Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMGS 12 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Modellbau- und gravierset
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2
MODELLING AND ENGRAVING SET
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
MODELLÉPÍTŐ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZLET
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
MODELÁŘSKÁ A GRAVÍROVACÍ SADA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
MODELLBAU- UND GRAVIERSET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
ZESTAW MODELARSKI I GRAWERSKI
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
KOMPLET ZA MODELIRANJE IN GRAVIRANJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
MODELÁRSKA A GRAVÍROVACIA SÚPRAVA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 B2

 • Seite 1 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET ZESTAW MODELARSKI I GRAWERSKI Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi MODELLÉPÍTŐ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZLET KOMPLET ZA MODELIRANJE IN GRAVIRANJE Kezelési és biztonsági utalások...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Special safety advice for abrading using sandpaper ..........Page 12 Special safety advice for polishing ................Page 12 Special safety advice for working with wire brushes ..........Page 12 Device-specific safety instructions for small drill PMGS 12 B2 and mains adapter-PMGS 12 B2-1 ..................Page 12 Operation Inserting or replacing a tool / collet ................Page 13...
 • Seite 6: Introduction

  Modelling and engraving set and sawing of wood, metal, plastic, ceramic or stone PMGS 12 B2 in dry rooms. Any other use or modification to the drill / grinder shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The...
 • Seite 7: Included Items

  This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working. Included items Mains adapter PMGS 12 B2-1: 1 Small drill INPuT: 1 Mains adapter...
 • Seite 8: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an powered by rechargeable batteries (without a electrical power tool always use ex- mains lead). tension cables that are also approved for use outdoors. The use of an extension 1.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools hair, clothing and gloves clear of mov- cutting edges are less likely to jam and are ing parts. Loose clothing, jewellery or long easier to control. g) use the electrical power tool, accesso- hair can become trapped in moving parts.
 • Seite 10: Safety Advice Relating To Kickback

  General safety advice for electrical power tools f) Grinding discs, flanges, grinding electricity cables or the device’s mains wheels or other accessories must fit lead. Contact with a live wire could cause exactly on to the spindle of your elec- metal parts of the device to become live and trical power tool.
 • Seite 11: Special Safety Advice Relating To Grinding And Disc-Cutting

  General safety advice for electrical power tools Special safety advice relating grinding disc to penetrate the workpiece, become to grinding and disc-cutting trapped there and either free itself or kickback. The grinding disc moves towards or away from the op- a) Always use the guard designed for erator, depending on the direction of movement of the type of abrasive consumable you...
 • Seite 12: Special Safety Advice For Abrading Using Sandpaper

  PMGS 12 B2 and mains f) Be particularly careful when pocket adapter-PMGS 12 B2-1 cutting in existing walls or other areas where you cannot see what you are cut- ting into.
 • Seite 13: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation Operation Avoid contact with moving sanding or grinding tools. DANGER OF FIRE FROM FLyING Never use the device for a purpose SPARKS! Abrading metal creates for which it was not intended or with non-original parts / accessories.
 • Seite 14: Advice On Working With Materials / Tools / Speed Ranges

  Operation Connect the device to the power supply by Examples of appropriate tool selection Function: inserting the mains plug into the socket. Press down the ON / OFF switch and then Function Accessory Application move it in direction of the rotational speed con- Drilling Drilling wood HSS drill...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and cleaning and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after The device is maintenance-free. unpacking the appliance, at the latest, two days after Clean all the dirt off the drill / grinder.
 • Seite 16: Conformity Declaration / Manufacturer

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Modelling and engraving set PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Serial number: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 17 Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy przy użyciu szczotek drucianych .....................Strona 25 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania mini-wiertarki PMGS 12 B2 i zasilacza-PMGS 12 B2-1 ..............Strona 25 uruchomienie Zakładanie / wymiana uchwytu mocującego .............Strona 26 Załączanie i wyłączanie / Nastawianie zakresu prędkości obrotowej ....Strona 26 Wskazówki dotyczące obróbki materiału / Narzędzia / Prędkości obrotowych ..Strona 27...
 • Seite 18: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż Niebezpieczeństwo wybuchu! do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Zestaw modelarski i grawerski użytkowanie zgodnie PMGS 12 B2 z przeznaczeniem Mini-wiertarka jest przeznaczona do wiercenia, fre- Wstęp zowania, grawerowania, polerowania, czyszczenia, szlifowania, cięcia i piłowania drewna, metalu, two- Przed pierwszym uruchomieniem należy...
 • Seite 19: Wyposażenie

  Może to przyczynić się do znacznej redukcji ob- 1 Mini-wiertarka ciążenia wibracjami w całym okresie czasu pracy. 1 Zasilacz sieciowy 1 Walizka z tworzywa sztucznego Zasilacz PMGS 12 B2-1: 1 Zestaw osprzętu (50 części) 1 Instrukcja obsługi WEjśCIE / Input: Napięcie znamionowe: 230 V∼ 50 Hz Dane techniczne WyjśCIE / Output:...
 • Seite 20: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Ogólne wskazówki wolno zmieniać wtyku sieciowego bezpieczeństwa dla urządzenia. Nie używaj żadnych wty- elektronarzędzi ków adapterowych razem z urządze- niami wyposażonymi w uziemienie Przeczytaj wszystkie ochronne. Niezmienione wtyki sieciowe i pa- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sujące wtykowe gniazdka sieciowe zmniejszają oraz instrukcje! Zaniedbania w przestrzeganiu ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 • Seite 21: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 4. Staranne obchodzenie trakcie pracy z narzędziem elektrycz- się i użytkowanie narzędzi nym. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś elektrycznych zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu a) Nie przeciążaj urządzenia. używaj do swojej pracy przeznaczonego do urządzenia może prowadzić...
 • Seite 22: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Wszystkich Zastosowań

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi i w taki sposób, jaki jest zalecany dla f) ściernice, kołnierze, ściernice talerzowe tego specjalnego typu urządzenia. lub inne wyposażenie winny dokład- uwzględniaj przy tym warunki robo- nie odpowiadać średnicy wrzeciona cze i wykonywane czynności. Użycie elektronarzędzia.
 • Seite 23: Odrzut I Odpowiednie Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Odrzut i odpowiednie od obszaru pracy. Każdy, kto wchodzi w wskazówki bezpieczeństwa obszar pracy winien zakładać osobiste wypo- sażenie ochronne. Odłamki obrabianego przedmiotu lub połamane narzędzia robocze Odrzut jest gwałtowną reakcją na skutek zaklesz- mogą się oderwać i spowodować obrażenia czenia lub zablokowania obracających się...
 • Seite 24: Szczególne Wskazówki Odnośnie Szlifowania I Cięcia

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi d) Szczególnie ostrożnie należy pracować e) Nie należy używać zużytych ściernic w obrębie naroży, ostrych krawędzi od większych elektronarzędzi. ściernice itd., unikać odrzucenia lub zaklesz- dla większych elektronarzędzi nie są przysto- czenia się narzędzi roboczych na ob- sowane do wyższych liczb obrotów mniejszych rabianym przedmiocie.
 • Seite 25: Szczególne Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Szlifowania Papierem Ściernym

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi działaniem własnego ciężaru. Obrabiany mogą łatwo przebić się przez cienkie ubranie przedmiot winien być podparty po obydwu i utkwić w ciele. b) jeśli stosowana jest osłona, należy stronach tarczy i to zarówno w pobliżu tarczy zapobiegać...
 • Seite 26: Zakładanie / Wymiana Uchwytu Mocującego

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie Zakładanie / wymiana zdrowotne dla obsługujących osób lub dla uchwytu mocującego osób znajdujących się w pobliżu. Zakładać maskę przeciwpyłową! Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać ja w stanie naciśniętym. TRujĄCE OPARy! Pokręcić nakrętkę mocującą aż...
 • Seite 27: Wskazówki Dotyczące Obróbki Materiału / Narzędzia / Prędkości Obrotowych

  Uruchomienie Wcisnąć wyłącznik główny do dołu i przesu- Przykłady zastosowania / wybór odpowiedniego narzędzia: nąć w kierunku regulatora obrotów . Ustawić regulator w pozycji między „5” a „20”. Funkcja Osprzęt Zastosowanie Wiercenie Wiertła ze Obróbka drewna Wyłączanie: stali szybkot- Ustawić regulator obrotów w pozycji „5”.
 • Seite 28: Dobre Rady I Triki

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Usuwanie Funkcja Osprzęt Zastosowanie gwarancyjnych należy skontaktować się Cięcie i piło- ściernice tar- Obróbka metalu, telefonicznie z serwisem. Tylko w ten spo- wanie czowe do tworzywa sztucz- sób można zagwarantować bezpłatną cięcia nego i drewna wysyłkę...
 • Seite 29: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ /Określenie urządzenia: Zestaw modelarski i grawerski PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Numer seryjny: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwoju są...
 • Seite 31 Csiszolópapírral való munkákra vonatkozó sajátos biztonsági tudnivalók ....Oldal 38 A polírozásra vonatkozó sajátos biztonsági tudnivalók ..........Oldal 39 A drótkefével való munkákra vonatkozó sajátos biztonsági tudnivalók ....Oldal 39 A PMGS 12 B2 kis fúrógépre és a PMGS 12 B2-1 tápegységre vonatkozó készülékspecifikus biztonsági tudnivalók ..............Oldal 39 Üzembevétel Szerszám / befogóhüvely behelyezése / cseréje ............Oldal 40...
 • Seite 32: Bevezetés

  Környzetbarát módon távolítsa el a Robbanásveszély! csomagolóanyagot! Modellépítő és gravírozó használat vagy a készülék megváltoztatása nem készlet PMGS 12 B2 rendeltetésszerűnek számit és jelentős veszélyekkel jár. A nem rendeltetésszerű alkalmazásból eredő károkért a gyártó nem áll jót. A készülék nem ipari Bevezetés használatra való.
 • Seite 33: A Szállítmány Tartalma

  BEMENET / Input: 1 Kezelési utasítás Névleges feszültség: 230 V∼ 50 Hz Műszaki adatok KIMENET / Output: Névleges feszültség: 12 V Kis fúrógép PMGS 12 B2: Névleges áram: Névleges feszültség: 12 V Védettségi osztály: II / Névleges teljesítmény: 22 W Megvizsgált:...
 • Seite 34: A Munkahely Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Tartsa a kábelt hőtől, olajtól, éles szé- A biztonsági tudnivalókban alkalmazott „elektro- lektől, vagy mozgásban levő készülék- mos szerszám“ fogalom a hálózatról üzemeltetett részektől távol. Sérült, vagy összekuszálodott elektromos szerszámokra (hálózati kábellel) és Akkukkal üzemeltetett elektromos szerszámokra kábelek növelik az áramütés kockázatát.
 • Seite 35: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók latában nem jártasok, vagy ezeket levő készülékrészben található szerszám vagy az utasításokat nem olvasták el. Az kulcs sérülésekhez vezethet. e) Kerülje el a szokatlan testartásokat. elektromos szerszámok veszélyesek, ha ta- Gondoskodjon róla, hogy biztosan pasztalatlan személyek használják.
 • Seite 36 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók nek és hagyja a készüléket egy percen b) Normativ készlet / Az utalás erre a szerszámra keresztül maximális fordulatszámmal nem alkalmazható. c) Ne alkalmazzon olyan tartozékokat, forogni. A sérült betétszerszámok a legtöbb amelyeket a gyártó nem kimondottan esetben ez alatt a próbaidő...
 • Seite 37: Visszarúgás És Az Arra Vonatkozó Biztonsági Tudnivalók

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók tudja fogni. Használja mindig a pótfo- érintkezés által a forgó betétszerszám elkaphat- gantyút, ha az van, hogy ezáltal a le- ja a ruházatát és a betétszerszám a testébe hető legnagyobb mértékben tudjon hatolhat. n) Tisztítsa meg rendszeresen az elektro- úrrá...
 • Seite 38: A Vágótárcsákkal Való Munkákra Vonatkozó További Biztonsági Tudnivalók

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók azaz a csiszolótárcsának a lehető leg- c) Ha a vágótárcsa beszorul, vagy a kisebb része mutasson szabadon a munkát megszakítja, kapcsolja ki a kezelő személy irányába. A védőburko- készüléket és tarsta azt mozdulatla- nul addig, amíg a tárcsa teljesen leáll. latnak védenie kell a kezelő...
 • Seite 39: A Polírozásra Vonatkozó Sajátos Biztonsági Tudnivalók

  és a centrifugális erők hatására megnövekedhet. folyadékokkal. Kerülje el az ólomtartalmű festékek, vagy más az egészségre káros anya- A PMGS 12 B2 kis fúrógépre gok csiszolását. és a PMGS 12 B2-1 táp- Azbeszttartalmú anyagokat nem sza- egységre vonatkozó...
 • Seite 40: Üzembevétel

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók / Üzembevétel Be- és kikapcsolás / Fordulat- ságukért felelős személy felügyelete, vagy szám-tartomány beállítása irányítása nélkül használják. Vigyázni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Bekapcsolás / fordulatszám-tartomány beállítása: Üzembevétel Csatlakoztassa a csatlakozó dugót a táp- egységhez úgy, hogy azt az arra való...
 • Seite 41: Tippek És Trükkök

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia Funkció Tartozék Alkalmazás Megfelelő fordulatszámok beállítása: Funkció Alkalmazás Csiszolási munkák Számjegyek a megmunkálandó közeteken, fákon, fordulatszám anyag Csiszolás finom munkák ke- szabályzón Csiszolótár- mény anyagokon, Műanyagok és alacsony csák mint pld. kerámiá- olvadási ponttal rendelkező...
 • Seite 42: Mentesítés

  Garancia / Mentesítés gondosan gyártottuk, és szállítás előtt A 2002 / 96 / EC elektromos és elektronikus régi lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a készülékekre vonatkozó Európai irányelv és annak vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- a nemzeti jogszabályokba való átvétele szerint az tári blokkot.
 • Seite 43: Megfelelőségi Nyilatkozat / Gyártó

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Modellépítő és gravírozó készlet PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Sorozatszám: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 45 Posebna varnostna opozorila za brušenje s smirkovim papirjem ......Stran 52 Posebna varnostna opozorila za poliranje ..............Stran 52 Posebna varnostna opozorila za delo z žičnimi ščetkami .........Stran 52 Za majhen vrtalni stroj PMGS 12 B2 in napajalnik PMGS 12 B2-1 specifična varnostna navodila .......................Stran 52 Začetek uporabe Uporaba / zamenjava orodja / zateznih klešč...
 • Seite 46: Uporaba V Skladu Z Določili

  Komplet za modeliranje in ali sprememba naprave ni v skladu z določili in graviranje PMGS 12 B2 predstavlja znatno nevarnost nesreč. Za škodo, na- stalo pri uporabi, ki ni v skladu z določili, izdelovalec ne prevzame jamstva. Naprava ni namenjena za uvod profesionalno uporabo.
 • Seite 47: Obseg Dobave

  1 Navodilo za uporabo Nazivna napetost: 230 V∼ 50 Hz IZHOD / Output: Tehnični podatki Nazivna napetost: 12 V Nazivni tok: Majhen vrtalni stroj PMGS 12 B2: Zaščitni razred: II / Nazivna napetost: 12 V Testirano skladno z: EN61558 Nazivna moč: 22 W Število vrtljajev v...
 • Seite 48: Varnost Na Delovnem Mestu

  Splošna varnostna navodila za električno orodje podaljške, ki so primerni in namenjeni električno orodje na akumulatorski pogon (brez uporabi na prostem. Uporaba električnega kabla za priključitev na omrežje). podaljška, ki je izdelan za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara. 1.
 • Seite 49: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje lov stroja ne pridejo lasje, oblačila in g) Električna orodja, dodatno opremo, rokavice. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi nastavke itd. uporabljajte v skladu z navodili za uporabo in na način, ki je lasje bi se lahko ujeli v premikajoče se dele. g) Kadar je vgrajena oprema za odsesa- predpisan posebej za ta specialni tip vanje ali prestrezanje prahu, se pre-...
 • Seite 50: Povratni Udarec In Ustrezna Varnostna Opozorila

  Splošna varnostna navodila za električno orodje natančno prilegati brusilnemu vretenu Kadar izvajate dela, pri katerih vstavno vašega električnega orodja. Vstavno orodje lahko zadane ob skrito električ- no napeljavo ali lastni priključni kabel, orodje, ki se natančno ne prilega brusilnemu napravo držite samo za izolirane po- vretenu, se vrti neenakomerno, zelo močno vršine za prijemanje.
 • Seite 51: Posebna Varnostna Opozorila Za Brušenje In Ločevanje

  Splošna varnostna navodila za električno orodje Posebna varnostna opozorila Kadar se npr. brusilni kolut zatakne v obdelovanec za brušenje in ločevanje ali zablokira, se lahko rob brusilnega koluta, ki je vtaknjen v obdelovanec, zatakne in s tem se brusil- a) uporabljajte izključno brusilna telesa, ni kolut lahko odlomi ali povzroči povratni udarec.
 • Seite 52: Posebna Varnostna Opozorila Za Brušenje S Smirkovim Papirjem

  Obdelovanec mora biti podprt Za majhen vrtalni stroj na obeh straneh koluta in sicer tako v bližini PMGS 12 B2 in napajalnik ločevalnega koluta kot tudi na robu. PMGS 12 B2-1 specifična f) Bodite še posebno previdni pri »rezanju varnostna navodila žepov«...
 • Seite 53: Začetek Uporabe

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Začetek uporabe Začetek uporabe ker v primeru zdrsa obstaja nevarnost poškodb. Izogibajte se stiku z brusilnim orodjem, Naprave nikoli ne uporabljajte nena- med delovanjem. mensko in jo vedno uporabljajte z ori- NEVARNOST POŽARA ZARADI ginalnimi deli / priborom.
 • Seite 54: Vklop / Izklop / Nastavitev Števila Vrtljajev

  Začetek uporabe Vklop / Izklop / Nastavitev Nastavitev primernega števila vrtljajev: števila vrtljajev Številka na re- Material za gulatorju števila obdelovanje Vklop / Izklop / Nastavitev števila vrtljajev vrtljajev: Plastika in materiali z Vtič priključite na napajalnik , tako da nizkim tališčem ga vtaknete v za to predvideno vtično Kamnine, Keramika...
 • Seite 55: Nasveti In Triki

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Funkcija Oprema uporaba Garancija velja le za napake pri materialu ali izde- lavi, ne pa tudi za poškodbe pri transportu, potrošne Ločevanje in Ločilne Obdelava kovin, žaganje ploščice plastike in lesa dele ali za poškodbe lomljivih delov, npr.
 • Seite 56: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Komplet za modeliranje in graviranje PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Serijska številka: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 57: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 59 Seznam obsahu Úvod Předpokládané použití ....................Strana 60 Výbava ..........................Strana 60 Rozsah dodávky ......................Strana 61 Technické údaje ......................Strana 61 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí ...Strana 61 1. Bezpečnost na pracovišti ...................Strana 62 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 62 3. Bezpečnost osob ......................Strana 62 4.
 • Seite 60: Úvod

  Nebezpečí výbuchu! Obal a přístroj likvidujte ekologicky! Modelářská a gravírovací sada značné nebezpečí zranění. Za škody vzniklé při PMGS 12 B2 používání v rozporu s předpokládaným využitím výrobce neručí. Není určeno pro řemeslné použití. Úvod Výbava Před prvním uvedením do provozu se se- Minivrtačka:...
 • Seite 61: Rozsah Dodávky

  To může zatížení vibracemi po celou dobu práce Rozsah dodávky značně snížit. 1 minivrtačka 1 napájecí díl Síťový zdroj PMGS 12 B2-1: 1 plastový kufřík VSTuP / Input: 1 sada příslušenství (50 dílů) Jmenovité napětí: 230 V∼ 50 Hz 1 návod k obsluze...
 • Seite 62: Bezpečnost Na Pracovišti

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí 1. Bezpečnost na pracovišti venkovní prostředí. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní prostředí zmen- a) udržujte své pracoviště v čistotě a dob- šuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. ře osvětlené. Nepořádek a neosvětlené f) Pokud nelze provoz elektrického nářa- dí...
 • Seite 63: Používání A Zacházení S Elektrickým Nářadím

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí váděnou činnost. Používání elektrického doby nebo dlouhé vlasy mohou být otáčejícími se díly zachyceny. nářadí k jiným účelům než k předpokládanému g) Když jsou namontována zařízení na použití může vést k nebezpečným situacím. odsávání a zachycování prachu, ujis- těte se, že jsou připojená...
 • Seite 64: Zpětný Ráz A Příslušné Bezpečnostní Pokyny

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí použitím vložené nástroje, jako jsou být zachycen a vaše ruka nebo paže se může brusné kotouče vzhledem k odštěpení dostat do otáčejícího se vloženého nástroje. a trhlinám, brusné talíře vzhledem k Elektrický nástroj nikdy neodložte, trhlinám, otěru nebo silnému opotře- nedostane-li se předtím vložený...
 • Seite 65: Zvláštní Pokyny K Broušení A Rozbrušování

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí a) Držte elektrický nástroj pevně a uveďte klad: Nikdy nebruste s boční plochou své tělo a paže do polohy, v níž můžete rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací síly zpětného rázu zachytit. Použijte kotouče jsou určeny k úběru materiálu hranou vždy přídavné...
 • Seite 66: Zvláštní Bezpečnostní Pokyny K Broušení Brusným Papírem

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí b) Doporučuje-li se ochranný poklop, za- Jinak se může kotouč zaháknout, vyskočit z ob- braňte tomu, aby se ochranný poklop robku nebo způsobit zpětný ráz. e) Desky nebo obrobky podepřete, aby a drátěný kartáč dotýkaly. Kartáče na se zmenšilo riziko zpětného rázu uvíz- talíře a hrnce mohou přítlačným tlakem a od- nutým rozbrušovacím kotoučem.
 • Seite 67: Uvedení Do Provozu

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí / Uvedení do provozu Zamezte broušení barev obsahujících Stiskněte aretaci vřetena a držte je stisknuté. olovo nebo jiných zdraví škodlivých Vložte upínací kleštinu do závitové vložky a materiálů. pak našroubujte upínací matici pomocí Materiál obsahující azbest se nesmí kombinovaného klíče na závit.
 • Seite 68: Tipy A Triky

  Uvedení do provozu / Údržba a čištění / Servis / Záruka Funkce Příslušen- Použití Dřevo obrábějte s vysokými otáčkami. ství Čištění, leštění a práce s látkovými kotouči pro- Broušení Brusné kotou- Broušení kameniny, vádějte se středními otáčkami. če , brus- dřeva, jemné...
 • Seite 69: Likvidace

  EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 Hotline: 800 143873 EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008 e-mail: kompernass@lidl.cz Typ/označení výrobku: IAN 66445 Modelářská a gravírovací sada PMGS 12 B2 Rok výroby: 09–2011 Likvidace Sériové číslo: IAN 66445 Obal se skládá z ekologických materiá- Bochum, 30.09.2011 lů, které...
 • Seite 71 Zoznam obsahu Úvod Určený účel použitia .....................Strana 72 Výbava ..........................Strana 72 Rozsah dodávky ......................Strana 73 Technické údaje ......................Strana 73 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje ........................Strana 73 1. Bezpečnosť na pracovnom mieste ................Strana 74 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 74 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 74 4.
 • Seite 72: Úvod

  Obal a prístroj likvidujte v súlade s pred- Nebezpečenstvo výbuchu! pismi na ochranu životného prostredia! Modelárska a gravírovacia veľké nebezpečenstvo úrazu. Výrobca neručí za súprava PMGS 12 B2 škody vzniknuté použitím v rozpore s určeným úče- lom použitia. Prístroj nie je určený na profesionálne použitie. Úvod Výbava...
 • Seite 73: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky doby výrazne znížiť. 1 ks Malá vŕtačka 1 sieťový diel Sieťový diel PMGS 12 B2-1: 1 plastový kufor VSTuP / Input: 1 súprava príslušenstva (50 dielov) Menovité napätie: 230 V∼ 50 Hz 1 návod na obsluhu...
 • Seite 74: Bezpečnosť Na Pracovnom Mieste

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť na Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko pracovnom mieste úrazu elektrickým prúdom. e) Keď pracujete s elektrickým nástrojom a) udržujte svoj pracovný priestor čistý vonku, používajte len predlžovací a dobre osvetlený. V pracovných priesto- kábel určený...
 • Seite 75: Používanie A Zaobchádzanie S Elektrickým Nástrojom

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje vajte rovnováhu. Tak môžete elektrický opraviť. Príčinou mnoných úrazov je zle udr- nástroj v neočakávaných situáciách lepšie kon- žiavaný elektrický nástroj. Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. trolovať. Noste vhodné oblečenie. Nenoste širo- Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými ké...
 • Seite 76 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje e) Vonkajší priemer a hrúbka vloženého vstupuje do pracovnej oblasti, musí nástroja musí zodpovedať rozmero- nosiť osobný ochranný výstroj. Úlomky vým údajom vášho elektrického nára- nástroja alebo zlomené vložené nástroje môžu dia. Vložené nástroje s nesprávnymi rozmermi odlietavať...
 • Seite 77: Spätný Ráz A Príslušné Bezpečnostné Upozornenia

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Spätný ráz a príslušné Rotujúci vložený nástroj má na rohoch, ostrých hra- bezpečnostné upozornenia nách alebo po odrazení sklon k zaseknutiu. Dô- sledkom toho je strata kontroly alebo spätný ráz. e) Nepoužívajte list reťazovej píly alebo Spätný...
 • Seite 78: Ďalšie Osobitné Bezpečnostné Upozornenia K Rozbrusovaniu

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Ďalšie osobitné bezpečnostné Osobitné bezpečnostné upozornenia k rozbrusovaniu upozornenia k brúseniu brúsnym papierom a) Vyhýbajte sa zablokovaniu rozbruso- vacieho kotúča alebo nadmernému Nepoužívajte predimenzované brúsne pritláčaniu. Nevykonávajte nadmerne listy, ale riaďte sa údajmi výrobcu hlboké...
 • Seite 79: Uvedenie Do Prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje / Uvedenie do prevádzky POZOR! Nástroj sa po vypnutí zastavuje Prístroj musí byť dobehom! Nedotýkajte sa rýchlo vždy čistý, suchý a bez oleja alebo mazacích tukov. sa otáčajúcich nástrojov. Tento prístroj nie je určený na tom, aby ho pou- Obrobok zabezpečte žívali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzic- proti pohybu.
 • Seite 80: Zapnutie A Vypnutie / Nastavenie Rozsahu Otáčok

  Uvedenie do prevádzky Nastavenie vhodných otáčok: Upínací tŕň nasadzujte tak, ako je uvedené v elektrickom nástroji. Číslo na regu- Obrábaný materiál Pomocou skrutkovača kľúča uvoľnite skrut- lácii otáčok ku upínacieho tŕňa plasty a materiály s nízkou Nasaďte požadovaný nasadzovací nástroj teplotou topenia medzi dve podložky na skrutke.
 • Seite 81: Tipy A Triky

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruka / Likvidácia Funkcia Príslušen- Použitie ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače stvo alebo akumulátory. Výrobok je určený výlučne na rezanie reznékotúče opracovávanie kovu, súkromné používanie a nie na komerčné účely. plastov a dreva Záruka prestáva platiť...
 • Seite 82: Vyhlásenie O Zhode / Výrobca

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ/označenie prístroja: modelárska a gravírovacia súprava PMGS 12 B2 Rok výroby: 09–2011 Sériové číslo: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Manažér kvality - Technické zmeny v súvislosti s ďalším vývojom sú...
 • Seite 83 Besondere Sicherheitshinweise zum Sandpapierschleifen ......... Seite 90 Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren .............. Seite 91 Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten ......... Seite 91 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2 und Netzteil-PMGS 12 B2-1 ..................Seite 91 Inbetriebnahme Werkzeug / Spannzange einsetzen / wechseln ............Seite 92 Ein- und ausschalten / Drehzahlbereich einstellen ............
 • Seite 84: Einleitung

  Verpackung und Gerät umweltgerecht Explosionsgefahr! entsorgen! Modellbau- und Gravierset bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallge- PMGS 12 B2 fahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht für gewerblichen Einsatz bestimmt. Einleitung Ausstattung Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 85: Lieferumfang

  Dies kann die Schwingungsbelastung über den 1 Netzteil gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. 1 Kunststoffkoffer 1 Zubehör-Set (50 Teile) 1 Bedienungsanleitung Netzteil PMGS 12 B2-1: EINGANG / Input: Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Technische Daten AuSGANG / Output: Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2:...
 • Seite 86: Arbeitsplatzsicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Kanten oder sich bewegenden Gerä- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). teteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. 1. Arbeitsplatzsicherheit e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Verlängerungskabel, die auch für den...
 • Seite 87: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- Stromversorgung anschließen, kann dies zu zeuge außerhalb der Reichweite von Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Kindern auf. Lassen Sie Personen das Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät nicht benutzen, die mit diesem Elektrowerkzeug einschalten.
 • Seite 88 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge das Gerät eine Minute lang mit Höchst- Anweisungen nicht beachten, kann es zu elek- drehzahl laufen. Beschädigte Einsatzwerk- trischem Schlag, Feuer und / oder schweren Verletzungen kommen. zeuge brechen meist in der Testzeit. Tragen Sie persönliche Schutz- b) Normativer Satz / Hinweis für dieses Werkzeug ausrüstung.
 • Seite 89: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut laufen, während Sie es tragen. Ihre fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit die Rückschlagkräfte abfangen können.
 • Seite 90: Weitere Besondere Sicherheitshinweise Zum Trennschleifen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge an Sicherheit erreicht wird, d.h. der c) Falls die Trennscheibe verklemmt kleinstmögliche Teil des Schleifkör- oder Sie die Arbeit unterbrechen, pers zeigt offen zur Bedienperson. schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Still- Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor stand gekommen ist.
 • Seite 91: Besondere Sicherheitshinweise Zum Polieren

  Asbesthaltiges Material darf nicht bear- Sicherheitshinweise beitet werden. Asbest gilt als krebserregend. für Kleinbohrmaschine Bearbeiten Sie keine angefeuchteten PMGS 12 B2 und Materialien oder feuchte Flächen. Netzteil-PMGS 12 B2-1 HINWEIS! Belasten Sie das Gerät im Betrieb nicht derart stark, dass Stillstand eintritt!
 • Seite 92: Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Ein- und ausschalten / ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si- Drehzahlbereich einstellen cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Einschalten / Drehzahlbereich einstellen: Inbetriebnahme Schließen Sie den Stecker an das Netzteil an, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Ein- Verwenden Sie das Gerät niemals steckvorrichtung stecken (siehe Abb.
 • Seite 93: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Funktion Zubehör Verwendung Geeignete Drehzahl einstellen: Schleifen Schleifschei- Schleifarbeiten an Ziffer an der zu bearbeitendes Gestein, Holz, feine Drehzahlregu- Material Schleifbits Arbeiten an harten lierung Materialien, wie Kunststoff und Werkstoffe mit Keramik oder le- niedrigem Schmelzpunkt giertem Stahl...
 • Seite 94: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf Service Schweiz auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Tel.: 0842 665566 Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Nur so kann eine kostenlose Einsendung max.
 • Seite 95: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-3:2007+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Modellbau- und Gravierset PMGS 12 B2 Herstellungsjahr: 09–2011 Seriennummer: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 96 IAN 66445 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2011 · Ident.-No.: PMGS12B2092011-4...