Почистващ...
 • Seite 28: Таблица На Използваните Пиктограми

  се покриват от гаранцията и не са част от Почистващият пистолет със сгъстен въздух областта на отговорност на производителя. PDRP 6.2 A1 е конструиран според послед- Продуктът е предназначен за частно ползване ните достижения на техниката и признатите и не може да се използва за търговски или...
 • Seite 29: Оборудване

  Въведение/указания за безопасност за пневматични инструменти МОЛЯ, ПРЕДИ УПОТРЕБА z Оборудване ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМА- Дръжка ТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО резбования накрайник ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ТО засмукването почистващата течност Е СЪСТАВНА ЧАСТ НА УРЕДА Вентилът И ТРЯБВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ изходния щуцер ДА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ! четката...
 • Seite 30 указания за безопасност за пневматични инструменти настройка и работи по техниче- В противен случай това може ското обслужване, прекъснете да доведе до тежки телесни подаването на сгъстен въздух. наранявания. Почистващият пистолет със „ ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ! сгъстен въздух трябва да бъде Никога...
 • Seite 31 указания за безопасност за пневматични инструменти ровка, ако това е необходимо. Така при неочаквани ситуации Използвайте уреда само по-добре ще можете да „ в областите на приложение, контролирате пневматичния за които е проектиран! уред. Пистолетът за почистване с Не използвайте уред с „...
 • Seite 32 указания за безопасност за пневматични инструменти средства и винаги предпазни неконтролируемо отделяне на очила. Носенето на лични маркуча. предпазни средства, като Незабавно сменете „ противопрахова маска, повреден маркуч. Повреден предпазни обувки, които не се тръбопровод може да доведе пързалят, предпазна каска или до...
 • Seite 33 указания за безопасност за пневматични инструменти При високо работно налягане БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ „ може да се появи откат, който ПРИ ОСТАВЯНЕ НА УРЕДА! при определени обстоятелства Винаги оставяйте уреда така, да доведе до опасности че да не лежи на спусъка. При поради...
 • Seite 34: Почистващ Пистолет Със Сгъстен Въздух - Специфични Указания За Безопасност

  .../почистващ пистолет със сгъстен въздух – специфични ... трябва да се ремонтира, не неочаквано спиране на трябва да го използвате. компресора. Поддържайте зоната си По възможност използвайте „ „ на работа чиста и добре сепаратор за кондензат или осветена. Безпорядък редовно...
 • Seite 35: Употреба

  Съдържание ... / употреба пазно облекло при работа лими почистващи препарати. с почистващия пистолет със Пистолетът за почистване с въздух под наля- сгъстен въздух, по-специално гане разпръсква много фино почистващите предпазни средства за слуха, течности. предпазни очила и предпазни За уреда използвайте чист, обезмаслен и сух ръкавици.
 • Seite 36: Почистване И Поддръжка

  употреба / указания за гаранцията и сервизното обслужване УКАЗАНИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА z Почистване и поддръжка И СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Техническото обслужване може да се z България извършва само от обучени лица. Име: Servicecenter „Bushona” GmbH Редовно проверявайте пистолета за † почистване с въздух под налягане за Тел.: 00359 (0) 2983 63 13;...
 • Seite 37: Указания За Опазване На Околната Средаи Указания За Изхвърляне

  ... / указания за опазване на околната среда и указания за изхвърляне Съдържание потребителя друг начин на обезщетява- не за разваляне на договора и да възстано- не, който не е свързан със значителни ви заплатената от потребителя сума, когато неудобства за него. след...
 • Seite 38: Оригинална Ео Декларация За Съответствие

  Почистващ пистолет със сгъстен въздух 293891 IAN: 2086 Кат.№: Година на производство: 2018/04 Модел: PDRP 6.2 A1 отговаря на важните изисквания за безопас- ност, които са постановени в европейските директиви и техните изменения. Директива 2006/42/EС относно машините За оценка на съответствието са приложени...
 • Seite 39 Inhaltsverzeichnis Tabelle der verwendeten Piktogramme ...........Seite 40 Einleitung .........................Seite 40 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................Seite 40 Ausstattung ........................Seite 40 Technische Daten ......................Seite 41 Lieferumfang ........................Seite 41 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite 41 Druckluft-Reinigungspistole spezifische Sicherheitshinweise ....................Seite 46 Bedienung .......................Seite 47 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 47 Inbetriebnahme ......................Seite 47 Reinigung und Pflege ....................Seite 48 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung...
 • Seite 40: Tabelle Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  • Bestimmungsgemäße Ver- • Ausstattung wendung 1 Griff 2 Druckluft-Anschluss Die Druckluft-Reinigungspistole PDRP 6.2 A1 ist nach dem Stand der Technik und den aner- 3 Abzug 4 Reinigungsflüssigkeits-Behälter kannten sicherheits-technischen Regeln gebaut. 5 Ventil Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht 6 Auslassstutzen bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für...
 • Seite 41: Technische Daten

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge • Technische Daten gende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Risiken Arbeitsdruck: max. 6,2 bar von Feuer, eines Stromschlags Volumendurchfluss: 3 - 4,5 l / min und Verletzungen von Personen Schallkennwerte gem. EN 14462 auszuschließen. Schalldruckpegel 75 dB (A) Bitte lesen und beachten Sie Schallleistungspegel 85 dB (A)
 • Seite 42 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge niemals Benzin oder andere werden. Die Druckluft-Reini- entflammbare Flüssigkeiten! gungpistole darf nicht verän- Im Druckluftgerät verbliebene dert werden. Veränderungen Dämpfe können durch Funken können die Wirksamkeit der entzündet werden und zur Ex- Sicherheitsmaßnahmen ver- plosion des Druckluftgerätes ringern und die Risiken für führen.
 • Seite 43 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge benen Druck (max. 6,2 bar) und halten Sie jederzeit das verwenden. Gleichgewicht. Dadurch kön- • Verbinden Sie die Druckluft- nen Sie die Druckluft-Reini- Reinigungspistole niemals mit gungspistole in unerwarteten einem Druckluftschlauch, des- Situationen besser kontrollie- sen Druck 6,2 bar übersteigt. ren.
 • Seite 44 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ist. Lassen Sie beschädig- Schläuche fern von Hitze, Öl te Teile vor dem Einsatz der und rotierenden Teilen. Druckluft-Reinigungspistole • Achten darauf, dass reparieren. Viele Unfälle ha- Schlauchschellen immer fest ben ihre Ursache in schlecht angezogen sind. Nicht fest- gewarteten Druckluft-Reini- gezogene oder beschädigte...
 • Seite 45 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge können Rückstosskräfte auf- SEIEN SIE VORSICH- • treten, die unter Umständen TIG BEIM ABLEGEN DES zu Gefährdungen durch Dau- GERÄTES! erbelastung führen können. Legen Sie die Druckluft-Rei- • Wenn Sie im Umgang mit der nigungspistole immer so ab, Druckluft-Reinigungspistole dass sie nicht auf dem Ab- unerfahren sind, sollten Sie...
 • Seite 46: Druckluft-Reinigungspistole Spezifische Sicherheitshinweise

  ... / Druckluft-Reinigungspistole spezifische Sicherheitshinweise • Wenn Druckluft-Reini- bewegenden Teilen. Lockere gungspistole nicht luftdicht Kleidung, Schmuck oder lan- ist oder es repariert werden ge Haare können von sich muss, darf es nicht verwen- bewegenden Teilen erfasst det werden. werden. • Halten Sie Ihren Arbeitsbe- •...
 • Seite 47: Bedienung

  Druckluft-Reinigungspistole spezifische Sicherheitshinweise / Bedienung • Tragen Sie die erforderliche Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalische oder leicht entflammbare Reinigungsmittel. Schutzkleidung beim Arbei- ten mit der Druckluft-Reini- Die Druckluft-Reinigungspistole zerstäubt die Rei- nigungsflüssigkeiten mikrofein. gungpistole, insbesondere einen Gehörschutz, eine Verwenden Sie für das Gerät saubere, ölfreie und trockene Druckluft.
 • Seite 48: Reinigung Und Pflege

  Bedienung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung • Reinigung und Pflege HINWEISE ZU GARANTIE UND SERVICEABWICKLUNG Die Wartung darf nur von unterwiese- nen Personen durchgeführt werden. Garantie der Creative Marketing & Consulting GmbH • Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Druckluft-Reinigungspistole auf eventuel- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie le Risse, Beschädigungen und auf Leicht- erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab...
 • Seite 49: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt be- service.ch@cmc-creative.de schädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewar- Telefon: +49 (0) 6894/ 9989751 tet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Normaltarif aus dem dt. Festnetz Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung Fax: +49 (0) 6894/ 9989749 aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.
 • Seite 50: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Verantwortung, dass das Produkt Druckluft-Reinigungspistole 293891 IAN: Art.-Nr.: 2086 2018/04 Herstellungsjahr: PDRP 6.2 A1 Modell: den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien und deren Änderungen festgelegt sind. Maschinenrichtlinie: (2006/42/EU) Für die Konformitätsbewertung wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:...
 • Seite 51 DE / AT / CH...
 • Seite 52 DE / AT / CH...
 • Seite 53 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Stanje informacija · Ultima actualizare a informațiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 09/2018 Ident.-No.: PDRP62A1092018-7 IAN 293891...