Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMGS 12 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Modellbau- und gravierset
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2
MODELLING AND ENGRAVING SET
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
SET GRAVARE ŞI MODELARE
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
SET ZA MODELIRANJE I GRAVIRANJE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
КОМПЛЕКТ ЗА МОДЕЛИРАНЕ
И ГРАВИРАНЕ
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
MODELLBAU- UND GRAVIERSET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 B2

 • Seite 1 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET SET ZA MODELIRANJE I GRAVIRANJE Operation and Safety Notes Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu SET GRAVARE ŞI MODELARE КОМПЛЕКТ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Special safety advice for abrading using sandpaper ..........Page 12 Special safety advice for polishing ................Page 12 Special safety advice for working with wire brushes ..........Page 12 Device-specific safety instructions for small drill PMGS 12 B2 and mains adapter-PMGS 12 B2-1 ..................Page 12 Operation Inserting or replacing a tool / collet ................Page 13...
 • Seite 6: Introduction

  Modelling and engraving set and sawing of wood, metal, plastic, ceramic or stone PMGS 12 B2 in dry rooms. Any other use or modification to the drill / grinder shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The...
 • Seite 7: Included Items

  This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working. Included items Mains adapter PMGS 12 B2-1: 1 Small drill INPuT: 1 Mains adapter...
 • Seite 8: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an powered by rechargeable batteries (without a electrical power tool always use ex- mains lead). tension cables that are also approved for use outdoors. The use of an extension 1.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools hair, clothing and gloves clear of mov- cutting edges are less likely to jam and are ing parts. Loose clothing, jewellery or long easier to control. g) use the electrical power tool, accesso- hair can become trapped in moving parts.
 • Seite 10: Safety Advice Relating To Kickback

  General safety advice for electrical power tools f) Grinding discs, flanges, grinding electricity cables or the device’s mains wheels or other accessories must fit lead. Contact with a live wire could cause exactly on to the spindle of your elec- metal parts of the device to become live and trical power tool.
 • Seite 11: Special Safety Advice Relating To Grinding And Disc-Cutting

  General safety advice for electrical power tools Special safety advice relating grinding disc to penetrate the workpiece, become to grinding and disc-cutting trapped there and either free itself or kickback. The grinding disc moves towards or away from the op- a) Always use the guard designed for erator, depending on the direction of movement of the type of abrasive consumable you...
 • Seite 12: Special Safety Advice For Abrading Using Sandpaper

  PMGS 12 B2 and mains f) Be particularly careful when pocket adapter-PMGS 12 B2-1 cutting in existing walls or other areas where you cannot see what you are cut- ting into.
 • Seite 13: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation Operation Avoid contact with moving sanding or grinding tools. DANGER OF FIRE FROM FLyING Never use the device for a purpose SPARKS! Abrading metal creates for which it was not intended or with non-original parts / accessories.
 • Seite 14: Advice On Working With Materials / Tools / Speed Ranges

  Operation Connect the device to the power supply by Examples of appropriate tool selection Function: inserting the mains plug into the socket. Press down the ON / OFF switch and then Function Accessory Application move it in direction of the rotational speed con- Drilling Drilling wood HSS drill...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and cleaning and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after The device is maintenance-free. unpacking the appliance, at the latest, two days after Clean all the dirt off the drill / grinder.
 • Seite 16: Conformity Declaration / Manufacturer

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Modelling and engraving set PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Serial number: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 17 Posebne sigurnosne upute za brušenje pješčanim papirom ........Stranica 24 Posebne sigurnosne upute za poliranje ..............Stranica 24 Posebne sigurnosne upute za rad sa čeličnim kefama ..........Stranica 24 Karakteristične sigurnosne upute za minijaturnu bušilicu PMGS 12 B2 i mrežni dio PMGS 12 B2-1 ..................Stranica 24 Stavljanje u pogon Alat / Stezna kliješta postavite / promijenite ..............Stranica 25...
 • Seite 18: Namjenska Uporaba

  Set za modeliranje i graviranje smatra se nenamjenskom i može uzrokovati znatne PMGS 12 B2 opasnosti od nesreće. Proizvođač ne preuzima nika- kvu odgovornost za štete prouzrokovane od nena- mjenske uporabe. Stroj nije namjenjen za korištenje uvod u obrtničke svrhe.
 • Seite 19: Opseg Pošiljke

  To može znatno 1 Kombinirani ključ smanjiti titrajno opterećenje, tijekom cijelog radnog vremena. Opseg pošiljke Mrežni dio PMGS 12 B2-1: uLAZNI NAPON / Input: 1 Minijaturna bušilica 1 Mrežni dio Nazivni napon: 230 V∼...
 • Seite 20: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  Opće sigurnosne upute za električni alat e) Kod rada na otvorenome koristite (sa mrežnim kabelom) i na električni alat sa aku- samo produžni kabel koji je dozvoljen mulatorskim pogonom (bez mrežnog kabela). za korištenje na otvorenome. Upotreba produžnog kabla namijenjenog za korištenje 1.
 • Seite 21: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat g) Ako se montira uređaje za usisavanje na način kako je propisano za ovaj i prihvaćanje prašine, uvjerite se u posebni tip uređaja. Pri tome uzmite to da su priključeni i da se pravilno u obzir radne uvjete i rad koji se izvodi.
 • Seite 22: Protuudarac I Odgovarajuće Sigurnosne Upute

  Opće sigurnosne upute za električni alat g) Ne rabite oštećeni uporabni alat. Prije k) Držite mrežni kabel podalje od rotira- svake uporabe, provjerite dali upo- jućeg uporabnog alata. Ukoliko izgubite rabni alat sadrži manjkavosti, kao kontrolu nad uređajem, mrežni kabel bi se mogao npr.
 • Seite 23: Posebne Sigurnosne Upute Za Brušenje I Rezno Brušenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat sigurnosti, to znači najmanji mogući dio Protuudarac je prouzrokovan pogrešnom ili manjka- brusnog tijela usmjeren je otvoreno vom uporabom električnog alata. Isti se može po- prema osobi koja ga poslužuje. Zaštitna moću prikladnih sigurnosnih mjera spriječiti, kao što je opisano u nastavku.
 • Seite 24: Posebne Sigurnosne Upute Za Brušenje Pješčanim Papirom

  Potrebno je podu- upute za minijaturnu prijeti izradak na obim stranama ploče i to u bušilicu PMGS 12 B2 i blizini rezne ploče kao i na rubu. mrežni dio PMGS 12 B2-1 f) Budite posebno oprezni kod “Džepnih rezova”...
 • Seite 25: Stavljanje U Pogon

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Stavljanje u pogon OTROVNI PLINOVI! Uklonite korišteni alat. Kod obrade umjetnih materijala, boja, lakova Provucite prvo predviđeni alat kroz zateznu ma- itd., vodite računa da je prostorija dovoljno ticu prije nego što ju umetnete u napinjajuća prozračena.
 • Seite 26: Upute Za Obradu Materijala / Alat / Opseg Brzine Vrtnje

  Stavljanje u pogon / Održavanje i čišćenje / Servis Funkcija Pribor uporaba upute za obradu materijala / alat / opseg brzine vrtnje Poliranje, Metalna Skidanje rđe Skidanje rđe četka Za obradu čelika i željeza ispod najveće brzine Ploče za Obrada različitih OPREZ! vrtnje, koristite zube za glodanje poliranje...
 • Seite 27: Jamstveni List

  Servis / jamstveni list / Otklanjanje otpada Otklanjanje otpada proizvođač ili korisnička služba. Time ćete zadržati sigurnost vaših uređaja Ambalaža se sastoji od materijala koja ne ugrožava okoliš i koju možete predati Jamstveni list na lokalnim mjestima za reciklažu. Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju Ne bacajte električni od 3 godine od datuma kupovine.
 • Seite 28: Izjava O Sukladnosti / Proizvođač

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 uputa / Naziv uređaja: Set za modeliranje i graviranje PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Serijski broj: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Menadžer kakvoće - Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.
 • Seite 29 Cuprins Introducere Utilizare conform destinaţiei ..................Pagina 30 Dotare ..........................Pagina 30 Setul de livrare ......................Pagina 31 Date tehnice ........................Pagina 31 Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice ..Pagina 31 1. Siguranţa la spaţiul de lucru ..................Pagina 32 2. Siguranţă electrică ....................Pagina 32 3.
 • Seite 30: Introducere

  Pericol de explozie! ecologic! Set gravare şi modelare alt mod sau modificarea aparatului nu este conformă PMGS 12 B2 cu destinaţia şi ascunde riscuri mari de accidentare. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de o utilizare neconformă desti- Introducere naţiei.
 • Seite 31: Setul De Livrare

  întreaga Setul de livrare perioadă de lucru. 1 minibormaşină 1 bloc de alimentare de la reţea Bloc de alimentare PMGS 12 B2-1: INTRARE/ Input: 1 trusă din material plastic 1 set de accesorii (50 de piese) Tensiune nominală: 230 V∼...
 • Seite 32: Siguranţa La Spaţiul De Lucru

  Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice 1. Siguranţa la spaţiul de lucru aprobate şi pentru exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru exterior reduce a) Menţineţi spaţiul dumneavoastră de riscul unei electrocutări. lucru curat şi bine iluminat. Dezordinea Dacă nu se poate evita utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed, folosiţi şi spaţii de lucru neiluminate pot duce la acci- un întrerupător de protecţie împotriva...
 • Seite 33: Utilizarea Şi Manipularea Uneltei Electrice

  Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice brul. Astfel puteţi controla mai bine unealta aparatului. Cauza a numeroase accidente o electrică în situaţii neaşteptate. reprezintă efectuarea în mod necorespunzător a f) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu pur- lucrărilor de întreţinere la nivelul uneltelor electrice. taţi îmbrăcăminte largă...
 • Seite 34 Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice de lucru trebuie să corespundă indica- în zona de lucru, trebuie să poarte ţiilor de dimensiune ale uneltei dvs. echipament personal de protecţie. electrice. Unelte de lucru cu o dimensiune Bucăţi rupte ale piesei de lucru sau unelte de necorespunzătoare nu pot fi suficient acoperite lucru rupte pot fi azvârlite şi pot cauza acci- sau controlate.
 • Seite 35: Recul Şi Instrucţiuni De Siguranţă Corespunzătoare

  Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice Recul şi instrucţiuni de siguranţă coşeze de pe piesa de lucru şi să se corespunzătoare blocheze. Unealta de lucru ce se află în rota- ţie tinde în cazul unghiurilor, muchiilor ascuţite Reculul este o reacţie bruscă în urma prinderii sau sau atunci când ricoşează, să...
 • Seite 36: Alte Instrucţiuni De Siguranţă Speciale Pentru Tăiere

  Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice e) Nu folosiţi discuri abrazive uzate ale trunde, poate cauza la tăierea conductelor de uneltelor electrice mai mari. Discurile gaz sau apă, cablurilor elelctrice sau altor abrazive pentru unelte electrice mai mari nu obiecte un recul.
 • Seite 37: Indicaţii De Siguranţă Specifice Pentru Minibormaşina Pgsm 12 B2 Şi Blocul De Alimentare Pgsm 12 B2

  Indicaţii generale de utilizare pentru unelte electrice / Punere în funcţiune Indicaţii de siguranţă spe- Nu prelucraţi materiale umezite sau cifice pentru minibormaşina suprafeţe umede. PGSM 12 B2 şi blocul de NOTĂ! În timpul utilizării nu exercitaţi asupra alimentare PGSM 12 B2-1 aparatului o presiune atât de puternică...
 • Seite 38: Pornire Şi Oprire / Reglarea Intervalului De Turaţie

  Punere în funcţiune Introduceţi bucşa elastică de strângere în cuprului şi a plumbului prin teste pe piese de elementul detaşabil al filetului şi strângeţi apoi probă. piuliţa de strângere pe filet cu ajutorul cheii Prelucraţi materialele plastice şi materialele cu combinate un punct de topire scăzut la un interval de tura- ţii reduse.
 • Seite 39: Sfaturi Şi Trucuri

  Punere în funcţiune / Revizie şi curăţare / Service / Garanţie Funcţie Accesoriu utilizare Service Polizare, Perie Îndepărtarea ruginii Dispuneţi repara- îndepărtarea de metal ruginii rea aparatelor dumneavoastră la un Discuri de Prelucrarea diverse- punct de service sau de către un elec- polizat lor metale şi materi- trician calificat, utilizându-se exclusiv...
 • Seite 40: Eliminarea Ecologică

  Vă rugăm să vă informaţi la administraţia locală cu privire la posibilităţile de eliminare a uneltelor elec- Tip/denumirea aparatului: trice vechi. Set gravare şi modelare PMGS 12 B2 Anul fabricaţiei: 09–2011 Număr de serie: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Manager de calitate - Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice în vede-...
 • Seite 41 Специфични инструкции за безопасност за работа с телени четки .... Cтраница 49 Специфични указания за безопасност на малката бормашина PMGS 12 B2 и захранващ блок PMGS 12 B2-1 ..........Cтраница 49 Пускане в действие Поставяне / смяна на инструмента / затягащата цанга ........Cтраница 50 Включване- и...
 • Seite 42: Увод

  не на околната среда! Комплект за моделиране пластмаса, керамика или камъни в сухи поме- и гравиране PMGS 12 B2 щения. Всяка друга употреба или промяна на машината се счита за противоречаща на услови- ята за ползване и носи значителен риск от злопо- Увод...
 • Seite 43: Обем На Доставката

  1 Пластмасов куфар ното натоварване за целия период в работен режим. 1 Комплект принадлежности (50 части) 1 Инструкция за употреба Захранващ блок PMGS 12 B2-1: Технически данни ВХОДЕН СИГНАЛ / Input: Номинално напрежение: 230 V∼ 50 Hz Малка бормашина PMGS 12 B2: ИЗХОДЕН...
 • Seite 44: Работно Място-Безопасност

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди за безопасност и указанията може да причинят Съществува голям риск от токов удар, ако токов удар, пожар и / или тежки наранявания. Вашето тяло е заземено. в) Предпазвайте вашите електроуреди За в бъдеще спазвайте всички указания от...
 • Seite 45: Употреба И Обслужване На Електроуреда

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди в) Избягвайте неволно включване. или да приберете уреда. Тези мерки Уверете се, че електроуредът е из- за безопасност ще предотвратят неволно ключен, преди да го включите в стартиране на електроуреда. мрежата, да го вдигнете или носите. г) Съхранявайте...
 • Seite 46 Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди всички инструкции за безопасност, ботният инструмент падне, проверете, указания, изображения и данни, дали е повреден или използвайте които получавате с уреда. Ако не неповреден работен инструмент. Щом проверите и поставите работ- спазвате следните указания , може да се ния...
 • Seite 47: Откат И Съответните Инструкции За Безопасност

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди Ако загубите контрол над уреда, захранва- Ако например шлифовъчна шайба заяде или щият кабел може да бъде прекъснат или блокира в детайла, ръбът на шлифовъчната захванат и вашата ръка или длан да попад- шайба, който...
 • Seite 48: Специфични Инструкции За Безопасност При Шлифоване И Рязане

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди са причина за откат или загуба на контрол предвидени за по-високите обороти на по- над електрическия инструмент. малките електрически инструменти и може да се счупят. Специфични инструкции за безопасност при шлифоване Други специфични инструк- и...
 • Seite 49: Специфични Инструкции За Безопасност За Шлифоване С Песъкоструене

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди Специфични указания за вика откат при рязане на газо- или водопро- безопасност на малката води, електрически кабели или други обекти. бормашина PMGS 12 B2 и захранващ блок PMGS Специфични инструкции за 12 B2-1 безопасност за шлифоване с...
 • Seite 50: Пускане В Действие

  Общи инструкции за безопасност при работа … / Пускане в действие Избягвайте шлайфането с бои, съ- Изместете най- напред предвидения инстру- държащи олово или други вредни за мент чрез затягащата гайка , преди да го здравето материали. поставите в подходящата затягаща гайка Не...
 • Seite 51: Указания За Обработка На Материал / Инструмент / Зона На Честота На Въртене

  Пускане в действие Функция Принад- Прилож- Указания за обработка на лежности ение материал / инструмент / зона на честота на въртене Фрезоване Битове за Разнообразни фрезоване дейности; Напр. Израб- Използвайте битове за фрезоване при отване на обработка на стомана и желязо при макси- неравности, мална...
 • Seite 52: Съвети И Трикове

  … / Поддръжка и почистване / Сервиз / Гаранция / Изхвърляне на уреда Съвети и трикове части или повреди по чупливите части, например изключвател или акумулаторни батерии. Про- Ако упражнявате много висок натиск, може дуктът е предназначен за ваша лична употреба, закрепеният...
 • Seite 53: Декларация За Съответствие / Производител

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Тип / Обозначение на продукта: Комплект за моделиране и гравиране PMGS 12 B2 Година на производство: 09–2011 Сериен номер: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Мениджър по качеството - Запазваме...
 • Seite 55 Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας για γυάλισμα ..............Σελίδα 63 Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας για εργασία με ψήκτρες ..........Σελίδα 63 Οδηγίες ασφαλείας για τη συγκεκριμένη συσκευή Πολυμηχάνημα PMGS 12 B2 και το τροφοδοτικό PMGS 12 B2-1 ...........Σελίδα 63 Θέση σε λειτουργία Εργαλείο / Εφαρμογή / αντικατάσταση λαβίδας σύσφιξης ........Σελίδα 64 Ενεργοποίηση...
 • Seite 56: Eισαγωγή

  Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη Κίνδυνος έκρηξης! συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! Σετ μοντελισμου και γκραβουρας Χρήση σύμφωνα με PMGS 12 B2 τους κανονισμούς Το πολυμηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Eισαγωγή εσωτερικούς χώρους για το τρύπημα, τη χάραξη, το στίλβωμα, τον καθαρισμό, το τρίψιμο, το κόψιμο...
 • Seite 57: Εξοπλισμός

  να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση κραδασμών 1 Πλαστικό βαλιτσάκι για το συνολικό χρονικό διάστημα εργασίας. 1 Σετ εξαρτημάτων (50 μέρη) 1 Οδηγίες χειρισμού Τροφοδοτικό PMGS 12 B2-1: ΕίΣοΔοΣ / Input: Τεχνικά δεδομένα Ονομαστική τάση: 230 V∼ 50 Hz ΕξοΔοΣ / Output: Πολυμηχάνημα...
 • Seite 58: Γενικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Γενικές υποδείξεις Το ανέπαφο βύσμα και η κατάλληλη πρίζα μει- ασφάλειας για ώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. ηλεκτρικά εργαλεία β) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, Διαβάστε όλες τις θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία. υποδείξεις...
 • Seite 59: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 4. Ασφαλής λειτουργία και χρήση Φοράτε προσωπικό προστα- β) ηλεκτρονικών συσκευών τευτικό εξοπλισμό και πάντα προστατευτικά γυαλιά. α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρη- Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός σιμοποιήστε το ηλεκτρονικό εργαλείο όπως είναι αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά που...
 • Seite 60: Υποδείξεις Ασφάλειας Για Όλες Τις Εφαρμογές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία συσκευής. Λάβετε υπόψη σας τις συν- στ) οι λειαντικοί τροχοί, οι φλάντζες, οι θήκες εργασίας και τις δραστηριότητες δίσκοι λείανσης ή τα άλλα εξαρτήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν. πρέπει να ταιριάζουν με ακρίβεια στην άτρακτο...
 • Seite 61: Ανάκρουση Και Αντίστοιχες Υποδείξεις Ασφάλειας

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία τον τομέα εργασίας σας. Όλα τα άτομα, υγρών ψυκτικών μέσων ίσως οδηγήσει σε ηλε- τα οποία εισέρχονται μέσα στον τομέα εργασίας, κτροπληξία. πρέπει να φοράνε προσωπικό, προστατευτικό εξοπλισμό. Τα θραύσματα των τεμαχίων επε- Ανάκρουση και αντίστοιχες ξεργασίας...
 • Seite 62: Ειδικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Λείανση Και Διαχωρισμό

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία γ) Αποκλείστε με το σώμα σας τον τομέα, πλευρική δράση δύναμης πάνω σε αυτό το σώμα μέσα στον οποίο θα κινηθεί το ηλεκτρι- λείανσης ίσως προκαλέσει σπάσιμο. κό εργαλείο σε περίπτωση ανάκρουσης. δ) Χρησιμοποιείτε πάντα ανέπαφες φλά- ντζες...
 • Seite 63: Ειδικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Λείανση Με Γυαλόχαρτο

  οδηγίες ασφαλείας για τη «Κοπές» σε ήδη υπάρχοντα τοιχία ή συγκεκριμένη συσκευή άλλα εμφανή μέρη. Μπορεί να προκληθεί Πολυμηχάνημα PMGS 12 B2 ανάκρουση του βυθιζόμενου δίσκου διαχωρι- και το τροφοδοτικό PMGS σμού κατά την κοπή αγωγών αερίου ή νερού, 12 B2-1 ηλεκτρικών...
 • Seite 64: Θέση Σε Λειτουργία

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Θέση σε λειτουργία Θέση σε λειτουργία ΚίΝΔΥΝοΣ ΠΥρΚΑΓίΑΣ ΑΠο ΣΠίΝΘΗρίΣΜο! Κατά τη λείανση Αποφύγετε την άσκοπη χρήση της συ- μετάλλων δημιουργείται σπινθιρισμός. σκευής και χρησιμοποιήστε μόνο αυ- Φροντίστε ώστε να μην μπαίνουν σε κίνδυνο θεντικά...
 • Seite 65: Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση / Ρύθμιση Τομέα Αριθμού Περιστροφών

  Θέση σε λειτουργία Ενεργοποίηση και απενεργο- ρύθμιση κατάλληλου αριθμού περιστροφών: ποίηση / ρύθμιση τομέα Αριθμός σε ρύθ- Υλικό προς αριθμού περιστροφών μιση αριθμού επεξεργασία στροφών Ενεργοποίηση / ρύθμιση τομέα αριθμού πλαστικό και υλικά με χαμη- περιστροφών: λό σημείο τήξης Συνδέστε το βύσμα με...
 • Seite 66: Συμβουλές Και Τρικ

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση Εγγύηση Λειτουργία Εξάρτημα Εφαρμογή Λείανση Δίσκοι λείαν- Τρόχισμα πέτρας, Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύ- σης ξύλου, λεπτή επε- ακίδες λείαν- ξεργασία σκληρών ηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συ- σης...
 • Seite 67: Απόσυρση

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Σετ μοντελισμου και γκραβουρας PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 09–2011 Αριθμός σειράς: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Διαχειριστής ποιότητας - Διατηρούμε...
 • Seite 69 Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren ..............Seite 77 Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten .........Seite 77 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2 und Netzteil-PMGS 12 B2-1 ..............Seite 77 Inbetriebnahme Werkzeug / Spannzange einsetzen / wechseln ............Seite 78 Ein- und ausschalten / Drehzahlbereich einstellen ............Seite 78 Hinweise zu Materialbearbeitung / Werkzeug / Drehzahlbereich ......Seite 78...
 • Seite 70: Einleitung

  Verpackung und Gerät umweltgerecht Explosionsgefahr! entsorgen! Modellbau- und Gravierset bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallge- PMGS 12 B2 fahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht für gewerblichen Einsatz bestimmt. Einleitung Ausstattung Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 71: Lieferumfang

  Dies kann die Schwingungsbelastung über den 1 Netzteil gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. 1 Kunststoffkoffer 1 Zubehör-Set (50 Teile) 1 Bedienungsanleitung Netzteil PMGS 12 B2-1: EINGANG / Input: Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Technische Daten AuSGANG / Output: Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2:...
 • Seite 72: Arbeitsplatzsicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Kanten oder sich bewegenden Gerä- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). teteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. 1. Arbeitsplatzsicherheit e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Verlängerungskabel, die auch für den...
 • Seite 73: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- Stromversorgung anschließen, kann dies zu zeuge außerhalb der Reichweite von Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Kindern auf. Lassen Sie Personen das Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät nicht benutzen, die mit diesem Elektrowerkzeug einschalten.
 • Seite 74 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge das Gerät eine Minute lang mit Höchst- Anweisungen nicht beachten, kann es zu elek- drehzahl laufen. Beschädigte Einsatzwerk- trischem Schlag, Feuer und / oder schweren Verletzungen kommen. zeuge brechen meist in der Testzeit. Tragen Sie persönliche Schutz- b) Normativer Satz / Hinweis für dieses Werkzeug ausrüstung.
 • Seite 75: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut laufen, während Sie es tragen. Ihre fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit die Rückschlagkräfte abfangen können.
 • Seite 76: Weitere Besondere Sicherheitshinweise Zum Trennschleifen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge an Sicherheit erreicht wird, d.h. der c) Falls die Trennscheibe verklemmt kleinstmögliche Teil des Schleifkör- oder Sie die Arbeit unterbrechen, pers zeigt offen zur Bedienperson. schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Still- Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor stand gekommen ist.
 • Seite 77: Besondere Sicherheitshinweise Zum Polieren

  Asbesthaltiges Material darf nicht bear- Sicherheitshinweise beitet werden. Asbest gilt als krebserregend. für Kleinbohrmaschine Bearbeiten Sie keine angefeuchteten PMGS 12 B2 und Materialien oder feuchte Flächen. Netzteil-PMGS 12 B2-1 HINWEIS! Belasten Sie das Gerät im Betrieb nicht derart stark, dass Stillstand eintritt!
 • Seite 78: Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Ein- und ausschalten / ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si- Drehzahlbereich einstellen cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Einschalten / Drehzahlbereich einstellen: Inbetriebnahme Schließen Sie den Stecker an das Netzteil an, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Ein- Verwenden Sie das Gerät niemals steckvorrichtung stecken (siehe Abb.
 • Seite 79: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Funktion Zubehör Verwendung Geeignete Drehzahl einstellen: Schleifen Schleifschei- Schleifarbeiten an Ziffer an der zu bearbeitendes Gestein, Holz, feine Drehzahlregu- Material Schleifbits Arbeiten an harten lierung Materialien, wie Kunststoff und Werkstoffe mit Keramik oder le- niedrigem Schmelzpunkt giertem Stahl...
 • Seite 80: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf Service Schweiz auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Tel.: 0842 665566 Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Nur so kann eine kostenlose Einsendung max.
 • Seite 81: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-3:2007+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Modellbau- und Gravierset PMGS 12 B2 Herstellungsjahr: 09–2011 Seriennummer: IAN 66445 Bochum, 30.09.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 82 IAN 66445 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2011 Ident.-No.: PMGS12B2092011-HR / RO / GR...