Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PMGS 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Modellbau- und gravierset
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PMGS 12 B2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2
MODELLING AND
ENGRAVING SET
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
MODELLBYGGE- OCH GRAVERINGSSET
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
MODELLBAU- UND GRAVIERSET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PIENOISMALLIRAKENNUS-
JA KAIVERRUSSARJA
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
MODELBYGNINGS- OG
GRAVERINGSSÆT
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PMGS 12 B2

Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 B2

 • Seite 1 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND PIENOISMALLIRAKENNUS- ENGRAVING SET JA KAIVERRUSSARJA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MODELLBYGGE- OCH GRAVERINGSSET MODELBYGNINGS- OG GRAVERINGSSÆT Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Översättning av bruksanvisning i original Brugs- og sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Special safety advice for abrading using sandpaper ..........Page 12 Special safety advice for polishing ................Page 12 Special safety advice for working with wire brushes ..........Page 12 Device-specific safety instructions for small drill PMGS 12 B2 and mains adapter-PMGS 12 B2-1 ..................Page 12 Operation Inserting or replacing a tool / collet ................Page 13...
 • Seite 6: Introduction

  Modelling and engraving set and sawing of wood, metal, plastic, ceramic or stone PMGS 12 B2 in dry rooms. Any other use or modification to the drill / grinder shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The...
 • Seite 7: Included Items

  This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working. Included items Mains adapter PMGS 12 B2-1: 1 Small drill INPuT: 1 Mains adapter...
 • Seite 8: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an powered by rechargeable batteries (without a electrical power tool always use ex- mains lead). tension cables that are also approved for use outdoors. The use of an extension 1.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools hair, clothing and gloves clear of mov- cutting edges are less likely to jam and are ing parts. Loose clothing, jewellery or long easier to control. g) use the electrical power tool, accesso- hair can become trapped in moving parts.
 • Seite 10: Safety Advice Relating To Kickback

  General safety advice for electrical power tools f) Grinding discs, flanges, grinding electricity cables or the device’s mains wheels or other accessories must fit lead. Contact with a live wire could cause exactly on to the spindle of your elec- metal parts of the device to become live and trical power tool.
 • Seite 11: Special Safety Advice Relating To Grinding And Disc-Cutting

  General safety advice for electrical power tools Special safety advice relating grinding disc to penetrate the workpiece, become to grinding and disc-cutting trapped there and either free itself or kickback. The grinding disc moves towards or away from the op- a) Always use the guard designed for erator, depending on the direction of movement of the type of abrasive consumable you...
 • Seite 12: Special Safety Advice For Abrading Using Sandpaper

  PMGS 12 B2 and mains f) Be particularly careful when pocket adapter-PMGS 12 B2-1 cutting in existing walls or other areas where you cannot see what you are cut- ting into.
 • Seite 13: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation Operation Avoid contact with moving sanding or grinding tools. DANGER OF FIRE FROM FLyING Never use the device for a purpose SPARKS! Abrading metal creates for which it was not intended or with non-original parts / accessories.
 • Seite 14: Advice On Working With Materials / Tools / Speed Ranges

  Operation Connect the device to the power supply by Examples of appropriate tool selection Function: inserting the mains plug into the socket. Press down the ON / OFF switch and then Function Accessory Application move it in direction of the rotational speed con- Drilling Drilling wood HSS drill...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and cleaning and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after The device is maintenance-free. unpacking the appliance, at the latest, two days after Clean all the dirt off the drill / grinder.
 • Seite 16: Conformity Declaration / Manufacturer

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Modelling and engraving set PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Serial number: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 17 Eritysturvallisuusohjeet hiekkapaperilla hiontaan ............Sivu 24 Erityiset turvallisuusohjeet kiillotustöihin ................ Sivu 24 Erityiset turvallisuusohjeet teräsharjoilla työskentelyyn ..........Sivu 24 Pienoisporakoneen PMGS 12 B2 ja verkkolaitteen PMGS 12 B2-1 laitekohtaiset turvaohjeet ....................Sivu 24 Käyttöönotto Työkalun / kiinnitysholkin kiinnittäminen / vaihtaminen ..........Sivu 25 Päälle- ja poiskytkeminen / Pyörimisnopeusalueen asettaminen .........
 • Seite 18: Aluksi

  Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Näin käyttäydyt oikein! Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystä- Räjähdysvaara! vällisesti! Pienoismallirakennus- ja ystenmukaisena ja sisältää huomattavia onnettomuus- Kaiverrussarja PMGS 12 B2 vaaroja. Määräystenvastaisesta käytöstä syntyneistä vahingoista valmistaja ei ota mitään vastuuta. Aluksi Varusteet Tutustu ennen käyttöönottoa laitteeseen, sen Pienoisporakone: käyttöohjeisiin ja sähkölaitteita koskeviin...
 • Seite 19: Toimituslaajuus

  1 Monitoimiavaimen nissä, mutta ei työkäytössä. Tämä saattaa vähentää merkittävästi liikerasitusta kokonaistyöskentelyajan kestäessä. Toimituslaajuus 1 Pienoisporakone Verkkolaite PMGS 12 B2-1: 1 Verkkolaite SISääNMENO / Input: 1 Muovilaukku Nimellisjännite: 230 V∼ 50 Hz 1 Tarvikesarja (50 osaa) 1 Käyttöohje...
 • Seite 20: Työpaikkaturvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirta- kytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huono 3. Henkilöiden turvallisuus valaistus voivat johtaa tapaturmiin. älä käytä laitetta räjähdys- vaarallisessa ympäristössä, a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, jossa säilytetään helposti mitä...
 • Seite 21: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 4. Sähkötyökalujen huolellinen Kaikkien käyttöjen käsittely ja käyttö turvallisuusohjeet a) älä ylirasita laitetta. Käytä työssäsi yhteiset turvallisuusohjeet hiontaan, tätä työtä varten tarkoitettua sähkö- hiontaan hiekkapaperilla, teräsharjan työkalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa käyttöön, kiillottamiseen ja katkaisuhio- työskentelet paremmin ja varmemmin sen teho- miseen: alueella.
 • Seite 22: Jos Kone Iskee Takaisin - Turvallisuusohjeet Käyttäjälle

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet ole irronneet tai katkenneet. Jos säh- jolloin kädet tai käsivarret ovat vaarassa joutua kötyökalu tai hiomatyökalu on pääs- pyörivään työkaluun. syt putoamaan, tarkista ettei se ole Laske sähkötyökalu käsistäsi vasta vioittunut, tai käytä ehjää työkalua. sitten, kun hiomalaikka on lakannut Kun käytettävä...
 • Seite 23: Erityisiä Turvallisuusohjeita Hiontaan Ja Katkaisutöihin

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu man tehokkaasti ja tarjoaa parhaan voidaan välttää, kun noudatetaan seuraavassa esi- mahdollisen suojan koneen käyttäjälle. tettyjä sopivia varotoimenpiteitä. Suojuksen on suojattavaa käyttöhenkilöä rikki- a) Pidä sähkötyökalua tukevassa ottees- näisiltä, sinkoilevilta osilta ja tahattomalta kos- sa ja katso, että...
 • Seite 24: Eritysturvallisuusohjeet Hiekkapaperilla Hiontaan

  Pienoisporakoneen PMGS hyvä asettaa tuet laikan molemmin puolin sekä 12 B2 ja verkkolaitteen leikkuulaikan lähelle että myös reunaan. PMGS 12 B2-1 laitekohtai- f) Noudata erityistä varovaisuutta, kun set turvaohjeet leikkuukohde on seinässä tai kohdas- sa, joka ei ole kokonaan näkyvissä.
 • Seite 25: Käyttöönotto

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönotto Käytä hengityssuojainta! Ota mahdollisesti käytetty työkalu pois. Työnnä tarvittava työkalu kiristysmutterin läpi, ennen kuin laitat sen työkalukuiluun sopivaan MyRKyLLISIä HöyRy- kiinnitysholkkiin Jä! Huolehdi muovien, maalien ja lakkojen Paina karalukitusta ja pidä sitä painettuna. työstön yhteydessä riittävästä tuuletuksesta. Pistä...
 • Seite 26: Vihjeitä Ja Niksejä

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu Tehtävä Tarvikkeet Käyttö Selvitä pyörimisnopeusalue sinkin, sinkkiseoksen, alumiinin, kuparin ja lyijyn työstämiseen kokeen Lian poisto Muoviharjat Esim. vaikeasti luok- avulla koekappaleilla. sepäästävän muovi- kotelon puhdistus tai Työstä muoveja ja materiaaleja, joissa on alempi ovilukon ympäristö- sulamispiste, alemmalla pyörimislukualueella.
 • Seite 27: Hävittäminen

  Tel.: 010309 3582 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 e-mail: kompernass@lidl.fi EN 61000-3-3:2008 IAN 66445 Tyyppi / Laitemerkinnät: Pienoismallirakennus- ja Kaiverrussarja PMGS 12 B2 Hävittäminen Date of manufacture (DOM): 09–2011 Sarjanumero: IAN 66445 Pakkaus on valmistettu ympäristöystäväl- lisistä kierrätettävistä materiaaleista. Bochum, 30.09.2011 älä heitä sähkötyökaluja talousjätteiden joukkoon!
 • Seite 29 Speciella säkerhetsanvisningar för slipning med sandpapper ........Sidan 36 Speciella säkerhetsanvisningar för polering..............Sidan 36 Speciella säkerhetsanvisningar för arbete med stålborstar ..........Sidan 36 Verktygssspecifika säkerhetsanvisningar för miniborrmaskin PMGS 12 B2 och nätdel PMGS 12 B2-1 ....................Sidan 36 Användning Sätt i / byt ut verktyget / spännhylsan ................Sidan 37 PÅ...
 • Seite 30: Inledning

  Lämna in förpackningen och appara- Explosionsrisk! ten till miljövänlig återvinning! Modellbygge- och graveringsset vändning och kan medföra svåra olycksfallsrisker. PMGS 12 B2 Tillverkaren ansvarar inte för skador vilka kan härle- das ur felaktig hantering. Endast avsett för privat bruk. Inledning De olika delarna Innan du börjar använda verktyget: Gör...
 • Seite 31: I Leveransen Ingår

  1 Kombinyckel startats utan att verkligen användas. Detta kan reducera svängningsbelastningen väsentligt under den totala arbetstiden. I leveransen ingår 1 Miniborrmaskin Nätdel PMGS 12 B2-1: 1 Nätdel INGåNG / Input: 1 Transportväska i plast Märkspänning: 230 V∼ 50 Hz 1 Tillbehörssats (50 delar) 1 Bruksanvisning uTGåNG / Output:...
 • Seite 32: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen f) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste användas i fuktig omgivning. a) Se till att arbetsplatsen är städad och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken ombesörj ordentlig belysning. Oreda för elstötar. och dålig belysning kan medföra olycksfall. Använd inte verktyget i ex- 3.
 • Seite 33: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Säkerhetsanvisningar Använd sådan utrustning för att minska förekom- för all användning mande damm och därmed förbundna risker. Gemensamma säkerhetsanvisningar för 4. Omsorgsfull hantering och slipning, slipning med sandpapper, arbete användning av elverktyg med stålborstar, polering och kaprondeller: a) överbelasta inte maskinen! Använd a) Detta elverktyg skall användas som rätt elverktyg för respektive arbete.
 • Seite 34: Bakslag Och Motsvarande Säkerhetsanvisningar

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg hörsverktyg. Håll avstånd till det rote- n) Rengör elverktygets ventilationsöpp- rande tillbehörsverktyget och starta ningar regelbundet. Motorfläkten drar in verktyget på högsta varvtal, låt det damm i maskinhuset, mycket metalldamm kan gå i ca. en minut. Ett skadat tillbehörsverk- förorsaka elektriska risker.
 • Seite 35: Speciella Säkerhetsanvisningar För Slipning Och Kaprondeller

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg c) undvik att placera kroppen i det för kaprondeller kan se annorlunda ut än flän- området där elverktyget kan tänkas sar för övriga slipskivor. hamna vid ett eventuellt bakslag. e) Använd aldrig skadade eller deforme- rade kaprondeller i större elverktyg. Bakslaget driver elverktyget i motsatt riktning till slipskivans rörelse vid blockeringspunkten.
 • Seite 36: Speciella Säkerhetsanvisningar För Slipning Med Sandpapper

  Asbest är kan framkalla cancer. hetsanvisningar för mini- Bearbeta inte fuktigt material eller borrmaskin PMGS 12 B2 fuktiga ytor. och nätdel PMGS 12 B2-1 INFORMATION! Belasta inte apparaten så starkt under drift, att den stannar! Använd alltid följande skydd- Låt alltid den frånkopp-...
 • Seite 37: Användning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Användning Barn och personer med bristande kunskaper Dra åt spänndornets skruv med hjälp av eller erfarenhet samt personer med nedsatta kombinyckeln fysiska, motoriska hinder, handikappade perso- ner eller barn skall om möjligt inte använda På / AV / Ställa in hastighet apparaten utan uppsikt eller handledning av säkerhetsansvarig person.
 • Seite 38: Tips Och Tricks

  Användning / Rengöring och skötsel / Service / Garanti Tips och tricks Ställa in lämplig hastighet: Siffra för varv- Material som Tryck inte för hårt i verktyget under arbetet, det in- talsreglering bearbetas spända verktyget kan brista och / eller skada verk- Plast och material med låg tyget.
 • Seite 39: Avfallshantering

  Avfallshantering EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Förpackningen består av miljövänligt Typ / Beteckning: material som kan avfallshanteras vid Modellbygge- och graveringsset PMGS 12 B2 lokala återvinningsställen. Kasta inte elverktyg i Date of manufacture (DOM): 09–2011 hushållssoporna! Serienummer: IAN 66445 Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EC gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller Bochum, 30.09.2011...
 • Seite 41 Særlige sikkerhedsanvisninger til slibning med sandpapir .......... Side 48 Særlige sikkerhedsanvisninger til polering ..............Side 48 Særlige sikkerhedsanvisninger til arbejdet med metalbørster ........Side 48 Specificerede sikkerhedshenvisninger for miniboremaskinen PMGS 12 B2 og strømforsyningen PMGS 12 B2-1 ................. Side 48 Ibrugtagning Værktøj / spændetang Isætning / udskiftning af værktøj / spændetang .....
 • Seite 42: Indledning

  Modelbygnings- og metal, plastik, keramik eller stenmasser i tørre værelser. graveringssæt PMGS 12 B2 Enhver anden anvendelse eller ændringer af appa- ratet gælder som værende i strid med formålet og frembyder fare for alvorlige uheld. I tilfælde af ska- Indledning der som følge af sådan anvendelse eller ændring...
 • Seite 43: Indhold

  1 Universalnøgle apparatet er slukket, eller ganske vist er tændt, men egentlig ikke anvendes. Dette kan reducere sving- ningsbelastningen over hele tidsrummet betydeligt. Indhold Strømforsyning PMGS 12 B2-1: 1 Miniboremaskine INDGANG / Input: 1 Netdel 1 Plastikkuffert Nominel spænding: 230 V∼ 50 Hz 1 Sæt tilbehør (50 dele)
 • Seite 44: Sikkerhed På Arbejdsstedet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj eller dele af apparatet der er i bevæ- Begrebet „elektroværktøj“ der anvendes i sikkerheds- gelse. Beskadigede eller forsnoede ledninger anvisningerne, relaterer sig til elektriske redskaber der anvendes med ledning til lysnettet og til akku- forhøjer risikoen for elektrisk stød. e) Til arbejde med elektriske redskaber mulatordrevne elektriske redskaber (uden ledning under åben himmel, skal der anven-...
 • Seite 45: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj e) undgå at indtage anormal kropshold- ikke er fastklemt, om noget dele er ning. De skal sørge for at De står knækket eller beskadiget så appara- sikkert og hele tiden er i balance. tets funktion er forstyrret. Beskadige- de dele skal repareres før apparatet På...
 • Seite 46: Tilbageslagvirkning Og Tilsvarende Sikkerhedsanvisning

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj stort som det maksimale omdrejnings- Andre personer skal være på sikker tal der er angivet til denne. Tilbehør der afstand fra arbejdsområdet. Enhver der betræder arbejdsområdet, skal roterer hurtigere end maskinen tillader, kan gå være iført personligt sikkerhedsudstyr. itu eller flyve omkring.
 • Seite 47: Specielle Sikkerhedsanvisninger Til Slibning Og Bortslibning

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning osv. Hvis det sætter sig fast eller blokerer kommer sager hyppigt tilbagestød eller kontrollen over det til et pludseligt stop for det roterende tilbehør. elektroværktøjet mistes. Derved får et elektrisk redskab ude af kontrol en stærk impulse mod tilbehørets omdrejningsretning Specielle sikkerhedsanvisnin- på...
 • Seite 48: Særlige Sikkerhedsanvisninger Til Slibning Med Sandpapir

  Specificerede sikkerheds- skal støttes på begge sider af skiven - både i henvisninger for minibore- nærheden af skiven og på kanten. maskinen PMGS 12 B2 og f) Særlig forsigtighed er på sin plads strømforsyningen PMGS ved dybtgående snit i eksisterende 12 B2-1 vægge eller andre områder der ikke...
 • Seite 49: Ibrugtagning

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning Ibrugtagning undgå berøring med løbende slibe- værktøj. BRANDFARE FRA FLyVENDE Apparatet må aldrig benyttes i strid GNISTER! Hvis De sliber metal, med formålet og kun med originale dele / tilbehør. Anvendelse af andre dele eller opstår der gnister.
 • Seite 50: Til- Og Frakobling / Indstilling Af Omdrejningstal

  Ibrugtagning Ciffer på om- Materiale, som Til- og frakobling / indstilling drejningstalre- skal bearbejdes af omdrejningstal guleringen Start / indstilling af omdrejningstal: Blødt træ metal Slut stikket til strømforsyningen , idet De Hårdt træ sætter den i den tilsigtede stikmekanisme Stål (se illustration C).
 • Seite 51: Tips Og Tricks

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring / Service / Garanti / Bortskaffelse Tips og tricks Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anven- delse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget Hvis der udøves for voldsomt tryk, kan det isatte af vores autoriserede service-afdeling, ophører værktøj gå...
 • Seite 52: Overensstemmelseserklæring / Producent

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Betegnelse for apparatet: Modelbygnings- og graveringssæt PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Serienummer: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer som følge af videreudviklingen forbeholdes.
 • Seite 53 Besondere Sicherheitshinweise zum Sandpapierschleifen .........Seite 60 Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren ..............Seite 61 Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten .........Seite 61 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2 und Netzteil-PMGS 12 B2-1 ..................Seite 61 Inbetriebnahme Werkzeug / Spannzange einsetzen / wechseln ............Seite 62 Ein- und ausschalten / Drehzahlbereich einstellen ............Seite 62...
 • Seite 54: Modellbau- Und Gravierset

  Verpackung und Gerät umweltgerecht Explosionsgefahr! entsorgen! Modellbau- und Gravierset bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallge- PMGS 12 B2 fahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht für gewerblichen Einsatz bestimmt. Einleitung Ausstattung Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 55: Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Dies kann die Schwingungsbelastung über den 1 Netzteil gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. 1 Kunststoffkoffer 1 Zubehör-Set (50 Teile) 1 Bedienungsanleitung Netzteil PMGS 12 B2-1: EINGANG / Input: Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Technische Daten AuSGANG / Output: Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2:...
 • Seite 56: Arbeitsplatzsicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Kanten oder sich bewegenden Gerä- Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- teteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug 1. Arbeitsplatzsicherheit im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Außenbereich zugelassen sind.
 • Seite 57: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- Schraubenschlüssel, bevor Sie das zeuge außerhalb der Reichweite von Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werk- Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem zeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden nicht vertraut sind oder diese Anwei- Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 • Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme drehzahl laufen. Beschädigte Einsatzwerk- trischem Schlag, Feuer und / oder schweren Verletzungen kommen. zeuge brechen meist in der Testzeit. Tragen Sie persönliche Schutz- b) Normativer Satz / Hinweis für dieses Werkzeug ausrüstung. Verwenden Sie je nicht anwendbar.
 • Seite 59: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Inbetriebnahme m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut laufen, während Sie es tragen. Ihre fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit die Rückschlagkräfte abfangen können.
 • Seite 60: Weitere Besondere Sicherheitshinweise Zum Trennschleifen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie an Sicherheit erreicht wird, d.h. der c) Falls die Trennscheibe verklemmt kleinstmögliche Teil des Schleifkör- oder Sie die Arbeit unterbrechen, pers zeigt offen zur Bedienperson. schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Still- Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor stand gekommen ist.
 • Seite 61: Besondere Sicherheitshinweise Zum Polieren

  Asbesthaltiges Material darf nicht bear- Sicherheitshinweise beitet werden. Asbest gilt als krebserregend. für Kleinbohrmaschine Bearbeiten Sie keine angefeuchteten PMGS 12 B2 und Materialien oder feuchte Flächen. Netzteil-PMGS 12 B2-1 HINWEIS! Belasten Sie das Gerät im Betrieb nicht derart stark, dass Stillstand eintritt!
 • Seite 62: Inbetriebnahme

  Sicherheit / Bedienung Ein- und ausschalten / ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si- Drehzahlbereich einstellen cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Einschalten / Drehzahlbereich einstellen: Inbetriebnahme Schließen Sie den Stecker an das Netzteil an, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Ein- Verwenden Sie das Gerät niemals steckvorrichtung stecken (siehe Abb.
 • Seite 63: Tipps Und Tricks

  Sicherheit / Bedienung Funktion Zubehör Verwendung Geeignete Drehzahl einstellen: Schleifen Schleifschei- Schleifarbeiten an Ziffer an der zu bearbeitendes Gestein, Holz, feine Drehzahlregu- Material Schleifbits Arbeiten an harten lierung Materialien, wie Kunststoff und Werkstoffe mit Keramik oder le- niedrigem Schmelzpunkt giertem Stahl Gestein, Keramik (siehe Abb.
 • Seite 64: Entsorgung

  Sicherheit / Bedienung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf Service Schweiz auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Tel.: 0842 665566 Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Nur so kann eine kostenlose Einsendung max.
 • Seite 65: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-3:2007+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Modellbau- und Gravierset PMGS 12 B2 Herstellungsjahr: 09–2011 Seriennummer: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 66 IAN 66445 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 09 / 2011 · Ident.-No.: PMGS12B2092011-FI / SE / DK...

Inhaltsverzeichnis